Bilatzailea

Euskera 2004,1

Euskera 2004,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2004
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

11 Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena: Lezama, 2004-IV-01

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar euskaltzainburua; Jose Luis Lizundia ; Andres Urrutia ; Lourdes Prudencio eta Fernando Olabarrieta, Zorrizketan Lezamako euskera alkartearen izenean. Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

15 "Zorrizketan" Lezamako euskera alkartea: Lezamako, 2004ko apirilaren 1ean Prudencio, Lourdes.

Laburpena: Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

17 Mikel Zarateren omenaldia: Lezama, 2004-IV-01

Laburpena: Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

19 Mikel Zarate, bizkaieraren eta euskara batuaren arteko zubigintzaren estrategia: Lezaman, 2004-IV-01 Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

25 Mikel Zarateren irakasbidea: Lezama, 2004-IV-01 Urrutia, Andres

Laburpena: Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

29 Mikel Zarateri omenaldia: (2004ko urtarrila-apirila bitartean): Lezaman, 2004-IV-4

Laburpena: Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena dela-eta Lezaman , 2004-IV-01ean egindakoak.

43 Euskaltzaindiaren corpusez

57 Nafarroako euskalkiak = Los dialectos del vascuence en Navarra: Uharte, 2003.eko urriaren 22-23.

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldi hauetan parte hartu zuten: Henrike Knörr, euskaltzainburuordea ; Iñaki Camino ; Juan Luis Goikoetxea Arrieta ; Paskual Rekalde Irigoien ; Patxi Iñigo Ariztegi ; Gotzon Aurrekoetxea.

61 Dialektoak interesgune = Interés de los dialectos: ("Los dialectos del vascuence = Nafarroako euskalkiak" jardunaldien atarian esandako hitzak: Uharte-Iruñea, 2003ko urriaren 22an )

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldietan esandakoak.

67 Irizpide metodologikoak egungo euskal dialektologian Camino Lertxundi, Iñaki

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldietan esandakoak.

103 Nafarroako euskara irakaskuntzan Goikoetxea, Juan Luis

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldietan esandakoak.

115 Euskara batua eta euskalkiak Nafarroako administrazioan eta hezkuntzan: inkesta baten emaitzak, kezkak eta ondorioak Rekalde Irigoien, Paskual

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldietan esandakoak.

201 Nafarroa hizkuntza kartografian: (Nafarroako euskal dialektologiaren berrikuspen kritikoa) Aurrekoetxea, Gotzon

Laburpena: Uharten, 2003-X-22/23an Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak antolatu jardunaldietan esandakoak.

235 Kanpezu

237 Informe sobre la denominación del barrio de La Quadra -Lakabex

241 Etxebarri

243 Aretxaga

245 Dictamen de la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia sobre Deierri, nombre del Valle de Yerri en lengua vasca

247 San Tomas izenaz lekukotasunak Lizundia, Jose Luis

249 Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak izendatzeaz.

Laburpena: Donostian, 2004-I-15ean onomastika batzordeak onartua.

251 Errenteria: [referente a al oficialización del callejero]

255 Gasteizko kale izendegiaz Sindiko Herritarren Defendatzailearen galderari Euskaltzaindiaren erantzuna =Respuesta a la consulta elevada por el Síndico Defensor Vecinal acerca del Régimen de bilingüismo en el callejero vitoriano

Laburpena: Onomastika batzordeak onartua.

265 Edward Spencer Dodgson (1857-1922): recopilación de sus publicaciones en prensa diaria: homenaje a las puertas de su 150 aniversario Bañales, Gregorio.

357 Estanislao Arantzadiren bost gutun Piarres Broussaini Arantzadi, Estanislao

Laburpena: Estanislao Arantzadik Pierre Broussaini igorritako 5 gutun 1901-1903 bitartean. Piarres Xarrittonek eta Jean Pierre Ouretek bildu dute Pierre Broussainen gutuneria "Pierre Broussain-en gutundegia" izeneko bilduman.

369 Pierre Broussain-en gutundegia

Laburpena: Bosgarren atal honetan biltzaileek hainbat dokumentu argitaratu dituzte 1913 eta 1920 bitartekoak : alde batetik gutunak, Broussainek Marie Broussain bere arrebari ; Cercle d'Etudes Euskariennes eta Euskalduna erankundeei Henri Gavel eta Amédée Larrieuren paperak ; Jean Mougica eta Bernardin Harréguyeri eta azkenik Gregorio Mujika eta Kerman Garmediari bidalitakoak ; bestetik, Broussainen hiru idazki politika eta kulturari buruzkoak. Piarres Xarrittonek eta Jean Pierre Ouretek bildu dute Pierre Broussainen gutuneria "Pierre Broussain-en gutundegia" izeneko bilduman.

369 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

395 Bilbon, 2003.eko abenduaren 19an.

398 Donostian, 2004.eko urtarrilaren 30ean.

401 Bilbon, 2004.eko otsailaren 27an.

403 Lezaman, 2004.eko martxoaren 26an.

405 Donostian, 2004.eko apirilaren 30ean.

408 Bilbon, 2004.eko maitzaren 28an.

411 Euskaltzaindiaren bilkura irekia: egoitza, 2004-V-28.

Laburpena: Pedro Irizar, Andolin Eguzkitza eta Larry Trasken hilberri-txostenak irakurtzeko egin ageriko bilkura.

415 135: Hiztegi batua "aurpegiera- azalkeria".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 2004-II-27an eta Lezaman , 2004-III-26an egindako hileroko batzarretan onartua.

421 136: Hiztegi batua "azalkizun-azuzena".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Lezaman, 2004-III-26an eta Donostian, 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarretan onartua.

426 137: Adierazpena "Euskalkien erabileraz: irakaskuntzan, komunikabideetan eta administrazioan".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Lezaman, 2004-III-26an egindako hileroko batzarrean onartua.

430 138: Hiztegi batua "b-berriz".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian, 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean onartua.

466 139: "Euskal Herria" izena.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Abadiñon, 2004-VII-23an egindako hileroko batzarrean onartua. 2004-VII-18ko adierazpenean oinarritua.

473 Euskaltzaindiak "Euskal Herria" izenari buruz egindako txostena= Informe de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia sobre la denominación "Euskal Herria".

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian 2003-VII-18an hileroko batzarrean onartua. 139. araua adierazpen honetan oinarritzen da.

485 "Garapen iraunkorra" euskaraz = "Desarrollo sostenible" en euskera: Donostia, 2004-I-30.

Laburpena: Donostian, 2004-I-30ean hileroko batzarrean onartutako adierazpena.

487 Adierazpena "Euskalkien erabileraz irakaskuntzan, komunikabideetan eta administrazioan": Bilbo, 2004ko apirilaren 1a

Laburpena: Euskaltzaindiak, Lezaman 2004-III-26an hileroko batzarrean onartutako adierazpenari buruzko azalpenak.

489 EUDEL-Euskaltzaindia, "Hitzarmen" berria: Bilbo, 2004-II-27.

Laburpena: Hitzarmen hau, Bilbon, 2004-II-27an sinatu zuten: Karmelo Sainz de la Maza Arrola , EUDELeko burua ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua. Ekitaldian parte hartu zuten Miren Dobaran, Berangoko alkate anderea eta Andres Iñigo, Onomastika batzordeko burua. Testu elebiduna, euskaraz eta gaztelaniaz.

515 Literatur sariak 2003: eleberria, antzerkia, saioa eta olerkia: Bilbo, egoitza, 2003-XII-12 - 2004-VI-18.

Laburpena: Bilbon, 2003-XII-19an hileroko batzarrean eman zen sarien berri.
Edukia:
Sari banaketa: Bilbon, 2003-XII-12. -- In: Euskera. -- 49. libk. (2004, 1) ; 515-535 or. -- ISSN. 0210-1564. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Adolfo Arejita, euskaltzain urgazlea ; Patrizio Urkizu ; Txomin Peillen eta Jose Ramon Bilbao, Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria
Argitalpenen aurkezpena: 2004-VI-18. -- In: Euskera. -- 49. libk. (2004, 2) ; 1073-1092 or. -- ISSN. 0210-1564. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritschelhar, euskaltzainburua ; Mikel Zubeldia ; Luis Miguel Garde ; Antton Aranburu ; Patxiku Perurena ; Pablo Barrio

537 "Eusqueraren berri onac": [Donostia, 2004-IV-29]

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar ; Patxi Altuna, Esther Zulaika ; Alazne Mujika Alberdi ; Jose Antonio Rekondo eta Joxe Joan Gonzalez Txabarri. Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

545 Aita Agustin Kardaberaz "Eusqueraren berri onac (1761)": edizio kritikoaren aurkezpena: Donostian, 2004ko apirilaren 29an Altuna, Patxi

Laburpena: Donstian, 2004-IV-29an liburuaren aurkezpenean esandakoak. 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurkezpen honen berri.

555 Agustin Kardaberaz: (Hernani 1702-Genova?? 1770): Donostia, 2003-XI-27

Laburpena: Donstian, 2004-IV-29an liburuaren aurkezpenean esandakoak. 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurkezpen honen berri.

559 La España metafísica: [liburuaren aurkezpena], 2004-V-14

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Xabier Kintana, euskaltzain osoa eta erakundeko idazkaria ; Henrike Knörr, vicepresidente de la R.A.L.V.- Euskaltzaindia ; Ludger Mees, UPV-EHUko euskara errektorea ; Mercedes Cabrera eta Pruden Gartzia. Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

563 En la presentación de "La España metafísica" de Pruden Gartzia Isasti: Bilbao, 14 demayo de 2004

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

565 "La España metafísica": Euskaltzaindia, Iker 16 liburukiaren aurkezpenean: Bilbo, 2004-V-14

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

567 "La España metafísica": en la presentación de Iker 16: Euskaltzaindiaren egoitzan, 2004-V-14 Cabrera, Mercedes.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

571 "La España metafísica": Iker 16 liburuaren aurkezpena, Bilbo, 2004-V-14 Gartzia, Pruden

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian 2004-IV-30ean egindako hileroko batzarrean eman zen aurpezken honen berri.

579 Andolin Eguzkitzaz: (1953-2004) Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 2004-V-28an ageriko bilkuran irakurritako hilberri-txostena.

586 Pedro Yrizar, langile, jakintsu, gizon: (1910-2004) Knörr, Henrike

Laburpena: Donostian, 2004-V-28an ageriko bilkuran irakurritako hilberri-txostena.

589 Larry Trask: (1944-2004) Uhalde, Jose Ignacio.

Laburpena: Donostian, 2004-V-28an ageriko bilkuran irakurritako hilberri-txostena.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper