Bilatzailea

ISSN: 0210-1564 (inprimatutako bertsioa)
ISSN: 2792-2278 (bertsio elektronikoa)

Euskera 1959,1

Euskera 1959,1

Deskatalogatuta

  • Egilea: Euskaltzaindia
  • Bilduma: Euskera aldizkaria
  • ISBN: ISSN (0210-1564)
  • Editorea: Euskaltzaindia
  • Argitaratze urtea: 1959
  • Hizkuntza: euskara

Sinopsia

Aurkibidea

5 Sobre -a en nombres vascos de persona Mitxelena, Koldo

11 Despojo sistemático de la lengua de Axular Villasante, Luis

Laburpena: Edukia:
- I. "Gomendiozko carta" ; laburkuntza, A. I. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 49-87 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da
- II. "Iracurtcailleari . -- In: Euskera. -- 2. libk. (1957) ; 55-90 or -- ISSN. 0210-1564
- III. Capítulo I. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 11-41 or -- ISSN. 0210-1564
- Caps. II y III. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 31-57 or -- ISSN. 0210-1564
- Cap. IV. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 5-51 or -- ISSN. 0210-1564

43 Euskaltzaindiari: Gernika-n, 1959-ko urtarrilean Altube, Seber

Laburpena: Donostian, 1959-II-26an hileroko batzarrera bidalitako txostena.

57 Eusebio Maria Dolores de Azkué euskal olerkariak Bonaparte printzipearendako bizkaiko euskalkira itzuli zuen "Dies irae": XIX'garren gizaldiko euskal izkribuak

Laburpena: Azpizenburua izenburuaren aurrean. Separata gisa ere argitaratu da.

63 Azkueren iztegi berritu eta osoturako: Joakin Lizarraga Elkanoko apaizaren liburu argitara gabekoatik ateratako itz sailla Fagoaga, Blas.

Laburpena: Donostian, 1958-X-30eko hileroko batzarrera bidalitako txostena.

79 Algunas consideraciones sobre el prefijo "La" en los topónimos San Martin, Juan

87 Los nombres vascos de los días de la semana Gorostiaga Bilbao, Juan

Laburpena: Donostian, 1958-IV-24an hileroko batzarrean irakurritako txostena.

93 Euskalzaleen Biltzarra: Bilbon, 1958, abenduaren 13 eta 14-an.

Laburpena: Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Alfonso Irigoien, Euskaltzaindiaren idazkaria ; Juan Gorostiaga ; Luis Villasante ; Aingeru Irigarai ; Juan San Martin ; Gabriel Aresti ; Txillardegi ; Antonio Zabala ; Koldo Mitxelena. Txostenen ondoren sortutako elkarrizketak ere argitaratu dira. "Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz" barne.

95 [Agurra eta ongi etorria]

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean egindakoa.

96 Euskera bat edo unificación del euskera Gorostiaga Bilbao, Juan

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Batzar-agirian agertzen den izenburua: "Nola erabaki en literatura izkuntza Grezian"

101 Bizitzatik urbil Villasante, Luis

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Batzar-agirian agertzen den izenburua: "Literatura eta izkuntza bizia"

119 Lizarraga Elkano'koa Irigarai, Aingeru

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena.

127 Eibar'en teknika gaietan egin dan eboluziñoari buruz San Martin, Juan

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Batzar-agirian agertzen den izenburua: "Eibarko itzen gaiñean"

139 Pedro I. de Barrutia, Mondragoeko eskribauaren "Gabonetako ikuskizuna" euskeraz eskribidutako lelengo teatruzka lana Aresti, Gabriel

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Batzar-agirian agertzen den izenburua: "Barrutia eta bere sasoia"

150 Batasunaren bidea Txillardegi

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena.

173 Berbak eta izkuntza Irigoien, Alfonso

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Batzar-agirian agertzen den izenburua: "Bizkaiko literaturazko euskalkia"

183 Bertsolariak eta Europako lenengo gerratea (1914): (gure erriaren literaturaren erakusbide) Zabala, Antonio

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena.

206 Euskal-itzak zein diren Mitxelena, Koldo

Laburpena: Euskaltzaindiaren II. Biltzarrean irakurritako txostena. Biltzar honen ondorioz Euskaltzaindiak adierazpen hau onartu zuen Donostian, 1959-IV-2an hileroko batzarrean "Euskaltzaindiaren agiria euskal hitzei buruz"

214 Euskaltzaindiaren agiria euskal itzei buruz = Declaración de la Academia de la Lengua Vasca acerca del vocabulario del euskera: 1959 aprillaren 2-an.

Laburpena: Testua euskaraz eta gaztelaniaz. Esku-orri gisa ere argitaratu da. Adierazpen hau Euskaltzaindiaren II. Biltzarraren ondorioa da eta onartu zen Donostian, 1959-IV-2an hileroko batzarrean.

219 Euskal bibliografia / N. Alzola. Altzola, Nikolas

Laburpena: Edukia:
- 1955'garren urtean euskeraz argitaratu diran liburu ta aldizkari batzuen berri. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 305-316 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal bibliografia : 1955'garren urtetik asi ta aurrerantz. -- In: Euskera. -- 2. libk. (1957) ; 395-406 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal-bibliografia. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 159-165 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da
- Euskal-bibliografia. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 219-238 or. -- ISSN. 0210-1564
- Euskal bibliografia (1955-...). -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 405-417 or. -- ISSN. 0210-1564. -- Separata gisa ere argitaratu da

239 Gure illak Mitxelena, Koldo

Laburpena: Edukia:
- José Vallejo (1896-1959)
- Henri Gavel (1880-1959). Donostian, 1960-I-29an hileroko batzarrean eman zen heriotzaren berri

240 Lagun izenak , Gabon eta Santurun Altzola, Nikolas

241 Toponimia de Ezcaray Merino Urrutia, Jose Juan Bautista

242 Eusebio Erquiaga-k irabazi du 1958'garren urteko "Domingo Agirre" novela-saria.

Laburpena: Donostian, 1959-V-27an hileroko batzarrean emandakoa.

243 Euskal-sariketa amar urtetik amairu urterako neska-mutil bizkaitarrentzat (1960-rako): [oinarriak].

Laburpena: Donostian, 1959-I-29an hileroko batzarrean onartuak. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak eta gai laburrak.

244 "Loramendi" Fr. Joakin Bedoña-koaren gorazarrez Euskaltzaindiak antolatzen duen literatura-sariketa: [oinarriak].

Laburpena: Donostian, 1959-IV-2an hileroko batzarrean egindakoak.

245 "Loramendi" Fr. Joakin Bedoña-koaren gorazarrez Euskaltzaindiak antolatutako literatura-sariketaren erabakia.

Laburpena: Donostian, 1959-IX-25ean hileroko batzarrean egindakoak.

245 Euskaltzaindiaren jaia Bilbon.

Laburpena: Edukia:
- Bilbon, Arriaga teatroan Euskaltzaindiak antolatutako jaialdian egindako itzaldiak : [1956-VI-10]. -- Ekitaldi honetan parte hartu zuten: Antonio Arrue ; Koldo Mitxelena. -- In: Euskera. -- 1. libk. (1956) ; 117-122 or -- ISSN. 0210-1564
- Euskaltzaindiak ilbeltzeko 12-an Bilbo-n antolatu zuen jaialdia [1958]. -- In: Euskera. -- 3. libk. (1958) ; 171 or -- ISSN. 0210-1564
- 1959 ilbeltzeko 4-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 4. libk. (1959) ; 245-246 or -- ISSN. 0210-1564
- 1960 ilbeltzaren 10-ean Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 5. libk. (1960) ; 424 or -- ISSN. 0210-1564
- 1961 urtarrilaren 6-an / 1962 urtarrilaren 7-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 6. libk. (1961) ; 372-373 or -- ISSN. 0210-1564. Separata gisa ere argitaratu da: Berriak te gai laburrak
- 1963 ilbeltzaren 13-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 7. libk. (1962) ; 365 or -- ISSN. 0210-1564
- 1964 ilbeltzaren 26-an Arriaga Teatroan. -- In: Euskera. -- 8-9. libk. (1963-1964) ; 495 or -- ISSN. 0210-1564

246 Euskal-konzertu nagusi bat Bilbon.

246 Bermeoko jaia: otsaillaren 10-ean.

Laburpena: Edukia: Alfonso Irigoienen hitzaldia

248 Aita Olabide zanaren gorazarrea Gazteizen: [Gazteiz, 1959-III-15 eta Bilbo, 1959-III-19].

Laburpena: Donostian, 1959-IV-2an hileroko batzarrean aipatutako ekitaldia.

248 Misioak euskeraz Bilbon.

249 Astrabuduako kurutze-bidea.

249 Xabier Peña euskera irakasleari gorazarrea: Bilbon, apirillaren 29-an.

250 "Western Basque Festival", Reno 1959-VI-6,7.

Laburpena: Donostian, 1959-VII-30 hileroko batzarrean Euskaltzaindiaren izenenan Renora egindako bidaiaren kronika eta bertan emandako hitzaldia.
Edukia:
- [Euskaltzainburuaren gutuna Castor Uriarteri : 1959-V-27] / Ignacio Maria Echaide
- Castor Uriarte jaunaren hiztaldia Reno-n
- [Castor Uriarteren gutuna euskaltzainburuari : Bilbao, 27-7-59] / C. de Uriarte

255 Bertsolarien txapelketak.

Laburpena: 1959 urtean Euskaltzaindiak Bizkaian antolatutako bertsolarien txapelketaren kronika.

255 Bayonako batzarreak: [1959-VIII-27-29].

Laburpena: 1959-VIII-29an egin ziren Guillaume Epherreren Euskaltzaindian sartzea eta euskaltzaindiko hileroko batzarra.

257 Eibarko Euskalzaleen biltzarra eta Gipuzkoako bertsolarien azken txapelketa nagusia.

Laburpena: Juan Antonio Mogelen omenez antolatu Euskaltzaindiaren III. Biltzarraren kronika eta Norbert Tauerek bidalitako agurra.

257 Loramendi-ren gorazarrea Bedoña-n: iraillaren 20-an.

Laburpena: Donostian, 1959-IX-25ean hileroko batzarrean aipatutako omenaldia.

259 "Domingo Agirre" novela-saria 1960.

259 Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama.

Laburpena: Separata gisa ere argitaratu da: : Berriak eta gai laburrak.

  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper