Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

251 emaitza 1226 bilaketarentzat

1226: el menos / le moins / the least

  • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
  • Galdera (es): el menos
  • Galdera (fr): le moins
  • Galdera (en): the least
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta txikiena txikiéna 1: [tʃikjéna]
Ahetze ez hain, bezain enáuk í bezín astóa 1: [enáu̯k í βesín aśtóa]
Aia bajuena bájuna 1: [báxuna]
Aia astorik txikiena astóik txíkiñá 2: [aśtói̯k tʃíkiɲá]
Aldude txikiena ttipiená 1: [ttipiená]
Aldude abila abila 2: [abila]
Alkotz txikiena ttikíena 1: [ttikíena]
Alkotz konparazioak ástogo - beñó 2: [áśtoɣo - βeɲó]
Altzai ez hain, bezain énük háñ hárta ásto 1: [ényk háɲ hárta: áśto]
Amezketa txikiena txikiná 1: [tʃikiná]
Amezketa astorik txikiena astóitxikiná 2: [aśtói̯tʃikiná]
Andoain txikiena ttíkina 1: [ttíkina]
Andoain astorik txikiena ástoik ttikiná 2: [áśtoi̯k ttikiná]
Aniz txikiena ttikíena 1: [ttikíena]
Aniz astorik txikiena ásto ttarrená 2: [áśto ttar̄ená]
Aramaio bajuena bajúena 1: [βaxúena]
Aramaio txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Araotz (Oñati) gutxiena astuena gútxiena astúena 1: [ɣútʃiena aśtúena]
Araotz (Oñati) bajuena bajúena 2: [βaxúena]
Arbizu txikiena ttíkiína 1: [ttíkiína]
Arboti ez hain = bezain hañ ástua 1: [haɲ áśtwa]
Arboti hañ handia ttipiena hañ handia ttipíena 2: [haɲ handia ttipíena]
Armendaritze txikiena ttipiená 1: [ttipiená]
Arnegi gutienik astoa gútienik astóa 1: [gútienik aśtóa]
Arnegi txikiena ttipiená 2: [ttipiená]
Arrangoitze gutiena gutiená 1: [gutiená]
Arrasate txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Arrazola (Atxondo) txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Arrieta bajuena bájuená 1: [báxuená]
Arroa (Zestoa) txikiena txíkiyená 1: [tʃíkiǰená]
Arrueta txikiena ttípiena 1: [ttípjena]
Asteasu bajuena bajúna 1: [baxúna]
Asteasu astorik txikiena astóitxikína 2: [aśtóitʃikína]
Ataun hurbiltze semantikoak altúraik gútxiña 1: [altúrai̯k ɣútʃiɲa]
Ataun txikiena txíkiñá 2: [tʃíkiɲá]
Ataun txikiena txíkiña 3: [tʃíkiɲa]
Azkaine astorik txikiena astórik txikíena 1: [aśtórik tʃikíena]
Azkoitia txikiena txíkiñe 1: [tʃíkiɲe]
Azkoitia motxena mótxena 2: [mótʃena]
Azkoitia astorik txikiena astóik txikiñé 3: [aśtói̯k tʃikiɲé]
Azkoitia astorik txikiena astóik txíkiñé 4: [aśtói̯k tʃíkiɲé]
Azkoitia motzena mótzená 5: [mótsená]
Azpeitia txikiena txikíyena 1: [tʃikíǰena]
Azpeitia astorik txikiena astóik txikíyená 2: [aśtói̯k tʃikíǰená]
Baigorri astorik txikiena astorik ttipiena 1: [aśtorik ttipiena]
Bakio gitxiena gítxiena 1: [ɣítʃjena]
Bakio txikerrena txíkerrena 2: [tʃíker̄ena]
Barkoxe gütienik asto gütiénik asto 1: [gytjénik aśto]
Barkoxe txikiena txipiéna 2: [tʃipjéna]
Bastida txikiena ttipiena 1: [ttipiena]
Bastida astorik txikiena asto ttipíena 2: [aśto ttipíena] -
Beasain txikiena tígiña 1: [tígiɲa]
Beasain astorik txikiena astóittígiña 2: [aśtói̯ttíɣiɲa]
Behorlegi astorik txikiena ásto ttipiená 1: [áśto ttipiená]
Beizama txikiena txikiñá 1: [tʃikiɲá]
Beizama txikiena txikiñá 2: [tʃikiɲá:]
Bergara txikiena txíkiña 1: [tʃíkiɲa]
Bergara astorik txikiena astóik txíkiña 2: [aśtóik tʃíkiɲa]
Bermeo gitxienekue gitxíenekue 1: [ɣitʃíenekue]
Berriz bajuena bajúena 1: [βaxúena]
Berriz txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Beruete txikiena txikiná 1: [tʃikiná]
Beruete astorik txikiena ástoetxikiná 2: [áśtoetʃikiná]
Beskoitze txikiena tipiená 1: [tipiená]
Beskoitze txikiena ttípiena 2: [ttípiena] -
Bidarrai txikiena ttipíena 1: [ttipíena]
Bidarrai abilena abílena 2: [abílena]
Bolibar txikiena txikíena 1: [tʃikíena]
Busturia txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Deba gutxiena gutxíena 1: [gutʃíena] -
Deba txikiena txikiéna 2: [tʃikjéna]
Deba txikiena txíkixená 3: [tʃíkiʃená]
Deba astorik txikiena zastórig txíkixená 4: [zaśtóriɣ tʃíkiʃená]
Dima bajuena bájuena 1: [báxuena]
Dima astorik txikiena astórik txíkerrena 2: [aśtórik tʃíker̄ena]
Donamaria txikiena ttikína 1: [ttikína]
Donamaria astorik txikiena astórik ttikína 2: [aśtórik ttikína]
Donibane Lohizune ain astoa ain astoa 1: [ai̯n aśtoa]
Donostia bajuena bájuna 1: [βáxuna]
Dorrao / Torrano gutxiena gútxiená 1: [gútʃjená]
Dorrao / Torrano bajuena bájoiná 2: [báxoi̯ná]
Dorrao / Torrano txikiena txikiéna 3: [tʃikjéna]
Eibar txikiena txikíxena 1: [tʃikíʃena]
Eibar astorik txikiena astóitxigíxena 2: [aśtóitʃiɣíʃena]
Elantxobe gitxiena gitxíena 1: [ɣitʃíena]
Elantxobe bajuena bajúena 2: [baxúena]
Elduain bajuena bájuna 1: [báxuna]
Elduain txukunena txúkunená 2: [tʃúkunená]
Elgoibar txikiena txígi¡ena 1: [tʃíɣiʒena]
Elgoibar astorik txikiena astóitxigixena 2: [aśtóitʃiɣiʃena]
Elorrio bajuena bajúena 1: [βaxúena]
Elorrio txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Erratzu txikiena ttipiéna 1: [ttipjéna]
Erratzu astorik txikiena astóittikiéna 2: [aśtói̯ttikjéna]
Errezil txikiena txíkiña 1: [tʃíkiɲa]
Errezil astorik txikiena astó txikiñá 2: [aśtó tʃikiɲá]
Errezil astorik txikiena ásto txikiñá 3: [áśto tʃikiɲá]
Errezil astorik txikiena astóikan txikiñá 4: [aśtói̯kan tʃikiɲá]
Errezil astorik txikiena astóik txikiñá 5: [aśtói̯k tʃikiɲá]
Errigoiti bajuena bajúena 1: [baxúena]
Errigoiti txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Etxalar txikiena ttikíyena 1: [ttikíǰena]
Etxalar astorik txikiena astórittikíyena 2: [aśtórittikíǰena]
Etxaleku txikiena ttíkina 1: [ttíkina]
Etxaleku altona áltona 2: [áltona]
Etxarri (Larraun) bajuena bájoná 1: [báxoná]
Etxarri (Larraun) astorik txikiena ástoittíkiná 2: [áśtottíkiná]
Etxebarri gitxi¡ena gitxí¡ena 1: [ɣitʃíʒena]
Etxebarri txikerrena txikérrena 2: [tʃikér̄ena]
Etxebarria txikiena txikíxena 1: [tʃikíʃena]
Etxebarria astorik txikiena astóritxikíxená 2: [aśtóritʃikíʃená]
Eugi hurbiltze semantikoak altuétan gutieníg 1: [altwétaŋ gutjeníg]
Eugi ez hain, bezain enéiz zuépezín astoa 2: [enéi̯s swépesín aśtoa]
Eugi ez hain, bezain enéiz áin ástua nóla zuék 3: [enéi̯s ái̯n áśtwa nóla swék]
Ezkio-Itsaso bajuena bájuná 1: [báxuná:]
Ezkio-Itsaso txikiena txíkiñá 2: [tʃíkiɲá]
Ezkio-Itsaso txikiena txíkiña 3: [tʃíkiɲa]
Ezkio-Itsaso astorik txikiena astóik txikiñá 4: [aśtói̯k tʃikiɲá]
Ezkurra motxena mótxená 1: [mótʃená]
Ezkurra hurbiltze semantikoak astákeirigutxína 2: [aśtákerigutʃína]
Ezterenzubi konparazioak ni bano astuo 1: [ni βano aśtuo]
Gaintza txikiena txikína 1: [tʃikína]
Gaintza astorik txikiena astóitxíkiná 2: [aśtói̯tʃíkiná]
Gamarte astorik txikiena astóittipiená 1: [aśtóttipiená]
Gamarte txikiena ttípiená 2: [ttípjená]
Gamiz-Fika bajuena bájuena 1: [βáxuena]
Gamiz-Fika astorik gitxiena astórik gitxíená 1: [aśtórik ɣitʃíená]
Garrüze gütienik astoa g´ütienik astóa 1: [gýtjenik aśtóa]
Getaria bajuena bájuena 1: [báxuena]
Getaria astorik txikiena astóik txikiyená 2: [aśtói̯k tʃikiǰená]
Getxo gitxien gitxíen 1: [ɣitʃíen]
Getxo bajuena bájuena 2: [βáxuena]
Getxo txikerrena txikérrena 3: [tʃikér̄ena]
Gizaburuaga txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Gizaburuaga astorik txikiena astórik txikíñena 2: [aśtórik tʃikíɲena]
Goizueta txikiena ttíkiná 1: [ttíkiná]
Goizueta astorik txikiena astóittíkina 2: [aśtóittíkina]
Hazparne txikiena ttípiená 1: [ttípiená]
Hazparne astorik txikiena astóittipiéna 2: [aśtóittipiéna]
Hendaia txikiena ttikíyena 1: [ttikíǰena]
Hernani txikiena txikína 1: [tʃikína]
Hernani astorik txikiena astóittikína 2: [aśtóittikína]
Hondarribia bajuena bájuna 1: [báxuna]
Hondarribia txikiena ttikíena 2: [ttikíena]
Ibarruri (Muxika) asto gitxiau asto gitxiau 1: [aśto ɣitʃiau̯]
Igoa gutxina gutxiná 1: [ɣutʃiná]
Igoa txikiena ttíkiná 2: [ttíkiná]
Igoa txikiena ttikiná 3: [ttikiná] -
Ikaztegieta txikiena txikiña 1: [tʃikiɲa]
Irisarri txikiena ttipiená 1: [ttipjená]
Irisarri astorik txikiena astuetáñ ttipiená 2: [aśtwetáɲ ttipiená]
Itsasu txikiena tipíená 1: [tipíená]
Itsasu txikiena ttipíená 2: [ttipíená]
Jaurrieta txikiena txikinéna 1: [tʃikinéna]
Jutsi gutienik gutienik 1: [gutienik]
Kortezubi bajuena bájuena 1: [βáxwena]
Kortezubi txikiena txíki¡ena 2: [tʃíkiʒena]
Landibarre gutienig astoa gútienig ástoa 1: [gútieniɣ áśtoa]
Larrabetzu bajuena bájuena 1: [βáxuena]
Larrabetzu astorik txikiena ástorik txíkerrena 2: [áśtorik tʃíker̄ena]
Larzabale ni heengo ttipiena nuzu ni heengo ttipiena nuzu 2: [ni heeŋgo ttipiena nusu]
Lasarte-Oria asto gutxina ásto gútxiná 1: [áśto ɣútʃiná]
Lasarte-Oria bajuena bajúna 2: [βaxúna]
Laukiz txikerrena txikérrana 1: [tʃikér̄ana]
Laukiz txikerrena txikérrena 2: [tʃikér̄ena]
Legazpi txikiena txikiena 1: [tʃikiena]
Leintz Gatzaga txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Leintz Gatzaga astorik txikiena astórik txikíñena 2: [aśtórik tʃikíɲena]
Leioa gitxiena gitxíena 1: [ɣitʃíena]
Leioa bajuena bájuena 2: [báxuena]
Leioa gitxienekoa gitxíenekoa 3: [ɣitʃíenekoa]
Leitza txikiena ttikína 1: [ttikína]
Leitza astorik txikiena astoittikína 2: [aśtoi̯ttikína]
Lekaroz ttarrena ttarréna 1: [ttar̄éna]
Lekaroz astorik txikiena astóittarréna 2: [aśtói̯ttar̄éna]
Lekeitio hurbiltze semantikoak alturérik gitxíen 1: [alturérik gitʃíen]
Lekeitio txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Lemoa txikerrena txíkerrena 1: [tʃíker̄ena]
Lemoa astorik txikiena astóritxíkerrena 2: [aśtóritʃíker̄ena]
Lemoiz txikerrena txikérrana 1: [tʃikér̄ana]
Lemoiz txikerrena txikérrena 2: [tʃikér̄ena]
Luzaide / Valcarlos txikiena ttipíena 1: [ttipíena]
Makea txikiena ttípiená 1: [ttípiená]
Mañaria txikiena txíki¡éna 1: [tʃíkiʒéna]
Mendaro bajuena bajúena 1: [baxúena]
Mendaro txikiena txikíxena 2: [tʃikíʃena]
Mendata bajuena bajúena 1: [βaxúena]
Mendata txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Mezkiritz apalena apálena 1: [apálena]
Mezkiritz txikiena txíkiena 2: [tʃíkjena]
Montori txikiena txipiéna 1: [tʃipjéna]
Mugerre asto gutiena asto gutiena 1: [aśto ɣutjena]
Mugerre konparazioak bertzia bano ttipio 2: [bertsja βano ttipio]
Mungia bajuena bájuena 1: [báxwena]
Oderitz txikiena ttíkiná 1: [ttíkiná]
Oderitz astorik txikiena ástoittíkiná 2: [áśtoi̯ttíkiná]
Oderitz astorik txikiena ástoik ttíkiná 3: [áśtoi̯k ttíkiná]
Oiartzun txikiena txikiená 1: [tʃikiená]
Oiartzun astorik txikiena astóitxikiná 2: [aśtóitʃikiná]
Oñati txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Ondarroa txikiena txikixéna 1: [tʃikiʃéna]
Ondarroa formalena forrmaléna 2: [for̄maléna]
Orexa bajuena bájuéna 1: [báxuéna]
Orexa astorik txikiena astórik txikiená 2: [aśtórik tʃikiená]
Orio txikiena txíkiña 1: [tʃíkiɲa]
Orozko txikerrena txikérrena 1: [tʃikér̄ena]
Otxandio txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Pagola astorik txikiena ástoitxipiéna 1: [áśtotʃipjéna]
Pagola abilena abílena 2: [aβílena]
Pasaia bajuena bájuená 1: [báxuená]
Pasaia astorik txikiena astoitxíkiyená 2: [aśtoi̯tʃíkiǰená]
Santa Grazi aphürrenik astua aphürrénik astúa 1: [aphyr̄énik aśtúa]
Santa Grazi astorik txikiena astáik txipiéna 2: [aśtái̯k tʃipjéna]
Santa Grazi txikiena txipiéna 3: [tʃipjéna]
Sara txikiena ttikíena 1: [ttikíena]
Sara txarrena txárrená 2: [tʃáRená]
Senpere konparazioak báño astuáuák 1: [βáɲo aśtuáu̯ák]
Senpere txikiena ttíkiená 2: [ttíkiená]
Sohüta txikiena ttipiéna 1: [ttipjéna]
Sondika gitxina gitxína 1: [ɣitʃína]
Sondika bajuena bájuna 2: [βáxuna]
Sondika txikerrena txikérrena 3: [tʃikér̄ena]
Suarbe txikiena ttikiéna 1: [ttikjéna]
Suarbe txikiena ttikiéna 2: [ttikiéna]
Sunbilla ttikin ttikina ttikín ttikína 1: [ttikín ttikína]
Sunbilla hurbiltze semantikoak astókeri guttína 2: [aśtókeri ɣuttína]
Tolosa txikiena txíkina 1: [tʃíkina]
Tolosa astorik txikiena astóitxikiná 2: [aśtói̯tʃikiná]
Uharte Garazi txikiena ttipiéna 1: [ttipiéna]
Uharte Garazi astorik txikiena astóittipiéna 2: [aśtói̯ttipiéna]
Urdiain txikiena txíkiéna 1: [tʃíkiéna]
Urdiñarbe ez hain, bezain énük béstibézeñ ásto 1: [ényk béśtibéseɲ áśto]
Urketa txikiena ttipiéna 1: [ttipjéna]
Urketa ez hain, bezain eniz hóin 2: [enis hói̯n]
Urretxu txikiena txíkiena 1: [tʃíkjena]
Ürrüstoi ez hain, bezain beztiabezain 1: [bestjabesai̯n]
Ürrüstoi ez hain, bezain enük háin 2: [enyk hái̯n]
Uztaritze ttipienetaik ttipíenetaik 1: [ttipíenetai̯k]
Uztaritze ez hain = bezain ain astoá 2: [ai̯n aśtoá]
Zaratamo txikiena txikíena 1: [tʃikíena]
Zaratamo txikiena txikí¡ena 2: [tʃikíʒena]
Zeanuri txikerrena txíkerrena 1: [tʃíker̄ena]
Zeanuri astorik txikiena astórik txíkerrena 2: [aśtórik tʃíker̄ena]
Zeberio txikerrena txíkerrena 1: [tʃíker̄ena]
Zegama txikiena txikiána 1: [tʃikjána]
Zegama txikiena txikíaná 2: [tʃikíaná]
Zilbeti txarrena txarréna 1: [tʃar̄éna]
Zollo (Arrankudiaga) bajuena bajúena 1: [βaxúena]
Zollo (Arrankudiaga) txikerrena txikérrena 2: [tʃikér̄ena]
Zornotza txikiena txikí¡ena 1: [tʃikíʒena]
Zugarramurdi txikiena ttíkiena 1: [ttíkjena]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper