Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

170 emaitza 1431 bilaketarentzat

1431: IBILI [+pas., hura] / IBILI [+pas., hura] / IBILI [+past, hura]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): IBILI [+pas., hura]
  • Galdera (fr): IBILI [+pas., hura]
  • Galdera (en): IBILI [+past, hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibiltzen tzen ibíltzen tzé 1: [iβíltsen tsé]
Abaurregaina / Abaurrea Alta zeile zéile 2: [séi̯le]
Aia zebillen zébillen 1: [séβiʎen]
Aldude zailan zailán 1: [sailán]
Alkotz zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Altzai ebilten tzia ebílten tzia 1: [eβílten tsjã]
Altzürükü ebilten tzen ebílten tzén 1: [eβílten tsén]
Amezketa zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Andoain zabillen zábillen 1: [sáβen]
Aniz zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Aramaio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Araotz (Oñati) ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Arbizu zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Arbizu zaayen zaayén 2: [saaǰén]
Arboti ibiltzen tzukan ibíltzen tzúkan 1: [iβíltsen tsúkan]
Arboti ibiltzen tzünan ibíltzen tz´ünan 2: [iβíltsen tsýnan]
Armendaritze zailan zaílan 1: [saílan]
Armendaritze ibilki zen iílki zen 2: [iílki sen]
Arnegi bazabilan bazabilán 1: [basaβilán]
Arnegi bazailan bazáilan 2: [basái̯lan]
Arrangoitze bazailan bazaílan 1: [basaílan]
Arrasate ebillen ébillen 1: [éβiʎen]
Arrazola (Atxondo) ibili san ibilli sán 1: [iβiʎi śán]
Arrazola (Atxondo) ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Arrieta ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Arroa (Zestoa) zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Asteasu zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Ataun zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Azkaine bazabilan bazábilán 1: [basáβilán]
Azkaine bazabillan bazábillán 2: [basáβiʎán]
Azkaine ibiltzen tzen ibiltzén tzen 3: [iβiltsén tsen]
Azkoitia zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Azpeitia zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Baigorri bazabilan bazabilan 1: [basaβilan]
Bakio ibil sen ibil sen 1: [iβil śen]
Bardoze kurritzen tzian kurrítzen tzian 1: [kur̄ítsen tsjan] -
Bardoze zabilana zabílana 2: [saβílana] -
Barkoxe ibilten tzüzün IEbilten tzüzün 1: [ẹβilten tsysyn]
Bastida bazailan bazailán 1: [basailán]
Beasain zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Beizama zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Bergara zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Bermeo ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Berriz ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Beruete zeellen zeellén 1: [seeʎén]
Beruete zellen zellén 2: [se:ʎén]
Beskoitze tzailan tzáilan 1: [tsái̯lan]
Bidarrai zabilan zabílan 1: [saβílan]
Bolibar ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Busturia ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Deba sabillen SZabillén 1: [s̟aβiʎén]
Dima ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Dima ebilen ébilen 1: [éβilen]
Domintxaine bazailan bázailán 1: [básailán]
Donamaria zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Donibane Lohizune zailan zaílan 1: [saílan]
Donostia zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Dorrao / Torrano zallen zá:llen 1: [sá:ʎen]
Eibar ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Elantxobe ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Elduain zebillen zébillen 1: [séβiʎen]
Elgoibar sebillen sebíllen 1: [śeβíʎen]
Elorrio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Erratzu zailen zailén 1: [sailén]
Errezil zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Errigoiti ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Errigoiti ebillen ebillén 1: [eβiʎén]
Etxalar zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Etxaleku zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Etxarri (Larraun) zeellen zéellén 1: [séeʎén]
Etxebarri ibili sen ibili sén 1: [iβili śén]
Etxebarria ebillen ébillen 1: [éβiʎen]
Eugi ibiltzen tzen ibíltzen tzén 1: [iβíltsen tsén]
Ezkio-Itsaso zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Ezkurra zebillen zebíllén 1: [seβíʎén]
Ezterenzubi tzailan tzaílan 1: [tsaílan]
Gaintza zeallen zéallén 1: [séaʎén]
Gamarte ibiltzen tzian ibiltzen tzian 1: [iβiltsen tsian]
Gamarte bazailan bazáilán 1: [basáilán]
Gamiz-Fika ibil sen ibil sén 1: [iβil śén]
Gamiz-Fika ebillen ebillén 1: [eβiʎén]
Garrüze bazailan bazáilan 1: [basáilan]
Getaria zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Getxo ibili san ibíli san 1: [iβíli śan]
Gizaburuaga ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Goizueta zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Goizueta tzebillen tzebíllén 2: [tseβíʎén]
Hazparne bazabilan bazá:ilan 1: [basá:ilan]
Hendaia bazabilan bazabílan 1: [basaβílan]
Hernani zabillen zabillén 1: [saβiʎén]
Hondarribia ibilki zen ibílki sén 1: [iβílki śén]
Ibarruri (Muxika) ibili zen ebilí sen 1: [eβilí śen]
Igoa zaallen záallén 1: [sáaʎén]
Ikaztegieta tzebillen tzebíllen 1: [tseβíʎen]
Irisarri bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Itsasu bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Izturitze zabilan zabílan 1: [saβílan]
Jutsi bazailan bazailan 1: [basailan]
Kortezubi ibili san ibili san 1: [iβili śan]
Kortezubi ibillen ibíllen 1: [iβíʎen]
Landibarre zabilan zabílan 1: [saβílan]
Larrabetzu ebillen ebillen 1: [eβiʎen]
Larraine bazabilan bazabílan 1: [basaβílan]
Larzabale promenatzen zen promenátzen tzen 1: [promenátsen tsen]
Larzabale baziailekan baziáilekan 2: [basjái̯lekan]
Lasarte-Oria zabillen zábillén 1: [sáβiʎén]
Laukiz ibil san ibil san 1: [iβil śan]
Legazpi zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Leintz Gatzaga sebitzen sebítzen 1: [śeβítsen]
Leioa ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Leitza zebillen zebillen 1: [seβiʎen]
Lekaroz zabilen zabilén 1: [saβilén]
Lekeitio ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Lemoa ibili sen ibíli sen 1: [iβíli śen]
Lemoiz ibil san ibil san 1: [iβil śan]
Luzaide / Valcarlos zabilan zabilán 1: [saβilán] -
Makea erailki zen eráilkí zen 1: [eráilkí sen]
Makea bazabilan bazábilán 1: [basáβilán]
Mañaria ibili san ibíli sán 1: [iβíli śán]
Mañaria ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Mendaro sabillen sabíllen 1: [śaβíʎen]
Mendata ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Mezkiritz zaile záile 1: [sái̯le]
Mezkiritz ibiltzen zen ibíltzen zé 2: [iβíltsen sé]
Montori ebilten tzia ebílten tzia 1: [eβílten tsjã]
Mugerre zailan zailan 1: [sai̯lan]
Mungia ibili sen ibili sem 1: [iβili śem]
Mungia ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Oderitz zallen zá:llen 1: [sá:ʎen]
Oderitz zaallen tzaállen 2: [tsaáʎen]
Oiartzun zabillen zábillen 1: [sáβiʎen]
Oñati ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Ondarroa ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Orexa zebillen zebillén 1: [seβiʎén]
Orio zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Orozko ebilen ebílen 1: [ebílen]
Otxandio ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Otxandio ebillen ebillen 1: [eβiʎen]
Pagola zabilanin zábilanín 1: [sáβilanín]
Pasaia zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Santa Grazi ebilten tzüzün ebilten tzüzün 1: [eβilten tsysyn]
Sara ibilki zen ibílki zen 1: [iβílki sen]
Sara zailan záilan 1: [sáilan]
Senpere ibilki zen ibilkí zen 1: [iβilkí sen]
Senpere zailan záilan 1: [sái̯lan]
Sohüta ebilten tzia ebílten tziá 1: [eβílten tsjã]
Sondika ibil san ibíl san 1: [iβíl śan]
Suarbe zabillen zabíllen 1: [saβíʎen]
Sunbilla zabillan zabíllan 1: [saβíʎan]
Tolosa zebillen zébillén 1: [séβiʎén]
Uharte Garazi bazailan bazáilan 1: [basái̯lan]
Urdiain zailen zailén 1: [sai̯lén]
Urretxu zebillen zebíllen 1: [seβíʎen]
Ürrüstoi ibilten tzüzün IEbilten tzüzün 1: [ẹβilten tsysyn] -
Uztaritze ibilki zen ibílki zen 1: [iβílki sen]
Uztaritze bazailan bazaílan 1: [βasaílan]
Uztaritze kurritzen tzuin kurritzen tzuín 2: [kuRitsen tsuín]
Zaratamo ibili san ibíli san 1: [iβíli śan]
Zaratamo ibillen ibíllen 1: [iβíʎen]
Zeanuri ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zeanuri ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Zeberio ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zeberio ebilen ebílen 1: [eβílen]
Zegama tzellen tzellén 1: [tseʎén]
Zegama zebillen zebillén 2: [seβiʎén]
Zilbeti zabilen zabilén 1: [saβilén]
Zollo (Arrankudiaga) ibil sen ibíl sen 1: [iβíl śen]
Zornotza ibili sen ibilí sen 1: [iβilí śen]
Zornotza ebillen ebíllen 1: [eβíʎen]
Zugarramurdi ibilki zukan ibílki zukán 1: [iβílki sukán]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper