Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

193 emaitza 1195 bilaketarentzat

1195: nombres propios: -bok + rengan / noms propres: -bok + rengan / proper names: -bok + rengan / (izen berezia + inesiboa (biziduna))

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): nombres propios: -bok + rengan
  • Galdera (fr): noms propres: -bok + rengan
  • Galdera (en): proper names: -bok + rengan
  • Galdera (lat): izen berezia + inesiboa (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta maritxurekin marítxurekín 1: [marítʃurekín]
Ahetze maritxun beitan marítxum béitan 1: [marítʃum béi̯tan]
Aia marítxugan máritxugan 1: [máritʃuɣan]
Aldude -tan marítxuitán 1: [marítʃuitán]
Aldude maritxu baitan marítxu báitan 2: [marítʃu βái̯tan]
Alkotz maritxukin marítxukín 1: [marítʃukín]
Altzai -tan maitxútan 1: [maitʃútan]
Altzürükü máritxúetan máritxúetan 1: [máritʃúetan]
Amezketa pellokín pellokín 1: [peʎokín]
Andoain maritxukin máritxukin 1: [máritʃukin]
Aniz pellon péllon 1: [péʎon]
Aramaio maríges maríges 1: [maríɣeś]
Aramaio marítxugan marítxugan 2: [marítʃuɣan]
Araotz (Oñati) maritxukin marítxukin 1: [marítʃukin]
Arbizu maritxurekin marítxurekíñ 1: [marítʃurekíɲ]
Arboti marütxün gainian marütx´ün gainian 1: [marytʃýŋ gai̯njan]
Arboti pellón gainian pellón gainian 2: [peʎóŋ gai̯njan]
Armendaritze maritxun gainian marítxun gainián 1: [marítʃuŋ gai̯nián]
Armendaritze maritxun baitan máritxum báitan 2: [márium bái̯tan]
Armendaritze maritxuin baitan marítxuim baitán 3: [marítʃui̯m bai̯tán]
Arnegi -tan marítxutan 1: [marítʃutan]
Arrangoitze marítxuren gainean marítxurén gaineán 1: [marítʃuréŋ gai̯neán]
Arrasate maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Arrazola (Atxondo) marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Arrieta maríges máritxugés 1: [máritʃuɣéś]
Arrieta máritxuges máritxugés 1: [máritʃuɣéś]
Arroa (Zestoa) maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Arroa (Zestoa) -ngan marítxurengán 1: [marítʃureŋgán]
Arrueta -ne(a)n marítxunián 1: [marítʃunján]
Arrueta martínetan martínetan 2: [martínetan]
Asteasu pellon péllon 1: [péʎon]
Ataun maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Azkaine maitxun baitan máitxum baitán 1: [máitʃum bai̯tán]
Azkaine -(r)i maritxurí 2: [maritʃurí]
Azkaine maritxuren baitan máritxurem baitán 3: [máritʃurem bai̯tán]
Azkoitia maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Azpeitia maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Baigorri maritxon baitan maritxóm baitan 1: [maritʃóm bai̯tan]
Bakio maríges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Bakio máritxuges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Bardoze maitxún maitxún 1: [maitʃún]
Barkoxe -tan maritxútan 1: [maritʃútan]
Bastida maritxun maritxun 1: [maritʃun]
Beasain -ne(a)n péllonen 1: [péʎonen]
Behorlegi maritxukin marítxuikin 1: [marítʃui̯kin]
Behorlegi maritxuin baitan marítxuim baitán 2: [marítʃui̯m bai̯tán]
Beizama maritxukin máritxukín 1: [máritʃukín]
Bergara maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Bermeo máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Bermeo maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Berriz máritxuan máritxuan 1: [máritʃuan]
Berriz máritxugás máritxugas 2: [máritʃuɣaś]
Beruete marítxukén marítxukén 1: [marítʃukén]
Beskoitze maritxu baitan máritxu báitan 1: [máritʃu bái̯tan]
Beskoitze -tan máritxután 2: [máritʃután]
Bidarrai maritxuin baitan marítxuim baitán 1: [marítʃuim bai̯tán]
Bolibar marítxugan máritxugan 1: [máritʃuɣan]
Busturia marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Deba maritxukin marítxukíñ 1: [marítʃukíɲ]
Deba maritxukin máritxukíñ 2: [máritʃukíɲ]
Dima marítxugan máritxugan 1: [máritʃuɣan]
Domintxaine -tan marítxutan 1: [marítʃutan]
Donamaria pellon péllon 1: [péʎon]
Donibane Lohizune maitxun baitan máitxuim baitan 1: [máitʃum batan]
Donostia -ngan maritxungan 1: [maritʃuŋgan]
Donostia -ngan maritxungain 2: [maritʃuŋgai̯n]
Donostia maritxukin maritxukin 3: [maritʃukin]
Dorrao / Torrano máritxuén máritxuén 1: [máritʃwén]
Eibar pellokín péllokiñ 1: [péʎokiɲ]
Elantxobe maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Elduain -ngan péllongan 1: [péʎoŋgan]
Elgoibar pellokín pellokin 1: [peʎokin]
Elorrio maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Erratzu pellon péllon 1: [péʎon]
Errezil maritxun máritxuná 1: [máritʃuná]
Errezil -ngan máritxunganá 2: [máritʃuŋganá]
Errezil maritxukin marítxukíñ 3: [marítʃukíɲ]
Errigoiti marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Eskiula maritxun barne maritxum bárne 1: [maritʃum bárne]
Eskiula -(r)i maritxuí 2: [maritʃuí]
Etxalar pellon péllom 1: [péʎom]
Etxaleku maitxún maítxun 1: [maítʃun]
Etxarri (Larraun) maritxukin máritxukín 1: [máritʃukín]
Etxebarri maríges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Etxebarri máritxuges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Etxebarria marítxus marítxus 1: [marítʃuś]
Eugi maritxukin marítxuikin 1: [marítʃwikin]
Ezkio-Itsaso maritxukin máritxukíñ 1: [máritʃukíɲ]
Ezkurra maritxun maritxún 1: [maritʃún]
Ezterenzubi maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Gaintza mareátxokíñ mareátxokíñ 1: [mareátʃokíɲ]
Gaintza máriakíñ máriakíñ 2: [máriakíɲ]
Gamarte -tan maítxutan 1: [maítʃutan]
Gamiz-Fika maríges máritxugés 1: [máritʃuɣéś]
Gamiz-Fika máritxuges máritxugés 1: [máritʃuɣéś]
Garrüze -tan maritxután 1: [maritʃután]
Getaria maritxukin máritxukiñ 1: [máritʃukiɲ]
Getaria -ngan máritxungan 2: [máritʃuŋgan]
Getxo maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Gizaburuaga maríges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Gizaburuaga máritxuges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Goizueta pellokín péllokin 1: [péʎokin]
Hazparne maritxu baitan máritxu báitan 1: [máritʃu βái̯tan]
Hendaia maitxun baitan maitxúm baitán 1: [maitʃúm batán]
Hernani pellokín péllokín 1: [péʎokín]
Hondarribia máritxutas máritxutas 1: [máritʃutaś]
Hondarribia -ngan máritxurengaiñ 2: [máritʃureŋgai̯ɲ]
Ibarruri (Muxika) marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Igoa maritxukin máritxukín 1: [máritʃukín]
Ikaztegieta marítxugan máritxugan 1: [máritʃuɣan]
Irisarri maritxuin baitan maritxúim baitán 1: [maritʃúi̯m bai̯tán]
Irisarri -tan peiotán 2: [pei̯otán]
Itsasu maritxun baitan marítxum baitán 1: [marítʃum bai̯tán]
Izturitze maritxun baitan maritxúm báitan 1: [maritʃúm bái̯tan]
Izturitze -tan maritxután 2: [maritʃután]
Jaurrieta maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Jutsi -tan maritxutan 1: [maritʃutan]
Kortezubi máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Landibarre maritxu baitan máritxu baitán 1: [máritʃu βai̯tán]
Larrabetzu marítxugan máritxugan 1: [máritʃuɣan]
Larraine -tan péttetan 1: [péttetan]
Larzabale maáño baitán maáño baitán 1: [maáɲo βai̯tán]
Lasarte-Oria maritxun máritxún 1: [máritʃún]
Laukiz maríges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Laukiz máritxuges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Legazpi maritxukin maritxukin 1: [maritʃukiŋ]
Leintz Gatzaga máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Leioa maríges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Leioa máritxuges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Leitza -ngan pellongán 1: [peʎoŋgán]
Lekaroz pellokín pellokin 1: [peʎokin]
Lekeitio maríges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Lekeitio máritxuges marítxuges 1: [marítʃuɣeś]
Lemoa máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Lemoa marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Lemoiz maríges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Lemoiz máritxuges máritxuges 1: [máritʃuɣeś]
Luzaide / Valcarlos maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Luzaide / Valcarlos maritxuren baitan marítxurem báitan 2: [marítʃurem bái̯tan]
Makea -tan máritxután 1: [máritʃután]
Makea maritxu baitan máritxu báitan 1: [máritʃu βái̯tan]
Mañaria máritxugás máritxugás 1: [máritʃuɣáś]
Mendaro maritxukin máritxukín 1: [máritʃukíŋ]
Mendaro máritxugás marítxugás 2: [marítʃuɣáś]
Mendata Maritxuntzat máritxuntzat 1: [máritʃuntsat]
Mezkiritz maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Montori péttetzaz péttetzaz 1: [péttetsas]
Montori pétten pétten 2: [pétten]
Mugerre maritxun gainian maritxun gainian 1: [maritʃuŋ gai̯njan]
Mungia marítxugan máritxugan 1: [máritʃugan]
Oderitz -ngan máritxungáin 1: [máritʃuŋgái̯n]
Oiartzun -ngan péllongán 1: [péʎoŋgán]
Oñati maritxukin marítxukin 1: [marítʃukin]
Ondarroa máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Orexa -ngan péllongán 1: [péʎɔŋgán]
Orio maritxukin máritxukin 1: [máritʃukin]
Orio -ngan máritxungañ 1: [máritʃuŋgaɲ]
Orio maritxukin máritxukiñ 2: [máritʃukiɲ]
Orozko máritxugás marítxugas 1: [marítʃuɣaś]
Orozko marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Otxandio marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Pagola -tan maritxútan 1: [maritʃútan]
Pasaia pellokín péllokin 1: [péʎokin]
Santa Grazi -tan maritxútan 1: [maritʃútan]
Sara maritxurekin marítxuekín 1: [marítʃuekín]
Senpere máritxuín gáinian máritxuín gáiniam 1: [máritʃuíŋ gái̯niam]
Senpere maritxuin baitan maritxúim báitan 2: [maritʃúi̯m bái̯tan]
Sohüta -tan maitxútan 1: [maitʃútan]
Sondika maritxun máritxun 1: [máritʃun]
Suarbe maritxukin marítxukín 1: [marítʃukín]
Suarbe maritxun marítxun 2: [marítʃun]
Sunbilla pellokín pellokin 1: [peʎokin]
Tolosa pellon péllón 1: [péʎón]
Uharte Garazi -tan marítxutan 1: [marítʃutan]
Uharte Garazi maritxu baitan marítxu báitan 2: [marítʃu bái̯tan]
Urdiain maritxukin marítxukín 1: [marítʃukín]
Urdiñarbe máritxúetan maritxúetan 1: [maritʃúetan]
Urketa grázianan grázianan 1: [grásjanan]
Urretxu maritxun marítxún 1: [marítʃún]
Urretxu maritxukin máritxukíñ 2: [máritʃukíɲ]
Ürrüstoi -tan maritxútan 1: [maritʃútan]
Uztaritze maritxuren beitan máritxurem béitan 1: [máritʃurem béi̯tan]
Zaratamo marítxugándik marítxugándik 1: [marítʃuɣándik]
Zaratamo marítxugan marítxugán 1: [marítʃuɣán]
Zeanuri marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Zeberio -ne(a)n marítxunean 1: [marítʃunean]
Zeberio maríges marítxuges 2: [marítʃuɣeś]
Zeberio máritxuges marítxuges 2: [marítʃuɣeś]
Zegama maritxukin marítxukíñ 1: [marítʃukíɲ]
Zilbeti maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Zollo (Arrankudiaga) maritxun marítxun 1: [marítʃun]
Zornotza marítxugan marítxugan 1: [marítʃuɣan]
Zugarramurdi maritxukin marítxuikín 1: [marítʃwikíŋ]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper