Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

172 emaitza 1094 bilaketarentzat

1094: -o + etan / -o + etan / -o + etan / (-o bukaera + inesibo plurala)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
  • Galdera (es): -o + etan
  • Galdera (fr): -o + etan
  • Galdera (en): -o + etan
  • Galdera (lat): -o bukaera + inesibo plurala
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta itxásuetan itxásoetan 1: [itʃáśoetan]
Abaurregaina / Abaurrea Alta besoétan besoétan 2: [βeśoétan]
Ahetze zul(h)oetan ziluétan 1: [siluétan]
Aia itxasotán itxasotán 1: [i̯tʃaśotán]
Aldude zulotan zílotan 1: [sílotan]
Alkotz zulotan zulótan 1: [sulótan]
Altzai zul(h)oetan xilhúetan 1: [ʃilhúetan]
Altzürükü zul(h)oetan tzilhúetan 1: [tsilhúetan]
Amezketa zulotan zulótan 1: [sulótan]
Andoain zulotan zulotán 1: [sulotán]
Aniz zul(h)oetan zuluétan 1: [suluétan]
Aramaio itxásuetan itxésuetan 1: [itʃéśwetan]
Araotz (Oñati) zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Arbizu zulotan zúlotan 1: [súlotan]
Arboti zul(h)oetan xilhuétan 1: [ʃilhwétan]
Armendaritze zul(h)oetan ziluétan 1: [siluétan]
Arnegi zulotan zilotán 1: [silotán]
Arrangoitze zulotan zilotán 1: [silotán]
Arrasate zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Arrazola (Atxondo) zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Arrieta itxásoatan itxósoatan 1: [itʃóśoatan]
Arroa (Zestoa) zulotan zúlotá 1: [súlotá]
Arroa (Zestoa) zul(h)oetan zúluetán 1: [súluetán]
Arroa (Zestoa) zulotan zúlotán 2: [súlotán]
Arrueta zul(h)oetan ziluétan 1: [silwétan]
Asteasu zulotan zulótan 1: [sulótan]
Ataun itsásotan itxásotan 1: [itʃáśotan]
Ataun itxásoetán itxásoetán 2: [itʃáśoetán]
Azkaine itxásoetán itxásoetán 1: [itʃáśoetán]
Azkaine zul(h)oetan xiloetán 1: [ʃiloetán]
Azkoitia itsásotan itxésutan 1: [itʃéśutan]
Azpeitia itxásoetán itxásuetán 1: [itʃáśwetán]
Azpeitia itxásoetán itxásoetán 2: [itʃáśoetán]
Baigorri zul(h)oetan ziloétan 1: [siloétan]
Bakio zuloatan sulóatan 1: [śulóatan]
Bakio zuloatan sillóatan 2: [śiʎóatan]
Bardoze zul(h)oetan xilhóetan 1: [ʃilhóetan]
Barkoxe zulotan xilhútan 1: [ʃilhútan]
Bastida zul(h)oetan zilhóetan 1: [silhóetan]
Beasain zulotan zulóotan 1: [sulóotan]
Behorlegi zul(h)oetan zíluetán 1: [síluetán]
Beizama itsásotán itxásotán 1: [itʃáśotán]
Bergara itxasótan itxasútan 1: [itʃaśútan]
Bermeo itxasúetan itxosúetan 1: [itʃośúetan]
Berriz itxásoetán itxósoetán 1: [itʃóśoetán]
Beruete ítxasoatán itxásoatán 1: [itʃáśoatán]
Beskoitze zul(h)oetan ziloetán 1: [siloetán]
Bidarrai zul(h)oetan zílhoetan 1: [sílhoetan]
Bolibar zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Busturia itxásuetan itxósoetan 1: [itʃóśoetan]
Deba itxásoetán itxásuetán 1: [itʃáśuetán]
Dima itsásotan itxósotan 1: [itʃóśotan]
Domintxaine zul(h)oetan zilhuétan 1: [silhwétan]
Donamaria zulotan zolótan 1: [solótan]
Donibane Lohizune zul(h)oetan xiluetán 1: [ʃiluetán]
Donostia itsásotan itxásotan 1: [itʃáśotan]
Dorrao / Torrano itsásotán itxésotán 1: [itʃéśotán]
Eibar zul(h)oetan zulúetán 1: [sulúetán]
Elantxobe itxásuetan itxásuetan 1: [itʃáśwetan]
Elduain zulotan sulután 1: [śulután]
Elduain sorotán sorotán 2: [śorotán]
Elgoibar itxásuetan itxésuetan 1: [itʃɛ́śuetan]
Elgoibar zul(h)oetan sulúetan 2: [śulúetan]
Elorrio itxásoan itxásuen 1: [itʃáśuen]
Elorrio zul(h)oetan sulúetan 2: [śulúetan]
Elorrio itxásoan itxásoan 3: [itʃáśoan]
Erratzu zul(h)oetan ziloétan 1: [siloétan]
Errezil itsásotan itxásotan 1: [itʃáśotan]
Errigoiti itxásoatan itxósoatan 1: [itʃóśoatan]
Eskiula itxasótan itxasótan 1: [itʃaśótan]
Eskiula itsasoetan itxasétan 2: [itʃaśétan]
Eskiula zulotan xilhútan 3: [ʃilhútan]
Eskiula zulotan xilhótan 4: [ʃilhótan]
Etxalar zul(h)oetan zilúetan 1: [silúetan]
Etxaleku zulotan zúlotan 1: [súlotan]
Etxarri (Larraun) itxasotán ítxasotán 1: [ítʃaśotán]
Etxebarri itxásoatan itzósoatan 1: [itsóśoatan]
Etxebarria itxásoan itxásuAEn 1: [i̯tʃáśwạn]
Etxebarria zul(h)oetan suluétan 2: [śulwétan]
Eugi itsásotán itsésotán 1: [itśéśotán]
Ezkio-Itsaso itsásotán itxásotán 1: [itʃáśotán]
Ezkio-Itsaso zulotan zúlotan 2: [súlotan]
Ezkurra zuloatan zuloatán 1: [suloatán]
Ezterenzubi zulotan zilótan 1: [silótan]
Gaintza itsásotán itxásotán 1: [itʃáśotán]
Gamarte zulotan zilótan 1: [silótan]
Gamiz-Fika zuloatan sillóatán 1: [śiʎóatán]
Garrüze zul(h)oetan ziluetán 1: [siluetán]
Getaria itsásotan itxásotan 1: [itʃáśotan]
Getxo itsásotan itxósotan 1: [itʃóśotan]
Gizaburuaga itxásuetan itxósuetan 1: [itʃóśwetan]
Goizueta belásotan belásotan 1: eláśotan]
Hazparne zul(h)oetan zílhoétan 1: [sílhoétan]
Hendaia itsásotan itsásotan 1: [itśáśotan]
Hernani itsásotán itxásután 1: [itʃáśután]
Hondarribia itsásotan itsásotan 1: [itśáśotan]
Ibarruri (Muxika) zulotan súlotan 1: [śúlotan]
Igoa itxasotán ítxasotán 1: [ítʃaśotán]
Igoa ítxasoatán ítxasoatán 2: [ítʃaśoatán]
Ikaztegieta zulotan zúlotan 1: [súlotan]
Irisarri zul(h)oetan ziluetán 1: [siluetán]
Itsasu zul(h)oetan ziloétan 1: [siloétan]
Izturitze zul(h)oetan xilhuétan 1: [ʃilhwétan]
Jaurrieta itxásoetán itxásoetán 1: [itʃáśoetán]
Jutsi itxásuetan itxásuetan 1: [itʃáśuetan]
Jutsi zul(h)oetan zilhúetan 2: [silhúetan]
Kortezubi zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Landibarre zul(h)oetan xiluetán 1: [ʃiluetán]
Larrabetzu itsásotan itxósotan 1: [itʃóśotan]
Larraine zul(h)oetan xilhuétan 1: [ʃilhuétan]
Larraine xankhúetan xankhúetan 2: [ʃaŋkhúetan] -
Larzabale zul(h)oetan zilhuétan 1: [silhwétan]
Lasarte-Oria itsásotán itzásotán 1: [itsáśotán]
Laukiz zulotan súlotan 1: [śúlotan]
Legazpi zulotan zulotan 1: [sulo:tan]
Leintz Gatzaga itxásuetan itxásuetan 1: [itʃáśwetan]
Leioa itsásotan itxósotan 1: [itʃóśotan]
Leitza zuloatan zúloatán 1: [súloatán]
Lekaroz zul(h)oetan zulúetan 1: [sulúetan]
Lekeitio itxasúetan itxasúetan 1: [itʃaśúetan]
Lekeitio zul(h)oetan sulúetan 2: [śulúetan]
Lemoa itxásoatan itxósoatan 1: [itʃóśoatan]
Lemoiz zulotan súlotan 1: [śúlotan]
Luzaide / Valcarlos zulotan zílotan 1: [sílotan]
Makea zul(h)oetan ziluetán 1: [silwetán]
Makea zul(h)oetan ziloétan 2: [siloétan]
Mañaria itxásuetan itxásuetan 1: [itʃáśwetan]
Mendaro itxásoetán itxásuetán 1: [itʃáśwetán]
Mendata zuloatan sulóatan 1: [śulóatan]
Mezkiritz zulotan zílotán 1: [sílotán]
Montori zulotan tzilhótan 1: [tsilhótan]
Montori zankhútan zankhútan 2: [saŋkhútan] -
Mugerre zul(h)oetan zilhuetan 1: [silhwetan]
Mungia itxásoatan itxósoatan 1: [itʃóśoatan]
Oderitz itsásotán itxásotán 1: [itʃáśotán]
Oderitz itsásotán itsásotán 2: [itśáśotán]
Oderitz zulotan txulótan 3: [tʃulótan]
Oiartzun zul(h)oetan zuloetán 1: [suloetán]
Oñati zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Ondarroa itxasótan itxosútan 1: [itʃośútan]
Orexa itxasótan ítxasótan 1: [ítʃaśótan]
Orio itsásotan itxásotan 1: [itʃáśotan]
Orio zulotan zúlotan 2: [súlotan]
Orozko itxásuetan itxásoetan 1: [itʃáśoetan]
Otxandio zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Pagola zul(h)oetan xílhuétan 1: [ʃílhuétan]
Pasaia itxásoetán itzásuetán 1: [i̯tsáśuetán]
Santa Grazi zulotan xilhútan 1: [ʃilhútan] -
Sara zulotan zilótan 1: [silótan]
Senpere zul(h)oetan zilóetán 1: [silóetán]
Sohüta zul(h)oetan xilhuétan 1: [ʃilhuétan]
Sondika itxásoatan itzósoatan 1: [itsóśoatan]
Suarbe itsásotán itxésotán 1: [i̯tʃéśotán]
Suarbe zulotan zulótan 2: [sulótan]
Sunbilla zulotan zulótan 1: [sulótan]
Tolosa itsásotán itxásotán 1: [i̯tʃáśotán]
Uharte Garazi zulotan zilotán 1: [silotán]
Urdiain zulotan zúlotán 1: [súlotán]
Urdiñarbe zul(h)oetan zilhúetan 1: [silhúetan]
Urketa zul(h)oetan ziluétan 1: [silwétan]
Urretxu itxásoetán itxásoetán 1: [itʃáśoetán]
Ürrüstoi zul(h)oetan xilhoétan 1: [ʃilhoétan]
Uztaritze zul(h)oetan xilúetan 1: [ʃilúetan]
Zaratamo itsásotan itzésotan 1: [itséśotan]
Zeanuri itxásuetan itzásoetan 1: [itsáśoetan]
Zeberio itxásoatan itzásoatan 1: [itsáśoatan]
Zegama itsásotán itxásotán 1: [itʃáśotán]
Zilbeti itxásoan itxésuan 1: [itʃéśwan]
Zilbeti zul(h)oetan ziluétan 2: [silwétan]
Zollo (Arrankudiaga) itxasótan itzesótan 1: [itsɛśótan]
Zornotza zul(h)oetan sulúetan 1: [śulúetan]
Zugarramurdi zul(h)oetan zilóetan 1: [silóetan]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper