Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

163 emaitza 1428 bilaketarentzat

1428: IBILI [+pres., zuek] / IBILI [+prés., zuek] / IBILI [+pres., zuek]

  • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
  • Galdera (es): IBILI [+pres., zuek]
  • Galdera (fr): IBILI [+prés., zuek]
  • Galdera (en): IBILI [+pres., zuek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta tzeiltzate tzéiltzate 1: [tséi̯ltsate]
Abaurregaina / Abaurrea Alta ibil tzirate ibíl tziráte 2: [iβíl tsiráte]
Aia zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Aldude zailtzate zailtzaté 1: [sai̯ltsaté]
Alkotz zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Altzai paseatzen tzide paséatzen tzidé 1: [paśéatsen tsiðé]
Altzürükü ebilten tzide ebílten tzidé 1: [eβílten tsidɛ́]
Amezketa tzebiltzete tzebíltzete 1: [tsəβíltsəte]
Amezketa zabiltzete zabíltzeté 2: [saβíltsəté]
Andoain zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsatɛ́]
Aniz zabiltzete zábiltzete 1: [sáβiltsete]
Aramaio sabiltze sabíltze 1: [śaβíltse]
Araotz (Oñati) sabiltzai sabíltzai 1: [śaβíltsai̯]
Arbizu zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Arboti ibilten tzizte ibílten tzízte 1: [iβílten tsíste]
Armendaritze iilki zizte íilki zizte 1: [íilki siste]
Armendaritze zailtzate záiltzáte 2: [sáiltsáte]
Arnegi zailtzate záiltzaté 1: [sái̯ltsaté]
Arrangoitze ibilki zizte ibílki zizté 1: [iβílki sisté]
Arrasate sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Arrazola (Atxondo) sabise sabise 1: [śaβiśe]
Arrieta sabisie sábisíe 1: [śáβiśíe]
Arroa (Zestoa) zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Arrueta promenatzen tzizte prómenatzen tzízte 1: [prómenatsen tsíste]
Asteasu zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Ataun zabiltzete zabiltzeté 1: [saβiltseté]
Azkaine ibilki zaizte ibílki zaizté 1: [iβílki sai̯sté]
Azkaine zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Azkoitia zabiltzete zabíltzeté 1: [saβíltseté]
Azpeitia zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Baigorri etziizte ibilki etziizte ibilki 1: [etsiiste iβilki]
Bakio sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Bardoze juan tzizte yuán tzizte 1: [ǰwán tsiste] -
Barkoxe paseatzen tzidie paseatzen tzidié 1: [paśeatsen tsiðié]
Bastida yohan tzizte yohan tzizte 1: [ǰohan tsiste]
Bastida zailtzate zailtzate 2: [sailtsate]
Beasain zabiltzete zabiltzeté 1: [saβiltsɛté]
Beizama zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Bergara sabizte sabízte 1: [śaβíste]
Bermeo sabiltzesie sabíltzesie 1: [śaβíltseśie]
Berriz sabixe sabíxe 1: [śaβíʃe]
Beruete zaaltzi zaaltzí 1: [saaltsí]
Beskoitze promentzen tziizte prromentzen tziízte 1: [pRomentsen tsiíste]
Beskoitze iiltzen tziizte iíltzen tziízte 2: [iíltsen tsiíste]
Bidarrai tzailtzate tzáiltzate 1: [tsáiltsate]
Bidarrai ibilki ziizte ibilki ziizte 2: [iβilki siiste]
Bolibar sabix sabíx 1: [śaβíʃ]
Bolibar sabixe sábixe 1: [śáβiʃe]
Busturia sabise sabise 1: [śaβiśe]
Deba sabiste sabisté 1: [śaβiśté]
Dima sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Domintxaine promenan tzizte prómenan tzízte 1: [prómenan tsíste]
Donamaria zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Donibane Lohizune ibiltzen tzaizte ibiltzen tzaizte 1: [iβiltsen tsai̯ste]
Donostia zabiltzate zabiltzate 1: [saβiltsate]
Dorrao / Torrano zailtzie záiltzie 1: [sái̯ltsje]
Eibar sabis sábis 1: [śáβiś]
Elantxobe sabisie sabísie 1: [śaβíśie]
Elduain zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Elgoibar sabiltza sabíltza 1: [śaβíltsa]
Elorrio sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Erratzu zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Errezil zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Errezil ibili zeate ibílli zeate 2: [iβíʎi seate]
Errigoiti sabixie sabixié 1: [śaβiʃié]
Etxalar zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Etxaleku zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Etxarri (Larraun) tzaeltzete tzaéltzete 1: [tsaéltsete]
Etxarri (Larraun) zaeltzeti zaéltzeti 2: [saéltseti]
Etxebarri sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Etxebarria sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Eugi zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Ezkio-Itsaso zailtzete záiltzeté 1: [sái̯ltseté]
Ezkio-Itsaso zabiltzete zabiltzeté 2: [saβiltseté]
Ezkurra zailtzete záiltzete 1: [sái̯ltsete]
Ezterenzubi zailtzate záiltzate 1: [sáiltsate]
Ezterenzubi ibiltzen tziizte ibiltzen tziizte 2: [iβiltsen tsiiste]
Gaintza zabiltzete zabiltzéte 1: [saβiltséte]
Gamarte kurritzen tzizte kurritzen tzizte 1: [kur̄itsen tsiste]
Gamiz-Fika sabiltzese sábiltzesé 1: [śáβiltseśé]
Getaria zabiltzazte zabiltzazté 1: [saβiltsasté]
Getaria ibiltze zeate íbiltze zeaté 2: [íβiltse seaté]
Getxo sabiltze sabíltze 1: [śaβíltse]
Gizaburuaga sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Goizueta zabiltzate zAEbíltzAEte 1: [sạβíltsạtɛ]
Hazparne zailtzate záiltzaté 1: [sáiltsaté]
Hendaia ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Hendaia zabiltzate zabiltzaté 1: [saβiltsaté]
Hernani zailtzate zailtzaté 1: [sailtsaté]
Hondarribia ibiltzen saste ibíltzen sasté 1: [iβíltsen śaśté]
Hondarribia sabiltzate sabíltzate 1: [śaβíltsate]
Ibarruri (Muxika) sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Igoa tzaeltzete tzaéltzete 1: [tsaɛ́ltsete]
Igoa zaeltzete zaéltzete 2: [saɛ́ltsete]
Ikaztegieta zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsete]
Irisarri ibilki zizte ibilki zizte 1: [iβilki siste]
Itsasu ibiltzen zirezte ibíltzen zirezté 1: [iβíltsen siresté]
Itsasu ibiltzen zizte ibíltzen zizté 2: [iβíltsen sisté]
Izturitze kurritzen tziizte kurrítzen tziízte 1: [kur̄ítsen tsiíste]
Jaurrieta ebiltzen ziate ebíltzen ziaté 1: [eβíltsen sjaté]
Jutsi zailtzate zailtzate 1: [sailtsate]
Jutsi zabiltzate zabiltzate 2: [saβiltsate]
Kortezubi sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Landibarre ibiltzen zizte ibiltzen zizte 1: [iβiltsen siste]
Larrabetzu sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Larraine batziauzteia batziáuzteia 1: [batsjáu̯steja]
Larraine bazuzteia bazuztéia 3: [basustéja] -
Larzabale promenatzen tzizte promenátzen tzízte 1: [promenátsen tsíste]
Lasarte-Oria zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Lasarte-Oria sabiste sabíste 2: [śaβíśte]
Laukiz sabiltzese sabiltzese 1: [śaβiltseśe]
Legazpi zabizte zabizte 1: [saβiste]
Leintz Gatzaga sabiltze sábiltze 1: [śáβiltse]
Leioa sabiltzesie sabiltzesíe 1: [śaβiltseśíe]
Leitza zabiltzetea zabíltzetea 1: [saβíltsetea]
Lekaroz zabildzete zabíldzete 1: [saβíldsete]
Lekeitio sabiltzase sabíltzase 1: [śaβíltsaśe]
Lemoa sabisie sábisie 1: [śáβiśie]
Lemoiz sabiltzese sabiltzese 1: [śaβiltseśe]
Luzaide / Valcarlos zabilzate zabilzáte 1: [saβilsáte]
Makea ibilki zizte ibílki zizté 1: [iβílki sisté]
Makea zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Mañaria sabisie sábisíe 1: [śáβiśíe]
Mendaro sabiltzate sabíltzaté 1: [śaβíltsaté]
Mendata sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Mezkiritz ibiltzen zate ibíltzen zaté 1: [iβíltsen saté]
Mungia sabiltzese sabiltzése 1: [śaβiltséśe]
Oderitz zabiltzete zabíltzeté 1: [saβíltseté]
Oiartzun zabiltzazte zabíltzazte 1: [saβíltsaste]
Oñati sabiltzai sabiltzái 1: [śaβiltsái̯]
Ondarroa sabise sabíse 1: [śaβíśe]
Orexa zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Orio ibiltze zeate ibíltze zeate 1: [iβíltse seate]
Orio tzabiltzate tzabiltzaté 1: [tsaβiltsaté]
Orozko sabisei sabisei 1: [śaβiśei̯]
Otxandio sabise sabise 1: [śaβiśe]
Pagola zabiltzate zabiltzáte 1: [saβiltsáte]
Pasaia zabiltzazte zabíltzázté 1: [saβíltsásté]
Santa Grazi paseatzen tzide paseatzen tzidé 1: [paśeatsen tsiðé]
Sara ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Sara promentzen zaizte prromentzen zaizte 2: [pRomentsen sai̯ste]
Sara zabiltzate zabiltzáte 2: [saβiltsáte] -
Senpere ibilki zaizte ibilki zaizte 1: [iβilki sai̯ste]
Sohüta ebilten tzidie ebílten tzidié 1: [eβílten tsidjé]
Sondika sabiltzie sabiltzíe 1: [śaβiltsíe]
Suarbe zabiltzete zabiltzéte 1: [saβiltséte]
Sunbilla zabiltzete zabíltzete 1: [saβíltsɛte]
Tolosa zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
Urdiain zaitzai záitzái 1: [sái̯tsái]
Urketa promenatzen tzizte promenatzen tzízte 1: [promenatsen tsí:ste]
Urretxu zabizte zabízte 1: [saβíste]
Ürrüstoi promenatzen tzide promenatzen tzidé 1: [promenatsen tsiðé]
Uztaritze ibilki zizte ibílki zízte 1: [iβílki síste]
Zaratamo sabisie sabisié 1: [śaβiśié]
Zaratamo ibilten sarie ibilten sarie 2: [iβilten śarie]
Zeanuri sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zeberio sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zegama zaizte zaizté 1: [sai̯sté]
Zegama zabizte zabizté 2: [saβisté]
Zilbeti zabiltzate zabíltzaté 1: [saβíltsaté]
Zollo (Arrankudiaga) sabisie sabisie 1: [śaβiśie]
Zornotza sabisie sabísie 1: [śaβíśie]
Zugarramurdi zabiltzate zabíltzate 1: [saβíltsate]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper