Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

195 emaitza 2243 bilaketarentzat

2243: cinturón / ceinture / belt

  • Gaia: Jantziak
  • Galdera (es): cinturón
  • Galdera (fr): ceinture
  • Galdera (en): belt
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zinturon zinturón 1: [sinturón] -
Ahetze zintura zintúra 1: [sintúra] -
Aia uel uél 1: [uél] -
Aldude zintura zintúra 1: [sintúra] -
Alkotz zinturona zintúroná 1: [sintúroná] -
Altzai kopahedia kópahedía 1: [kópaheðía] -
Altzürükü zintüa zintüá 1: [sintyá:] -
Altzürükü zintüa zint´üa 2: [sintýa] -
Amezketa gerriko gerríkó 1: [gɛr̄íkɔ́] -
Amezketa gerriko ubala gerríkoubálá 2: [gɛr̄íkoβálá] -
Amezketa zinturoia zintúroiá 3: [sintúroi̯á] -
Andoain zinturoi zínturói 1: [sínturói̯] -
Aniz zinturon zínturon 1: [sínturon] -
Aramaio sinttura síñttura 1: [śíɲttura] -
Aramaio petriña pétrriña 1: [pétr̄iɲa] -
Araotz (Oñati) petriña petrríña 1: [petr̄íɲa] -
Arbizu petriña pétrriñá 1: [pétr̄iɲá] -
Arbizu ubel úbelá 2: [úbelá] -
Arboti zintüra zíntüra 1: [síntyra] -
Armendaritze zinturra zínturra 1: [síntur̄a] -
Arnegi zintura zíntura 1: [síntura] -
Arrangoitze zinta zínta 1: [sínta] -
Arrasate petriña petrríña 1: [petr̄íɲa] -
Arrazola (Atxondo) sinttura siñttúra 1: [śiɲttúra] -
Arrieta garriko garríko 1: [gar̄íko] -
Arroa (Zestoa) ual uál 1: [uál] -
Arroa (Zestoa) zintura zintúra 2: [sintúra] -
Arrueta zintura zinturá 1: [sinturá] -
Asteasu gerriko gerríkó 1: [gɛr̄íkó] -
Ataun zintuloi zintulói 1: [sintulói̯] -
Ataun zinturoi zinturói 2: [sinturói̯] -
Ataun zentuloi zentulói 3: [sentulói̯] -
Azkaine zintura zinturá 1: [sinturá] -
Azkoitia zinturoe zinturóe 1: [sinturóe] -
Azpeitia zinturoi zintúroi 1: [sintúroi̯] -
Baigorri zintura zintura 1: [sintura] -
Bakio ugel ugél 1: [uɣél] -
Bardoze zintura ilezkua zíntura ilézkua 1: [síntura iléskwa] -
Barkoxe zintüa zint´üa 1: [sintýa] -
Bastida zintura zinturá 1: [sinturá] -
Beasain gerriko gerríko 1: [gɛr̄íko] -
Behorlegi zintura zinturá 1: [sinturá] -
Beizama zinturoi zintúrói 1: [sintúrói̯] -
Bergara zinturoe zinturóe 1: [sinturóe] -
Bermeo garriko garríko 1: [ɣar̄íko] -
Bermeo ugel ugél 2: [uɣél] -
Berriz sintura sintúra 1: [śintúra] -
Beruete gerreko ual gerrékouál 1: [ɣer̄ékou̯ál] -
Beskoitze zintura zintúra 1: [sintúra] -
Bidarrai zintura zinturá 1: [sinturá] -
Bolibar sintture sinttúre 1: [śinttúre] -
Busturia garriko ugel garrikougél 1: [ɣar̄ikou̯ɣél] -
Deba sinturoi sintúroi 1: [śintúroi̯] -
Deba uel úel 1: [úɛl] -
Dima sinturoi sintúroi 1: [śintúroi̯] -
Dima garriko garríko 2: [ɣar̄íko] -
Domintxaine zetura zetura 1: [sẽtura] -
Donamaria uala uála 1: [uála] -
Donibane Lohizune zintur zintúrr 1: [sintúr̄] -
Donostia gerriko gerríko 1: [ɣer̄íko] -
Dorrao / Torrano petriñ pétriñ 1: [pétriɲ] -
Eibar sintura sintúra 1: [śintúra] -
Elantxobe garriko garríko 1: [ɣar̄íko] -
Elduain gerriko gerríkó 1: [gɛr̄íkó] -
Elduain zinturoi zintúrói 2: [sintúrói̯] -
Elgoibar ziñttura SZiñttúra 1: [s̟iɲttúra] -
Elorrio sintura sintúra 1: [śintúra] -
Elorrio gerriko ugel gerríkougel 2: [ɣer̄íkou̯ɣel] -
Erratzu zintoron zintóron 1: [sintɔ́ron] -
Errezil gerriko gerrikó 1: [ɣɛr̄ikó] -
Errezil uel uél 2: [uɛ́l] -
Errezil zintura zintúra 3: [sintúra] -
Errezil zinturoi zinturói 4: [sinturói̯] -
Errigoiti sintture sinttúre 1: [śinttúre] -
Errigoiti jarriko jarríko 2: [xar̄íko] -
Eskiula zintüa zintüá 1: [sintyá] -
Etxalar zinturona zinturoná 1: [sinturoná] -
Etxalar gerriko gerríko 2: [gɛr̄íko] -
Etxaleku zintoona zíntooná 1: [síntooná] -
Etxarri (Larraun) zinton zintón 1: [sintó:n] -
Etxebarri sintxo síntxo 1: [śíntʃo] -
Etxebarri garriko garríko 2: [ɣar̄íko] -
Etxebarria sintture siñttúre 1: [śiɲttúre] -
Eugi gerruntzeko ubel gerrúntzekoubél 1: [ɣer̄úntsekouβél] -
Ezkio-Itsaso zinturoi zintúroi 1: [sintúroi̯] -
Ezkurra ubal úbál 1: [úβál] -
Ezterenzubi gerriko gerríko 1: [ger̄íko] -
Ezterenzubi uhal uhál 2: [uhál] -
Gaintza ubel ubél 1: [uβél] -
Gamarte zintura zinturá 1: [sinturá] -
Gamiz-Fika sintture sinttúre 1: [śinttúre] -
Garrüze zintüra zint´üra 1: [sintýra] -
Getaria zintura SZintúrá 1: [s̟intúrá] -
Getaria gerriko gerríkó 2: [ɣɛr̄íkó] -
Getxo petraiña petrráiña 1: [petr̄ái̯ɲa] -
Gizaburuaga sinttura sinttúra 1: [śinttúra] -
Goizueta ualazko gerrikoa uálazko gerríkoá 1: [uálasko gɛr̄íkoá] -
Hazparne zintura zintúra 1: [sintúra] -
Hendaia gerriko gerríko 1: [geRíko] -
Hernani zinturi zintúri 1: [sintúri] -
Hondarribia ubala ubala 1: [uβala] -
Ibarruri (Muxika) sinttura siñttúra 1: [śiɲttúra] -
Ibarruri (Muxika) ugel úgel 2: [úɣel] -
Igoa gerriko ual gérrikouál 1: [gɛ́r̄ikou̯ál] -
Ikaztegieta zinturoi zintúroi 1: [sintúroi̯] -
Irisarri zinta zínta 1: [sínta] -
Irisarri gerriko gerríko 2: [ger̄íko] -
Itsasu gerriko gerríko 1: [ger̄íko] -
Izturitze zintura zíntura 1: [síntura] -
Jaurrieta korrea korréa 1: [kor̄éa] -
Jaurrieta zinturona zinturóna 2: [sinturóna] -
Jutsi gerriko gerriko 1: [ger̄iko] -
Kortezubi sintxure sintxúre 1: [śintʃúre] -
Kortezubi gerriko ubel gerrikoubél 2: [ɣer̄ikou̯βél] -
Landibarre zintura zinturá 1: [sinturá] -
Larrabetzu sintxo síntxo 1: [śíntʃo] -
Larrabetzu sinture sintúre 2: [śintúre] -
Larraine zinta zínta 1: [sínta] -
Larzabale zintura zíntura 1: [síntura] -
Lasarte-Oria sinturi sinturí 1: [śinturí] -
Lasarte-Oria zinturi zinturí 2: [sinturí] -
Laukiz ugel ugél 1: [uɣél] -
Legazpi gerriko gerríko 1: [ɣer̄íko] -
Leintz Gatzaga petriña petrríña 1: [petr̄íɲa] -
Leioa ugel ugel 1: [uɣel] -
Leitza gerriko gerrikó 1: [gɛr̄ikó] -
Lekaroz zinturon zintúron 1: [sintúron] -
Lekeitio siñtturo siñttúro 1: [śiɲttúro] -
Lemoa sinture sintúre 1: [śintúre] -
Lemoiz ubel ubél 1: [uβél] -
Lemoiz garriko garríko 2: [ɣar̄íko] -
Luzaide / Valcarlos gerruntzeko uhal gerrúntzeko úhal 1: [ger̄úntseko úhal] -
Makea zintura zintúra 1: [sintúra] -
Mañaria sintturoe sintturóe 1: [śintturóe] -
Mendaro siñtxura siñtxúra 1: [śiɲtʃúra] -
Mendaro sintura sintúra 2: [śintúra] -
Mendata sintture siñttúre 1: [śiɲttúre] -
Mendata ugel úgel 1: [úɣel] -
Mezkiritz zinturon zinturón 1: [sinturón] -
Mezkiritz ugela ugéla 2: [uɣéla] -
Montori zintü zíntü 1: [sínty] -
Montori zintüa zintüá 2: [sintyá:] -
Montori zintüa zíntüa 3: [síntya] -
Mugerre zintura zintura 1: [sintura] -
Mungia ubel ubél 1: [uβél] -
Mungia sinturoi sinturoi 2: [śinturoi̯] -
Oderitz gerriko gérrikó 1: [ɣɛ́r̄ikó] -
Oderitz gerriko ubal gerríkoubál 1: [ɣɛr̄íkou̯βál] -
Oiartzun gerriko gerríkó 1: [ger̄íkó] -
Oñati petriña petrríña 1: [petr̄íɲa] -
Oñati sinturoe sintúroe 2: [śintúroe] -
Ondarroa sintxuroi sintxúroi 1: [śintʃúroi̯] -
Ondarroa gerriko ubel gerríkoubel 2: [ɣer̄íkou̯βel] -
Orexa gerriko gerríko 1: [gɛr̄íko] -
Orexa uel uél 2: [uél] -
Orio gerriko gerríkó 1: [ɣɛr̄íkó] -
Orio ual uál 1: [uál] -
Orio zinturoi zintúrói 2: [sintúrói̯] -
Orozko garriko garríko 1: [ɣar̄íko] -
Orozko sintxo síntxo 2: [śíntʃo] -
Otxandio petriña pétrriña 1: [pétr̄iɲa] -
Pagola zintüa zíntüa 1: [síntya] -
Pasaia korrea kórreá 1: [kór̄eá] -
Pasaia zinturoi zinturói 2: [sinturói̯] -
Santa Grazi zintüa zíntüa 1: [síntya] -
Sara zentur zénturr 1: [séntur̄] -
Senpere zintur zínturr 1: [síntur̄] -
Sohüta kopahedia kópahedía 1: [kópaheðía] -
Sondika sinturoi sinturói 1: [śinturói̯] -
Suarbe ugel úgel 1: [úɣɛl] -
Sunbilla zinturon zinturón 1: [sinturón] -
Tolosa gerriko gérrikó 1: [ɣɛ́r̄ikó] -
Tolosa sinturoya sintúroya 2: [śintúroǰa] -
Uharte Garazi zintura zíntura 1: [síntura] -
Uharte Garazi gerriko gérriko 2: [gér̄iko] -
Urdiain zintiun zintiún 1: [sintjún] -
Urdiain ubal úbal 2: [úβal] -
Urketa zintura zíntura 1: [síntura] -
Urretxu gerriko gerríkó 1: [gɛr̄íkó] -
Urretxu zinturoi zintúrói 2: [sintúrói̯] -
Ürrüstoi zintüa zint´üa 1: [sintýa] -
Uztaritze zintur zintúrr 1: [sintúr̄] -
Zaratamo sintxoi síntxoi 1: [śíntʃoi̯] -
Zaratamo garriko garríko 2: [ɣar̄íko] -
Zaratamo ugel úgel 3: [úɣel] -
Zeanuri tzinturoi tzintúroi 1: [tsintúroi̯] -
Zeanuri petrine petrríne 1: [petr̄íne] -
Zeberio sintxo síntxo 1: [śíntʃo] -
Zegama ugal ugál 1: [uɣál] -
Zegama zinturoi zintúrói 2: [sintúrói̯] -
Zilbeti ugel ugél 1: [uɣél] -
Zollo (Arrankudiaga) sintxo síntxo 1: [śíntʃo] -
Zollo (Arrankudiaga) garriko garríko 2: [ɣar̄íko] -
Zornotza sinttura siñttúra 1: [śiɲttúra] -
Zugarramurdi zinturon zinturón 1: [sinturón] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper