Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

391 emaitza 1745 bilaketarentzat

1745: ningun(o) / aucun / no, none

  • Gaia: Izen morfologia: erakusleak
  • Galdera (es): ningun(o)
  • Galdera (fr): aucun
  • Galdera (en): no, none
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta bat ere bat eré 1: [bat eré] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta yor e yór e 2: [ǰór e] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta ddor e ddór e 3: [ddór e] -
Ahetze biirik e biírik e 1: [biírik e] -
Ahetze bat e bát e 2: [bát e] -
Ahetze limarrik e límarrik e 2: [límaRik e] -
Aia iñor íñorr 1: [íɲɔr̄] -
Aia bat e bat e 2: [bat e] -
Aldude bat ee bát ee 1: [bát ee] -
Aldude baño re baño ré 2: [baɲo ré] -
Alkotz iñorei iñórei 1: [iɲórei̯] -
Alkotz iñor ere iñórr eré 2: [iɲór̄ eré] -
Altzai bakhotxik e bakhótxik e 1: [bakhótʃik e] -
Altzai bat e bat é 2: [bat é] -
Altzai otsuan büiaz bestik oro otsúam b´üiaz béstik óro 3: [otśúam býjas béśtik óro] -
Altzürükü bat e bá:t e 1: [bá:t e] -
Altzürükü bakhotxik e bakhótxik e 2: [bakhótʃik e] -
Altzürükü bihik e bihík e 3: [bihík e] -
Amezketa bat e bát e 1: [bát e] -
Amezketa aleik aléik 1: [alɛ́i̯k] -
Amezketa gizon bat gizóm bat 2: [gisóm bat] -
Andoain bat bakarrik babákarrik 1: [baβákar̄ik] -
Andoain bat ere bát ere 1: [bát ere] -
Andoain gizonik gizónik 2: [gisónik] -
Aniz batre bátre 1: [βátre] -
Aniz gizonik gizónik 2: [ɣisónik] -
Aramaio iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Aramaio gisonik gisónik 2: [ɣiśónik] -
Araotz (Oñati) iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Araotz (Oñati) iñobe gisonik iñóbe gisonik 2: [iɲóβe ɣiśonik] -
Arbizu iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Arbizu iñongo gizonik iñóngo gizónik 2: [iɲóŋgo ɣisónik] -
Arboti bihi bat bihí bat 1: [bihí βat] -
Arboti arimaik ez arímaik ez 1: [arímai̯k es] -
Arboti bat ere bát ere 2: [bát ere] -
Arboti kristoik e kristóik e 2: [kriśtói̯k e] -
Arboti batebate bátebáte 3: [bá:teβá:te] -
Arboti linpherrik ez límpherrik ez 4: [límpher̄ik es] -
Arboti gathüik e gath´üik e 5: [gathýi̯k e] -
Armendaritze bihik bihík 1: [bihík] -
Armendaritze bihiik bihíik 2: [bihíik] -
Arnegi bihi bat e bihí bat e 1: [bihí βat e] -
Arnegi bat ez bat éz 2: [bat és] -
Arnegi bat e bat é 3: [bat é] -
Arnegi mikoik mikóik 4: [mikói̯k] -
Arnegi fitsik fitsík 5: [fitśík] -
Arnegi limbirrik e limbírrik é 6: [limbír̄ik é] -
Arrangoitze bihi bihí 1: [βihí] -
Arrangoitze limarrik límarrík 1: [límaRík] -
Arrangoitze batebate batebaté 2: [bateβaté] -
Arrasate gisonik gisónik 1: [ɣiśónik] -
Arrasate iñor be iñórr be 2: [iɲór̄ βe] -
Arrazola (Atxondo) iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Arrazola (Atxondo) gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Arrieta iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Arrieta bape bápe 2: [bápe] -
Arroa (Zestoa) bat e bát e 1: [bát e] -
Arroa (Zestoa) animaik ánimaik 2: [ánimai̯k] -
Arroa (Zestoa) animaik e ánimaik e 3: [ánimai̯k e] -
Arroa (Zestoa) bakarrik e bakárrik e 4: [bakár̄ik e] -
Arrueta bihi bat bíhi bat 1: [bíhi βat] -
Arrueta bat e bát e 2: [bát e] -
Arrueta otsuain büria bezik ótsuaim b´üria bézik 3: [ótśwai̯m býria βésik] -
Arrueta otsuain büriaz khanpo ótsuaim b´üriaz khámpo 4: [ótśwai̯m býrjas khámpo] -
Arrueta limarrik límarrik 5: [límar̄ik] -
Asteasu aleik aléik 1: [aléik] -
Asteasu bat ere bat ére 1: [βat ére] -
Asteasu granoik grránoik 2: [gr̄ánok] -
Asteasu bat bakarrik e bát bakárrik e 3: [bát βakár̄ik e] -
Asteasu gizonik gizónik 4: [gisónik] -
Ataun bakarrik e bakárrik e 1: [bakár̄ik e] -
Azkaine nior niórr 1: [nióR] -
Azkaine bat ere bat eré 1: [βat eré] -
Azkaine biirik biírik 2: [biírik] -
Azkaine bihirik bihírik 3: [bihírik] -
Azkaine mikoik míkoik 3: [míkoik] -
Azkoitia iñor íñorr 1: [íɲɔr̄] -
Azkoitia gizonik gizónik 2: [gisónik] -
Azkoitia gizonezkoik gizónezkoik 3: [gisóneskoi̯k] -
Azkoitia gizonik granoik gizónikránoik 4: [gisónikránoi̯k] -
Azkoitia bat bakarrik e babakárrik e 5: [baβakár̄ik e] -
Azkoitia gizonik bat bakarrik gizónibabákarrik 6: [gisóniβaβákar̄ik] -
Azkoitia kristaurik kristáurik 7: [kriśtáu̯rik] -
Azpeitia bat bakarrik bat bakárrik 1: [bat bakár̄ik] -
Azpeitia iñor iñórr 2: [iɲɔ́r̄] -
Baigorri bat bakarrik bat bakarrik 1: [bat bakaRik] -
Baigorri bat e bat e: 2: [bat e:] -
Baigorri bat ere bat ere 3: [βat ere] -
Baigorri bihirik bihirik 4: [bihirik] -
Bakio gisonik gisonik 1: [ɣiśonik] -
Bakio iñor iñorr 2: [iɲor̄] -
Bardoze bihi bat bíhi bat 1: [bíhi βat] -
Bardoze bat e bát e 2: [bát e] -
Bardoze ez¡euz bat ez¡éuz bat 3: [esʒéu̯z bat] -
Bardoze yeuzik ez yeuzik ez 4: [ǰeu̯zik es] -
Bardoze bihik bihík 5: [bihík] -
Barkoxe bat e bát e: 1: [bát e:] -
Barkoxe bakhotxik e bakhótxik e: 2: [bakhótʃik e:] -
Bastida bihiik bihiik 1: [bihiik] -
Bastida mikoik mikóik 2: [mikói̯k] -
Bastida pilik pílik 3: [pílik] -
Bastida fitsik frítsik 4: [frítśik] -
Beasain bat e bát e 1: [βát e] -
Beasain pate páte 2: [páte] -
Beasain gizonik gizónig 3: [gisóniɣ] -
Beasain granoik be gránoik - bé 4: [gránoi̯k - βé] -
Behorlegi bat ee bat ée 1: [βat ée] -
Behorlegi bihi bat ee bihí bat ée 1: [bihí βat ée] -
Behorlegi baño re báño re 2: [báɲo re] -
Behorlegi limerrik e límerrik e 2: [límer̄ik e] -
Behorlegi zotzik ee zótzik ee 3: [sótsik ee] -
Beizama iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Beizama bat e bát e 2: [βát e] -
Bergara iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Bergara iñobe gizonik iñóbe gizónik 2: [iɲóβe ɣisónik] -
Bermeo iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Bermeo gixonik gixoník 2: [ɣiʃoník] -
Berriz iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Berriz bape bápe 2: [bápe] -
Beruete iñor gizonik íñorr gizónik 1: [íɲɔr̄ ɣisónik] -
Beruete bat bakarrik bábakárrik 1: [báβakár̄ik] -
Beruete iñor e íñorr e 2: [íɲɔr̄ ɛ] -
Beskoitze bihiik bihíik 1: [βihíik] -
Beskoitze kristoik krrístoik 2: [kRíśtoi̯k] -
Beskoitze arimaik ez arímaik ez 3: [arímai̯k es] -
Bidarrai bat ere bat ére 1: [bat ére] -
Bidarrai bihiik bihíik 1: [bihíik] -
Bolibar iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Bolibar bat ere bad be 2: [bað βe] -
Busturia iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Busturia gisonik gisónik 2: [ɣiśónik] -
Deba iñor iñórr 1: [iɲɔ́r̄] -
Deba bat e bat é 2: [bat é] -
Deba bat e bat é 3: [bat é:] -
Dima iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Dima gixonik gixónik 2: [giʃónik] -
Domintxaine bat e bát e 1: [bát e] -
Domintxaine bihik e bíhik e 2: [bíhik e] -
Domintxaine bihik bihík 3: [bihík] -
Domintxaine baño re báño re 4: [báɲo re] -
Domintxaine bihi bat bihí bat 5: [bihí βat] -
Donamaria gaanik ere gaánik ere 1: [gaánik ere] -
Donamaria garanik ere garánik ere 2: [garánik ere] -
Donamaria bat ere bat ere 3: [bat ere] -
Donibane Lohizune biiri biíri 1: [biíri] -
Donibane Lohizune mikoik gabe mikóigabe 1: [mikói̯ɣaβe] -
Donibane Lohizune arrastoik ez arrástoik ez 2: [aRáśtoi̯k es] -
Donibane Lohizune granorik gabe grránorigabe 2: [gRánoriɣaβe] -
Donibane Lohizune limarrik ez limárrik ez 3: [limáRik es] -
Donostia iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Donostia gizonik gizonik 2: [ɣisonik] -
Dorrao / Torrano bat e bát e 1: [bát e] -
Dorrao / Torrano iddor e iddór e 2: [iddór e] -
Eibar bape bápe 1: [bápe] -
Elantxobe iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Elantxobe gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Elduain bat e bát é 1: [bát é] -
Elduain bate báte 2: [báte] -
Elgoibar bat ere bat ére 1: [bat ére] -
Elgoibar granoik gránoig 2: [gránoi̯ɣ] -
Elgoibar gizon bat gizóm bát 3: isóm bát] -
Elgoibar gisonik gisónik 4: [ɣiśónik] -
Elorrio iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Elorrio gixonik gixónik 1: [ɣiʃónik] -
Elorrio bape bape 2: [bape] -
Erratzu bat ere bat ére 1: [βat ére] -
Erratzu bat ere bat ere 2: [bat ere] -
Errezil bat e bat é: 1: [βat é:] -
Errezil iñor iñórr 2: [iɲɔ́r̄] -
Errezil bat e bat e 3: [bat e] -
Errigoiti iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Errigoiti gixonik bate be gixónik baté be 2: [giʃónik baté βe] -
Eskiula bat bea bat bea 1: [bat bea] -
Eskiula bat ee bat ee 2: [bat ee] -
Eskiula bihiik bihíik 3: [bihíik] -
Etxalar bakarrik ere bakárrig ere 1: akár̄ig ere] -
Etxalar iñolko gizonik iñólko gizónik 2: [iɲólko ɣisónik] -
Etxalar bat ere ez bát eréz 3: [βát erés] -
Etxarri (Larraun) iñor e iñórr e 1: [iɲór̄ e] -
Etxarri (Larraun) iñor e gizonik iñórr e gízoník 2: [iɲór̄ e ɣísoník] -
Etxarri (Larraun) iñor ere iñórr ere 3: [iɲór̄ ere] -
Etxarri (Larraun) bat e bat e 4: [bat e] -
Etxebarri iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Etxebarri gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Etxebarria iñor iñórr 1: [iɲɔ́r̄] -
Etxebarria bape bápe 2: [bápe] -
Eugi iñor ere iñórr ere 1: [iɲór̄ ere] -
Ezkio-Itsaso iñor íñorr 1: [íɲɔr̄] -
Ezkio-Itsaso bat e bát e 2: [bát e] -
Ezkio-Itsaso bat e bát e 3: [bát e] -
Ezkurra bat bakarrik bápakarrik 1: [bápakar̄ik] -
Ezkurra bat bakarrik bapakarrík 2: [bapakar̄ík] -
Ezkurra bat bakarrik bápakarrik 3: [bápakar̄ik] -
Ezkurra alei aléi 4: [aléi̯] -
Ezterenzubi bihiik e bihíik e 1: [bihíik e] -
Ezterenzubi bat ee bát ee 2: [βát ee] -
Gaintza iñongo gizonik iñóngo gizónik 1: [iɲóŋgo ɣisónik] -
Gaintza bat e bat é 2: [bat é:] -
Gaintza iñor iñórr 3: [iɲɔ́r̄] -
Gamarte mikoik míkoik 1: [míkoi̯k] -
Gamiz-Fika iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Garrüze bihik bihík 1: [bihík] -
Garrüze lipitaik e lípitaik e 2: [lípitai̯k e] -
Getaria iñor íñorr 1: [íɲɔr̄] -
Getaria bat e bát e 2: [bát e] -
Getxo iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Getxo gixonik gixónik 2: [giʃónik] -
Gizaburuaga iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Gizaburuaga gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Goizueta aleik aléik 1: [aléik] -
Goizueta aleik aléik 2: [alɛ́ik] -
Hazparne biik biík 1: [βiík] -
Hazparne krixtoik krríxtoik 1: [kRíʃtoik] -
Hazparne bihirik bihírik 2: [bihírik] -
Hazparne arimaik arímaik 2: [arímaik] -
Hendaia biirik biirík 1: [biirík] -
Hendaia bat e bat é 1: [βat é] -
Hendaia aleik e aleík e 2: [aleík e] -
Hernani aleik e aléik é 1: [alɛ́ik é] -
Hernani gizonik gizónik 2: [gisónik] -
Hondarribia iñor ere iñórr ere 1: [iɲór̄ ere] -
Ibarruri (Muxika) iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Ibarruri (Muxika) gixonik gixonik 2: [giʃonik] -
Igoa iñor e iñórr e 1: [iɲór̄ e] -
Igoa bat e bat é 2: [bat é] -
Ikaztegieta iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Ikaztegieta bat e bat e 2: [βat e:] -
Irisarri baño re báño re 1: [báɲo re] -
Irisarri bihik bihík 1: [bihík] -
Irisarri bat e bat é 2: [bat é] -
Irisarri arimaik arímaik 2: [arímai̯k] -
Itsasu batto ere batto eré 1: [batto eré] -
Itsasu biirik biírik 2: [βiírik] -
Izturitze bihik bihík 1: [bihí:k] -
Izturitze bihirik bihírik 2: [bihírik] -
Izturitze bat ere bát ere 3: [bát ere] -
Jaurrieta iyor ere iyór eré 1: [iǰór eré] -
Jaurrieta bat ere bat eré 2: [bat eré] -
Jutsi bat bat 1: [bat] -
Jutsi bat ere bat ere 2: [bat ere] -
Jutsi bihirik bihirik 3: [bihirik] -
Jutsi bihirik e bihirik e: 4: [bihirik e:] -
Jutsi bakhar bat e bakhár bat e: 5: [bakhár bat e:] -
Kortezubi iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Landibarre bihiik bihíik 1: [bihíik] -
Landibarre bat e bat e 2: [βat e] -
Larrabetzu bape bápe 1: [bápe] -
Larrabetzu iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Larrabetzu iñor be iñórr be 2: [iɲór̄ βe] -
Larraine bakhotxik e bakhótxik e 1: [bakhótʃik e] -
Larraine bihik e bihí:k e 2: [bihí:k e] -
Larraine aimaik e aimáik e 3: [aimái̯k e] -
Larzabale bihi bat bihí bat 1: [bihí βat] -
Larzabale bat e bat é: 2: [bat é:] -
Larzabale bihirik ez bihírik ez 3: [bihírik es] -
Lasarte-Oria iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Lasarte-Oria gizonik gízonik 2: [gísonik] -
Laukiz iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Laukiz gixonik gixónik 2: [giʃónik] -
Legazpi bat e bat e 1: [bat e] -
Leintz Gatzaga iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Leintz Gatzaga gisonik gisónik 2: [ɣiśónik] -
Leioa iñor bere iñórr bere 1: [iɲór̄ βere] -
Leioa gixonik iñor bere gixonik iñórr bere 2: [ɣiʃonik iɲór̄ βere] -
Leitza bat bakarrik bat bákarrik 1: [βat βákar̄ik] -
Leitza gizonik gizónik 2: [gisónik] -
Lekaroz bat ere bát ere 1: [βát ere] -
Lekaroz bat ere bat ere 2: [bat ere] -
Lekeitio iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Lekeitio granorik granorik 2: [granorik] -
Lemoa inor be inórr be 1: [inór̄ βe] -
Lemoa bape bápe 2: [bápe] -
Lemoiz iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Lemoiz gisonik gisonik 2: [ɣiśonik] -
Luzaide / Valcarlos neor neór 1: [neór] -
Luzaide / Valcarlos bihiik e bihíik e 1: [bihíik e] -
Luzaide / Valcarlos bat e bat e 2: [bat e] -
Makea bihik bihík 1: [βihík] -
Makea bat e bát e 1: [bát e] -
Makea gizonik ere gízonik eré 2: [ɣísonik eré] -
Makea mikoik míkoik 2: [míkoi̯k] -
Makea nehor e nehórr e 3: [nehór̄ e] -
Makea limarrik límarrik 3: [límaRik] -
Makea bihiik bihíik 4: [bihíik] -
Makea fitsik fítsik 5: [fítśik] -
Makea tutik tútik 6: [tútik] -
Mañaria bat be bat be 1: [bat βe] -
Mañaria iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Mañaria bape bápe 2: [bápe] -
Mendaro gisonik gisónik 1: [giśónik] -
Mendaro bakar bat e bakárr bat é 1: [bakár̄ βat é] -
Mendaro iñor ere es iñórr erés 2: [iɲór̄ eréś] -
Mendaro iñor e iñórr e 3: [iɲór̄ e] -
Mendata iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Mendata pape pápe 2: [pápe] -
Mezkiritz nior niór 1: [niór] -
Mezkiritz batere gizonik batére gizónik 2: [batére ɣisónik] -
Montori bakhotxik e bakhótxik e 1: [bakhótʃik e] -
Montori bihik e bihí:k e 2: [bihí:k e] -
Montori tzotzik ez tzótzik ez 3: [tsótsik es] -
Montori txotxik ez txótxik ez 4: [tʃótʃik es] -
Montori bakhotxik ez bakhótxik ez 5: [bakhótʃik es] -
Mugerre bihiik bihiik 1: [bihiik] -
Mugerre bat e bat e: 2: [bat e:] -
Mungia iñor iñórr 1: [iɲór̄] -
Mungia gixonik gixonik 2: [giʃonik] -
Oderitz bat e bat é 1: [bat é] -
Oderitz bat bakarrik e bát bakárrik e 2: [bát βakár̄ik e] -
Oiartzun bat ere bat ere 1: [βat ere] -
Oñati iñobe iñóbe 1: [iɲóβe] -
Oñati gisonik gisónik 2: [ɣiśónik] -
Ondarroa iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Ondarroa iñor gixonik iñorr gixoník 2: [iɲor̄ ɣiʃoník] -
Orexa bat ere bát ere 1: [bát ere] -
Orexa gizonik gizónik 2: [gisónik] -
Orexa grano bat gráno bát 3: [gráno βát] -
Orio iñor íñorr 1: [íɲor̄] -
Orio gizon bat gizóm bat 2: [gisóm bat] -
Orozko iñor íñorr 1: [íɲor̄] -
Orozko gixonik gixónik 2: [giʃónik] -
Otxandio iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Otxandio gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Pagola bihiik bihíik 1: [bihíik] -
Pagola arimaik arimáik 1: [arimái̯k] -
Pagola bakhotxik bakhótxik 2: [bakhótʃik] -
Pagola bat e bát e 3: [bát e] -
Pasaia gizonik gizoník 1: [ɣisoník] -
Pasaia aleik aléik 2: [aléi̯k] -
Santa Grazi bakhotxik e bakhótxik e 1: [bakhótʃik e] -
Santa Grazi bate gabetaik báte gabetáik 2: [báte ɣaβetái̯k] -
Santa Grazi bihik bihík 2: [bihí:k] -
Sara biirik biírik 1: [biírik] -
Sara gizon bat gizom bát 2: [gisom bát] -
Sara nior niorr 3: [nioR] -
Sara bat e bát e 4: [βát e] -
Senpere biirik biírik 1: [βiírik] -
Senpere bat bat 2: [bat] -
Sohüta bat e bát e 1: [bát e] -
Sohüta begiik begiík 2: [beɣiík] -
Sohüta bihiik bihíik 2: [bihí:ik] -
Sohüta bakhoitxik e bakhóitxik e 3: [bakhói̯tʃik e] -
Sondika iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Sondika gixonik gixonik 2: [ɣiʃonik] -
Suarbe bat ere bat eré 1: [bat eré] -
Suarbe iñor ere iñórr eré 2: [iɲór̄ eré] -
Sunbilla bakarrik ere bakárrik ere 1: akár̄ik ere] -
Sunbilla bat bakarrik bat bakárrik 2: [bat bakár̄ik] -
Sunbilla garanik ere garánik ere 3: [garánik ere] -
Tolosa bat e bat é 1: [bat é] -
Tolosa bat ere bat ére 2: [bat ére] -
Tolosa gizonik gizónig 3: [gisóniɣ] -
Uharte Garazi baño re báño re 1: [báɲo re] -
Uharte Garazi bihiik bihiík 1: [bihiík] -
Uharte Garazi bat e bat é 2: [bat é] -
Uharte Garazi limbirrik e límbirrik e 2: [límbir̄ik e] -
Urdiain iyu ere íyu eré 1: [íǰu eré] -
Urdiain bat e bat é 2: [bat é] -
Urdiñarbe bihik e bihík e: 1: [bihík e:] -
Urdiñarbe bihik bihík 2: [bihík] -
Urdiñarbe bakhotxik bakhótxik 3: [bakhótʃik] -
Urdiñarbe bat e bát e: 4: [bát e:] -
Urdiñarbe limerrik limerrik 5: [limɛr̄ik] -
Urdiñarbe bat e bát e 6: [bát e] -
Urketa bihik bihík 1: [bihík] -
Urketa bihik bihík 2: [bihí:k] -
Urketa bihik bate bihíbate 3: [bihíbate] -
Urretxu iñor iñórr 1: [i̯ɲɔ́r̄] -
Urretxu bat e bát e 2: [βát e] -
Ürrüstoi bakhotxik e bakhótxik e 1: [bakhótʃik e] -
Ürrüstoi bat e bat é: 2: [bat é:] -
Uztaritze biik biíik 1: [βiíik] -
Uztaritze linbarrik limbárrik 1: [limbáRik] -
Uztaritze biirik biírik 2: [biírik] -
Uztaritze bat ere bat ére 3: [bat ére] -
Uztaritze sotzik sótzik 4: [śótsik] -
Zaratamo iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Zaratamo eselango gixonik esélango gixónik 2: [eśélaŋgo ɣiʃónik] -
Zeanuri bape bapé 1: [βapé] -
Zeanuri iñor be iñórr be 1: [iɲór̄ βe] -
Zeanuri gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Zeberio iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Zeberio gixonik gixonik 2: [ɣiʃonik] -
Zegama bat e bat e 1: [bat e] -
Zegama granoik granóik 2: [granói̯k] -
Zilbeti nior ere niórr eré 1: [njór̄ eré] -
Zollo (Arrankudiaga) iñori be iñóri be 1: [iɲóri βe] -
Zollo (Arrankudiaga) gixonik gixonik 2: [ɣiʃonik] -
Zornotza iñor iñorr 1: [iɲor̄] -
Zornotza gixonik gixónik 2: [ɣiʃónik] -
Zugarramurdi nior niór 1: [niór] -
Zugarramurdi nior niór 2: [njór] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper