Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

170 emaitza 1196 bilaketarentzat

1196: nombres propios: -bok + rengana / noms propres: -bok + rengana / proper names: -bok + rengana / (izen berezia + adlatibo (biziduna))

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengana
  • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengana
  • Galdera (en): proper names: -bok + rengana
  • Galdera (lat): izen berezia + adlatibo (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta -rengana marítxurengána 1: [marítʃureŋgána]
Ahetze -renganat marítxurenganát 1: [marítʃureŋganát]
Ahetze -ri marítxurí 2: [marítʃurí]
Aia -gana máritxugána 1: [máritʃuɣána]
Aldude -(e)ingana marítxuingána 1: [marítʃuŋgána]
Alkotz -ngana marítxungána 1: [marítʃuŋgána]
Altzai -i maritxúi 1: [maritʃúi]
Altzürükü -ta(t) máritxuetá 1: [máritʃuetá:]
Amezketa -na péllona 1: [péʎona]
Andoain -ngana máritxunganá 1: [máritʃuŋganá]
Aniz -(e)ingana pellóingena 1: [peʎói̯ŋgɛna]
Aramaio -ana marítxuana 1: [marítʃuana]
Araotz (Oñati) -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Arbizu -engana marítxuenganá 1: [marítʃueŋganá]
Arboti -einganat maritxuengainat 1: [maritʃueŋgai̯nat]
Armendaritze -ren ondoat maritxuin ondoat 1: [maritʃuin ondoat]
Arnegi -ri maritxuri 1: [maritʃuri]
Arrangoitze -ren ondoat marítxuren alderát 1: [marítʃuren alderát]
Arrasate -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Arrazola (Atxondo) -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Arrieta -(ra)ñe máritxuñé 1: [máritʃuɲé]
Arroa (Zestoa) -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Arroa (Zestoa) -rengana marítxurengana 1: [marítʃureŋgana]
Arrueta -nganat máritxunganát 1: [máritʃuŋganát]
Arrueta .(r)i buuz máritxurib´üz 2: [máritʃuribýs]
Asteasu -na péllona 1: [péʎona]
Ataun -ana máritxuaná 1: [máritʃwaná]
Ataun -ngana máritxunganá 2: [máritʃuŋganá]
Azkaine -ri marítxurí 1: [marítʃurí]
Azkoitia -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Azpeitia -ne máritxune 1: [máritʃune]
Baigorri -ri marítxuri 1: [marítʃuri]
Bakio -(ra)ñe máritxuñe 1: [máritʃuɲe]
Bardoze maitxúz maitxúz 1: [maitʃús]
Barkoxe -engana maritxúengána 1: [maritʃúeŋgána]
Bastida -ren ondoat máritxun ondóat 1: [máritʃun ondóat]
Beasain -na péllona 1: [péʎona]
Behorlegi -inganat marítxuianát 1: [marítʃui̯anát]
Behorlegi -anat marítxuanát 2: [marítʃuanát]
Beizama -na máritxuná 1: [máritʃuná]
Bergara -gana máritxugána 1: [máritʃuɣána]
Bermeo -(ra)ñe marítxuñe 1: [marítʃuɲe]
Berriz -ana máritxuaná 1: [máritʃwaná]
Beruete -ngana maritxúnganá 1: [maritʃúŋganá]
Beskoitze .(r)i buuz marítxui búuz 1: [marítʃui̯ βúus]
Beskoitze -nat maritxuúnat 2: [maritʃuúnat]
Beskoitze -nat peyónat 3: [peǰónat]
Bidarrai -ri marítxuri 1: [marítʃuri]
Bolibar -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Busturia -(ra)ñe máritxuñe 1: [máritʃuɲe]
Busturia -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Deba -ana marítxuena 1: [marítʃwena]
Deba -na marítxuna 2: [marítʃuna]
Dima -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Domintxaine -ren ondoat máritxüín ondoát 1: [máritʃɥín ondoát]
Donamaria -ngana péllonganá 1: [péʎoŋganá]
Donibane Lohizune -einganat máitxuinganát 1: [máitʃui̯nganát]
Donostia -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Donostia -gana maritxugana 1: [maritʃuɣana]
Dorrao / Torrano -(e)ingana marítxuéinganá 1: [marítʃuéi̯ŋganá]
Eibar -gana péllogana 1: [péʎoɣana]
Elantxobe -(ra)ñe marítxuañe 1: [marítʃuaɲe]
Elduain -ngana péllongána 1: [péʎoŋgána]
Elgoibar -gana péllogana 1: [péʎoɣana]
Elorrio -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Erratzu -(e)ingana pellóingena 1: [peʎói̯ŋgena]
Errezil -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Errigoiti -(ra)ñe marítxuñe 1: [marítʃuɲe]
Eskiula -i maritxúi 1: [maritʃúi]
Eskiula -en maritxúen 2: [maritʃúen]
Etxalar -na pellóna 1: [peʎóna]
Etxalar -ngana péllonganá 2: [péʎoŋganá]
Etxaleku -ngana marítxunganá 1: [marítʃuŋganá]
Etxarri (Larraun) -ngana máritxunganá 1: [máritʃuŋganá]
Etxebarri -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Etxebarria -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Eugi -(e)ingana marítxuinganá 1: [marítʃwiŋganá]
Ezkio-Itsaso -na máritxuná 1: [máritʃuná]
Ezkurra -ngana maritxúngana 1: [maritʃúŋgana]
Ezterenzubi -inganat marítxuinat 1: [marítʃui̯nat]
Gaintza -ngana mareátxonganá 1: [mareátʃoŋganá]
Gamarte -ri maritxuri 1: [maritʃuri]
Gamiz-Fika -gana máritxuganá 1: [máritʃuɣaná]
Garrüze -ri maritxurí 1: [maritʃurí]
Getaria -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Getaria -ngana máritxungana 1: [máritʃuŋgana]
Getxo -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Gizaburuaga -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Goizueta -ngana péllónganá 1: [péʎóŋganá]
Hazparne -nganat marítxunganát 1: [marítʃuŋganát]
Hazparne -nganat péionganát 2: [péi̯oŋganát]
Hendaia -nganat maritxúnganát 1: [maritʃúŋganát]
Hernani -na máitxuná 1: [máitʃuná]
Hondarribia -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Hondarribia -rengana máritxurengana 2: [máritʃureŋgana]
Ibarruri (Muxika) -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Igoa -ngana máritxunganá 1: [máritʃuŋganá]
Ikaztegieta máritxun etxea máritxun etxea 1: [máritʃun etʃea]
Ikaztegieta -ngana maritxungana 1: [maritʃuŋgana]
Ikaztegieta -rengana maritxurengana 2: [maritʃureŋgana]
Irisarri -ri maritxuri 1: [maritʃuri]
Itsasu -ri marítxuri 1: [marítʃuri]
Izturitze -ri maritxúri 1: [maritʃúri]
Jaurrieta -rengana marítxurenganá 1: [marítʃureŋganá]
Jutsi -ri maritxuri 1: [maritʃuri]
Kortezubi -(ra)ñe marítxuañe 1: [marítʃuaɲe]
Landibarre -inganat marítxuinganat 1: [marítʃuiŋganat]
Larrabetzu -gana máritxugána 1: [máritʃuɣána]
Larraine -ta(t) maritxúta 1: [maritʃúta]
Larraine -ta(t) pétteta 2: [pétteta]
Larzabale -ri maáñori 1: [maáɲori]
Lasarte-Oria -ngana máritxunganá 1: [máritʃuŋganá]
Laukiz -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Legazpi -gana maritxugana 1: [maritʃuɣana]
Leintz Gatzaga -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Leioa -gana máritxugana 1: [máritʃuɣana]
Leitza -ngana pellóngana 1: [peʎóŋgana]
Lekaroz -(e)ingana pellóingena 1: [peʎói̯ŋgɛna]
Lekeitio -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Lemoa -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Lemoiz -ne marítxune 1: [marítʃune]
Luzaide / Valcarlos -rengana marítxurenganá 1: [marítʃureŋganá]
Makea -ganat máritxuganát 1: [máritʃuɣanát]
Mañaria -gana máritxuganá 1: [máritʃuɣaná]
Mendaro -na marítxuna 1: [marítʃuna]
Mendata -(ra)ñe máritxurañe 1: [máritʃuraɲe]
Mezkiritz -(e)ingana marítxuinganá 1: [marítʃwiŋganá]
Montori -i péttei 1: [péttei̯]
Mugerre .(r)i buuz maritxui buuz 1: [maritʃui̯ buus]
Mungia -gana máritxugána 1: [máritʃuɣána]
Oderitz -ngana máritxungána 1: [máritʃuŋgána]
Oiartzun -ngana péllonganá 1: [péʎoŋganá]
Oñati -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Ondarroa -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Orexa -na marítxuná 1: [marítʃuná]
Orio -na máritxuna 1: [máritʃuna]
Orozko -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Otxandio -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Pagola -ta(t) maritxutá 1: [maritʃutá]
Pagola -gana máritxuganá 2: [máritʃuɣaná]
Pasaia -ngana péllonganá 1: [péʎoŋganá]
Santa Grazi -i maitxúi 1: [maitʃúi]
Santa Grazi -ngana petténgana 2: [pettéŋgana]
Santa Grazi -ta(t) pettetát 3: [pettetát]
Sara -i marítxuí 1: [marítʃuí]
Sara -in marítxuin 2: [marítʃuin]
Senpere -ri máritxúri 1: [máritʃúri]
Sohüta maitxúz maitxúz 1: [maitʃús]
Sohüta maitxútaik maitxútaik 2: [maitʃútai̯k]
Sondika -ana máritxuana 1: [máritʃuana]
Suarbe -ngana marítxunganá 1: [marítʃuŋganá]
Sunbilla -ngana péllongena 1: [péʎoŋgəna]
Tolosa -na péllona 1: [péʎona]
Uharte Garazi -inganat marítxuinganát 1: [marítʃui̯ŋganát]
Urdiain -ngana marítxunganá 1: [marítʃuŋganá]
Urdiñarbe maritxúnerr maritxúnerr 1: [maritʃúner̄]
Urdiñarbe -i péioi 2: [péjoi̯]
Urketa -n grázianán 1: [grásjanán]
Urretxu -na marítxuna 1: [marítʃuna]
Ürrüstoi -i maritxúi 1: [maritʃúi]
Uztaritze -renganat máritxurenganát 1: [máritʃureŋganát]
Uztaritze -renganat péiorengánat 2: [péi̯oreŋgánat]
Zaratamo -gana marítxugána 1: [marítʃuɣána]
Zeanuri -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Zeberio -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Zegama -na marítxuna 1: [marítʃuna]
Zilbeti -(e)ingana marítxuingána 1: [marítʃwiŋgána]
Zollo (Arrankudiaga) -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Zornotza -gana marítxugana 1: [marítʃuɣana]
Zugarramurdi -(e)ingana marítxuinganá 1: [marítʃwiŋganá]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper