Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

156 emaitza 1599 bilaketarentzat

1599: guardabarro / parement / mudguard

  • Gaia: Garraiogintza
  • Galdera (es): guardabarro
  • Galdera (fr): parement
  • Galdera (en): mudguard
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Ahetze falkatxo falkátxo 1: [falkátʃo] -
Aldude errotaestalgi errótaestalgí 1: [er̄ótaeśtalɣí] -
Altzai errotenohe errotenóhe 1: [er̄otenóhe] -
Amezketa kurpilgañeko kurrpílgañekó 1: [kur̄pílɣaɲekɔ́] -
Andoain aker akérr 1: [akɛ́r̄] -
Aniz karroustei karroústei 1: [kar̄oúśtei̯] -
Aramaio guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Araotz (Oñati) aro áro 1: [áro] -
Arboti ustei ústeiak 1: [úśtejak] -
Armendaritze orgexapel orrgéxapél 1: [or̄ɣɛ́ʃapél] -
Arnegi orgaxapel orrgáxápel 1: [or̄ɣáʃápel] -
Arrangoitze alki álki 1: [álki] -
Arrangoitze falkatxo fálkatxó 1: [fálkatʃó] -
Arrangoitze fara fára 2: [fára] -
Arrasate guardabarru guarrdábarru 1: [gwar̄ðáβar̄u] -
Arrazola (Atxondo) guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Arrieta esto estó 1: [eśtó] -
Arrieta guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Arroa (Zestoa) txapa txápa 1: [tʃápa] -
Arroa (Zestoa) asto astó 2: [aśtó] -
Arrueta ustei ustéi 1: [uśtéi̯] -
Arrueta xapel xapélak 2: [ʃapélak] -
Asteasu guardabarro guarrdábarruá 1: [gwar̄ðáβar̄uá] -
Asteasu aker akérr 1: [akɛ́r̄] -
Asteasu galga galgá 2: [ɣalɣá] -
Ataun guardabarro guarrdabarró 1: [ɣwar̄ðaβar̄ɔ́] -
Azkaine falkatxo falkátxo 1: [falkátʃo] -
Azkoitia arku arrkú 1: [ar̄kú] -
Azpeitia auntz áuntz 1: [áu̯nts] -
Baigorri xapel xapel 1: [ʃapel] -
Baigorri orgaxapela orrgaxapela 2: [or̄gaʃapela] -
Bakio guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Bardoze ustei ustéi 1: [uśtéi̯] -
Barkoxe organtxapel organtxápel 1: [organtʃápel] -
Bastida banketa bankéta 1: [baŋkéta] -
Beasain baandilla baándilla 1: [βaándiʎa] -
Beasain baandea baándeá 2: [baándeá] -
Behorlegi xapel xapéla 1: [ʃapéla] -
Behorlegi orgaxapela orrgaxapéla 2: [or̄gaʃapéla] -
Beizama auntz áuntz 1: [áu̯nts] -
Bergara albokol albókol 1: [alβóko:l] -
Bermeo guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Berriz errubera ganeko ol errúbera ganéko ólak 1: [er̄úβera ɣanéko ólak] -
Beruete akerra akérra 1: [akɛ́r̄a] -
Beruete aker akérr 2: [akɛ́r̄] -
Beskoitze orgauztai orrgaúztai 1: [or̄ɣaústai̯] -
Bidarrai orgaxapel orrgáxápel 1: [or̄ɣáʃápel] -
Bolibar guardabarru guarrdábarrú 1: [gwar̄ðáβar̄ú] -
Busturia guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Deba guardabarro guarrdábarró 1: [ɣwar̄ðáβar̄ɔ́] -
Dima guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Domintxaine xapel xapéla 1: [ʃapéla] -
Donamaria taparueda taparruéda 1: [tapar̄wéða] -
Donibane Lohizune falkatxu falkátxu 1: [falkátʃu] -
Donostia aker akérr 1: [akér̄] -
Dorrao / Torrano kartol karrtól 1: [kar̄tól] -
Dorrao / Torrano guardabarro guárrdabárro 2: [ɣwár̄ðaβár̄o] -
Elantxobe guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Elduain akerra ákerrá 1: [ákɛr̄á] -
Elduain guardabarro guarrdábarró 2: [gwar̄ðáβar̄ɔ́] -
Elorrio burtalbo burrtálbo 1: [βur̄tálβo] -
Elorrio burtalbokola burrtálbokola 2: [βur̄tálβokola] -
Erratzu bolante bolanté 1: [βolanté] -
Errezil aker akérr 1: [akɛ́r̄] -
Errigoiti tapa tápa 1: [tápa] -
Errigoiti guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Eskiula organtxapel órgantxapéla 1: [órgantʃapéla] -
Etxalar taparueda taparruedá 1: [tapar̄wɛðá] -
Etxarri (Larraun) makur makúrr 1: [makúr̄] -
Etxebarri guardabarros guarrdabárros 1: [gwar̄ðaβár̄oś] -
Ezkio-Itsaso guardabarro guarrdábarró 1: [ɣwar̄ðáβar̄ɔ́] -
Ezkurra uker ukérr 1: [ukɛ́r̄] -
Ezterenzubi xapel xápel 1: [ʃápel] -
Gaintza ziri zirí 1: [sirí] -
Gamarte xapel xapél 1: [ʃapél] -
Gamiz-Fika erruedaganeko erruedáganekó 3: [er̄weðáɣanekó] -
Getaria asto astó 1: [aśtó] -
Gizaburuaga guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Goizueta guardabarro guarrdabárro 1: [gwar̄ðaβár̄o] -
Hendaia falkatxo falkátxo 1: [falkátʃo] -
Hernani aldetxiñ aldétxíñ 1: [aldétʃíɲ] -
Hondarribia falka fálka 1: [fálka] -
Ibarruri (Muxika) armasoa arrmasóa 1: [ar̄maśóa] -
Ibarruri (Muxika) guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Igoa makur makúrr 1: [makúr̄] -
Ikaztegieta guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Irisarri orgaxapel órrgaxápel 1: [óRɣaʃápel] -
Itsasu orgauztei orrgaúztei 1: [or̄ɣaústei̯] -
Izturitze orgaxapel orrgaxápel 1: [or̄gaʃápel] -
Izturitze xapel xápel 2: [ʃápel] -
Jaurrieta kubierta kubiérrtak 1: [kuβjér̄tak] -
Jutsi xapel xapel 1: [ʃapel] -
Jutsi orgaxapel orrgaxapel 2: [or̄gaʃapel] -
Kortezubi guardabarru guarrdabárru 1: [ɣwar̄ðaβár̄u] -
Landibarre orgaxapel orrgaxapél 1: [or̄ɣaʃapél] -
Larzabale orgaxapel orrgaxapél 1: [or̄gaʃapél] -
Laukiz kapela kapéla 1: [kapéla] -
Laukiz guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Legazpi gurtool gurrtóol 1: [ɣur̄tóol] -
Leintz Gatzaga guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Leintz Gatzaga burtasto burrtásto 2: [βur̄táśto] -
Leioa asto asto 1: [aśto] -
Leitza oker okérr 1: [okɛ́r̄] -
Lekaroz zirrikestalki zirrikéstalki 1: [sir̄ikéśtalki] -
Lekeitio guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Lemoa guardabarros guarrdabárros 1: [ɣwar̄ðaβár̄oś] -
Lemoiz guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Lemoiz kapel kapél 1: [kapél] -
Luzaide / Valcarlos orgaxapel orrgáxapél 1: [or̄ɣáʃapél] -
Makea orgaxapel órrgaxápel 1: [ór̄ɣaʃápel] -
Mañaria aldemen aldémen 1: [aldémen] -
Mendaro baranda baránda 1: [βaránda] -
Mendaro guardabarro guarrdábarró 2: [ɣwar̄ðáβar̄ó] -
Mendata guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Mezkiritz guardabarro guárrdabárro 1: [gwár̄ðaβár̄o] -
Montori txapel txapéla 1: [tʃapéla] -
Mugerre orguztei orrguztei 1: [or̄gustei̯] -
Mungia guardabarro guarrdabárro 1: [gwar̄ðaβár̄o] -
Oderitz bilko bílko 1: [βílko] -
Oderitz baztarreko ol baztárreko ól 2: [βastár̄eko ól] -
Oiartzun aker akerr 1: [akɛr̄] -
Oñati oker okérr 1: [okér̄] -
Ondarroa guardabarro guarrdábarro 1: [ɣwar̄ðáβar̄o] -
Orexa aker ákerr 2: [ákɛr̄] -
Orio auntza auntzá 1: [au̯ntsá] -
Orio aldatxiñ aldátxiñ 2: [aldátʃiɲ] -
Orozko defentsa deféntsa 1: [ðeféntśa] -
Orozko guardabarro guarrdabárro 1: [gwar̄ðaβár̄o] -
Otxandio txirrinkatapa txírrinkatapa 1: [tʃír̄iŋkatapa] -
Otxandio guardabarro guárrdabarro 2: [ɣwár̄ðaβar̄o] -
Pasaia gurdiixkiñeko gurrdíixkiñekó 1: [gur̄ðíiʃkiɲekó] -
Sara fara fará 1: [fará] -
Senpere uztai uztái 1: [ustái̯] -
Sondika guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Sondika txirringetape txirríngetape 1: [tʃir̄íŋgetape] -
Suarbe ol ól 1: [ól] -
Sunbilla kalpatxo kalpátxo 1: [kalpátʃo] -
Tolosa kurpilgañeko kurrpílgañekó 1: [kur̄pílɣekó] -
Uharte Garazi errotaestalgi errotáestálgi 1: [er̄otáeśtálɣi] -
Urdiain guardabarro guárrdabarruék 1: [gwár̄ðaβar̄wék] -
Urdiñarbe orgatxapel orgatxapela 1: [orgatʃapela] -
Urketa alki álki 1: [álki] -
Urketa uztaia uztáia 2: [ustája] -
Urretxu baranda baránda 1: [baránda] -
Ürrüstoi tanbur tambur 1: [tambur] -
Zaratamo aldamenganeko aldámenganéko 1: [aldámenganéko] -
Zaratamo errudeganeko errudeganéko 2: [er̄uðeɣanéko] -
Zeanuri guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Zeberio guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Zeberio estalgi estálgi 1: [eśtálɣi] -
Zegama guardabarro guárrdabarró 1: [ɣwár̄ðaβar̄ɔ́] -
Zilbeti ruedaestalgarri rruédaestalgárri 1: [r̄wéðaeśtalɣár̄i] -
Zollo (Arrankudiaga) guardabarro guárrdabarro 1: [ɣwár̄ðaβar̄o] -
Zornotza guardabarro guarrdabárro 1: [ɣwar̄ðaβár̄o] -
Zugarramurdi arrudaestalki arrúdaestálkia 1: [ar̄úðaeśtálkia] -
Zugarramurdi arruden tapa arrúden tápa 2: [ar̄úðen tápa] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper