Bilatzailea

Euskera 1974,1

Euskera 1974,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1974
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Rene Lafon zenaz zonbait hitz (1899-1974) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1974-II-22an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

9 Euskal aurrizkiak Amuritza, Xabier

105 Aportación a la historia de la euskarologia: carta de citra-tumba a D. Bonifacio de Echegaray Garate, Justo

115 "I" letraz bukatzen diran hitzak beste itz edo atzizkin lotzerakoan nola jokatzen duten: [67-10-27] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1967-X-27an hileroko batzarren irakurritako txostena.

119 "-Arr" bukaera duten itz batzutaz: [67-8-25] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1967-VIII-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena.

121 Edur, erur eta elur, ¿zein da zaarrena?: [67-11-24] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1967-XI-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

124 Elgoibarko batzarre agerian egindako hitzaldiak: Elgoibar 73-I-28.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Antonio Arrue ; Antonio Zabala ; Julene Azpeitia. Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da: Batzar txostenak 1973.

125 Elgoibarko batzarre agerian egindako hitzaldiak: Elgoibar 73-I-28

Laburpena: Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

128 Urruzunoren aroa: [Elgoibar 73-I-28] Arrue, Antonio

Laburpena: Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

135 Urruzuno, idazle: [Elgoibar 73-I-28] Zabala, Antonio

Laburpena: Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

148 Urruzunoren aroa: [Elgoibar 73-I-28] Azpeitia, Julene

Laburpena: Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

152 Euskal-aditzeko hiru "-ke" atzizkiak Donostia, 73-II-23 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1973-II-23 hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

156 Lau erromantze: Donostia, 73-III-30 Gandiaga, Bitoriano

Laburpena: Donostian, 1973-III-30 hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

163 Euskaldunek zer begiz dituzten abereak ikusten: [Donostia, 73-III-30] Larzabal, Piarres

Laburpena: Donostian, 1973-III-30 hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

167 Joan Baptista Gamiz Ruiz de Otero XVIII mendeko arabar euskal olerkaria 1696-1773: Gasteiz, 73-IV-27.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jon Goikoetxea Maiza ; Henrike Knörr ; Alfonso Irigoien ; Kepa Enbeita. Gasteizen, 1973-IV-27an hileroko batzarrean egindakoak. Alfonso Irigoienen "Zigoitiako euskararen berezitasun bat" idazlana ez zen argitaratu. Separata gisa ere argitaratu da.

167 Joan Baptista Gamiz Ruiz de Oteo, XVIII. mendeko arabar euskal olerkaria (1696-1773): Gasteiz, 1973-IV-27 Goikoetxea Maiza, Jon

Laburpena: Gasteizen, 1973-IV-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

218 Gamiz-en hizkeraz zertxobait: [Gasteiz, 1973-IV-27] Knörr, Henrike

Laburpena: Gasteizen, 1973-IV-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

230 Urkabuztaizko toki-izenak: [Gasteiz, 1973-IV-27] Enbeita Ealo, Kepa

Laburpena: Gasteizen, 1973-IV-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

233 Leizarragaren aditza dala eta: Donostia, 73-V-25 Oregi Aranburu, Josu

Laburpena: Donostian, 1973-V-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena, Gabriel Arestiren "Flexiones verbales empleadas por Leizarraga de Briscous, en sus traducciones vascas de 1571" idazlana aztertuz. Separata gisa ere argitaratu da.

239 Sua iztupari bezala gatxetza gu euskarari: [Donostia, 73-V-25] Aresti, Gabriel

Laburpena: Donostian, 1973-V-25ean hileroko batzarrean irakurritako txostena, Josu Oregiren "Leizarragaren aditza dala eta " idazlanari erantzunez. Separata gisa ere argitaratu da.

241 Arrasate, 73-VI-21: [ageriko batzarra, Juan Karlos Gerra eta Sebero Altuberen omenez].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Jaime Kerexeta ; Jose Antonio Arana Martixa. Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean egindakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

241 Arrasateko batzar egunean euskaltzainburuaren agurra: Arrasate, 73-VI-21.

Laburpena: Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean egindakoak Seber Altube eta Juan Karlos Gerraren omenez. Separata gisa ere argitaratu da.

242 Juan Karlos Gerra, armarri-zalea: [Arrasate, 73-VI-21] Kerexeta, Jaime

Laburpena: Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

249 Altuberen testamentua oroitaraziz: [Arrasate, 73-VI-21] Villasante, Luis

Laburpena: Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

256 Seber Altuberen bizitza, musika lana eta bibliografia: [Arrasate, 73-VI-21] Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

267 "Usa" leku-izena eta bere esan nahia: Donostia, 73-VII-27 San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1973-VII-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

276 Leizarraga, Bonaparte eta beste: [Donostia, 73-VII-27] Oregi Aranburu, Josu

Laburpena: Donostian, 1973-VII-27an hileroko batzarrean irakurritako txostena, Gabriel Arestiren "Flexiones verbales empleadas por Leizarraga de Briscous, en sus traducciones vascas de 1571" idazlana aztertuz. Separata gisa ere argitaratu da.

278 Aita Blas Mendiondokoa (1873-1914): Donibane Lohitzune, 73-VIII-31 Lafitte, Piarres

Laburpena: Donibane-Lohizunen, 1973-VIII-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

285 "Ikusten duzu goizean" kantuaren airez bi solas: [Donibane-Lohizune, 73-VIII-31] Dassance, Louis

Laburpena: Donibane-Lohizunen, 1973-VIII-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

287 Histori aztarrenak euskal hitzetan: [Donibane-Lohizune, 73-VIII-31] Kintana, Xabier

Laburpena: Donibane-Lohizunen, 1973-VIII-31an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Aurkibideko izenburua: Histori agerpenak euskal hitzetan. Separata gisa ere argitaratu da.

291 Etxegintza eta arkitekturako hiztegiaren gertuketa: Donostia, 73-IX-28 Zumalabe, Jose Migel

Laburpena: Donostian, 1973-IX-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

295 Literatura-motak mugatu nahian asmo batzuk: [Donostia, 73-IX-28] Ugalde, Martin

Laburpena: Donostian, 1973-IX-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

302 "Ñ" eta "LL" idaztearen alde: [Donostia, 1973-IX-28] Zatarain, Ambrosio

Laburpena: Donostian, 1973-IX-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

312 Haurraren mintzaira berezia eta euskara: Donostia, 73-X-26 Fernandorena Setien, Hiazinto.

Laburpena: Donostian, 1973-X-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

320 Eusebio Maria Azkue-ren gorazarrea: 73-XI-11.

Laburpena: Eusebio Erkiagaren Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Eusebio Erkiaga ; Juan Gorostiaga Bilbao. Lekeition, 1973-XI-11n ageriko batzarrean egindakoak. Separa gisa ere argitaratu da.

320 Lekeitioko batzarrea Eusebio Maria Azkue-ren oroitzapenez eta Eusebio Erkiaga jaunaren euskaltzaindian sartzea ospatuz euskaltzainburuaren agurra.

Laburpena: Eusebio Erkiagaren Euskaltzaindian sartzea. Lekeition, 1973-XI-11n ageriko batzarrean esandakoak. Separata gisa ere argitaratu da.

325 Eusebio Maria D. Azkue gizon eta idazle: [1973-XI-11] Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Eusebio Erkiagaren Euskaltzaindian sartzea. Lekeition, 1973-XI-11n ageriko batzarrean esandakoak. Separa gisa ere argitaratu da.

349 J. Gorostiagaren erantzun hitzaldia: [1973-XI-11]. Gorostiaga Bilbao, Juan

Laburpena: Eusebio Erkiagaren Euskaltzaindian sartzea. Lekeition, 1973-XI-11n ageriko batzarrean esandakoak. Separa gisa ere argitaratu da.

358 Platon euskaratzen: Donostia, 73-XII-28 Zaitegi, Jokin

Laburpena: Donostian, 1973-XII-28an hileroko batzarrean irakurritako txostena. Separata gisa ere argitaratu da.

363 Euskaltzaindiaren barne-erregelak = Reglamento interior de la Academia de la Lengua Vasca = Reglement interieur Academie de la Lengue [i.e. Langue] Basque.

Laburpena: Testua euskaraz, gaztelaniaz eta frantsesez. Donostian, 1974-I-25eko, eta 1974-III-29ko hileroko batzarretan onartuak.

387 Euskaltzaindiaren D maila tituludunen zerrenda

Laburpena: "Euskaltzaindiaren adierazpena "D" mailako hikzuntza gaitasun agiria ematerai uztean: Donostian, 2009ko otsailaren 13an" barne.

389 H letra dela eta: Boletín del Instituto Americano de Estudios Vascos delakoak arazo hau ukitu duenez gero, gauzak diren bezala ezagut daitezen "dossier" osoa argitaratzea erabaki dugu.

Laburpena: Donostian, 1973-III-30ean hileroko batzarrean irakurritako gutuna eta erantzunak.
Edukia:
- José Estornés Lasaren eskaria [zenbait argitaldariren izenean] : Donosti'n 1973'ko ilbeltzaren 6.gn. / José Estornés Lasa
- Euskaltzainburu jaunaren erantzuna / Fr. Luis Villasante. Donostia, 30-3-1973
- Idazkari jaunaren xehetasunak / [Juan San Martin]
- Idazkari ordearen oharrak : editorialen eskabidearen formazko hutsak / [Jose Luis Lizundia]

396 Elgoibarren, 1973ko urtarrilaren 28an: Pedro Miguel Urruzuno zenaren gorasarrez batzar irekia.

397 Donostian, 1973ko otsailaren 23an.

400 Donostian, 1973ko martxoaren 30ean.

402 Gasteizen, 1973ko apirilaren 27an.

404 Donostian, 1973ko maiatzaren 25ean.

407 Arrasateko udaletxean, 1973ko ekainaren 21ean: [Juan Karlos Gerra eta Seber Altuberen omenez].

408 Donostian, 1973ko uztailaren 27an.

411 Donibane Lohizunen, 1973ko abuztuaren 31n.

412 Donostian, 1973ko irailaren 28an.

415 Donostian, 1973ko urriaren 26an.

417 Donostian, 1973ko abenduaren 28an.

421 Lekeitioko batzar irekia, Eusebio M.ª Azkue zenaren omenez: [1973ko azaroaren 11n].

423 Elgoibarren Urruzunoren gorazarrez = La Academia de la Lengua Vasca celebró la conmemoración de Urruzuno en Elgoibar

Laburpena: Elgoibarren, 1973-I-28an ageriko batzarrean egindakoen Prentsa bulegoko agiria.

425 Joan Bautista Gamiz-en ospakizunak Araban = Centenario de Juan Bta. Gamiz en Alava

Laburpena: Gasteizen, 1973-IV-27an ageriko batzarrean egindakoen Prentsa bulegoko agiria.

427 Arrasasate-ko batzar irekia = Sesión pública en el Ayuntamiento de Mondragón

Laburpena: Arrasaten, 1973-VI-21ean ageriko batzarrean egindakoen Prentsa bulegoko agiria.

429 Eusebio M.ª Azkueren gorazarrez = Centenario de Eusebio Maria Azkue en Lequeitio / Euskaltzaindiaren Prensa Bulegoko agiria.

Laburpena: Lekeition, 1973-XI-11n ageriko batzarrean egindakoen Prentsa bulegoko agiria.

429 I Udako Euskal Unibertsitatea: [IKAS batasunak antolatu eta Euskaltzaindiaren babespean: 1973-VIII-28/IX-8] Haritxelhar, Jean

Laburpena: Donostian, 1973-V-25ean hileroko batzarrean egindako kronika.

432 Axular-en hiztegia eta Axular-i gorazarrea Nafarroako Diputazioan: [1973-XII-13] Alustiza, Julián

438 Juan Goikoetxea Zabalo (1905-1973) Satrustegi, Jose Maria

Laburpena: Donostian, 1973-VII-27 hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

439 Gotzon Goenaga, S. J. (1915-1974) Altuna, Patxi

Laburpena: Donostian, 1973-X-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper