Bilatzailea

Euskera 1972,1

Euskera 1972,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1972
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 El vascuence y el Bereber Mukarovsky, Hans G.

51 Contribución al diccionario vasco Garate, Justo

Laburpena: Edukia:
- Contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 21. libk. (1930), 153-163 or.
- Segunda contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 24. libk. (1933), 94-104 or.
- Tercera contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 23. libk. (1932), 515-521 or.
- Cuarta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 25. libk. (1934), 56-60 or.
- Quinta contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 26. libk. (1935), 347-353 or.
- Sexta contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año V (1949), 353-364 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- Séptima contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIII (1957), 44-53 or. -- ISSN 0211-111X
- Sexta [i. e. Octava] contribución al diccionario vasco. -- In: RIEV. -- Reed. facs. -- Bilbao : Biblioteca de La Gran Enciclopedia Vasca, 1969-1977. -- 27. libk. (1936), 335-341orr. ; In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XVIII (1962), 257-264 or. -- ISSN 0211-111X
- Novena contribución al diccionario vasco : Nombres vascos y caracteres de los seles. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 121-130 or. -- ISSN. 0210-1564.
- X contribución al diccionario vasco. -- In: BRSVAP. -- San Sebastian : Real Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, 1945- . -- Año XIX (1963), 147-161 or. -- ISSN 0211-111X. Separata gisa ere argitaratu da
- XI contribución al diccionario vasco : Voces vascógenas en idiomas modernos : discución - In: Euskera. -- 12. libk. (1967) ; 85-118 or. -- ISSN. 0210-1564
- XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 17. libk. (1972) ; 51-86 or. -- ISSN. 0210-1564
- Notas a mi XII contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 176-177 or. -- ISSN. 0210-1564. Justo Maria Mokoroaren "Carta sobre zerkausi" (izk. 51869) gutunari erantzuna. Separata gisa ere argitaratu da
- XIII contribución al diccionario vasco. - In: FLV. -- Iruñea-Pamplona : Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura, Institución Príncipe de Viana. -- Año V ( 1973), 319-338 or. - ISSN 0046-435X
- XIV contribución al diccionario vasco. - In: Euskera. -- 20. libk. (1975) ; 239-255 or. -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- Fe de erratas y cuatro adiciones al "XIV contribución al diccionario vasco". - In: Euskera. -- 21. libk. (1976) ; [370. or.]-- ISSN. 0210-1564

87 Azkueren iztegirako buruxka batzuk Peillen, Txomin

91 Gibelka eratorri hitz batzuez Lafitte, Piarres

94 Esaera-zarrak Damaso Intzakoa

97 "Amantetik" al dator "maite"? Lekuona, Manuel

99 El linguista leniztar Fray Melchor Oyanguren Garate, Justo

104 Frases ondarresas Etxaburu Etxaburu, Joxe Mari

111 Ondarru'ko itzak = Palabras ondarresas Etxaburu Etxaburu, Joxe Mari

121 Gasteiz'ko batzarra sarrerako itzaldi

Laburpena: Gasteizen, 1969-II-23an ageriko batzarrean Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

127 Beskoitzeko hitzaldiak: [Leizarragaren omenez, "Testamentu berria" euskaraz lehen argitaratzearen 400. urteburuan].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Jean Eiherabide, auzapeza ; Luis Villasante, euskaltzainburua ; Lino Akesolo ; Piarres Lafitte ; René Lafon. Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean egindakoak.

128 Euskaltzainburu jaunaren hitzak: Beskoitze, 4-7-1971.

Laburpena: Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean esandakoak.

132 Joanes Leizarragaren garaia Akesolo, Lino

Laburpena: Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

143 Zer dakigu Leizarragaz?: Beskoitzen, 1971-eko uztailaren 4-ean Lafitte, Piarres

Laburpena: Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

148 Joanes Leizarraga, itzularia eta idazlea Lafon, René

Laburpena: Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean irakurritako txostena.

154 Aramaioko batzarre agerian euskaltzainburuak egindako hitzaldia

Laburpena: Aramaion 1971-IX-5ean ageriko batzarrean esandakoak.

154 Aramaioko hitzaldiak: [1971-IX-5].

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainburua ; Patxi Uribarren. Aramaion 1971-IX-5ean ageriko batzarrean egindakoak.

157 Aramaionako euskeraren berezitasunak, euskal idazleak, eta euskeraren egoera eta etorrera Uribarren, Patxi

Laburpena: Aramaion 1971-IX-5ean ageriko batzarrean irakurritako txostena.

168 Idatzarauak.

Laburpena: Edukia:
Idatzarauetazko batzordeak prestatu duen II. txostena : Loturik ala bereiz idatzi behar diren hitz, aurrizki eta atzizkiak (txostenaren II. atala) . Donostian, 1971-IX-24an hileroko batzarrean onartua
Euskaltzain osoengandik hartu diren ihardespenak ("bait" eta "ba"-ren idazkera) : a) Iraileko batzarrean agindutako betetzeko J. L. Lizundia, idazkari-ordezkoak, euskaltzain osoei bidalitako gutuna, 1971eko urriaren 10ean ; b) Idatzarauetazko batzordeak prestatu duen txostena : 1971eko urriaren 10ean; d) Euskaltzain osoengandik jasotako erantzunak. Donostian, 1971-XI-26an hileroko batzarrean onartua
Idatzarauetazko batzordearen beriztatzea . Donostian, 1971-X-29an hileroko batzarrean onartua

178 Arautegia.

Laburpena: Edukia:
- Araudi berriztatua euskaltzainei aurkeztekoan / [Luis Villasante, euskaltzainburua]. Donostian 1971-XII-30ean hileroko batzarrean aurkeztua
- Araudi berria egiteko zer prozedura segitu den / [Euskaltzainburuak]. Donostian, 1972-I-31n hileroko batzarrean aditzera emana
- Euskaltzainei egindako eskutitza arautegiaren birretsia eskatuz : Arantzazutik, martxoak 17, 1972.ean / Euskaltzainburuak
- Estatutos de la Academia de la Lengua Vasca = Euskaltzaindiaren arautegia = Statuts de l'Academie de la Langue Basque. Donostian, 1971-XII-30eko eta 1972-I-31ko batzarretan berrikusia eta onartua eta 1972-IV-04an berretsia
- Arautegi baztordeak "gestio" baztuk egin ditzan / [A. Villasante, euskaltzainburua]. Donostian, 1972-IV-28an hileroko batzarrean onartu zen
- Haritschelhar jauna, batzar moderatzaile : Donostia, 31-I-1972

216 Domingo Agirre sariketa.

Laburpena: Edukia:
- "Domino Agirre" nobela sariketan baldintzak jartzeaz : 28-3-72 Donostia
- "Txomin Agirre" nobela saria 1972 urtea : sariketarn oinharriak ( Euskaltzaindiak, 1972ko martxoaren 28an Donostian egindako batzarrean erabakiak)

218 Euskaltzaindia Alfabetatze batzordearen oinarri arauak: Euskaltzaindiak, Donostian, 1972ko ekainaren 30ean egindako batzarrean onartuak.

Laburpena: Donostian 1972 ekainaren 30ean hileroko batzarrean onartutako arauak.

220 Euskal irakasle titulua: Euskaltzaindiaren euskal iraskale titulua lortzeko eskatuko dena.

Laburpena: Donostian 1972-III-28an hileroko batzarrean aurkeztutako txostena.

225 Donostian, 1970-eko urtarrilaren 30-ean.

227 Donostian, 1970-eko otsailaren 28-an.

230 Donostian, 1970-eko martxoaren 31-n.

232 Donostian, 1970-eko apirilaren 24-an.

234 Donostian, 1970-eko maiatzaren 29-an.

236 Gasteizen, 1970-eko ekainaren 26-an.

238 Donostian, 1970-eko uztailaren 29-an.

240 Bilbon, 1970-eko irailaren 25-ean.

242 Maulen, Herriko etxean, 1970-eko urriaren 25-ean.

243 Donostian, 1970-eko azaroaren 27-an.

248 Iruiñean, 1970-eko abenduaren 30-ean.

251 Donostian, 1971-ko urtarrilaren 29-an.

254 Donostian, 1971-ko otsailaren 26-an.

256 Donostian, 1971-ko martxoaren 26-an.

258 Bilbon, 1971-ko apirilaren 20-an.

261 Donostian, 1971ko maiatzaren 28an.

265 Beskoitzen, 1971ko uztailaren 4an: biltzar idekia Leizarragaren omenez, "Testamentu berria" euskaraz lehen argitaratzearen 400. urteburuan.

266 Donostian, 1971ko abuztuaren 4an.

270 Aramaion, 1971ko irailaren 5ean.

272 Donostian, 1971ko irailaren 24an.

274 Donostian, 1971ko urriaren 29an.

276 Donostian, 1971ko azaroaren 26an.

279 Donostian, 1971ko abenduaren 30ean.

283 Leizarragaren omenezko jaialdia eta biltzar idekia Beskoitzen.

Laburpena: Beskoitzen, 1971-VII-4an ageriko batzarrean egindakoaren kronika.

285 Kauldi Sagartzazu Sagartzazu (1895-1971) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1971-XI-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

286 Antonio Valverde Casas (1915-1970) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1970-VII-29an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

286 Domingo Soubelet (1897-1970) Lafitte, Piarres

Laburpena: Donostian, 1970-VII-29an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zen.

287 Rikardo Arregui Aramburu (1942-1969) Torrealdai, Joan Mari

289 Jose de Arteche Aramburu (1906-1971) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1971-IX-24an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

291 Jose Luis Jauregi Etxenagusia (1896-1971) San Martin, Juan

Laburpena: Donostian, 1971-II-26an hileroko batzarrean heriotzaren berri eman zuen euskaltzainburuak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper