Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

149 emaitza 1877 bilaketarentzat

1877: aventadora / tarare / winnower

  • Gaia: Larraina
  • Galdera (es): aventadora
  • Galdera (fr): tarare
  • Galdera (en): winnower
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta abentadora abéntadorá 1: [aβéntaðorá] -
Ahetze aizerrota aizéerróta 1: [ai̯séeRóta] -
Aia tornu torrnú 1: [tɔr̄nú] -
Aia gari garbitzeko tornuba garí garrbitzeko torrnúba 2: [garí ɣar̄βitseko tor̄núβa] -
Altzai aizade aizadé 1: [ai̯saðé] -
Altzürükü haizatzekua haizátzekúa 1: [hai̯sátsekúa] -
Amezketa gari garbitzeko majina garí garrbítzeko májiná 1: [garí ɣar̄βítsekɔ máxiná] -
Andoain gari garbitzeko makin garí garrbítzeko makín 1: [garí ɣar̄βítseko makín] -
Aniz ogia aizetzeko ogíaizedzéko 1: [oɣíasedséko] -
Aramaio gari¡e garbiketako makiña garí¡e garrbíketako makíña 1: [ɣaríʒe ɣar̄βíketako makíɲa] -
Araotz (Oñati) aizerrota aiserróta 1: [ai̯śer̄óta] -
Arboti haizeihera háizeeihéra 1: [hái̯seei̯héra] -
Armendaritze artoa aizatzeko arrtóaizatzekó 1: [ar̄tóai̯satsekó] -
Arnegi haizeihera haizéihára 1: [hai̯séihára] -
Arrangoitze aizerrota áizeerrót 1: [ái̯seeRót] -
Arrasate gari garbitako makiña garí garrbitako makíña 1: [ɣarí ɣar̄βitako makíɲa] -
Arrazola (Atxondo) gari¡e garbitzeko makiña gari¡e garrbítzeko mákiña 1: [ɣariʒe ɣar̄βítseko mákiɲa] -
Arrieta makina mákine 1: [mákine] -
Arrieta gari garbittako makiñie gari garrbittako makiñie 2: [gari ɣar̄βittako makiɲie] -
Arroa (Zestoa) dornu dórrnu 1: [ðór̄nu] -
Asteasu gari garbitzeko makina garí garrbitzekó - makiná 1: [garí ɣar̄βitsekó - makiná] -
Ataun makina makiná 1: [makiná] -
Ataun gari garbitzekoa garí garrbitzekoá 2: [garí ɣar̄βitsekoá] -
Azkoitia dornu dórrnu 1: [ðɔ́r̄nu] -
Azpeitia gari garbitzeko makiñe garí garrbitzekó makiné 1: [ɣarí ɣar̄βitsekó makiné] -
Baigorri haize haize 1: [hai̯se] -
Bakio gari¡e garbitako makiñe gari¡e garrbítako mákiñe 1: [ɣariʒe ɣar̄βítako mákiɲe] -
Bardoze haizeihera háizeeihéra 1: [hái̯seei̯héra] -
Barkoxe mandüsa mand´üsa 1: [mandýźa] -
Beasain gari garbitzeko makina gari garrbitzeko mákina 1: [ɣari ɣar̄βitseko mákina] -
Beasain gari garbitzego makinea garí garrbitzego makinea 2: [garí ɣar̄βitseɣo makinea] -
Beizama makina mákiná 1: [mákiná] -
Beizama gariya garbitzeko makina garíya garrbitzekó mákiná 2: [garíǰa ɣar̄βitsekó mákiná] -
Beizama makina mákiñiá 3: [mákiɲiá] -
Bergara garixa garbitzeko dornua garíxa garrbítzeko dorrnúa 1: [garíʃa ɣar̄βítseko ðor̄núa] -
Bergara dornu dórrnu 2: [ðór̄nu] -
Bermeo makina makíñe 1: [makíɲe] -
Berriz gari garbitzeko makiñie garí garrbitzeko makíñie 1: [ɣarí ɣar̄βitseko makíɲie] -
Beruete trilladora trílladorá 1: [tríʎaðorá] -
Beruete garbitzeko makina gárrbitzekó makiná 2: [ɣár̄βitsekó makiná] -
Beskoitze haizeihera háizeeyéra 3: [hái̯seeǰéra] -
Bidarrai ogiapaintzeko ogíapáintzeko 2: [oɣíapái̯ntseko] -
Bolibar gari garbitzeko makiñe gari gárrbitzeko mákiñe 1: [gari ɣár̄βitseko mákiɲe] -
Busturia makina makíñe 1: [makíɲe] -
Busturia gari¡ek garbitxuteko makiñie gari¡ek garrbitxuteko makíñie 2: [gariʒek gar̄βitʃuteko makíɲie] -
Deba garixa garbitzeko makiña garíxa garrbítzeko makiñá 1: [ɣaríʃa ɣar̄βítseko makiɲá] -
Dima gari garbitako makine gari gárrbitako mákine 1: [ɣari ɣár̄βitako mákine] -
Domintxaine aizeihera aizeeihéra 1: [ai̯seei̯héra] -
Donamaria ogia garbitzko makina ogía garrbítzko mákina 1: [oɣía ɣar̄βítsko mákina] -
Donibane Lohizune errota errotá 1: [eRotá] -
Donostia makina gari garbitzeko makiná garí garrbitzekó 1: [makiná ɣarí ɣar̄βitsekó] -
Dorrao / Torrano gari garbitzeko makina garí garrbitzéko makína 1: [ɣarí ɣar̄βitséko makína] -
Eibar gari joteko matxakia garí joteko matxákia 1: [garí xoteko matʃákia] -
Eibar matxaka matxáka 2: [matʃáka] -
Elantxobe gari garbitzeko makiña gari garrbítzeko makíña 1: [ɣari ɣar̄βítseko makíɲa] -
Elantxobe aizerrota aixéerrota 2: [ai̯ʃéer̄ota] -
Elduain gari garbitzeko makina garí garrbítzeko mákiná 1: [garí ɣar̄βítseko mákiná] -
Elgoibar gaixa garbitzego magina gaíxa gárbitzegó mágina 1: [ɣaíʃa ɣárβitseɣó máɣina] -
Elgoibar garixa garbitzeko makiñia garixa garrbitzeko makiñia 2: [ɣariʃa ɣar̄βitseko makiɲia] -
Elorrio gari garbitzeko makiña gari gárrbitzeko mákiña 1: [ɣari ɣár̄βitseko mákiɲa] -
Erratzu magine ogiaizetzekoak mágine ogiaizetzekoak 1: [máɣine oɣiai̯setsekoak] -
Errezil gari garbitzeko majina garí garrbitzekó majiná 1: [ɣarí ɣar̄βitsekó maxiná] -
Errigoiti gari garbitako makiñe garí garrbítako makíñe 1: [garí ɣar̄βítako makíɲe] -
Eskiula bendüsa béndüsá 1: [béndyźá:] -
Etxalar abentadora abentadóra 1: [aβentaðóra] -
Etxarri (Larraun) aizemakina aizémakiná 1: [ai̯sémakiná] -
Etxebarri gari garbittuteko makiñe garí garrbíttuteko makíñe 1: [ɣarí ɣar̄βíttuteko makíɲe] -
Etxebarria garixe garbitzeko makiña gárixe garrbítzeko mákiñá 1: [gáriʃe ɣar̄βítseko mákiɲá] -
Ezkio-Itsaso makina makiná 1: [makiná] -
Ezkio-Itsaso garie garbitzeko makina garíe garrbitzéko mákiná 2: [garíe ɣar̄βitséko mákiná] -
Ezterenzubi haizeihera haizéiará 1: [hai̯séjará] -
Ezterenzubi haizeihera haizéeiará 2: [hai̯séejará] -
Gaintza gari garbitzeko makina garí garrbitzekó mákiná 1: [ɣarí ɣar̄βitsekó mákiná] -
Gamarte ogiain pasatzeko maxinak ogiáim pasátzeko maxínak 1: [oɣjái̯m paśátseko maʃínak] -
Gamiz-Fika makina mákiñe 1: [mákiɲe] -
Garrüze aizeihera áizeiherá 1: [ái̯se:i̯herá] -
Getaria tornu tórrnú 1: [tór̄nú] -
Getxo gari garbiteko makiña gari gárrbiteko mákiña 1: [gari ɣár̄βiteko mákiɲa] -
Gizaburuaga gari garbitzeko makiñe gari gárrbitzeko makíñe 1: [ɣari ɣár̄βitseko makíɲe] -
Hazparne haizatzeko maxina háizatzeko maxína 1: [hái̯satseko maʃína] -
Hendaia aizerrota aizézkoerróta 1: [ai̯séskoeRóta] -
Hernani gai garbitzego majina gaí gárrbitzego májiná 1: [gaí gár̄βitseɣo máxiná] -
Ibarruri (Muxika) gari garbitteko makiña garí garrbitteko mákiña 1: [ɣarí ɣar̄βitteko mákiɲa] -
Igoa aizemakina aizémakiná 1: [ai̯sémakiná] -
Igoa trilladora trílladorá 2: [tríʎaðorá] -
Ikaztegieta gari jotzeko makina garí jotzekó makiná 1: [ɣarí xotsekó makiná] -
Irisarri aizatzeko áizatzéko 1: [ái̯satséko] -
Itsasu haizatzeko maxina háizatzéko maxiná 1: [hái̯satséko maʃiná] -
Izturitze haize haize 1: [hai̯se] -
Jaurrieta abentadora abéntadóra 1: [aβéntaðóra] -
Jutsi trier trier 1: [triør] -
Kortezubi gari garbitzeko makiñe gari garrbítzeko mákiñe 1: [ɣari ɣar̄βítseko mákiɲe] -
Landibarre aireihera áireiherá 1: [ái̯re:i̯herá] -
Larraine haizade haizadé 1: [hai̯saðé] -
Larzabale haizeihera haizéihera 1: [hai̯séi̯hera] -
Larzabale haizeihera háizeeihéra 2: [hái̯seei̯héra] -
Lasarte-Oria makina garidda garbitzeko makina garídda garrbítzeko 1: [makina ɣarídda ɣar̄βítseko] -
Lasarte-Oria gariya garbitzeko makina gariya garrbitzeko makina 2: [gariǰa ɣar̄βitseko makina] -
Laukiz gari garbitako makiñe gari gárrbitako mákiñe 1: [ɣari ɣár̄βitako mákiɲe] -
Legazpi dornu dorrnú 1: [ðor̄nú] -
Legazpi gari garbitzeko dornue garí garrbitzekó dórrnué 2: [garí ɣar̄βitsekó ðór̄nué] -
Legazpi aizerrota aizéerrotá 3: [ai̯séer̄otá] -
Leintz Gatzaga gari garbitako makiña garí garrbitako makíña 1: [ɣarí ɣar̄βitako makíɲa] -
Leioa garik garbitako makine garík gárrbitako mákine 1: [garík ɣár̄βitako mákine] -
Leitza gari garbitzeko makina gári garrbitzekó makiná 1: [gári ɣar̄βitsekó makiná] -
Lekaroz ogierauzteko makine ogieráuzteko makiné 1: [oɣjeráu̯steko makiné] -
Lekaroz ogia aizetzekoa ogíaizetzékoa 2: [oɣíai̯setsékoa] -
Lemoa gari garbituteko makinea gari gárrbitutekó mákinea 1: [ɣari ɣár̄βitutekó mákinea] -
Lemoiz gari pasteko makiñe gári pasteko mákiñe 1: [ɣári paśteko mákiɲe] -
Luzaide / Valcarlos aizeihera aizéihára 1: [ai̯séihára] -
Makea ogiapintzeko ogíapíntzeko 1: [oɣíapíntseko] -
Mañaria gari¡e garbitxeko makiña gari¡e garrbítxeko mákiña 1: [gariʒe ɣar̄βítʃeko mákiɲa] -
Mendaro gari garbitzeko torno garí garrbitzekó tórrno 1: [garí ɣar̄βitsekó tɔ́r̄no] -
Mendata gari garbitteko makiñe gari gárrbitteko makíñe 1: [ɣari ɣár̄βitteko makíɲe] -
Montori aizade aizadé 1: [ai̯saðé] -
Mugerre ogian garbitzeko matzina ogian garrbitzeko matzina 1: [oɣian gar̄βitseko matsina] -
Mungia gari garbitako makiñe gari gárrbitako mákiñe 1: [gari ɣár̄βitako mákiɲe] -
Oderitz aizatzeko makina áizatzekó mákiná 1: [ái̯satsekó mákiná] -
Oñati aizerrota aisérrota 1: [ai̯śér̄ota] -
Ondarroa gari garbitzeko makiña gari garrbítzeko mákiña 1: [ɣari ɣar̄βítseko mákiɲa] -
Orexa gari garbitzego makin garí garrbitzego mákin 1: [garí ɣar̄βitseɣo mákin] -
Orexa gari garbitzego makina garí garrbítzego makiná 2: [garí ɣar̄βítseɣo makiná] -
Orio makina gari garbitzekok makiná garí garrbítzekok 1: [makiná ɣarí ɣar̄βítsekok] -
Orio gari garbitzeko makina garí garrbitzeko makiná 2: [garí ɣar̄βitseko makiná] -
Orozko gari garbitako makina gari gárrbitako makina 1: [ɣari ɣár̄βitako makina] -
Otxandio gari garbitzeko makiña gari gárrbitzeko mákiña 1: [ɣari ɣár̄βitseko mákiɲa] -
Pagola haizeihera háizeeiheá 1: [hái̯seei̯heá] -
Santa Grazi aizade aizadeá 1: [ai̯saðeá] -
Senpere aizerrota aizéerróta 1: [ai̯séeRóta] -
Sohüta ogi xahatzeko ogi xahatzéko 1: [oɣi ʃahãtséko] -
Sondika gari garbitako makine garí garrbitako mákine 1: [ɣarí ɣar̄βitako mákine] -
Sunbilla aizerrota aizérróta 1: [ai̯sɛ́:r̄óta] -
Tolosa gari garbitzeko makina garí gárrbitzeko makiná 1: [ɣarí ɣár̄βitseko makiná] -
Uharte Garazi ogi garbitzeko mekanika ogí garrbítzeko mekánika 3: [oɣí gar̄βítseko mekánika] -
Urdiain aizatzeko makinia áizatzéko mákiniá 1: [ái̯satséko mákinjá] -
Urdiñarbe aizeihera aizeeihéa 1: [ai̯seei̯héa] -
Urketa haizeihera háizeierá 1: [hái̯sejerá] -
Urretxu gari garbitzeko makina gari garrbitzeko makiná 1: [gari ɣar̄βitseko makiná] -
Ürrüstoi mentüsa mentüsa 1: [mentyźa] -
Ürrüstoi bentüsa bentüsa 2: [bentyźa] -
Uztaritze ogi garbitzeko maxina ogí garrbítzeko maxína 1: [oɣí ɣaRβítseko maʃína] -
Uztaritze aizerrota áizeerróta 1: [ái̯seeRóta] -
Zaratamo garigarbitzaille garígarrbítzaille 1: [garíɣar̄βítsai̯ʎe] -
Zeanuri gari garbitako makina gari gárrbitako mákina 1: [ɣari ɣár̄βitako mákina] -
Zeberio gari garbitako makina gari gárrbitako mákina 1: [ɣari ɣár̄βitako mákina] -
Zegama makina makiná 1: [makiná] -
Zollo (Arrankudiaga) garimakiñe garímakiñe 1: [ɣarímakiɲe] -
Zornotza gari garbitzeko makiña gari gárrbitzeko mákiña 1: [ɣari ɣár̄βitseko mákiɲa] -
Zugarramurdi garbitzeko makina garrbítzeko makiná 1: [gar̄βítseko makiná] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper