Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

203 emaitza 2296 bilaketarentzat

2296: destetar / sevrer / wean (to)

  • Gaia: Haurgintza
  • Galdera (es): destetar
  • Galdera (fr): sevrer
  • Galdera (en): wean (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Ahetze bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Ahetze titia kendu titía kendú 1: [titía kendú] -
Aia esnia emateai utzi esnía emateai utzí 1: [eśnía emateai̯ utsí] -
Aia titiya kendu titíya kendú 1: [titíǰa kendú] -
Aldude higundu higúndu 1: [hiɣúndu] -
Alkotz bulerra kendu bulérra kéndu 1: [bulér̄a kéndu] -
Altzai tititik khentü títitik khéntü 1: [títitik khénty] -
Altzai tititik elkhi títitik élkhi 2: [títitik élkhi] -
Altzürükü ez habo emaiten bulharra ez habó: emáiten bulhárra 1: [es haβó: emáiten bulhár̄a] -
Altzürükü thitia ützi emaitea thítia ´ützi emaitéa 2: [thítia ýtsi emaitéa] -
Amezketa bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Andoain bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kéndu] -
Aniz antzutu andzútu 1: [andsútu] -
Aniz petxue kendu petxue kéndu 1: [petʃwe kéndu] -
Aramaio erretirau errétirau 1: [er̄étirau̯] -
Araotz (Oñati) titi¡a kendu tití¡a kendu 1: [titíʒa kendu] -
Arbizu bularra jendu bulárra jéndu 1: [bulár̄a xéndu] -
Arboti bulharra altxazi bulhárra altxázi 1: [bulhár̄a altʃá:si] -
Armendaritze antzuazi antzuázi 1: [antsuási] -
Arnegi higundu higúndu 1: [hiɣúndu] -
Arrangoitze utzi utzí 1: [utsí] -
Arrangoitze bularra kendu bularrá kendú 1: [bular̄á kendú] -
Arrangoitze titia kendu titía kendú 2: [titía kendú] -
Arrasate antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Arrasate titie kendu titíe kendu 1: [titíe kendu] -
Arrasate titiemoteai itxi titíemóteai itxi 2: [titíemóteai̯ itʃi] -
Arrazola (Atxondo) kendu kéndu 1: [kéndu] -
Arrieta bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Arrieta titixe kendu titíxe kendú 2: [titíʃe kendú] -
Arroa (Zestoa) apartau apárrtau 1: [apár̄tau̯] -
Arroa (Zestoa) titiya kendu titíya kendú 2: [titíǰa kendú] -
Asteasu utzi útzí 1: [útsí] -
Asteasu bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Ataun bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kɛndú] -
Azkaine bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Azkoitia bularra ematiei lagata bulárraematiéi lágata 1: [bulár̄aematiéi̯ láɣata] -
Azkoitia bularra ematiei la bulárraematiéi lá 2: [bulár̄aematiéi̯ lá:] -
Azpeitia kendu kendú 1: [kendú] -
Azpeitia titiye kendu titíye kendú 2: [titíǰe kendú] -
Baigorri hirundu hirundu 1: [hirundu] -
Bakio titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Bardoze hiruntzia híruntzia 1: [híruntsja] -
Bardoze hirundu hírundu 2: [hírũndu] -
Bardoze hirundü hírundü 3: [hírundy] -
Bardoze galaazi galaázi 4: [galaási] -
Barkoxe antzutu antzütü 1: [antsyty] -
Bastida destitatu destitátu 1: [deśtitátu] -
Bastida tititik yali tititik yali 2: [tititik ǰali] -
Beasain bularra kendu bulárrá - kéndú 1: [bulár̄á - kéndú] -
Beasain bularra erretiau bulárra errétiau 2: [bulár̄a ɛr̄étiau̯] -
Behorlegi bularra kenduko búlarra kénduko 1: [búlar̄a kénduko] -
Beizama titiya kendu titíya kendú 1: [titíǰa kɛndú] -
Bergara titixa emoteai laga titíxa emóteai lága 1: [titíʃa emóteai láɣa] -
Bergara bularra emoteai laga bulárra emóteai lága 2: [bulár̄a emóteai láɣa] -
Bermeo titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Bermeo bularra kendu bularrá kendu 2: [bular̄á kendu] -
Berriz bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Berriz titixe kendu titíxe kendu 1: [titíʃe kendu] -
Beruete antzutu ántzutú 1: [ántsutú] -
Beruete titi kendu títi kendú 2: [títi kendú] -
Beskoitze hiundu hiúndu 1: [hiúndu] -
Bidarrai bularra kendu bulárra kéndu 2: [βulár̄a kéndu] -
Bidarrai titia kendu títiá kéndu 3: [títiá kéndu] -
Bolibar bularra kendu bulárra kéndu 1: [βulár̄a kéndu] -
Bolibar titi¡e emoteai itxi tití¡emóteai ítxi 1: [titíʒemóteai̯ ítʃi] -
Busturia titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Deba antzutu antzútú 1: [antsútú] -
Deba bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Dima titiemotea kendu titíemotea kéndu 1: [titíemotea kéndu] -
Dima titie kendu titíe kéndu 2: [titíe kéndu] -
Domintxaine antzütü antz´ütü 1: [antsýty] -
Donamaria antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Donostia bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Donostia titia kendu titia kendu 1: [titia kendu] -
Dorrao / Torrano erautzi érautzí 1: [érau̯tsí] -
Dorrao / Torrano erauzi eráuzi 2: [eráu̯si] -
Eibar esnia kendu esnía kendu 1: [eśnía kendu] -
Eibar antzutu andzútu 2: [andzútu] -
Elantxobe kendu kendú 1: [kendú] -
Elduain bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Elgoibar titixa kendu titíxa kendú 1: [titíʃa kendú] -
Elorrio titi¡a kendu tití¡a kendu 1: [titíʒa kendu] -
Errezil bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Errigoiti bulerra kendu bulerrá kendu 1: [buler̄á kendu] -
Errigoiti titixe kendu titíxe kendú 2: [titíʃe kendú] -
Eskiula bulhar elkhi bulhárr elkhí 1: [bulhár̄ elkhí] -
Etxalar bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Etxaleku antzutu ántzutú 1: [ántsutú] -
Etxaleku titie kendu títie kéndu 2: [títie kéndu] -
Etxarri (Larraun) antzutu ántzutú 1: [ántsutú] -
Etxebarri bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Etxebarria bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kɛ́ndu] -
Etxebarria titixe kendu titíxe kéndu 2: [titíʃe kéndu] -
Eugi bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Ezkio-Itsaso bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Ezkurra antzutu antzútú 1: [antsútú] -
Ezkurra petxu kendu pétxu kendú 2: [pétʃu kendú] -
Gaintza bularra kendo bulárra kendó 1: [bulár̄a kɛndó] -
Gaintza tititi kendo titíti kendó 1: [titíti kɛndó] -
Gaintza titie kendo titíe kendó 2: [titíe kɛndó] -
Gamarte antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Gamiz-Fika bularra kendu bularrá kendú 1: [bular̄á kendú] -
Gamiz-Fika titi¡e kendu tití¡e kendú 2: [titíʒe kendú] -
Garrüze antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Getaria titiya ematia laga titíyaemátiá lagá 1: [titíǰaemátiá laɣá] -
Getxo titiemote kendu titíemote kendú 1: [titíemote kendú] -
Gizaburuaga bularra kendu bularrá kendu 1: [bular̄á kendu] -
Gizaburuaga titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Goizueta titi kendu tití kéndu 1: [tití: kéndu] -
Hazparne bularretik kendu búlarretikendú 1: [búlar̄etikendú] -
Hazparne hiruli hírulí 2: [hírulí] -
Hernani bularra kendu bulára kendú 1: [bulára kendú] -
Hondarribia bularra kendu bularra kendu 1: [bular̄a kendu] -
Hondarribia petxu kendu petxu kendu 2: [petʃu kendu] -
Ibarruri (Muxika) kendu kéndu 1: [kéndu] -
Igoa petxoa kendu pétxoa kéndu 1: [pétʃoa kéndu] -
Ikaztegieta titie kendu títie kéndu 1: [títie kéndu] -
Ikaztegieta bularra kendu bulárra kendu 2: [bulár̄a kendu] -
Irisarri titia kendu títia kendú 1: [títja kendú] -
Irisarri bularra kendu bulárra kéndu 2: [bulár̄a kéndu] -
Itsasu bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Itsasu bularretik kendu bulárretik kendú 2: [bulár̄etik kendú] -
Izturitze higuindu higuindu 1: [higui̯ndu] -
Jaurrieta antxutu ántxutu 1: [ántʃutu] -
Jutsi antzutu antzutu 1: [antsutu] -
Kortezubi titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Kortezubi bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Landibarre antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Larrabetzu titiemoteari itxi títiemóteari itxí 1: [títiemóteari itʃí] -
Larrabetzu bularra emoteari itxi bularrá emóteari itxí 2: [βular̄á emóteari itʃí] -
Larraine ihagüntzia ihagüntzía 1: [ihaɣyntsía] -
Larzabale antzutu antzutu 1: [antsutu] -
Larzabale higuindu higuindu 2: [hiɣwindu] -
Lasarte-Oria bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kéndu] -
Laukiz bularra kendu bularrá kendu 1: [bular̄á kendu] -
Legazpi titie kendu titie kendu 1: [titie kendu] -
Legazpi bularra kendu bularra kendu 2: [bular̄a kendu] -
Leintz Gatzaga kendu kéndu 1: [kéndu] -
Leintz Gatzaga eraotzi eráotzi 1: [eráotsi] -
Leioa bularra kendu bularra kendú 1: [bular̄a kendú] -
Leioa titie kendu titíe kendu 2: [titíe kendu] -
Leitza antzutu ántzutú 1: [ántsutú] -
Lekaroz kendu petxoa kendú petxoa 1: [kendú petʃoa] -
Lekeitio kendu kéndu 1: [kéndu] -
Lemoa bularra kendu bularrá kéndu 1: [bular̄á kéndu] -
Lemoa titie kendu titíe kendu 2: [titíe kendu] -
Lemoiz kendu kendú 1: [kendú] -
Luzaide / Valcarlos bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Makea higuindu higuíndu 1: [hiɣwíndu] -
Makea bularra kendu búlarra kendú 2: [búlar̄a kendú] -
Mañaria bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kéndu] -
Mañaria titi¡e kendu títi¡e kendu 2: [títiʒe kendu] -
Mendaro bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Mendata titi¡e kendu titi¡é kendu 1: [titiʒé kendu] -
Mezkiritz titia kendu títia kéndu 1: [títia kéndu] -
Montori hiagüntzen híag´üntzen 1: [híaɣýntsen] -
Montori behezi behézi 2: [behési] -
Mugerre bulharretik kitatu bulharretikitatu 1: [bulhar̄etikitatu] -
Mungia bulerra kendu bulerrá kendu 1: [buler̄á kendu] -
Oderitz antzutu antzútú 1: [antsútú] -
Oderitz bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Oiartzun bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Oñati eraotzi eráotzi 1: [eráotsi] -
Ondarroa bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Orexa bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kéndu] -
Orio titiya kendu titíya kendú 1: [titíǰa kendú] -
Orozko bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Orozko titie kendu titíe kendu 1: [titíe kendu] -
Otxandio siketu sikétu 1: [śikétu] -
Otxandio titi¡e kendu titi¡e kéndu 2: [titiʒe kéndu] -
Pagola antzütü antz´ütü 1: [antsýty] -
Pasaia bularra kendu búlarra kéndú 1: [búlar̄a kéndú] -
Sara bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Sara bularra ematea utzi bulárra emátea utzí 2: [bulár̄a emátea utsí] -
Sohüta antzütü antz´ütü 1: [antsýty] -
Sondika erretireu bularreti errétireu bularréti 1: [er̄étireu̯ βular̄éti] -
Sondika kendu kéndu 1: [kéndu] -
Suarbe kendu titie kendu - titíe 1: [kendu - titíe] -
Sunbilla kendu titiya kendu - titíya 1: [kendu - titíǰa] -
Sunbilla antzutu antzútu 2: [antsútu] -
Tolosa bularra kendu bulárra kéndú 1: [bulár̄a kéndú] -
Uharte Garazi bularra kendu bulárra kendú 3: [bulár̄a kendú] -
Urdiain titidda kendu títidda kendú 1: [títidda kendú] -
Urdiñarbe antzütü antz´ütü 1: [antsýty] -
Urketa higundu hígundu 1: [híɣundu] -
Urketa antzutu antzútu 2: [antsútu] -
Urretxu titiya kendu titíya kendú 1: [titíǰa kɛndú] -
Ürrüstoi hügüntü hüg´üntü 1: [hyɣýnty] -
Ürrüstoi haboro bulharrik ez eman haboro bulharrik ez eman 2: [haβoro bulhar̄ik es eman] -
Uztaritze bularra kendu bulárra kendú 1: [bulár̄a kendú] -
Zaratamo bularra kendu bulárra kéndu 1: [bulár̄a kéndu] -
Zeanuri antzutu antzútu 1: [antsútu] -
Zeanuri titie kendu titíe kendú 1: [titíe kendú] -
Zeberio titie kendu titíe kendu 1: [titíe kendu] -
Zegama titie kendu títie kéndu 1: [títje kéndu] -
Zegama titie ematei utzi titíemátei utzí 2: [titíemátei̯ utsí] -
Zilbeti titia kendu títia kéndu 1: [títia kéndu] -
Zollo (Arrankudiaga) titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Zollo (Arrankudiaga) bulerra kendu bulérra kendu 2: [bulér̄a kendu] -
Zornotza titi¡e kendu tití¡e kendu 1: [titíʒe kendu] -
Zornotza bularra kendu bulárra kendu 1: [bulár̄a kendu] -
Zugarramurdi antzutu ántzutú 1: [ántsutú] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper