Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

109 emaitza 1181 bilaketarentzat

1181: -u+konts + arekin / -u+konts + arekin / -u+konts + arekin / (-u bukaera + kontsonantea + soziatibo singularra)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabidea
  • Galdera (es): -u+konts + arekin
  • Galdera (fr): -u+konts + arekin
  • Galdera (en): -u+konts + arekin
  • Galdera (lat): -u bukaera + kontsonantea + soziatibo singularra
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta auntzeikin auntzáikin 1: [au̯ntsái̯kin]
Aia auntzakiñ áuntzakiñ 1: [áu̯ntsakiɲ]
Aldude auntzaekin auntzaékin 1: [au̯ntsaékin]
Alkotz auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Amezketa auntzekin auntzékín 1: [au̯ntsé:kín]
Andoain a(h)untzakin auntzákin 1: [au̯ntsákin]
Aniz auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Aramaio auntzekíñ auntzékiñ 1: [au̯ntsékiɲ]
Aramaio auntzas auntzás 2: [au̯ntsáś]
Araotz (Oñati) a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakin]
Arbizu áuntzaakín áuntzaakín 1: [áu̯ntsaakín]
Arrasate auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Arrazola (Atxondo) auntzas áuntzas 1: [áu̯ntsaś]
Arrieta euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Arroa (Zestoa) a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Asteasu a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Ataun auntzekíñ áuntzekíñ 1: [áu̯ntsekíɲ]
Azkoitia auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékiŋ]
Azpeitia auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékiŋ]
Bakio euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Beasain auntzegin auntzégin 1: [au̯ntséɣiŋ]
Beizama a(h)untzakin auntzákin 1: [au̯ntsákiŋ]
Bergara a(h)untzakin auntzákin 1: [au̯ntsákin]
Bermeo auntzeas auntzéas 1: [au̯ntséaś]
Berriz auntzegas áuntzegas 1: [áu̯ntseɣaś]
Beruete áuntzekén áuntzekén 1: [áu̯ntsekén]
Beruete auntzekin áuntzekín 2: [áu̯ntsekín]
Bolibar euntzas eúntzas 1: [eúntsaś]
Busturia euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Deba a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Deba auntzakiñ áuntzakíñ 2: [áu̯ntsakíɲ]
Dima euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Donamaria auntzaekin áuntzAEkin 1: [áu̯ntsạkin]
Donostia a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakin]
Dorrao / Torrano auntzeikin auntzéiki 1: [au̯ntséi̯ki]
Eibar a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakin]
Elantxobe auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Elduain auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékiŋ]
Elgoibar auntzagin áuntzagin 1: [áu̯ntsaɣin]
Elorrio áuntzes áuntzes 1: [áu̯ntseś]
Erratzu auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Errezil a(h)untzakin auntzákin 1: [au̯ntsákiŋ]
Errigoiti auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Etxalar auntzekíñ áuntzekiñ 1: [áu̯ntsekiɲ]
Etxaleku auntzekin áuntzekin 1: [áu̯ntsekiŋ]
Etxarri (Larraun) auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékiŋ]
Etxebarri auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Etxebarria auntzagas áuntzagás 1: [áu̯ntsaɣáś]
Eugi auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Ezkio-Itsaso auntzekin áuntzekin 1: [áu̯ntsekiŋ]
Ezkurra auntzekin áuntzekín 1: [áu̯ntsekín]
Gaintza auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékiŋ]
Gamiz-Fika euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Getaria auntzakiñ áuntzakiñ 1: [áu̯ntsakiɲ]
Getxo auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Gizaburuaga auntzeas áuntzeas 1: [áu̯ntseaś]
Goizueta auntzagin áuntzagin 1: [áu̯ntsaɣiŋ]
Goizueta a(h)untzakin áuntzakin 2: [áu̯ntsakiŋ]
Hernani a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Hondarribia auntzakiñ áuntzakiñ 1: [áu̯ntsakiɲ]
Ibarruri (Muxika) euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Igoa auntzekin áuntzekín 1: [áu̯ntsekín]
Ikaztegieta auntzekin áuntzekin 1: [áu̯ntsekin]
Jaurrieta auntzarekin áuntzarekín 1: [áu̯ntsarekín]
Kortezubi euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Larrabetzu auntzegas éuntzegas 1: [éu̯ntseɣaś]
Lasarte-Oria a(h)untzakin áuntzakín 1: [áu̯ntsakín]
Laukiz auntzeas auntzéas 1: [au̯ntséaś]
Legazpi auntzekin auntzekin 1: [au̯ntsekiŋ]
Leintz Gatzaga auntzagas auntzágas 1: [au̯ntsáɣaś]
Leioa euntzeágas euntzeágas 1: [eu̯ntseáɣaś]
Leitza auntzegin áuntzegin 1: [áu̯ntsøɣin]
Lekaroz auntzeikin auntzéikin 1: [au̯ntséi̯kin]
Lekeitio auntzagas auntzágas 1: [au̯ntsáɣaś]
Lemoa euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Lemoiz auntzeas auntzéas 1: [au̯ntséaś]
Luzaide / Valcarlos auntzarekin aúntzarékin 1: [aúntsarékin]
Mañaria euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Mendaro auntzakiñ auntzágíñ 1: [au̯ntsáɣíɲ]
Mendaro auntzakiñ áuntzakíñ 2: [áu̯ntsakíɲ]
Mendata eutzéas eutzéas 1: [eu̯tséaś]
Mezkiritz auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Mugerre auntzaekin ahuntxaekin 1: [ahuntʃaekin]
Mungia euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Oderitz auntzekin áuntzekin 1: [áu̯ntsekiŋ]
Oiartzun a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Oñati a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakin]
Ondarroa auntzas áuntzas 1: [áu̯ntsaś]
Orexa auntzarekin auntzárekíñ 1: [au̯ntsárekíɲ]
Orio a(h)untzakin áuntzakin 1: [áu̯ntsakiŋ]
Orozko auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Otxandio auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Pasaia a(h)untzakin áuntzakín 1: [áu̯ntsakín]
Sondika auntzeas auntzéas 1: [au̯ntséaś]
Suarbe auntzekin auntzékin 1: [au̯ntsékin]
Suarbe auntzéki auntzéki 2: [au̯ntséki]
Sunbilla auntzekin áuntzekin 1: [áu̯ntsekin]
Tolosa auntzagin áuntzagin 1: [áu̯ntsaɣin]
Urdiain a(h)untzakin áuntzakín 1: [áu̯ntsakín]
Urretxu auntzakiñ áuntzakíñ 1: [áu̯ntsakíɲ]
Ürrüstoi a(h)untzakin ah´üntzakin 1: [ahýntsakin]
Zaratamo euntzégas euntzégas 1: [eu̯ntséɣaś]
Zeanuri auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Zeberio auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Zegama auntzekíñ auntzékíñ 1: [au̯ntsékíɲ]
Zilbeti auntzeikin auntzeíkin 1: [au̯ntseíkin]
Zollo (Arrankudiaga) auntzegas auntzégas 1: [au̯ntséɣaś]
Zornotza euntzas éuntzas 1: [éu̯ntsaś]
Zugarramurdi auntzaekin áuntzaekín 1: [áu̯ntsaekín]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper