Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

185 emaitza 206 bilaketarentzat

206: perro de caza / chien de chasse / hunting dog, retriever

  • Gaia: Piztiak
  • Galdera (es): perro de caza
  • Galdera (fr): chien de chasse
  • Galdera (en): hunting dog, retriever
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tzakur kasakoa tzakúr kazákoa 1: [tsakúr̄ kasákoa] -
Ahetze zakur i(h)iztor zakurr iíztorr 1: [sakuR iístoR] -
Aia eizakur éiz zakúr 1: [éi̯s sakúr̄] -
Aldude ihiztor iiztór 1: [iistór̄] -
Aldude zakur i(h)iztor zakúrr iiztór 2: [sakur̄ iistór̄] -
Alkotz eizeko zakur zakúrr aizíkoa 1: [sakúr̄ ai̯síkoa] -
Altzai ihizô ihizihó 1: [ihisihṍ] -
Altzürükü ihizô iizhó 1: [ĩĩshṍ] -
Altzürükü ihiztekako txakhür ihíztekáko txakh´ürra 2: [ihístekáko tʃakhýr̄a] -
Amezketa eizakur eízakúr 1: [eísakúr̄] -
Andoain eizakur eízzakúr 1: [eíssakúr̄] -
Aniz ihiziko zakur izízakur 1: [isísakur̄] -
Aramaio kasatxakur kásatxakur 1: [káśatʃakur̄] -
Araotz (Oñati) kasatxakur kasátxakúr 1: [kaśátʃakúr̄] -
Arbizu eizeko zakur zákurrá áizekoá 1: [sákur̄á ái̯sekoá] -
Arboti zakur i(h)iztor zákurr ihízora 1: [sákur̄ ihísora] -
Arboti ihiziko zakur xakurr ihízeko 2: [ʃakur̄ ihíseko] -
Arboti ihizor ihízor 3: [ihísor̄] -
Armendaritze ihiziko zakur ihíziko zakúr 1: [ihísiko sakúr̄] -
Armendaritze ihiztor ihiztorra 2: [ihistor̄a] -
Armendaritze ihiziko zakur ihíziko xakur 3: [ihísiko ʃakur̄] -
Armendaritze zakur i(h)iztor zakurr ihíztor 4: [sakur̄ ihístor̄] -
Armendaritze zakur i(h)iztor xakúrr ihíztorr 5: [ʃakúr̄ ihístor̄] -
Arnegi ihiztor ihíztor 1: [ihístor̄] -
Arrangoitze txakur xakúr 1: [ʃakúR] -
Arrasate kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Arrazola (Atxondo) kasatxakur kasótxakur 1: [kaśótʃakur̄] -
Arrieta kasatxakur kasátxakúr 1: [kaśátʃakúr̄] -
Arroa (Zestoa) eizakur éiztxakúr 1: [éi̯stʃakúr̄] -
Arrueta zakur i(h)iztor zakúrr ihizórr 1: [sakúr̄ ihisór̄] -
Arrueta zakur i(h)iztor zákhürr ihízora 2: [sákhyr̄ ihísora] -
Asteasu eizakur éizakúr 1: [éi̯s akúr̄] -
Ataun eizakur eizakúr 1: [ei̯sakúr̄] -
Azkaine ihiziko zakur ihiziko zakur 1: [ihisiko sakur̄] -
Azkoitia txakur txákur 1: [tʃákur̄] -
Azkoitia eizakur eiztxákur 1: [ei̯stʃákur̄] -
Azpeitia eizakur eíztxakúr 1: [eístʃakúr̄] -
Baigorri zakur i(h)iztor zakurr ihiztor 1: [sakuR ihistor̄] -
Bakio kasako txakur kásako txakúr 1: [káśako tʃakúr̄] -
Bardoze ihiziko zakur xákur ihízikuak 1: [ʃákur̄ ihísikwak] -
Barkoxe ihizô ihizhó 1: [ihishṍ] -
Barkoxe txakur zákhür 2: [sákhyr̄] -
Beasain eizakur éizakur 1: [éi̯sakur̄] -
Behorlegi zakur i(h)iztor zakúrr iizórr 1: [sakúr̄ iisór̄] -
Beizama eizakur éizakúr 1: [éi̯sakúr̄] -
Bergara kasatxakur kazatxákur 1: [kasatʃákur̄] -
Bermeo kasako txakur kásako txakúr 1: [káśako tʃakúr̄] -
Berriz kasatxakur kasátxákur 1: [kaśátʃákur] -
Beruete eizakur éizezakurré 1: [éi̯sesakur̄é] -
Beruete txakur zakúr 2: [sakúr̄] -
Beskoitze zakur ihiziko zakúrr iíziko 1: [sakúR iísiko] -
Bidarrai zakur i(h)iztor zakúr ihíztor 1: [sakúr ihístor̄] -
Bolibar kasatxakur kasátxakúr/kazátxakúr 1: [kas̟átʃakúr̄] -
Busturia kasako txakur kásako txakúr 1: [káśako tʃakúr̄] -
Deba eizakur éistxakúr 1: [éi̯śtʃakúr̄] -
Dima kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Domintxaine zakur i(h)iztor zakurr ihízorrák 1: [sakur̄ ihísor̄ák] -
Domintxaine ihiziko zakur ihízeko zakúr 2: [ihíseko sakúr̄] -
Domintxaine zakur i(h)iztor txákhürr ihiztór 3: [tʃákhyr̄ ihistór̄] -
Donamaria ihiziko zakur zakúr íziko 1: [sakúr̄ í siko] -
Donibane Lohizune ihiziko zakur iíziko zakúr 1: [iísiko sakúR] -
Donostia eizakur éizzakúr 1: [éi̯ssakúr̄] -
Dorrao / Torrano eizeko zakur éizeko txákur 1: [éi̯seko tʃákur̄] -
Eibar kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Elantxobe kasako txakur kásako txakúr 1: [káśako tʃakúr̄] -
Elduain eizakur eizézakúr 1: [ei̯sésakúr̄] -
Elgoibar kaxaritxakur kasáitxagur/kazáitxagur 1: [kas̟ái̯tʃaɣur̄] -
Elorrio kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Elorrio txakur txákur 2: [tʃákur̄] -
Erratzu ihiziko zakur ízeko zakúr 1: [í seko sakúr̄] -
Errezil eizakur éiztxakúr 1: [éi̯stʃakúr̄] -
Errigoiti kasatxakur kasátxakúr 1: [kaśátʃakúr̄] -
Eskiula ihizô ihizó 1: [ihisó ] -
Etxalar eizeko zakur éiziko zakúr 1: [éi̯siko sakúr̄] -
Etxaleku eizakur eízizákurrék 1: [eísisákur̄ék] -
Etxarri (Larraun) eizakur eizétxakúr 1: [ei̯sétʃakúr̄] -
Etxebarri kasatxakur kasátxakúr 1: [kaśátʃakúr̄] -
Etxebarria kasatxakur kasátxakúr/kazátxakúr 1: [kas̟átʃakúr̄] -
Eugi txakur tzakúr 1: [tsakúr̄] -
Ezkio-Itsaso eizakur eízakúr 1: [eísakúr̄] -
Ezkurra eizakur éizagúr 1: [éisaɣúr̄] -
Ezterenzubi ihizor ihízor 1: [ihísor̄] -
Ezterenzubi ihiziko zakur ihíziko zakúr 2: [ihísiko sakúr̄] -
Gaintza eizakur eizézakúr 1: [ei̯sésakúr̄] -
Gamarte zakur i(h)iztor zakurr ihízorrak 1: [sakur̄ ihísor̄ak] -
Gamarte ihiztor iíztorra 2: [iístor̄a] -
Gamiz-Fika kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Garrüze ihiztor íztor 1: [í stor̄] -
Getaria eizakur éistxakur 1: [éi̯śtʃakur̄] -
Getxo kasatxakur kasátxakurre 1: [kaśátʃakur̄e] -
Getxo kasatxakur kasátxakur 2: [kaśátʃakur̄] -
Gizaburuaga kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Goizueta eizakur eizákurrá 1: [ei̯sákur̄á] -
Hazparne ihiziko zakur iízikó xakur 1: [iísikó ʃakuR] -
Hendaia ihiziko zakur iizízakúr 1: [iisísakúR] -
Hendaia eizeko zakur éizeko zakur 2: [éi̯seko sakuR] -
Hernani eizeko zakur zakúr éizeko 1: [sakúr̄ éi̯seko] -
Hondarribia eizakur éizzakúr 1: [éi̯ssakúr̄] -
Ibarruri (Muxika) kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Igoa eizakur éizezakúr 1: [éi̯sesakúr̄] -
Ikaztegieta eizakur eizatxákor/eizatxákur 1: [ei̯satʃákọr̄] -
Irisarri zakur i(h)iztor zakúrr iíztorr 1: [sakúR iístoR] -
Itsasu zakur i(h)iztor zakúrr iíztor 1: [sakúr̄ iístor̄] -
Izturitze zakur i(h)iztor zakurr ihíztor 1: [sakur̄ ihístor̄] -
Jaurrieta zakur ehiztari zakúr izlária 1: [sakúr̄ izlária] -
Jaurrieta txakur txákurrak - éizatzén 2: [tʃákur̄ak - éi̯satsén] -
Jutsi zakur i(h)iztor xakhurr ihiztora 1: [ʃakhur̄ ihistora] -
Jutsi ihiztor ihiztora 1: [ihistora] -
Jutsi ihiziko zakur ihiziko zakurra 2: [ihisiko sakur̄a] -
Jutsi zakur i(h)iztor zakurr ihiztora 2: [sakur̄ ihistora] -
Jutsi ihiziko zakur ihiziko xakhur 3: [ihisiko ʃakhur̄] -
Jutsi ihiziko zakur ihiziko xakurra 4: [ihisiko ʃakur̄a] -
Kortezubi kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Landibarre ihiztor ihíztor 1: [ihístor̄] -
Larrabetzu kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Larraine ihizô ihizó 1: [ĩhĩsṍ] -
Larzabale ihiziko zakur ihíziko txakur 1: [ihísiko tʃakur̄] -
Larzabale zakur i(h)iztor xakurr ihizora 2: [ʃakur̄ ihisora] -
Lasarte-Oria eizakur éiztxakúr 1: [éi̯stʃakúr̄] -
Laukiz txakur kasako txakurr kásako 1: [tʃakur̄ káśako] -
Legazpi eizeko zakur éizeko txákur 1: [éi̯seko tʃákur̄] -
Leintz Gatzaga kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Leioa txakur kasako txakúr kasako 1: [tʃakúr̄ kaśako] -
Leitza eizakur éizezakúr 1: [éi̯sesakúr̄] -
Lekeitio kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Lemoa kaxaritxakur kaxarítxakur 1: [kaʃarítʃakur̄] -
Lemoa kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Lemoiz kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Luzaide / Valcarlos zakur i(h)iztor zakúrr iíztorr 1: [sakúr̄ iístor̄] -
Makea zakur i(h)iztor tzakúrr iíztor 1: [tsakúr̄ iístor̄] -
Mañaria kasako txakur kásako txákur 1: [káśako tʃákur̄] -
Mendaro eizakur eisétxakúr 1: [ei̯śétʃakúr̄] -
Mendata txakur txakúr 1: [tʃakúr̄] -
Mendata kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Mezkiritz ihiziko zakur izíko txákurré 1: [isíko tʃákur̄é] -
Montori ihizô ihizhó 1: [ihishṍ ] -
Montori ihizô íhizhóak 2: [íhĩshṍak] -
Mugerre ihiziko zakur ihiziko zakur 1: [ihisiko sakur̄] -
Mugerre zakur ihiziko zakurr ihiziko 2: [sakur̄ ihisiko] -
Mungia kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Oderitz eizakur éizezakúr 1: [éi̯sesakúr̄] -
Oiartzun eizakur éizazakúr 1: [éi̯sasakúr̄] -
Oñati kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Ondarroa kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Orexa eizakur éizetxakúr 1: [éi̯setʃakúr̄] -
Orio eizeko zakur éizeko zakúr 1: [éi̯seko sakúr̄] -
Orio eizakur eizakur 2: [ei̯sakur̄] -
Orozko kasatxakur kásatxakur 1: [káśatʃakur̄] -
Otxandio kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Pagola ihizor ihizór 1: [ihisór̄] -
Pagola zakur i(h)iztor zákhürr ihizór 2: [sákhyr̄ ihisór] -
Pasaia eizakur éizakúr 1: [éi̯sakúr̄] -
Pasaia eizeko zakur éizeko zákúr 2: [éi̯seko sákúr̄] -
Santa Grazi ihizô ihizhó 1: [ihishṍ] -
Sara zakur ihiziko zakurr iizíkó 1: [sakur̄ iisíkó] -
Sara ihiztor iiztór 1: [iistór] -
Senpere ihiziko zakur iízikó zakúrrak 1: [iísikó sakúRak] -
Sohüta ihizô ihizo 1: [ĩhĩsõ] -
Sohüta ihizô ihizó 2: [ĩhĩsó ] -
Sohüta ihizor ihizhor 3: [ĩhĩshor̄] -
Sondika kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Suarbe eizeko zakur eizíko zakúr 1: [ei̯síko sakúr̄] -
Sunbilla ihiziko zakur ízigo zakúr 1: [ísiɣo sakúr̄] -
Tolosa eizakur eízzakúr 1: [eíssakúr̄] -
Uharte Garazi zakur i(h)iztor xakurr iíztor 1: [ʃakur̄ iístor̄] -
Urdiain zakur ehiztari txakúr éiztagiák 1: [tʃakúr̄ éi̯staɣiák] -
Urdiñarbe ihizor ihizór 1: [ihisór̄] -
Urketa ihiziko zakur ihíziko zákurra 1: [ihísiko sákuRa] -
Urretxu eizakur éiztxakúr 1: [éi̯stʃakúr̄] -
Ürrüstoi ihizô ihízó 1: [ihisṍ] -
Ürrüstoi ihizor ihízor 2: [ihisor̄] -
Uztaritze ihiziko zakur íiziko zakurra 1: [íisiko sakur̄a] -
Uztaritze txakur xákur 2: [ʃákuR] -
Zaratamo kasatxakur kasátxakúr 1: [kaśátʃakúr̄] -
Zeanuri kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Zeberio kasatxakur kasatxákur 1: [kaśatʃákur̄] -
Zegama eizakur eíztxakúr 1: [eístʃakúr̄] -
Zegama zakur ehiztari éiztarí txakúr 2: [éi̯starí tʃakúr̄] -
Zilbeti ihiziko zakur zakúr izíkoak 1: [sakúr̄ isíkoak] -
Zilbeti zakur ihiziko tzakúr izíkuak 2: [tsakúr̄ isíkuak] -
Zollo (Arrankudiaga) txakur kasari txakúr kasári 1: [tʃakúr̄ kaśári] -
Zollo (Arrankudiaga) kasatxakur kasátxakur 1: [kaśátʃakur̄] -
Zornotza kasako txakur kásako txákur 1: [káśako tʃákur̄] -
Zugarramurdi zakur ihiziko zakúr iízikoá 1: [sakúr̄ iísikoá] -
Zugarramurdi zakur ihiziko zakúr ihizíkoá 2: [sakúr̄ ihisíkoá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper