Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

306 emaitza 2157 bilaketarentzat

2157: pedo / vesse / flatulence

  • Gaia: Gorputza eta gorputzadarrak
  • Galdera (es): pedo
  • Galdera (fr): vesse
  • Galdera (en): flatulence
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta puzker púzkerr 1: [púsker̄] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta putz putza 2: [putsa] -
Ahetze uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Ahetze putz putz 2: [puts] -
Aia puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Aia putz pútz 2: [púts] -
Aldude uzker úzkerr 1: [úsker̄] -
Aldude putz putz 2: [puts] -
Alkotz puzker puzkérra 1: [puskér̄a] -
Alkotz putz putzé 2: [putsé] -
Altzai hütz h´ütz 1: [hýts] -
Altzai üzker ´üzker 2: [ýsker] -
Altzürükü üzker ´üzkerr 1: [ýsker̄] -
Altzürükü hütz hütz 2: [hyts] -
Amezketa puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Amezketa putz putzé 1: [putsé] -
Andoain puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Andoain putz pútz 1: [púts] -
Aniz puzker púzker 1: [púskɛr] -
Aniz putz pútz 2: [púts] -
Aramaio usker úskerr 1: [úśker̄] -
Aramaio putzusiñ pútzusiñ 2: [pútsuśiɲ] -
Araotz (Oñati) usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Araotz (Oñati) putz pútz 2: [púts] -
Arbizu uzkar uzkárra 1: [uskár̄a] -
Arbizu putz putzá 2: [putsá] -
Arboti üxker üxker 1: [yʃker] -
Arboti putz phútza 2: [phútsa] -
Armendaritze uzker uzkér 1: [uskér] -
Armendaritze putz pútz 1: [púts] -
Arnegi uzker uzkér 1: [uskér] -
Arnegi aire áire 1: [ái̯re] -
Arnegi putz putz 2: [puts] -
Arrangoitze uzker uzkér 1: [uskér] -
Arrasate usker úskerr 1: [úśker̄] -
Arrazola (Atxondo) usker úskerr 1: [úśker̄] -
Arrazola (Atxondo) putzusain putzúsaiñ 2: [putsúśai̯ɲ] -
Arrieta usker uskér 1: [uśkér] -
Arrieta tarratada tarratáda 1: [tar̄atáða] -
Arroa (Zestoa) puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Arroa (Zestoa) putz pútz 2: [púts] -
Arrueta putz pútz 1: [púts] -
Arrueta uzker úzker 2: [úsker] -
Arrueta uzker üzkérra 3: [yskér̄a] -
Asteasu puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Asteasu putz pútz 2: [púts] -
Ataun puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Ataun aize aizé 1: [ai̯sé] -
Ataun putz pútz 2: [púts] -
Azkaine putz pútza 1: [pútsa] -
Azkaine uzker uzkérra 2: [uskéRa] -
Azkoitia puzker púzkerr 1: [púskɛr̄] -
Azkoitia putzusei putzúsei 2: [putsúśei̯] -
Azkoitia aize áize 3: [ái̯se] -
Azpeitia pusker puskérr 1: [puśkɛ́r̄] -
Azpeitia puzker puzkérr 2: [puskɛ́r̄] -
Azpeitia putz pútz 3: [púts] -
Baigorri putz phutz 1: [phuts] -
Baigorri uzker uzker 2: [usker] -
Bakio usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Bakio putzeto putzéto 2: [putséto] -
Bardoze putz phutz 1: [phuts] -
Bardoze uzker üzkérra 2: [yskér̄a] -
Barkoxe üzker ´üzker 2: [ýsker] -
Barkoxe hütz hütz 3: [hyts ] -
Bastida uzker uzker 1: [usker] -
Bastida putz pútz 2: [púts] -
Beasain puzkar puzkarr 1: [puskar̄] -
Beasain putz pútz 1: [púts] -
Behorlegi uzker uzkérr 1: [uskér̄] -
Behorlegi putz pútz 2: [púts] -
Beizama puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Beizama putz pútz 1: [púts] -
Bergara uzkar úzkarr 1: [úskar̄] -
Bergara arrataa arratáa 1: [ar̄atáa] -
Bermeo usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Berriz usker úskerr 1: [úśker̄] -
Beruete puzker púzkérr 1: [púskɛ́r̄] -
Beruete putz pútz 1: [púts] -
Beruete aize aizé 2: [ai̯sé] -
Beskoitze uzker úzkerr 1: [úskeR] -
Beskoitze aire áire 1: [ái̯re] -
Beskoitze putz putz 2: [puts] -
Bidarrai uzker úzker 1: [úsker] -
Bidarrai putz putz 2: [puts] -
Bolibar usker úskerr 1: [úśker̄] -
Bolibar usker ixil uskérr íxil 2: [uśkér̄ íʃil] -
Busturia usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Deba pusker puskérr 1: [puśkɛ́r̄] -
Deba atzeko aize átzekoaiSZé 1: [átsekoai̯s̟é] -
Deba putzustel putzústel 2: [putsúśtɛl] -
Dima usker úskerr 1: [úśker̄] -
Domintxaine üzker ´üzker 1: [ýsker] -
Domintxaine putz phútza 2: [phútsa] -
Donamaria puzker puzkér 1: [puskér] -
Donamaria putzusai pútzusáya 2: [pútsuśáǰa] -
Donibane Lohizune uzker uzkérr 1: [uskɛ́R] -
Donibane Lohizune putz pútz 1: [púts] -
Donostia puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Donostia putz putzá 1: [putsá] -
Donostia aize áize 2: [ái̯se] -
Dorrao / Torrano uzker úzkerr 1: [úskɛr̄] -
Dorrao / Torrano putz pútz 2: [púts] -
Dorrao / Torrano eize éize 2: [éi̯se] -
Eibar uskar úskar 1: [úśkar] -
Eibar putz pútz 2: [púts] -
Elantxobe usker úskerr 1: [úśker̄] -
Elduain puzkar púzkárr 1: [púskár̄] -
Elduain putz pútze 1: [pútse] -
Elduain aize áize 2: [ái̯se] -
Elgoibar puskar puskár 1: [puśkár] -
Elorrio usker úskerr 1: [úśker̄] -
Elorrio putz pútz 1: [púts] -
Erratzu putz pútz 1: [púts] -
Erratzu puzker puzkérr 2: [puskɛ́r̄] -
Errezil puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Errezil aize aizé 2: [ai̯sé] -
Errezil putz pútz 3: [púts] -
Errigoiti usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Errigoiti tarratada tarratáda 1: [tar̄atáða] -
Eskiula üzker ´üzker 1: [ýsker] -
Eskiula hütz h´ütz 2: [hýts] -
Etxalar buzker buzkérr 1: [βuskɛ́r̄] -
Etxalar butz bútz 2: [búts] -
Etxaleku puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Etxaleku putz putzé 2: [putsé] -
Etxarri (Larraun) puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Etxarri (Larraun) putz pútz 2: [púts] -
Etxebarri usker úskerr 1: [úśker̄] -
Etxebarri putz pútz 2: [púts] -
Etxebarria usker uskérr 1: [uśkɛ́r̄] -
Eugi puzker púzker 1: [púsker] -
Eugi putz pútze 2: [pútse] -
Ezkio-Itsaso puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Ezkio-Itsaso aize aizé 2: [ai̯sé] -
Ezkio-Itsaso putz pútz 2: [púts] -
Ezkurra puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Ezkurra putz pútz 2: [púts] -
Ezterenzubi putz phútz 1: [phúts] -
Ezterenzubi uzker uzker 2: [usker] -
Gaintza puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Gaintza aize aizé 2: [ai̯sé] -
Gaintza putsusai putsúsaí 3: [putśúśaí:] -
Gamarte putz putz 1: [puts] -
Gamarte uzker uzkérr 2: [uskér̄] -
Gamiz-Fika usker uskér 1: [uśkér] -
Gamiz-Fika tarratarra tarratarrá 1: [tar̄atar̄á] -
Garrüze putz putz 1: [puts] -
Garrüze uzker úzker 2: [úsker] -
Getaria puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Getaria putz pútzá 1: [pútsá] -
Getaria aize aizé 2: [ai̯sé] -
Getxo usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Gizaburuaga usker úskerr 1: [úśker̄] -
Gizaburuaga putz pútz 1: [púts] -
Goizueta puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Goizueta putz pútzá 1: [pútsá] -
Hazparne uzker úzkerr 1: [úskeR] -
Hazparne putz pútz 2: [púts] -
Hazparne aire áire 3: [ái̯re] -
Hendaia puzker púzkerr 1: [púskɛR] -
Hendaia putz putzá 2: [putsá] -
Hernani puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Hernani puts púts 1: [pútś] -
Hondarribia putz putza 1: [putsa] -
Hondarribia turrut turrut 1: [tur̄ut] -
Hondarribia pusker puskerr 2: [puśker̄] -
Ibarruri (Muxika) usker úskerr 1: [úśker̄] -
Igoa puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Igoa aize aizé 2: [ai̯sé] -
Igoa putz pútz 3: [púts] -
Ikaztegieta puzkar puzkárra 1: [puskár̄a] -
Ikaztegieta putz putz 1: [puts] -
Ikaztegieta aize aizéa 2: [ai̯séa] -
Irisarri uzker úzkerr 1: [úskeR] -
Irisarri putz putz 2: [puts] -
Itsasu uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Itsasu putz putz 2: [puts] -
Izturitze uzker uzker 1: [usker] -
Izturitze putz phutz 2: [phuts] -
Jaurrieta uzker uzkér 1: [uskér] -
Jaurrieta putz pútzá 2: [pútsá] -
Jutsi uzker uzker 1: [usker] -
Kortezubi usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Kortezubi uskerputz uskérrputz 2: [uśkér̄puts] -
Landibarre putz pútza 1: [pútsa] -
Landibarre uzker uzkérra 2: [uskér̄a] -
Larrabetzu uster ústerr 1: [úśter̄] -
Larrabetzu tarratada tarratáda 2: [tar̄atáða] -
Larraine üzker ´üzkerr 1: [ýsker̄] -
Larraine putz phútz 2: [phúts] -
Larraine hütz h´ütz 3: [hýts] -
Larzabale putz phutz 1: [phuts] -
Larzabale uzker uzkerr 2: [usker̄] -
Lasarte-Oria puskar puskárr 1: [puśkár̄] -
Lasarte-Oria putz pútz 1: [púts] -
Laukiz usker úskerr 1: [úśker̄] -
Legazpi puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Legazpi aize aizéa 2: [ai̯séa] -
Legazpi putz pútze 2: [pútse] -
Leintz Gatzaga uskar úskarr 1: [úśkar̄] -
Leintz Gatzaga putzusain putzúsaiñ 2: [putsúśai̯ɲ] -
Leioa axe axe 1: [aʃe] -
Leioa usker uskerr 2: [uśker̄] -
Leitza puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Leitza putz putzé 1: [putsé] -
Lekaroz putz pútz 1: [púts] -
Lekaroz puzker púzkerr 2: [púskɛr̄] -
Lekeitio usker úskerr 1: [úśkɛr̄] -
Lekeitio aixe áixe 2: [ái̯ʃe] -
Lemoa usker úskerr 1: [úśker̄] -
Lemoa tarratada tarratáda 1: [tar̄atáða] -
Lemoa putz pútze 2: [pútse] -
Lemoiz usker uskérr 1: [uśkér̄] -
Lemoiz pupatz púpatz 2: [púpats] -
Luzaide / Valcarlos uzker úzkerr 1: [úsker̄] -
Makea aire áire 1: [ái̯re] -
Makea uzker úzkerr 2: [úskeR] -
Mañaria usker úskerr 1: [úśker̄] -
Mendaro puskar púskarr 1: [púśkar̄] -
Mendaro putz pútz 1: [púts] -
Mendaro aise áise 2: [ái̯śe] -
Mendata usker úskerr 1: [úśker̄] -
Mezkiritz puzker puzkér 1: [puskér] -
Mezkiritz putz pútza 2: [pútsa] -
Montori uzker üzkérra 1: [yskéRa] -
Montori hütz h´ütza 2: [hýtsa] -
Mugerre uzker uzker 1: [usker] -
Mugerre putz putz 2: [puts] -
Mungia eusker éuskerr 1: [éu̯śker̄] -
Oderitz puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Oderitz putz pútz 2: [púts] -
Oiartzun puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Oiartzun putz pútz 1: [púts] -
Oñati usker úskerr 1: [úśker̄] -
Oñati putz pútz 2: [púts] -
Oñati putusain putúsain 3: [putúśai̯n] -
Oñati putzusain putzúsain 4: [putsúśai̯n] -
Ondarroa puskar púskarr 1: [púśkar̄] -
Ondarroa axe áxe 2: [áʃe] -
Orexa puzkar púzkarr 1: [púskar̄] -
Orexa putz pútza 1: [pútsa] -
Orio puzker puzkérr 1: [puskɛ́r̄] -
Orio putz putzá 1: [putsá] -
Orio puzkar puzkárrá 2: [puskár̄á] -
Orozko axe áxe 1: [áʃe] -
Orozko putz pútz 1: [púts] -
Orozko usker úskerr 2: [úśker̄] -
Otxandio putz pútz 1: [púts] -
Otxandio tarratara tárratara 1: [tár̄atara] -
Pagola üzker ´üzker 1: [ýsker] -
Pagola hütz h´ütz 2: [hýts] -
Pagola putz phútz 3: [phúts] -
Pasaia puzkar púzkárr 1: [púskár̄] -
Pasaia putz pútzá 1: [pútsá] -
Pasaia aize aizé 2: [ai̯sé] -
Santa Grazi üzker ´üzkerr 1: [ýsker̄] -
Santa Grazi hütz h´ütz 2: [hýts] -
Sara uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Sara putz putz 2: [puts] -
Senpere uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Senpere putz putz 2: [puts] -
Sohüta uzker üzkérra 1: [yskér̄a] -
Sohüta hütz h´ütz 2: [hýts] -
Sohüta putz ph´ütz 3: [phýts] -
Sondika axe áxe 1: [áʃe] -
Suarbe puzker púzkerr 1: [púskɛr̄] -
Suarbe putz pútz 2: [púts] -
Suarbe aize áize 3: [ái̯se] -
Sunbilla buzker buzkér 1: [βuskér] -
Sunbilla butz bútz 2: [βúts] -
Tolosa puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Tolosa putz pútzá 1: [pútsá] -
Uharte Garazi uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Uharte Garazi putz putz 2: [puts] -
Uharte Garazi haize háize 3: [hái̯se] -
Urdiain uzkar úzkarr 1: [úskar̄] -
Urdiñarbe üzker ´üzker 1: [ýsker] -
Urdiñarbe aide aidia 1: [ai̯dja] -
Urdiñarbe hütz h´ütz 2: [hýts] -
Urdiñarbe gibelaize gíbeláize 3: [gíβelái̯se] -
Urketa putz phútza 1: [phútsa] -
Urretxu puzkar púzkarr 1: [púskar̄] -
Urretxu putz pútz 2: [púts] -
Urretxu aize áize 3: [ái̯se] -
Ürrüstoi uzker üzker 1: [ysker ] -
Ürrüstoi putz phútz 2: [phúts ] -
Uztaritze uzker uzkérr 1: [uskéR] -
Uztaritze putz putz 2: [puts] -
Zaratamo usker úsker 1: [úśker] -
Zaratamo tarratada tarrátadá 1: [tar̄átaðá] -
Zeanuri usker úskerr 1: [úśker̄] -
Zeanuri putz pútz 1: [púts] -
Zeberio usker úskerr 1: [úśker̄] -
Zeberio putz pútz 1: [púts] -
Zegama puzkar puzkárr 1: [puskár̄] -
Zegama aize aizé 1: [ai̯sé] -
Zegama usai usái 2: [uśái̯] -
Zilbeti puzker púzker 1: [púsker] -
Zollo (Arrankudiaga) usker úskerr 1: [úśker̄] -
Zollo (Arrankudiaga) tarratada tarrátada 2: [tar̄átaða] -
Zollo (Arrankudiaga) putz pútz 3: [púts] -
Zornotza usker úskerr 1: [úśker̄] -
Zornotza uskerputz uskérrputz 1: [uśkér̄puts] -
Zugarramurdi auzkar auzkár 1: [au̯skár] -
Zugarramurdi putz pútz 2: [púts] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper