Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

221 emaitza 1874 bilaketarentzat

1874: criba / crible / sifter

  • Gaia: Larraina
  • Galdera (es): criba
  • Galdera (fr): crible
  • Galdera (en): sifter
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta olabaya olabáya 1: [olaβáǰa] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta pasadra pasádra 2: [paśáðra] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta baya báya 3: [báǰa] -
Ahetze zetabe zetabé 1: [setaβé] -
Ahetze kribla krríbla 2: [kRíβla] -
Aia galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Aldude bahe bahé 1: [bahé] -
Alkotz bayek bayék 1: [βaǰék] -
Alkotz pasadera pasadéra 2: [paśaðéra] -
Alkotz gribak gríbak 3: [gríβak] -
Altzai bahe bahe 1: [bahẽ] -
Altzai tanbu tambú 2: [tambṹ] -
Altzürükü bahe báhe 1: [báhe] -
Amezketa xixpai xixpái 1: [ʃiʃpái̯] -
Amezketa galbaia galbáiá 1: [galβái̯á] -
Andoain bai bái 1: [bái̯] -
Andoain galbai galbái 1: [galβái̯] -
Aniz bage báge 1: [báɣe] -
Aramaio galbara gálbara 1: [ɣálβara] -
Araotz (Oñati) galbaa galbáa 1: [ɣalβáa] -
Arbizu baya bAEyá 1: [bạǰá] -
Arbizu beya béya 2: [βéǰa] -
Arboti bahe bahé 1: [bahé] -
Armendaritze bahe bahé 1: [βahé] -
Armendaritze mazu mazú 1: [masú] -
Arnegi bahe báhe 1: [βáhe] -
Arnegi maze máze 3: [máse] -
Arrangoitze bahe bahé 1: [βahé] -
Arrangoitze zetabe zetábe 1: [setáβe] -
Arrasate galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Arrazola (Atxondo) galbara galbára 1: [ɣalβára] -
Arrieta trigeru trígeru 1: [tríɣeru] -
Arrieta galbae gálbae 2: [ɣálβae] -
Arrieta artza arrtzá 3: [ar̄tsá] -
Arroa (Zestoa) galbae galbáe 1: [ɣalβáe] -
Arrueta bahe bahé 1: [bahɛ́] -
Asteasu galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Ataun galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Azkaine bage bagé 1: [βaɣé] -
Azkoitia galbae galbáe 1: [ɣalβáe] -
Baigorri bahe bahe 1: [bahe] -
Bakio trigeru trígeru 1: [tríɣeru] -
Bakio artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Bardoze bahe bahé 1: [bahé] -
Barkoxe bahe bahé 1: [bãhẽ] -
Barkoxe zethabahe zethabahe 2: [sethaβãhẽ] -
Bastida bahe báhe 1: [báhe] -
Bastida baha bahá 2: [bahá] -
Beasain galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Behorlegi bahe bahe 1: [bahe] -
Beizama txispai txispái 1: [tʃiśpái̯] -
Beizama galbai galbái 2: [galβái̯] -
Bergara galbae gálbae 1: [ɣálβae] -
Bergara egurrezko galbae egurrézko gálbae 2: [eɣur̄ésko ɣálβae] -
Bergara bae báe 3: [βáe] -
Bermeo bai bái 1: [βái̯] -
Berriz galbara gálbara 1: [gálβara] -
Beruete bai bái 1: [βái̯] -
Beskoitze bahe bahé 1: [bahé] -
Beskoitze zetabe zetábe 2: [setáβe] -
Bidarrai bahe báhe 1: [βáhe] -
Bolibar galba gálba 1: [gálβa] -
Bolibar artza arrtza 2: [ar̄tsa] -
Busturia galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Busturia artz árrtz 2: [ár̄ts] -
Deba galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Dima galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Domintxaine bahe báhe 1: [báhe] -
Donamaria galbai galbái 1: [galβái̯] -
Donibane Lohizune zetabe zetabé 1: [setaβé] -
Donostia badda bádda 1: [βádda] -
Donostia galbadda gálbaddá 1: [ɣálβaddá] -
Dorrao / Torrano bei béi 1: [βéi̯] -
Dorrao / Torrano pasadera pasáderá 2: [paśáðerá] -
Dorrao / Torrano larrubei larrúbei 3: [lar̄úβei̯] -
Eibar galbaa gálbaá 1: [gálβaá] -
Elantxobe sedaso sedáso 1: [śeðáśo] -
Elduain sespai séspai 1: [śéśpai̯] -
Elduain galbai gálbai 2: [gálβai̯] -
Elgoibar galbae galbáe 1: [galβáɛ] -
Elorrio galbara galbára 1: [ɣalβára] -
Erratzu bage bage 1: [βaɣe] -
Errezil galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Errezil txixpai txixpái 2: [tʃiʃpái̯] -
Errigoiti galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Errigoiti trigero trigéro 2: [triɣéro] -
Errigoiti artza arrtzá 3: [ar̄tsá] -
Eskiula bahe báhe 1: [báhe] -
Eskiula ogibahia ógibahía 2: [óɣiβahía] -
Eskiula arthobahia árthobahía 3: [árthoβahía] -
Eskiula thanbo thanbó 4: [thaɱβṍ:] -
Eskiula thanbua thambúa 5: [thambṹa] -
Etxalar galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Etxaleku aozbaye aózbayé 1: [aózβaǰé] -
Etxaleku garibaye garíbayé 2: [garíβaǰé] -
Etxarri (Larraun) baye bayé 1: [βaǰé] -
Etxarri (Larraun) bai bái 2: [bái̯] -
Etxebarri galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Etxebarria artza árrtza 1: [ár̄tsa] -
Etxebarria galbai gálbai 2: [gálβai̯] -
Eugi agozbai agózbái 1: [aɣózβái̯] -
Ezkio-Itsaso galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Ezkurra bai bái 1: [bái̯] -
Ezkurra galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Ezterenzubi baheka bahéka 1: [bahéka] -
Ezterenzubi bahe báhe 2: [báhe] -
Gaintza bai bái 1: [βái̯] -
Gamarte bahe bahé 1: [βahé] -
Gamiz-Fika trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Gamiz-Fika galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Gamiz-Fika artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Garrüze bahe bahé 1: [bahé] -
Getaria galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Getxo trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Gizaburuaga galba gálba 1: [ɣálβa] -
Gizaburuaga artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Goizueta galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Hazparne bahe báhe 1: [báhe] -
Hendaia baia báia 1: [bái̯a] -
Hernani galbari galbarí 1: [galβarí] -
Hernani galbai galbái 2: [galβá:i̯] -
Hondarribia baya báya 1: [báǰa] -
Hondarribia kriba kríbá 2: [kríβá] -
Ibarruri (Muxika) galbara gálbara 1: [ɣálβara] -
Ibarruri (Muxika) artze árrtze 2: [ár̄tse] -
Igoa bai bái 1: [bái̯] -
Ikaztegieta baia baia 1: [βai̯a] -
Ikaztegieta galbaia gálbaia 1: [ɣálβai̯a] -
Irisarri bahe bahé 1: [bahé] -
Itsasu bahe bahé 1: [bahé] -
Izturitze bahe bahe 1: [bahe] -
Jaurrieta olabai olabái 1: [olaβái̯] -
Jaurrieta galbai galbái 2: [ɣalβái̯] -
Jutsi bahe bahe 1: [bahe] -
Kortezubi galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Kortezubi artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Landibarre bahe bahé 1: [bahé] -
Larrabetzu galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Larraine zethabe zethábe 1: [setháβe] -
Larraine bahe báhe 2: [báhe] -
Larzabale bahe báhe 1: [báhe] -
Lasarte-Oria badda baddá 1: [baddá] -
Lasarte-Oria galbai galbái 1: [galβái̯] -
Laukiz trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Laukiz artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Legazpi galbae galbáe 1: [ɣalβáe] -
Leintz Gatzaga galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Leioa galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Leioa artza árrtza 2: [ár̄tsa] -
Leitza sispaie síspáie 1: [śíśpái̯e] -
Leitza galbai gálbái 3: [ɣálβái̯] -
Lekaroz bage bagé 1: [βaɣé] -
Lekeitio bai bái 1: [βái̯] -
Lekeitio galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Lekeitio garisariek garisariek 2: [gariśariek] -
Lemoa galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Lemoa artza árrtza 2: [ár̄tsa] -
Lemoiz trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Lemoiz artza árrtza 2: [ár̄tsa] -
Luzaide / Valcarlos bahe báhe 1: [báhe] -
Makea garlanda garrlánda 1: [ɣar̄lánda] -
Makea bahe bahé 2: [βahé] -
Mañaria galbara galbára 1: [galβára] -
Mendaro galbara galbára 1: [ɣalβára] -
Mendata galba gálba 1: [ɣálβa] -
Mendata artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Mezkiritz agozbaya agozbáya 1: [aɣozβáǰa] -
Mezkiritz pasadera pasadéra 2: [paśaðéra] -
Mezkiritz baya báya 3: [báǰa] -
Montori bahe báhe 1: [báhe] -
Mugerre zetabe zetabe 1: [setaβe] -
Mungia trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Mungia galbai gálbai 2: [gálβai̯] -
Oderitz bai bái 1: [bái̯] -
Oiartzun galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Oñati galbaa galbáa 1: [ɣalβáa] -
Ondarroa galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Ondarroa artz árrtz 2: [ár̄ts] -
Orexa galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Orio galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Orozko galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Orozko artz arrtz 1: [ar̄ts] -
Otxandio galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Pagola bahe báhe 1: [báhe] -
Pagola zethabe zethábe 2: [setháβe] -
Pagola bahelarri báhelárri 3: [báhelár̄i] -
Pasaia baya báya 1: [βáǰa] -
Santa Grazi bahe báhe 1: [báhe] -
Sara zetabe zetábe 1: [setáβe] -
Senpere zetabe zetábe 1: [setáβe] -
Sohüta bahe báhe 1: [báhe] -
Sondika trigeru trigéru 1: [triɣéru] -
Sondika artza arrtzá 2: [ar̄tsá] -
Sondika galbai gálbai 3: [ɣálβai̯] -
Suarbe bai bái 1: [βái̯] -
Suarbe pasadera pasadéra 2: [paśaðéra] -
Sunbilla galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Tolosa txixpai txixpái 1: [tʃiʃpái̯] -
Tolosa galbai galbai 2: [ɣalβai̯] -
Uharte Garazi baeka baéka 1: [baéka] -
Urdiain baea baeá 1: [baeá] -
Urdiñarbe bahe báhe 1: [báhe] -
Urdiñarbe zethabe zethábe 2: [setháβe] -
Urketa bahe báhe 1: [báhɛ] -
Urretxu galbai gálbai 1: [gálβai̯] -
Ürrüstoi bahe bahé 1: [bahé] -
Ürrüstoi zethabe zethábe 2: [setháβe] -
Uztaritze bae báe 1: [báe] -
Zaratamo galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Zaratamo artza árrtza 2: [ár̄tsa] -
Zeanuri galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Zeanuri artz árrtz 2: [ár̄ts] -
Zeberio galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Zeberio artza árrtza 1: [ár̄tsa] -
Zegama galbai galbái 1: [ɣalβái̯] -
Zilbeti pasadera pasadéra 1: [paśaðéra] -
Zollo (Arrankudiaga) galbai gálbai 1: [ɣálβai̯] -
Zollo (Arrankudiaga) artza árrtza 2: [ár̄tsa] -
Zornotza galbara galbára 1: [ɣalβára] -
Zornotza artz árrtz 2: [ár̄ts] -
Zugarramurdi zetabe zetabé 1: [setaβé] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper