Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

227 emaitza 1039 bilaketarentzat

1039: -a + arengan / -a + arengan / -a + arengan / (-a bukaera + inesibo singularra (biziduna))

  • Gaia: Izen morfologia: izen arrunten deklinabide
  • Galdera (es): -a + arengan
  • Galdera (fr): -a + arengan
  • Galdera (en): -a + arengan
  • Galdera (lat): -a bukaera + inesibo singularra (biziduna)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta alaban alában 1: [aláβan]
Ahetze alaban alában 1: [aláβan]
Ahetze alhaba baitán alába báitan 2: [aláβa βái̯tan]
Aia alabagan alábagan 1: [aláβaɣan]
Aldude alába áitan alába áitan 1: [aláβa ái̯tan]
Alkotz alabakin alábakín 1: [aláβakín]
Alkotz arrebakin arrébakín 2: [ar̄éβakín]
Altzai alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Altzürükü alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Amezketa alabakin alábakín 1: [aláβakín]
Andoain alabakiñ alábakiñ 1: [aláβakiɲ]
Aniz alaban alában 1: [aláβan]
Aniz alabakin alábakin 2: [aláβakin]
Aramaio alábiegas alábiegas 1: [aláβjeɣaś]
Aramaio alabiegan alábiegan 1: [aláβjeɣan] -
Araotz (Oñati) alábias alábias 1: [aláβiaś]
Arbizu alabarekin alábarekín 1: [aláβarekín]
Arboti alhaban alhában 1: [alháβan]
Armendaritze alhaba baitán alába baitán 1: [aláβa βai̯tán]
Arnegi alaban alabán 1: [alabán]
Arrangoitze al(h)abaren gain(ean) alabaren gáineán 1: [alaβareŋ gái̯neán]
Arrangoitze alaban baitan alabám báitan 1: [alaβám bái̯tan]
Arrangoitze alaban álaban 2: [álaβan]
Arrangoitze alabean alábeán 3: [aláβeán]
Arrasate alabiekin alábiekin 1: [aláβiekin]
Arrazola (Atxondo) alábias alabías 1: [alaβíaś]
Arrazola (Atxondo) alabiagan alábiagan 1: [aláβiaɣan] -
Arrieta alábias alabías 1: [alaβíaś]
Arroa (Zestoa) alabakiñ alábakiñ 1: [aláβakiɲ]
Arrueta alabian alabián 1: [alaβján]
Arrueta alaban álabán 2: [álaβán]
Asteasu alabakin alábakin 1: [aláβakin]
Ataun alabakin alábakín 1: [aláβakíŋ] -
Ataun alabagan alabagán 2: [alaβaɣáŋ] -
Azkaine alabaen beitan alábaem beitán 1: [aláβaem bei̯tán]
Azkoitia alabakin alábakin 1: [aláβakiŋ]
Azpeitia alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Baigorri alaban alában 1: [aláβan]
Bakio alábiegas alábiegas 1: [aláβieɣaś]
Bardoze alaban alabán 1: [alaβán]
Barkoxe alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Bastida alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Beasain alabanen alábanen 1: [aláβaneŋ]
Behorlegi alabaikin alabaikín 1: [alaβai̯kín]
Behorlegi alaban alabán 1: [alaβán]
Beizama alabakin alábakin 1: [aláβakiŋ]
Bergara alabakiñ alabákiñ 1: [alaβákiɲ]
Bergara alabiákiñ alabiákiñ 2: [alaβiákiɲ]
Bermeo alábias alábias 1: [aláβiaś]
Bermeo alabien alábien 1: [aláβien]
Bermeo alábias alabías 2: [alaβíaś]
Berriz alábigas alábigas 1: [aláβiɣaś]
Berriz alabiegan alábiegam 1: [aláβieɣam]
Beruete alaban álaban 1: [álaβaŋ]
Beskoitze alhaba baitán alaba báitan 1: [alaβa βái̯tan]
Beskoitze alaban alában 2: [aláβan]
Beskoitze aizpaanat aizpáanát 2: [ai̯spáanát] -
Bidarrai alaban alabán 1: [alaβán]
Bidarrai alabaren baitan alábarem baitán 1: [aláβarem bai̯tán]
Bolibar alábias alábiás 1: [aláβiáś]
Bolibar alabiagan alábiagán 1: [aláβjaɣán] -
Busturia alábias alábias 1: [aláβiaś]
Busturia alabakin alábakin 2: [aláβakiŋ]
Deba alabiákiñ álabakíñ 1: [álaβakíɲ]
Dima alabéagas alabéagas 1: [alaβéaɣaś]
Dima alabearegan alabéaregán 1: [alaβéareɣán]
Dima alabeagan alabéagan 2: [alaβéaɣan]
Domintxaine alaban alabán 1: [alaβán]
Domintxaine alabain baitan alabáim báitan 2: [alaβái̯m bái̯tan] -
Donamaria alabaz alábaz 1: [aláβas]
Donibane Lohizune alaban baitan álabam baitán 1: [álaβam bai̯tán]
Donostia alabengan alabengan 1: [alaβeŋgan]
Donostia alabakin alabakin 2: [alaβakin]
Dorrao / Torrano alabaikin alábaikíñ 1: [aláβai̯kíɲ]
Dorrao / Torrano alabás alabás 2: [alaβáś]
Dorrao / Torrano alabaikin álabaikí 3: [álaβai̯kí]
Eibar alabiakin alábiakin 1: [aláβiakin]
Elantxobe alábiegas alábiegas 1: [aláβjeɣaś]
Elantxobe alabien alábien 1: [aláβien]
Elduain alaban alában 1: [aláβaŋ]
Elgoibar alabakin alábakin 1: [aláβakin]
Elorrio alábias alábias 1: [aláβiaś]
Elorrio alaban alában 2: [aláβan]
Erratzu alabaikin alabáikin 1: [alaβái̯kin]
Errezil alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Errigoiti alábias alábias 1: [aláβiaś]
Errigoiti alabiegan alábiegán 2: [aláβieɣán]
Eskiula alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Eskiula al(h)abaren gain(ean) alhabáren gaiñen 2: [alhaβáreŋ gai̯ɲen]
Etxalar alaban alában 1: [aláβan]
Etxaleku alabakin alábakín 1: [aláβa:kín]
Etxarri (Larraun) alabakin alábakín 1: [aláβakín]
Etxebarri aistíegas aistíegas 1: [ai̯śtíeɣaś]
Etxebarria alábias alábiás 1: [aláβiáś]
Etxebarria alabiagan alábiagán 1: [aláβjaɣán]
Eugi alaban alában 1: [aláβan]
Ezkio-Itsaso alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Ezkurra alaban alabán 1: [alaβán]
Ezterenzubi arreban arréban 1: [ar̄éβan]
Gaintza alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Gamarte alaban alabán 1: [alaβán]
Gamiz-Fika alábiagas alábiagás 1: [aláβiaɣáś]
Garrüze alaban alabán 1: [alaβán]
Getaria alabakin alábakim 1: [aláβakim]
Getaria alabarengan alábarengán 1: [aláβareŋgán]
Getaria aizpakin áizpakin 2: [ái̯spakiŋ]
Getxo alabeas -alabéas 1: [.alaβéaś]
Getxo alabean alabean 2: [alaβean]
Gizaburuaga alábias alabías 1: [alaβíaś]
Gizaburuaga alabatan alabátan 2: [alaβátan]
Goizueta alabataz alábatáz 1: [aláβatás]
Hazparne alaban alában 1: [aláβan]
Hendaia al(h)abaren gain(ean) alabén gañián 1: [alaβéŋ gaɲián]
Hendaia alaben baitan alabém baitán 1: [alaβɛ́m bai̯tán]
Hernani alabakin alábakín 1: [aláβakín]
Hondarribia álabangáin alábangañ 1: [aláβaŋgaɲ]
Ibarruri (Muxika) alábias alabías 1: [alaβíaś]
Igoa alabakin alábakín 1: [aláβakín]
Ikaztegieta alabakin alabakin 1: [alaβakin]
Ikaztegieta alabagan alabagan 1: [alaβaɣan]
Irisarri alaban alabán 1: [alabán]
Irisarri alabaren baitan alabarém baitán 1: [alabarém bai̯tán]
Itsasu alabaren baitan alábarem baitán 1: [aláβarem bai̯tán]
Izturitze alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Izturitze alhaba baitán alhaba baitán 2: [alhaβa βai̯tán]
Jaurrieta alabarekin alábarekín 1: [aláβarekín]
Jutsi alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Kortezubi alabien alabien 1: [alaβien]
Landibarre alaban alabán 1: [alaβán]
Larrabetzu aistiagan áistiagan 1: [ái̯śtiaɣan]
Larrabetzu alábiagas alábiagas 2: [aláβiaɣaś]
Larraine alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Larzabale alhaban alhában 1: [alháβan]
Larzabale alhabain baitan alhabáim baitan 2: [alhaβái̯m bai̯tan]
Lasarte-Oria alabakin alábakin 1: [aláβakin]
Lasarte-Oria alabarengan alábarengán 1: [aláβareŋgán]
Lasarte-Oria alabagandik alábagandik 2: [aláβagandik]
Laukiz alaban alabán 1: [alaβán]
Legazpi alabagan alabagan 1: [alaβaɣaŋ]
Leintz Gatzaga alábias alábias 1: [aláβiaś]
Leioa alabéas alabéas 1: [alaβéaś]
Leitza alaban alabán 1: [alaβán]
Leitza alabangan álabangán 1: [álaβaŋgán]
Lekaroz alabakin alabakin 1: [alaβakin]
Lekeitio alabagan alábagan 1: [aláβaɣan]
Lemoa alabéas alabéas 1: [alaβéaś]
Lemoa alabeagan alabéagan 1: [alaβéaɣan]
Lemoa alabéagas alabéagas 2: [alaβéaɣaś]
Lemoiz alaban alaban 1: [alaβan]
Luzaide / Valcarlos alabarekin alábarekín 1: [aláβarekín]
Makea alaban alabán 1: [alaβán]
Makea alhaba baitán alába báitan 1: [aláβa βái̯tan]
Mañaria alábias alábiás 1: [aláβiáś]
Mañaria alabiagan alábiagán 1: [aláβiaɣán]
Mañaria áistián áistián 2: [ái̯śtián]
Mendaro alabakin alábakín 1: [aláβakíŋ]
Mendaro alabakiñ alábakíñ 2: [aláβakíɲ]
Mendata alábias alabías 1: [alaβíaś]
Mezkiritz alaban alában 1: [aláβan]
Montori alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Mugerre al(h)abaren gain(ean) alaban gainian 1: [alaβaŋ gai̯ŋian]
Mugerre alaban baitan alabam baitan 1: [alaβam βai̯tan]
Mungia alabíagas alabíagas 1: [alaβíaɣaś]
Mungia alabiagan alábiagan 1: [aláβiaɣan]
Oderitz alabás alabás 1: [alaβáś]
Oderitz álabangáin álabangáin 1: [álaβaŋgái̯n]
Oderitz alabakin alabakín 2: [alaβakín]
Oderitz alabangan álabangán 2: [álaβaŋgáŋ]
Oderitz álabangáin alábangán 3: [aláβaŋgán]
Oiartzun alabakin alábakin 1: [aláβakiŋ]
Oñati arrebiakin arrébiakin 1: [ar̄éβiakin]
Oñati arrebagan arrébagan 1: [ar̄éβaɣan]
Ondarroa alabin alabín 1: [alaβín]
Orexa alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Orexa álabangáin alábangán 1: [aláβaŋgán]
Orio alabakin alábakin 1: [aláβakiɱ]
Orozko alabéagas alabéagas 1: [alaβéaɣaś]
Orozko alabeagan alabéagan 1: [alaβéaɣan]
Orozko alabarekin alábarekin 2: [aláβarekin]
Otxandio alábias alabías 1: [alaβíaś]
Otxandio alabagan alábagan 1: [aláβaɣan]
Otxandio arrébias arrébias 2: [ar̄éβiaś]
Pagola alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Pasaia alabakin álabakín 1: [álaβakíŋ]
Santa Grazi alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Santa Grazi alhabátan alhabátan 2: [alhaβátan]
Sara alábaekín alábaekín 1: [aláβaekín]
Sara alaban alában 2: [aláβan]
Senpere alabain baitan alábaim baitán 1: [aláβai̯m bai̯tán]
Senpere arrebein beitan arrébeim béitan 2: [aRéβei̯m βéi̯tan]
Sohüta alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Sondika alabéas alabéas 1: [alaβéaś]
Suarbe alabakin álabákin 1: [álaβákin]
Suarbe alaban alában 2: [aláβan]
Suarbe alabaki alabáki 3: [alaβáki]
Sunbilla alabaz alábaz 1: [aláβas]
Sunbilla alabakin alábakin 2: [aláβakin]
Tolosa alaban alábam 1: [aláβam]
Uharte Garazi alaban alában 1: [aláβan]
Urdiain alabiakin alábiakin 1: [aláβiakin]
Urdiain al(h)abaren gain(ean) álabaingáin 1: [álaβai̯ŋgái̯n]
Urdiain alabain alábain 2: [alábai̯n]
Urdiñarbe alhaban alhában 1: [alháβan]
Urdiñarbe arreban arréban 2: [ar̄éβan]
Urketa alaban alában 1: [aláβan]
Urretxu alaban alábán 1: [aláβán]
Urretxu alabarekin alábarekín 2: [aláβarekíŋ]
Ürrüstoi alhaban alhabán 1: [alhaβán]
Uztaritze alabaren baitan alábarem báitan 1: [aláβarem bái̯tan]
Uztaritze alabaan alábaán 1: [aláβaán]
Uztaritze alhaba baitán alába báitan 2: [aláβa βái̯tan]
Zaratamo alábiegas alábiegás 1: [aláβieɣáś]
Zaratamo alabian alábiána 2: [aláβiána]
Zeanuri alabéagas alabéagas 1: [alaβéaɣaś]
Zeanuri alabeagan alabéagan 1: [alaβéaɣan]
Zeanuri arrabéagas arrabéagas 2: [ar̄aβéaɣaś]
Zeberio alabéagas alabéagas 1: [alaβéaɣaś]
Zeberio alabagan alabágan 1: [alaβáɣan]
Zeberio arrabeanean arrabéanean 2: [ar̄aβéanean]
Zegama alabakiñ alábakíñ 1: [aláβakíɲ]
Zilbeti alabean alábean 1: [aláβean]
Zilbeti alaban alában 2: [aláβan]
Zollo (Arrankudiaga) alábiegas alabíegas 1: [alaβíeɣaś]
Zollo (Arrankudiaga) alabiegain alábiegain 2: [aláβjeɣai̯n]
Zornotza alabiaan alabíaan 1: [alaβíaan]
Zugarramurdi alaban alában 1: [aláβan]
Zugarramurdi alabaikin alábaikín 2: [aláβai̯kín]
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper