Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

165 emaitza 1538 bilaketarentzat

1538: asador de castañas / brasero / chestnut roaster

  • Gaia: Sukaldea
  • Galdera (es): asador de castañas
  • Galdera (fr): brasero
  • Galdera (en): chestnut roaster
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tanbor támborr 1: [támbor̄] -
Abaurregaina / Abaurrea Alta tanborina tamborína 2: [tamborína] -
Aia danboliñ dambolíñ 1: [ðambolíɲ] -
Aldude pader páder 1: [páðer] -
Alkotz zartana zarrtána 1: [sar̄tána] -
Altzai zarthan zarthán 1: [sarthán] -
Altzürükü zartan zartán 1: [sartã́n] -
Amezketa danbolin dambólín 1: [dambólín] -
Andoain danboliñ dámbolíñ 1: [ðámbolíɲ] -
Aniz padera pádera 1: [páðera] -
Aramaio sarten sárrten 1: [śár̄ten] -
Aramaio erregaldara errégaldara 1: [er̄éɣaldara] -
Aramaio tanbolin támbolin 2: [támbolin] -
Araotz (Oñati) danbolin dambólin 1: [ðambólin] -
Arbizu zartan zárrtan 1: [sár̄tan] -
Arboti phadera phádera 1: [pháðera] -
Armendaritze padera padéra 1: [paðéra] -
Arnegi padera padéra 1: [paðéra] -
Arrasate tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Arrazola (Atxondo) maskillo máskillo 1: [máśkiʎo] -
Arrazola (Atxondo) erregaldara errégaldara 2: [er̄éɣaldara] -
Arrieta tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Arroa (Zestoa) danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Arrueta phadera phádera 1: [pháðera] -
Asteasu danbolin dambolín 1: [ðambolín] -
Ataun danboliñ dambolíñ 1: [ðambolíɲ] -
Azkaine zartan zarrtán 2: [sar̄tán] -
Azkoitia danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Azpeitia danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Baigorri padera padéra 1: [paðéra] -
Bakio tanbolin tambolín 1: [tambolín] -
Bardoze phadera phádera 1: [pháðera] -
Barkoxe zartaña zartáña 1: [sartáɲa] -
Bastida padera pádera 1: [páðera] -
Beasain danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Behorlegi padera pádera 1: [páðera] -
Beizama danboliñ dámbolíñ 1: [dámbolíɲ] -
Bergara danboliñ dambóliñ 1: [dambóliɲ] -
Bermeo tanbolin tambolín 1: [tambolín] -
Berriz erregaldara errégaldara 1: [er̄éɣaldara] -
Berriz tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Beruete sartan sarrtán 1: [śar̄tán] -
Beruete zartan zarrtán 2: [sar̄tán] -
Beskoitze padera pádera 1: [páðera] -
Bidarrai padera páderá 1: [páðerá] -
Bolibar tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Busturia gastañe tanbolin gastáñe tambolin 1: [ɣaśtáɲe tambolin] -
Deba danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Dima erregaldara erregáldara 1: [er̄eɣálðara] -
Dima danbolin dambólin 1: [ðambólin] -
Domintxaine padera pádera 1: [páðera] -
Donamaria zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Donibane Lohizune padera padéra 1: [paðéra] -
Donostia danboliñ dambóliñ 1: [dambóliɲ] -
Dorrao / Torrano danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Eibar erregaldara errégaldara 1: [ɛr̄éɣaldara] -
Elantxobe tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Elduain danboliñ dámbólíñ 1: [dámbólíɲ] -
Elgoibar danboliñ dambóliñ 1: ambóliɲ] -
Elorrio erregaldara errégaldara 1: [er̄éɣalðara] -
Erratzu padera pádera 1: [páðera] -
Errezil danboliñ dambolíñ 1: [ðambolíɲ] -
Errigoiti tanboliñ tambolíñ 1: [tambolíɲ] -
Eskiula zartana zártana 1: [sártana] -
Etxalar bixkondo bixkóndo 1: [biʃkóndo] -
Etxaleku zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Etxarri (Larraun) tanboliñ támbolíñ 1: [támbolíɲ] -
Etxarri (Larraun) zartan zarrtán 2: [sar̄tán] -
Etxebarri tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Etxebarria tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Eugi padera padéra 1: [paðéra] -
Ezkio-Itsaso danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Ezkurra zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Ezterenzubi phadera phádera 1: [pháðera] -
Gaintza danboliñ dámbolíñ 1: [ðámbolíɲ] -
Gamarte padera paderá 1: [paðerá] -
Gamiz-Fika tanpolit tampolít 1: [tampolít] -
Garrüze padera pádera 1: [páðera] -
Getaria danboliña dambóliñá 1: [ðambóliɲá] -
Gizaburuaga tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Goizueta zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Hazparne parala párala 1: [párala] -
Hendaia tanboliñ tambolíñ 1: [tambolíɲ] -
Hendaia tanboriña támboriñá 2: [támboriɲá] -
Hernani danboliñ dambolíñ 1: [dambolíɲ] -
Hondarribia danboliñ dambolíñ 1: [dambolíɲ] -
Ibarruri (Muxika) tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Igoa zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Ikaztegieta danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Irisarri padera padéra 1: [paðéra] -
Itsasu pader páder 1: [páðer] -
Itsasu padera padéra 2: [paðéra] -
Izturitze pader páder 1: [páðer] -
Jaurrieta pandero pandéro 1: [pandéro] -
Jutsi padera padera 1: [paðera] -
Kortezubi tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Landibarre padera paderá 1: [paðerá] -
Larrabetzu tanbolin tambolín 1: [tambolín] -
Larraine zarthan zarthan 1: [sarthan] -
Larzabale padera padera 1: [paðera] -
Lasarte-Oria danbolin dambolín 1: [dambolín] -
Laukiz tanbor tambórr 1: [tambór̄] -
Legazpi danboliñ dambolíñ 1: [ðambolíɲ] -
Leintz Gatzaga tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Leintz Gatzaga sartan sarrtán 2: [śar̄tán] -
Leioa tanboril tamboril 1: [tamboril] -
Leioa tanbor tamborr 2: [tambor̄] -
Leitza danbore damboré 1: [dambɔré] -
Lekaroz padera padéra 1: [paðéra] -
Lekeitio tanbolin tambolín 1: [tambolín] -
Lemoa tanboli tambóli 1: [tambóli] -
Lemoa tanboline tambolíne 2: [tambolíne] -
Lemoa erregaldara erregáldara 3: [er̄eɣáldara] -
Lemoiz tanbor tambórr 1: [tambór̄] -
Luzaide / Valcarlos padera padéra 1: [paðéra] -
Makea padera padéra 1: [paðéra] -
Mañaria erregaldara erregáldará 1: [er̄eɣáldará] -
Mañaria tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Mañaria maskillo maskilló 2: [maśkiʎó] -
Mendaro danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Mendata tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Mezkiritz padera padéra 1: [paðéra] -
Montori zarthan zarthán 1: [sarthã́n] -
Mugerre zartaina xilatuta zarrtaina xilatuta 1: [sar̄tai̯na ʃilatuta] -
Mungia tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Oderitz danbolin dámbolín 1: [ðámbolín] -
Oderitz zartan zárrtán 2: [sár̄tán] -
Oiartzun danbolin dambólín 1: [dambólín] -
Oñati danbolin dambolín 1: [ðambolín] -
Ondarroa tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Orexa danboliñ dámbolíñ 1: [dámbɔlíɲ] -
Orio danboliñ dambóliñ 1: [ðambóliɲ] -
Orozko tanbolin támbolin 1: [támbolin] -
Orozko erregaldara erregaldára 1: [er̄eɣalðára] -
Otxandio tanbolin támbolin 1: [támbolin] -
Otxandio erregaldara érregaldara 1: [ér̄eɣaldara] -
Pagola zartan zartán 1: [sartán] -
Pasaia danbolin dambólín 1: [ðambólín] -
Santa Grazi zartana zartána 1: [sartã́na] -
Sara padera padéra 1: [paðéra] -
Senpere ontzi óntzi 1: [óntsi] -
Senpere padera padéra 1: [paðéra] -
Sohüta zartan zartan 1: [sãrtãn] -
Sondika tanbor tambórr 1: [tambór̄] -
Suarbe zartan zárrtan 1: [sár̄tan] -
Sunbilla zartan zarrtán 1: [sar̄tán] -
Tolosa danbolin dambolín 1: [dambɔlín] -
Uharte Garazi padera pádera 1: [páðera] -
Urdiain zartana zarrtána 1: [sar̄tána] -
Urdiñarbe zartan zartán 1: [sartán] -
Urretxu danboliñ dambólíñ 1: [dambólíɲ] -
Ürrüstoi zartha zarthá 1: [sarthã] -
Ürrüstoi zarthana zarthána 2: [sarthána] -
Uztaritze pader páder 1: [páðer] -
Zaratamo tanboliñ tambóliñ 1: [tambóliɲ] -
Zeanuri tanbolin tambólin 1: [tambólin] -
Zeanuri erregaldara erregáldara 2: [er̄eɣáldara] -
Zeberio tanbolin tambolín 1: [tambolín] -
Zeberio erregaldara erregáldara 1: [er̄eɣáldara] -
Zegama danboliñ dambolíñ 1: [ðambolíɲ] -
Zilbeti padera padéra 1: [paðéra] -
Zollo (Arrankudiaga) tanbolin támbolin 1: [támbolin] -
Zornotza erregaldara erregáldara 1: [er̄eɣáldara] -
Zornotza tanbolin tambólin 2: [tambólin] -
Zugarramurdi padera padéra 1: [paðéra] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper