Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

236 emaitza 225 bilaketarentzat

225: viento del Sur / vent du sud / south wind; southwester

  • Gaia: Eguraldia
  • Galdera (es): viento del Sur
  • Galdera (fr): vent du sud
  • Galdera (en): south wind; southwester
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta egoaize égoa 1: [éɣoa] -
Ahetze hegoa hégo 1: [héɣo] -
Ahetze haizeegoa aizeégo 2: [ai̯seéɣo] -
Aia egoaize egoaizé 1: [eɣoai̯sé] -
Aldude egoaize égo 1: [éɣo] -
Alkotz haizeegoa áizegoá 1: [ái̯seɣoá] -
Alkotz egoaize égua 2: [éɣwa] -
Altzai hegoa hégua 1: [héɣua] -
Altzai ahüñaize ah´üñaizía 2: [ahýɲai̯sía] -
Altzürükü hegoa hégua 1: [héɣwa] -
Altzürükü borthü handitiko aidia bórthü hánditiko aidía 2: [bór̄thy hánditiko ai̯día] -
Amezketa egoaize egó 1: [eɣó] -
Andoain egoaize éoaizé 1: [éoai̯sé] -
Aniz haizeegoa áizego 1: [ái̯seɣo] -
Aramaio egoaize égoi 1: [éɣoi̯] -
Araotz (Oñati) egoaize egoáize 1: [eɣoái̯se] -
Araotz (Oñati) goikoaxe góiko aize 2: [ɣói̯ko ai̯se] -
Arbizu egoaize éguá 1: [éɣuá] -
Arboti hegoa hégua 1: [héɣwa] -
Arboti hegoa hégoaizia 2: [héɣoai̯sja] -
Arboti aitzinaize áintzináiria 3: [ái̯ntsinái̯rja] -
Arboti aitzinaize áitzináizia 4: [ái̯tsinái̯sja] -
Arboti haizeegoa haize ego 5: [hai̯se eɣo] -
Armendaritze haizeegoa háize hegó 1: [hái̯se hegó] -
Arnegi hegoa hégo 1: [héɣo] -
Arrangoitze aizegorri áizegorrí 1: [ái̯seɣoRí] -
Arrangoitze goikoaxe goiko áize 1: [ɣoi̯ko ái̯se] -
Arrangoitze haizeegoa háizeegó 2: [hái̯seeɣó] -
Arrasate egoaize egóaixe 1: [eɣóai̯ʃe] -
Arrazola (Atxondo) egoaize égaxe 1: [éɣaʃe] -
Arrieta errikoaxe erriko áixe 1: [er̄iko ái̯ʃe] -
Arroa (Zestoa) egoaize eguáize 1: [eɣwái̯se] -
Arroa (Zestoa) surreko aize súrrekoaizé 2: [śúr̄ekoai̯sé] -
Arrueta hegoa hégo 1: [héɣo] -
Asteasu egoaize egoaizé 1: [eɣoai̯sé] -
Ataun egoaize egói 1: [eɣói̯] -
Azkaine hegoa hegoa 1: [heɣoa] -
Azkoitia egoaize eguáize 1: [eɣwái̯se] -
Azpeitia egoaize eguaizé 1: [eɣwai̯sé] -
Baigorri hegoa hegoa 1: [heɣoa] -
Baigorri haizeegoa haize hegoa 1: [hai̯se heɣoa] -
Bakio errikoaxe erriko axé 1: [er̄iko aʃé] -
Bardoze hegoa hégo 1: [héɣo] -
Bardoze haizeeihar háizeeihárra 2: [hái̯seei̯hár̄a] -
Bardoze haizeeihar aireeihárra 3: [ai̯reei̯hár̄a] -
Barkoxe hegoa hegóa 1: [heɣóa] -
Bastida haizeegoa haize egóa 1: [hai̯se eɣóa] -
Beasain egoaize egoái 1: [eɣoái̯] -
Behorlegi hegoa hégoa 1: [héɣoa] -
Behorlegi haizeegoa áizeegó 2: [ái̯seeɣó] -
Beizama egoaize egoáize 1: [eɣoái̯se] -
Bergara egoaize égoe 1: [éɣoe] -
Bermeo egoaize éguko aixé 1: [éɣuko ai̯ʃé] -
Berriz egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Berriz axesiku asésíku 2: [aśéśíku] -
Beruete egoaize egó 1: [eɣó] -
Beskoitze haizeegoa háizehégo 1: [hái̯sehéɣo] -
Bidarrai egoaize égo 1: [éɣo] -
Bidarrai haizeegoa aize égo 2: [ai̯se éɣo] -
Bidarrai beeko aize beéko aizé 2: [beéko ai̯sé] -
Bidarrai hegoaxuri hégoxúri 3: [héɣoʃúri] -
Bolibar egoaize égo 1: [éɣo] -
Busturia errikoaxe erriko áixe 1: [er̄iko ái̯ʃe] -
Deba egoaize eguáise 1: [eɣwái̯śe] -
Dima egoaize egóaxe 1: [eɣóaʃe] -
Dima naparraxe naparráxe 2: [napar̄áʃe] -
Dima goikoaxe goiko áxe 3: [ɣoi̯ko áʃe] -
Domintxaine haizeegoa háize hégua 1: [hái̯se héɣwa] -
Domintxaine hegoa hégua 2: [héɣwa] -
Donamaria haizeegoa aizégo 1: [ai̯séɣo] -
Donibane Lohizune egoaize égoaize 1: [éɣoai̯se] -
Donibane Lohizune hegoa héguan 2: [héɣuan] -
Donibane Lohizune hegoa hégoko aizia/héguko aizia 3: [héɣọko ai̯sia] -
Donostia egoaize egóaizé 1: [eɣóai̯sé] -
Dorrao / Torrano haizeegoa eizégo 1: [ei̯sé ɣo] -
Dorrao / Torrano egoaize égo 2: [éɣo] -
Eibar egoaize egóai 1: [eɣóai̯] -
Elantxobe errikoaxe errikáixe 1: [er̄ikái̯ʃe] -
Elantxobe barruko aixe barruko áixe 2: [βar̄uko ái̯ʃe] -
Elduain egoaize égoaizé 1: [éɣoai̯sé] -
Elgoibar egoaize egoáize 1: [eɣoái̯se] -
Elorrio egoaize egoáise 1: [eɣoái̯śe] -
Erratzu haizeegoa aizégo 1: [ai̯séɣo] -
Errezil egoaize eguáize 1: [eɣwái̯se] -
Errigoiti egoaize egóaixé 1: [eɣóai̯ʃé] -
Errigoiti goikoaxe goikó aixé 1: [goi̯kó ai̯ʃé] -
Errigoiti nabarnisaixe nabárnisaixé 2: [naβár̄niśai̯ʃé] -
Eskiula hegoa hégoa 1: [héɣoa] -
Eskiula españako haize españako haize 2: [eśpaɲako hai̯se] -
Etxalar haizeegoa aizégu 1: [ai̯séɣu] -
Etxaleku egoaize égoá 1: [éɣoá] -
Etxarri (Larraun) egoaize egó 1: [eɣó] -
Etxebarri goikoaxe goikó axé 1: [ɣoi̯kó aʃé] -
Etxebarri errikoaxe erríko áxe 1: [er̄íko áʃe] -
Etxebarri axerre axéerre 2: [aʃéer̄e] -
Etxebarri axepel axépel 3: [aʃépel] -
Etxebarria egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Etxebarria axepel axéepél 1: [aʃéepɛ́l] -
Etxebarria egoaize egó 2: [eɣó] -
Eugi haizeegoa aizégoá 1: [ai̯séɣoá] -
Ezkio-Itsaso egoaize égói 1: [éɣói̯] -
Ezkurra egoaize égoaizé 1: [éɣoai̯sé] -
Ezterenzubi hegoa hégua 1: [héɣwa] -
Ezterenzubi haizeegoa aize hégua 2: [ai̯se héɣwa] -
Ezterenzubi hegoabeltz airebéltza 3: [ai̯reβéltsa] -
Ezterenzubi haizeegoa háize hégua 4: [hái̯se héɣwa] -
Gaintza egoaize egoáize 1: [eɣoái̯se] -
Gaintza egoaize egó 2: [eɣó] -
Gamarte hegoa heguá 1: [heɣwá] -
Gamiz-Fika errikoaxe erriko axé 1: [er̄iko aʃé] -
Gamiz-Fika egoaize egóaxe 1: [eɣóaʃe] -
Gamiz-Fika axepel áixepel 5: [áʃepel] -
Garrüze hegoa hégo 1: [héɣo] -
Getaria errikoaxe erriko aize 1: [er̄iko ai̯se] -
Getxo errikoaxe erriko axé 1: [er̄iko aʃé] -
Getxo egoaize egoaxé 1: [eɣoaʃé] -
Gizaburuaga errikoaxe errikáxe 1: [er̄ikáʃe] -
Goizueta egoaize éoaizé 1: [éoai̯sé] -
Hazparne hegoa hégo 1: [héɣo] -
Hendaia haizeegoa aizegó 1: [ai̯se ɣó] -
Hendaia beeko aize béreko áize 1: [béreko ái̯se] -
Hernani egoaize egóaizia 1: [eɣóai̯sia] -
Hondarribia haizeegoa aize egó 1: [ai̯se eɣó] -
Ibarruri (Muxika) egoaize egoáixe 1: [eɣoái̯ʃe] -
Igoa egoaize egó 1: [eɣó] -
Igoa egoaize égoaizé 2: [éɣoai̯sé] -
Ikaztegieta egoaize egóaizéa 1: [eɣóai̯séa] -
Irisarri haizeegoa haize égo 1: [hai̯se éɣo] -
Itsasu hegoa hegoáize 1: [heɣoái̯se] -
Izturitze hegoa hego 1: [heɣo] -
Jaurrieta beeko aize péko áize 1: [péko ái̯se] -
Jutsi hegoa hegoa 1: [heɣoa] -
Kortezubi axepel axépel 1: [aʃépel] -
Kortezubi errikoaxe errikáixe 1: [er̄ikái̯ʃe] -
Kortezubi egoaize egoáixe 2: [eɣoái̯ʃe] -
Landibarre haizeegoa aizé egoá 1: [ai̯sé eɣoá] -
Larrabetzu egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Larrabetzu goikoaxe goikó axe 1: [ɣoi̯kó aʃe] -
Larrabetzu axepel axépel 3: [aʃépel] -
Larraine hegoa heguá 1: [heɣwá] -
Larraine ahüñaize ahünaide 2: [ahyŋai̯de] -
Larraine basahegua basaheguá 3: [baśaheɣwá] -
Larraine mahumet mahumét 4: [mahumét] -
Larzabale hegoa hegua 1: [heɣwa] -
Larzabale haizeegoa haize egua 2: [hai̯se eɣwa] -
Lasarte-Oria egoaize egóaizía 1: [eɣóai̯sía] -
Lasarte-Oria egoaize egóaisé 2: [eɣóai̯śé] -
Laukiz errikoaxe erriko áxe 1: [er̄iko áʃe] -
Legazpi egoaize egóiaizéa 1: [eɣói̯ai̯séa] -
Leintz Gatzaga egoaize egúaixe 1: [eɣúai̯ʃe] -
Leioa errikoaxe erriko axé 1: [er̄iko aʃé] -
Leitza egoaize egóaizé 1: [eɣóai̯sé] -
Lekaroz haizeegoa aizéego 1: [ai̯séeɣɔ] -
Lekeitio errikoaxe errikáixe 1: [er̄ikái̯ʃe] -
Lemoa axerre axérre 1: [aʃér̄e] -
Lemoa egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Lemoa goikoaxe goiko axe 4: [ɣoi̯ko aʃe] -
Lemoiz errikoaxe erriko áixe 1: [er̄iko ái̯ʃe] -
Luzaide / Valcarlos hegoa hégo 1: [héɣo] -
Luzaide / Valcarlos hegoa hegoáize 2: [heɣoái̯se] -
Makea hegoa hégo 1: [héɣo] -
Mañaria egoaize egúaixé 1: [eɣúai̯ʃé] -
Mendaro egoaize egóe 1: [eɣóe] -
Mendata errikoaxe erriko áxe 1: [er̄iko áʃe] -
Mezkiritz egoaize égoa 1: [éɣoa] -
Mezkiritz egoaize égo áizia 2: [éɣo ái̯sja] -
Montori hegoa hégua 1: [héɣwa] -
Montori zütezta zütézta 2: [sytésta] -
Montori ahüñaize ah´üñe 3: [ahýɲe] -
Montori ahüñaize ah´üñaizía 4: [ahýɲai̯sía] -
Montori anie aníe 5: [aníœ] -
Montori bohorbiltzale bóhorbiltzále 6: [bóhorbiltsále] -
Mugerre haizeegoa haize egoa 1: [hai̯se eɣoa] -
Mugerre hegoa hégoa 2: [héɣoa] -
Mungia errikoaxe erriko áxe 1: [er̄iko áʃe] -
Mungia axepel axéepél 3: [aʃéepél] -
Mungia axerre axéerre 4: [aʃéer̄e] -
Oderitz egoaize egoáizi 1: [eɣoái̯si] -
Oiartzun egoaize egoaizé 1: [eɣoai̯sé] -
Oñati egoaize egoáixe 1: [eɣoái̯ʃe] -
Oñati goikoaxe goiáxe 2: [ɣoi̯áʃe] -
Oñati axepel aixépel 3: [ai̯ʃépel] -
Ondarroa errekaxe errekáxe 1: [er̄ekáʃe] -
Ondarroa egoaize egoáixe 1: [eɣoái̯ʃe] -
Ondarroa errekaxe errekaxeapel 3: [er̄ekaʃeapel] -
Ondarroa axepel axépel 4: [aʃépel] -
Orexa egoaize egoaizé 1: [eɣoai̯sé] -
Orio egoaize egó 1: [eɣó] -
Orio egoaize egó áiziá 2: [eɣó ái̯siá] -
Orio errekaxe erréko aizíá 3: [er̄éko ai̯síá] -
Orozko egoaize egoiáxe 1: [eɣoi̯áʃe] -
Orozko axepel aixeépel 2: [ai̯ʃeépel] -
Orozko goikoaxe goiko áixe 3: [ɣoi̯ko ái̯ʃe] -
Otxandio egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Pagola hegoa hegoá 1: [heɣoá] -
Pasaia egoaize egoáizé 1: [eɣoái̯sé] -
Pasaia surreko aize súrrekoáizé 2: [śúr̄ekoái̯sé] -
Santa Grazi hegoa heguá 1: [heɣwá] -
Sara haizeegoa aizé egó 1: [ai̯sé eɣó] -
Sara idúzkiáize idúzkiáize 2: [iðúskiái̯se] -
Senpere haizeegoa aizé egó 1: [ai̯sé eɣó] -
Sohüta hegoa hegoá 1: [heɣoá] -
Sondika axesiku axesíku 1: [aʃeśíku] -
Sondika errikoaxe erriko áxe 1: [er̄iko áʃe] -
Suarbe egoaize eguáize 1: [eɣwái̯se] -
Suarbe haizeegoa aizégo 2: [ai̯séɣo] -
Sunbilla egoaize egú 1: [eɣú] -
Tolosa egoaize égoaizé 1: [éɣoai̯sé] -
Uharte Garazi hegoa hegó 1: [heɣó] -
Urdiain egoaize egoáize 1: [eɣoái̯se] -
Urdiñarbe hegoa hégua 1: [héɣwa] -
Urdiñarbe hegoabeltz háizebéltz 2: [hái̯seβélts] -
Urdiñarbe ahüñaize ahüñhaizía 3: [ahyɲhai̯sía] -
Urdiñarbe ahüñaize ahüñaidía 4: [ahyɲai̯día] -
Urketa hegoa hégo 1: [héɣo] -
Urketa haizeegoa áize hégo 2: [ái̯se héɣo] -
Urretxu egoaize egói 1: [eɣói̯] -
Ürrüstoi hegoa hegóa 1: [heɣóa] -
Uztaritze haizeegoa aize égo 1: [ai̯se éɣo] -
Zaratamo goikoaxe goikó axe 1: [goi̯kó aʃe] -
Zaratamo egoaize egoáixe 1: [eɣoái̯ʃe] -
Zaratamo surreko aize sur 2: [śur] -
Zaratamo errikoaxe erríaixé 3: [er̄íai̯ʃé] -
Zeanuri goikoaxe goiko áxe 1: [ɣoi̯ko áʃe] -
Zeanuri egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Zeberio embraxe embráxea 1: [embráʃea] -
Zeberio egoaize egoáxe 1: [eɣoáʃe] -
Zeberio axepel axépel 2: [aʃépel] -
Zegama egoaize egói 1: [eɣói̯] -
Zilbeti haizeegoa aizégoa 1: [ai̯séɣoa] -
Zollo (Arrankudiaga) egoaize egóiax 1: [eɣói̯aʃ] -
Zollo (Arrankudiaga) beeko aize biéko axe 3: [bjéko aʃe] -
Zornotza egoaize egóaixe 1: [eɣóai̯ʃe] -
Zugarramurdi haizeegoa áizegoá 1: [ái̯se ɣoá] -
Zugarramurdi surreko aize súrrá 2: [śúr̄á] -
Zugarramurdi surreko aize súrrekoá 3: [śúr̄ekoá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper