Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

210 emaitza 231 bilaketarentzat

231: nube / nuage / cloud

  • Gaia: Eguraldia
  • Galdera (es): nube
  • Galdera (fr): nuage
  • Galdera (en): cloud
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta goibel goibél 1: [ɣoi̯βél] -
Ahetze edoi edói 1: [eðói̯] -
Ahetze lano lanó 2: [lanó] -
Aia laño lañó 1: [laɲó] -
Aldude goibel góibel 1: [ɣói̯βel] -
Alkotz kalma kálma 1: [kálma] -
Altzai odei odéi 1: [oðéi̯] -
Altzürükü odei ódei 1: [óðei̯] -
Altzürükü lanho lánho 2: [lánho] -
Amezketa laño láiñó 1: [láɲó ] -
Andoain laño lañó 1: [laɲó] -
Aniz goibel goibél 1: [goi̯βél] -
Aramaio laño láño 1: [láɲo] -
Araotz (Oñati) laño lañó 1: [laɲó] -
Arbizu leño léño 1: [léɲo] -
Arboti odei odei 1: [oðei̯] -
Armendaritze lanho lanhó 1: [lanhó] -
Arnegi lanho lánho 1: [lánho] -
Arrangoitze edoi édoi 1: [éðoi̯] -
Arrangoitze lano láno 2: [láno] -
Arrasate laño láño 1: [láɲo] -
Arrazola (Atxondo) laño láño 1: [láɲo] -
Arrieta laño láñó 1: [láɲó] -
Arroa (Zestoa) laño lañó 1: [laɲó] -
Arroa (Zestoa) odei odéi 1: [oðéi̯] -
Arrueta lanho lanhuák 1: [lanhwák] -
Asteasu laño lañú 1: [laɲú] -
Ataun laño lañó 1: [laɲó] -
Ataun odai odái 1: [oðái̯] -
Azkaine edoi hedoi 1: [heðoi] -
Azkoitia laño lañú 1: [laɲú] -
Azkoitia laño lañó 2: [laɲó] -
Azpeitia laño lañó 1: [laɲó] -
Baigorri edoi hedoi 1: [hedoi̯] -
Baigorri goibel goibel 2: [goi̯bel] -
Baigorri goibel oibel 3: [oi̯bel] -
Bakio laño lañó 1: [laɲó] -
Bakio edoi edói 2: [eðói̯] -
Bardoze lanho lanhó 1: [lanhó] -
Barkoxe odei odéi 1: [oðéi] -
Bastida lanho lanhó 1: [lanhó] -
Beasain laño lañó 1: [laɲó] -
Beasain goibel góibel 1: [gói̯βel] -
Beasain odai orái 2: [orái̯] -
Behorlegi lanho lánhó 1: [lánhó] -
Behorlegi orei horíbel 1: [horíβel] -
Behorlegi odei odéi 2: [oðéi̯] -
Beizama laño lañó 1: [laɲó] -
Bergara laño láño 1: [láɲo] -
Bergara odei óde 3: [óðe] -
Bermeo laño lañó 1: [laɲó] -
Bermeo odoi odói 2: [oðói̯] -
Berriz laño lañó 1: [laɲó] -
Beruete odai odái 1: [oðái̯] -
Beskoitze edoi hédoi 1: [héðoi̯] -
Bidarrai lano láno 1: [láno] -
Bidarrai edoi édoi 1: [éðoi̯] -
Bolibar laño láñu 1: [láɲu] -
Bolibar odei odéi 3: [oðéi̯] -
Busturia edoi edói 1: [eðói̯] -
Busturia laño lañó 2: [laɲó] -
Deba laño láño 1: [láɲo] -
Dima laño láño 1: [láɲo] -
Domintxaine odei odéi 1: [oðéi̯] -
Donamaria goibel goibél 1: [goβél] -
Donibane Lohizune edoi edói 1: [eðói̯] -
Donostia laño láño 1: [láɲo] -
Dorrao / Torrano leño léño 1: [léɲo] -
Dorrao / Torrano odoi ódoiléño 2: [óðoi̯léɲo] -
Eibar laño lañó 1: [laɲó] -
Eibar orei oré 3: [oré] -
Elantxobe edoi edói 1: [eðói̯] -
Elduain laño láñó 1: [láɲó] -
Elgoibar laño lañú 1: [laɲú] -
Elorrio laño láiño 1: [lái̯ɲo] -
Erratzu lano láno 1: [láno] -
Errezil laño lañó 1: [laɲó ] -
Errigoiti laño láño 1: [láɲo] -
Eskiula odei odei 1: [oðei̯] -
Etxalar goibel goibél 1: [goi̯βél] -
Etxaleku kalma kálmá 1: [kálmá] -
Etxarri (Larraun) laño lañó 1: [laɲó] -
Etxarri (Larraun) odai odái 1: [oðái̯] -
Etxebarri laño láño 1: [láɲo] -
Etxebarria laño láño 1: [láɲo] -
Eugi laño láño 1: [láɲo] -
Eugi llano lláno 2: [ʎáno] -
Ezkio-Itsaso laño lañó 1: [laɲó] -
Ezkio-Itsaso odai odáie 1: [oðái̯e] -
Ezkio-Itsaso odai odái 2: [oðái̯] -
Ezkurra odai odái 1: [odái̯] -
Ezkurra kalma kalmá 2: [kalmá] -
Ezkurra laño lañó 3: [laɲó] -
Ezkurra odoi orói 4: [orói̯] -
Ezterenzubi odei hódei 1: [hóðei̯] -
Gaintza laño láño 1: [láɲo] -
Gamarte lanho lánho 1: [lánho] -
Gamarte odei odéi 2: [oðéi̯] -
Gamiz-Fika edoi edói 1: [eðói̯] -
Gamiz-Fika laño lañó 2: [laɲó] -
Garrüze odei hódei 1: [hóðei̯] -
Getaria laño láiño 1: [láɲo] -
Getaria orei oréi 1: [oréi̯] -
Getxo edoi edói 1: [eðói̯] -
Gizaburuaga laño láñu 1: [láɲu] -
Gizaburuaga odei odéi 1: [oðéi̯] -
Goizueta laño lañó 1: [laɲó ] -
Goizueta goibel goibélá 2: [goi̯βélá] -
Goizueta odei odéi 3: [oðéi̯] -
Hazparne lanho lánhó 1: [lánhó] -
Hazparne lano láno 2: [láno] -
Hendaia edoi edóii 1: [edói̯j] -
Hendaia goibel goibél 2: [goi̯bél] -
Hernani laño laño/lañu 1: [laɲọ] -
Hondarribia orei óre 1: [óre] -
Ibarruri (Muxika) laño láño 1: [láɲo] -
Igoa laño lañó 1: [laɲó] -
Igoa odai odái 1: [oðái̯] -
Igoa kalma kalmá 2: [kalmá] -
Ikaztegieta laño laiñó 1: [lai̯ɲó] -
Ikaztegieta orei oréiya 1: [oréiǰa] -
Irisarri lanho lánho 1: [lánho] -
Itsasu lano láno 1: [láno] -
Itsasu goibel góibel 1: [gói̯βel] -
Izturitze odoi hódoi 1: [hóðoi̯] -
Izturitze lanho lánho 2: [lánho] -
Jaurrieta goibel goibél 1: [goi̯βél] -
Jaurrieta nube núbe 2: [núβe] -
Jutsi lanho lanho 1: [lanho] -
Jutsi odei odeia 1: [oðeja] -
Kortezubi laño láñu 1: [láɲu] -
Landibarre edoi hédoi 1: [héðoi̯] -
Landibarre morroka morróka 1: [mor̄óka] -
Larrabetzu laño láño 1: [láɲo] -
Larraine odei hódei 1: [hóðei̯] -
Larzabale odoi hodoi 1: [hoðoi̯] -
Larzabale ortzantzaire ortzantzaire 2: [ortsantsai̯re] -
Lasarte-Oria llano lláiñu 1: [ʎáɲu] -
Laukiz laño láño 1: [láɲo] -
Laukiz edoi edói 1: [eðói̯] -
Legazpi laño laiñó 1: [lai̯ɲó] -
Leintz Gatzaga laño láñu 1: [láɲu] -
Leintz Gatzaga orei oréi 1: [oréi̯] -
Leioa edoi edoyatú 1: [eðoǰatú] -
Leitza odai odái 1: [odái̯] -
Leitza kalma kálma 2: [kálma] -
Lekaroz goibel goibél 1: [goi̯βél] -
Lekeitio odai órai 1: [órai̯] -
Lemoa laño láño 1: [láɲo] -
Lemoiz edoi edói 1: [eðói̯] -
Luzaide / Valcarlos odei odéi 1: [oðéi̯] -
Makea lanho láhno 1: [láhno] -
Mañaria laño láño 1: [láɲo] -
Mendaro odai orái 1: [orái̯] -
Mendaro laño lañó 2: [laɲó] -
Mendata laño láño 1: [láɲo] -
Mezkiritz goibel goibél 1: [ɣoi̯βél] -
Montori odei húdei 1: [húðei̯] -
Montori odei hódei 2: [hóðei̯] -
Montori lanho lanhú 3: [lanhṹ] -
Mugerre edoi hédoi 1: [héðoi̯] -
Mungia edoi edói 1: [eðói̯] -
Mungia laño lañó 2: [laɲó] -
Mungia embat embát 6: [embát] -
Oderitz odai odái 1: [oðái̯] -
Oiartzun laño lañó 1: [laɲó] -
Oiartzun odei odéi 1: [oðéi̯] -
Oñati laño lañó 1: [laɲó] -
Ondarroa odoi óroi 1: [óroi̯] -
Ondarroa laño láño 2: [láɲo] -
Orexa laño láiño 1: [lái̯ɲo] -
Orio laño laiñó 1: [lai̯ɲó] -
Orozko laño láño 1: [láɲo] -
Orozko laño odéilañu 2: [oðéi̯laɲu] -
Otxandio laño láño 1: [láɲo] -
Pagola odei odéi 1: [oðéi̯] -
Pasaia odoi orói 1: [orói̯] -
Santa Grazi lanho lanhú 1: [lanhṹ] -
Santa Grazi odei odéi 2: [oðéi̯] -
Sara edoi edói 1: [eðói̯] -
Senpere edoi edóia 1: [eðói̯a] -
Senpere lano lánó 2: [lánó] -
Sohüta odei odéi 1: [oðéi̯] -
Sondika edoi edói 1: [eðói̯] -
Suarbe laño láño 1: [láɲo] -
Suarbe kalma kálma 2: [kálma] -
Sunbilla laño lañó 1: [laɲó] -
Sunbilla goibel goibél 1: [goi̯βɛ́l] -
Tolosa laño lañó 1: [laɲó] -
Uharte Garazi lano lanó 1: [lanó] -
Uharte Garazi edoi edói 2: [eðói̯] -
Urdiain lano láino 1: [lái̯no] -
Urdiñarbe odei odei 1: [oðei̯] -
Urketa edoi hedói 1: [heðói̯] -
Urretxu laño lañó 1: [laɲó] -
Urretxu odoi odóilañó 1: [oðói̯laɲó] -
Ürrüstoi odei odéi 1: [oðéi̯] -
Uztaritze edoi édoi 1: [éðoi̯] -
Uztaritze lano láno 2: [láno] -
Zaratamo laño láiño 1: [lái̯ɲo] -
Zeanuri laño láño 1: [láɲo] -
Zeanuri odei ódei 4: [óðei̯] -
Zeberio leño léiño 1: [léi̯ɲo] -
Zegama laño lañó 1: [laɲó] -
Zilbeti goibel goibel 1: [ɣoi̯βel] -
Zollo (Arrankudiaga) laño láiño 1: [lái̯ɲo] -
Zollo (Arrankudiaga) serro sérro 2: [śér̄o] -
Zornotza laño láño 1: [láɲo] -
Zugarramurdi lano láno 1: [láno] -
Zugarramurdi lano láinoá 2: [lái̯noá] -
 
  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper