Bilatzailea

Euskera 2000,3

Euskera 2000,3

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 2000
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

771 Andres Iñigo euskaltzain oso berria Euskaltzaindian sartzea: Ituren, 2000-V-27.

Laburpena: Andres Iñigo Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jose Maria Gorosterrazu, Iturengo alkatea ; Andres Iñigo Ariztegi ; Andres Urrutia Badiola ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua. Iturenen 2000-V-27an ageriko batzarrean egindakoak.

775 Onomastika euskararen normalizazioan: Euskaltzain oso berriaren sarrera-hitzaldia: Ituren, 2000ko maiatzaren 27an = La onomástica en la normalización del euskera: (versión en castellano del discurso de ingreso en la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia): Ituren 27 de mayo de 2000 Iñigo, Andres

Laburpena: Andres Iñigo Euskaltzaindian sartzea. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz. Iturenen, 2000-V-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

819 Mendebaldetik ekialdera, erromes baten oharrak: Andrés Iñigoren Euskaltzaindian sartzeari erantzunez: Ituren, 2000-V-27 Urrutia, Andres

Laburpena: Andres Iñigo Euskaltzaindian sartzea. Iturenen 2000-V-27an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

831 Gerhard Bähr-en [jaiotzaren] mendeurreneko ekitaldia: Legazpi, 2000-V-06.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Juan Ramon Larrañaga, Legazpiko alkatea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; M. Carmen Garmendia, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburua ; Luis M. Bandres, Gipuzkoako Kultura diputatua ; Jose Luis Esnal, Kutxako Gizarte Ekintzako ordezkaria ; Aitor Gurrutxaga ; Oroitz Jauregi Nazabal, EHUko bekaduna ; Hans-Peter Bähr ; Brigitte Bähr ; Paul Schröder, Cónsul de Alemania en San Sebastián. Separata gisa ere argitaratu da.

849 Gerhard Bähr-ek R. M. Azkuerekin eta J. Urkijorekin izandako korrespondentzia: Legazpi, 2000-V-06 Jauregi, Oroitz.

Laburpena: Gerhard Bähr-en jaiotzaren mendeurrenean, Legazpin, 2000-V-06an irakurritako txostena.

869 Nafarroa Oinez 2000 dela-eta, San Fermin Ikastolan, Zizur Txikian, Nafarroan, antolaturiko ekitaldiak: 2000-IX-26/29.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Andres Iñigo, Nafarroako ordezkaria ; Patxi Salaberri Zaratiegi, Onomastika batzordekidea, Juan Jose Zearreta, euskaltzain urgazlea eta Erakundeko ekonomi eragilea ; Mertxe Berasategi Arrizabalaga, San Fermin Ikastolako zuzendaria ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua. Separata gisa ere argitaratu da.

881 Iruñerriko eta inguruko ibarretako euskararen gainean: Iruñea, 2000-IX-29 Salaberri Zaratiegi, Patxi

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2000" ekitaldietan irakurritako txostena. Hitzaurre bat du gaztelaniaz: "Sobre el euskera de Pamplona y de su cuenca": 879. orr.

921 Alfabetatzea-Euskalduntzea eta "udako ikastaroak": Zizur Txikia, 2000-IX-29 Zearreta Urigoitialdekozea , Juan Jose

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2000" ekitaldietan irakurritako txostena.

931 San Fermin Ikastola, euskara hogeita hamar urtez Nafarroan: Iruñea, 2000-IX-29 Berasategi Arrizabalaga, Mertxe.

Laburpena: "Nafarroa Oinez 2000" ekitaldietan irakurritako txostena.

941 Jean Haritschelhar euskaltzainburuak, Miguel Sanz Sesma jauna, Nafarroako gobernuburua = Jean Haritschelhar, Presidente, al Sr. D. Miguel Sanz Sesma, presidente del Gobierno de Navarra.

Laburpena: Izenburua aurkibidetik jasoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz. Bilbon 2000-VI-23an hileroko batzarrean onartu zen gutun hau bidaltzea.

945 108: Lapurdiko udal izendegia.

Laburpena: Euskaltzaindiak Bilbon 2000-III-30/31an hileroko batzarrean onartua.

948 109: Komunztadura aposizioetan.

Laburpena: Euskaltzaindiak Iturenen 2000-V-26an hileroko batzarrean onartua.

951 110: Iraupena eta maiztasuna adierazten duten sintagma zenbatzailedunetan mugatu singularra noiz erabil daitekeen.

Laburpena: Euskaltzaindiak Iturenen 2000-V-26an hileroko batzarrean onartua.

956 111: Izen sintagmen arteko juntadura dela eta.

Laburpena: Euskaltzaindiak Donibane Lohizunen 2000-VII-21ean hileroko batzarrean onartua.

963 Legazpin, 2000.eko maiatzaren 5ean.

969 Iturenen, 2000.eko maiatzaren 26ean.

979 Ageriko batzarra: Iturenen, 2000.eko maiatzaren 27an.

981 Bilbon, 2000.eko ekainaren 23an.

985 Donibane-Lohizunen, 2000.eko uztailaren 21ean.

991 Ageriko batzarra: Donibane-Lohizunen, 2000.eko uztailaren 21ean.

993 Zizur Txikian, 2000.eko irailaren 29an.

1001 Toribio Etxebarriaren "Lexicon"-i egindako gehigarriak: 2000-VI-19 San Martin, Juan

Laburpena: Egilearen "Botanika lexikoa Eibarren eta Toribio Etxebarriaren "Lexicon" lanari gehigarriak" izeneko idazlanaren luzapena.

1021 Jose Paulo Ulibarri Galindez "Hiztegia" Galé, Patxi.

1113 Erreferentzia biblikoak "Gero"n: 2000-V-23 Salaberri Muñoa, Patxi.

1129 " Voces alavesas", ¿voces alavesas?: (observaciones sobre el libro de Gerardo López de Guereñu) Morvay, Károly.

1149 Ainhoa Zarandona andrea, Zornotzako Barnetegia: Gramatika batordearen erantzuna "ohi" partikularen erabilera dela eta: Gasteizen, 2000ko apirilaren 19an

1151 [Baldintzazko perpausei buruz]: Gasteizen, 2000ko uztailaren 19an

Laburpena: "Karmele Agirregabiria andrea"-k bidalitako gutunari erantzuna.

1153 Joseba A. Garaialde jauna: Gasteizen, 2000ko uztailaren 19an: ["-zale" atzizkiaren erabilera eta "berdin" eta "bera"-ri buruzkoa]

1155 Natxo Urkijo jauna Laudioko Udal Euskaltegia: Gasteizen, 2000ko uztailaren 19an: [zenbatzailedun sintagmekin aditzak egin behar duen numero komuztaduraz eta subjuntibo, ahalera eta inperatiboan partizipiodun formei buruzkoa]

1159 Euskaltzaindia, Galiziako Erret Akademia eta Institut d'Etudis Catalans-ek "toponimiaz" egindako "adierazpena" = "Declaración" de las delegaciones de Euskaltzaindia, Real Academia Galega e Institut d'Estudis Catalans sobre cuestiones de los "nombres de lugar: Bilbon, 2000-IV-28.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

1163 Euskal onomastika eta egungo legeria-ri buruzko III. jardunaldia= III Jornada sobre la onomástica vasca en el marco de la legislación vigente: 2000-IX-28 San Fermin Ikastola, Zizur Txikia

Laburpena: Jardunaldi honen aurkezpenean parte hartu zuten: Andres Iñigo, Nafarroako ordezkari eta Sustapen batzordearen burua ; Mikel Gorrotxategi, Onomastika batzordearen idazkaria ; Andres Urrutia, euskaltzain osoa.

1169 Nombres y apellidos vascos: grafía y ley Urrutia, Andres

Laburpena: Euskaltzaindiko Onomastika eta Sustapen batzordeek antolatu Euskal Onomastika eta Egungo Legeriari buruzko III. Jardunaldietan irakurritako txostena.

1179 Criterios de normalización de apellidos: 2001-3-12 Gorrotxategi, Mikel

Laburpena: Euskaltzaindiko Onomastika eta Sustapen batzordeek antolatu Euskal Onomastika eta Egungo Legeriari buruzko III. Jardunaldietan irakurritako txostena.

1183 Euskal Autonomia Erkidegoko Biztanle-Entitateak = Entidades de Población de la Comunidad Autónoma Vasca

1255 F. Krutwig-en omenaldiz Greziara eginiko bidaiaren kronika: 1999.eko irailean Kintana, Xabier

Laburpena: Aramaion, 1999-IX-24an hileroko batzarrean irakurritako kronika. Xabier Kintanak, ekitaldi honetan irakurritako hitzaldia barne.

1263 Txillardegiren bibliografia, Azkue Bibliotekak paratua: 1956-1999: Donostia, 2000-VII-13.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jose Antonio Arana Martixa ; Jose Luis Alvarez Enparantza-Txillardegi.

1269 Ternuan eta Québec-en: Euskaltzaindiarentzako txostena: Donibane Lohizune, 2000-VII-22 Knörr, Henrike

Laburpena: Donibane Lohizunen, 2000-VII-21ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

1275 "Toponimia medieval en el País Vasco" 4. liburukiaren aurkezpena: Bilbao, 2000-V-12.

Laburpena: Bilbon, 2000-V-12an "Onomasticon Vasconiae 20" liburuaren aurkezpena. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Henrike Knörr, Onomastika batzordeburua ; Angeles Líbano ; Manuel Montero, UPV/EHU errektorea.

1305 Frai Bartolome Santa Teresaren, "Idazlan guztiak", Euskararen lekukoak 20, Karmel 12: [liburuaren aurkezpena]: Bilbon Bizkaiko Foru Aldundiko Jauregian, 2000.eko uztailaren 4an.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Ana Madariaga, Bizkaiko Foru Aldundiko Kulturako diputatua ; Jose Antonio Arana Martixa, euskaltzain osoa, liburuzain eta diruzaina ; Julen Urkitza - Luis Baraiazarra, edizio kritikoa burutu dutenak.

1325 Terence H. Wilbur-en oroitzapenez (1924-2000) Eguzkitza, Andolin

1329 Peter Etxeberriaren biografia laburtua = Biographical resume of Peter Echeverria: (1918-2000) Douglass, William A.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta ingelesez.

1333 Jacques Allières (1929-2000) Haritxelhar, Jean

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper