Bilatzailea

Euskera 1971,1

Euskera 1971,1

Deskatalogatuta

 • Egilea: Euskaltzaindia
 • Bilduma: Euskera aldizkaria
 • ISBN: ISSN (0210-1564)
 • Editorea: Euskaltzaindia
 • Argitaratze urtea: 1971
 • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Urre eztaietako zituak

Laburpena: Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta egindakoak.

5 Urre eztaiak = Bodas de oro.

Laburpena: Ekitaldi hauetan parte hartu zuten: Luis Villasante, euskaltzainbura ; Juan San Martin, idazkaria ; Manuel Lekuona, euskaltzainburua ; Iratzeder ; Louis Dassance ; Gabriel Aresti ; Lino Akesolo ; Juan Ramón Urkixo Olano ; Eusebio Erkiaga ; Koldo Mitxelena ; Jose Antonio Arana Martixa ; Joxe Artetxe ; Anizeto Zugasti ; Ramón Menéndez Pidal.

9 Urre eztaien kronika

Laburpena: Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta egindakoak.

15 Acta de la primera sesión de la Academia: 21 de septiembre de 1919 ... Palacio de la Diputación de Guipúzcoa.

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta, Juan San Martin idazkariak irakurritakoa.

17 Euskaltzainburuaren hitzak: agurra eta txostena: Iruñean, 1968-XII-4an

Laburpena: Irunean, 1968-XII-4an hileroko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta egindakoak.

17 Euskaltzaindiak hiriburuetan egin zituen bileretako hitzaldiak.

Laburpena: Edukia:
-Iruñean, 1968-XII-4an
- Baionan, 1969-I-12an
- Gasteizen, 1969-II-23an
- Bilbon, 1969-VII-10ean
- Donostian, 1969-IX-21ean

23 Reunión de las entidades asistentes a las bodas de oro de la academia: Pamplona, 4 de diciembre de 1968

Laburpena: Irunean, 1968-XII-4an, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta egindakoak.

27 A. Iratzeder-en hitzaldia: Baionan, 1969-I-12an. Iratzeder

Laburpena: Baionan, 1969-I-12an hileroko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta irakurritako txostena.

31 Dassance jaunaren hitzaldia: Baionan, 1969-I-12an. Dassance, Louis

Laburpena: Baionan, 1969-I-12an hileroko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta irakurritako txostena.

34 Resumen de la disertación de Don Gabriel Aresti sobre la figura de Barrutia: Gasteizen, 1969-II-23an.

Laburpena: Gasteizen, 1969-II-23an ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta irakurritako txostenaren laburpena.

35 Disertación del P. Akesolo sobre la figura de Ulibarri: Gasteizen, 1969-II-23an. Akesolo, Lino

Laburpena: Gasteizen, 1969.II-23an ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta irakurritako txostena.

48 Euskaltzainburuaren hitzak: Bilbon, 1969-VII-10ean.

Laburpena: Bilbon, 1969-VII-10ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

53 Disertación de Don Juan Ramón Urquijo: Bilbon, 1969-VII-10ean. Urkixo, Juan Ramon

Laburpena: Bilbon, 1969-VII-10ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

64 Erkiaga jaunaren hitzaldia: Bilbon, 1969-VII-10ean. Erkiaga, Eusebio

Laburpena: Bilbon, 1969-VII-10ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

72 Euskaltzainburuaren hitzak: Donostian, 1969-IX-21ean.

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

73 Mitxelena jaunaren hitzen laburpena, Eleizaldez: Donostian, 1969-IX-21ean. Mitxelena, Koldo

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

77 A. Villasanteren hitzaldia Altubez: "gizona" eta "euskaltzaiña": Donostian, 1969-IX-21ean. Villasante, Luis

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

83 Jose Antonio Arana jaunak Altuberi buruz egindako bibliografia: Donostian, 1969-IX-21ean. Arana Martixa, Jose Antonio

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta egindakoak.

85 Artetxe jaunaren hitzaldia Karmelo Etxegaraiz: Donostian, 1969-IX-21ean. Artetxe, Joxe

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

90 Zugasti jaunaren hitzaldia Intzagaraiz: Donostian, 1969-IX-21ean. Zugasti, Anizeto

Laburpena: Donostian, 1969-IX-21ean ageriko batzarrean, Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta esandakoak.

98 Carta del miembro de honor Don Ramón Menéndez Pidal, con motivo del cincuentenario. Menéndez Pidal, Ramón

Laburpena: Donostian, 1968-II-29an hileroko batzarrean Euskaltzaindiaren Urrezko ezteiak (1918-1968) direla eta irakurritako gutuna.

99 Aranzatzuko agiria: Arantzazuko jardunen ondoko agiria = traducción al castellano del acuerdo de Aránzazu.

Laburpena: Donostian, 1970-VII-29an hileroko batzarrean agiri hau berriz onetsia izan zen erabaki hau hartzean " Euskal aldizkari guztietara ohar bat bialtzea puntu batzuk argituaz : a) Arantzazuko batzar hura, Euskaltzaindiarena zela eta ez zenbait idazleena; b) Han irakurritako agiria, bertan ziren jaun euskaltzain osoen artean harturiko erabakia zela"

103 Hilabeteen izenen batasuna.

Laburpena: Edukia:
Euskaltzaindikoen artean enkuesta : ilen izenak bateratzeko / J. L. Lizundia, idazkari-ordea
Euskaltzaindiak eskaturiko txostena A. Villasantek egina. Donostian, 1969-X-31an hileroko batzarrean irakurritakoa eta onartutakoa.
Euskaltzaindiaren erabakia. Donostian, 1969-XI-21ean [i.e. 1969-XI-28] hileroko batzarrean aurreko erabakia berretsiz.

109 Escrito al Excmo. Ministro de Educación y Ciencia sobre el "Libro blanco": Andoain , 19-IV-1969

Laburpena: Donostian, 1969-IV-25ean hileroko batzarrean idazkariak irakurritako adierazpena.

113 Maulen, kargu aldatzeak zirela eta egindako hitzaldiak: 1970-X-25.

Laburpena: Maulen, 1970-X-25ean hileroko batzarrean egindakoak.
Edukia:
- Don Manuel Lekuona, euskaltzainburu zaharraren hitzak
- A. Luis Villasante, euskaltzainburu berriaren hitzak

123 Euskaltzaindiaren egituraz: Donostia, 27-11-70

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean irakurri eta onartutako txostena.

127 Euskaltzaindiaren araudia berritzeko batzordea: Donostia, 27-11-70.

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean onartua.

128 Iruineko symposium-a eratzeko [batzordea]: Donostia, 27-11-70.

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean onartua.

129 Euskaltzaindiak Donostian duen ordezkaritza [osatzeko]: Donostia, 27-11-70.

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean onartua.

129 Etxegintzako hiztegia prestatzeko batzordea: Donostia, 27-11-70.

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean onartua.

130 Aditz batzordea: Donostia, 27-11-70.

Laburpena: Donostian, 1970-X-25ean hileroko batzarrean onartua.

131 Euskaltzaindiaren prentsa bulegoa: Iruinean, 30-12-1970

Laburpena: Irunean, 1970-XII-30ean hileroko batzarrean esandakoa.

132 "Andima Ibinagabeitia saria" eman zeneko hitzaldia: Iruinean, 30-12-70

Laburpena: Irunean, 1970-XII-30ean hileroko batzarrean egindakoak. Caracaseko "Euskera lagunen elkarteak" sortutako sariaren irabazlea den Gillen Larrañagari ematean.

135 "Euskera" aldizkaria gaurkotzeaz: Donostia, 26-3-1971

Laburpena: Donostian, 1971-III-26an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

139 Hileroko batzar eguna hobekiago aprobetxatxeaz: Bilbon, 20-4-71

Laburpena: Bilbon, 1971-IV-20an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

143 Idatz arauak.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.
Edukia:
- I. Idatz arauak estudiatzeko batzordea. Iruinean, 1970-XII-30ean hileroko batzarrean, Euskaltzainburuak "Idatz arauen batzordea" sortzea proposatu zuen
- II. Idatzarauetazko batzordeak prestatuko lehen txostena batzarreari aurkezten / Luis Villasante. Donostian, 1971-V-28an hileroko batzarrean aurkeztua
- III. Puntuazio marka batzuk non, noiz eta nola jarri. Donostian, 1971-V-28an hileroko batzarrean onartuak
- IV. Idatzarauetako batzordeak prestatutako II. toxstena batzarreari aurkestean [sic] / L. Villasante. Donostian, 1971-VIII-4an hileroko batzarrean aurkeztua
- V. Loturik ala bereiz idatzi behar diren hitz, aurrezki eta atzizkiak. Donostian, 1971-VIII-4an hileroko batzarrean onartuak

160 Euskaltzaindiko sailen eta batzordeen organigrama.

161 Bizkaiko Aurrezki Kutxak emandako laguntzaz jarritako literatura sariketa: gaia, saiakera = tema, ensayo.

Laburpena: Testu elebiduna, euskaraz eta gaztelaniaz.

163 Bilbon, 1968-ko ilbeltzaren 26-an.

166 Donostian, 1968-ko otsaillaren 23-an.

170 Donostian, 1968-ko epaillaren 29-an.

175 Donostian, 1968-ko apirillaren 26-en.

179 Donostian, 1968-ko maietzaren 31-an.

183 Donostian, 1968-ko garagarrillaren 28-an.

185 Donostian, 1968-ko uztaillaran 26-an.

188 Donostian, 1968-ko dagonillaren 30-ean.

192 Donostian, 1968-ko irailaren 27-an.

196 Literatura euskeraren batasunari buruz Euskaltzaindiaren agiria: Arantzazuko billeren ondoren, han ziran euskaltzainak elkarturik argi-bide hauek eman zituzten: Arantzazu-Oñati, 1968-urrilaren 5-ean.

197 Astola (Abadiño), 1968-ko azaroaren 3-an.

199 Iruñan, 1968-ko abenduaren 4an.

203 Baionan, 1969-ko urtarrilaren 12-an.

205 Gasteiz-en otsailaren 23-an.

208 Donostian, 1969-ko epailaren 8-an.

213 Donostian, 1969-ko jorrailaren 25-ean.

218 Donostia, 1969-ko maiatzaren 30-ean.

221 Bilbao, 1969-ko uztailaren 10-ean.

224 Donostian, 1969-ko dakonilaren [i.e. dagonilaren] 8-an.

Laburpena: Jatorrizko batzar-agirian "dagonilaren" agertzen da.

227 Donostian, 1969-ko irailaren 21-ean.

231 Donostian, 1969-ko urriaren 31-an.

234 Donostian, 1969-ko azaroaren 28-an.

Laburpena: Bilkura azaroaren 28an egin zen, Euskeran argitaratutako agiriaren buruan errakuntzaz 21eko data agertzen bada ere.

238 Donostian, 1969-ko abenduaren 26-an.

243 Jaso diren liburuak: urtean.

Laburpena: Edukia:
-1968-1969. -- In: Euskera. -- 16. libk. (1971) ; 243-245 or -- ISSN. 0210-1564
-1970-1972. -- In: Euskera. -- 18. libk. (1973) ; 293-302 or -- ISSN. 0210-1564
-1973-1977. -- In: Euskera. -- 22. libk. (1977,2) ; 951-963 or -- ISSN. 0210-1564
-1978. -- In: Euskera. -- 23. libk. (1978, 1) ; 399-417 or -- ISSN. 0210-1564

247 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper