Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

191 emaitza 383 bilaketarentzat

383: valle / vallée(avec rivière ou ruisseau) / valley (with a river)

 • Gaia: Ibaia
 • Galdera (es): valle
 • Galdera (fr): vallée(avec rivière ou ruisseau)
 • Galdera (en): valley (with a river)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta balle bálle 1: [báʎe] -
Aia ballara ballára 1: [βaʎára] -
Aia sakon sakón 3: [śakón] -
Aldude bale balé 1: [balé] -
Alkotz balle bálle 1: [βáʎe] -
Altzai gainti gainti 1: [gai̯nti] -
Altzürükü naba nába 1: [náβa] -
Amezketa sakon sakón 1: [śakón] -
Andoain zokon zokón 5: [sokóm] -
Aramaio sakonuna sakónuna 1: [śakónuna] -
Aramaio erreka bittarte errékabittarte 2: [er̄ékaβittar̄te] -
Aramaio menditarte mendítarte 2: [mendítar̄te] -
Aramaio erreka arro errékaarro 3: [er̄ékaar̄o] -
Araotz (Oñati) errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Arbizu sakan sakán 1: [śakán] -
Arboti urhandi urhándi 1: [urhándi] -
Armendaritze erreka bazter erréka baztér 1: [er̄éka βastéR] -
Arnegi hur bazter húrr bázterr 1: [húr̄ βáster̄] -
Arrasate mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Arrazola (Atxondo) mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Arrieta begada begáda 1: [βeɣáða] -
Arrieta leunune léunune 2: [léu̯nune] -
Arroa (Zestoa) menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Arrueta plano pláno 1: [pláno] -
Asteasu menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Asteasu sakon sakón 3: [śakón] -
Asteasu mendisakon mendísakón 4: [mendíśakón] -
Ataun menditarte menditarté 1: [menditar̄té] -
Azkaine erreka erreka 1: [eReka] -
Azkaine balle ballia 2: [baʎia] -
Azkoitia sakon sákon 1: [śákon] -
Azkoitia ballera balléra 2: [βaʎéra] -
Azkoitia madure madúre 3: [maðúre] -
Azpeitia sakon sakón 1: [śakón] -
Azpeitia menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Baigorri ibar ibar 1: [iβar̄] -
Baigorri bale balea 2: [balea] -
Bakio lixunada lixúnada 1: [liʃúnaða] -
Bardoze mendiarteka méndiartéka 1: [méndiartéka] -
Barkoxe naba nába 1: [náβa] -
Bastida erreka erréka 1: [eRéka] -
Bastida mendierreka mendierréka 2: [mendieRéka] -
Bastida mendizola mendizóla 3: [mendisóla] -
Bastida mendialtzo mendialtzó 3: [mendialtsó] -
Beizama ballara ballárá 1: [baʎárá] -
Bergara bailla baillá 2: [βai̯ʎá:] -
Bermeo mendibitarte mendibitárte 5: [mendiβitár̄te] -
Berriz errekondoko lautada errekóndoko lautádie 1: [er̄ekóndoko lautáðie] -
Beruete balle ballé 1: [βaʎé] -
Bidarrai errapir errápirr 1: [er̄ápir̄] -
Bolibar errekalde errekálde 1: [er̄ekálde] -
Bolibar errekondo errekóndo 2: [er̄ekóndo] -
Busturia leunune leunúne 1: [leu̯núne] -
Deba ballara ballára 1: [βaʎára] -
Deba sakon sákon 3: [śákon] -
Dima seleikada seleikáda 1: [śelei̯káða] -
Donibane Lohizune erreka erreka 1: [er̄eka] -
Donostia erribera erriberak 1: [er̄iβerak] -
Donostia sakon sakona 3: [śakona] -
Dorrao / Torrano sakan sakán 1: [śakán] -
Eibar sakon sákon 1: [śákon] -
Elantxobe mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Elduain ballara ballárá 3: [βaʎárá] -
Elgoibar zakon zakón 1: [sakón] -
Elgoibar menditarte mendítarte 2: [mendítar̄te] -
Elorrio mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Elorrio lautada lautáda 2: [lau̯táða] -
Errezil menditarte mendítarté 1: [mendítar̄té] -
Errigoiti begada begáda 1: [beɣáða] -
Errigoiti iber ibér 1: [iβér̄] -
Eskiula naba nába 1: [náβa] -
Etxalar erreka zilo errékazílo 1: [ɛr̄ɛ́kasílo] -
Etxalar mendiarte mendíarte 3: [mendíar̄te] -
Etxebarri errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Etxebarri begada begádá 3: [βeɣáðá] -
Etxebarria erribera erribéra 1: [er̄iβéra] -
Eugi zelai zeláya 1: [seláǰa] -
Eugi balle bálle 2: [βáʎe] -
Eugi balla ballá 3: [βaʎá] -
Ezkio-Itsaso ballera balléra 1: [βaʎéra] -
Ezterenzubi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ezterenzubi naba nába 2: [náβa] -
Gaintza mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Gaintza balle ballé 2: [βaʎé] -
Gamiz-Fika begada begáda 1: [βeɣáða] -
Gamiz-Fika ibar ibár 1: [iβár̄] -
Gamiz-Fika ibaiondo ibáiondo 2: [iβái̯ondo] -
Getaria ballaa balláa 1: [baʎáa] -
Getaria ibaiondo ibáiondó 2: [iβái̯ondó] -
Getxo begada begáda 3: [βeɣáða] -
Gizaburuaga mendibitarte mendibittárte 1: [mendiβittár̄te] -
Goizueta errekatxulo errékatxuló 1: [ɛr̄ɛ́katʃuló] -
Goizueta erreketarte erréketarté 2: [ɛr̄ɛ́køtar̄té] -
Hernani menditarte mendítartia 3: [mendítar̄tia] -
Hondarribia xabal xabal 1: [ʃaβal] -
Hondarribia xabaldi xabaldi 2: [ʃaβaldi] -
Ibarruri (Muxika) mendibitarte mendíbittarte 1: [mendíβittar̄te] -
Ibarruri (Muxika) ibar íbar 1: [íβar̄] -
Igoa menderte ménderté 1: [méndɛr̄té] -
Igoa balle ballé 2: [βaʎé] -
Igoa menderti méndertí 3: [méndɛr̄tí] -
Igoa menderteka ménderteká 4: [méndɛr̄teká] -
Ikaztegieta ibar ibár 1: [iβár̄] -
Ikaztegieta zelai zelái 2: [selái̯] -
Ikaztegieta ordeka ordéka 3: [or̄ðéka] -
Irisarri erreka erréka 1: [eRéka] -
Itsasu erremoni erremóni 1: [eRemóni] -
Izturitze altxo altxo 1: [altʃo] -
Izturitze altzo áltzo 2: [áltso] -
Jaurrieta balle bálle 1: [βáʎe] -
Jutsi ur bazter ur bazterrak 1: [ur̄ baster̄ak] -
Kortezubi sakosta sakósta 1: [śakóśta] -
Kortezubi mendibitarte mendibitxárte 2: [mendiβitʃár̄te] -
Larrabetzu balle bálle 1: [βáʎe] -
Larrabetzu begada begada 2: [βeɣaða] -
Larrabetzu mendibitarte mendíbitarte 5: [mendíβitar̄te] -
Larraine naba nába 1: [náβa] -
Larraine ibar íbar 2: [íβar̄] -
Larraine arballa arballán 4: [ar̄baʎán] -
Larzabale naba naba 1: [naβa] -
Larzabale ur bazter ur bazter 2: [ur baster̄] -
Lasarte-Oria txakon txákona 6: [tʃákona] -
Laukiz bega béga 1: [βéɣa] -
Legazpi erreka ondo erréka ondoa 1: [er̄éka ondoa] -
Legazpi erreka zabal erréka zabala 2: [er̄éka saβala] -
Legazpi erreka ixkiña erréka ixkiña 3: [er̄éka iʃkiɲa] -
Leintz Gatzaga mendibarranko mendíbarranko 1: [mendíβar̄aŋko] -
Leioa troka troká 1: [troká] -
Leioa mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Leitza erreka zulo errekazuló 1: [ɛr̄ɛkasuló] -
Lekaroz balle ballé 1: [baʎé] -
Lekeitio llanura llanúra 1: [ʎanúra] -
Lemoa errekondo errekóndo 1: [er̄ekóndo] -
Lemoiz mendiarte mendiárte 1: [mendiár̄te] -
Luzaide / Valcarlos balle bálle 1: [báʎe] -
Mendaro mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Mendaro mendibitarte mendíbitxarté 2: [mendíβitʃar̄té] -
Mendata leutada leutáda 1: [leu̯táða] -
Mezkiritz balle bálle 1: [báʎe] -
Montori naba nába 1: [náβa] -
Montori ibar ibár 1: [iβár̄] -
Mungia baguada baguáda 1: [βaɣwáða] -
Mungia iber ibérre 1: [iβér̄e] -
Mungia bega béga 2: [βéɣa] -
Oderitz balle ballé 1: [βaʎé] -
Oderitz menditarte mendítarté 3: [mendítar̄té] -
Oiartzun erribera erríberá 1: [ɛr̄íβerá] -
Oiartzun menditarte mendítarté 3: [mendítar̄té] -
Oñati erreka eskiña erréka eskiñá 1: [er̄éka eśkiɲá] -
Oñati erreka inguru erréka ingurú 2: [er̄éka i̯ŋgurú] -
Ondarroa menditarte mendítárte 3: [mendítár̄te] -
Orexa erreka zulo errékazulo 1: [ɛr̄ɛ́kasulo] -
Orexa errekatxulo errékatxulo 2: [ɛr̄ɛ́katʃulo] -
Orio erribera erríberako 1: [er̄íβerako] -
Orozko sakolu sákolu 1: [śákolu] -
Orozko balle bálle 2: [βáʎe] -
Orozko ibar ibárra 2: [iβár̄a] -
Orozko mendibitarte mendibitárte 3: [mendiβitár̄te] -
Otxandio mendibitarte méndibittárte 1: [méndiβittár̄te] -
Pagola naba nába 1: [náβa] -
Pasaia erreka érréká 2: [ɛ́r̄éká] -
Pasaia urerreka urérreká 3: [urɛ́r̄eká] -
Pasaia menditarte mendítarté 5: [mendítar̄té] -
Santa Grazi naba nabá 1: [naβá] -
Sara erreka baxter erréka baxtér 1: [er̄éka βaʃtér̄] -
Senpere mare máre 1: [máre] -
Sohüta naba nába 1: [náβa] -
Sondika begada begáda 1: [βeɣáða] -
Sondika mendibitarte mendíbitarte 1: [mendíβitar̄te] -
Suarbe balle bálle 1: [báʎe] -
Tolosa mendisakon mendísakón 1: [mendíśakón] -
Uharte Garazi erreka érreká 3: [ér̄eká] -
Urdiain sakan sákan 1: [śákan] -
Urdiñarbe naba nába 1: [náβa] -
Urdiñarbe ordoki ordóki 2: [or̄dóki] -
Urketa erreka erréka 1: [eRéka] -
Urretxu sakon sákon 1: [śákon] -
Urretxu mendiarte mendíarté 3: [mendíar̄té] -
Ürrüstoi ahan ahán 1: [ahán] -
Ürrüstoi naba nába 2: [náβa] -
Uztaritze ibar íbar 2: [íβaR] -
Zaratamo begada begáda 1: [beɣáða] -
Zaratamo barrankada barránkada 2: [bar̄áŋkaða] -
Zeanuri balle bálle 1: [βáʎe] -
Zeberio ibar íbar 1: [íβar̄] -
Zeberio balle bálle 2: [βáʎe] -
Zegama ballera ballerá 1: [βaʎerá] -
Zilbeti baya báya 1: [βáǰa] -
Zollo (Arrankudiaga) seleikuna séleikuna 1: [śélei̯kuna] -
Zollo (Arrankudiaga) begada bégada 3: [βéɣaða] -
Zornotza seleikada seleikáda 1: [śelei̯káða] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper