Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

10426 emaitza aditz morfologia: aditz trinkoak bilaketarentzat

1404: JOAN [+pres., hura] / JOAN [+prés., hura] / JOAN [+pres., hura]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pres., hura]
 • Galdera (fr): JOAN [+prés., hura]
 • Galdera (en): JOAN [+pres., hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta badaie badaé 1: [βaðaé]
Abaurregaina / Abaurrea Alta dae daé 2: [ðaé]
Aia dijua dijuá 1: [ðixwá]
Aldude dua dúa 1: [dúa]
Alkotz (ba)doaie doáye 1: [doáǰe]
Alkotz daie dayé 2: [ðaǰé]
Alkotz badaie badáye 3: [βaðáǰe]
Alkotz doia dóye 4: [ðóǰe]
Altzai badua badúa 1: [baðúa]
Altzürükü ¡uiten da ¡úiten da 1: [ʒúi̯ten da]
Amezketa dijoa dijóa 1: [ðixóa]
Andoain dijua dijúa 1: [dixúa]
Aniz daie daié 1: [dai̯é]
Aramaio doia doie 1: [ðoi̯e]
Araotz (Oñati) doia doia 1: [ðoi̯a]
Arbizu doa dóa 1: [ðóa]
Arboti badua baduáia 1: [badwája]
Arboti ari da ari da 2: [ari ða]
Arboti joaten da yuáiten da 3: [ǰwái̯ten da]
Armendaritze ari da ái da 1: [ái̯ ða]
Armendaritze yohan da yohán da 2: [ǰohán da]
Arnegi doa dóa 1: [dóa]
Arrangoitze doa doá 1: [ðoá]
Arrangoitze joaten da yoáiten da 1: [ǰoái̯ten da]
Arrangoitze joaki da yoáiki da 2: [ǰoái̯ki ða]
Arrasate doia doie 1: [ðoi̯e]
Arrazola (Atxondo) doia doie 1: [ðoi̯e]
Arrieta doa doá 1: [ðoá]
Arroa (Zestoa) dijua dijuá 1: [ðixwá]
Arrueta ari da ari dá 1: [ari ðá]
Arrueta joaten da yúiten da 2: [ǰúi̯ten da]
Asteasu dijua dijuá 1: [dixwá]
Ataun dijoa badíjo 1: [baðíxo]
Ataun dijo dijó 2: [dixó:]
Azkaine badoa badóa 1: [baðóa]
Azkaine gaki da gakí dá 2: [ɣakí ðá]
Azkaine doa doá 3: [doá]
Azkoitia dijua dijué 1: [ðixwé]
Azpeitia dijua dijué 1: [dixué]
Baigorri doa dóa 1: [dóa]
Bakio doa doa 1: [ðoa]
Bardoze ari da ari úk 1: [ari úk] -
Bardoze yohan da yohan dea 2: [ǰohan dea] -
Barkoxe badua badúa 1: [baðúa]
Bastida yohan da yohán da 1: [ǰohán da]
Beasain dijo dijo 1: [dixo]
Behorlegi badie bádielá 1: [báðjelá]
Behorlegi (ba)doaie badoalá 1: [badoalá]
Behorlegi badua baduelá 2: [baduelá] -
Beizama dijua dijuá 1: [ðixwá]
Bergara doia doié 1: [ðoi̯é]
Bermeo dua due 1: [ðue]
Berriz doia dóie 1: [ðói̯e]
Beruete badie bádí 1: [báðí]
Beskoitze yohan da yóhan da 1: [ǰóhan da]
Bidarrai yohan da yohan da 1: [ǰohan da]
Bolibar doia dóie 1: [ðói̯e]
Busturia doa doa 1: [ðoa]
Busturia doia doie 2: [ðoi̯e]
Deba dijua dijuá 1: [ðixwá]
Dima doa dóa 1: [ðóa]
Domintxaine badua baduá 1: [baðwá]
Domintxaine doa dóa 2: [dóa]
Domintxaine joaten da yuáiten da 3: [ǰwái̯ten da]
Donamaria (ba)doaie doayé 1: [doaǰé]
Donamaria badua badúye 2: [βaðúǰe]
Donibane Lohizune badoa badoá 1: [baðoá]
Donibane Lohizune gaki da gakí da 2: [ɣakí ða]
Donostia dijua dijua 1: [dixua]
Dorrao / Torrano badua bádua 1: [báðwa]
Eibar doia dóia 1: [dói̯a]
Elantxobe doia doie 1: [ðoi̯e]
Elduain dijoa dijoá 1: [dixoá]
Elgoibar dixa dixé 1: iʃé]
Elorrio doia doya 1: [ðoǰa]
Erratzu daie dáien 1: [dái̯en]
Erratzu badaie badaié 2: [baðai̯é]
Errezil dijua dijuá 1: [ðixwá]
Errigoiti doa dóa 1: [ðóa]
Eskiula badua badúa 1: [baðúa]
Eskiula ¡uiten da ¡uiten da 2: [ʒui̯ten da]
Etxalar (ba)doaie duáye 1: [dwáǰe]
Etxalar (ba)doaie duáye 2: [duáǰe]
Etxaleku badaie badáye 1: [βaðáǰe]
Etxaleku daie dayé 2: [daǰé]
Etxarri (Larraun) die 1: [ðí]
Etxebarri doa dóa 1: [ðóa]
Etxebarria doia dóye 1: [ðóǰe]
Eugi badaie badáye 1: [βaðáǰe]
Eugi badaie badaé 2: [βaðaé]
Eugi badaie bádayé 3: [βáðaǰé] -
Eugi dae daé 4: [ðaé]
Ezkio-Itsaso dijo dijó 1: [ðixó]
Ezkurra die 1: [ðí]
Ezterenzubi badoa badoá 1: [βaðoá]
Ezterenzubi ari da aida 2: [ai̯ða]
Gaintza badie bádié 1: [báðié:]
Gaintza die dié 2: [dié]
Gamarte dua duá 1: [duá]
Gamarte badoa bádoa 2: [bádoa]
Gamiz-Fika doa doá 1: [ðoá]
Garrüze badoa badóa 1: [badóa]
Garrüze doa dóa 2: [dóa]
Garrüze ari da ai da 3: [ai ða]
Garrüze juaiten da yuten da 4: [ǰuten da]
Garrüze ari da ari da 5: [ari ða]
Getaria dijua dijuá 1: [dixwá]
Getxo doa doa 1: [ðoa]
Gizaburuaga doia doie 1: [ðoi̯e]
Goizueta dioa dioá 1: [dioá]
Goizueta badio badió 2: [baðió]
Hazparne yohan da yohan da 1: [ǰohan da]
Hazparne badoa badóa 1: [baðóa]
Hendaia dua duá 1: [duá]
Hernani dijua dijuá 1: [dixuá]
Hondarribia dijua dijuá 1: [ðixwá]
Ibarruri (Muxika) doa doa 1: [ðoa]
Igoa (ba)doaie doayé 1: [ðoaǰé]
Ikaztegieta dijoa dijóa 1: [ðixóa]
Irisarri badoa badóa 1: [badóa]
Itsasu badoa bádoa 1: [báðoa]
Itsasu yohan da yoan dá 2: [ǰoan dá]
Itsasu yohan da yohán da 3: [ǰohán da]
Itsasu doa dóa 4: [ðóa]
Izturitze yohan da yohán da 1: [ǰohán da]
Izturitze ari da noáteko da 2: [noáteko ða]
Jaurrieta dae dáe 1: [dáe]
Jutsi badoa badoa 1: [baðoa]
Jutsi ari da ari da 2: [ari ða]
Jutsi joaten da yuaiten da 3: [ǰwai̯ten da]
Kortezubi doia doie 1: [ðoi̯e]
Landibarre doa dóa 1: [dóa]
Landibarre ari da ari da 2: [ari da]
Larrabetzu doa dóa 1: [ðóa]
Larraine badua badúa 1: [baðúa]
Larraine dua dúa 2: [dúa]
Larzabale ¡uiten da ¡úiten da 1: [ʒúi̯ten da]
Larzabale ari da ai da 2: [ai ða]
Lasarte-Oria dijua dijuá 1: [dixuá]
Laukiz doa do 1: [ðo]
Legazpi doa doa 1: [ðoa]
Legazpi dijo dijo 2: [dixo]
Leintz Gatzaga doia doia 1: [ðoi̯a]
Leioa doa doa 1: [ðoa]
Leitza die dié 1: [dié]
Lekaroz (ba)doaie badoaié 1: [baðoai̯é]
Lekeitio doia doia 1: [doi̯a]
Lemoa doa doa 1: [ðoa]
Lemoiz doa do 1: [ðo]
Luzaide / Valcarlos doa dóa 1: [ðóa]
Luzaide / Valcarlos joaten da yoáiten da 2: [ǰoái̯ten da]
Makea yohan da yohán da 1: [ǰohán da]
Mañaria doia dóie 1: [ðói̯e]
Mendaro dixa díxe 1: [ðíʃe]
Mendaro dixa díxa 2: [díʃa]
Mendaro dijua dijúa 3: [dixúa]
Mendata doa doa 1: [ðoa]
Mezkiritz dae daé 1: [daé]
Mezkiritz joaten da joatén da 2: [xoatén da]
Montori badua badúa 1: [baðúa]
Montori ¡uiten da ¡uitén da 2: [ʒui̯tén da]
Mugerre yohan da yohán da 1: [ǰohán da]
Mungia doa dóa 1: [ðóa]
Oderitz dijoa dijoá 1: [ðixoá]
Oderitz badoa badoá 2: [baðoá]
Oderitz doa dóa 3: [ðóa]
Oderitz badie bádi 4: [βáði]
Oiartzun dijua dijuá 1: [dixuá]
Oñati doia doia 1: [ðoi̯a]
Ondarroa dua du 1: [ðu]
Orexa dijoa dijoá 1: [dixoá]
Orio dijua -ijuá 1: [-i̯xwá]
Orozko doa doa 1: [ðoa]
Otxandio doia doie 1: [ðoi̯e]
Pagola badua badúa 1: [baðúa]
Pagola ai da aí da 2: [aí ða]
Pagola badua báduáia 3: [báðuája]
Pagola joaten da yúiten da 4: [ǰúi̯ten da]
Pasaia dijua dijuá 1: [dixuá]
Santa Grazi badua badú 1: [baðú]
Sara badoa badoá 1: [baðoá]
Sara gaki da gakí da 2: [ɣakí ða]
Sara doa dóa 3: [ðóa]
Senpere badoa badoá 1: [baðoá]
Senpere gaki da gakí da 2: [ɣakí ða]
Senpere doa dóa 3: [dóa]
Sohüta badua bádúa 1: [báðúa]
Sohüta badua beitúa 2: [bei̯túa] -
Sondika doa dóa 1: [ðóa]
Suarbe badaie badáye 1: [baðáǰe]
Suarbe daie dáye 2: [dáǰe]
Sunbilla (ba)doaie doáye 1: [ðoáǰɛ]
Tolosa dijua dijuá 1: [dixwá]
Uharte Garazi dua dúa 1: [dúa]
Urdiain dijua díyua 1: [ðíǰwa]
Urdiain badio badíyua 2: [βaðíǰwa]
Urdiñarbe ¡uiten da ¡uitén da 1: [ʒui̯tén ða] -
Urketa yohan da yohán da 1: [ǰohán da]
Urretxu dijua dijuá 1: [ðixwá]
Ürrüstoi badua badúa 1: [baðúa]
Uztaritze doa doá 1: [doá]
Uztaritze yohan da yoán da 2: [ǰoán da]
Zaratamo doia dóiya 1: [dói̯ǰa]
Zeanuri doa dóa 1: [dóa]
Zeberio doa doa 1: [ðoa]
Zegama dijo dijó 1: [dixó]
Zilbeti badaie bádaé 1: [βáðaé]
Zilbeti dae daé 2: [ðaé]
Zollo (Arrankudiaga) doa doa 1: [ðoa]
Zornotza doa doa 1: [ðoa]
Zugarramurdi badoa badóa 1: [βaðóa]
Zugarramurdi doa doá 2: [ðoá]
 

1405: JOAN [+pres., zuek] / JOAN [+prés., zuek] / JOAN [+pres., zuek]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pres., zuek]
 • Galdera (fr): JOAN [+prés., zuek]
 • Galdera (en): JOAN [+pres., zuek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zazte zázte 1: [sáste]
Abaurregaina / Abaurrea Alta zazte zázte 2: [sáste] -
Aia zuazte zuazté 1: [swasté]
Aldude zoazte tzoazté 1: [tsoasté]
Aldude zoazte zoazté 2: [soasté]
Alkotz zoazte zoazté 1: [soasté]
Altzai bazuazte bazízte 1: [βasíste]
Altzürükü juiten tzide ¡úiten tzidé 1: [ʒúi̯ten tsiðé]
Amezketa zoazte zoazté 1: [soasté]
Andoain zuazte zuazté 1: [swasté:]
Aniz zoazte zoazté 1: [soasté]
Aramaio soiese soiése 1: [śoi̯éśe]
Araotz (Oñati) soiase soiaséi 1: [śoi̯aśéi̯]
Arbizu zuztie zuztié 1: [sustié]
Arboti ari zizte ari zízte 1: [ari síste]
Armendaritze ari zizte ai zízte 1: [ai síste]
Arnegi zazte zazté 1: [sasté]
Arrangoitze gaki zaizte gáki zízte 1: [ɣáki síste]
Arrangoitze zoazte zózte 1: [sóste]
Arrasate soiese soiése 1: [śoi̯éśe]
Arrazola (Atxondo) soiese soiese 1: [śoi̯eśe]
Arrieta soasie soásie 1: [śoáśie]
Arroa (Zestoa) zuazte zuazté 1: [swasté]
Arrueta ari zizte ari zízte 1: [ari síste]
Asteasu zuazte zuazté 1: [swasté]
Ataun zoazte zoázte 1: [soáste]
Azkaine zoazte zoázte 1: [soáste]
Azkoitia zuazte zuzté 1: [susté]
Azpeitia zuazte zuzté 1: [susté]
Azpeitia zuezte zuezté 2: [swesté] -
Azpeitia zuezte zúezté 3: [súesté] -
Baigorri zoazte zoazte 1: [soaste]
Bakio soasie soasie 1: [śoaśie]
Bardoze ari zizte ári zíte 1: [ári síte] -
Barkoxe ari zidea ai zidíe 1: [ai siðíe]
Barkoxe bazuazte bazuzté 2: [basusté]
Bastida ari zizte ai zízte 1: [ai síste]
Bastida johan tzizte yohan tzizté 2: [ǰohan tsisté]
Beasain zoazte zoazté 1: [soasté]
Behorlegi zazte zazteté 1: [sasteté]
Beizama zuazte zuazté 1: [swasté]
Bergara zoiezte zoiézte 1: [soi̯éste]
Bermeo soasie soasie 1: [śoaśie]
Berriz soiese sóiesé 1: [śói̯eśé]
Beruete zoazte zoazté 1: [soasté]
Beskoitze joan zizte yoan zizté 1: [ǰoan sisté]
Bidarrai zoazte zoazté 1: [soasté]
Bolibar soias sóies 1: [śói̯eś]
Busturia soiese soiese 1: [śoi̯eśe]
Deba zuazte suasté 1: [śwaśté]
Dima soasie sóasie 1: [śóaśie]
Domintxaine juaiten zizte yuáiten tzizté 1: [ǰwái̯ten tsisté]
Domintxaine abian tzizte abián tzizte 2: [aβján tsiste]
Donamaria zoazte zoazté 1: [soasté]
Donibane Lohizune gaki zaizte gakí zaizte 1: [ɣakí sai̯ste]
Donibane Lohizune bazoazte bazoázte 2: [basoáste]
Donostia zoazte zoazte 1: [soaste]
Dorrao / Torrano bazuezie bazuézie 1: [baswésje]
Eibar soias sóias 1: [śói̯aś]
Elantxobe soiesie soiesie 1: [śoi̯eśie]
Elduain zoazte zoazté 1: [soastɛ́]
Elgoibar zuazte suasté 1: [śuaśté]
Elorrio soiese soyése 1: [śoǰéśe]
Erratzu zazte zazté 1: [sasté]
Errezil zuazte zuazté 1: [swasté]
Errigoiti soasie sóasie 1: [śóaśie]
Eskiula juiten tzide ¡úiten tzía 1: [ʒúi̯ten tsía]
Etxalar (ba)zazte zezté 1: [søsté]
Etxaleku zazte zázte 1: [sáste]
Etxarri (Larraun) zoazte zoazté 1: [soasté]
Etxebarri soasie soasíe 1: [śoaśíe]
Etxebarria soiese soyése 2: [śoǰéśe] -
Eugi zazte zazté 1: [sasté]
Ezkio-Itsaso zoazte zoazté 1: [soasté]
Ezkurra zoazte zoazté 1: [soasté]
Ezterenzubi zazte zazté 1: [sasté]
Ezterenzubi ari zizte ai zizté 2: [ai̯ sisté]
Gaintza zoazte zoázte 1: [soáste]
Gamarte ai zizte ai zizte 1: [ai siste]
Gamiz-Fika soase soáse 1: [śoáśe]
Garrüze ari zizte ari zizte 1: [ari siste]
Garrüze bazoazte bazóazté 2: [basóasté]
Getaria zuazte zuazté 1: [swasté:]
Getxo soase soasé 1: [śoaśé]
Gizaburuaga soiese soiese 1: [śoi̯eśe]
Goizueta zoazte zozté 1: [sɔstɛ́]
Hazparne ari zizte ai zíizte 1: [ai̯ síiste]
Hendaia zoazte zoázte 1: [soáste]
Hernani zuazte zuazté 1: [suasté]
Hondarribia soaste soáste 1: [śoáśte]
Ibarruri (Muxika) soasie soásie 1: [śoáśie]
Igoa zoazte zoazté 1: [soasté]
Ikaztegieta zoazte zoázte 1: [soáste]
Itsasu joan zizte yoan zízte 1: [ǰoan síste]
Itsasu zoazte zoázte 2: [soáste]
Izturitze ari zizte ai zízte 1: [ai síste]
Jaurrieta faten zadie faten zadie 1: [faten saðie]
Jutsi ari zizte ari zízte 1: [ari síste]
Kortezubi soiesie soisie 1: [śoi̯śie]
Landibarre ari zizte ari zizte 1: [ari siste]
Larrabetzu soasie sóasie 1: [śóaśie]
Larraine bazuazte bazuazté 1: [basuasté]
Larzabale ari zizte ai zízte 1: [ai síste]
Lasarte-Oria zuazte suasté 1: [śwaśté]
Laukiz soasie soasia 1: [śoaśja]
Legazpi zoazte zoazte 1: [soaste]
Leintz Gatzaga soiese soiése 1: [śoi̯éśe]
Leioa soasie soasíe 1: [śoaśíe]
Leitza zoazte zoáztea 1: [soástea]
Lekaroz zazte zazté 1: [sasté]
Lekeitio soiase soiáse 1: [śoi̯áśe]
Lemoa soasie sóasie 1: [śóaśie]
Lemoiz sose sose 1: [śośe]
Luzaide / Valcarlos zazte zazté 1: [sasté]
Luzaide / Valcarlos zoazte zoázte 2: [soáste]
Makea johan tzizte yohan zízte 1: [ǰohan síste]
Mañaria soiesie soisíe 1: [śoi̯śíe]
Mañaria soiesie soiesíé 2: [śoi̯eśíé]
Mendaro zuazte suasté 1: [śwaśté]
Mendaro zuazte suáste 2: [śuáśte]
Mendata soasie soásie 1: [śoáśie]
Mezkiritz zazte zazté 1: [sasté]
Montori ari zidea ai zidé: 1: [ai siðé:]
Mugerre johan tzizte yohán tzizte 1: [ǰohán tsiste]
Mungia soase soáse 1: [śoáśe]
Oderitz zoazte zoazté 1: [soasté]
Oiartzun zuazte zuazté 1: [suasté]
Oñati soasie soaséi 1: [śoaśéi̯]
Ondarroa sose suse 1: [śuśe]
Orexa zoazte zoazté 1: [soasté]
Orio zoazte zoazté 1: [soasté]
Orozko soasie soaséi 1: [śoaśéi̯]
Otxandio soiese soiése 1: [śoi̯éśe]
Pagola ari zidea ai zidé 1: [ai siðé]
Pasaia zuazte zuazté 1: [swasté]
Santa Grazi ari zidea ai zidé 1: [ai siðé]
Sara zoazte zoazté 1: [soasté]
Senpere gaki zaizte gakí zaizté 1: [ɣakí sai̯sté]
Senpere gaki zaizte gakí zaizté 2: [gakí sai̯sté]
Sohüta juiten tzide ¡úiten tzidíe 1: [ʒúi̯ten tsiðíe]
Sondika basoasie básoasie 1: [báśoaśje]
Suarbe zoazte zózte 1: [sóste]
Suarbe bazozte bazózte 2: [basóste]
Sunbilla zoazte zoazté 1: [soasté]
Tolosa zuazte zuazté 1: [swasté]
Tolosa zuazte zuaztí 2: [swastí]
Uharte Garazi ari zizte arí zizte 1: [arí siste]
Uharte Garazi bazuazte bazuazté 2: [baswasté]
Urdiain zazai zazái 1: [sasái̯]
Urdiñarbe ari zidea ai zidéa 1: [ai siðéa] -
Urketa johan tzizte yóhan tzízte 1: [ǰóhan tsíste]
Urretxu zoazte zoazté 1: [soasté]
Ürrüstoi ari zidea ai zidé 1: [ai siðé]
Ürrüstoi zuazte zúzte 2: [súste]
Uztaritze joan zizte yoan zízte 1: [ǰoan síste]
Zaratamo soiese soiése 1: [śoi̯éśe]
Zeanuri soasie soásie 1: [śoáśie]
Zeberio soasie sóasie 1: [śóaśie]
Zegama zoazte zoazté 1: [soasté:]
Zilbeti (ba)zazte bazázte 1: [βasáste:]
Zollo (Arrankudiaga) soasie soasie 1: [śoaśie]
Zornotza soasie soasíe 1: [śoaśíe]
Zugarramurdi zuazte tzuazté 1: [tswasté]
 

1406: JOAN [+pres., haiek] / JOAN [+prés., haiek] / JOAN [+pres., haiek]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pres., haiek]
 • Galdera (fr): JOAN [+prés., haiek]
 • Galdera (en): JOAN [+pres., haiek]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta badaza badáza 1: [βaðása]
Abaurregaina / Abaurrea Alta badaze bádazé 2: [βáðasé]
Abaurregaina / Abaurrea Alta daza dazá 3: [ða:sá]
Aia dijuaz dijuáz 1: [ðixwás]
Aldude doaza doáza 1: oása]
Aldude daza dáza 2: [dása]
Alkotz badoazi bádoazí 1: [βáðoasí]
Alkotz badazi bádazí 2: [βáðasí] -
Altzai badutza badútza 1: [baðútsa]
Altzai badutza batútza 2: [batútsa] -
Altzürükü juiten dia ¡úiten día 1: [ʒúi̯ten día]
Altzürükü badutza badutzá 2: [baðutsá]
Amezketa dijoazte dijoazté 1: [dixoasté]
Andoain dijuazti dijuázti 1: [dixwásti]
Aniz doazi doazí 1: [ðoasí]
Aramaio doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Araotz (Oñati) doiez doiés 1: [ðoi̯éś]
Arbizu baduzte báduzté 1: [βáðusté]
Arboti juaiten dira yuaitén dira 1: [ǰwai̯tén dira]
Arboti badoatzi badoátzi 2: [baðoátsi]
Arnegi doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Arrangoitze badoazi badoázi 1: [baðoási]
Arrasate doiez doiés 1: [ðoi̯éś]
Arrazola (Atxondo) doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Arrieta doaz dóas 1: [ðóaś]
Arroa (Zestoa) dijuaz dijúaz 1: [dixúas]
Arrueta juiten dira yuiten díra 1: [ǰui̯ten díra]
Arrueta badutza baduatzik 2: [baduatsik]
Asteasu dijuazti dijuaztí 1: [dixwastí]
Ataun dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Azkaine doazi doazí 1: [ðoasí]
Azkaine doatzi doátzi 2: [doátsi]
Azkoitia dijuzte dijúzte 1: [dixúste]
Azpeitia dijuez dijuéz 1: [ðixwés]
Baigorri doaz dóaz 1: [dóas]
Baigorri doatzi doatzi 1: [doatsi]
Bakio doaz doas 1: [ðoaś]
Bardoze phartitzen tuk phartítzen tuk 1: [phartítsen tuk] -
Bardoze badoatzi badóatzi 2: [baðóatsi] -
Barkoxe ai dia ai día 1: [ai ðía]
Barkoxe juten dien ¡uten dién 2: [ʒuten dién]
Bastida ai dia ai día 1: [ai ðía]
Bastida ¡ohan dira yohán día 2: [ǰohán día]
Beasain dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Behorlegi ¡oaiten dira yoaiten dira 1: [ǰoai̯ten dira]
Beizama dijuaz ijuáz 1: [i̯xwás]
Beizama dijuaz dijuáz 2: [ðixwás]
Bergara doiatz dóiatz 1: [ðói̯ats]
Bermeo duez dués 1: [ðuéś]
Berriz doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Beruete badizte badizté 1: [baðisté]
Beskoitze ¡ohan dira yohan dié 1: [ǰohan dié]
Bidarrai ¡ohan dira yohan dira 1: [ǰohan dira]
Bolibar doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Busturia doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Deba dijuaz díjuás 1: [díxwáś]
Dima doaz dóas 1: [ðóaś]
Domintxaine baduatza baduátza 1: [baðwátsa]
Donamaria doazi doázi 1: [doási]
Donamaria baduzi badúzi 2: [baðúsi] -
Donibane Lohizune doatzi doátzi 1: [doátsi]
Donostia dijuazte dijúaste 1: [dixúaśte]
Dorrao / Torrano badueze baduéze 1: [baðwése]
Dorrao / Torrano dueze duéze 2: [duése]
Eibar doiaz dóias 1: [dói̯aś]
Elantxobe doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Elduain dijoazte dijoázte 1: [dixoáste]
Elgoibar dixez dixés 1: iʃéś]
Elorrio doiez doyes 1: [ðoǰeś]
Erratzu badazi badazí 1: [βaðasí]
Errezil dijuaz dijuáz 1: [ðixwás]
Errigoiti doaiaz doáyas 1: [ðoáǰaś]
Eskiula juiten die ¡uiten die 1: [ʒui̯ten die]
Etxalar doatzi doátzi 1: [doátsi]
Etxalar duazi duázi 2: [duási]
Etxaleku badazi bádazí 1: [báðasí]
Etxarri (Larraun) dizte dizté 1: [ðisté]
Etxebarri doaz dóas 1: [ðóaś]
Etxebarria doiez dóyes 1: [ðóǰeś]
Eugi dazi dazí 1: [ðasí]
Ezkio-Itsaso dijotz dijótz 1: [dixóts]
Ezkurra diz díz 1: [ðís]
Ezterenzubi badatzi badátzi 1: [baðátsi]
Ezterenzubi badoatzi badóatzi 2: [badóatsi] -
Gaintza diezte diézte 1: [diéste]
Gamarte badoatzi bádoatzí 1: [báðoatsí]
Gamiz-Fika doaz doás 1: [ðoáś]
Garrüze badoatzi badoatzí 1: [baðoatsí]
Getaria dijuaz dijuáz 1: [dixwás]
Getxo doaz doas 1: [ðoaś]
Gizaburuaga doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Goizueta badioz badióz 1: [βaðiós]
Hazparne ¡oan dira yoán dia 1: [ǰoán dia] -
Hendaia doazi doázi 1: [doási]
Hernani dijuazte dijuáste 1: [dixuáśte]
Hondarribia dijuazte dijuasté 1: [ðixwaśté]
Ibarruri (Muxika) badoaz badóas 1: [βaðóaś]
Igoa dize díze 1: [díse]
Ikaztegieta dijoazte dijóazte 1: [ðixóaste]
Irisarri badoazi badoázi 1: [badoási]
Irisarri badoatzi badoátzi 2: [badoátsi]
Itsasu doatzi doátzi 1: [doátsi]
Itsasu doaza doátza 2: [ðoátsa]
Izturitze ¡ohan dira yohán dira 1: [ǰohán dira]
Jaurrieta faten tuk faten tuk 1: [faten tuk]
Jutsi badoatzi badoatzi 1: [baðoatsi]
Jutsi juaiten dira yuaiten dira 2: [ǰwai̯ten dira]
Kortezubi doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Landibarre badoatzi bádoatzí 1: [báðoatsí]
Landibarre ¡oaiten dira yoaiten dira 2: [ǰoai̯ten dira]
Larrabetzu doaz dóas 1: [ðóaś]
Larraine badutza badútza 1: [baðútsa]
Larzabale diatzak diatzák 1: [djatsák]
Lasarte-Oria dijuazte dijuáste 1: [dixwáśte]
Laukiz doz dos 1: [ðoś]
Legazpi doaz doaz 1: [ðoas]
Legazpi doaz doatz 2: [doats]
Leintz Gatzaga doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Leioa doaz doas 1: [ðoaś]
Leitza diz díz 1: [dís]
Lekaroz dazi dazí 1: [dasí]
Lekeitio doiaz dóias 1: [ðói̯aś]
Lemoa doas -tóas 1: [-tóaś]
Lemoiz doz dos 1: [ðoś]
Luzaide / Valcarlos datzie datzíe 1: [datsíe]
Makea badoatzi badóatzí 1: [βaðóatsí]
Makea doazki dóazki 1: [ðóaski]
Mañaria doiez dóies 1: [ðói̯eś]
Mendaro dixaz díxas 1: [díʃaś]
Mendaro dixez díxez 2: [díʃes]
Mendata doaz doas 1: [ðoaś]
Mezkiritz dazi dazí 1: [dasí]
Montori juiten diela ¡uiten diela 1: [ʒui̯ten djela]
Montori badutza badútza 2: [baðútsa]
Mugerre ¡ohan dira yohán tuk 1: [ǰohán tuk]
Mungia doaz doás 1: [ðoáś]
Oderitz dijoazte díjoazté 1: [díxoasté]
Oiartzun dijuazte dijuazté 1: [dixwasté]
Oñati doiaz doiás 1: [ðoi̯áś]
Ondarroa duz dus 1: [ðuś]
Orexa dijoazte díjoazté 1: [díxoasté]
Orio dijuazti dijuaztí 1: [ðixwastí]
Orozko doaz doas 1: [ðoaś]
Otxandio doiez doies 1: [ðoi̯eś]
Pagola juiten diela ¡uiten diéla 1: [ʒui̯ten djéla]
Pasaia dijuazte díjuáste 1: [díxuáśte]
Santa Grazi badutza batútza 1: [batútsa]
Sara doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Senpere doatzi doatzí 1: [ðoatsí]
Sohüta juiten die ¡úiten díe 1: [ʒúi̯ten díe]
Sohüta badutza badútza 2: [baðútsa]
Sondika doaz dóas 1: [ðóaś]
Suarbe dozi dózi 1: [dósi]
Sunbilla doazi doázi 1: [doási]
Tolosa dijuazti dijuaztí 1: ixwastí]
Uharte Garazi ai dire ái dire 1: [ái̯ ðire]
Uharte Garazi doatzi doatzí 2: [doatsí]
Urdiain badazi bádazí 1: [báðasí]
Urdiñarbe badutzak badútzak 1: [baðútsak] -
Urketa ¡ohan dira yóhan díra 1: [ǰóhan díra]
Urretxu dijozte dijozté 1: [ðixosté]
Urretxu dijoz dijóz 2: [ðixós]
Ürrüstoi badutze badútze 1: [baðútse]
Uztaritze ¡ohan dira yoan díra 1: [ǰoan díra]
Zaratamo doiaz dóiás 1: [dói̯áś]
Zeanuri doaz doas 1: [ðoaś]
Zeberio doaz dóas 1: [dóaś]
Zegama dijotze dijotzé 1: [ðixotsé]
Zegama ijotze ijotzé 2: [i̯xotsé]
Zilbeti dazi dazí 1: [dasí]
Zollo (Arrankudiaga) doaz doas 1: [ðoaś]
Zornotza doaz doás 1: [ðoáś]
Zugarramurdi badoatzi badoatzí 1: [βaðoatsí]
 

1407: JOAN [+pas., ni] / JOAN [+pas., ni] / JOAN [+past, ni]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pas., ni]
 • Galdera (fr): JOAN [+pas., ni]
 • Galdera (en): JOAN [+past, ni]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta faten nitze fátenintzé 1: [fátenintsé]
Aia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Aldude nindoalarik níndoaláik 1: [níndoaláik]
Alkotz nindoien nidóyen 1: [niðóǰen]
Altzai ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Altzürükü ¡uiten nintzen ¡úitenintzána 1: [ʒúi̯tenintsána]
Amezketa nijoan nijoán 1: [nixoán]
Andoain nijuan nijuán 1: [nixwán]
Aniz naien naién 1: [nai̯én]
Aramaio nindoien niñddóien 1: [niɲddói̯en]
Araotz (Oñati) noian noian 1: [noi̯an]
Arbizu ninddoien niyuén 1: [niǰuén]
Arboti ¡uaiten nintzen yuáiteníntzan 1: [ǰwái̯teníntsan]
Armendaritze ¡ohan nintzen yohan nintzelaik 1: [ǰohan nintselaik]
Arnegi banindoan banindoán 1: [banindoán]
Arnegi ninduan ninduelaik 2: [ninduelaik]
Arrangoitze goaki nintzen goáki nitzén 1: [ɣoáki nitsén]
Arrangoitze nindoan níndoan 1: [níndoan]
Arrangoitze banindoan bánindoán 2: [bánindoán]
Arrasate nindoien ninddóien 1: [ninddói̯en]
Arrazola (Atxondo) noien noien 1: [noi̯en]
Arrieta yoan nintzen yoan nitén 1: [ǰoan nitén]
Arroa (Zestoa) nijuan nijúan 1: [nixúan]
Arrueta ari nindian ari nindian 1: [ari nindian]
Arrueta ¡uaiten nintzen yuiten nindian 2: [ǰui̯ten nindian]
Asteasu nijuan nijuán 1: [nixuán]
Ataun nijoien nijón 1: [nixón] -
Azkaine banindoan baníndoán 1: [baníndoán]
Azkaine ¡oaiten nintzen yoaiten nintzelarík 2: [ǰoai̯ten nintselarík]
Azkaine gaten nintzen gaten nintzen 3: [gaten nintsen]
Azkoitia nijuen níjuen 1: [níxwen]
Azpeitia nijuen nijuén 1: [nixwén]
Baigorri nindoan nindoan 1: [nindoan]
Bakio yoan nintzen yoanintzen 1: [ǰoanintsen]
Bardoze ari nindian ári nindian 1: [ári nindjan] -
Bardoze ¡uaiten nintzen yuáiten níndian 2: [ǰwái̯ten níndjan] -
Barkoxe banundüzün banundüzün 1: [banundysyn]
Barkoxe ¡uiten nintzen ¡uitenintzána 2: [ʒui̯tenintsána]
Bastida ari nintzen ai zen 1: [ai sen]
Bastida ¡ohan nintzen yoháníntzen 2: [ǰoháníntsen]
Beasain nijoien nijón 1: [nixón]
Behorlegi yoaiten nintzan yoaiten nintzan 1: [ǰoai̯ten nintsan]
Beizama nijuan nijuán 1: [nixwán]
Bergara nindoian niñddóian 1: [niɲddói̯an]
Bermeo juan nitzen ¡únaitxen 1: [ʒúnai̯tʃen]
Berriz gengeie gengeie 1: [ɣeŋgei̯e]
Berriz nindoien nindóien 2: [nindói̯en]
Beruete nien nín 1: [nín]
Beruete nien nin 2: [nin] -
Beskoitze ¡ohan nintzen yohan nintzelaikan 1: [ǰohan nintselaikan]
Bidarrai ¡oaiten nintzen yoaiten nintzelaik 1: [ǰoai̯ten nintselaik]
Bolibar ninoien níñoién 1: [níɲoi̯én]
Busturia joan nintzen joánitzen 1: [xoánitsen]
Deba nijuan nijuán 1: [nixwán]
Deba niuan niuán 2: [niwán] -
Dima yoan nintzen yóanintzén 1: [ǰóanintsén]
Domintxaine ¡uaiten nintzen yuáitenintzálaik 1: [ǰwái̯tenintsálai̯k]
Donamaria noien banúyen 1: [banúǰen]
Donibane Lohizune gaten nitzen gaten nitzen 1: [gaten nitsen]
Donostia nijuan nijuan 1: [nixuan]
Dorrao / Torrano ninddoien niyuén 1: [niǰwén]
Eibar ninoian niñóian 1: [niɲói̯an]
Elantxobe noien nóien 1: [nói̯en]
Elduain nijoan nijoán 1: [nixoán]
Elgoibar nixan nixén 1: [niʃén]
Elorrio noien noyen 1: [noǰen]
Erratzu banindeien banindeién 1: [banindei̯én]
Errezil nijuan nijuán 1: [nixwán]
Errigoiti joan nintzen jóanittén 1: [xóanittén]
Errigoiti noian noyán 1: [noǰán]
Eskiula ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Etxalar noa¡en nuayén 1: [nuaǰén]
Etxaleku nida¡en nídayen 1: [níðaǰen]
Etxarri (Larraun) nittin nittín 1: [nittín]
Etxarri (Larraun) ninin niñín 2: [niɲín]
Etxebarri yoan nintzen yoaníntzen 1: [ǰoaníntsen]
Etxebarria ninoan niñóan 1: [niɲóan]
Etxebarria ninoien níñoyén 2: [níɲoǰén]
Eugi nindaien baníndaén 1: [baníndaén]
Ezkio-Itsaso nijoien nijón 1: [nixón]
Ezkurra nien nín 1: [nín]
Ezterenzubi banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Gaintza nien nién 1: [nién]
Gamarte ninduan nindúan 1: [nindúan]
Gamarte yoaiten nintzan yoaiten nintzan 2: [ǰoai̯ten nintsan]
Gamiz-Fika yoan nintzen yoan nitzén 1: [ǰoan nitsén]
Gamiz-Fika noian nóiyan 1: [nói̯ǰan]
Garrüze yoiten nintzen yoiten nintzen 1: [ǰoi̯ten nintsen]
Garrüze banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Getaria nijuan nijuán 1: [nixwán]
Getxo yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Gizaburuaga ninoien niñóien 1: [niɲói̯en]
Goizueta nioan nióan 1: [nióan]
Goizueta nion nión 2: [nión]
Hazparne yohan nitzen yoan nitzelaik 1: [ǰoan nitselaik]
Hendaia banindoan banínduan 1: [banínduan]
Hernani nijuan nijuán 1: [nixuán]
Hondarribia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Ibarruri (Muxika) joan nintzen jóanitxen 1: [xóanitʃen]
Ibarruri (Muxika) noien nóien 1: [nói̯en]
Igoa noa¡en noayén 1: [noaǰén]
Ikaztegieta nijoan nijóan 1: [nixóan]
Irisarri yoaiten nintzen yoaitenintzen 1: [ǰoai̯tenintsen]
Itsasu banindoan banindóan 1: [banindóan]
Itsasu nindoalarik níndoalarík 1: [níndoalarík]
Izturitze ¡ohan nintzen yohánintzan 1: [ǰohánintsan]
Jaurrieta faten nintzen faten nintzian 1: [faten nintsian]
Jutsi banindoan baníndoan 1: [baníndoan]
Kortezubi juan nitzen junitzen 1: [xunitsen]
Landibarre ari nintzen ari nintzelarik 1: [ari nintselarik]
Landibarre nindoalarik níndoaláik 1: [níndoalái̯k]
Larrabetzu yoan nintzen yóaníntzen 1: [ǰóaníntsen]
Larrabetzu nindoan nindóan 1: [nindóan]
Larraine ¡uiten nintzen ¡uiteníntzan 1: [ʒui̯teníntsan]
Larzabale ari nindukan ai níndukan 1: [ai níndukan]
Larzabale ¡uaiten nintzen yuáiteníndukan 2: [ǰwái̯teníndukan]
Lasarte-Oria nijuan níjuán 1: [níxwán]
Laukiz joan nintzen joánintzen 1: [xoánintsen]
Legazpi nijoan nijoan 1: [nixoan]
Leintz Gatzaga nindoien niñddóien 1: [niɲddói̯en]
Leioa yoan nintzen yoaníntzen 1: [ǰoaníntsen]
Leitza nien nín 1: [nín]
Lekaroz nindaien nindaién 1: [nindai̯én]
Lekeitio nei¡oian nei¡óian 1: [nei̯ʒói̯an]
Lemoa yoan nintzen yoanintzén 1: [ǰoanintsén]
Lemoiz yoan nintzen yonintzen 1: [ǰonintsen]
Luzaide / Valcarlos nindoan níndoan 1: [níndoan]
Makea ¡ohan nintzen yohaníntzen 1: [ǰohaníntsen]
Mañaria juan nitzen junitxén 1: [xunitʃén]
Mañaria ninoien niñóien 1: [niɲói̯en]
Mendaro nixan níxan 1: [níʃan]
Mendata joan nintzen joaníntzen 1: [xoaníntsen]
Mezkiritz baninde banínde 1: [banínde]
Mezkiritz baninde baníndeé 2: [baníndeé]
Mezkiritz joaten nitze joaténitzé 3: [xoaténitsé]
Montori ¡uiten nintzen ¡úiteníntzan 1: [ʒúi̯teníntsan]
Mugerre ¡ohan nintzen yohánintzen 1: [ǰohánintsen]
Mungia yoan nintzen yóanintzén 1: [ǰóanintsén]
Oderitz nijoan níjoan 1: [níxoan]
Oiartzun nijuan nijuán 1: [nixwán]
Oñati noian noian 1: [noi̯an]
Ondarroa noixun nóixun 1: [nói̯ʃun]
Ondarroa nitxoien nitxóien 2: [nitʃói̯en]
Ondarroa nijoien nijóien 3: [nixói̯en]
Ondarroa noien nóien 4: [nói̯en] -
Orexa nijoan nijoán 1: [nixoán]
Orio nijuan nijuán 1: [nixwán]
Orozko joan nintzen joan níntzen 1: [xoan níntsen]
Otxandio ¡uaiten nintzen yúnintzen 1: [ǰúnintsen]
Pagola banindoan banúnduelaik 1: [banúndwelai̯k]
Pagola ¡uaiten nintzen yúiteníntzaláik 2: [ǰúi̯teníntsalái̯k]
Pasaia nijuan nijuán 1: [nixwán]
Santa Grazi banunduzün banunduzün 1: [banundusyn]
Santa Grazi ¡uiten nintzen ¡uiten nintzána 2: [ʒui̯ten nintsána]
Sara gaten nitzen gaténitzén 1: [ɣaténitsén]
Sara gaki nintzen gaki nítzen 2: [ɣaki nítsen]
Sara nindoan nindóan 3: [nindóan]
Senpere nindoalarik níndoaláik 1: [níndoalái̯k]
Senpere gaten nitzen gaten nítzen 2: [gaten nítsen]
Sohüta ¡uiten nintzen ¡úitenündiá 1: [ʒúi̯tenyndjã]
Sohüta ¡uiten nintzen ¡úitenünd´üzün 2: [ʒúi̯tenyndýsyn]
Sondika yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Suarbe nida¡en nidayén 1: [niðaǰén]
Sunbilla noa¡en noáyen 1: [noáǰen]
Tolosa nijuan nijuán 1: [nixuán]
Uharte Garazi nindoalarik níndoalaikán 1: [níndoalai̯kán]
Urdiain nindoien néndiyuén 1: [néndiǰwén]
Urdiñarbe ¡uaiten nintzen yúitenündiá 1: [ǰúi̯tenyndjã] -
Urketa ¡ohan nintzen yohánintzen 1: [ǰohánintsen]
Urretxu nijuan nijuán 1: [nixwán]
Ürrüstoi ¡uaiten nintzen ¡uáiteníntzen 1: [ʒwái̯teníntsen]
Ürrüstoi banindoan banondoá 2: [banondoá]
Uztaritze ¡oaiten nintzen yoaitenintzélaik 1: [ǰoai̯tenintsélai̯k]
Uztaritze banindoan baníndoalárik 1: [baníndoalárik]
Zaratamo yoan nintzen yoanéintzen 1: [ǰoanéi̯ntsen]
Zeanuri yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Zeanuri noian nóyan 1: [nóǰan]
Zeberio yoan nintzen yóanintzen 1: [ǰóanintsen]
Zegama nijoien nijón 1: [nixón]
Zilbeti nindae nindáe 1: [nindáe]
Zollo (Arrankudiaga) yoan nintzen yoánintzen 1: [ǰoánintsen]
Zornotza juan nitzen juénitzen 1: [xwénitsen]
Zornotza noian nóian 1: [nói̯an]
Zugarramurdi banindoan baníndoan 1: [βaníndoan]
 

1408: JOAN [+pas., hura] / JOAN [+pas., hura] / JOAN [+past, hura]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pas., hura]
 • Galdera (fr): JOAN [+pas., hura]
 • Galdera (en): JOAN [+past, hura]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta (ba)zae bázaé 1: [βásaé]
Aia zijuan zijuán 1: [sixwán]
Aldude zoan zuán 1: [suán]
Alkotz bazido¡en bazídoyém 1: [basíðoǰém]
Altzai ¡uiten zen ¡úiten tzéna 1: [ʒúi̯ten tséna]
Altzürükü ¡uiten zen ¡úiten tzén 1: [ʒúi̯ten tsén]
Altzürükü bazuen bazuéna 2: [basuɛ́na]
Altzürükü bazuen bazuén 3: [basuén] -
Altzürükü bazuen bazúen 4: [basúen]
Amezketa zijoan zijoán 1: [sixoán]
Andoain zijuan zijuán 1: [sixuán]
Aniz zaien zaién 1: [sai̯én]
Aramaio joian joien 1: [xoi̯en]
Araotz (Oñati) zoian soian 1: [śoi̯an]
Arbizu zijuan ziyuén 1: [siǰuén]
Arboti ¡uaiten zen yuaitén tzen 1: [ǰwai̯tén tsen]
Armendaritze ¡ohan zen yohán tzen 1: [ǰohán tsen]
Arnegi bazoan bazOUan 1: [basọan]
Arrangoitze gaki zen goaikí zen 1: [ɣoai̯kí sen]
Arrangoitze gaki zen gakí zen 2: [ɣakí sen]
Arrasate zoian sóien 1: [śói̯en]
Arrazola (Atxondo) xoien xoien 1: [ʒoi̯en]
Arrieta ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Arrieta ¡oian yóien 1: [ǰói̯en]
Arroa (Zestoa) zijuan zijuán 1: [sixuán]
Arrueta ¡uiten zen yúiten tzen 1: [ǰúi̯ten tsen]
Asteasu zijuan zijuán 1: [sixwán]
Asteasu zijuan zijúan 2: [sixúan]
Ataun zijoan zijón 1: [sixón]
Azkaine zoan zoalarík 1: [soalarík]
Azkaine zoan zoán 2: [soán]
Azkoitia zijuan zíjuen 1: [síxwen]
Azpeitia zijuan zijuén 1: [sixuén]
Azpeitia zijuan zijuén 2: [sixwén]
Baigorri zoan zoan 1: [soan]
Bakio joan zan jóan san 1: [xóan śan]
Bardoze phartitzen tzian phartítzen tzian 1: [phartítsen tsjan] -
Bardoze zoan bazuán 2: [baswán] -
Bardoze ¡ohan zen yohantzen 3: [ǰohantsen] -
Barkoxe zoan bazúan 1: [basúan]
Bastida ¡ohan zen yohán tzen 1: [ǰohán tsen]
Bastida ari zen aí zen 2: [aí sen]
Beasain zijoan zijón 1: [sixón]
Behorlegi bazuen bazuelá 1: [baswelá]
Beizama zijuan zijuan 1: [sixwan]
Bergara joian jóian 1: [xói̯an]
Bermeo joan zan xún san 1: [ʒún śan]
Berriz xoien xóyen 1: [ʒóǰen]
Berriz ¡oian yóyen 2: [ǰóǰen]
Beruete zien zin 1: [sin] -
Beskoitze ¡ohan yohan 1: [ǰohan]
Bidarrai ¡oan zen yoan tzen 1: [ǰoan tsen]
Bolibar joian jóien 1: [xói̯en]
Busturia ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Deba zijuan SZijuán 1: [s̟ixwán]
Dima ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Domintxaine bazoan bázoan 1: [básoan]
Domintxaine zoan bazuán 2: [baswán] -
Domintxaine ¡uaiten zen yuáiten tzen 3: [ǰwái̯ten tsen]
Donamaria zoaien zuayén 1: [swaǰén]
Donibane Lohizune bazoan bazóan 1: [basóan]
Donostia zijuan zijuan 1: [sixuan]
Dorrao / Torrano zijuan ziyuén 1: [siǰwén]
Eibar zoian sóian 1: [śói̯an]
Elantxobe xoien xóixen 1: [ʒói̯ʒen]
Elduain zijoan zijoán 1: [sixoán]
Elgoibar xixan xíxen 1: [ʒíʃen]
Elorrio ¡oian yoyen 1: [ǰoǰen]
Erratzu zaien bazaién 1: [basai̯én]
Errezil zijuan zijuán 1: [sixwán]
Errigoiti ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Errigoiti ¡oian yoiyén 2: [ǰoi̯ǰén]
Eskiula bazoan bazohán 1: [basohán]
Eskiula bazuen bazuéla 2: [basuéla] -
Eskiula ¡uiten zen ¡uiten tzen 3: [ʒui̯ten tsen] -
Etxalar zoaien zóyen 1: [sóǰen]
Etxaleku zidayen zídayen 1: [síðaǰen]
Etxarri (Larraun) zien zín 1: [sín]
Etxebarri ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Etxebarria ¡oian óyen 1: [óǰen]
Eugi zaien bazáen 1: [βasáen]
Ezkio-Itsaso zijoan zíjón 1: [síxón]
Ezkurra zien zín 1: [sín]
Gaintza zien zién 1: [sién]
Gamarte zoan zoaláik 1: [soalái̯k]
Gamarte bazoan bazóan 2: [basóan]
Gamiz-Fika ¡oan zan yoan san 1: [ǰoan śan]
Gamiz-Fika ¡oian yoyán 1: [ǰoǰán]
Garrüze bazoan bazóan 1: [basóan]
Garrüze ¡uiten zen yuiten tzen 2: [ǰui̯ten tsen]
Getaria zijuan zijuán 1: [sixwán]
Getxo ¡oan zan yón san 1: [ǰón śan]
Gizaburuaga xoien xóien 1: [ʒói̯en]
Goizueta zijoan zión 1: [sión]
Hazparne ¡ohan zen yohan tzen 1: [ǰohan tsen]
Hazparne ¡ohan zen yohan tzelaik 2: [ǰohan tselaik]
Hendaia zoan bazuán 1: [basuán]
Hendaia gaten zen gaten tzen 2: [ɣaten tsen]
Hendaia gaki zen gaki zen 3: [ɣaki sen]
Hernani zijuan zijuán 1: [sixuán]
Hondarribia zijuan sijuán 1: [śixwán]
Ibarruri (Muxika) joan zan jóan san 1: [xóan śan]
Ibarruri (Muxika) ¡oian yóien 1: [ǰói̯en]
Igoa zoaien zoayén 1: [soaǰén]
Igoa zoaien zoayén 2: [soaǰén] -
Ikaztegieta zijoan zijóan 1: [sixóan]
Irisarri ¡oanki zen yoanki zen 1: [ǰoanki sen]
Itsasu bazoan bazoán 1: [basoán]
Itsasu bazoan bazóan 2: [basóan]
Izturitze ¡ohan zen yohán tzen 1: [ǰohán tsen]
Jaurrieta faten zen faten zen 1: [faten sen]
Jutsi bazoan bazoan 1: [basoan]
Kortezubi joan zan jun sán 1: [xun śán]
Landibarre ¡uaiten zen yoaiten tzen 1: [ǰoai̯ten tsen]
Landibarre bazoan bazóan 1: [basóan]
Larrabetzu ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Larrabetzu ¡oian yóian 1: [ǰói̯an]
Larraine zoan bazúan 1: [basúan]
Larzabale ¡uaiten zen yuáiten tzen 1: [ǰwái̯ten tsen]
Lasarte-Oria zijuan zijúan 1: [sixúan]
Laukiz ¡oan zan yon san 1: [ǰon śan]
Legazpi zijoan zijon 1: [sixon]
Leintz Gatzaga ji¡oien ji¡óien 1: [xiʒói̯en]
Leioa joan zan joán san 1: [xoán śan]
Leitza zien zín 1: [sín]
Lekaroz zaien záien 1: [sái̯en] -
Lekeitio xoien xóian 1: [ʒói̯an]
Lemoa ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Lemoiz ¡oan zan yosan 1: [ǰośan]
Luzaide / Valcarlos bazoan pazóan 1: [pasóan]
Mañaria joan zan júen san 1: [xúen śan]
Mañaria ¡oian yóian 1: [ǰói̯an]
Mendaro xixan síxan 1: [śíʃan]
Mendata joan zan joasan 1: [xoaśan]
Mendata ¡oian ¡oien 1: [ʒoi̯en]
Mezkiritz (ba)zae zaé 1: [saé]
Montori ¡uiten zen ¡úiten tzen 1: [ʒúi̯ten tsen]
Montori bazoan bazoán 2: [basoán]
Mugerre ¡ohan zen yohan tzen 1: [ǰohan tsen]
Mungia ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Mungia ¡oian yoyán 1: [ǰoǰán]
Oderitz zijoan zíjoan 1: [síxoan]
Oiartzun zijuan zijuán 1: [sixwán]
Oñati zoian soian 1: [śoi̯an]
Ondarroa joian jóien 1: [xói̯en]
Orexa zijoan zijoán 1: [sixoán]
Orio zijuan zíjuan 1: [síxwan]
Orozko joan zan joán san 1: [xoán śan]
Otxandio ¡oan zan yún san 1: [ǰún śan]
Pagola ¡uiten zen ¡úiten tzená 1: [ʒúi̯ten tsená]
Pasaia zijuan zijúan 1: [sixúan]
Santa Grazi bazoan bazuazün 1: [basuasyn]
Sara gaki zen gaki zén 1: [ɣaki sén]
Senpere zoan zoálaik 1: [soálai̯k]
Senpere zoan zóan 2: [sóan]
Sohüta bazuen bazuén 1: [basuén]
Sondika joan zan jóan san 1: [xóan śan]
Suarbe zoaien zuáyen 1: [swáǰen]
Sunbilla zoaien zoáyen 1: [soáǰen]
Tolosa zijuan zijuán 1: [sixwán]
Uharte Garazi zoan zúan 1: [súan]
Urdiain zijuan ziyuén 1: [siǰuén] -
Urdiñarbe bazuen bazuén 1: [baswén] -
Urketa ¡ohan zen yohán tzen 1: [ǰohán tsen]
Urretxu zijuan zijuán 1: [sixwán]
Ürrüstoi zoan bazuán 1: [basuán]
Uztaritze ¡oan zen yoán zen 1: [ǰoán sen]
Uztaritze bazoan bazóan 1: [basóan]
Zaratamo ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Zaratamo ¡oian yóyen 1: [ǰóǰen]
Zeanuri ¡oan zan yóan san 1: [ǰóan śan]
Zeanuri ¡oian yóyan 2: [ǰóǰan]
Zeberio ¡oan zen yoan sen 1: [ǰoan śen]
Zegama zijoan zijón 1: [sixón]
Zilbeti zaien bazáen 1: [βasáen]
Zilbeti zaien zaén 2: [saén]
Zollo (Arrankudiaga) ¡oan zan yoasan 1: [ǰoaśan]
Zollo (Arrankudiaga) ¡oan zan yoan san 2: [ǰoan śan]
Zornotza joan zan juésan 1: [xwéśan]
Zornotza xoien xóien 1: [ʒói̯en]
Zugarramurdi bazoan bazóam 1: [βasóam]
 

1409: JOAN [+imp., zu] / JOAN [+imp., zu] / JOAN [+imp., zu]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+imp., zu]
 • Galdera (fr): JOAN [+imp., zu]
 • Galdera (en): JOAN [+imp., zu]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta zaz záza 1: [sása]
Aia jun zaite jún tzaitté 1: [xún tsatté]
Aia zoaz zóaz 1: [sóas]
Aia alde egin ezazu aldé in tzázu 2: [aldé in tsásw]
Aldude zaz zazá 1: [sasá]
Alkotz zoazi zoází 1: [soásí]
Altzai zuaza zúza 1: [súsa]
Altzürükü zuaza zúza 1: [súsa]
Amezketa zoaz zoáz 1: [soás]
Andoain alde egin ezazu alde izazu 1: [alde isasu]
Andoain zuaz zuáz 1: [suás]
Aniz zoazi zoázi 1: [soási]
Aniz zazi zázi 2: [sási]
Arbizu zuaz zuéz 1: [swés]
Arboti zuazi zuázi 1: [swási]
Armendaritze zazi zázi 1: [sási]
Arnegi zazi zazí 1: [sasí]
Arrangoitze zoaz zoáz 1: [soás]
Arrieta zoaz sóas 1: [śóaś]
Arroa (Zestoa) jun tzaitez jún tzaitéz 1: [xún tsai̯tés]
Arroa (Zestoa) zuaz zúaz 1: [súas]
Arroa (Zestoa) jun tzaitez jún tzaittéz 2: [xún tsai̯ttés]
Arrueta zuazi zuázi 1: [swási]
Asteasu jun tzaitez jun tzattez 1: [xun tsattes]
Asteasu zuaz zuaz 1: [swas]
Ataun zoaz zoátz 1: [soáts]
Azkaine zoaz zoáz 1: [soás]
Azkoitia jun zaite jun tzaitté 1: [xun tsai̯tté]
Azpeitia zuaz zúaz 1: [súas]
Baigorri zoaz zoaz 1: [soas]
Bardoze pharti zite phárti zíte 1: [phárti síte] -
Bardoze zuaza zuáze 2: [swáse] -
Bardoze zoazi xuáxi 3: [ʃwáʃi] -
Barkoxe zuaza z´üza 1: [sýsa]
Bastida zazi zázi 1: [sási]
Beasain jun tzaitz jun tzaiz 1: [xun tsai̯s]
Behorlegi zoazi zoazí 1: [soasí]
Beizama zuaz zuáz 1: [swás]
Bergara jun zaite jun záitte 1: [xun sái̯tte]
Bermeo zuaz sues 1: [śueś]
Berriz joan zaitez jú sattes 1: [xú śatteś]
Berriz zoiaz sóies 1: [śói̯eś]
Berriz juen juen 2: [xuen]
Beruete zoaz zoaz 1: [soas]
Beruete zoazi zoazé 2: [soasé]
Beruete zoaz zoaz 3: [soas]
Beskoitze zoazi zóazi 1: [sóasi]
Bidarrai zoazi zoazí 1: [soasí]
Bolibar jun jun 1: [xun]
Bolibar zoiaz sóies 1: [śói̯eś]
Bolibar jun zaite jun sáitte 2: [xun śái̯tte]
Busturia zoiaz soies 1: [śoi̯eś]
Deba jun tzaitez jún tzaitxés 1: [xún tsatʃéś]
Deba zuaz suás 1: [śwáś]
Deba jun jún 2: [xún]
Dima zoaz sóas 1: [śóaś]
Domintxaine zuazi zuázi 1: [swási]
Domintxaine zuaza tzuáza 2: [tswása] -
Donamaria zoazi zoázi 1: [soási]
Donibane Lohizune zoazi zoazí 1: [soasí]
Donostia zuaz zuaz 1: [suas]
Dorrao / Torrano zuaz zuéz 1: [swés]
Eibar jun zaite juen saitte 1: [xuen śai̯tte]
Elduain zoaz zoáz 1: [soás]
Elgoibar jun jun 1: [xun]
Elgoibar jun zaite jun tzaitte 2: [xun tsai̯tte]
Erratzu zazi zázi 1: [sási]
Errezil joan zaitez joán zaittéz 1: [xoán sai̯ttés]
Errezil zuaz zúaz 1: [súas]
Errezil zoaz zóaz 2: [sóas]
Errigoiti zoaz sóas 1: [śóaś]
Eskiula zuaza zúza 1: [súsa]
Eskiula jun zaite ¡un tzíte 2: [ʒun tsíte]
Etxalar zoazi zoázi 1: [soási]
Etxaleku zazi zázi 1: [sási]
Etxarri (Larraun) joan zaitez joan tzáittez 1: [xoan tsáttes]
Etxarri (Larraun) zoaz zoáz 1: [soás]
Etxarri (Larraun) joan zaitez joan tzátti 2: [xoan tsátti]
Etxebarri zoaz sóas 1: [śóaś]
Etxebarria jun zaite jún saitte 1: [xún śatte]
Etxebarria zoiaz sóyes 1: [śóǰeś]
Eugi zazi zázi 1: [sásj]
Ezkio-Itsaso jun tzaitz jún tzaitz 1: [xún tsai̯ts]
Ezkio-Itsaso zoaz zoátz 1: [soáts]
Ezkio-Itsaso jun tzaitz jún tzaiz 2: [xún tsai̯s]
Ezkurra zoaz zoaz 1: [soas]
Ezterenzubi zazi zazí 1: [sasí]
Gaintza zoaz zoáz 1: [soás]
Gamarte zazi zazí 1: [sasí]
Gamiz-Fika yoan yóan 1: [ǰóan]
Gamiz-Fika zoaz sóas 1: [śóaś]
Garrüze zoazi zoazí 1: [soasí]
Getaria jun zaite jún tzaité 1: [xún tsai̯té]
Getaria zuaz zuáz 1: [suás]
Getxo zoaz sóas 1: [śóaś]
Gizaburuaga zoaz sóis 1: [śói̯ś]
Goizueta zoaz zoáz 1: [soás]
Hazparne zazi zazí 1: [sasí]
Hendaia zoazi zoazí 1: [soasí]
Hernani zuaz zúaz 1: [súas]
Hondarribia zuaz suás 1: [śwáś]
Ibarruri (Muxika) zoaz sóas 1: [śóaś]
Igoa zoazi zoazí 1: [soasí]
Ikaztegieta zoaz zóaz 1: [sóas]
Irisarri zoazi zoazí 1: [soasí]
Itsasu zoazi zoazí 1: [soasí]
Izturitze zazi zázi 1: [sási]
Jaurrieta gae gáe 1: [gáe]
Jutsi zoazi zoazi 1: [soasi]
Jutsi zuazi zuazi 2: [swasi]
Landibarre zoazi zoázi 1: [soási]
Larrabetzu zoaz sóas 1: [śóaś]
Larraine zuaza zuáza 1: [swása]
Larraine zuaza zúza 2: [súsa] -
Larzabale zuazi zuázi 1: [swási]
Lasarte-Oria zuaz suás 1: [śuáś]
Laukiz zoaz sós 1: [śóś]
Legazpi zoaz zoaz 1: [soas]
Leioa zoaz sóas 1: [śóaś]
Leitza zoaz zóaz 1: [sóas]
Lekaroz zazi zazí 1: [sasí] -
Lekeitio zoiaz soias 1: [śoi̯aś]
Lemoa joan zaite yóan saité 1: [ǰóan śai̯té]
Lemoa zoaz sóas 2: [śóaś]
Luzaide / Valcarlos zazi zázi 1: [sási]
Makea zoazi zoázi 1: [soási]
Makea zoaz zóaz 2: [sóas]
Mañaria juen júen 1: [xúen]
Mañaria zoiaz sóies 2: [śói̯eś]
Mendaro jun jún 1: [xún]
Mendaro zuaz súas 1: [śúaś]
Mendaro jun zaite jun sáitte 2: [xun śái̯tte]
Mendaro zuaz suás 2: [śwáś]
Mendaro jun tzaitz jun tzáis 3: [xun tsái̯ś]
Mendaro jun zaite jún tzaitxe 4: [xún tsatʃe]
Mendaro jun zaite jún tzaitxé 5: [xún tsai̯tʃé]
Mendata zoiaz soies 1: [śoi̯eś]
Mezkiritz zazi zázi 1: [sási]
Montori zuaza zúza 1: [súsa]
Mugerre zazi zázi 1: [sási]
Mungia zoaz sóas 1: [śóaś]
Oderitz zoaza zoazá 1: [soasá]
Oderitz zoaz zoáz 2: [soás]
Oiartzun zuaz zuáz 1: [suás]
Orexa zoaz zoáz 1: [soás]
Orio jun tzaitez jun tzáitez 1: [xun tsái̯tes]
Orio zoaz zoáz 1: [soás]
Orio zoaz zoáz 2: [soás]
Orio jun jún 3: [xún]
Orozko zoaz sóas 1: [śóaś]
Otxandio zoiaz sóies 1: [śói̯eś]
Pagola zuaza zúza 1: [súsa]
Pasaia zuaz zúaz 1: [súas]
Santa Grazi zuaza zúza 1: [súsa]
Sara zoazi zoazí 1: [soasí]
Senpere zoazi zoazé 1: [soasé]
Senpere zoazi zoazí 2: [soasí]
Sohüta zuaza zúza 1: [súsa]
Sondika zoaz sóas 1: [śóaś]
Suarbe zozi zozí 1: [sosí]
Suarbe zozi zózi 2: [sósj]
Sunbilla zoazi zoázi 1: [soœ́sj]
Tolosa zuaz zuáz 1: [swás]
Uharte Garazi zuaz zuáz 1: [suás]
Urdiain zuaz zuáz 1: [swás]
Urdiain fan zaitez fán zaitéz 2: [fán sai̯tés]
Urdiain jun tzaitez jún zaitéz 3: [xún sai̯tés]
Urdiñarbe zuaza zúza 1: [súsa] -
Urketa zuazi zuázi 1: [swási]
Urketa zoazi xuáxi 2: [ʃwáʃi]
Ürrüstoi zuaza zúza 1: [súsa]
Uztaritze zazi hazí 1: [hasí]
Zaratamo zoiaz sóies 1: [śói̯eś]
Zeanuri zoaz sóas 1: [śóaś]
Zeberio zoaz sóas 1: [śóaś]
Zegama jun tzaitz jún tzáiz 1: [xún tsái̯s]
Zegama zoaz zoátz 1: [soáts]
Zilbeti zazi zázi 1: [sásj]
Zugarramurdi zoazi zoázi 1: [soási]
 

1410: JOAN [+pres., hura-hari] / JOAN [+prés., hura-hari] / JOAN [+pres., hura-hari]

 • Gaia: aditz morfologia: aditz trinkoak
 • Galdera (es): JOAN [+pres., hura-hari]
 • Galdera (fr): JOAN [+prés., hura-hari]
 • Galdera (en): JOAN [+pres., hura-hari]
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta badae badaé 1: [βaðaé]
Aia dijua dijuá 1: [dixwá]
Aia dijuakiyo díjuakíyo 1: [díxwakíǰo]
Aldude doakio doakío 1: oakío]
Alkotz doye dóye 1: [ðóǰe]
Altzai ¡uiten ziok ¡úiten tziók 1: [ʒúi̯ten tsjók]
Altzürükü ¡uiten zaio ¡úiten tzáio 1: [ʒúi̯ten tsájo]
Amezketa dijoakio dijoakió 1: [dixoakió]
Andoain dijuakiyo dijúakiyo 1: [dixúakiǰo]
Aniz segitzen dio segitzen dio 1: [śeɣitsen dio]
Aniz maten dio maten dio 2: [maten dio]
Aramaio dueko duéko 1: [ðuéko]
Araotz (Oñati) doiako doiáko 1: [ðoi̯áko]
Arbizu faten dakiyo fáten dakiyó 1: [fáten dakiǰó]
Arbizu eroitzen dakiyo eróitzen dakiyó 2: [eróitsen dakiǰó]
Arbizu daka dáka 3: [ðáka]
Arboti yuiten zako yúiten tzáko 1: [ǰúi̯ten tsáko]
Armendaritze yohan zako yohán tzako 1: [ǰohán tsako]
Arnegi yoaiten zako yoaiten tzako 1: [ǰoai̯ten tsako]
Arrangoitze doa doá 1: [ðoá]
Arrangoitze doako doakó 1: [doakó]
Arrangoitze zaio zaió 2: [sajó]
Arrangoitze doako doakó 2: [ðoakó]
Arrangoitze egiten dio egiten dió 3: [eɣiten dió]
Arrangoitze zaio zaió 3: [sai̯ó]
Arrasate doie doie 1: [ðoi̯e]
Arrasate jausten jako jausten jako 2: [xau̯śten xako]
Arrazola (Atxondo) ¡eukek ¡eukek 1: [ʒeu̯kek]
Arrazola (Atxondo) doako doáko 1: [ðoáko]
Arrieta ¡oako ¡óáko 1: [ʒóáko]
Arroa (Zestoa) dijuakiyo dijuákiyo 1: [dixwákiǰo]
Arrueta yuaiten zako yuáiten tzákok 1: [ǰuái̯ten tsákok]
Asteasu eztijuakiddo eztíjuakiddo 1: [estíxwakiddo]
Asteasu dijuakiddo dijuakiddó 2: [ðixwakiddó]
Asteasu segitze yo segitze yo 3: [śeɣitse ǰo]
Ataun dijokio dijokió 1: [ðixokjó]
Azkaine doakion doakión 1: [doakión]
Azkaine doakiyo doakiyó 2: [ðoakiǰó]
Azkaine gaki zaio gakí zaió 3: [gakí sai̯ó]
Azkoitia etziok ematen etziók - emáten 1: [etsjók - emáten]
Azkoitia eztijuki¡o eztíjuki¡o 1: [estíxukiʒo]
Azkoitia etzeukek etzéukek 2: [etséu̯kek]
Azpeitia dijue dijué 1: [dixwé]
Azpeitia eztauke eztáuke 2: [estáu̯ke]
Azpeitia eztiyo ematen eztíyo emáten 3: [estíǰo emáten]
Baigorri doa doa 1: [doa]
Baigorri doakio doakio 1: [doakio] -
Baigorri zako zakok 2: [sakok]
Bakio yoako yoako 1: [ǰoako]
Bardoze yohan zako yohán tzako 1: [ǰohán tsako] -
Barkoxe ¡uiten ziozü ¡uiten tziózü 1: [ʒui̯ten tsiósy]
Bastida tuzu tuzu 1: [tusu]
Bastida iten dako iten dáko 2: [iten dáko]
Bastida du du 3: [ðu]
Beasain dijokio dijokió 1: [dixokió]
Behorlegi yoaiten ziakozu yoaiten tziakozu 1: [ǰoai̯ten tsjakosu]
Beizama jute zayo júte zayó 1: [xúte saǰo