Bilatzailea

Euskera 1995,1

Euskera 1995,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1995
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

11 Xabier Kintana Urtiaga Euskaltzaindian sartzea: Bilbo, 1994-XI-25.

Laburpena: Xabier Kintana Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Xabier Kintana ; Jose Antonio Arana Martixa. Bilbon, 1994-XI-25ean ageriko batzarrean egindakoak.

15 Bilbao, euskararen bizitzan: egoitza, Bilbo, 1994-11-25 Kintana, Xabier

Laburpena: Xabier Kintana Euskaltzaindian sartzea. Bilbon, 1994-XI-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

37 Xabier Kintanaren sarrera-hitzaldiari erantzuna: Bilbon, 1994-11-25 Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Xabier Kintana Euskaltzaindian sartzea. Bilbon, 1994-XI-25ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

83 III. Herri-Literatura jardunaldiak On Manuel Lekuonaren omenez: Oiartzun, 1994-XII-29/30.

Laburpena: Euskaltzaindiaren Herri Literatura azpibatzordeak antolatu Jardunaldi hauetan parte hartu zuten: Jon Iñarra, Oiartzungo alkatea ; Yves Beaupérin ; Juan Mari Lekuona ; Emile Larre ; Patri Urkizu ; Jose Maria Satrustegi ; Juan Manuel Etxebarria Aiesta ; Xabier Kaltzakorta ; Antonio Zabala ; Rafael Andolz ; Jon Kortazar ; Joxe Ramon Zubimendi ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua.

87 Au confluent du style oral et du style écrit, un découvreur, Marcel Jousse, sa vie, son ouvre, con actualité: Oiartzun, 30-12-1994 Beaupérin, Yves.

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez antolatu III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

109 Manuel Lekuonaren metodologia ahozko literaturaren ikerketan: Oiartzun, 94-12-29 Lekuona, Juan Mari

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez antolatu III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

123 Les traditions de style oral: naissance, mémorisation et transmission d'aprèss les travaux anthropologiques de Marcel Jousse: Oiartzun, 29-12-1994 Beaupérin, Yves.

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

147 Ama hizkuntza biziko da: ohar batzuk Iparraldeko begitik: Oiartzun, 1994-12-29 Larre, Emile

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

153 Artazuriketak eta kontagintza: Oiartzun, 1994-12-29 Urkizu, Patri

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

161 Testu ihartuak euskal tradizioan: Oiartzun, 1994-12-30 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

173 Etno-ipuin eta esaunden bilketa: Oiartzun, 1994-12-30 Etxebarria, Juan Manuel.

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

181 Tartaroak: Oiartzun, 1994-XII-30 Kaltzakorta, Xabier

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

203 Rafael Andolz: Oiartzun, 30-12-1994 Zabala, Antonio

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

207 Literatura oral en Aragón: Oiartzun, 30-12-1994 Andolz, Rafael.

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

213 Aho tradizioko literatura eta ahozkotasuna: Oiartzun, 1994-12-30 Kortazar, Jon

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

223 On Manuel Lekuona: haustura eragotzi zigun gizona: Oiartzun, 1994-12-30 Zubimendi, Joxe Ramon.

Laburpena: Manuel Lekuonaren omenez III. Herri Literatura Jardunaldietan irakurritako txostena.

241 1: Bat-batean, behinik behin, batik bat.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

243 2: Baitu, baikara, bainaiz.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

245 3: Aurrealde, atzealde.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

246 4: Hau guz(t)ia.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

247 5: Ene-nire, niri.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

248 6: Usain, arrain, zain.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

249 7: Zenbakien idazkeraz.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

253 8: Zenbakien deklinabideaz.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-X-28an hileroko batzarrean onartua.

255 9: -Zio.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

256 10: Nornahi, nonahi, non-nahi.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

257 11: Nor-nortzuk, zer-zertzuk, zein-zeintzuk.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

259 12: "Bat" eta "batzuk"-en deklinabidea.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

262 13: Lerroz aldatzean marratxoak nola jarri.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

263 14: Adizki alokutiboak (hikako moldea).

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

324 15: Partitiboaren erabilera okerra.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

325 16: Zu izan ezik.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

326 17: Euskal alfabetoaren letren izenak.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartua. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

327 18: Ordinalen eta banatzaileen idazkera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

329 19: Benetako, ohiko.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

330 20: "Betiko" eta honen kideak.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

332 21: Arabera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

333 22: Iritzi.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

334 23: Arazi.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

336 24: "Ba" eta "Gabe"-ren idazkera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartua.

338 25: Hitz elkartuen osaera eta idazkera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian, 1995-I-27an hileroko batzarrean onartua.

345 26: -Z gero.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Donostian, 1995-I-27an hileroko batzarrean onartua.

346 27: "Hori eta", "Hori edo" eta horrelakoen idazkera.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995-II-24an hileroko batzarrean onartua.

348 28: Aditzoinen forma.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995-II-24an hileroko batzarrean onartua.

351 29: Diptongoz bukatzen diren izenen deklinabidea.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1995-II-24an hileroko batzarrean onartua.

353 "Batzar" hitza dela eta: Bilbon, 1994ko urriaren 13an

357 Bilbon, 1994ko urriaren 28an.

361 Ageriko batzarra: Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean.

363 Oiartzunen, 1994ko abenduaren 29an.

368 Bilkura berezia: [Euskaltzaindiaren karguak hautatzeko]: [1994ko abenduaren 29an].

369 Donostian, 1995ko urtarrilaren 27an.

372 Bilbon, 1995ko otsailaren 24an.

376 Hileko batzarra eta IX. Barne Jardunaldiak: Larrabean (Legutianon), 1995eko martxoaren 31ean eta apirilaren 1ean.

385 Biarritz-Miarritze: Bilbo, 1994-11-25.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta frantsesez. Alfonso Irigoienek irakurritako txostena eta Onomastika batzordeak onartua.

387 Mendateen zerrenda

389 Guizaburuaga-Gizaburuaga

391 "Olaberria" izenaren erabilera dela eta: 1995-03-23 Berasategi, Antonio.

417 Jose Antonio de Azpiazu, euskerologo: San Sebastián, 2-11-1994 Garmendia Arruebarrena, Jose

432 Euskaltzaindia ohoretan: Gipuzkoako Aldundiaren Urrezko domina: Donostia, 1995-01-27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Maria Jesus Aranburu, Kultura diputatua ; Antton Haranburu ; Eli Galdos Zubia, Gipuzkoako diputatu nagusia ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua.

451 "Sabino Arana" Kultura Saria jasotzean: Bilbo, 1995-01-29

455 Luis Villasante Kortabitarte jaunari Bizkaiko Foru Diputazioak gorazarrea: Bilbo, 1994-X-28.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Haritxelhar, euskaltzainburua ; Jose Luis Lizundia ; Luis Villasante ; Jose Alberto Pradera, Bizkaiko diputatu nagusia.

481 "Aita Luis Villasanteri" omenaldia Gernikan: 1994-12-23 Arana Martixa, Jose Antonio

485 Jean Haritschelhar-en mintzaldia, Iratzeder-en omenaldian: Baionan, 94ko urriaren 29an.

489 Resurreccion Maria de Azkue saria: 1994.

Laburpena: Edukia:
Sari banaketa: 1995-02-24. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 489-492 or. -- ISSN. 0210-1564
Argitalpenaren aurkezpena: 1996-02-22. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 1-2) ; 315-321. or. -- ISSN. 0210-1564. Ekitaldi honetan parte hartu zuen: Jon Mancisidor, Bilbao Bizkaia Kutxako ordezkaria ; Juan Luis Goikoetxea ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua

493 Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea eta Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindiaren arteko "Hitzarmena": Leioa, mila bederatziehun eta laurogeita hamabosgarrenko otsailaren zortzian = "Convenio" entre la Universidad del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea y la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia: Leioa, ocho de febrero de mil novecientos noventa y cinco.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

499 Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako zinta magnetikoetan grabatutakoak CD-ROM euskarri iraunkorragora pasatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak eta Euskaltzaindiak sinaturiko "Hitzarmena".

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Ignacio Javier Etxebarria Etxeita, Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendaritza Saileko diputatua ; Jean Haritxelhar, euskaltzainburua.

507 Frantses Gobernuari: Euskaltzaindiaren adierazpena: Biarritz, 1994-VI-30.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta frantsesez.

509 Palabras del presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia ante S. M. Juan Carlos I, con motivo de la audiencia concedida a la institución: Madrid, Palacio de la Zarzuela, 19 de septiembre de 1994.

513 Espainiaren Erret Akademiak Espainiako gobernuburua den Felipe Gonzalez jaunari egindako gutuna dela eta Euskaltzaindiaren "adierazpena": Bilbon, 1994ko azaroaren 25ean.

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25 hileroko batzarrean onartutako adierazpena. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

515 Palabras del presidente [de Euskaltzaindia, Jean Haritxelhar a S.M. Juan Carlos I].

Laburpena: Euskaltzaindiak, Bilbon, 1994-XI-25ean hileroko batzarrean onartu zuen gutun hau bidaltzea. Egun honetako batzar-agiria ez da argitaratu.

519 El secretario perpetuo de la Real Academia Española [saluda al Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia ... y le expresa su sentimiento por la desazón que, según el escrito enviado a esta Corporación ... le ha causado la carta enviada por ella hace algunas semanas al Presidente del Gobierno]: Madrid, 22 de diciembre de 1994.

523 "Eslaba aldeko euskararen azterketa toponimiaren bidez", Onomasticon Vasconiae, 11: [liburuaren aurkezpena]: Iruñean, 1994-10-21 Salaberri Zaratiegi, Patxi

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

527 En la presentacion de "Toponimia de la Cuenca de Pamplona: Pamplona-Iruña" de Jose Maria Jimeno Jurio y Patxi Salaberri: Onomasticon Vasconiae, 12: Pamplona-Iruñea, 16-12-1994 Knörr, Henrike

531 "Eibarko hiri-toponimia", Onomasticon Vasconiae, 13: [liburuaren aurkezpena]: Eibar, 1995-03-26.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Fernando Muñozguren Urkiola ; Roberto Kerexeta, Esther Zarraua ; Aitor Ogiza ; Patxi Salaberri.

545 "Euskal gramatika lehen urratsak-IV, (juntagailuak)", (EGLU-IV): [liburuaren aurkezpena] Azkarate, Miren

547 "Oihenarten IV. mendeurrena", Iker 8: [liburuaren aurkezpena]: Donostia, 1994-11-18.

Laburpena: Euskaltzaindiaren XII. Biltzarraren emaitzak biltzen dira argitalpen honetan.

549 IX. Korrikaren aurkezpena: Euskaltzaindiaren egoitzan: Mikel Laboaren omenez liburua: 1995-03-04 Arana Martixa, Jose Antonio

551 Azkue Biblioteka: Durangoko Azokan erakusketa: 1994-12-07 Arana Martixa, Jose Antonio

555 "Declaración" de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia acerca de la resolución parlamentaria sobre la ley foral del vascuence de Navarra y acerca del Decreto Foral regulador del uso del euskara: Pamplona, 4 de julio de 1994.

557 Nafarroako euskararen foru legearen gainean Parlamentuak erabaki duenaz Euskaltzaindiaren "Adierazpena" = "Declaración" de la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia acerca de la resolución parlamentaria sobre la ley foral del vascuence en Navarra: Iruñean, 1994ko uztailaren 4an.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

559 Eusko Ikaskuntzaren eta Euskaltzaindiaren "Adierazpena" iritzi publikoaren aurrean 1994ko azaroaren 19an Nafarroako Justizia Nagusi T.G.eko Administrazioarekiko Auzi Aretoak emandako epaiari buruz = "Declaración" de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos y Euskaltzaindia-Real Academia de la Lengua Vasca ante la opinión pública navarra en relación con la sentencia de 19 de noviembre de 1994 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Laburpena: Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

565 Euskaltzaindiaren batzar egutegia: urterako.

Laburpena: Edukia:
1975. -- In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 471-473 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Azkoitin,1974-XII-27ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1979. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 401-404 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon,1978-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1981. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 477-479 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1980-XII-19ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1982. -- In: Euskera. -- 27. libk. (1982, 1) ; 383-385 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Hondarribian, 1981-XII-29ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1983. -- In: Euskera. -- 28. libk. (1983, 1) ; 283-284 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Aramaion, 1982-XII-18ko batzarrean aurkeztutako egutegia
1984. -- In: Euskera. -- 29. libk. (1984, 1) ; 403-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1983-XII-30eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1985. -- In: Euskera. -- 30. libk. (1985, 2) ; 637-640 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1984-XII-21eko batzarrean aurkeztutako egutegia
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 1) ; 239-244 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1985-XII-20ko batzarrean onartutako egutegia
1987. -- In: Euskera. -- 32. libk. (1987, 1) ; 199-201 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1986-XII-19ko batzarrean onartutako egutegia
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 1) ; 47-51 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1987-XII-18an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1989. -- In: Euskera. -- 34. libk. (1989, 1) ; 351. or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1988-XII-30ean ageriko batzarrean onartutako egutegia. Egutegiaren laburpean batzar-agirian argitaratua
1990. -- In: Euskera. -- 35. libk. (1990, 1) ; 249-250 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Iruñean, 1989-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1991 [sic. 1992]. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 333-335 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Andoainen, 1990-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia
1992. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 3) ; 1081-1084 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 1991-XI-29an ageriko batzarrean onartutako egutegia
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 1) ; 234-235 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1992-XI-27an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1994. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 467-470 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1993-XII-6an onartua, eta Euskaltzaindiak, Bilbon, 1993-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1995. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 565-567 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Zuzendaritzak, Durangon, 1994-XII-7an onartua eta Euskaltzaindiak, Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1996. -- Bilbon, 1995-XII-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
1997. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 3) ; 915-917 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1996-XI-29an hileroko batzarrean onartutako egutegia
1998. --In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 623-626 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1997-XII-19an hileroko batzarrean aurkeztutako egutegia
1999. -- In: Euskera. -- 44. libk. (1999, 1) ; 477-480 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Gasteizen, 1998-XII-18an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2000. -- In: Euskera. -- 45. libk. (2000, 1) ; 185-186 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 1999-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2003. -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 1) ; 337-339 or -- ISSN. 0210-1564. -- Laudion, 2002-XII-20an hileroko batzarrean onartutako egutegia
2004 . -- In: Euskera. -- 48. libk. (2003, 2) ; 1099 or -- ISSN. 0210-1564. -- Donostian, 2003-XI-28an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Donostian, 2004-I-30ean aldaketa bat egin ondoren ontzat hartzen da
2005 . -- In: Euskera. -- 50. libk. (2004, 1) ; 369-372 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, , 2004-XII-17an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2006 . -- In: Euskera. -- 51. libk. (2006, 1) ; 483 or -- ISSN. 0210-1564. -- Bilbon, 2005-XII-16an hileroko batzarrean onartutako egutegia.
2007 . -- Bilbon, 2006-XII-2an hileroko batzarrean onartutako egutegia. Batzar egutegi hau ez da argitaratu
2008 . -- In: Euskera. -- 52. libk. (2007, 3) ; 1599-1601 or -- ISSN. 0210-1564. -- Senperen, 2007-XII-21ean hileroko batzarrean onartutako egutegia.

569 Hileroko batzarretan izandakoen zerrenda: urtean.

Laburpena: Edukia:
1976. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 945-947 or. -- ISSN. 0210-1564
1977. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 379-381 or. -- ISSN. 0210-1564
1978. -- In: Euskera. -- 24. libk. (1979, 1) ; 395-396 or. -- ISSN. 0210-1564
1980. -- In: Euskera. -- 26. libk. (1981, 1) ; 483-484 or. -- ISSN. 0210-1564
1986. -- In: Euskera. -- 31. libk. (1986, 2) ; 595-596 or. -- ISSN. 0210-1564
1987. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469. or. -- ISSN. 0210-1564
1988. -- In: Euskera. -- 33. libk. (1988, 2) ; 469-470 or. -- ISSN. 0210-1564
1989. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 329-330 or. -- ISSN. 0210-1564
1990. -- In: Euskera. -- 36. libk. (1991, 1) ; 330-331 or. -- ISSN. 0210-1564
1991. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1283-1285 or. -- ISSN. 0210-1564
1992. -- In: Euskera. -- 37. libk. (1992, 3) ; 1285-1286 or. -- ISSN. 0210-1564
1993. -- In: Euskera. -- 38. libk. (1993, 3) ; 689-690 or. -- ISSN. 0210-1564
1994. -- In: Euskera. -- 40. libk. (1995, 1) ; 569-576 or. -- ISSN. 0210-1564
1995. -- In: Euskera. -- 41. libk. (1996, 1-2) ; 395-399 or. -- ISSN. 0210-1564
1997. -- In: Euskera. -- 42. libk. (1997, 3) ; 803-807 or. -- ISSN. 0210-1564

579 Antonio M.ª Labayen Toledo (1898-1994) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1995-I-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

585 Pedro Diez de Ulzurrun, sendagilea (1924-1994) Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Oiartzunen, 1994-XII-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

589 Nils M. Holmer (1904-1994) Satrustegi, Jose Maria

593 Dr. Justo Garate Arriola (1900-1994) San Martin, Juan

599 T. Hernandorena (1898-1994) San Martin, Juan

601 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper