Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

147 emaitza 193 bilaketarentzat

193: ciervo / cerf (rouge) / deer / (Cervus elaphus)

  • Gaia: Piztiak
  • Galdera (es): ciervo
  • Galdera (fr): cerf (rouge)
  • Galdera (en): deer
  • Galdera (lat): Cervus elaphus
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Ahetze basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Aia basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Aldude basaauntz basaáuntz 1: [βaśaáunts] -
Alkotz basauntz básáuntzek 1: [báśáu̯ntsek] -
Altzai orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Amezketa basauntz basauntzé 1: [βaśau̯ntsé] -
Andoain basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Andoain basa akher básakér 2: [báśakɛ́r̄] -
Aniz basauntz basauntz 1: aśau̯nts] -
Araotz (Oñati) basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Arbizu basontz basóntz 1: [βaśónts] -
Arbizu basauntz básauntzék 2: [báśau̯ntsék] -
Arboti zerf zérfa 1: [sér̄fa] -
Armendaritze zerf zerfa 1: [ser̄fa] -
Armendaritze basa akher basáaker 1: [baśáaker̄] -
Arnegi basahuntz basa ahúntz 1: [βaśa ahúnts] -
Arrangoitze basauntx basaúntx 1: [βaśaúntʃ] -
Arrasate basaun basáun 1: [βaśáun] -
Arrazola (Atxondo) basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Arrieta akar ákar 1: [ákar] -
Arroa (Zestoa) basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Arrueta zerf zerfá 1: [ser̄fá] -
Asteasu basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Ataun basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Azkoitia basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Azpeitia basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Baigorri basahuntz basahuntz 1: [baśahunts] -
Baigorri basahuntz basaahuntza 2: [baśaahuntsa] -
Bakio basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Bardoze ahuntz basa ahúntzbasá 1: [ahúntsbaśá] -
Bardoze basahuntz básaahúntza 2: [báśaahúntsa] -
Barkoxe orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Beasain basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Behorlegi basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Beizama basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Bergara basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Berriz basauntz básauntz 1: [báśau̯nts] -
Beruete basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Beskoitze basahuntz basáhuntz 1: [βaśáhunts] -
Bidarrai ahuntz basa ahúntz bás 1: [ahúnts báś] -
Bolibar basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Deba basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Dima basauntz basaúntze 1: [βaśaúntse] -
Donamaria basauntz basáuntza 1: [baśáu̯ntsa] -
Donostia basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Dorrao / Torrano basauntz basáuntza 1: [βaśáu̯ntsa] -
Dorrao / Torrano basauntz basáuntz 2: [βaśáu̯nts] -
Eibar basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Elantxobe basoauntz basóauntz 1: [βaśóau̯nts] -
Elduain basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Elgoibar basauntz basáuntz/bazáuntz 1: [bas̟áu̯nts] -
Erratzu basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Errezil basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Errigoiti baseuntz báseuntz 2: [βáśeu̯nts] -
Eskiula orein oréiña 1: [oréi̯ɲa] -
Etxalar basaauntz basáauntz 1: aśáants] -
Etxaleku basauntz básaúntz 1: [báśaúnts] -
Etxarri (Larraun) basauntz basauntzé 1: [βaśau̯ntsé] -
Etxebarri basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Etxebarria basoaker basoáker 1: [baśoákɛr̄] -
Eugi zierbo ziérbo 1: [sjér̄βo] -
Ezkio-Itsaso basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Ezkurra basauntz basáuntze 1: [baśáu̯ntse] -
Ezterenzubi basa akher basakér 1: [baśakér] -
Ezterenzubi basahuntz basáhuntza 2: [baśá huntsa] -
Ezterenzubi basahuntz basáhuntz 3: [baśáhunts] -
Gaintza basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Gamarte akher akhér 1: [akhér] -
Gamarte basa akher basáakher 2: [baśáakher] -
Gamiz-Fika basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Garrüze basaauntz basaáuntz 1: [βaśaáu̯nts] -
Getaria basauntz básauntz 1: [báśau̯nts] -
Getxo sierbo siérbo 1: [śiér̄βo] -
Gizaburuaga basauntz basáuntze 1: [βaśáu̯ntse] -
Goizueta basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Hazparne basahuntz basaháuntz 1: [βaśahánts] -
Hendaia basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Hernani basauntz básauntza 1: [báśau̯ntsa] -
Hondarribia basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Ibarruri (Muxika) basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Igoa basauntz basáuntze 1: [βaśáu̯ntse] -
Igoa basauntz basáuntz 2: [baśáu̯nts] -
Ikaztegieta basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Irisarri basauntz basáuntz 1: [βaśáunts] -
Itsasu basaauntz basáaúntz 1: [baśáaúnts] -
Izturitze basa akher basaakhér 1: [baśaakhér] -
Izturitze basahuntz basahúntz 2: [baśahúnts] -
Jaurrieta basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Jaurrieta untz úntz 2: [únts] -
Jutsi orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Kortezubi basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Landibarre basahuntz básaahúntz 1: [βáśaahúnts] -
Larrabetzu basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Larraine zerf zerf 1: [serf] -
Lasarte-Oria basoauntz básoauntz 1: [báśoau̯nts] -
Laukiz basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Legazpi basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Legazpi basa akher basáker 2: [baśáker̄] -
Leintz Gatzaga basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Leioa basauntz basáuntze 1: [baśáu̯ntse] -
Leitza basauntz basáuntzá 1: [baśáu̯ntsá] -
Lekaroz basauntz basáuntze 1: [βaśáu̯ntse] -
Lekeitio basauntz basáuntz 2: [βaśáu̯nts] -
Lemoa basauntz básauntze 2: [báśau̯ntse] -
Luzaide / Valcarlos basaauntz básaaúntz 1: [βáśaaúnts] -
Makea basauntz basáuntz 1: [βaśáunts] -
Mañaria baseuntz báseuntz 1: [báśeu̯nts] -
Mendaro basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Mezkiritz basauntz basáuntze 1: [baśáu̯ntse] -
Mugerre ahuntx ahúntxa 1: [ahúntʃa] -
Mungia baseuntz báseuntz 1: [βáśɛu̯nts] -
Oderitz basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Oiartzun basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Oñati basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Ondarroa basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Orexa basauntz basáuntza 1: [baśáu̯ntsa] -
Orio basauntz básauntzá 1: [báśau̯ntsá] -
Orozko basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Otxandio basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Pagola basahüntz basah´üntz 1: [baśahýnts] -
Pagola orkhatz orkhátz 2: [or̄kháts] -
Pasaia basauntz básauntzá 3: [báśau̯ntsá] -
Santa Grazi orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Sara basauntz basaúntz 1: [βaśaúnts] -
Senpere ahuntz basa aunzbasá 1: [au̯nsβaśá] -
Sohüta orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Suarbe basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Sunbilla basauntz basáuntza 1: [βaśáu̯ntsa] -
Tolosa basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Uharte Garazi basaauntz básaaúntz 1: [βáśaaúnts] -
Uharte Garazi orkatx orkátx 3: [or̄kátʃ] -
Urdiain basontz basóntz 1: [baśónts] -
Urdiñarbe basahüntz basah´üntz 1: [baśahýnts] -
Urdiñarbe orkhatz orkhátza 2: [or̄khátsa] -
Urketa ahuntz basa ahúntzbasá 1: [ahúntsbaśá] -
Urretxu basauntz basáuntz 1: [baśáu̯nts] -
Ürrüstoi orkhatz orkhátz 1: [or̄kháts] -
Uztaritze basaauntz basáauntz 1: [βaśáau̯nts] -
Zaratamo basauntz basáuntzek 1: [baśáu̯ntsek] -
Zeanuri basauntz básauntze 1: [βáśau̯ntse] -
Zeberio basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Zegama basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
Zilbeti zierbo ziérboa 1: [sjér̄βoa] -
Zollo (Arrankudiaga) basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Zornotza basauntz básauntz 1: [βáśau̯nts] -
Zugarramurdi basauntz basáuntz 1: [βaśáu̯nts] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper