Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

206 emaitza 1548 bilaketarentzat

1548: gota de agua / goutte d'eau / drop of water

  • Gaia: Sukaldea
  • Galdera (es): gota de agua
  • Galdera (fr): goutte d'eau
  • Galdera (en): drop of water
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tzortaka tzórtaka 1: [tsórtaka] -
Ahetze ttiñtta ttiñttá 1: [ttiɲttá] -
Ahetze xorta xórrta 2: [ʃóRta] -
Aia ur tanto úrr tantó 1: [úr̄ tantó] -
Aldude ttiñtta ttíñtta 1: [ttíɲtta] -
Aldude tinta tínta 2: [tínta] -
Alkotz tanta tánta 1: [tánta] -
Altzai hur txorta hur txórta 1: [hur tʃórta] -
Altzürükü kotea kótea 1: [kótea] -
Altzürükü hur txorta hur txórrta 2: [hur tʃór̄ta] -
Altzürükü hur kottea húr kóttea 3: [húr kóttea] -
Amezketa ude tantoa udé tantoá 1: [udé tantoá] -
Amezketa ur tanto úrr tantó 2: [úr̄ tantó] -
Andoain ebi tanto ébi tantó 1: [éβi tantó] -
Aniz ttañtta ttañttá 1: [ttaɲttá] -
Aramaio tantaka tántaka 1: [tántaka] -
Araotz (Oñati) tantan tántan 1: [tántan] -
Arbizu us tinta úts tínta 1: [útś tínta] -
Arbizu us tinta ús tínta 2: [úś tínta] -
Arbizu tanta tánta 3: [tánta] -
Arboti kotera kótera 1: [kótera] -
Armendaritze ur xorta úr xorrta 1: [úr ʃor̄ta] -
Armendaritze ur kotera úrr kotera 1: [úr̄ kɔtera] -
Arnegi hur xorta húr xórta 1: [húr ʃórta] -
Arnegi hur ttiñtta húr ttíñtta 1: [húr ttíɲtta] -
Arrangoitze ur txorta ur txórrta 1: [ur tʃór̄ta] -
Arrangoitze sorta sórrta 2: [śóRta] -
Arrasate tantaka tantáka 1: [tantáka] -
Arrazola (Atxondo) tanga tánga 1: [táŋga] -
Arrieta tangada tangádá 1: [taŋgáðá] -
Arrieta ur txistil urr txistíl 1: [ur̄ tʃiśtíl] -
Arroa (Zestoa) ur tanto urr tánto 1: [ur̄ tánto] -
Arrueta hur kotera hur kótera 1: [hur kótera] -
Arrueta ttiñtta ttíñtta 1: [ttíɲtta] -
Arrueta hur txorta hur txórrta 2: [hur tʃór̄ta] -
Asteasu ur tanto urr tantó 1: [ur̄ tantó] -
Ataun ur tantan urr tantán 1: [ur̄ tantán] -
Azkaine pitta pítta 1: [pítta] -
Azkoitia tanta tánta 1: [tánta] -
Azpeitia tanto tánto 1: [tánto] -
Baigorri hur xorta hur xorrta 1: [hur ʃor̄ta] -
Baigorri hur ttiñtta hur ttiñtta 3: [hur ttiɲtta] -
Bakio ur gota úrr gota 1: [úr̄ ɣota] -
Bardoze txorta txórrta 1: [tʃór̄ta] -
Bardoze xorta xórrta 2: [ʃór̄ta] -
Barkoxe xorta xortá 1: [ʃortá] -
Bastida ur xorta urr xorrtá 1: [ur̄ ʃor̄tá] -
Beasain tañtto táñtto 1: [táɲtto] -
Behorlegi hur xorta húr xorta 1: [húr ʃorta] -
Behorlegi ur xorta ur xortá 2: [ur ʃortá] -
Behorlegi ur ttiñtta úr ttiñttá 2: [úr ttiɲttá] -
Beizama ur tanto urr tánto 1: [ur̄ tánto] -
Beizama ui tanto uí tantó 2: [wí tantó] -
Bergara ur tanta úrr tanta 1: [úr̄ tanta] -
Bermeo gota gotá 1: [ɣotá] -
Bermeo ur anpulu urr ámpulu 1: [ur̄ ámpulu] -
Berriz tanga tánga 1: [táŋga] -
Beruete tanta tantá 1: [tantá] -
Beskoitze xorta xórrta 1: [ʃóRta] -
Beskoitze ur txorta urr txórrta 2: [ur̄ tʃóRta] -
Bidarrai ur tinta ur tínta 1: [ur tínta] -
Bidarrai ur txorta úr txorrtá 1: [úr tʃor̄tá] -
Bolibar ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Busturia tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Deba tanto tánto 1: [tánto] -
Dima tantakada tantakáda 1: [tantakáða] -
Domintxaine kotera kótera 1: [kótera] -
Domintxaine kottera kottéra 2: [kottéra] -
Donamaria tanta tánta 1: [tánta] -
Donibane Lohizune ur xorta ur xorrtá 1: [ur ʃoRtá] -
Donibane Lohizune ur ttañtto úr ttañttó 1: [úr ttaɲttó] -
Donibane Lohizune ur ttiñtta ur ttiñttá 2: [ur ttiɲttá] -
Donostia ur tanto urr tanto 1: [ur̄ tanto] -
Dorrao / Torrano us tinte ús tínte 1: [úś tínte] -
Dorrao / Torrano tinta tínta 2: [tínta] -
Eibar ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Elantxobe ur tanda úrr tanda 1: [úr̄ tanda] -
Elduain ur tanto úrr tantó 1: [úr̄ tantó] -
Elgoibar tanta tánta 1: [tánta] -
Elorrio tanga tánga 1: [táŋga] -
Erratzu ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Errezil tanto tantó 1: [tantó] -
Errigoiti tangada tángada 1: [táŋgaða] -
Errigoiti txistillek txistíllek 1: [tʃiśtíʎek] -
Errigoiti txisti txistí 2: [tʃiśtí] -
Eskiula hur txortela húr txortéla 1: [húr tʃortéla] -
Eskiula kotea kótea 2: [kótea] -
Eskiula txortela txórtela 3: [tʃórtela] -
Eskiula txorta txórta 4: [tʃórta] -
Etxalar tanta tánta 1: [tánta] -
Etxaleku ure tantak úre tanták 1: [úre tanták] -
Etxarri (Larraun) tanta tantá 1: [tantá] -
Etxebarri tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Etxebarria ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Eugi tanta tánta 1: [tánta] -
Ezkio-Itsaso ur tanton urr tantón 1: [ur̄ tantón] -
Ezkurra ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Ezterenzubi hur xorta hur xórta 1: [hur ʃórta] -
Gaintza ur tanto úrr tantó 1: [úr̄ tantó] -
Gamarte hur xorta húr xorrta 1: [húr ʃor̄ta] -
Gamiz-Fika tangada tangádá 1: [taŋgáðá] -
Garrüze kotera kótera 1: [kótera] -
Getaria ur tanto úrr tantó 1: [úr̄ tantó] -
Getxo ur gota úrr gota 1: [úr̄ ɣota] -
Gizaburuaga tanta tánta 1: [tánta] -
Goizueta ura tanta úra tantá 1: [úra tantá] -
Hazparne xorta ur xórrta ur 1: [ʃóRta ur] -
Hazparne ur txorta úr txorrta 2: [úr tʃoRta] -
Hendaia uri xorta urí xorrtá 1: [urí ʃoRtá] -
Hendaia ur tanta úrr tanta 1: [úr̄ tanta] -
Hendaia ttañtto ttañttó 2: [ttaɲttó] -
Hernani tanto tantó 1: [tantó] -
Hondarribia ur tanto úrr tanto 1: [úr̄ tanto] -
Ibarruri (Muxika) tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Igoa tanta tantá 1: [tantá] -
Ikaztegieta ur tanto úrr tanto 1: [úr̄ tanto] -
Irisarri xorta xórrta 1: [ʃóRta] -
Irisarri ur txorta úrr txorrta 2: [úR tʃoRta] -
Itsasu xorta xórrta 1: [ʃóRta] -
Izturitze ur txorta ur txorrtá 1: [ur tʃor̄tá] -
Izturitze xorta xórrta 2: [ʃór̄ta] -
Izturitze ttiñtta ttíñtta 2: [ttíɲtta] -
Jaurrieta gota góta 1: [ɣóta] -
Jutsi ur kotera ur kotera 1: [ur kotera] -
Kortezubi tanta tánta 1: [tánta] -
Landibarre ur kotera úrr koterá 1: [úr̄ koterá] -
Landibarre xorta xorrta 1: [ʃor̄ta] -
Landibarre ttiñtta ttiñtta 2: [ttiɲtta] -
Larrabetzu tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Larraine hur xorta hur xórta 1: [hur ʃórta] -
Larzabale hur xorta hur xórrta 1: [hur ʃór̄ta] -
Larzabale ttorta ttorrta 2: [ttor̄ta] -
Larzabale ttiñtta ttiñtta 2: [ttiɲtta] -
Lasarte-Oria tanto tantó 1: [tantó] -
Laukiz gota góta 1: [ɣóta] -
Legazpi ur tanto urr tánto 1: [ur̄ tánto] -
Leintz Gatzaga tantun tántun 1: [tántun] -
Leioa ure anpulu uré ampulu 1: [uré ampulu] -
Leitza tanto tánto 1: [tánto] -
Lekaroz ur tanta úrr tantá 1: [úr̄ tantá] -
Lekeitio ur gota úrr gota 1: [úr̄ ɣota] -
Lekeitio tanta tánta 1: [tánta] -
Lemoa tantakada tantakáda 1: [tantakáða] -
Lemoiz gota góta 1: [ɣóta] -
Luzaide / Valcarlos hur xorta húr xórrta 1: [húr ʃór̄ta] -
Makea xorta xórrta 1: [ʃór̄ta] -
Mañaria tantaka tantáka 1: [tantáka] -
Mendaro ur tanta urr tánta 1: [ur̄ tánta] -
Mendata tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Mezkiritz tanta tánta 1: [tánta] -
Montori txorta txórta 1: [tʃórta] -
Montori hur txorta hur txorrta 2: [hur tʃor̄ta] -
Mugerre ur txorta ur txorrta 1: [ur tʃor̄ta] -
Mugerre xorta xorrta 2: [ʃor̄ta] -
Mugerre ttiñtta ttiñtta 2: [ttiɲtta] -
Mungia tangada tangáda 1: [taŋgáða] -
Mungia ur tantai úrr tantai 1: [úr̄ tantai̯] -
Mungia gota góta 2: [góta] -
Mungia txistil txístil 2: [tʃíśtil] -
Oderitz ur tanta úrr tantá 1: [úr̄ tantá] -
Oiartzun tanto tánto 1: [tánto] -
Oiartzun ttañtto ttáñtto 2: [ttáɲtto] -
Oñati ur tantan urr tántan 1: [ur̄ tántan] -
Ondarroa tanta tánta 1: [tánta] -
Orexa tanto tánto 1: [tánto] -
Orio ur tanto úrr tánto 1: [úr̄ tánto] -
Orozko ur tantakada urr tantákada 1: [ur̄ tantákaða] -
Otxandio tantaka tántaka 1: [tántaka] -
Pagola kotea kótea 2: [kótea] -
Pagola ur txorta ur txórta 3: [ur tʃórta] -
Pasaia ur tanto urr tántó 1: [ur̄ tántó] -
Pasaia eudi tanto eudí tantó 2: [eu̯dí tantó] -
Santa Grazi huñhar huñhárr 1: [hũɲhár̄] -
Santa Grazi hur iñhar hur iñhár 2: [hur iɲhár] -
Sara tinta tínta 1: [tínta] -
Sara xorta xórrta 1: [ʃóRta] -
Senpere ur xorta ur xórrta 1: [ur ʃóRta] -
Sohüta hur kotea húr kotéa 1: [húr kotéa] -
Sohüta ttintta ttíntta 2: [ttíntta] -
Sondika ur tangada urr tángada 1: [ur̄ táŋgaða] -
Suarbe tanta tánta 1: [tánta] -
Sunbilla ur tanta úrr tantá 1: [úr̄ tantá] -
Tolosa tanto tantó 1: [tantó] -
Uharte Garazi xorta xórta 1: [ʃórta] -
Urdiain tintin tíntin 1: [tíntin] -
Urdiñarbe hur kotea hur kotéa 1: [hur kotéa] -
Urketa hur xorta húr xorrta 1: [húr ʃor̄ta] -
Urketa ur xorta ur xórrta 2: [ur ʃór̄ta] -
Urretxu tantan tántan 1: [tántan] -
Ürrüstoi hur kotea hur kotéa 1: [hur kotéa] -
Ürrüstoi ttintta ttintta 2: [ttintta] -
Ürrüstoi hur txorta hur txórta 3: [hur tʃórta] -
Ürrüstoi kotea kotéa 4: [kotéa] -
Ürrüstoi xorta xórta 5: [ʃórta] -
Uztaritze xorta xorrta 1: [ʃoRta] -
Uztaritze ur txorta urr txórrta 2: [ur̄ tʃóRta] -
Zaratamo tankada tankáda 1: [taŋkáða] -
Zaratamo ur tantakada urr tántakáda 2: [ur̄ tántakáða] -
Zeanuri tantakada tantakáda 1: [tantakáða] -
Zeberio tantakada tantakáda 1: [tantakáða] -
Zegama ur tanto urr tantó 1: [ur̄ tantó] -
Zilbeti tanta tánta 1: [tánta] -
Zollo (Arrankudiaga) gota góta 1: [ɣóta] -
Zollo (Arrankudiaga) tantakada tantákada 1: [tantákaða] -
Zornotza ur tangada úrr tangada 1: [úr̄ taŋgaða] -
Zugarramurdi tantak tántak 1: [tántak] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper