Bilatzailea

Euskera 1977,1

Euskera 1977,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1977
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzean: [Maule, 1976-VIII-22].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jean Louis Davant, Piarres Larzabal. Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzea. Maulen, 1976-VIII-22an ageriko batzarrean egindakoak.

7 Euskaltzainburuaren agurra: Maule, 1976-VIII-22.

Laburpena: Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzea. Maulen, 1976-VIII-22an ageriko batzarrean irakurritakoa.

11 Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzeko mintzaldia: Maule, 1976-VIII-22 Davant, Jean Louis

Laburpena: Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzea. Maulen, 1976-VIII-22an ageriko batzarrean irakurritakoa.

25 P. Larzabalen erantzuna: Maule, 1976-VIII-22 Larzabal, Piarres

Laburpena: Jean Louis Davant Euskaltzaindian sartzea. Maulen, 1976-VIII-22an ageriko batzarrean irakurritakoa.

35 Bitor Garitaonaindiaren omenaldia: Zaldibar, 1976-III-6.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Balendin Lasuen Solozabal, Zaldibarko alkatea ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Ambrosio Zatarain ; Jose Arrue ; Iñaki Beobide. Bitor Garitaonandiaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Zaldibarren 1976-III-6an ageriko batzarrean egindakoak.

37 Real Academia de la Lengua Vasca = Euskaltzaindia: Zaldibar, 1976-III-6

Laburpena: Bitor Garitaonandiaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Zaldibarren 1976-III-6an ageriko batzarrean irakurritakoa.

39 Bitor Garitaonaindia jauna eta euskararen batasuna: Zaldibar, 1976-III-6

Laburpena: Bitor Garitaonandiaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Zaldibarren 1976-III-6an ageriko batzarrean irakurritakoa.

44 Garitaonandia'tar Bittor neure gogoan: Zaldibar, 1976-III-6 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Bitor Garitaonandiaren jaiotzaren mendeurrena dela-eta, Zaldibarren 1976-III-6an ageriko batzarrean irakurritakoa.

47 24 orduak euskaraz: [Donostia, 1976-III-27].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jose Mari Iriondo ; Mikel Atxaga ; Joan Mari Torrealdai ; Xabier Aranburu Zinkunegi. Donostia eta Loiola Herri Irratiak antolatu "24 orduak euskaraz" saioaren barne Donostian, 1976-III-27an batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.
Edukia:
- 24 orduak euskaraz / Fr. L .Villasante
- Irratigintza eta euskara / J. M. Iriondo
- Komunikabideen beharra / M. Atxaga
- Euskal kazetaritza gaur eta bihar / Joan Mari Torrealdai
- Euskara, erdal egunkarietan / Xabier Aranburu

69 Odon Apraizen omenaldia: [Gasteiz, 1976-XII-27].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Manuel María Lexarreta Allende, Arabako Diputazioko presidentea ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Juan San Martin ; Aingeru Irigarai ; Henrike Knörr ; Jose Migel Barandiaran. Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean egindakoak.

70 Odon Apraiz jaunari omenaldia: Gasteiz, 1976-XII-27

Laburpena: Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean irakurritakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

77 Odon de Apraiz: Gasteiz, 1976-XII-27 San Martin, Juan

Laburpena: Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

81 Odon Apraiz jaunaren goratzarrean: 1976-XII-27 Irigarai, Aingeru

Laburpena: Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

84 Odon Apraizen omenaldia: 1976-XII-27 Knörr, Henrike

Laburpena: Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean irakurritakoa. Testu elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.

88 Los estudios vascos antes de la guerra del 36: (su esbozo visto desde Alava): Vitoria, 27-XII-1976 Barandiaran, Jose Migel

Laburpena: Odon Apraizen omenaldia dela-eta, Gasteizen 1976-XII-27an ageriko batzarrean irakurritakoa.

97 Euskarazko neologismo eta terminologiaren inguruan: 1976-I-2 Mendiguren Bereziartu, Xabier

Laburpena: Donostian, 1976-I-2an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

100 Euskal matematika hiztegiaren azterketa: 1976-I-2 Zalbide, Mikel

Laburpena: Donostian, 1976-I-2an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

109 Corominasen iritzi bati buruz: 1976-II-6 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1976-II-6an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

114 Euskal aditzen hiztegi baterako ohar zenbait: 1976-VI-25 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1976-VI-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

116 Olagintzako itzak: 1976-VI-25 Garmendia Larrañaga, Juan

Laburpena: Donostian, 1976-VI-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

125 Euskal hiztegi arauemaile entziklopedikoaren projektoa = Proyecto de diccionario normativo enciclopédico vasco: Donostia, 1976-X-29 Sarasola, Ibon

Laburpena: Donostian, 1976-X-29an ageriko batzarrean irakurritako txostena. Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialak 1977. urtean argitaratu "Euskal hiztegi arauemailea" liburuaren hitzaurrea.

138 Koska eta entterka Heletan: 1976-IX-24 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1976-IX-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

138 Euskera: Euskaltzaindia'ren lan eta agiriak = trabajos y actas de la Academia de la Lengua Vasca = travaux et actes de l'Académie de la Langue Basque.

Laburpena: 1938-1952 eta 1954-1955 bitartean ez zen argitaratu.

141 Euskal izendegiaz: [bigarren edizioari buruz]: 1976-IV-30 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1976-IV-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

143 Euskal izendegiaren azken orraztapenak: 1977-II-24 Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Euskaltzaindiak argitaratu "Euskal izendegia"-ren 2. edizioaren (1977) hitzaurrea.

146 "Angio" hitzaren zentzuaz: 1976-VII-30 San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1976-VII-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

151 Asko etorri dira ala asko etorri da?: 1976-IV-30 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1976-IV-30ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

157 Erretorika klasikoaren eragina Axularren aipamenen itzulpenetan: 1976-V-28 Letamendia, Juan Antonio.

Laburpena: Donostian, 1976-V-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

168 "Tar", "ko", "eneko" izen-deituretan: 1976-V-28 Lizundia, Jose Luis

Laburpena: Donostian, 1976-V-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

173 "H"ikako aditz-jokoetan: 1976-IX-24 Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1976-IX-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

179 Oinatiko Arrazola etxeko manuskritoak: 1976-II-6 Elortza Egaña, Jerardo

Laburpena: Donostian, 1976-II-6an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

199 El vasco "kokor" "garganta" y algunos términos vegetales en vasco y georgiano Chantladze, Gretta.

207 Zenbait euskaltzaindikok eginiko gutuna

Laburpena: Edukia:
- Ene eritzia zenbait Euskaltzain eta Laguntzailek firmaturiko gutun urriko batzarrean tratatuko denaz eta ene erabaki-proposamendua : Bilbon, 1976-X-19 / Alfonso Irigoyen
- Gutuneko irizpideei zenbait ohar : Arantzazun, 1976-X-7 / Fr. L. Villasante

222 Urtebikoaren plangintza: (egoera-lanak-asmoak-helburuak): 1977-1978

Laburpena: Donostian, 1977-II-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

237 Euskaltzaindiaren epe luzerako eta epe laburrerako planaz: proposamena Lasa, Mikel

Laburpena: Donostian, 1977-II-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

243 Donostian, 1976ko urtarrilaren 2an.

245 Donostian, 1976ko otsailaren 6an.

248 Zaldibarren, 1976ko martxoaren 6an.

250 Donostian, 1976ko martxoaren 27an.

252 Donostian, 1976ko apirilaren 30ean.

255 Donostian, 1976ko maiatzaren 28an.

257 Donostian, 1976ko ekainaren 25ean.

259 Donostian, 1976ko uztailaren 30ean.

262 Davant jaunaren euskaltzain sarrera hitzaldia eta Larzabal jaunaren ihardespena: Maulen, 1976ko abuztuaren 22an.

263 Donostian, 1976ko irailaren 24an.

265 Donostian, 1976ko urriaren 29an.

268 Donostian, 1976ko azaroaren 26an.

270 Gasteizen, 1976ko abenduaren 27an.

275 Oñatiko Olakua torretxea.

Laburpena: Gutuna elebiduna euskaraz eta gaztelaniaz.
Edukia
- Oiñatiko Udalbatzarren Lehendakari eta Alkate jaunari : Bilbon, 1976-V-7 / [gutuna] A. Luis Villasante, Euskaltzainburua
- Destino que la Real Academia de la Lengua Vasca "Euskaltzaindia" piensa dar a la casa-torre "Olakua", sita en Oñate

278 Jokin Zaitegi: Arrasaten, 1976 abenduak 19

Laburpena: Donostian, 1976ko azaroaren 26ean hileroko batzarrean egingo den omenaldiaren berri eman zen.

280 Euskara Georgiako unibertsitatean: 76-V-35 Kintana, Xabier

Laburpena: Donostian, 1976-V-28an hileroko batzarrean irakurri zen txosten hau eta erabaki ondoko gutunak bidaltzea zorionak emanez. Gutunak elebidunak euskaraz eta frantsesez.
Edukia:
- Tbilisiko unibertsitateko errektore jaunari : bilbotik, 76-VI-I / Euskaltzainburua
- Xota Dzidziguri jaunari, Georgiako Zientzi akademia : Bilbotik, 76-VI-I / Euskaltzainburua

283 Ume euskaldunen alfabetatzea: Donostia, 1976-X-29 Retolatza, Jose Antonio

Laburpena: Donostian , 1976-X-29an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

296 Euskaltzaindiari antzerki sariketa dela eta: Zokoa 1976-IX-3 Larzabal, Piarres

299 Antonio Arrue jauna hil zaigu (1903-1976) Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1976-XI-26an batzarrean irakurritako txostena.

300 Xalbador (1920-1976) Aranalde Olaondo, Joxe Mari

Laburpena: Donostian, 1976-XI-26an batzarrean irakurritako txostena.

303 Pierre Eyheramendy (1891-1976) Lafitte, Piarres

Laburpena: Gasteizen , 1976-XII-27an batzarrean irakurritako txostena.

304 Isaac Lopez-Mendizabal (1879-1977) San Martin, Juan

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper