Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

218 emaitza 2287 bilaketarentzat

2287: regla / règles / menstruation

 • Gaia: Haurgintza
 • Galdera (es): regla
 • Galdera (fr): règles
 • Galdera (en): menstruation
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta ilabeteko ilabetéko 1: [ilaβetéko] -
Ahetze erregla erreglá 1: [er̄eɣlá] -
Aia illeko illekó 1: [iʎekó] -
Aldude ilabeteko ílabetéko 1: [ílaβetéko] -
Aldude erregla errégla 3: [er̄éɣla] -
Alkotz illebeteko íllebetekoá 1: [íʎeβetekoá] -
Alkotz regla rréglá 2: [r̄éɣlá] -
Altzai erreglak érreglák 1: [ér̄eglák] -
Altzai astegaitzak ástegáitzak 3: [áśteɣái̯tsak] -
Altzürükü erreglek erreglek 1: [er̄eglek] -
Altzürükü astegaitzak astegáitzak 2: [aśteɣái̯tsak] -
Amezketa regla rreglá 1: [r̄ɛɣlá] -
Amezketa illeko illékó 1: [iʎékɔ́] -
Andoain illeko illekó 1: [iʎekó:] -
Aniz illebeteko illébetéko 1: [iʎéβetéko] -
Aramaio regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Aramaio illeko ílleko 2: [íʎeko] -
Aramaio mestruasiño méstrruasíño 3: [méśtr̄waśíɲo] -
Araotz (Oñati) illeko illéko 1: [iʎéko] -
Arbizu illeko illéko 1: [iʎéko] -
Arboti erreglak erréglak 1: [er̄églak] -
Arboti desarrañatu desarrañatia 2: [deśar̄aɲatja] -
Arboti anglesak ánglesak 3: [áŋgleśak] -
Armendaritze erreglak erréglak 1: [er̄éɣlak] -
Armendaritze desarrañatu désarrañatú 1: [déśar̄aɲatú] -
Arnegi oihaletako oiháletáko 1: [oi̯háletáko] -
Arnegi erregla erreglá 2: [er̄eɣlá] -
Arnegi ilabeteko ilábetekó 2: [iláβetekó] -
Arrangoitze erregla errégla 3: [er̄éɣla] -
Arrasate illeko illéko 1: [iʎéko] -
Arrazola (Atxondo) regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Arrieta illeko illéko 1: [iʎéko] -
Arrieta regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Arroa (Zestoa) illeko ílleko 1: [íʎeko] -
Arrueta periodak périodák 1: [pérjoðák] -
Arrueta ereglak éreglák 2: [éreglák] -
Arrueta anglesak anglesák 3: [aŋgleśák] -
Asteasu illeko illekó 1: [iʎekó] -
Ataun regla rreglá 1: [r̄eɣlá] -
Azkaine illabeteko illábetékoak 1: [iʎáβetékoak] -
Azkoitia illeko illéko 1: [iʎéko] -
Azkoitia txanda txánda 2: [tʃánda] -
Azpeitia illeko illéko 1: [iʎéko] -
Azpeitia lora lóra 2: [lóra] -
Bakio illeko illéko 1: [iʎéko] -
Bakio erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Bardoze galtziak gáltziak 1: [gáltsjak] -
Bardoze oolgatzia oólgaltzia 2: [oólgaltsja] -
Bardoze erregla errégla 3: [er̄égla] -
Bardoze anglesak ánglesekin 3: [áŋgleśekin] -
Barkoxe anglesak anglesak 1: [angleźak] -
Bastida desarrañatüa desarrañat´üa 1: [deśar̄aɲatýa] -
Bastida desarranddatüa desarranddat´üa 2: [deśar̄anddatýa] -
Bastida anglesak anglésak 3: [aŋgléśak] -
Beasain regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Beasain illeko illéko 2: [iʎéko] -
Behorlegi regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Behorlegi anglesak anglésekin 2: [aŋgléśekin] -
Behorlegi desarrañatu desárrañatiá 3: [deśár̄aɲatiá] -
Beizama regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Beizama illeko illéko 1: [iʎéko] -
Bergara illeko illéko 1: [iʎéko] -
Bergara regla rréglá 2: [r̄éɣlá] -
Bermeo illeko illekúek 1: [iʎekúek] -
Berriz regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Beruete illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Beskoitze erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Bidarrai ilabeteko ilábetéko 1: [iláβetéko] -
Bidarrai regla rreglá 1: [r̄eɣlá] -
Bolibar illeko illéko 1: [iʎéko] -
Bolibar regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Busturia regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Busturia illeko illéko 1: [iʎéko] -
Deba illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Dima illeko illéko 1: [iʎéko] -
Domintxaine reglak rréglak 1: [r̄églak] -
Domintxaine desarrañatü désañarrátü 2: [déźaɲar̄áty] -
Donamaria illabtako illábtAEko 1: [iʎá:βtạkɔ] -
Donibane Lohizune angeles angelés 1: [aŋgɛléś] -
Donostia illeko illékua 1: [iʎékua] -
Dorrao / Torrano aldiyein áldiyéin 1: [áldiǰéi̯n] -
Dorrao / Torrano illeko illéko 1: [iʎéko] -
Eibar illeko illéko 1: [iʎéko] -
Elantxobe illeko illéko 1: [iʎéko] -
Elduain illeko illekó 1: [iʎekó] -
Elduain regla rréglá 2: [r̄ɛ́ɣlá] -
Elgoibar illeko illéko 1: [iʎéko] -
Elorrio illeko illékua 1: [iʎékua] -
Erratzu ilebeteko ílebetekó 1: [íleβetekó] -
Errezil illeko illekó 1: [iʎekó] -
Errezil regla rreglá 2: [r̄eɣlá] -
Errigoiti illeko illéko 1: [iʎéko] -
Errigoiti regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Errigoiti amentalgorri améntalgórri 3: [améntalɣór̄i] -
Eskiula desarrendi¡a désarrend¡ía 1: [déźar̄endʒía] -
Etxalar illauteko illáuteko 1: [iʎáu̯tɛko] -
Etxaleku joanetorrie joánetórrié 1: [xoánetór̄ié] -
Etxaleku regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Etxarri (Larraun) illeko illéko 1: [iʎéko] -
Etxebarri regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Etxebarri illeko illéko 1: [iʎéko] -
Etxebarria illeko illéko 1: [iʎéko] -
Etxebarria regla rrégla 2: [r̄ɛ́ɣla] -
Eugi ilebeteko ilébeteko 1: [iléβeteko] -
Ezkio-Itsaso illeko illekó 1: [iʎekó] -
Ezkurra illeko illéko 1: [iʎéko] -
Ezterenzubi ilabeteko ilábetekuak 1: [iláβetekwak] -
Ezterenzubi desarrañatu désarrañatu 2: [déśar̄aɲatu] -
Gaintza illeko illekó 1: [iʎekó] -
Gamarte erreglak erréglak 1: [er̄églak] -
Gamarte desarreñatu desárreñatu 1: [deśár̄ɛɲatu] -
Gamarte ilaiteko iláiteko 2: [ilái̯teko] -
Gamiz-Fika illeko illekó 1: [iʎekó] -
Gamiz-Fika erregla érregla 1: [ér̄eɣla] -
Getaria illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Getxo illeko illekó 1: [iʎekó] -
Getxo erregla errégla 3: [er̄égla] -
Gizaburuaga illeko illéko 1: [iʎéko] -
Goizueta illeko íllekó 1: [íʎekɔ́] -
Hazparne erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Hazparne ilabeteko ílabetékoak 1: [ílaβetékoak] -
Hazparne regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Hendaia illeteko illetekó 1: [iʎetekó] -
Hernani illego íllegó 1: [íʎegó] -
Hondarribia illabeteko illabetekukin 1: [iʎaβetekukin] -
Hondarribia eguna egunakin 2: [eɣunakin] -
Ibarruri (Muxika) illeko illéko 1: [iʎéko] -
Ibarruri (Muxika) erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Igoa illabeteko íllabetéko 1: [íʎaβetéko] -
Igoa illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Ikaztegieta illeko illéko 1: [iʎéko] -
Ikaztegieta regla rrégla 2: [r̄égla] -
Irisarri regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Itsasu ilabeteko ilabetekó 1: [ilaβetekó] -
Izturitze erreglak erreglak 1: [er̄eɣlak] -
Izturitze anglesak anglesak 1: [aŋgleśak] -
Izturitze ilabetheko ilabethéko 2: [ilaβethéko] -
Jaurrieta ilabete ilábeté 1: [iláβeté] -
Jutsi erregla erregla 1: [er̄egla] -
Jutsi arrotzak arrotzak 2: [ar̄otsak] -
Jutsi ilabetesari ilabetesariak 3: [ilaβeteśariak] -
Kortezubi illeku illéku 1: [iʎéku] -
Landibarre erreglak érreglak 1: [ér̄eɣlak] -
Larrabetzu illeko illéko 1: [iʎéko] -
Larrabetzu regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Larzabale erreglak erréglak 1: [er̄églak] -
Lasarte-Oria illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Laukiz illeko illékok 1: [iʎékok] -
Legazpi illeko illeko 1: [iʎeko] -
Leintz Gatzaga illeko illéko 1: [iʎéko] -
Leioa ileko iléko 1: [iléko] -
Leitza illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Leitza illeko illékoák 2: [iʎékoák] -
Lekaroz lore lóre 1: [lórɛ] -
Lekaroz ilebeteko ilébetéko 2: [iléβetéko] -
Lekeitio illeko illéko 1: [iʎéko] -
Lemoa illeko illéko 1: [iʎéko] -
Lemoa regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Lemoiz illeko illéko 1: [iʎéko] -
Luzaide / Valcarlos regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Makea ilabeteko ilabetéko 1: [ilaβetéko] -
Makea galtze gáltze 2: [ɣáltse] -
Mañaria illeko illéko 1: [iʎéko] -
Mendaro regla rrégla 1: [r̄ɛ́ɣla] -
Mendaro illeko illéko 2: [iʎéko] -
Mendata regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Montori desarrand¡atüik désarrand¡at´üik 1: [déźar̄andʒatýi̯k] -
Mungia regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Mungia illeko illéko 2: [iʎéko] -
Oderitz illeko illéko 1: [iʎéko] -
Oiartzun illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Oñati illeko illéko 1: [iʎéko] -
Oñati regla rrégla 2: [r̄éɣla] -
Ondarroa illeko ílleko 1: [íʎeko] -
Orexa regla rrégla 1: [r̄ɛ́ɣla] -
Orexa illeko illéko 2: [iʎéko] -
Orio regla rreglá 1: [r̄ɛɣlá] -
Orozko mestruasiño mestrruasíño 1: [meśtr̄uaśíɲo] -
Orozko illeko illéko 1: [iʎéko] -
Otxandio illeko illéko 1: [iʎéko] -
Pagola reglak rréglak 1: [r̄églak] -
Pagola erreglak erreglekin 2: [er̄eglekin] -
Pagola egüngaixtuak egüngaixtuák 3: [egyngai̯ʃtwák] -
Pasaia illeko illékó 1: [iʎékó] -
Pasaia illeko illékuak 2: [iʎékuak] -
Sara ilaiteko ílaitéko 1: [ílai̯téko] -
Sara reglak rréglak 2: [r̄éɣlak] -
Senpere regla rrégla 3: [r̄éɣla] -
Sohüta hilabetemarka hílabetemarkárik 1: [hílaβetemarkárik] -
Sohüta astegaitz astegaitzékin 2: [aśteɣai̯tsékin] -
Sohüta anglesak anglesékin 3: [aŋgleźékin] -
Sondika ileko iléko 1: [iléko] -
Suarbe illebeteko íllebetéko 1: [íʎeβetéko] -
Sunbilla illabuteko illábuteko 1: [iʎáβuteko] -
Tolosa regla rreglá 1: [r̄ɛɣlá] -
Tolosa illeko illekó 1: [iʎekó] -
Tolosa odoljariyo odóljariyó 2: [oðólxariǰó] -
Uharte Garazi erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Urdiain ileko ílekuekín 1: [ílekwekín] -
Urdiñarbe oküpü ok´üpü 1: [okýpy] -
Urdiñarbe astegaitz ástegaitzín 2: [áśteɣai̯tsín] -
Urdiñarbe anglesak anglésak 3: [angléźak] -
Urketa de¡arrañatu dé¡arráñatu 1: [déʒar̄áɲatu] -
Urketa erreglak erréglak 2: [er̄églak] -
Urketa anglesak anglésak 3: [aŋgléśak] -
Urretxu illeko íllekó 1: [íʎekó] -
Ürrüstoi imurrida imurrída 1: [imur̄íða] -
Uztaritze erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Zaratamo illeko illéko 1: [iʎéko] -
Zaratamo erregla errégla 1: [er̄éɣla] -
Zeanuri illeko illéko 1: [iʎéko] -
Zeberio regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Zeberio ileko iléko 1: [iléko] -
Zegama illeko illekó 1: [iʎekó] -
Zollo (Arrankudiaga) illeko illéko 1: [iʎéko] -
Zornotza regla rrégla 1: [r̄éɣla] -
Zornotza illeko illéko 1: [iʎéko] -
Zugarramurdi ilabeteko ilábetekoák 1: [iláβetekoák] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper