Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

122 emaitza 2285 bilaketarentzat

2285: virgen (hombre) / puceau,vierge / virgin (man)

  • Gaia: Haurgintza
  • Galdera (es): virgen (hombre)
  • Galdera (fr): puceau,vierge
  • Galdera (en): virgin (man)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta emaztekiekin eztuk ibili emaztekiékin eztúk ibíli 1: [emastekjékin estúk iβíli] -
Ahetze pontxela pontxéla 1: [pontʃéla] -
Aldude donado donadó 1: [donaðó] -
Alkotz eztu emakume ukittu eztú emakúme ukittú 1: [estú emakúme ukittú] -
Altzai vir¡ina virr¡ína 1: [vir̄ʒína] -
Altzai bir¡inarik birr¡inárik 2: [bir̄ʒinárik] -
Amezketa estreñatugabe estráñatugabeá 1: [eśtráɲatuɣaβeá] -
Amezketa estreñatugabe estréñatugabé 2: [eśtrɛ́ɲatuɣaβɛ́] -
Andoain amak inda bezela ámak índa bezelá 1: [ámak índa βeselá] -
Aniz inorante inórante 1: [inórante] -
Aramaio birjen bírrjen 1: [bír̄xen] -
Aramaio mutilsar mútilsarr 2: [mútilśar̄] -
Araotz (Oñati) mutil mútil 1: [mútil] -
Araotz (Oñati) mutilsar mutílsarr 2: [mutílśar̄] -
Armendaritze puñtxoil puñtxóil 1: [puɲtʃói̯l] -
Arrangoitze puntxoill púntxoíll 1: [púntʃoíʎ] -
Arrasate mutiko mutíko 1: [mutíko] -
Arrasate mutil mútil 2: [mútil] -
Arrasate mutilsar mutílsarr 3: [mutílśar̄] -
Arrazola (Atxondo) mutil mútil 1: [mútil] -
Arrazola (Atxondo) mutilsar mutílsarr 2: [mutílśar̄] -
Arrieta iños enbraripe probau bari iñós émbraripe probáu bári 1: [iɲóś émbraripe probáu bári] -
Arrieta kapau bari kapáu bari 2: [kapáu̯ βari] -
Arroa (Zestoa) proaubeia proáubeiá 1: [proáu̯βejá] -
Arrueta piñtxela piñtxelá 1: [piɲtʃelá] -
Azkoitia proaubeie prroáubeié: 1: [pr̄oáu̯βei̯é:] -
Azkoitia ibillibeie ibíllibeié: 2: [iβíʎiβei̯é:] -
Baigorri puntxoil puntxoil 1: [puntʃoi̯l] -
Beasain estreñaube estréñaube 1: [eśtréɲau̯βe] -
Bergara bustitzeke bustítzeke 1: [βuśtítseke] -
Bergara usaubaeko usáubaéko 1: [uśáu̯βaéko] -
Bergara probatzeke probatzéke 2: [proβatséke] -
Bergara eskapullatzeke eskapullatzéke 3: [eśkapuʎatséke] -
Bermeo birjiñe birrjiñé 1: [bir̄xiɲé] -
Beruete sanjose sánjosé 1: [śánxośé] -
Beruete ukittugabe ukíttugabé 2: [ukíttuɣaβé] -
Beruete iñor eztu ukitto íñorr eztukítto 3: [íɲor̄ estukítto] -
Deba proaugabe proáugábe 1: [proáu̯ɣáβe] -
Donamaria orrek eztik sekula ukittu órrek eztík sékulaukíttu 1: [ór̄ek estík śékulakíttu] -
Donamaria etziok ukittu iñori orrek etziok ukíttu iñóri orrek 2: [etsjok ukíttu iɲóri or̄ek] -
Donamaria ukittugabe ukíttugabe 3: [ukíttuɣaβe] -
Donostia ibilligabia ibílligabia 1: [iβíʎiɣaβia] -
Dorrao / Torrano mustubai mústubái 1: [múśtuβái̯] -
Dorrao / Torrano mustubai mústubáiko 2: [múśtuβái̯ko] -
Eibar birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Elantxobe birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Elgoibar birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Elgoibar iñoi etxaok jo iñói etxáok jó 2: [iɲói̯ etʃáok xó] -
Elorrio mutil mútil 1: [mútil] -
Elorrio mutilsar mutílsarr 2: [mutílśar̄] -
Erratzu dontzella dóntzellá 1: [dóntseʎá] -
Errezil birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Errigoiti atzekie atzékie 1: [atsékie] -
Errigoiti useubakoa useubakoa 1: [uśeu̯βakoa] -
Eskiula pünd¡eü pünd¡e´ü 1: [pyndʒeý] -
Etxalar probatzeko probátzekua 1: [proβátsekua] -
Etxarri (Larraun) proatzeko próatzekó 1: [próatsekó] -
Etxebarria birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Etxebarria usabarik usábarík 1: [uśáβarík] -
Eugi birjen bírrjen 1: [bír̄xen] -
Eugi garbi garrbi 2: [gar̄bi] -
Ezkio-Itsaso proatubae proátubae 1: [prɔátuβae] -
Ezterenzubi tonto tónto 1: [tónto] -
Gaintza xantu xantú 1: [ʃantú] -
Gamiz-Fika usebako usébakó 2: [uśéβakó] -
Garrüze puñtxela puñtxelá 1: [puɲtʃelá] -
Getaria birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Getxo oso oso 1: [ośo] -
Getxo birjin birrjin 2: [βir̄xin] -
Gizaburuaga birgo bírrgo 1: [βír̄ɣo] -
Gizaburuaga aprobabarik aprróbabarik 2: [apr̄óβaβarik] -
Hazparne puñtxoil puñtxóila 1: [puɲtʃói̯la] -
Hernani birgo bírrgó 1: [bír̄gó] -
Hernani jayota bezela jáyota bezelá 2: [xáǰota βeselá] -
Hondarribia ukigabe ukigabe 1: [ukiɣaβe] -
Ibarruri (Muxika) mutilsar mútilsarr 1: [mútilśar̄] -
Igoa ukitzeko úkitzekoá 1: [úkitsekoá] -
Ikaztegieta entero entéro 1: [entéro] -
Itsasu pontxoila póntxoilá 1: [póntʃoi̯lá] -
Jutsi bir¡ina birr¡ina 1: [bir̄ʒina] -
Larrabetzu usaubako úsaubako 1: [úśau̯βako] -
Larzabale muthiko horrek eztik sekulan emazteik ikhusi muthiko horrek eztik sekulan emazteik ikhúsi 1: [muthiko hor̄ek estik śekulan emastei̯k ikhúśi] -
Laukiz matuto matúto 1: [matúto] -
Leintz Gatzaga ibillibako ibíllibako 1: [iβíʎiβako] -
Leintz Gatzaga osorik osórik 1: [ośórik] -
Leioa osorik dau osoritau 1: [ośoritau̯] -
Lekeitio birrotxu birrótxu 1: [βir̄ótʃu] -
Lemoiz mutilsar mutílsarr 1: [mutílśar̄] -
Lemoiz solteru soltéru 2: [śoltéru] -
Makea puñtxoil puntxóila 1: [puntʃói̯la] -
Mendaro proaugabe prroáugabé 1: [pr̄ɔáu̯ɣaβé] -
Mendata mutilsar mútilsarr 1: [mútilśar̄] -
Mendata mutil mútil 2: [mútil] -
Mungia usaubarik usáubarik 1: [uśáu̯βarik] -
Oderitz birgo bírrgó 1: [bír̄ɣó] -
Oiartzun proatugabe proátugabiá 1: [proátuɣaβiá] -
Oiartzun birjen bírrjen 2: [bír̄xen] -
Ondarroa birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Orio proatugabe proátugabia 1: [proátuɣaβia] -
Orio ibilligabia ibílligabia 2: [iβíʎiɣaβia] -
Otxandio birjiña bírrjiña 1: [βír̄xiɲa] -
Otxandio birgo bírrgo 2: [bír̄ɣo] -
Pagola hik eztük sekhülan emazte at hunki hik eztük sekh´ülan emazte at húnki 1: [hik estyk śekhýlan emaste at húŋki] -
Sara gapoin gapóin 1: [ɣapói̯n] -
Sara donado donádo 2: [ðonáðo] -
Sondika mutilsar mutílsarr 1: [mutílśar̄] -
Sondika usaubakoa usaubákoa 2: [uśau̯βákoa] -
Suarbe marikon maríkon 1: [maríkon] -
Sunbilla birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Tolosa birjiñ birrjíñ 1: [βir̄xíɲ] -
Urdiñarbe bir¡ina bir¡ína 1: [birʒína] -
Urketa puntzela puntzéla 1: [puntséla] -
Urketa puntxeila puntxéila 2: [puntʃéi̯la] -
Urretxu birgo bírrgo 1: [bír̄ɣo] -
Uztaritze pontxela pontxéla 1: [pontʃéla] -
Zaratamo useubako uséubakó 1: [uśéu̯βakó] -
Zaratamo santu sántu 2: [śántu] -
Zegama eztik proau éztik proáu 1: [éstik prɔáu̯] -
Zollo (Arrankudiaga) solteru sólteru 1: [śólteru] -
Zollo (Arrankudiaga) mutilsar mutílsarr 2: [mutílśar̄] -
Zornotza mutilsolteru mutilsoltéru 1: [mutilśoltéru] -
Zornotza mutilsar mutílsarr 2: [mutílśar̄] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper