Leku-izenak

Herrera - Lekuak - EODA

Herrera (Lekua)

Entitatea:
Populamendua/Herri ofiziala
Arautzea:
batzordearen argitalpena 
Non: Zalla
 • johan roys de herrera - (1356/06/21) FDMPV.009 , 2. dok. 20. or. [Priv. reg. 1 nº 3]
  (...)
  onde son testigos que a todo esto fueron presentes Johan Ferrandes de Sandoual e Ruy Dias d'Abia e Ruy Ferrandes de Medina, despensero mayor del dicho sennor don Tello, e Johan Roys de Herrera e Johan Gonzales de Herrera e Diag (sic) Sanches de Çumelçu e Johan Ortis de Martiarto e Sancho Ortis de Çamudio e Diago Peres de Martiarto e Ochoa Ortis de Biluao e Sancho Martines de Loaga e Johan Martines de Loaga e Sancho Sanches de Çubileta e Ochoa Saes de Sesuma e Martin Garcia d'Arratia e otros muchos
  (...)

  Zer: Lekukoa
  Non: Bilbo
  Jatorria: FDMPV.009

 • pedro de herrera - (1476/12/20 [1476/10/20]) FDMPV.009 , 18. dok. 80. or. [Cart. carp. 3, 1v]
  (...)
  testigos el alcalde Diego Gutierres de Valladolid e el liçençiado Pedro de Villena e el bachiller Pedro de Herrera e Gabriel Garcia de Valladolid e Martin Gomes de Cota, escriuanos de la abdiençia de los dichos nuestros sennores el rey e la reyna
  (...)

  Zer: Batxiller lekukoa
  Non: Valladolid
  Jatorria: FDMPV.009

 • herrera, la - (1796) BFAH.FOG96 , 1619

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • la herrera - (1826) BFAH.ESTAT.POL , 20-2 Zalla, 37-38 [35-36, 18r-18v]
  (...)
  [BARRIO] [...] Varrio de la Herrera [...] Sigue la Herrera [...] Sigue d[ic]ho varrio
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Zalla
  Jatorria: BFAH.ESTAT.POL

 • herrera, varrio la - (1846) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 14, 006
  (...)
  Herrera (La). Terreros
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, lugar la - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 001

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, iglesia la - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 006

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, caserio la - (1859) BFAH.UAH.ZALLA , 48, CD 2, 006

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera (terreros) - (1860) NOM.1860 , --
  (...)
  Zalla. Bárrio
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1934 [1924]) EDV.25 , 4. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0.
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Azalean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1956) BFA.OG.KAT , --
  (...)
  Par: 0. Parajean dago
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera (la) - (1960) NOM.1960 , --
  (...)
  Zalla. Aldea
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (1979) IGNE.25 , 061-III (Güeñes)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera (la): e.d.e.b.e. - (1986) HPS.EAE , 26

  Zer:
  Non:
  Jatorria: HPS.EAE

 • la herrera - (1990/07/05) BAO , 154. zkia., 096.0003
  (...)
  Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa - Foru Aldundiaren Foru Dekretua // Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusia // Estatistika eta informatika beharrizanak direla eta, Gobernu Zentralak (INE), Eusko Jaurlaritzak (EUSTAT) eta Foru Aldundiak, garaiz, Bizkaiko udalerrietarako kodeak hartu zituzten, haiseran bateratsiak izan eta, denboraren poderioz, nahasten joan direnak. Nahasketa hau Foru Sailei ere zabaltzen izan zaie. Estatistika Foru Batzordeak, bere eskumenetan diharduela eta eremu honetan erizpide normalizatuei geroago eta tinkoago eutsi behar zaiela uste duenez, iragan martxoaren 29ko bileran, Gobernu Kontseiluari proposatu zion, ofizialki, erabat eta behin betikoz, INE eta EUSTATek egun udalerrien kodeketarako erabiltzen duen sistema har dezan. Proposamen bera zabaltzen zaie biztanguneei, EUSTATekin baterako sistema hartzen delarik. Honenbestez, Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusiak proposaturik, Bizkaiko Herrialde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko 3/87 Foru Araueko 17. artikuluan ezarritakoa dela bide, Gobernu Kontseiluak 1990eko ekainaren 26ko bileran eztabaidatu ondoren, hauxe. // XEDATU DUT: // 1. Ofizialki eta erabat, udalerri eta biztanguneen kodeaketa eguneratua hartzen da, eranskinean dagoen zerrendaren arabera. 2. Hartutako kodeketak iraun egingo du, udalerrien edo biztanguneen izen aldaketak edo bereizketak ematen badira ere. 3. Udalerri berriak sortzen direnetan, zegoen azkenari zegozkion kodeak esleituko dira, Batzar Nagusiek sorkuntza onetsitako dataren arabera ordenatuta eta alfabetoaren arabera, onespen data batera datorrenean. 4. Biztanguneei dagokienez, erizpide berbera erabiliko da, ezarritako lau digituetarik lehen biak talde biztanguneei eta beste biak banakako biztanguneei dagozkiela kontutan hartuz. Talde biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren udalerriaren barruan. Banakako biztanguneen kodeak hurrenez hurrenekoak izango dira, beren talde biztangunearen barruan. 5. Diputatu Nagusiaren Idazkaritza Nagusiak kodekera hau zuzen aplikatzen denentz gainikusiko du, aldian-aldian udalerri eta biztanguneen zerrenda eguneratua argitaratuko duelarik, beraien kode eta izenekin. 6. Dekretu hau "Bizkaiko Egunkari Ofiziala"n argitaratuko den egunean jarriko da indarrean. Diputatu Nagusia,. JOSE ALBERTO PRADERA JAUREGI. Diputatu Nagusiaren Idazkari Nagusia,. JOSE LUIS BILBAO EGUREN. // ERANSKINA. // Bizkaiko Udalerrien eta beren banakako biztanguneen zerrenda [...]
  (...)

  Zer: Lekua
  Non: ZALLA
  Jatorria: BAO

 • herrera (la) - (1991) NOM.1991 , --

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera (la) - (1995/03/10) EHAA , 049. zkia., 2636. or.
  (...)
  OGASUN ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA KULTURA SAILA 1145 ERABAKIA, 1995eko otsailaren 20koa, Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendariarena eta Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendariarena, Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenei zabalkundea ematen diena. Euskal Autonomi Elkarteko udalei kontsulta egin ondoren eta urtarrilaren 3ko 1/1995 Dekretuaren 7.1.j). eta 13.d) ataletan, apirilaren 30eko 286/1991 Dekretuaren 17.e) atalean eta apirilaren 23ko 258/1991 Dekretuaren 13.c) atalean ezarritakoarekin eta azaroaren 24ko Euskeraren Erabilpena Arauzkotzezko 10/1982 Oinarrizko Legearen 10. atalean ezartzen denarekin bat, biztanleria guneen izenen erabileran batasuna bermatzeko, hauxe ERABAKI DUGU: Erabaki honen Eraskinean agertzen den Euskal Autonomi Elkarteko udalerrien biztanleria guneen izenen zerrendari zabalkundea ematea. Vitoria-Gasteiz, 1995eko otsailak 20. Erakunde Harremanetako eta Toki Administrazioko zuzendaria, IÑIGO BARANDIARAN BENITO. Hizkuntza Aholkularitza eta Informaziorako zuzendaria, XABIER AIZPURUA TELLERIA. Udala: Zalla.
  (...)

  Zer: biztanleria entitate ofiziala
  Non: Zalla
  Jatorria: EHAA

 • herrera (la) - (2000) NOM.2000 , --
  (...)
  139 emakume + 135 gizonezko = 274
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera (la): herrera - (2000) E.EUS.GOR.EAE , Euskera, XLV (2000, 3), 1212. or.

  Zer:
  Non:
  Jatorria: E.EUS.GOR.EAE

 • herrera (la): herrera - (2001) EUDEL , 129

  Zer:
  Non:
  Jatorria: EUDEL

 • herrera - (2001/06/21) BAO , 119. zkia., 10950. or.
  (...)
  IRAGARKIA Jendaurrera azaltzen da Udalbatza Osoak 2001eko maiatzaren 31n eginiko ohiko bilkuran Eguneko Aztergaien Zerrendako 5. puntuan “Halabalegokio, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak bidalitako proposamenari jarraituz, udalerriko biztanle-guneetako izen ofizialak onestea” honako erabaki hau hartu zuela: “Onestea udalerriko biztanle-guneetako izen ofizialak Euskaltzaindiak euskaraz proposaturiko izenei jarraituz. Izen ofizialak honako hauek dira: Aranguren, Herrera, Mimetiz, Otxaran, Sollano-Llantada”. Zallan, 2001eko ekainaren 5ean.- Alkatea, Leandro Kapetillo Larrínaga. (II-2553)
  (...)

  Zer:
  Non:
  Jatorria: BAO

 • herrera, la - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • herrera, la - (2002) NOM.GEOGR , Bi.

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • la herrera auzoa - (2003/02/20) DEIKER.HPS , 15776
  (...)
  061-49 018
  (...)

  Zer:
  Non: Zalla
  Jatorria: DEIKER.HPS

 • la herrera / herrera - (2004/07/07) OB.AG , 3.4.2.
  (...)
  Onomastika batzordeak Ziordian izandako bileran onartutako izena. // La Herrera euskaraz artikulurik gabe emango dugu
  (...)

  Zer: Auzoa
  Non: Zalla
  Jatorria: OB.AG

 • Herrera (ofiziala)
 • Herrera (gaztelania)
UTM:
ETRS89 30T X.486255 Y.4783503
Koordenatuak:
Lon.3º10'4"W - Lat.43º12'19"N

Kartografia:

061-49 [FK]
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper