Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

180 emaitza 1561 bilaketarentzat

1561: cuchillo / couteau / knife

  • Gaia: Sukaldea
  • Galdera (es): cuchillo
  • Galdera (fr): couteau
  • Galdera (en): knife
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta kamieta kamíeta 1: [kamíeta] -
Ahetze ganieta ganiéta 1: [ganiéta] -
Aia kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Aia labana labaná 1: [laβaná] -
Aldude kaniit kaniít 1: [kaniít] -
Aldude nabal nabál 2: [naβál] -
Alkotz kanabite kanabíte 1: [kanaβíte] -
Altzai ganibet ganibét 1: [ganiβét] -
Altzürükü nabela nábela 1: [náβela] -
Amezketa labana labaná 1: [laβaná] -
Amezketa kotxillo kotxilló 2: [kotʃiʎó] -
Andoain laban labán 1: [laβán] -
Aniz kanabite kanábite 1: [kanáβite] -
Aramaio kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Araotz (Oñati) kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Arbizu labana lábaná 1: [láβaná] -
Arbizu zerrotia zerrotiá 2: [ser̄otiá] -
Arboti ganit ganit 1: [ganit] -
Armendaritze ganit ganít 1: [ɣanít] -
Arnegi ganit ganít 1: [ɣanít] -
Arrangoitze ganiet ganíet 1: [ɣaníet] -
Arrasate kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Arrazola (Atxondo) kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Arrieta kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Arroa (Zestoa) kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Arrueta ganit ganít 1: [ganít] -
Asteasu labana labaná 1: [laβaná] -
Ataun kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Azkaine kaniet kaniét 1: [kaniét] -
Azkoitia kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Azpeitia kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Baigorri kanit kanit 1: [kanit] -
Bakio kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Bardoze ganit ganit 1: [ganit] -
Barkoxe ganibet ganibét 1: [ganiβét] -
Bastida ganit ganít 1: [ganít] -
Beasain kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Beasain labana labána 2: [laβána] -
Behorlegi ganit gani:t 1: [ɣani:t] -
Beizama kutxillo kútxilló 1: [kútʃiʎó] -
Bergara kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Bermeo kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Berriz kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Beruete laana láaná 1: [láaná] -
Beruete laan laán 2: [laán] -
Beruete kaneeta káneetá 3: [káneetá] -
Beruete kaneet káneét 4: [káneét] -
Beskoitze gamita ganíita 1: [ganíita] -
Beskoitze ganiit ganíit 2: [ɣaníit] -
Bidarrai kanibet kánibet 1: [kániβet] -
Bidarrai nabala nábalá 2: [náβalá] -
Bolibar kutxillo kútxilló 1: [kútʃiʎó] -
Busturia kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Deba kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Dima kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Domintxaine ganit gánit 1: [gánit] -
Donamaria nabal nabál 1: [naβál] -
Donibane Lohizune kanita káni:ta 1: [káni:ta] -
Donostia laban labán 1: [laβán] -
Dorrao / Torrano laban lában 1: [láβan] -
Eibar kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Elantxobe kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Elduain labana lábaná 1: [láβaná] -
Elduain kutxillo kútxilló 2: [kútʃiʎó] -
Elgoibar kutxillo kutxílló 1: [kutʃíʎó] -
Elorrio kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Erratzu kanaite kanáite 1: [kanáite] -
Errezil kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Errigoiti kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Errigoiti aisto aistó 2: [ai̯śtó] -
Eskiula ganibet gánibet 1: [gániβet] -
Etxalar nabala nabalá 1: [naβalá] -
Etxalar nabal nabál 2: [naβál] -
Etxaleku laban labán 1: [laβán] -
Etxarri (Larraun) laana láaná 1: [láaná] -
Etxarri (Larraun) laan laán 2: [laán] -
Etxebarri kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Etxebarria kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Eugi kanabite kanábité 1: [kanáβité] -
Ezkio-Itsaso kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Ezkurra labana labaná 1: [laβaná] -
Ezterenzubi ganit ganít 1: [ganít] -
Gaintza laan laán 1: [laán] -
Gamarte ganit ganít 1: [ɣanít] -
Gamarte marraza marráza 2: [mar̄ása] -
Gamiz-Fika kutxillo kútxilló 1: [kútʃiʎó] -
Garrüze ganit gánit 1: [ɣánit] -
Getaria kutxillo kutxílló 1: [kutʃíʎó] -
Getaria labana labaná 1: [laβaná] -
Getxo kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Gizaburuaga kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Goizueta labana labaná 1: [laβaná] -
Hazparne ganiet ganíet 1: [ɣaníet] -
Hendaia kanieta kaníeta 1: [kaníeta] -
Hernani labana labaná 1: [laβaná] -
Hernani laban lábán 2: [láβán] -
Hondarribia llabañ llabáñ 1: [ʎaβáɲ] -
Hondarribia llabaiñ llabáiñ 2: [ʎaβái̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Igoa laan laán 1: [laán] -
Igoa kaneta káne:tá 1: [káne:tá] -
Ikaztegieta kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Ikaztegieta labana labaná 2: [laβaná] -
Irisarri kaniet kániet 1: [kánjet] -
Irisarri kanit kánit 2: [kánit] -
Itsasu ganiet ganiét 1: [ɣanjét] -
Itsasu kanieta kaniéta 2: [kaniéta] -
Itsasu kanit kanít 3: [kanít] -
Izturitze ganit ganí:t 1: [ganí:t] -
Jaurrieta gamita gamíta 1: [ɣamíta] -
Jutsi ganit ganit 1: [ganit] -
Kortezubi kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Landibarre ganit ganít 1: [ɣanít] -
Larrabetzu kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Larraine nabela nabéla 1: [naβéla] -
Larraine ganibet ganibét 1: [ganiβét] -
Larzabale ganit ganít 1: [ganít] -
Lasarte-Oria kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Lasarte-Oria laban labán 2: [laβán] -
Laukiz kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Legazpi kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Leintz Gatzaga kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Leioa kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Leioa aisto aisto 2: [ai̯śto] -
Leitza labana lábaná 1: [láβaná] -
Lekaroz kanabite kanabíte 1: [kanaβíte] -
Lekaroz nabal nabal 2: [naβal] -
Lekeitio kutxillu kutxíllu 1: [kutʃíʎu] -
Lemoa kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Lemoiz kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Luzaide / Valcarlos ganit gá:nit 1: [gá:nit] -
Makea kanibet kánibét 1: [kániβét] -
Mañaria kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Mendaro kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Mendata kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Mezkiritz kanibeta kanibéta 1: [kaniβéta] -
Montori labela labéla 1: [laβéla] -
Montori ganibeta ganibéta 1: [ganiβéta] -
Mugerre ganit ga:nit 1: [ga:nit] -
Mungia kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Oderitz labana labána 1: [laβána] -
Oderitz laban labán 2: [laβán] -
Oiartzun kutxillo kutxílló 1: [kutʃíʎó] -
Oñati kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Ondarroa kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Orexa labana labána 1: [laβána] -
Orio kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Orio laban lában 2: [láβan] -
Orozko kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Otxandio kutxillo kútxillo 1: [kútʃiʎo] -
Pagola nabela nabéla 1: [naβéla] -
Pasaia labana lábaná 1: [láβaná] -
Santa Grazi ganibet ganibét 1: [ganiβét] -
Sara kaniita kaniíta 1: [kaniíta] -
Senpere kaniet kaniét 1: [kaniét] -
Sohüta ganibeta ganibéta 1: [ganiβéta] -
Sondika kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Suarbe kamabit kamábit 1: [kamáβit] -
Suarbe kamabite kamabíte 2: [kamaβíte] -
Sunbilla nabala nabála 1: [naβála] -
Tolosa laban labán 1: [laβáɳ] -
Tolosa kutxillu kutxillú 2: [kutʃiʎú] -
Uharte Garazi ganit gánit 1: [gánit] -
Urdiain kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Urdiñarbe nabela nábela 1: [náβela] -
Urdiñarbe ganit gánit 2: [gánit] -
Urketa ganit ganit 1: [ganit] -
Urketa ganiet ganiét 2: [ganjét] -
Urretxu kutxillo kútxilló 1: [kútʃiʎó] -
Ürrüstoi nabela nabéla 1: [naβéla] -
Uztaritze ganibet ganíbet 1: [ganíβet] -
Zaratamo kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Zaratamo gaisto gáisto 2: [gái̯śto] -
Zeanuri kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Zeberio kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Zegama kutxillo kutxilló 1: [kutʃiʎó] -
Zilbeti kanibet kanibét 1: [kaniβét] -
Zollo (Arrankudiaga) kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Zornotza kutxillo kutxíllo 1: [kutʃíʎo] -
Zugarramurdi nabal nabál 1: [naβál] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper