Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

213 emaitza 1780 bilaketarentzat

1780: elemento inquirido (nombre) / focus (substantif) / focus (noun)

  • Gaia: Sintaxia
  • Galdera (es): elemento inquirido (nombre)
  • Galdera (fr): focus (substantif)
  • Galdera (en): focus (noun)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta aneak anéak 1: [anéak] -
Ahetze nee anaiak ekarri ik née anaiák ekárri ik 1: [née anai̯ák ekáRi ik] -
Ahetze auzoko artzaina auzoko arrtzáina 2: [au̯soko aRtsái̯na] -
Aia ne anayak ekarri u astua né anáyak ekárri u astúa 1: [né anáǰak ekár̄i u aśtúa] -
Aldude ene aneak ene anéak 1: [ene anéak] -
Aldude ene aitak eina du ori ene aitak eina du ori 2: [ene ai̯tak ei̯na ðu ori] -
Alkotz nere anayek néreanáyek 1: [néreanáǰek] -
Altzai ene anaiak ene anáiak 1: [ene anájak] -
Altzürükü ene anaiak ekharri dizü ene anaiak ekhárri dízü 1: [ene anajak ekhár̄i ðísy] -
Altzürükü aitak dizü erran áitak dízü érran 2: [ái̯tak dísy ér̄an] -
Amezketa nere anaiak ekarri du astoa nere anaiak ekarri du astoa 1: [nere anai̯ak ekar̄i ðu aśtoa] -
Amezketa nere launak ikusi du mendian nere launak ikusi du mendian 2: [nere launak ikuśi ðu mendian] -
Andoain ne anayak ne ánayák 1: [ne ánaǰák] -
Aniz oi karri di ne anaiak oi karri di ne ánaiák 1: [oi̯ kar̄i ði nɛ ánai̯ák] -
Aramaio neure anaiek neuré anáiek 1: [neu̯ré anái̯ek] -
Araotz (Oñati) nire anaiak nire anáiak 1: [nire anái̯ak] -
Arbizu nere anayek néreaneyék 1: [néreaneǰék] -
Arbizu neri lagunari nerí lagúnarí 2: [nerí laɣúnarí] -
Arboti anaiak ekharri izi anaiak ekhárri izi 1: [anai̯ak ekhár̄i isi] -
Arboti niz ni hasi niz ni hasi 2: [nis ni haśi] -
Arboti lanian ari tzü ikhasten lanian ari tzü ikhasten 3: [lanjan ari tsy ikhaśten] -
Armendaritze ene aneiak éne aneiák 1: [éne anei̯ák] -
Arnegi ene anaiak ekarri du ené anaiák ekarri du 1: [ené anai̯ák ekar̄i ðu] -
Arnegi hori ene aitak errana da hori ené aitak errana da 2: [hori ené ai̯tak er̄ana ða] -
Arrangoitze ene anaiak ekarri du ene anaiák ekarri du 1: [ene anai̯ák ekar̄i ðu] -
Arrasate nire anaiek niré anáiek 1: [niré anái̯ek] -
Arrazola (Atxondo) nere anaiek nere anáiek 1: [nere anái̯ek] -
Arrieta nire ana¡ek ekar dittu porruek nire ana¡ék ekarr dittu pórruek 1: [nire anaʒék ekar̄ ðittu pór̄uek] -
Arroa (Zestoa) ne anayak ekarri du astua né anáyak ekárri du astúa 1: [né anáǰak ekár̄i ðu aśtúa] -
Arrueta ebe ene anaiak ebe ene anAEiák 1: [eβe ene anạják] -
Arrueta ene aitak erten dik hori ene aiták errtén dik hóri 2: [ene ai̯ták er̄tén dik hóri] -
Arrueta aitak du errana aiták dú errána 2: [ai̯ták dú er̄ána] -
Asteasu ne anaddak né anaddák 1: [né anaddák] -
Ataun nere anaiek ekarri do astoa néreanaiék ekárri dó astóa 1: [néreanai̯ék ekár̄i ðó aśtóa] -
Azkaine nere anaiak nere anaiák 1: [nere anai̯ák] -
Azkaine aitak erran du aiták errán du 1: [ai̯ták eRán du] -
Azkaine ene lagun bat éne lagum bát 2: [éne laɣum bát] -
Azkaine nere aitak erran dik nere aiták erran dik 3: [nere ai̯ták eRan dik] -
Azkoitia nere ana¡ek ekarri du astue néreana¡ék ekárri du astúe 1: [néreanaʒék ekár̄i ðu aśtúe] -
Azpeitia nere anayek ekarri du astue néreanáyek ekárri du astúe 1: [néreanáǰek ekár̄i ðu aśtúe] -
Baigorri anaiak anaiak 1: [anajak] -
Baigorri lanian ariz duk ikasten lanian ariz duk ikasten 2: [lanjan aris duk ikaśten] -
Bakio neure anaixiek neure anáixiek 1: [neu̯re anái̯ʃiek] -
Barkoxe ene aneiak ekharri dizü ene anéiak ekharri dizü 1: [ene anéjak ekhar̄i ðisy] -
Barkoxe aneiak dizü ekharri aneiak dízü ekhárri 1: [anejak dísy ekhár̄i] -
Barkoxe aitak dizü erran aitak dizü erran 2: [ai̯tak disy er̄an] -
Bastida ene aneiak igorri du ene aneiak igórri du 1: [ene anejak iɣóRi ðu] -
Bastida bala hak zakon infekzionia egin bala hak zakon infekzionia egin 2: [bala hak sakon infeksionia eɣin] -
Beasain ne anaiek ekarri ik astoa né anáiek ekarri ik astoa 1: [né anái̯ek ekar̄i ik aśtoa] -
Behorlegi ene anaiak karri ixi éne anáiak karri ixi 1: [éne anái̯ak kar̄i iʃi] -
Beizama nere anayak ekarri du astu néreanáyak ekárri du astú 1: [néreanáǰak ekár̄i ðu aśtú] -
Bergara geure anaiak ekarri dau geure anáiak ekarri dau 1: [geu̯re anái̯ak ekar̄i ðau̯] -
Bergara zue lagun bat ikusi ot zue lagúm bat ikusi ot 2: [sue laɣúm bat ikuśi ot] -
Bermeo nire anai¡ek nire anái¡iek 1: [nire anái̯ʒiek] -
Berriz nire ana¡ek ekarri dau nire aná¡ek ekárri dau 1: [nire anáʒek ekár̄i ðau̯] -
Berriz nere lagune neré lagune 2: [neré laɣune] -
Berriz basuen ikusi dot neure lagune basúen ikúsi dot neuré lagúne 3: [baśúen ikúśi ðot neu̯ré laɣúne] -
Beruete ne anayek ekarre o astoa neánayék ekárre o ástoá 1: [neánaǰék ekár̄e o áśtoá] -
Beskoitze ene aneia éneanéia 1: [éneanéi̯a] -
Beskoitze aitak du erran aiták du erran 1: [ai̯ták du eRan] -
Bidarrai ene aneiak ekarri du ene aneiák ekárri du 1: [ene anei̯ák ekár̄i ðu] -
Bidarrai ene aitak eneaiták 2: [eneai̯ták] -
Bolibar neure anaiek ekarri dau astue neure anáiek ekárri dau astúe 1: [neu̯re anái̯ek ekár̄i ðau̯ aśtúe] -
Bolibar laguna ikusi ot mendi¡en lagúna ikusi ot mendi¡en 2: [laɣúna ikuśi ot mendiʒen] -
Busturia neure anai¡iek neure anái¡iek 1: [neu̯re anái̯ʒjek] -
Deba nere anaixak astua ekarri du néreanáixak astúa ekárri du 1: [néreanáʃak aśtúa ekár̄i ðu] -
Dima nire anaiak ekarri dau nire anáiak ekarrí dau 1: [nire anái̯ak ekar̄í ðau̯] -
Domintxaine ene anaiak to ekharri dik ene anaiák tó ekhárri dik 1: [ene anaják tó ekhár̄i ðik] -
Domintxaine aitak dik erran aitak dík erran 2: [ai̯tak dík er̄an] -
Donamaria nere anayak karri du nereánáyak karri du 1: [nereánáǰak kar̄i ðu] -
Donibane Lohizune ne anaiak karri du né anaiák karri du 1: [né anai̯ák kaRi ðu] -
Donibane Lohizune aitak erraten du áitak erráten du 2: [ái̯tak eRáten du] -
Donostia anayak anayak 1: [anaǰak] -
Dorrao / Torrano ne aneddek né anéddek 1: [né anéddek] -
Dorrao / Torrano ne aneyek ekar du astua né anéyek ekarr du ástua 2: [né anéǰek ekar̄ ðu áśtua] -
Eibar astua ekarri deu nere anaiak astua ekarri deu néreanáiak 1: [aśtua ekar̄i ðeu̯ néreanái̯ak] -
Elantxobe neure anai¡iek neure anái¡iek 1: [neu̯re anái̯ʒiek] -
Elduain ne anayak né anáyák 1: [né anáǰák] -
Elgoibar ne anaixak né anaixák 1: [né anai̯ʃák] -
Elorrio nere anayek nere anáyek 1: [nere anáǰek] -
Erratzu nere anaiek karri du astoa nereanáiek karri du astoa 1: [nereanái̯ek kar̄i ðu aśtoa] -
Errezil nere anaiak ekarri du astua néreanáiak ekárri du astúa 1: [néreanái̯ak ekár̄i ðu aśtúa] -
Errigoiti nire nebiek ekar dau astoa nire nebiék ekárr dau astóa 1: [nire neβiék ekár̄ ðau̯ aśtóa] -
Eskiula dük ikhasten d´ük ikhásten 1: [dýk ikháśten] -
Etxalar nere anayak ekarri du astua neré anáyak ekarri du astua 1: [neré anáǰak ekar̄i ðu aśtua] -
Etxaleku ne anayek né anayék 1: [né: anaǰék] -
Etxaleku nere laune nére laúne 2: [nére laúne] -
Etxarri (Larraun) ne anayek neánayéj 1: [neánaǰéx] -
Etxarri (Larraun) ne anayek ekarre o astoa neanáyek ekárre o astóa 2: [neanáǰek ekár̄e o aśtóa] -
Etxebarri nire nebiek nire nebíek 1: [nire neβíek] -
Etxebarria nere anaixek nereanáixek 1: [nereanáʃek] -
Etxebarria neure lagune ikusi ot mendi¡en neure lagúne ikúsi ot mendí¡en 2: [neu̯re laɣúne ikúśi ot mendíʒen] -
Eugi nere anayak neré anáyak 1: [neré anáǰak] -
Ezkio-Itsaso nere anaiek ekarri do astoa néreanáiek ekárri do astóa 1: [néreanái̯ek ekár̄i ðo aśtóa] -
Ezkurra nere anaiak nére anáiák 1: [nére anái̯ák] -
Ezterenzubi ene anaia tig eman éne anaiá tig eman 1: [éne anai̯á tiɣ eman] -
Ezterenzubi ene aitak ene aitág 2: [ene ai̯táɣ] -
Ezterenzubi hain aitak tzakon prozedua ina háin aiták tzakón prozedua ína 3: [hái̯n ai̯ták tsakón proseðua ína] -
Gaintza ne anaeak né anáeák 1: [né: anáeák] -
Gaintza ne anaeak ekarri o né anáeák ekárri ó 2: [né: anáeák ekár̄i ó] -
Gamarte ene anaiak éne anaiák 1: [éne anai̯ák] -
Gamarte ene aitak dik erran éne aiták dík erran 2: [éne ai̯ták dík er̄an] -
Gamiz-Fika nire nebiak ekar dau astoa niré nebíak ekarr dau astóa 1: [niré neβíak ekar̄ ðau̯ aśtóa] -
Garrüze aneiak ekarria ik aneiák ekarria ik 1: [anei̯ák ekar̄ia i̯k] -
Getaria nere anayiak ekarri du astua néreanáyiak ekárri dú astúa 1: [néreanáǰiak ekár̄i ðú aśtúa] -
Getaria nere launa ikusi et mendiyan nére láuna ikúsi ét mendíyan 2: [nére láu̯na ikúśi ét mendíǰan] -
Getxo nire anajek nireanájek 1: [nireanáxek] -
Gizaburuaga neue anai¡iek neue anái¡iek 1: [neu̯e anái̯ʒiek] -
Goizueta ne anaiek né anáiék 1: [né anái̯ék] -
Hazparne ene aneiak éneanéiak 1: [éneanɛ́ak] -
Hazparne aitak du errana aitak du errana 1: [ai̯tak du eRana] -
Hazparne ene aiskide at ikusi dut ene aiskidé at ikusi dút 2: [ene ai̯śkiðé at ikuśi ðút] -
Hendaia nere adixkide bat ikuxi dut nére adíxkide bát ikuxi dut 1: [nére aðíʃkiðe βát ikuʃi ðut] -
Hendaia nere aitak in du ori nere aitak in du ori 2: [nere ai̯tak in du ori] -
Hernani ne anaddak ekarri u né anáddak ekárri u 1: [né: anáddak ekár̄i u] -
Hondarribia nere anayak nere anáyak 1: [nere anáǰak] -
Ibarruri (Muxika) neure anai¡iek neure anai¡íek 1: [neu̯re anai̯ʒíek] -
Igoa ne anayek ekarri do astoa né anáyek ekárri do ástoá 1: [né: anáǰek ekár̄i ðo áśtoá] -
Ikaztegieta nere anaiek nere anáiek 1: [nere anái̯ek] -
Irisarri ene aneiak ekarri du ené aneiák ekarri du 1: [ené anei̯ák ekaRi ðu] -
Irisarri aitak errana datak aiták errána dátak 1: [ai̯ták er̄ána ðátak] -
Irisarri niaurrek ekarri daut astoa niaurrék ekarri daut astoa 2: [niau̯Rék ekaRi ðau̯t aśtoa] -
Irisarri gu aitak esan dik ori gu áitak esan dík orí 3: [gu ái̯tak eśan dík orí] -
Itsasu ene anaiak ekarri du ene anaiák ekarrí du 1: [ene anai̯ák ekaRí ðu] -
Itsasu artzain bat ikusi diat arrtzaim bát ikúsi diat 2: [aRtsai̯m bát ikúśi ðjat] -
Izturitze ene aneiak ekharri astoa ene aneiak ekharri astoa 1: [ene anei̯ak ekhar̄i aśtoa] -
Izturitze artzein bat ikhusi diat arrtzeim bat ikhusi diat 2: [ar̄tsei̯m bat ikhuśi ðjat] -
Izturitze eskolan ginen frantsesez ari bakharrik eskolan ginen frantsesez ari bakharrik 3: [eśkolaŋ ginen frantśeśes ari βakhar̄ik] -
Jaurrieta ene anayak ené anayák 1: [ené anaǰák] -
Jutsi anaiak du ekharri anaiak dúekharri 1: [anajak dúekhar̄i] -
Kortezubi nire anai¡ek nire anái¡iek 1: [nire anái̯ʒiek] -
Kortezubi neure lagune neure lagúne 2: [neu̯re laɣúne] -
Landibarre ene aneiak ekarri du menditik éne aneiák ekarri du menditik 1: [éne anei̯ák ekar̄i ðu menditik] -
Landibarre gue aita tu erraiten gue aita tu erraiten 2: [gwe ai̯ta tu er̄ai̯ten] -
Larrabetzu neure nebeak ekarri deu néure nébeak ekárri deu 1: [néu̯re néβeak ekár̄i ðeu̯] -
Larraine ene anaiak ene anaiak 1: [ene anajak] -
Larraine bazterrak ikhustez diagü ikhasten baztérrak ikhústez diágü ikhasten 2: [bastér̄ak ikhúśtes djáɣy ikhaśten] -
Larzabale ene aneia tik ekharri ene aneia tik ekharri 1: [ene aneja tik ekhar̄i] -
Lasarte-Oria ne anayak né anayak 1: [né: anaǰak] -
Laukiz anayek anayék 1: [anaǰék] -
Laukiz neure laguneri neure lagunéri 2: [neu̯re laɣunéri] -
Legazpi nere anayek nere anayek 1: [nere anaǰek] -
Leintz Gatzaga nire anaiak nire anáiak 1: [nire anái̯ak] -
Leintz Gatzaga nere laguna neré laguna 2: [neré laɣuna] -
Leioa nire anajeak nireanájeak 1: [nireanáxeak] -
Leitza nere anaiek ekarri do nere anaiek ekarri do 1: [nere anai̯ek ekar̄i ðo] -
Lekaroz nere anaiak nére anaiák 1: [nére anai̯ák] -
Lekeitio neure anai¡iak neure anái¡iak 1: [neu̯re anái̯ʒiak] -
Lemoa nire anaiak ekarri dau astoa nire anáiak ekarrí dau astoa 1: [nire anái̯ak ekar̄í ðau̯ aśtoa] -
Lemoiz nire nebek nire nebék 1: [nire neβék] -
Luzaide / Valcarlos ene anaiak ekarri du astua ené anaiák ekarri dú ástua 1: [ené anai̯ák ekar̄i ðú áśtua] -
Luzaide / Valcarlos ene adixkidia ikusi dut mendian ené adíxkidia ikusí dut mendían 2: [ené aðíʃkiðia ikuśí ðut mendían] -
Makea nere anaiak ekarria du asto hori nere anaiák ekárria du asto hóri 1: [nere anai̯ák ekáRia ðu aśto hóri] -
Makea ene anaiak du ekarri ene anaiák du ekárri 1: [ene anai̯ák du ekáRi] -
Mañaria nire anaixek ekarri dau nire anáixek ekarri dau 1: [nire anái̯ʃek ekar̄i ðau̯] -
Mañaria basuen ikusi ot neure lagun bat basuen ikusi ot neuré lagum bat 2: [baśuen ikuśi ot neu̯ré laɣum bat] -
Mañaria neure lagun bat ikusi ot basuen neure lagúm bat ikusi ot basuen 3: [neu̯re laɣúm bat ikuśi ot baśuen] -
Mendaro nere anaixak ekarri deu astua néreanáixak ekárri deu astúa 1: [néreanáʃak ekár̄i ðeu̯ aśtúa] -
Mendata nire anai¡ek nire anái¡iek 1: [nire anái̯ʒiek] -
Mezkiritz nere aneak neré anéak 1: [neré anéak] -
Montori ene anaiak ene anaiak 1: [ene anajak] -
Montori hegoak huna dik ebia hegoak húna dik ebia 2: [heɣoak húna ðik eβia] -
Mugerre aniak aníak 1: [aníak] -
Mungia astoa neure nebiak ekar deu astóa neure nebíak ekárr deu 1: [aśtóa neu̯re neβíak ekár̄ ðeu̯] -
Oderitz ne anayek neánayék 1: [neánaǰék] -
Oderitz ne anayek astoa ekarre do neánayék astóa ekárre do 2: [neánaǰék aśtóa ekár̄e ðo] -
Oiartzun ne anayak né anáyák 1: [né anáǰák] -
Oñati nere anaiak nére anaiak 1: [nére anai̯ak] -
Ondarroa neure anaixik neure anáixik 1: [neu̯re anái̯ʃik] -
Orexa nere anaiak ekarri du astoa nere anaiak ekarri du astoa 1: [nere anai̯ak ekar̄i ðu aśtoa] -
Orio nere anayak ekarri du astua néreanáyak ekárri dú astúa 1: [néreanáǰak ekár̄i ðú aśtúa] -
Orozko nire anajeak nire anajéak 1: [nire anaxéak] -
Otxandio neure anaiek neure anáiek 1: [neu̯re anái̯ek] -
Pagola ene anaiak ekhai dizü ene anaiak ekhái dizü 1: [ene anajak ekhái ðisy] -
Pagola hoi aitak errain düzü hoi áiták erráin d´üzü 2: [hoi̯ ái̯ták er̄ái̯n dýsy] -
Pagola lanin artzez dük ikhasten lanin artzez dük ikhasten 3: [lanin artses dyk ikhaśten] -
Pasaia ne anayak karri ik astua né anayák kárrik ástuá 1: [né anaǰák kár̄ik áśtuá] -
Santa Grazi ene anaiek ene anaiék 1: [ene anajék] -
Sara nee anaiak ekarri du nee anaiák ekárri du 1: [nee anai̯ák ekáRi ðu] -
Sara nee anaiak du ekarri nee anaiak dú ekárri 1: [nee anai̯ak dú ekáRi] -
Senpere anaiak ekarri ik astua anaiák ekarri ik astua 1: [anai̯ák ekaRi ik aśtua] -
Senpere anaiak anaiák 2: [anai̯ák] -
Sohüta ene anai tik ekharri ene anai tik ekhárri 1: [ene anai̯ tik ekhár̄i] -
Sondika nire anajek nireanajék 1: [nireanaxék] -
Suarbe nere anayek karri du astua nereanáyek árri du ástua 1: [nereanáǰek ár̄i ðu áśtua] -
Sunbilla nere anayak nereánáyak 1: [nɛreánáǰak] -
Tolosa nere anayak ekarri u astua nere anayak ekarri u astua 1: [nere anaǰak ekar̄i u aśtua] -
Uharte Garazi anaiak karria ik anaiák karria ik 1: [anai̯ák kar̄ia ik] -
Uharte Garazi ene aitak errana diek ori ene aitak errana diek ori 2: [ene ai̯tak er̄ana ðjek ori] -
Uharte Garazi aitak dixi errana aitak dixi errana 3: [ai̯tak diʃi er̄ana] -
Urdiain ne anayek né anayék 1: [né: anaǰék] -
Urdiain ne laun bat né láum bat 2: [né: láum bat] -
Urdiñarbe ene anaiak ene anaiak 1: [ene anajak] -
Urdiñarbe nik etxetan diat ikhusi egiten nik etxetan diat ikhúsi egiten 2: [nik etʃetan djat ikhúśi eɣiten] -
Urketa ene anaiak ene anaiak 1: [ene anai̯ak] -
Urretxu ne anayak ekarri do astua né anáyak ekárri do astúa 1: [né anáǰak ekár̄i ðo aśtúa] -
Urretxu ne launa ikusi det mendiñ né láuna ikúsi det mendíñ 2: [né láuna ikúśi ðet mendíɲ] -
Ürrüstoi ene anaiak deizu ekharri ene anáiak déizu ekhárri 1: [ene anájak déi̯su ekhár̄i] -
Ürrüstoi ene anaiak ¡inaazi dik ene anáiak ¡inaazi dik 2: [ene anájak ʒinaasi ðik] -
Uztaritze ene anaiak ene anáiak 1: [ene anái̯ak] -
Uztaritze harek du ekarri harék dú ekarrí 1: [harék ðú ekaRí] -
Uztaritze harek ekarri du harék ekárri du 2: [harék ekáRi ðu] -
Zaratamo nire anai¡ek nire anái¡ek 1: [nire anái̯ʒek] -
Zaratamo nire laguneri nire lagúneri 2: [nire laɣúneri] -
Zeanuri nire anayak nire anáyak 1: [nire anáǰak] -
Zeanuri ori sure anayak in dau ori sure anayak in dau 2: [ori śure anaǰak in dau̯] -
Zeberio naure lagune naure lagúne 1: [nau̯re laɣúne] -
Zeberio nire anajeak nire anajéak 2: [nire anaxéak] -
Zegama nere anaiek ekarri do astoa nére anaiék ekárri do astoá 1: [nére anai̯ék ekár̄i ðo aśtoá] -
Zilbeti nere anayak néreanáyak 1: [néreanáǰak] -
Zollo (Arrankudiaga) nire anajiek nireanájiek 1: [nireanáxiek] -
Zornotza neure anai¡iek neure anai¡iek 1: [neu̯re anai̯ʒiek] -
Zugarramurdi nere anayak nére anáyak 1: [nére anáǰak] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper