Bilatzailea

ISSN: 0210-1564 (inprimatutako bertsioa)
ISSN: 2792-2278 (bertsio elektronikoa)

Euskera 1960,1

Euskera 1960,1

Deskatalogatuta

  • Egilea: Euskaltzaindia
  • Bilduma: Euskera aldizkaria
  • ISBN: ISSN (0210-1564)
  • Editorea: Euskaltzaindia
  • Argitaratze urtea: 1960
  • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Aita P. Lhande ziberotar euskalzaiñaren orhitzapenez: Baiona, 1959 agustuaren 29-an Epherre, Guillaume

Laburpena: Guillaume Epherreren Euskaltzaindian sartzea. Baionan 1959-VIII-29an ageriko batzarrean esandakoak.

5 Euskaltzaindian sartzerakoan Guillaume Eppherre jaunak egindako itzaldia eta Jean Elissalde jaunaren erantzuna.

Laburpena: Guillaume Epherreren Euskaltzaindian sartzea. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Guillaume Epherre ; Jean Elizalde. Baionan 1959-VIII-29an ageriko batzarrean egindakoak.

19 Jean Elissalde jaunaren erantzuna. Elizalde, Jean

Laburpena: Guillaume Epherreren Euskaltzaindian sartzea. Baionan 1959-VIII-29an ageriko batzarrean esandakoak.

23 Euskalzaleen Biltzarra: (Juan Antonio Mogel Eibar'ko semearen gorazarrez): Eibar-en 1959 azaroaren 6, 7 eta 8-an.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren VIII. Biltzarrean egindakoak. Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Javier Eguren, Eibarko alkatea ; Alfonso Irigoien, Euskaltzaindiaren idazkaria ; Juan San Martin ; Luis Villasante ; Seber Altube ; Piarres Lafitte ; Yon Etxaide ; Jabier Zubiarre Ezenarro ; Aingeru Irigarai ; Ignazio Maria Etxaide ; Jose Maria Lojendio ; Antonio Arrue ; Juan Gorostiaga Bilbao ; Mikel Arrutza. Txostenen ondoren sortutako elkarrizketak ere argitaratu dira. "Euskal Kulturaren Alde"k Biltzarrera bidalitako txostena barne. Separata gisa ere argitaratu da.

26 Juan Antonio Mogel eta Urkitza: bere bizitza eta lanak San Martin, Juan

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

50 Juan Antonio Mogel: berri jakingarri batzuek Villasante, Luis

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

61 Eibartarrak eta euskera Altube, Seber

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

66 Euskaltzaindia mintza bekigu: "Itxasoa laiño dago"-ren zuzenbidea: (aldakuntza batzuen arrazoiak) Etxaide, Yon

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena. Yon Etxaideren "Itxasoa laino dago", Pio Barojaren "Las inquietudes de Shanti Andía" liburuaren itzulpena da.

94 Mogel eta burdingintza: burdin-langintzako itz batzuek Zubiaurre Ezenarro, Jabier.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

110 Mogel eta literatur-euskara Irigarai, Aingeru

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

123 Las flexiones verbales contenidas en "Peru Abarka" de "Mogel": (se ha utilizado la edición de 1956 de la Editorial Itxaropena de Zarauz) Etxaide, Ignazio Maria

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean banatutako txostena.

155 Euskeraren batasuna ta Mogel Lojendio, Jose Maria

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

163 Mogel'ez zeztxobait [i.e. zertxobait] Arrue, Antonio

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

168 Juan Antonio Mogel eta historia aurreko Espaiñia Gorostiaga Bilbao, Juan

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

171 Bilboko euskaltzaleen agurra Arrutza, Mikel

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrean irakurritako txostena.

180 Euskaltzaindiak Eibar'en atondutako Batzarrari: "euskarari buruzko asmoak"

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarrera bidalitako txostena.

185 "Loramendi" Fr. Joakin Bedoñakoaren gorazarrez euskaltzaindiak egindako literatura-sariketan lendabiziko saria irabazi zuten iru lanak.

Laburpena: Donostian, 1959-IX-25ean hileroko batzarrean egindakoak.
Edukia:
- Antonio Arrue jaunaren itzaldia Bedoñan : 1959 iraillaren 20-an
- "Maldan behera : (Miren eta Joaneren historiaren bukaera)" (1959) / Gabriel Aresti
- "Loramendi" olerkaria : bere poesia-lanaren azterketa, bera bizi izan zan garaiari buruz-buru / Luis Jauregi
-"Kanpaien atsekabeaz : teatro-lan ariña, lau unekoa" : ("Garagarzako mutilla"-ren ele zaarrean errotua) / egillea, Eusebio Erkiaga

189 "Maldan behera: (Miren eta Joaneren historiaren bukaera)" (1959) Aresti, Gabriel

Laburpena: "Loramendi" Fr. Joakin Bedoñakoaren gorazarrez euskaltzaindiak egindako literatura-sariketan poesia saria, Donostian, 1959-IX-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

235 "Loramendi" olerkaria: bere poesia-lanaren azterketa, bera bizi izan zan garaiari buruz-buru Jautarkol

Laburpena: "Loramendi" Fr. Joakin Bedoñakoaren gorazarrez euskaltzaindiak egindako literatura-sariketan saiakera saria, Donostian, 1950-IX-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

259 Kanpaien atsekabez: teatro-lan ariña, lau unekoa . ("Garagarzako mutilla"-ren ele zaarrean errotua) Erkiaga, Eusebio

Laburpena: "Loramendi" Fr. Joakin Bedoñakoaren gorazarrez euskaltzaindiak egindako literatura-sariketan antzerki saria, Donostian, 1950-IX-25ean hileroko batzarrean emandakoa.

273 Primera aportación para el conocimiento de la vida y obra de Pedro Ignazio de Barrutia y Basagoitia (1682-1759) Barrutia, Pedro Ignazio

Laburpena: Pedro Ignazio Barrutiaren jaiotzaren hirugarren mendeurrena dela-eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Euskaltzaindiak separata gisa argitaratu zuten, 1982. urtean, ondoko izenburuarekin: Gabonetako ikuskizuna / Pedro Ignacio de Barrutia y Basagoitia. Separata gisa ere argitaratu da.

293 Réponses souletines à un questionnaire linguistique

317 Polifacética tradición euskalduna Gorostiaga Bilbao, Juan

329 Euskerari buruz Altube, Seber

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

335 El verbo a través de la literatura vasca: San Sebastián, 10 de diciembre de 1958: (traducción al castellano de un trabajo presentado al "Euskalzaleen Biltzarra de Bilbao, diciembre de 1958) Etxaide, Ignazio Maria

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da.

341 Sermones manuscritos antiguos [en la Biblioteca de la Academia de la Lengua Vasca]

Laburpena: Edukia:
- Fr. Franco. Tristan de Huandarraga (1822)/ copia literal y exacta Alfonso Irigoyen
- Fr. Juan de Ajuria (1800) (1806) / copia literal y exacta, Justo M. Mocoroa

377 El catecismo manuscrito de Maquirriain de 1828

Laburpena: Eskuizkribuaren bigarren orrialdean: Doctrine cristianaren lembizico prinzipioa / zein baite escribitue Juan Fran.co Goñiren escuz, eta acabatue marchoco illeren oguei te batean, mille ta zorzietan eun ta oguei eta zorzi garren urtean Maquírriaingo Escolan. Separata gisa ere argitaratu da.

405 Euskal bibliografia / N. Alzola. Altzola, Nikolas

Laburpena: Edukia:
- 1955'garren urtean euskeraz argitaratu diran liburu ta aldizkari batzuen berri. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 305-316 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal bibliografia : 1955'garren urtetik asi ta aurrerantz. -- In: Euskera. -- 2. libk. (1957) ; 395-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal-bibliografia. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 159-165 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal-bibliografia. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 219-238 or. -- ISSN. 0210-1564
- Euskal bibliografia (1955-...). -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 405-417 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da

419 Erromako erantzuna euskaltzaindiak Aita Santuari bialdu ta eskeiñi zion bibliaz

420 "Nuen", "zuen", "genduan" en el lenguaje hablado Irigoien, Alfonso

420 Domingo Agirre novela-saria 1960: oiñarriak.

421 Eusebio Erquiaga jaunari Domingo Agirre sariaren ematea Mendizabal Muxika, Fernando

Laburpena: Donostian, 1959-XII-18an hileroko batzarrean esandakoa.

424 Euskaltzaindiaren jaia Bilbon.

Laburpena: Edukia:
- Bilbon, Arriaga teatroan Euskaltzaindiak antolatutako jaialdian egindako itzaldiak : [1956-VI-10]. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antonio Arrue ; Koldo Mitxelena. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 117-122 or -- ISSN. 0210-1564
- Euskaltzaindiak ilbeltzeko 12-an Bilbo-n antolatu zuen jaialdia [1958]. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 171 or -- ISSN. 0210-1564
- 1959 ilbeltzeko 4-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 245-246 or -- ISSN. 0210-1564
- 1960 ilbeltzaren 10-ean Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 424 or -- ISSN. 0210-1564
- 1961 urtarrilaren 6-an / 1962 urtarrilaren 7-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 372-373 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak te gai laburrak
- 1963 ilbeltzaren 13-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 365 or -- ISSN. 0210-1564
- 1964 ilbeltzaren 26-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 495 or -- ISSN. 0210-1564

425 "Euskal-Kulturaren Alde"-k egindako ipui-sariketa.

425 Bertsolarien txapelketak.

Laburpena: 1960 urtean Euskaltzaindiak antolatutako bertsolarien txapelketaren kronika.

425 Durango-ko Astarloa saloian: maiatzaren 22-an.

425 Salamanca-ko Universidadea.

425 Bizkaiko neska mutillen euskal esamiñak.

Laburpena: Edukia:
- 1960. -- In: Euskera. -- 5.libk. (1960) ; 425 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1961. -- In: Euskera. -- 6.libk. (1961) ; 366 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1962/1963. -- In: Euskera. -- 7.libk. (1962) ; 365 or. -- ISSN. 0210-1564
- 1964. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 499 or -- ISSN. 0210-1564

426 Euskalzaleen Biltzarra.

Laburpena: Euskaltzaindiak Irunen 1960an egin nahi zuen biltzarrari buruzko oharra.

  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper