Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

173 emaitza 2275 bilaketarentzat

2275: alpargata / sandale / rope-soled shoe with a canvas top

  • Gaia: Oinetakoak
  • Galdera (es): alpargata
  • Galdera (fr): sandale
  • Galdera (en): rope-soled shoe with a canvas top
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta espartina esparrtína 1: [eśpar̄tína] -
Ahetze espartin ésparrtín 1: [éśpar̄tín] -
Aia apreta aprétá 1: [apré:tá] -
Aia alpargata alpárrgata 2: [alpár̄ɣata] -
Aldude espartin esparrtín 1: [eśpar̄tín] -
Alkotz ezpartziñ ezparrtzíñek 1: [espar̄tsíɲek] -
Altzai espartina espárrtiña 1: [eśpár̄tiɲa] -
Altzürükü espartina espártiñá 1: [eśpártiɲá] -
Altzürükü espartina espártiñá 2: [eśpártiɲã́:] -
Amezketa alparjata alpárrjatá 1: [alpár̄xatá] -
Amezketa eskarpiñe eskarpiñé 1: [eśkarpiɲé] -
Amezketa apreta apréta 2: [apréta] -
Andoain alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Aniz espartin ésparrtin 1: [éśpar̄tin] -
Aramaio abarkata ábárrkata 1: [áβár̄kata] -
Araotz (Oñati) afraketa afrráketa 1: [afr̄áketa] -
Arbizu ezpartin ezpárrtiñ 1: [espár̄tiɲ] -
Arboti espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Arboti ezpartin ezpárrtin 2: [espár̄tin] -
Armendaritze espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Arnegi espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Arrangoitze espartin esparrtín 1: [eśpar̄tín] -
Arrasate apargeta apárrgeta 1: [apár̄ɣeta] -
Arrazola (Atxondo) abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Arrieta abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Arroa (Zestoa) abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Arrueta espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Asteasu apreta apretá 1: [apretá] -
Ataun apreta aprétá 1: [aprɛ́:tá] -
Ataun apreta apréták 2: [aprɛ́ták] -
Ataun alpargata alpárrgatá 3: [alpár̄ɣatá] -
Azkaine espartina esparrtíñak 1: [eśpar̄tíɲak] -
Azkoitia abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Azpeitia alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Azpeitia apreta apréta 2: [aprɛ́ta] -
Baigorri espartin esparrtin 1: [eśpar̄tin] -
Bakio abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Bardoze abarka abárrka 1: [aβár̄ka] -
Bardoze espartin espárrtin 2: [eśpár̄tin] -
Barkoxe espartina espartíña 1: [eśpartíɲa] -
Bastida espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Beasain aprejetea apréjetea 1: [apréxetea] -
Beasain apregeta aprégeta 2: [apréɣeta] -
Beasain aperjeta apérrjeta 3: [apér̄xeta] -
Beasain aparjeta apárrjeta 4: [apár̄xeta] -
Beasain apergata apérrgata 5: [apɛ́r̄ɣata] -
Beasain apreta apréta 6: [apréta] -
Behorlegi espartin esparrtín 1: [eśpar̄tín] -
Beizama alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Beizama apreta aprétá 1: [aprɛ́tá] -
Bergara abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Bermeo abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Berriz abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Beruete espartzin ésparrtzíñ 1: [éśpar̄tsíɲ] -
Beruete espartzin espárrtzin 2: [eśpár̄tsin] -
Beskoitze espartina espárrtina 1: [eśpár̄tina] -
Bidarrai espartina espárrtina 1: [eśpár̄tina] -
Bolibar abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Busturia abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Deba abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Dima abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Domintxaine espartin espartín 1: [eśpartín] -
Donamaria spartiñ spárrtiñ 1: [śpár̄tiɲ] -
Donamaria espartin espárrtin 2: [eśpár̄tin] -
Donibane Lohizune ezpartin ézparrtin 1: [éspaRtin] -
Donostia alpargata alpárrgata 1: [alpár̄ɣata] -
Dorrao / Torrano ezpartin ezpárrtiñ 1: [espár̄tiɲ] -
Eibar abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Elantxobe abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Elduain alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Elgoibar abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Elorrio abargata abárrgata 1: [aβár̄ɣata] -
Erratzu espartin ésparrtin 1: [éśpar̄tin] -
Errezil alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Errezil apreta aprétá 1: [aprétá] -
Errigoiti abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Eskiula espartina espártiñá 1: [eśpártiɲá] -
Etxalar espartzin espárrtziñ 1: [eśpár̄tsiɲ] -
Etxaleku espartzin esparrtzín 1: [eśpar̄tsín] -
Etxaleku espartzin espárrtziñék 2: [eśpár̄tsiɲék] -
Etxarri (Larraun) espartzin ésparrtzíñ 1: [éśpar̄tsíɲ] -
Etxebarri abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Etxebarria abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Eugi espartin esparrtínek 1: [eśpar̄tínek] -
Ezkio-Itsaso apreta aprétá 1: [aprɛ́tá] -
Ezkurra espartzin espárrtzíñ 1: [eśpár̄tsíɲ] -
Ezterenzubi espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Gaintza espartzin esparrtzíñ 1: [eśpar̄tsíɲ] -
Gamarte espartin espárrtim 1: [eśpár̄tim] -
Gamiz-Fika abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Garrüze espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Getaria abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Getaria alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Getxo abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Gizaburuaga abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Goizueta eskarpiña eskárrpiñá 1: [eśkár̄piɲá] -
Hazparne espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Hendaia ezpartziñ ezparrtzíñ 1: [espaRtsíɲ] -
Hernani aprajeta aprájetá 1: [apráxɛtá] -
Hernani alparjeta alpárrjetá 2: [alpár̄xetá] -
Hernani apreta ápretá 3: [áprɛtá] -
Hondarribia alpargata alparrgata 1: [alpar̄ɣata] -
Ibarruri (Muxika) abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Igoa espartzin ésparrtzíñ 1: [éśpar̄tsíɲ] -
Ikaztegieta alpargata alpárrgata 1: [alpár̄ɣata] -
Ikaztegieta espartin espárrtiñ 1: [eśpár̄tiɲ] -
Irisarri espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Itsasu espartin esparrtín 1: [eśpar̄tín] -
Izturitze espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Jaurrieta ezpartina ezpárrtiñá 1: [espár̄tiɲá] -
Jutsi espartin esparrtin 1: [eśpar̄tin] -
Kortezubi abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Landibarre espartin espárrtim 1: [eśpár̄tim] -
Larrabetzu abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Larraine espartina espartina 1: [eśpartina] -
Larzabale espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Lasarte-Oria alpargata alparrgatá 1: [alpar̄ɣatá] -
Laukiz abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Legazpi alpargata alparrgata 1: [alpar̄ɣata] -
Leintz Gatzaga apargata apárrgata 1: [apár̄ɣata] -
Leioa abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Leitza espartzin esparrtzíñ 1: [eśpar̄tsíɲ] -
Lekaroz espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Lekeitio abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Lemoa abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Lemoiz abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Luzaide / Valcarlos espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Makea espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Mañaria abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Mendaro abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Mendata abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Mezkiritz ezpartin ezparrtín 1: [espar̄tín] -
Montori espartina espártiña 1: [eśpártiɲa] -
Mugerre espartin esparrtin 1: [eśpar̄tin] -
Mungia abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Oderitz espartzin ésparrtzín 1: [éśpar̄tsín] -
Oderitz espartzin ésparrtziñé 2: [éśpar̄tsiɲé] -
Oiartzun alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Oiartzun apreta aprétá 1: [aprétá] -
Oñati afraketa afrráketa 1: [afr̄áketa] -
Ondarroa abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Orexa alpargata alpárrgáta 1: [alpár̄ɣáta] -
Orio alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Orozko abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Otxandio abarketa ábarrketa 1: [áβar̄keta] -
Pagola espartina espártiña 1: [eśpártiɲa] -
Pasaia alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Pasaia apreta apréta 2: [apréta] -
Santa Grazi espartina esparrtíña 1: [eśpar̄tíɲa] -
Sara ezpartin ezpárrtin 1: [espár̄tin] -
Senpere espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Sohüta espartina espártiña 1: [eśpártiɲa] -
Sondika abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Suarbe espartzin espárrtziñ 1: [eśpár̄tsiɲ] -
Sunbilla ezpartziñ ezpárrtziñ 1: [espár̄tsiɲ] -
Tolosa alpargat alparrgát 1: [alpar̄ɣát] -
Uharte Garazi espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Urdiain ezpartina ezparrtína 1: [espar̄tína] -
Urdiñarbe espartin espartín 1: [eśpartín] -
Urketa espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Urretxu alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Urretxu apreta aprétá 1: [aprɛ́tá] -
Ürrüstoi espartina espartiña 1: [eśpartiɲa] -
Uztaritze espartin espárrtin 1: [eśpár̄tin] -
Zaratamo abarketa abárrketá 1: [aβár̄ketá] -
Zeanuri abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Zeberio abarketa abarrkéta 1: [aβar̄kéta] -
Zegama alpargata alpárrgatá 1: [alpár̄ɣatá] -
Zegama apreta aprétá 1: [aprétá] -
Zilbeti ezpartin ezparrtín 1: [espar̄tín] -
Zollo (Arrankudiaga) abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Zornotza abarketa abárrketa 1: [aβár̄keta] -
Zugarramurdi espartin esparrtín 1: [eśpar̄tín] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper