Leku-izenak

Otxaran - Lekuak - EODA

Otxaran (Lekua)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Zalla
 • ocharan - (1401-1500) CB.MAT , X-4, P.221
  (...)
  Príncipe de Viana: territorios que conformaban Navarra en el s. XV
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: CB.MAT

 • ocharan - (1638) O.NUV , II, X. kap., 205. or. [0722. or.]
  (...)
  Erronkariarren pribilegioen gaztelaniazko aipuan
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: O.NUV

 • ocharan, lugar de - (1640) BFAH.UAH.ZALLA , 29 L1, CD 1, 005

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1704) BFAH.FOG04 , 1241

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1796) BFAH.FOG96 , 1594

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan la de arriba - (1796) BFAH.FOG96 , 1595

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1796) BFAH.FOG96 , 1628

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1798) BFAH.FOG98 , 0781

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan, lugar de - (1799) BFAH.ADM.JABARB , sig. reg. 5, 237

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1802) DRAH , II, 172
  (...)
  felig. del valle de Zalla, encartaciones de Vizcaya, ob. de Santander. V. ZALLA, valle. G. A.
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DRAH

 • ocharan - (1826) BFAH.ESTAT.POL , 20-2 Zalla, 6-8 [4-6, 2v-3v]
  (...)
  [BARRIO] [...] Lugar de Ocharan [...] [CASERÍO] [...] Ocharan [...] d[ic]ho Ocharan [...] Sigue d[ic]ho Ocharan [...] Sigue Ocharan [...] d[ic]ho Lug[a]r de Ocharan
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Zalla
  Jatorria: BFAH.ESTAT.POL

 • ocharan de arriba, varrio - (1846) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 14, 006
  (...)
  Baldeaedo. Ocharan
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan, varrio - (1846) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 14, 006
  (...)
  Baldeaedo. Ocharan
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan, lugar - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 001

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan de arriba, casa de labor - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 006

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan del centro, caserio - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 006

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharán (valdeahedo) - (1860) NOM.1860 , --
  (...)
  Zalla. Bárrio
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocháran de arriba (valdeahedo) - (1860) NOM.1860 , --
  (...)
  Zalla. Caserío
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharán - (1934 [1924]) EDV.25 , 4. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (1956) OTX.NGRTV , Euskera, I (1956), 158. or.
  (...)
  "IBARRA", "ZeARRA" o "ZiARRA", “OtzaRRETA"... “ZeARAN", "ZiARAN", UgARAN", "OtxARAN", “OkARANtza"..., todos ellos significativos de "vega" o cuando menos, "ribera"
  (...)

  Zer: Deitura, leku-izena
  Non:
  Jatorria: OTX.NGRTV

 • ocharan - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (1958) OTX.NGRTV , Euskera, III (1958), 74. or. (1. oharra)
  (...)
  Esta radical otxa sdmite al igual que zea (V. epgrf. 14 de este trabajo), los sufijos *-arr, *-aran, indistintamente para expresar “vega”, “valle” o, si se quiere, “tierras fluviales”: OTXARGOITIA, apellido = por arriba de la vega; OTXARAN (Zalla, Ayala, Zamudio)
  (...)

  Zer: Leku izena
  Non: Zalla, Aiara, Zamudio
  Jatorria: OTX.NGRTV

 • ocharan - (1960) NOM.1960 , --
  (...)
  Zalla. Barrio
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (1966) IRI.LVATM , 74. par., 65-66. or.
  (...)
  "Otxaran, barrio de Zalla" [...] con segundo miembro (h)aran, 'valle', aplicado probablemente a un nombre de persona, que puede ser Ocho(a)
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Zalla
  Jatorria: IRI.LVATM

 • otxaran[dik] - (1974) LIZ.LUR , 26. or.
  (...)
  Enkartazioetan, aitzina galdu zen euskera. Batez ere Avellaneda ondoko Otxarandik mendebaleruntz, euskal toponimia ere urritzen hasten da
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Zalla
  Jatorria: LIZ.LUR

 • ocharan - (1979) IGNE.25 , 061-III (Güeñes)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan: otxaran - (1986) HPS.EAE , 31

  Zer:
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • ocharan - (1990/07/05) BAO , 154. zkia., 096.0004
  (...)
  Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa - Foru Aldundiaren Foru Dekretua // Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia // Estatistika eta informatika beharrizanak direla eta, Gobernu Zentralak (INE), Eusko Jaurlaritzak (EUSTAT) eta Foru Aldundiak, garaiz, Bizkaiko udalerrietarako kodeak hartu zituzten, haiseran bateratsiak izan eta, denboraren poderioz, nahasten joan direnak. Nahasketa hau Foru Sailei ere zabaltzen izan zaie. Estatistika Foru Batzordeak, bere eskumenetan diharduela eta eremu honetan erizpide normalizatuei geroago eta tinkoago eutsi behar zaiela uste duenez, iragan martxoaren 29ko bileran, Gobernu Kontseiluari proposatu zion, ofizialki, erabat eta behin betikoz, INE eta EUSTATek egun udalerrien kodeketarako erabiltzen duen sistema har dezan. Proposamen bera zabaltzen zaie biztanguneei, EUSTATekin baterako sistema hartzen delarik. Honenbestez, Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusiak proposaturik, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 3/87 Foru Araueko 17. artikuluan ezarritakoa dela bide, Gobernu Kontseiluak 1990eko ekainaren 26ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe. // XEDATU DUT: // 1. Ofizialki eta erabat, udalerri eta biztanguneen kodeaketa eguneratua hartzen da, eranskinean dagoen zerrendaren arabera. 2. Hartutako kodeketak iraun egingo du, udalerrien edo biztanguneen izen aldaketak edo bereizketak ematen badira ere. 3. Udalerri berriak sortzen direnetan, zegoen azkenari zegozkion kodeak esleituko dira, Batzar Nagusiek sorkuntza onetsitako dataren arabera ordenatuta eta alfabetoaren arabera, onespen data batera datorrenean. 4. Biztanguneei dagokienez, erizpide berbera erabiliko da, ezarritako lau digituetarik lehen biak talde biztanguneei eta beste biak banakako biztanguneei dagozkiela kontutan hartuz. Talde biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren udalerriaren barruan. Banakako biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren talde biztangunearen barruan. 5. Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusiak kodekera hau zuzen aplikatzen denentz gainikusiko du, aldian-aldian udalerri eta biztanguneen zerrenda eguneratua argitaratuko duelarik, beraien kode eta izenekin. 6. Dekretu hau "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n argitaratuko den egunean jarriko da indarrean. Diputatu Nagusia,. JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI. Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusia,. JOSE LUIS BILBAO EGUREN. // ERANSKINA. // Bizkaiko Udalerrien eta beren banakako biztanguneen zerrenda [...]
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: ZALLA
  Jatorria: BAO

 • ocharan - (1991) NOM.1991 , --

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan de abajo - (1991) NOM.1991 , --

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2636. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Zalla.
  (...)

  Zer: biztanleria entitate ofiziala
  Non: Zalla
  Jatorria: EHAA

 • ocharan: otxaran - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1212. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • ocharan de abajo - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  33 emakume + 41 gizonezko = 74
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  108 emakume + 110 gizonezko = 218
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan: otxaran - (2001) EUDEL , 132

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • otxaran - (2001/06/21) BAO , 119. zkia., 10950. or.
  (...)
  IRAGARKIA Jendaurrera azaltzen da Udalbatza Osoak 2001eko maiatzaren 31n eginiko ohiko bilkuran Eguneko Aztergaien Zerrendako 5. puntuan “Halabalegokio, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bidalitako proposamenari jarraituz, udalerriko biztanle-guneetako izen ofizialak onestea” honako erabaki hau hartu zuela: “Onestea udalerriko biztanle-guneetako izen ofizialak Euskaltzaindiak euskaraz proposaturiko izenei jarraituz. Izen ofizialak honako hauek dira: Aranguren, Herrera, Mimetiz, Otxaran, Sollano-Llantada”. Zallan, 2001eko ekainaren 5ean.- Alkatea, Leandro Kapetillo Larrínaga. (II-2553)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BAO

 • ocharan de abajo - (2002) EUST.KALE , Bizkaia

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • ocharan de arriba - (2002) EUST.KALE , Bizkaia

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • otxaran auzoa - (2003/03/12) DEIKER.HPS , 15125
  (...)
  061-41 006
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • Otxaran (ofiziala)
 • Barrio Otxaran (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.486342 Y.4785348
Koordenatuak:
Lon.3º10'0"W - Lat.43º13'18"N

Kartografia:

061-41 [FK]
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper