Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

183 emaitza 1116 bilaketarentzat

1116: -o + arenganantz / -o + arenganantz / -o + arenganantz / (-o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
  • Galdera (es): -o + arenganantz
  • Galdera (fr): -o + arenganantz
  • Galdera (en): -o + arenganantz
  • Galdera (lat): -o bukaera + hurbiltze adlatibo singularra (bizidu
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta astóinganá astóinganá 1: [aśtói̯ŋganá]
Abaurregaina / Abaurrea Alta astoain aldera astóin aldéra 2: [aśtói̯n aldéra]
Ahetze astoari buruz astóari burúz 1: [aśtóari βurús]
Aia astoa(re)ngana / astuengana(t) astúangana 1: [aśtúaŋgana]
Aldude astoai buruz astoái burúz 1: [aśtoái̯ burús]
Alkotz astoan alde(r)a astoán aldéra 1: [aśtoán aldéra]
Alkotz astoan alde(r)a mutíkoan aldéra 2: [mutíkoan aldéra]
Altzürükü astora(t) buruz astúla b´üz 1: [aśtúla bý:s]
Amezketa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Andoain astoan alde(r)a astúan aldéa 1: [aśtúan aldéa]
Aniz asto alde(r)a astó aldera 1: [aśtó aldera]
Aramaio astuen alde(r)a astúen aldera 1: [aśtúen aldera]
Araotz (Oñati) astoan alde(r)a mutíkuan aldéa 1: [mutíkwan alðéa]
Arbizu astoan alde(r)a astuán alderá 1: [aśtwán alderá]
Armendaritze astuari buruz astúari burúz 1: [aśtúari βurús]
Arnegi astoari buruz astóari búruz 1: [aśtóari búrus]
Arrangoitze astoari buruz astoári burúz 1: [aśtoári βurús]
Arrasate astuen alde(r)a astúen aldéra 1: [aśtúen alðéra]
Arrazola (Atxondo) astúanarutz astúanarus 1: [aśtúanaruś]
Arrieta astoa(g)añe astoáñé 1: [aśtoáɲé]
Arroa (Zestoa) astoana / astuena astúena 1: [aśtúena]
Asteasu astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Ataun astongana astónganá 1: [aśtóŋganá]
Ataun astoa(re)ngana / astuengana(t) astóarenganá 2: [aśtóareŋganá]
Azkaine astoari buruz astóari burúz 1: [aśtóari βurús]
Azkoitia aston alde(r)a astún aldea 1: [aśtún aldea]
Azpeitia astuen alde(r)a astúen aldea 1: [aśtúen aldea]
Baigorri astoari buruz astoari búruz 1: [aśtoari βúrus]
Bakio astoa(g)añe astoaiñe 1: [aśtoai̯ɲe]
Barkoxe astuai buuz astúai büz 1: [aśtúai̯ bys]
Beasain aston alde(r)a astón aldea 1: [aśtón aldea]
Behorlegi astoai buruz astóai búruz 1: [aśtóai̯ βúrus]
Beizama aston alde(r)a astón aldeá 1: [aśtón aldeá:]
Bergara astoan alde(r)a astuán aldéra 1: [aśtuán aldéra]
Bermeo astoa(g)añe astúeiñe 1: [aśtúei̯ɲe]
Bermeo astoañentz(a) astúeiñentz 1: [aśtúei̯ɲents]
Berriz astoaganantz astúanántz 1: [aśtúanánts]
Beruete astoan alde(r)a ástoan aldéa 1: [áśtoan aldéa]
Beruete astoa(re)ngana / astuengana(t) ástoanganá 2: [áśtoaŋganá]
Bidarrai astoari buruz astóari buruz 1: [aśtóari burus]
Bolibar astoa(re)ngana / astuengana(t) astuángana 1: [aśtwáŋgana]
Bolibar astueganuntz astuánganuntz 1: [aśtwáŋganunts]
Bolibar astoa(re)ngana / astuengana(t) mutíkoangána 2: [mutíkoaŋgána]
Busturia astoaganantz astoanerántz 1: [aśtoaneránts]
Deba astuen alde(r)a astúen alderá 1: [aśtúen alderá:]
Deba astúen bidéra astúem bidéra 2: [aśtúem biðéra]
Dima astoaganantza astoaganántza 1: [aśtoaɣanántsa]
Dima astoagana astoágana 2: [aśtoáɣana]
Donamaria aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldéra]
Donibane Lohizune astoari buruz astóari burúz 1: [aśtóari βurús]
Donostia astoa(re)ngana / astuengana(t) astuengana 1: [aśtueŋgana]
Dorrao / Torrano astoain aldera astuéin aldiá 1: [aśtwéi̯n aldjá]
Eibar astoagana astúaana 1: [aśtúaana]
Eibar asto alde(r)a astó aldea 2: [aśtó aldea]
Eibar astoan alde(r)a astúa aldera 3: [aśtúa aldera]
Eibar astoan alde(r)a astúan aldéra 4: [aśtúan aldéra]
Elantxobe astoa(g)añe astuegáñe 1: [aśtweɣáɲe]
Elantxobe astoañentz(a) astueráñe 2: [aśtweráɲe]
Elduain aston alde(r)a aston aldeá 1: [aśton aldeá]
Elgoibar astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Elorrio astúanarutz astúaruntz 1: [aśtúarunts]
Elorrio astueganuntz mutíkuanus 2: [mutíkwanuś]
Erratzu asto alde(r)a ástoaldéra 1: [áśtoaldéra]
Errezil astoa(re)ngana / astuengana(t) astúangana 1: [aśtúaŋgana]
Errezil astoana / astuena astúana 2: [aśtúana]
Errigoiti astoañentz(a) astoáñéntz 1: [aśtoáɲénts]
Eskiula astuéi b´üz astúi büz 1: [aśtúi̯ bys]
Etxalar astoan alde(r)a astúAEn aldéra 1: [aśtúạn aldéra]
Etxaleku astuaren aldea mútikoaren áldeá 1: [mútikoaren áldeá]
Etxarri (Larraun) astoa(re)ngana / astuengana(t) astóanganá 1: [aśtóaŋganá]
Etxarri (Larraun) ástoangan áldeá ástoangan áldeá 2: [áśtoaŋgan áldeá]
Etxarri (Larraun) astoan alde(r)a ástoan aldeá 3: [áśtoan aldeá]
Etxebarri astoaganantza astóaganantza 1: [aśtóaɣanantsa]
Etxebarria astuágana astuágana 2: [aśtwáɣana]
Etxebarria astuánganá astuánganá 3: [aśtwáŋganá] -
Eugi astoain aldera astuéin alderá 1: [aśtwéi̯n alderá]
Ezkio-Itsaso astongana astónganá 1: [aśtóŋganá]
Ezkurra ástoaken áldea ástoaken áldea 1: [áśtoaken áldea]
Ezterenzubi astora(t) buruz astorá buúz 1: [aśtorá buús]
Gaintza astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Gaintza astoa(re)ngana / astuengana(t) astóanganá 2: [aśtóaŋganá]
Gamarte astoari buruz astóari búruz 1: [aśtóari βúrus]
Gamiz-Fika astorántza astorántza 1: [aśtorántsa]
Gamiz-Fika astoaganantza astoáganántza 1: [aśtoáɣanántsa]
Garrüze astoari buruz ástoari b´üz 1: [áśtoari βýs]
Getaria astoa(re)ngana / astuengana(t) astúengana 1: [aśtúeŋgana]
Getaria astoa(n)ganantz astúenganantz 1: [aśtúeŋganants]
Getxo astoaganantza astoaganántza 1: [aśtoaɣanántsa]
Gizaburuaga astueganuntz mutíkuganutz 1: [mutíkuɣanuts]
Goizueta aston alde(r)a astón alderá 1: [aśtón alderá]
Hazparne astuai buuz astúai burúz 1: [aśtúai̯ βurús]
Hendaia astuari buruz astuarí buruz 1: [aśtuarí burus]
Hernani astoan alde(r)a astúan aldeá 1: [aśtúan aldeá]
Hondarribia astoa(re)ngana / astuengana(t) astúarengana 1: [aśtúareŋgana]
Ibarruri (Muxika) astoagana astoágana 1: [aśtoáɣana]
Ibarruri (Muxika) astoaganantza astoáganantza 1: [aśtoáɣanantsa]
Igoa astoa(re)ngana / astuengana(t) astóanganá 1: [aśtóaŋganá]
Ikaztegieta astongana ástongana 1: [áśtoŋgana]
Irisarri astoari buruz ástoari búruz 1: [áśtoari búrus]
Itsasu astoari buruz astóari burúz 1: [aśtóari βurús]
Izturitze astuari buruz astuári buruz 1: [aśtwári βurus]
Jaurrieta astoáren aldéalá astoáren aldéalá 1: [aśtoœ́ren aldéalá]
Jutsi astoari buruz astoari buruz 1: [aśtoari βurus]
Jutsi astora(t) buruz astorat buruz 1: [aśtorat burus]
Kortezubi astoañentz(a) astuañéntz 1: [aśtuaɲénts]
Larrabetzu astoaganantza astoáganantza 1: [aśtoáɣanantsa]
Larraine astualát astualát 1: [aśtualát]
Larraine astoai buruz astoai bürüz 1: [aśtoai̯ byrys]
Larzabale astuain diekzioneat astuain diekzioneát 1: [aśtwai̯n dieksioneát]
Larzabale astuari buruz astuári burúz 2: [aśtwári βurús]
Larzabale astuain diekzioneat astuáin diekzionian 3: [aśtwái̯n dieksionjan]
Larzabale mutikoari buruz muthíkuari burúz 4: [muthíkwari βurús]
Lasarte-Oria astoana / astuena ástuaná 1: [áśtuaná]
Lasarte-Oria astoa(re)ngana / astuengana(t) astúanganá 2: [aśtúaŋganá]
Laukiz astoaganantza astoganántza 1: [aśtoɣanántsa]
Laukiz astoana / astuena astoganá 2: [aśtoɣaná]
Legazpi astoagana astoana 1: [aśtoana]
Leintz Gatzaga astúanarutz astúarutza 1: [aśtúarutsa]
Leintz Gatzaga astoagana astúagana 2: [aśtúaɣana]
Leioa astoaganantza astoánantza 1: [aśtoánantsa]
Leitza astoan alde(r)a astoan álderá 1: [aśtoan álderá]
Lekaroz astoain aldera astoáiñ alderrdíre 1: [aśtoái̯ɲ aldɛr̄ðíre]
Lekeitio astoaganantz astúaganatz 1: [aśtúaɣanats]
Lemoa astoaganantza astoánantza 1: [aśtoánantsa]
Lemoiz astorántza astorántza 1: [aśtorántsa]
Luzaide / Valcarlos astoain aldera astoáin aldéra 1: [aśtoái̯n aldéra]
Luzaide / Valcarlos astoari buruz astóari búruz 1: [aśtóari βúrus]
Makea mutikoari buruz mutíkoari burúz 1: [mutíkoari βurús]
Mañaria astueganuntz astuéganúntz 1: [aśtuéɣanúnts]
Mendaro astoana / astuena astúaná 1: [aśtúaná]
Mendaro astoagana astúaganá 2: [aśtúaɣaná]
Mendata astoañentz(a) astoáñentza 1: [aśtoáɲentsa]
Mezkiritz astoain aldera astóain aldéra 1: [aśtóai̯n aldéra]
Montori astuéi b´üz astuéi b´üz 1: [aśtuéi̯ bý:s]
Montori astora(t) buruz astóilab´üz 2: [aśtói̯laβý:s]
Mugerre astuai buuz astuai buuz 1: [aśtwai̯ buus]
Mungia astoaganantza astoáganántza 1: [aśtoáɣanántsa]
Oderitz astoan alde(r)a astoán aldeá 1: [aśtoán aldeá]
Oiartzun astuaren aldea astúaren aldéa 1: [aśtúaren aldéa]
Oiartzun astoan alde(r)a astúan aldeá 2: [aśtúan aldeá]
Oñati astúanarutz astúanaruntz 1: [aśtúanarunts]
Ondarroa ástukana ástukana 1: [áśtukana]
Orexa astoan alde(r)a astóan aldeá 1: [aśtóan aldeá]
Orio astoana / astuena astúena 1: [aśtúena]
Orio astoana / astuena mutíkoena 2: [mutíkoena]
Orozko astoaganantza astoáganantza 1: [aśtoáɣanantsa]
Orozko astoagana astoágana 2: [aśtoáɣana]
Otxandio astoana / astuena astuána 1: [aśtwána]
Otxandio astoaganantza mutíkoagantza 1: [mutíkoaɣantsa]
Otxandio astoagana mutíkoagana 2: [mutíkoaɣana]
Pagola astuai buuz astuái bü´üz 1: [aśtwái̯ byýs]
Pasaia astoa(re)ngana / astuengana(t) ástuénganá 1: [áśtuéŋganá]
Santa Grazi astuain diekzioneat astun diekzionei büüz 1: [aśtun dieksionei̯ byys]
Sara astuen alde(r)a astuén aldéat 1: [aśtwén aldéat]
Sara astoa(re)ngana / astuengana(t) astuéngánat 2: [aśtwéŋgánat]
Senpere astoari buruz astóari burúz 1: [aśtóari βurús]
Sohüta astuéi b´üz astúi büz 1: [aśtúi̯ by:s]
Sondika astoaganantza astoánantza 1: [aśtoánantsa]
Suarbe astoa(re)ngana / astuengana(t) astoánganá 1: [aśtoœ́ŋganá]
Suarbe astoan alde(r)a astuán aldéra 2: [aśtwán aldéra]
Sunbilla aston alde(r)a astún aldéra 1: [aśtún aldɛ́ra]
Tolosa aston alde(r)a astóon aldea 1: [aśtóon aldea]
Uharte Garazi astora(t) buruz astóat burúz 1: [aśtóat burús]
Uharte Garazi astoai buruz astoái búruz 2: [aśtoái̯ búrus]
Urdiain astuen alde(r)a astuén aldeá 1: [aśtwén aldeá]
Urdiñarbe astuér büz astuér büz 1: [aśtwér bỹ:s]
Urretxu astongana astónganá 1: [aśtóŋganá]
Urretxu astongana astóna 2: [aśtóna]
Ürrüstoi astoai buruz astoái büüz 1: [aśtoái̯ byys]
Uztaritze astoari buruz astóari búruz 1: [aśtóari βúrus]
Zaratamo astoaganantza astóakanántza 1: [aśtóakanántsa]
Zaratamo astoagana astoágana 2: [aśtoáɣana]
Zeanuri astoaganantza astoáganantza 1: [aśtoáɣanantsa]
Zeberio astoagana astoágana 1: [aśtoáɣana]
Zeberio astoaganantza astoáganantza 1: [aśtoáɣanantsa]
Zeberio astoagana mutíkoagana 2: [mutíkoaɣana]
Zeberio astoaganantza mutíkoaganantza 2: [mutíkoaɣanantsa]
Zegama astongana astóna 1: [aśtóna]
Zilbeti asto alde(r)a ástoalderá 1: [áśtoalderá]
Zollo (Arrankudiaga) astoaganantza astóaganantxa 1: [aśtóaɣanantʃa]
Zornotza astoaganantza mutíkueganántza 1: [mutíkweɣanántsa]
Zornotza astoagana mutíkuegana 2: [mutíkweɣana]
Zugarramurdi mutikoari buruz mutíkoai búruz 1: [mutíkoai̯ βúrus]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper