Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

188 emaitza 2005 bilaketarentzat

2005: colada / lessive / bleaching

  • Gaia: Bogada
  • Galdera (es): colada
  • Galdera (fr): lessive
  • Galdera (en): bleaching
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta lixua líxua 1: [líʃwa] -
Ahetze bokata bókatá 1: [βókatá] -
Aia lixiba lixibá 1: [liʃiβá] -
Aia gobara gobará 3: [ɣoβará] -
Aldude bokata bokáta 1: [bokáta] -
Aldude xuriket xuríket 1: [ʃuríket] -
Alkotz lixu líxu 1: [líʃu] -
Altzai bükhata bükháta 1: [bykháta] -
Altzürükü bukhata bukháta 1: [bukháta] -
Amezketa lixube lixúbé 1: [liʃúβé] -
Amezketa lixu lixú 2: [liʃú] -
Andoain goara góará 1: [góará] -
Aniz lixu líxu 1: [líʃu] -
Aramaio lexiba léxiba 1: [léʃiβa] -
Araotz (Oñati) puxeta puxéta 1: [puʃéta] -
Arbizu lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Arboti buketa bukéta 1: [bukéta] -
Arboti boketa bóketa 2: [bóketa] -
Arboti xuiketa xúiketa 3: [ʃúiketa] -
Armendaritze boketa bokéta 1: [bokéta] -
Arnegi bokata bokáta 1: [βokáta] -
Arrangoitze bokata bókata 1: [βókata] -
Arrasate lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Arrazola (Atxondo) lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Arrieta leixibe léixíbe 1: [léi̯ʃíβe] -
Arrieta bogada bogáda 1: [boɣáða] -
Arroa (Zestoa) lixiba lixibá 1: [liʃiβá] -
Arrueta buketa búketa 1: [búketa] -
Asteasu lixiba líxibá 1: [líʃiβá] -
Ataun lixua lixuá 1: [liʃuá] -
Ataun lixuba líxubá 2: [líʃuβá] -
Ataun lixuba líxubá 3: [líʃuβá] -
Azkaine bokata bokáta 1: [bokáta] -
Azkoitia lixibe lixíbe 1: [liʃíβe] -
Azpeitia lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Baigorri boketa boketa 1: [boketa] -
Bakio bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Bakio lexibe lexíbe 1: [leʃíβe] -
Bardoze buketa bukéta 1: [bukéta] -
Bardoze boketa bóketa 2: [bóketa] -
Barkoxe bükhata bükháta 1: [bykháta ] -
Bastida boketa bokéta 1: [bokéta] -
Beasain lixuba líxuba 1: [líʃuβa] -
Behorlegi bokata bokáta 1: [bokáta] -
Beizama lixiba líxibá 1: [líʃiβá] -
Bergara lixiba líxiba 1: [líʃiβa] -
Berriz lexiba lexíba 1: [leʃíβa] -
Beruete lixu lixú 1: [liʃú] -
Beskoitze boketa boketá 1: [βoketá] -
Bidarrai boketa bóketa 1: [βóketa] -
Bolibar lexibe léxibe 1: [léʃiβe] -
Bolibar lixibe líxibe 2: [líʃiβe] -
Busturia leixiba leixíba 1: [lei̯ʃíβa] -
Deba lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Dima leixitan leixitan 1: [lei̯ʃitan] -
Dima bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Domintxaine bukhata bukháta 1: [bukháta] -
Domintxaine xuiketa xúiketa 2: [ʃúiketa] -
Donamaria lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Donibane Lohizune bokata bokatá 1: okatá] -
Donibane Lohizune lixiba lixíba 2: [liʃíβa] -
Donostia gobara gobará 1: [ɣoβará] -
Dorrao / Torrano lixu líxu 1: [líʃu] -
Eibar lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Elantxobe lexiba léxiba 1: [léʃiβa] -
Elduain lixu lixú 1: [liʃú] -
Elgoibar lixiba lixibá 1: [liʃiβá] -
Elorrio lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Erratzu lixu líxu 1: [l̤íʃu] -
Errezil lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Errigoiti lexibe lexíbe 1: [leʃíβe] -
Errigoiti kolada koláda 2: [koláða] -
Eskiula bükhata bükháta 1: [bykháta ] -
Etxalar bokata bokáta 1: [βokáta] -
Etxalar lixiba lixíba 2: [liʃíβa] -
Etxaleku lixue líxué 1: [líʃué] -
Etxarri (Larraun) lixu lixú 1: [liʃú] -
Etxebarri bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Etxebarria lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Eugi lixue líxue 1: [líʃwe] -
Ezkio-Itsaso lixiba lixibá 1: [liʃiβá] -
Ezkio-Itsaso lixuba lixúba 2: [liʃúβa] -
Ezkurra lixu lixu 1: [liʃu] -
Ezterenzubi bokata bokáta 1: [bokáta] -
Ezterenzubi xuiketa xúiketa 2: [ʃúiketa] -
Gaintza lixue lixúé 1: [liʃúé] -
Gaintza lixu lixú 2: [liʃú] -
Gamarte bokata bokáta 1: [βokáta] -
Gamiz-Fika bogada bogáda 1: [boɣáða] -
Garrüze buketa buketa 1: [buketa] -
Getaria lixiba lixibá 1: [liʃiβá] -
Getxo garbikusi garrbikúsi 1: [gar̄βikúśi] -
Getxo bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Gizaburuaga lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Goizueta guada guádá 1: [guáðá] -
Goizueta goadra goáDRa 2: [goád̪a] -
Goizueta goada goádá 3: [goáðá] -
Hazparne boketa bokéta 1: [βokéta] -
Hazparne xuigita xuígita 1: [ʃuíɣita] -
Hazparne xuiketa xúiketa 2: [ʃúiketa] -
Hendaia bokata bokáta 1: [bokáta] -
Hernani goara goárá 1: [goárá] -
Hondarribia oarako oarako 1: [oarako] -
Ibarruri (Muxika) leixiba léixiba 1: [léi̯ʃiβa] -
Igoa lixu lixú 1: [liʃú] -
Ikaztegieta lixu lixu 1: [liʃu] -
Irisarri boketa bokéta 1: [bokéta] -
Itsasu boket bóket 1: [βóket] -
Izturitze bokheta bokhéta 1: [bokhéta] -
Izturitze xuiketa xúiketa 2: [ʃúiketa] -
Jaurrieta li¡ba lí¡ba 1: [líʒβa] -
Jutsi bokata bokata 1: [bokata] -
Kortezubi lexiba lexíba 1: [leʃíβa] -
Landibarre bokheta bokhéta 1: [bokhéta] -
Larrabetzu bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Larraine bükhata bükháta 1: [bykháta] -
Larraine latsakan latsákan 2: [latśákan] -
Larzabale bokhata bokháta 1: [bokháta] -
Lasarte-Oria gobara gobará 1: [goβará] -
Laukiz bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Legazpi lexiba lexíba 1: [leʃíβa] -
Leintz Gatzaga lexiba lexíba 1: [leʃíβa] -
Leintz Gatzaga pujeta pujéta 1: [puxéta] -
Leioa bogada bogadá 1: [βoɣaðá] -
Leitza lixue lixué 1: [liʃué] -
Leitza lixu líxu 2: [líʃu] -
Lekaroz lixu líxu 1: [líʃu] -
Lemoa bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Lemoiz bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Luzaide / Valcarlos bokata bokáta 1: [bokáta] -
Luzaide / Valcarlos xuriketa xuríketa 1: [ʃuríketa] -
Makea boketa bóketa 1: [bóketa] -
Mañaria lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Mendaro lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Mendata lexibe lexíbe 1: [leʃíβe] -
Mendata jabonadure jabonadúre 2: [xaβonaðúre] -
Mezkiritz lixu líxu 1: [líʃu] -
Montori bükhata bükhatá 1: [bykhatá:] -
Mugerre boketa boketa 1: [boketa] -
Mungia bogada bogada 1: [boɣaða] -
Oderitz lixu lixú 1: [liʃú] -
Oiartzun guara guára 1: [gwára] -
Oiartzun goara goára 2: [goára] -
Oñati puxeta puxéta 1: [puʃéta] -
Ondarroa lexiba lexíba 1: [leʃíβa] -
Orexa lixu líxu 1: [líʃu] -
Orio gobara gobára 1: [goβára] -
Orio lixiba lixíba 2: [liʃíβa] -
Orozko lesitan imini lesítan imini 1: [leśítan imini] -
Orozko bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Orozko lesitu lesítu 2: [leśítu] -
Otxandio lexiba léxiba 1: [léʃiβa] -
Pagola bukhata bukháta 1: [bukháta] -
Pagola xüiketa xüikéta 2: [ʃyikéta] -
Pasaia gobara gobárá 1: [goβárá] -
Santa Grazi bükhata bükháta 1: [bykháta] -
Sara bokata bokáta 1: [bokáta] -
Senpere bokata bokáta 1: [bokáta] -
Sohüta xabonada xabónada 1: [ʃaβónaða] -
Sohüta xabunada xabunadá 2: [ʃaβunaðá:] -
Sondika kolada koláda 1: [koláða] -
Sondika bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Suarbe lixu líxu 1: [líʃu] -
Sunbilla lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Tolosa lixuba lixubá 1: [liʃuβá] -
Tolosa lixua lixuá 2: [liʃuá] -
Uharte Garazi bokat bokát 1: [bokát] -
Urdiain lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
Urdiñarbe bukhata bukháta 1: [bukháta] -
Urdiñarbe xuiketa xuíketa 2: [ʃuíketa] -
Urketa buketa bukéta 1: [bukéta] -
Urketa xuiketa xúiketa 2: [ʃúiketa] -
Urretxu lixiba líxibá 1: [líʃiβá] -
Ürrüstoi bukhata bukháta 1: [bukháta ] -
Uztaritze boketa bokéta 1: [βokéta] -
Uztaritze xuriket xurikét 2: [ʃurikét] -
Zaratamo bogada bogáda 1: [boɣáða] -
Zeanuri bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Zeanuri garbikusi garrbikúsi 3: [ɣar̄βikúśi] -
Zeberio lexi lexí 1: [leʃí] -
Zeberio bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Zegama lixiba lixibá 1: [liʃiβá:] -
Zilbeti lixu líxu 1: [líʃu] -
Zollo (Arrankudiaga) lesi lési 1: [léśi] -
Zollo (Arrankudiaga) bogada bógada 1: [βóɣaða] -
Zornotza leixiba léixiba 1: [léi̯ʃiβa] -
Zornotza bogada bogáda 1: [βoɣáða] -
Zugarramurdi lixiba lixíba 1: [liʃíβa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper