Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

225 emaitza 1082 bilaketarentzat

1082: -o + rengatik / -o + rengatik / -o + rengatik / (-o bukaera + motibatibo mugagabea)

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
  • Galdera (es): -o + rengatik
  • Galdera (fr): -o + rengatik
  • Galdera (en): -o + rengatik
  • Galdera (lat): -o bukaera + motibatibo mugagabea
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta astoengatik astoéngatík 1: [aśtoíŋgatík]
Ahetze mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Ahetze astoengatik astóengátik 2: [aśtóeŋgátik]
Aia asto(n)gatikan astóngatikán 1: [aśtóŋgatikán]
Aldude astoengatik astoengátik 1: [aśtoeŋgátik]
Alkotz astongatik astóngatík 1: [aśtóŋgatík]
Alkotz mutikongatik mutíkongatík 2: [mutíkoŋgatík]
Altzai asto dela kausa botiko dela káusa 1: [βotiko ðela káu̯źa]
Altzürükü astogatik astogátik 1: [aśtoɣátik]
Amezketa asto(n)gatiken astóngatigén 1: [aśtóŋgatiɣén]
Andoain astoatik astóatík 1: [aśtóatík]
Aniz astoingatík astóingatík 1: [aśtói̯ŋgatík]
Aramaio astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Araotz (Oñati) astogati astógati 1: [aśtóɣati]
Arbizu asto(e)kin astóokí 1: [aśtóokí]
Arboti astondako astuéndako 1: [aśtwéndako]
Arboti asto dela medio muthíko déla médio 2: [muthíko ðéla médjo]
Armendaritze mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Armendaritze asto dela kausa mutiko dela kaus 2: [mutiko ðela kau̯ś]
Arnegi astoingatík mutikóingátik 1: [mutikói̯ŋgátik]
Arnegi astoindako astoindáko 2: [aśtoi̯ndáko]
Arrangoitze astoengatik astóengatík 1: [aśtóeŋgatík]
Arrasate astogaitik astogaitik 1: [aśtoɣai̯tik]
Arrazola (Atxondo) astoagatik astóagattik 1: [aśtóaɣattik]
Arrieta astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣai̯ttík]
Arroa (Zestoa) astogatik astógatik 1: [aśtóɣatik]
Arrueta astondako astuéndako 1: [aśtwéndako]
Arrueta asto dela medio múthiko déla médio 2: [múthiko déla médjo]
Arrueta gátik gátik 2: [gátik] -
Asteasu astongatik astóngatík 1: [aśtóŋgatík]
Ataun asto(e)kin astókiñ 1: [aśtókiɲ]
Ataun astoga(i)tió astókatió 2: [aśtókatjó]
Ataun astokati astókatí 3: [aśtókatí:]
Ataun astogatik astógatík 4: [aśtóɣatík] -
Azkaine mutikorengatik mutíkorengatík 1: [mutíkoreŋgatík]
Azkaine mutikoeri esker mutíkoeri eskérr 2: [mutíkoeri eśkéR]
Azkoitia astoatik astoátik 1: [aśtoátik]
Azpeitia asto(e)kin astókíñ 1: [aśtókíɲ]
Azpeitia asto(n)gatiken astóatikén 1: [aśtóatikén]
Azpeitia astongatik astóngatík 2: [aśtóŋgatík]
Baigorri astongatik astóngatik 1: [aśtóŋgatik]
Baigorri asto(r)entzat astorentzat 2: [aśtorentsat]
Bakio astogaitxik astógaitxik 1: [aśtóɣai̯tʃik] -
Bardoze muthikoengatik muthikóengatik 1: [muthikóeŋgatik]
Bardoze astondako astóndako 2: [aśtóndako]
Barkoxe puthikuengatik puthikuégátik 1: [puthikwéɣátik]
Barkoxe puthikuengatik puthikuéngatik 2: [puthikwéŋgatik]
Barkoxe astoentako astuentáko 3: [aśtwentáko]
Barkoxe mutikoeri esker puthikhuérr esker 4: [puthikhwér̄ eśker]
Barkoxe asto dela kausa puthikú dela káusa 5: [puthikú ðela káu̯źa]
Bastida muthikoengatik muthikoengátik 1: [muthikoeŋgátik]
Bastida astoondako astoondako 2: [aśtoondako]
Beasain astoga(i)tió astógatió 1: [aśtógatiɔ́]
Behorlegi astoingatík astóingatík 1: [aśtóiŋgatík]
Behorlegi astoindako astóindakó 2: [aśtóindakó]
Beizama asto(e)kin astókiñ 1: [aśtókiɲ]
Beizama astogatik astókatík 2: [aśtókatík]
Bergara astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣai̯ttík]
Bermeo astogatxik astóitxik 1: [aśtói̯tʃik]
Berriz astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣai̯ttík]
Beruete astongatik astongatík 1: [aśtoŋgatík]
Beskoitze mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Bidarrai mutikuengatik mutíkuengátik 1: [mutíkweŋgátik]
Bidarrai astondako astúendakó 2: [aśtúendakó]
Bolibar astogaittik mútikogaittík 1: [mútikoɣai̯ttík]
Bolibar astogas ástogas 2: [áśtoɣaś]
Busturia astogaitxik astógaitxik 1: [aśtóɣai̯tʃik]
Deba asto(n)gatikan astógatikám 1: [aśtóɣatikám]
Deba asto(n)gatikan astóatikán 2: [aśtóatikán]
Dima astogaiti astogéiti 1: [aśtoɣéi̯ti]
Domintxaine astoindako astóindako 1: [aśtói̯ndako]
Domintxaine astoen kausaz muthikóen káusaz 2: [muthikóeŋ káu̯śas]
Domintxaine mutikoeri medio muthíkóoi médioz 3: [muthíkóoi̯ médjos]
Donamaria astungetik astúngetik 1: [aśtúŋgətik]
Donibane Lohizune astoingatík astóingatik 1: [aśtói̯ŋgatik]
Donibane Lohizune asto dela medio astó diéla merió 1: [aśtó djéla merió]
Donibane Lohizune asto(r)entzat astóintzat 2: [aśtói̯ntsat]
Donostia asto(n)gatikan astóngatikan 1: [aśtóŋgatikan]
Dorrao / Torrano astoingatík astóingáti 1: [aśtói̯ngáti]
Eibar astogaittik astógattik 1: [aśtóɣattik]
Elantxobe astogaitxik astogáitxik 1: [aśtoɣái̯tʃik]
Elantxobe astogas astógas 2: [aśtóɣaś]
Elgoibar astoatik astóatik 1: [aśtóatik]
Elorrio astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Erratzu astoingatík astóingetik 1: [aśtói̯ŋgətik]
Errezil asto(e)kin astókiñ 1: [aśtókiɲ]
Errezil astogatik astógatik 2: [aśtóɣatik]
Errigoiti astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Eskiula astoentako astoentáko 1: [aśtoentáko]
Eskiula astoengatik astoengátik 1: [aśtoeŋgátik]
Eskiula ástué medioz ástué medioz 2: [áśtwé medjos]
Etxalar astongatik astongátik 1: [aśtoŋgátik]
Etxaleku astongatik ástongatík 1: [áśtoŋgatík]
Etxarri (Larraun) astóngatí astóngatí 1: [aśtóŋgatí]
Etxebarri astogaitti astógaitti 1: [aśtóɣai̯tti]
Etxebarria astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣattík]
Eugi astuengatik astuéngatik 1: [aśtwéŋgatik]
Ezkio-Itsaso astógatí astógatí 1: [aśtóɣatí]
Ezkio-Itsaso astogatik astógatík 2: [aśtóɣatík]
Ezkio-Itsaso asto(e)kin astókíñ 3: [aśtókíɲ]
Ezkurra astongatik astóngatík 1: [aśtó:ŋgatík]
Ezterenzubi astoindako astoindáko 1: [aśtoi̯ndáko]
Ezterenzubi asto dela kausa astoak diela kausa 2: [aśtoak diela kau̯śa]
Gaintza astoangatik astoángatík 2: [aśtoáŋgatík]
Gaintza astoangatik astoángatík 3: [aśtoáŋgatík] -
Gamarte mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Gamiz-Fika astogaitti astógaittí 1: [aśtóɣai̯ttí]
Garrüze mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Garrüze astondako astóendáko 2: [aśtóendáko]
Garrüze astoen kausaz mutíkoen kausáz 3: [mutíkoeŋ kau̯śás]
Garrüze mutikoeri medio mutikórr delá medió 4: [mutikóR delá medió]
Getaria asto(e)kin astóekiñ 1: [aśtóekiɲ]
Getaria astoengatik astóengatik 1: [aśtóeŋgatik]
Getxo astoatik astóatik 1: [aśtóatik]
Gizaburuaga astogaittik astogáittik 1: [aśtoɣái̯ttik]
Goizueta astóngetik astóngetik 1: [aśtóŋgətik]
Hazparne astoz astoz 1: [aśtos]
Hazparne astondako astuendáko 2: [aśtuendáko]
Hendaia mutikongatik mutikóngatík 1: [mutikɔ́ŋgatík]
Hendaia asto(r)entzat astóntzat 2: [aśtóntsat]
Hernani astungetik ástungátik 1: [áśtuŋgátik]
Hondarribia astogatik astógatik 1: [aśtóɣatik]
Ibarruri (Muxika) astogaittik astogáittik 1: [aśtoɣái̯ttik]
Igoa astoangatik ástoangatík 1: [áśtoaŋgatík]
Ikaztegieta astongatik astóngatik 1: [aśtóŋgatik]
Irisarri mutikuengatik mutikuéngátik 1: [mutikuéŋgátik]
Irisarri astondako ástoendako 2: [áśtoendako]
Irisarri mutikoeri medio mutikoerí medió 3: [mutikoerí medió]
Itsasu mutikoengatik mutíkoengatík 1: [mutíkoeŋgatík]
Itsasu astondako astóendáko 2: [aśtóendáko]
Izturitze muthikongatik muthikongátik 1: [muthikoŋgátik]
Izturitze asto(r)entzat astoóntzat 2: [aśtoóntsat]
Jaurrieta astorengatik ástorengatík 1: [áśtoreŋgatík]
Jutsi muthikuengatik muthikuéngatik 1: [muthikwéŋga:tik]
Jutsi astondako astuendako 2: [aśtwendako]
Kortezubi astogaitxik astogáitxik 1: [aśtoɣái̯tʃik]
Kortezubi astogas astógas 2: [aśtóɣaś]
Landibarre mutikoen kasuz mutikoen kasuz 1: [mutikoen kaśus]
Landibarre asto(r)entzat astoréntzat 2: [aśtoréntsat]
Larrabetzu astogaiti astógaiti 1: [aśtóɣai̯ti]
Larraine astogati astogáti 1: [aśtoɣáti]
Larraine astoengatik astoengáti 2: [aśtoeŋgáti]
Larraine pottikongati pottikongati 3: [pottikoŋgati]
Larzabale muthikoengatik muthíkoengátik 1: [muthíkoeŋgátik]
Larzabale asto dela kausa múthiko dela kausá 2: [múthiko ðela kau̯śá]
Larzabale astóin gáinian astóin gáinian 3: [aśtói̯ŋ gái̯nian]
Lasarte-Oria astongatik ástongatík 1: [áśtoŋgatík]
Laukiz astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Legazpi astoagatik astoagatik 1: [aśtoaɣatik]
Leintz Gatzaga astogati astógati 1: [aśtóɣati]
Leioa astogaitik ástokaitik 1: [áśtokai̯tik]
Leioa astogaiti astogáiti 2: [aśtoɣái̯ti]
Leitza astongatik astóngatík 1: [aśtóŋgatík]
Lekaroz astoingatík astóingetik 1: [aśtóiŋgɛtik]
Lekaroz asto(e)kin astókin 2: [aśtókin]
Lekeitio astogas astógas 1: [aśtóɣaś]
Lekeitio astogaitxik astógaitxik 1: [aśtóɣai̯tʃik]
Lemoa astoágas astoágas 1: [aśtoáɣaś]
Lemoa astogaitik astogaitik 1: [aśtoɣai̯tik]
Lemoiz astogaitxik astóaitxik 1: [aśtóai̯tʃik]
Luzaide / Valcarlos mutikoengatik mutíkoengátik 1: [mutíkoeŋgátik]
Luzaide / Valcarlos astoindako astoindáko 2: [aśtoi̯ndáko]
Luzaide / Valcarlos asto(e)kin astoekín 3: [aśtoekín]
Makea astóondáko astóondáko 1: [aśtóondáko]
Makea mutikongatik mutíkoongátik 1: [mutíkooŋgátik]
Makea mutikoen faltaz mutikon fáltaz 2: [mutikon fáltas]
Makea asto dela kausa mutíko dela káusa 2: [mutíko ðela káu̯śa]
Mañaria astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣai̯ttík]
Mendaro astórrekíñ astórrekíñ 1: [aśtór̄ekíɲ]
Mendaro astongatik astóngatík 1: [aśtóŋgatík]
Mendata astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Mezkiritz mutikoengatik mutíkoengatík 1: [mutíkoeŋgatík]
Montori astoen kausaz mothíko kausaz 1: [mothíko kau̯źas]
Mugerre astoengatik astoengatik 1: [aśtoengatik]
Mugerre asto(r)entzat astoontzat 2: [aśtoontsat]
Mungia astogaittik astógaittík 1: [aśtóɣai̯ttík]
Oderitz astongatik astóngatík 1: [aśtóŋgatík]
Oiartzun astongatik astóngatik 1: [aśtó:ŋgatik]
Oñati astogatik astógatik 1: [aśtóɣatik]
Ondarroa astogatxik astogátxik 1: [aśtoɣátʃik]
Orexa astorengatik astórengatík 1: [aśtóreŋgatík]
Orio asto(n)gatikan astóatikan 1: [aśtóatikan]
Orozko astogaiti astogáiti 1: [aśtoɣái̯ti]
Otxandio ástoakíñ astúekin 1: [aśtúekin]
Otxandio astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Pagola déla káusa déla káusa 1: [déla káu̯źa]
Pagola mutikoeri esker móthikuerr eskér 2: [móthikwer̄ eśkér]
Pagola mutikoeri esker astóin eskérr 3: [aśtói̯n eśkér̄]
Pasaia astuengatik astúengatík 1: [aśtúeŋgatík]
Santa Grazi mothikogatik mothíkogátik 1: [mothíkoɣátik]
Santa Grazi mothikongatik mothikóngatik 2: [mothikóŋgatik]
Santa Grazi asto(e)kin astón 3: [aśtón]
Sara mutikoengatik mutíkoengatík 1: [mutíkoeŋgatík]
Sara asto(r)entzat astoentzát 2: [aśtoentsát]
Sara mutikoen faltaz mutikoen faltáz 3: [mutikoen faltás]
Senpere astoengatik astóengatík 1: [aśtóeŋgatík]
Senpere mutikoengatik mutíkoengatík 2: [mutíkoeŋgatík]
Sohüta muthikoengatik muthíkoengátik 1: [muthíkoeŋgátik]
Sohüta astoentako astuéntako 2: [aśtuéntako]
Sondika astogaiti astóaiti 1: [aśtóai̯ti]
Suarbe astongatik ástongátik 1: [áśtoŋgátik]
Sunbilla astongatik astóngatik 1: [aśtóŋgatik]
Tolosa astoatik astóatík 1: [aśtóatík]
Uharte Garazi astoingatík astóingatík 1: [aśtóŋgatík]
Uharte Garazi astoen kausaz mutíkoin kausá 2: [mutíkoin kau̯śá]
Uharte Garazi mutikoeri esker eskérr 3: [eśkéR]
Urdiain astuengatik astuéngatík 1: [aśtwéŋgatík]
Urdiñarbe asto dela kausa puthíko déla káusa 1: [puthíko ðéla káu̯źa]
Urdiñarbe mutikoeri esker muthíkuerr eskerr 2: [muthíkwer̄ eśker̄] -
Urketa mutikongatik mútikóngatík 1: [mútikóŋgatík]
Urketa asto(r)entzat astóentzat 2: [aśtóentsat]
Urretxu astoga(i)tió astóatió 1: [aśtóatió]
Ürrüstoi muthikongatik muthikongátik 1: [muthikoŋgátik]
Ürrüstoi muthikoengatik muthikoengátik 2: [muthikoeŋgátik]
Ürrüstoi astoentako astoéntako 3: [aśtoéntako]
Uztaritze mutikorengatik mutikorengátik 1: [mutikoreŋgátik]
Zaratamo astoga(i)tió astógaitió 1: [aśtóɣai̯tjó]
Zaratamo astogaiti mutíkogáiti 2: [mutíkoɣái̯ti]
Zeanuri astogaiti astogáiti 1: [aśtoɣái̯ti]
Zeberio astogaiti astogáiti 1: [aśtoɣái̯ti]
Zegama astokati astókatí 1: [aśtókatí]
Zilbeti astuengatik astuéngátik 1: [aśtwéŋgátik]
Zollo (Arrankudiaga) astogaiti astógaiti 1: [aśtóɣai̯ti]
Zornotza astogaittik astógaittik 1: [aśtóɣai̯ttik]
Zugarramurdi astoz astóz 1: [aśtós]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper