Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

224 emaitza 1822 bilaketarentzat

1822: guadaña mellada con dientes / ébréchée / serrated scythe

  • Gaia: Pentzea
  • Galdera (es): guadaña mellada con dientes
  • Galdera (fr): ébréchée
  • Galdera (en): serrated scythe
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze makertu makérrtu 1: [makéRtu] -
Aia akets akéts 1: [akétś] -
Aia koska kóska 1: [kóśka] -
Aia akats akátsa 2: [akátśa] -
Aldude lapustu lapustú 1: [lapuśtú] -
Aldude ozkatu ózkatú 1: [óskatú] -
Alkotz ozka ózkak 1: [óskak] -
Altzürükü ozkia egin ozkía égin 1: [oskía éɣin] -
Altzürükü ozkatu ozkátü 2: [oskáty] -
Altzürükü ethen éthen 3: [éthen] -
Amezketa akets akéts 1: [akétś] -
Andoain aketz akétz 1: [akéts] -
Aniz ozka ozká 1: [oská] -
Aniz kartietu karrtiétu 2: [kar̄tiétu] -
Aramaio agindute agíndute 1: [aɣíndute] -
Aramaio agindu agíndu 2: [aɣíndu] -
Aramaio agin ágin 3: [áɣin] -
Araotz (Oñati) akatz akátzak 1: [akátsak] -
Araotz (Oñati) akasdun akásdun 1: [akáśðun] -
Arbizu koskatuta koskátutá 1: [kośkátutá] -
Arbizu koska kóska 2: [kóśka] -
Arboti xehatia xehátia 1: [ʃehátja] -
Arboti ozkatia ozkátia 2: [oskátja] -
Armendaritze azpildu azpildú 1: [aspildú] -
Arnegi ozka in ózka ín 1: [óska ín] -
Arrangoitze kamertu kamérrtu 1: [kaméRtu] -
Arrasate kaska kaska 1: [kaśka] -
Arrazola (Atxondo) agin agiñe 1: [aɣiɲe] -
Arrazola (Atxondo) agindun agíndun 1: [aɣíndun] -
Arrieta agin agín 1: [aɣín] -
Arroa (Zestoa) akatz akátz 1: [akáts] -
Arroa (Zestoa) agin agíñ 2: [aɣíɲ] -
Arroa (Zestoa) akaztuta akáztuta 3: [akástuta] -
Arroa (Zestoa) aginduta agínduta 4: [aɣínduta] -
Arrueta ozka ózka 1: [óska] -
Asteasu koxka kóxka 1: [kóʃka] -
Asteasu akats akáts 1: [akátś] -
Ataun akats akáts 1: [akátś] -
Azkaine kamer kamérra 1: [kaméRa] -
Azkaine agua biratu agúa birátu 2: [aɣúa βirátu] -
Azkoitia akats akáts 1: [akátś] -
Azkoitia akastute akástute 2: [akáśtute] -
Azkoitia akatz akátzak 3: [akátsak] -
Azpeitia akats akáts 1: [akátś] -
Baigorri ozkatu ozkatu 1: [oskatu] -
Baigorri kamustu kamustu 1: [kamuśtu] -
Baigorri ozka ozka 2: [oska] -
Bakio agin agiñe 1: [aɣiɲe] -
Bardoze oxka óxka 1: [óʃka] -
Bardoze urratu urrátu 2: [ur̄átu] -
Barkoxe sakhotü sakhótü 1: [śakhóty] -
Bastida ozkak in ozkak ín 1: [oskak ín] -
Bastida auha yan auha yan 2: [au̯ha ǰan] -
Bastida urratu urrátu 3: [uRátu] -
Beasain akastu akástú 1: [akáśtú] -
Beasain akats akats 2: [akatś] -
Behorlegi ozke ozké 1: [oskɛ́] -
Behorlegi ozkatu ozkátu 2: [oskátu] -
Beizama akats akáts 1: [akátś] -
Bergara akatz akátz 1: [akáts] -
Bermeo agindun agíndun 1: [aɣíndun] -
Berriz agin ágiñ 1: [áɣiɲ] -
Beruete koska koská 1: [kośká] -
Beskoitze hainkatu háinkatú 1: [hái̯ŋkatú] -
Bolibar agin ágiñ 1: [áɣiɲ] -
Busturia agobako kodañe agobako kodáñe 1: [aɣoβako koðáɲe] -
Busturia agindun agíndun 1: [aɣíndun] -
Busturia agin agiñe 2: [aɣiɲe] -
Deba akatz akátz 1: [akáts] -
Dima agin ágin 1: [áɣin] -
Dima kolkoak atara kolkóak atará 2: [kolkóak atará] -
Domintxaine sakhat in sakhát in 1: [śakhá:t in] -
Domintxaine oxkia in óxkia in 2: [óʃkja in] -
Domintxaine oxke óxke 3: [óʃke] -
Donamaria kamer kamér 1: [kamér] -
Donibane Lohizune kamertu kamérrtu 1: [kaméRtu] -
Donostia eten eténa 1: [eténa] -
Donostia koskatuba koskátubá 1: [kośkátuβá] -
Donostia brandiatu brandíatú 2: [brandíatú] -
Donostia akets akétsa 3: [akétśa] -
Donostia akestuba akéstuba 4: [akéśtuβa] -
Dorrao / Torrano oska óska 1: [óśka] -
Eibar akatz ákatz 1: [ákats] -
Elantxobe agin agín 1: [aɣín] -
Elduain akestu ákestu 1: [ákeśtu] -
Elduain aketz akétz 2: [akéts] -
Elgoibar akatz akátz 1: [akáts] -
Elorrio agiñak etara agíñak etára 1: [aɣíɲak etára] -
Elorrio kodañamotz kodáñamotz 1: [koðáɲamots] -
Erratzu oskatu oskatú 1: [ośkatú] -
Errezil akats akáts 1: [akátś] -
Errezil akastu akástu 2: [akáśtu] -
Errezil amustu amústu 3: [amúśtu] -
Errigoiti agin agíñ 1: [aɣíɲ] -
Eskiula sakho sákho 1: [śákho] -
Eskiula hozkatü hozkátü 1: [hoskáty] -
Eskiula sakhotü sakhótü 2: [śakhóty] -
Etxalar kamer kamérr 1: [kamér̄] -
Etxaleku oxka óxka 1: [óʃka] -
Etxaleku oxkatu óxkatú 2: [óʃkatú] -
Etxaleku maxkeldu máxkeldú 3: [máʃkeldú] -
Etxarri (Larraun) akestu ákestú 1: [ákeśtú] -
Etxarri (Larraun) koska koská 2: [kośká] -
Etxebarri agin agiñe 1: [aɣiɲe] -
Etxebarria akatz akátz 1: [akáts] -
Eugi oska óskak 1: [óśkak] -
Eugi oskatuik oskátuik 2: [ośkátwik] -
Ezkio-Itsaso koska koská 1: [kośká] -
Ezkio-Itsaso akats akáts 2: [akátś] -
Ezkurra koska koská 1: [kośká] -
Ezterenzubi karteatu karrtéatu 1: [kar̄téatu] -
Gaintza koska koská 1: [kośká] -
Gaintza koskato koskáto 2: [kośkáto] -
Gamarte ozka ozká 1: [oská] -
Gamiz-Fika agin agíñ 1: [aɣíɲ] -
Garrüze ozkatu ozkátu 1: [oskátu] -
Getaria akatz akátzá 1: [akátsá] -
Getaria akaztu akáSZtú 2: [akás̟tú] -
Gizaburuaga aketzak in akétzak in 1: [akétsak in] -
Gizaburuaga akesdun akesdún 2: [akeśðún] -
Goizueta kokatu kokátú 1: [kokátú] -
Hazparne ozka ozká 1: [oská] -
Hendaia kamartu kamárrtu 1: [kamáRtu] -
Hendaia kamer kamérr 2: [kaméR] -
Hernani akatz akátz 1: [akáts] -
Hondarribia kamar kamárr 1: [kamár̄] -
Hondarribia kamartu kamárrtu 3: [kamár̄tu] -
Ibarruri (Muxika) agin ágin 1: [áɣin] -
Igoa koxka koxká 1: [koʃká] -
Igoa koxkatu koxkátu 2: [koʃkátu] -
Ikaztegieta koxka kóxkák 1: [kóʃkák] -
Ikaztegieta akets akéts 2: [akétś] -
Ikaztegieta titi títik 3: [títik] -
Irisarri ozka ozká 1: [oská] -
Itsasu hain hain 1: [hai̯n] -
Izturitze hagindu hagíndu 1: [haɣíndu] -
Izturitze oxka oxka 2: [oʃka] -
Jaurrieta ozkatu ozkátu 1: [oskátu] -
Jutsi ozkatu ozkatu 1: [oskatu] -
Kortezubi agin agíñekin 1: [aɣíɲekin] -
Landibarre ozka ozkak 1: [oskak] -
Larrabetzu agindun agíndun 1: [aɣíndun] -
Larraine ozkatu ozkátü 1: [oskáty] -
Larzabale ozke ozke 1: [oske] -
Larzabale ozkatu ozkátu 2: [oskátu] -
Lasarte-Oria akatz akátz 1: [akáts] -
Lasarte-Oria koska koská 2: [kośká] -
Legazpi akats akátsa 1: [akátśa] -
Legazpi akastu akástu 2: [akáśtu] -
Legazpi koska kóska 3: [kóśka] -
Legazpi koskatu koskátu 4: [kośkátu] -
Leintz Gatzaga sega agiñddun segá agíñddun 1: [śeɣá aɣíɲddun] -
Leioa agin aginé 1: [aɣiné] -
Leitza kolkatu kólkatú 1: [kólkatú] -
Leitza kolkadure kolkáduré 2: [kolkáðuré] -
Leitza zarratatu zarrátatu 3: [sar̄átatu] -
Leitza aupizar áupizárr 4: [áu̯pisár̄] -
Lekaroz karteatu karrteátu 1: [kar̄teátu] -
Lekaroz kartietu karrtíetu 2: [kar̄tíetu] -
Lekaroz oxkatu oxkátu 3: [oʃkátu] -
Lekaroz koxkatu kóxkatu 4: [kóʃkatu] -
Lekaroz oxka oxká 5: [oʃká] -
Lekeitio agiñdduta agíñdduta 1: [aɣíɲdduta] -
Lekeitio agin agíñak 2: [aɣíɲak] -
Lemoa agin ágin 1: [áɣin] -
Lemoiz agin agíñek 1: [aɣíɲek] -
Luzaide / Valcarlos ozkatu ozkátu 1: [oskátu] -
Luzaide / Valcarlos ozka ózka 2: [óska] -
Makea hagin hágin 1: [háɣin] -
Mañaria agin ágiñ 1: [áɣiɲ] -
Mendaro akatz akátz 1: [akáts] -
Mendata agiñddun agiñddún 1: [aɣiɲddún] -
Mezkiritz ozkatu ozkátu 1: [oskátu] -
Montori ozke egin ozké - égin 1: [oské - éɣin] -
Mugerre hain hain 1: [hai̯n] -
Mugerre hainak in hainak in 2: [hai̯nak in] -
Mungia agin ágin 1: [áɣin] -
Oderitz koska koská 1: [kośká] -
Oiartzun zartatu zarrtátú 1: [sar̄tátú] -
Oiartzun artesittu arrtésittú 2: [ar̄téśittú] -
Oñati akasdun akásdun 1: [akáśðun] -
Ondarroa akesdun akesdum 1: [akeśðum] -
Ondarroa aketz akétza 2: [akétsa] -
Orexa koska kóska 1: [kóśka] -
Orexa koskatu kóskatu 2: [kóśkatu] -
Orio akats akáTS/TZ 1: [akátś̱] -
Orozko kolkatu kolkátu 1: [kolkátu] -
Orozko mallaute malláute 2: [maʎáu̯te] -
Otxandio agiñddun ágiñddun 1: [áɣiɲddun] -
Otxandio akasdun ákasdun 1: [ákaśðun] -
Pagola ozkatu ozkátü 1: [oskáty] -
Pasaia kroska króska 1: [króśka] -
Santa Grazi ahua üngüaazi ahúa üngüaázi 1: [ahúa yŋgyaási] -
Santa Grazi ozkatu ozkátü 2: [oskáty] -
Santa Grazi ethenaazi ethénaázi 3: [ethénaási] -
Sara kamertu kamérrtu 1: [kamér̄tu] -
Sara kamer kamérra 2: [kamér̄a] -
Senpere kamertu kamérrtu 1: [kaméRtu] -
Sohüta sakho sákho 1: [śákho] -
Suarbe oska óska 1: [óśka] -
Sunbilla lertu lérrtu 1: [lér̄tu] -
Sunbilla kamer kamérr 2: [kamér̄] -
Tolosa aketz akétz 1: [akéts] -
Tolosa akestu akéstú 2: [akéśtú] -
Uharte Garazi zintzikatu zíntzikatu 2: [síntsikatu] -
Urdiain koska kóskák 1: [kóśkák] -
Urdiñarbe ozkatu ozkátü 1: [oskáty] -
Urdiñarbe ethen ethén 2: [ethén] -
Urketa piko píko 1: [píko] -
Urretxu akats akáts 1: [akátś] -
Urretxu koska kóska 2: [kóśka] -
Ürrüstoi ozkatu ozkátü 1: [oskáty] -
Uztaritze ainkatu ainkátu 1: [ai̯ŋkátu] -
Uztaritze zirtzikatu zirrtzíkatú 2: [siRtsíkatú] -
Zaratamo agin ágin 1: [áɣin] -
Zaratamo errebarba errebárrba 1: [er̄eβár̄βa] -
Zeanuri amutz ámutz 1: [ámuts] -
Zeberio kodañagin kodañágin 1: [koðaɲáɣin] -
Zegama koska koská 1: [kośká] -
Zilbeti ozka ózkak 1: [óskak] -
Zilbeti ozkatue ozkátue 2: [oskátue] -
Zollo (Arrankudiaga) agindun ágindun 1: [áɣindun] -
Zornotza segaagin segáagin 1: [śeɣáaɣin] -
Zugarramurdi ozkatua ózkatuá 1: [óskatuá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper