Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

416 emaitza 1807 bilaketarentzat

1807: morfema de futuro / morphème du futur des verbes en-l/-n / future morpheme

  • Gaia: Sintaxia
  • Galdera (es): morfema de futuro
  • Galdera (fr): morphème du futur des verbes en-l/-n
  • Galdera (en): future morpheme
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta xein xéin 1: [ʃéi̯n] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta izein ízein 3: [ísei̯n] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta elekatuko ot elékatukót 4: [elékatukót] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta emein eméin 5: [eméi̯n] -
Ahetze yain yáin 1: [ǰáin] -
Ahetze ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Ahetze ilen ílen 3: [ílen] -
Aia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Aldude yain yá:in 1: [ǰá:i̯n] -
Aldude ikusiren ikúsiren 1: [ikúśiren] -
Aldude ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Alkotz yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Alkotz errain erráin 2: [er̄ái̯n] -
Alkotz izein izéin 3: [iséi̯ŋ] -
Altzai ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Altzai ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Altzai emaen emaen 3: [emaen] -
Altzai iganen iganen 4: [iɣanen] -
Altzürükü ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Altzürükü ¡anen ¡ánen 2: [ʒánen] -
Altzürükü ¡an dikezü ¡an dikézü 3: [ʒan dikésy] -
Altzürükü gütüketzü gütükétzü 4: [gytykétsy] -
Altzürükü atzamaen atzamáen 5: [atsamáen] -
Altzürükü ¡uaen ¡uáen 6: [ʒwáen] -
Altzürükü date dáte 7: [dáte] -
Altzürükü ¡ien ¡íen 8: [ʒíen] -
Altzürükü ziateke ziáteke 9: [siáteke] -
Altzürükü emaen emaen 10: [emáẽn] -
Altzürükü ¡oko ¡óko 11: [ʒóko] -
Altzürükü hunkiko hunkiko 12: [huŋkiko] -
Altzürükü ürrhentüko ürrhentüko 13: [yr̄hentyko] -
Amezketa jango jangó 1: [xaŋgó] -
Andoain jango jángo 1: [xáŋgo] -
Aniz yain yain 1: [ǰai̯n] -
Aniz kusko kusko 2: [kuśko] -
Aramaio jango jango 1: [xaŋgo] -
Araotz (Oñati) jango jango 1: [xaŋgo] -
Arbizu jaan jaán 1: [xaán] -
Arbizu ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Arboti yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Arboti ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Arboti hilen hílen 3: [hílen] -
Arboti phausatiko phausátiko 4: [phau̯śátiko] -
Arboti hiitiko hiítiko 5: [hiítiko] -
Arboti batiko uk bátikouk 6: [bá:tikou̯k] -
Arboti arrestatiko uk arréstatikouk 7: [ar̄éśtatikou̯k] -
Arboti phatiko phátiko 8: [phá:tiko] -
Arboti kokatiko kokátiko 9: [kokátiko] -
Arboti arratiko árratiko 10: [ár̄atiko] -
Arboti ohitiko ohítiko 11: [ohítiko] -
Arboti gelditiko geldítiko 12: [gelðítiko] -
Arboti xankütiko xank´ütiko 13: [ʃaŋkýtiko] -
Arboti yien yién 14: [ǰjén] -
Arboti saldiko sáldiko 15: [śáldiko] -
Arboti yingeizü yingéizü 16: [ǰiŋgéi̯sy] -
Arboti yingei yingei 17: [ǰiŋgei̯] -
Arboti zertiko zertiko 19: [sertiko] -
Armendaritze yanen yanén 1: [ǰanén] -
Armendaritze ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Armendaritze yain yáin 3: [ǰái̯n] -
Arnegi kusiko kusíko 1: [kuśíko] -
Arnegi yain yain 2: [ǰai̯n] -
Arrangoitze yanen yánen 1: [ǰánen] -
Arrangoitze hilen hílen 2: [hílen] -
Arrasate jango jángo 1: [xáŋgo] -
Arrazola (Atxondo) jango jango 1: [xaŋgo] -
Arrieta xango xángó 1: [ʒáŋgó] -
Arroa (Zestoa) jango jángo 1: [xáŋgo] -
Arrueta yain yain 1: [ǰai̯n] -
Arrueta hartiko hárrtiko 2: [hár̄tiko] -
Arrueta garbitiko garrbitiko 3: [gar̄bitiko] -
Arrueta gelditiko gelditiko 4: [gelditiko] -
Arrueta luatiko luátiko 5: [luátiko] -
Arrueta sartiko sarrtiko 6: [śar̄tiko] -
Arrueta zerratiko zerrátiko 7: [ser̄átiko] -
Arrueta phaatiko phaátiko 8: [phaátiko] -
Arrueta eihardiko eihárrdiko 9: [ei̯hár̄diko] -
Arrueta nahiko nahíko 10: [nahíko] -
Arrueta beotiko beótikó 11: [beótikó] -
Arrueta yen yén 12: [ǰén] -
Asteasu jango jangó 1: [xaŋgó] -
Ataun jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ataun ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Azkaine yanen yanén 1: [ǰanén] -
Azkaine ilen ílen 2: [ílen] -
Azkoitia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Azpeitia jango jángo 1: [xáŋgo] -
Baigorri yain yain 1: [ǰai̯n] -
Baigorri ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Baigorri hilen hilen 3: [hilen] -
Baigorri egone intz egonéintz 4: [eɣonéi̯nts] -
Baigorri hile intz hileintz 5: [hilei̯nts] -
Baigorri yine intz yineintz 6: [ǰinei̯nts] -
Bakio xango xango 1: [ʒaŋgo] -
Bakio yango yango 2: [ǰaŋgo] -
Bardoze yan yán 1: [ǰá:n] -
Bardoze ikhusiko ikhúsikó 2: [ikhúśikó] -
Bardoze yien yíen 3: [ǰíen] -
Bardoze izaan izaan 4: [isaan] -
Bardoze egoen egoen 5: [eɣoen] -
Bardoze atxiko atxíko 6: [atʃí:ko] -
Bardoze hartiko hartíko 7: [hartíko] -
Bardoze yuango yuango 8: [ǰwaŋgo] -
Bardoze inen inén 9: [inén] -
Barkoxe ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Barkoxe ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Barkoxe ikhusien ikhusíen 3: [ikhuśíen] -
Barkoxe eosiko eosíko 4: [eośíko] -
Bastida ikhusiko ikhusiko 1: [ikhuśiko] -
Bastida yaan yaán 2: [ǰaán] -
Bastida yien yien 3: [ǰien] -
Bastida yiin yiin 4: [ǰiin] -
Beasain jango jángo 1: [xáŋgo] -
Behorlegi ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Behorlegi ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Beizama jango jangó 1: [xaŋgó] -
Bergara jango jángo 1: [xáŋgo] -
Bermeo xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Berriz jango jangó 1: [xaŋgó] -
Berriz ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Beruete yaan yáan 1: [ǰáan] -
Beruete ekosko ekósko 2: [ekóśko] -
Beruete kosko kósko 3: [kóśko] -
Beruete ekosko ékoskó 4: [ékośkó] -
Beskoitze yaan yaán 1: [ǰaán] -
Beskoitze ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Beskoitze ilgo ilgo 2: [ilɣo] -
Beskoitze yango yángo 3: [ǰáŋgo] -
Beskoitze emango emangó 3: [emaŋgó] -
Bidarrai yanen yánen 1: [ǰánen] -
Bidarrai ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Bolibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Busturia jango jango 1: [xaŋgo] -
Deba jango jango 1: [xaŋgo] -
Dima yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Domintxaine yain yain 1: [ǰai̯n] -
Domintxaine ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Domintxaine hilen hilén 3: [hilén] -
Domintxaine izaen izánen 4: [isánen] -
Domintxaine izanen izánen 4: [isánen] -
Domintxaine phartitiko phartítiko 5: [phartítiko] -
Domintxaine yien yien 6: [ǰjen] -
Domintxaine geldituko uk geldítikouk 7: [geldítikou̯k] -
Domintxaine landatiko landátiko 8: [landátiko] -
Domintxaine beiratiko beiratiko 9: [bei̯ratiko] -
Domintxaine muztiko muztíko 10: [mustíko] -
Domintxaine higitiko higítiko 11: [hiɣítiko] -
Domintxaine zentzatiko zentzatiko 12: [sentsatiko] -
Domintxaine aurdiko aurdíko 13: [au̯rdíko] -
Domintxaine promenatiko promenatiko 14: [promenatiko] -
Domintxaine ekhaiko ekháiko 15: [ekháiko] -
Domintxaine pollikitiko pollíkitiko 16: [poʎíkitiko] -
Domintxaine saldiko saldíko 17: [śaldíko] -
Domintxaine gertatiko gertátiko 18: [gertátiko] -
Domintxaine ezautiko ezautiko 19: [esau̯tiko] -
Domintxaine ezkondiko ezkóndiko 20: [eskóndiko] -
Domintxaine hartiko hartiko 21: [hartiko] -
Domintxaine izartiko izártiko 22: [isártiko] -
Domintxaine errain erráin 23: [er̄ái̯n] -
Domintxaine mintzatiko mintzátiko 24: [mintsátiko] -
Domintxaine sartiko sartiko 25: [śartiko] -
Domintxaine khasatiko khasatiko 26: [khaśatiko] -
Domintxaine maingitiko maingítiko 27: [mai̯ŋgítiko] -
Domintxaine egoin egóin 28: [eɣói̯n] -
Donamaria yanen yánen 1: [ǰánen] -
Donamaria main máin 2: [mái̯n] -
Donamaria ikusko ikúsko 3: [ikúśko] -
Donibane Lohizune ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Donibane Lohizune ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Donibane Lohizune ilen ílen 3: [ílen] -
Donostia jango jango 1: [xaŋgo] -
Donostia ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Dorrao / Torrano jain jáin 1: [xái̯n] -
Dorrao / Torrano ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Eibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Elantxobe xango xango 1: [ʒaŋgo] -
Elduain jango jángó 1: [xáŋgó] -
Elgoibar jango jángo 1: [xáŋgo] -
Elorrio jango jángo 1: [xáŋgo] -
Erratzu yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Erratzu kusiko kusíko 2: [kuśíko] -
Errezil jango jangó 1: [xaŋgó] -
Errigoiti jango jángo 1: [xáŋgo] -
Errigoiti ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Eskiula ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Eskiula ikhusien ikhusíen 2: [ikhuśíen] -
Eskiula emaneko émanéko 3: [émanéko] -
Eskiula khexatüen khexatüen 4: [kheʃatyen] -
Eskiula galdüen galdüen 5: [galdyen] -
Eskiula egineko éginéko 6: [éɣinéko] -
Eskiula igorrien igorrien 7: [iɣor̄ien] -
Eskiula erraneko erráneko 8: [er̄áneko] -
Eskiula ükhüatüen ükhüatüen 9: [ykhyatyen] -
Eskiula batüen bat´üen 10: [ba:tý:en] -
Etxalar yanen yánen 1: [ǰánen] -
Etxalar ikusko ikusko 2: [ikuśko] -
Etxaleku jango jángo 1: [xáŋgo] -
Etxaleku ikusko ikuskó 2: [ikuśkó] -
Etxaleku izain izáin 3: [isáin] -
Etxarri (Larraun) jaen jáen 1: [xáen] -
Etxarri (Larraun) ekuseko ekúseko 2: [ekúśeko] -
Etxebarri xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Etxebarria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Eugi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Eugi ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Eugi izein izéin 3: [iséi̯n] -
Eugi artiko arrtíko 4: [ar̄tíko] -
Eugi errain erráin 5: [er̄ái̯n] -
Ezkio-Itsaso jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ezkurra ddanen ddánen 1: [ddánen] -
Ezkurra ekusiko ekúsiko 2: [ekúśiko] -
Ezkurra joaen joáen 3: [xoáen] -
Ezterenzubi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Ezterenzubi ilen ilen 2: [ilen] -
Ezterenzubi kusiko kusíko 3: [kuśíko] -
Ezterenzubi hunkiko hunkiko 4: [huŋkiko] -
Gaintza jango jángo 1: [xáŋgo] -
Gamarte yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Gamarte ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Gamiz-Fika yango yangó 1: [ǰaŋgó] -
Gamiz-Fika ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Garrüze yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Garrüze ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Getaria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Getaria ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Getxo yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Gizaburuaga jango jango 1: [xaŋgo] -
Goizueta yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Hazparne yaan yáan 1: [ǰáan] -
Hazparne ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Hazparne yien yíen 3: [ǰíen] -
Hendaia yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Hernani jango jangó 1: [xaŋgó] -
Hondarribia jango jango 1: [xaŋgo] -
Ibarruri (Muxika) jango jango 1: [xaŋgo] -
Igoa yan yán 1: [ǰán] -
Igoa yaan yáan 2: [ǰáan] -
Igoa ikusko ikúsko 3: [i̯kúśko] -
Ikaztegieta jango jángo 1: [xáŋgo] -
Irisarri yain yain 1: [ǰai̯n] -
Irisarri ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Irisarri yain yaín 3: [ǰaín] -
Irisarri ikusiko ikúsikó 4: [ikúśikó] -
Itsasu yanen yánen 1: [ǰánen] -
Itsasu ilen ílen 2: [ílen] -
Itsasu yango yángo 3: [ǰáŋgo] -
Izturitze yanen yanen 1: [ǰanen] -
Izturitze hilen hílen 2: [hílen] -
Izturitze yohaan yohaan 3: [ǰohaan] -
Izturitze izaen izánen 4: [isánen] -
Izturitze izanen izánen 4: [isánen] -
Izturitze yien yién 5: [ǰién] -
Izturitze izaan izáan 6: [isáan] -
Izturitze yiintz yiíntz 7: [ǰiínts] -
Jaurrieta xaen xáen 1: [ʃáen] -
Jaurrieta ikusien ikúsien 2: [ikúśien] -
Jaurrieta xakinen xakínen 3: [ʃakínen] -
Jaurrieta armatren armátren 4: [armátren] -
Jaurrieta izaen izáen 5: [isáen] -
Jaurrieta faen faén 6: [faén] -
Jutsi ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Jutsi hilen hilen 2: [hilen] -
Jutsi hilgo hilgo 3: [hilgo] -
Jutsi yingogo yingogo 4: [ǰiŋgoɣo] -
Jutsi yingo yingo 5: [ǰiŋgo] -
Jutsi yingeia yingeia 6: [ǰiŋgeja] -
Jutsi yingei yingei 7: [ǰiŋgei̯] -
Jutsi yohain yoháin 8: [ǰohái̯n] -
Kortezubi jango jango 1: [xaŋgo] -
Landibarre yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Landibarre ikusiko ikusikó 2: [ikuśikó] -
Larrabetzu yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Larraine ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Larraine ikhusien ikhusíen 2: [ikhuśíen] -
Larraine ¡inen ¡ínen 3: [ʒínen] -
Larraine hilen hilen 4: [hilen] -
Larraine ekharien ekhárien 5: [ekhárien] -
Larraine igorrien igorrien 6: [iɣor̄ien] -
Larraine handitün handit´ün 7: [handitýn] -
Larraine ehaitsien eháitsien 8: [ehái̯tśien] -
Larraine ikhusiko ikhusiko 9: [ikhuśiko] -
Larzabale yain yain 1: [ǰai̯n] -
Larzabale ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Larzabale hilen hilen 3: [hilen] -
Larzabale yien yien 4: [ǰien] -
Larzabale izain izain 5: [isai̯n] -
Larzabale yien nuk yiénuk 6: [ǰiénuk] -
Larzabale yiintz yiintz 7: [ǰiints] -
Lasarte-Oria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Laukiz yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Legazpi jango jango 1: [xaŋgo] -
Leintz Gatzaga jango jango 1: [xaŋgo] -
Leioa jango jángo 1: [xáŋgo] -
Leitza ddanen ddanen 1: [ddanen] -
Leitza asiko asíko 2: [aśíko] -
Lekaroz yain yain 1: [ǰai̯n] -
Lekaroz kusiko kusiko 2: [kuśiko] -
Lekeitio xango xángo 1: [ʒáŋgo] -
Lemoa yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Lemoa ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Lemoiz yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Luzaide / Valcarlos yanen yánen 1: [ǰánen] -
Luzaide / Valcarlos ikusiko ikúsikó 2: [ikúśikó] -
Makea yanen yánen 1: [ǰánen] -
Mañaria jango jángo 1: [xáŋgo] -
Mendaro jango jángo 1: [xáŋgo] -
Mendata jango jango 1: [xaŋgo] -
Mezkiritz ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Montori ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Montori erranen erránen 2: [er̄ánen] -
Montori ikhusiko ikhúsiko 3: [ikhúśiko] -
Montori gütüketzü gütükétzü 4: [gytykétsy] -
Montori altxatün altxat´ün 5: [altʃatý:n] -
Montori eztükek ezt´ükek 6: [estýkek] -
Montori date date 7: [date] -
Montori dükek d´ükek 8: [dýkek] -
Montori ikhusiren ikhusíren 9: [ikhuśíren] -
Mugerre yaan yaán 1: [ǰaán] -
Mugerre ikusiren ikusiren 1: [ikuśiren] -
Mugerre ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Mugerre yihe iz yihéiz 3: [ǰihéi̯s] -
Mugerre yinen yinén 4: [ǰinén] -
Mugerre samurtukok samurtukok 5: [śamurtukok] -
Mugerre hilgo hilgo 6: [hilgo] -
Mugerre ddanen edanen 7: [eðanen] -
Mungia yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Oderitz jango jangó 1: [xaŋgó] -
Oderitz jaen jáen 2: [xáen] -
Oderitz jain jáin 3: [xái̯n] -
Oderitz ikusiko ikúsikó 4: [ikúśikó] -
Oiartzun jango jángó 1: [xáŋgó] -
Oñati jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ondarroa jango jango 1: [xaŋgo] -
Orexa jango jángo 1: [xáŋgo] -
Orio jango jángo 1: [xáŋgo] -
Orozko yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Otxandio yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Pagola ikhusiko ikhúsiko 1: [ikhúśiko] -
Pagola ¡aen ¡áen 2: [ʒáen] -
Pagola hilen hílen 3: [hílen] -
Pagola ¡inen ¡ínen 4: [ʒínen] -
Pagola sien síen 5: [źíen] -
Pagola baitüken bait´üken 6: [bai̯týken] -
Pagola etziate etzíate 7: [etsíate] -
Pasaia jango jangó 1: [xaŋgó] -
Santa Grazi ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Santa Grazi ¡inen ¡inen 2: [ʒinen] -
Santa Grazi ¡ineko ¡inekó 3: [ʒinekó] -
Santa Grazi egoneko egoneko 4: [eɣoneko] -
Santa Grazi büstien büstíen 5: [byśtíen] -
Santa Grazi ¡ineko ¡inekó 6: [ʒinekó] -
Santa Grazi ¡uanen ¡uanen 7: [ʒwanen] -
Santa Grazi izaen izánen 8: [isánen] -
Santa Grazi izanen izánen 8: [isánen] -
Santa Grazi sinhetsien sinhetsíen 9: [śinhetśíen] -
Santa Grazi ikhusien ikhusíen 10: [ikhuśíen] -
Sara yain yáin 1: [ǰáin] -
Sara ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Sara hilen hílen 3: [hílen] -
Senpere yain yaín 1: [ǰaín] -
Senpere ilen ilén 2: [ilén] -
Senpere ikusiko ikusikó 3: [ikuśikó] -
Sohüta ¡anen ¡ánen 1: [ʒánen] -
Sohüta ikhusiko ikhusíko 2: [ikhuśíko] -
Sohüta ¡inen ¡ínen 3: [ʒínen] -
Sohüta ¡uiten ahal dükek ¡uiten ahal d´ükek 4: [ʒui̯ten ahal dýkek] -
Sohüta ¡uiten ahal datekia ¡úiten áhal dátekía 5: [ʒúi̯ten áhal dátekía] -
Sohüta ¡uiten ahal nizatekia ¡úiten áhal nizátekía 6: [ʒúi̯ten áhal nisátekía] -
Sohüta iañen iáñen 7: [iãɲen] -
Sohüta mendekiko mendekíko 8: [mendekíko] -
Sohüta eztükezü eztükezü 9: [estykesy] -
Sondika yanko yánko 1: [ǰáŋko] -
Suarbe yain yáiñ 1: [ǰáɲ] -
Suarbe kusko kúsko 2: [kúśko] -
Suarbe yain yáim 3: [ǰái̯m] -
Sunbilla yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Sunbilla ikusiko ikusiko 2: [ikuśiko] -
Tolosa jango jangó 1: [xaŋgó] -
Uharte Garazi ddain ddáin 1: [ddái̯n] -
Uharte Garazi ikusiko ikusíko 2: [ikuśíko] -
Urdiain jain jáin 1: [xái̯n] -
Urdiain ikusko ikúsko 2: [ikúśko] -
Urdiain fanko fánko 3: [fáŋko] -
Urdiñarbe ¡ain ¡áin 1: [ʒái̯n] -
Urdiñarbe hilen hilén 2: [hilén] -
Urketa yanen yánen 1: [ǰánen] -
Urketa ikhusiko ikhúsiko 2: [ikhúśiko] -
Urketa eosiko eósiko 3: [eóśiko] -
Urketa atxiko atxíko 4: [atʃíko] -
Urketa yien yíen 5: [ǰíen] -
Urketa ukhanen ukhánen 6: [ukhánen] -
Urketa izaen izánen 7: [isánen] -
Urketa izanen izánen 7: [isánen] -
Urketa yuaan yuaan 8: [ǰwaan] -
Urretxu jango jángo 1: [xáŋgo] -
Ürrüstoi ¡anen ¡anen 1: [ʒanen] -
Ürrüstoi ikhusiko ikhusiko 2: [ikhuśiko] -
Ürrüstoi ikhusien ikhusien 3: [ikhuśien] -
Ürrüstoi hilen hilén 4: [hilén] -
Ürrüstoi date date 5: [date] -
Ürrüstoi ¡oangei ¡oangei 6: [ʒoaŋgei̯] -
Uztaritze ikusiko ikúsiko 1: [ikúśiko] -
Uztaritze hilgo hílgo 1: [hílɣo] -
Uztaritze yanen yanén 2: [ǰanén] -
Zaratamo yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Zaratamo ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
Zeanuri txango txángo 1: [tʃáŋgo] -
Zeanuri egongo egongo 2: [eɣoŋgo] -
Zeberio yango yángo 1: [ǰáŋgo] -
Zegama jango jangó 1: [xaŋgó] -
Zilbeti yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Zollo (Arrankudiaga) yango yango 1: [ǰaŋgo] -
Zornotza jango jángo 1: [xáŋgo] -
Zugarramurdi yain yáin 1: [ǰái̯n] -
Zugarramurdi ikusiko ikúsiko 2: [ikúśiko] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper