Euskararen Herri Hizkeren Atlasa

Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

243 emaitza 1641 bilaketarentzat

1641: zanja / raie-goutière / trench

 • Gaia: Lur lantzea
 • Galdera (es): zanja
 • Galdera (fr): raie-goutière
 • Galdera (en): trench
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta erreka erréka 1: [er̄éka] -
Ahetze ildoixaka íldoixáka 1: [íldoiʃáka] -
Aia erreten erretén 1: [ɛr̄ɛtén] -
Aldude arroil(a) arroíl 1: [ar̄oíl] -
Aldude arroil(a) arróil 2: [ar̄ói̯l] -
Aldude erreka erréka 3: [er̄éka] -
Alkotz azaki azákiék 1: [asákiék] -
Altzai arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Altzai hurarrolla hurrarrólla 2: [hur̄ar̄óʎa] -
Altzai hur¡ungia hur¡ungia 3: [hurʒungia] -
Altzürükü arrolla árrollá 1: [ár̄oʎá] -
Amezketa erreten errétén 1: [ɛr̄étén] -
Andoain zanga zangá 1: [saŋgá] -
Andoain azeki azekí 2: [asekí] -
Aniz erreka erréka 1: [ɛr̄ɛ́ka] -
Aramaio areka áreka 1: [áreka] -
Aramaio kañu káñu 2: [káɲu] -
Araotz (Oñati) areka aréka 1: [aréka] -
Araotz (Oñati) kañu káñu 2: [káɲu] -
Arbizu seierreka séierreká 1: [śéi̯er̄eká] -
Arboti arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Armendaritze arroil(a) arroilá 1: [ar̄oi̯lá] -
Arnegi arroil(a) arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Arrangoitze aska áska 1: [áśka] -
Arrangoitze ixaka íxaka 1: [íʃaka] -
Arrangoitze erreka erréka 2: [eRéka] -
Arrasate areka aréka 1: [aréka] -
Arrasate kañu káñu 2: [káɲu] -
Arrasate urate uráte 3: [uráte] -
Arrazola (Atxondo) sanga sánga 1: [śáŋga] -
Arrazola (Atxondo) surko surrko 1: [śur̄ko] -
Arrazola (Atxondo) kañu káñu 2: [káɲu] -
Arrieta karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Arrieta erreten erréten 1: [er̄éten] -
Arroa (Zestoa) erreten erretén 1: [ɛr̄ɛtén] -
Arrueta arrolla árrolla 1: [ár̄oʎa] -
Arrueta arrulla arrúlla 2: [ar̄úʎa] -
Asteasu zanga zánga 1: [sáŋga] -
Ataun erreten erretén 1: [er̄etén] -
Azkaine ixaka ixáka 1: [iʃáka] -
Azkaine izaka izáka 2: [isáka] -
Azkoitia erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Azpeitia erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Baigorri arroil(a) arroila 1: [aRoi̯la] -
Bakio karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Bakio erreten erréten 2: [er̄éten] -
Bakio ugerraña ugérraña 2: [uɣér̄aɲa] -
Bakio kantarille kantarílle 3: [kantaríʎe] -
Bardoze arroil(a) arroila 1: [ar̄oi̯la] -
Barkoxe arroll arroll 1: [ar̄oʎ] -
Bastida arroil(a) arróila 1: [aRói̯la] -
Bastida iphu iphuak 2: [iphwak] -
Beasain erreten erreten 1: [ɛr̄eten] -
Beasain zanga zánga 2: [sáŋga] -
Behorlegi arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Beizama erreten errétén 1: [er̄étén] -
Bergara lurrerreten lurrérreten 1: [lur̄ér̄eten] -
Bermeo surko súrrko 1: [śúr̄ko] -
Bermeo kañu kañú 1: [kaɲú] -
Bermeo kanal kanál 2: [kanál] -
Berriz sanga sánga 1: [śáŋga] -
Berriz karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Berriz kanal kánal 2: [kánal] -
Beruete anbillon ambillón 1: [ambiʎón] -
Beruete azeke ázeké 2: [áseké] -
Beskoitze arla árrla 1: [áRla] -
Beskoitze trenkaitz trénkaitz 2: [tréŋkai̯ts] -
Beskoitze arla árrla 3: [ár̄la] -
Bidarrai erreka erréka 1: [er̄éka] -
Bidarrai arroil(a) arroíl 1: [ar̄oíl] -
Bolibar urrerreten urrérreten 1: [ur̄ér̄eten] -
Bolibar karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Bolibar errekasto errekásto 2: [er̄ekáśto] -
Busturia karkaba karrkába 1: [kar̄káβa] -
Busturia sanka sánka 2: [śáŋka] -
Busturia kañu káñu 3: [káɲu] -
Deba kanal kánal 1: [kánal] -
Deba erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́tɛn] -
Deba kañu káñu 4: [káɲu] -
Dima kanal kánal 1: [kánal] -
Dima kañu káñu 2: [káɲu] -
Domintxaine arrollagia arrollagia 1: [ar̄oʎaɣia] -
Donamaria erreka errékAE 1: [er̄ékạ] -
Donibane Lohizune treesixaka trréesixaká 1: [tRéeśiʃaká] -
Donostia erroill erróilla 1: [er̄ói̯ʎa] -
Donostia zanga zángá 2: [sáŋgá] -
Dorrao / Torrano uberreka úberréka 1: [úβɛr̄ɛ́ka] -
Dorrao / Torrano azeki azéki 2: [aséki] -
Eibar erreten erréten 1: [ɛr̄éten] -
Elantxobe karkaba karrkába 1: [kar̄káβa] -
Elduain kanal kanál 1: [kanál] -
Elduain zanga zánga 1: [sáŋga] -
Elduain urbire urrbíré 2: [ur̄βírɛ́] -
Elduain azeki azekí 3: [asekí] -
Elduain kañu káñu 4: [káɲu] -
Elgoibar erreten erréten 1: [ɛr̄éten] -
Elorrio sanga sánga 1: [śáŋga] -
Elorrio kañu káñu 1: [káɲu] -
Erratzu erreka erréka 1: [ɛr̄éka] -
Errezil erreten erretén 1: [er̄etén] -
Errigoiti erreten erréten 1: [er̄éten] -
Etxalar urerreka úrerréka 1: [úrer̄éka] -
Etxaleku errestoa erréstoá 1: [er̄éśtoá] -
Etxarri (Larraun) zanja zanjá 1: [sanxá] -
Etxarri (Larraun) azeki ázekí: 1: [ásekí:] -
Etxebarri bide bíde 1: [βíðe] -
Etxebarri sanja sanjá 2: [śaŋxá] -
Etxebarria erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Etxebarria karkaba karrkába 1: [kar̄káβa] -
Eugi azeki azékie 1: [asékie] -
Ezkio-Itsaso azalzanga azálzangá 1: [asálsaŋgá] -
Ezkio-Itsaso kañu káñu 2: [káɲu] -
Ezkio-Itsaso erreten érretén 2: [ér̄etén] -
Ezkurra erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Ezterenzubi arroil(a) arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Ezterenzubi ildoarroila ildoarróila 2: [ildoar̄ói̯la] -
Gaintza erreten erretén 1: [ɛr̄ɛtén] -
Gaintza zanga zangá 1: [saŋgá] -
Gamarte urbide úrrbidé 1: [úr̄βidé] -
Gamarte arrolla árrolla 2: [ár̄ɔʎa] -
Gamiz-Fika urenurten urenurrtén 1: [urenur̄tén] -
Getaria erretena érretená 1: [ér̄etená] -
Getxo sanja sánja 1: [śáŋxa] -
Getxo karkaba kárrkaba 2: [kár̄kaβa] -
Gizaburuaga erreten erréten 1: [er̄éten] -
Gizaburuaga sangraderu sangradéru 2: [śaŋgraðéru] -
Gizaburuaga kañu káñu 3: [káɲu] -
Goizueta urbide úrrbídé 1: [úr̄βíðé] -
Hazparne arroil(a) arróila 1: [aRói̯la] -
Hendaia aska aská 1: [aśká] -
Hendaia ixaka ixáka 1: [iʃáka] -
Hendaia urbide úrrbide 2: [úr̄βiðe] -
Hernani errolla érrollá 1: [ɛ́r̄oʎá] -
Hernani erroill erróill 2: [ɛr̄ɔ́ʎ] -
Hondarribia urerreka úrerréka 1: [úrer̄éka] -
Ibarruri (Muxika) erreten erréten 1: [er̄éten] -
Ibarruri (Muxika) kañu káñu 1: [káɲu] -
Ibarruri (Muxika) kanal kanál 2: [kanál] -
Igoa zanka zanká 1: [saŋká] -
Igoa azaki ázakí 2: [ásakí] -
Ikaztegieta zanga zangá 1: [saŋgá] -
Ikaztegieta erreten erretén 2: [er̄etén] -
Ikaztegieta urbide urrbíde 3: [ur̄βíðe] -
Irisarri arroil(a) arróila 1: [aRói̯la] -
Irisarri arroil(a) arróila 2: [ar̄ói̯la] -
Irisarri drena drréna 3: [ðRéna] -
Itsasu arrola arróla 1: [aRóla] -
Izturitze arroil(a) arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Jaurrieta errekazta errékaztá 1: [er̄ékastá] -
Jutsi arrolla arrolla 1: [ar̄oʎa] -
Kortezubi karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Kortezubi kantailla kantáilla 2: [kantái̯ʎa] -
Landibarre urarrolla urárrolla 1: [urár̄oʎa] -
Larrabetzu erreten erréten 1: [er̄éten] -
Larraine errekistale errekistále 1: [er̄ekiśtále] -
Larzabale arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Lasarte-Oria sanga sangá 1: [śaŋgá] -
Laukiz karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Laukiz kanal kanál 1: [kanál] -
Legazpi udareka udáreká 1: [uðáreká] -
Leintz Gatzaga areka aréka 1: [aréka] -
Leintz Gatzaga kañu káñu 2: [káɲu] -
Leioa urrerraña urrérraña 1: [ur̄ér̄aɲa] -
Leioa kantarille kantarílle 2: [kantaríʎe] -
Leioa karkaba kárrkaba 3: [kár̄kaβa] -
Leitza erreten erretén 1: [ɛr̄ɛtén] -
Lekaroz sangeri sangéri 1: [śaŋgéri] -
Lekeitio kanal kánal 1: [kánal] -
Lekeitio kañu káñu 1: [káɲu] -
Lemoa kanal kánal 1: [kánal] -
Lemoiz karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Luzaide / Valcarlos arroil(a) arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Makea arroil(a) arróila 1: [ar̄ói̯la] -
Mañaria kanal kánal 1: [kánal] -
Mañaria urbide urrbíde 2: [ur̄βíðe] -
Mendaro erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Mendaro sangraero sangráeró 2: [śaŋgráeró] -
Mendata karkaba karrkába 1: [kar̄káβa] -
Mendata kantarille kantarílle 2: [kantaríʎe] -
Mezkiritz erreka errékak 1: [er̄ékak] -
Mezkiritz gulbiek gúlbiek 2: [gúlβjek] -
Montori arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Mugerre trenkaitz trenkaitz 1: [treŋkai̯ts] -
Mungia lugerrei lugérrei 1: [luɣér̄ei̯] -
Oderitz azeki ázekí 1: [ásekí] -
Oiartzun erreka erreká 1: [ɛr̄ɛká] -
Oiartzun urbire urrbíre 2: [ur̄βíre] -
Oiartzun urbide urrbídé 3: [ur̄βíðé] -
Oñati areka aréka 1: [aréka] -
Oñati arriautzi arriáutzi 2: [ar̄iáu̯tsi] -
Oñati kañu káñu 3: [káɲu] -
Ondarroa erretena errétena 1: [er̄étena] -
Orexa erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Orio azeki azekí 1: [asekí] -
Orio azaki ázAEkí 2: [ásạkí] -
Orozko kañu káñu 1: [káɲu] -
Orozko kanal kánal 1: [kánal] -
Otxandio uberil úberil 1: [úβeril] -
Pagola arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Pagola hurarrolla hurarrollá 2: [hurar̄oʎá] -
Pasaia erreka erreká 1: [ɛr̄eká] -
Pasaia sanga sángá 1: [śáŋgá] -
Santa Grazi arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Sara erreka erréka 1: [er̄éka] -
Senpere urbide urrbíde 1: [ur̄βíðe] -
Senpere erreka erréka 2: [eRéka] -
Sohüta arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Sohüta hur¡ungia hur¡ungia 2: [hurʒuŋgia] -
Sondika karkaba kárrkaba 1: [kár̄kaβa] -
Suarbe azeki azéki 1: [aséki] -
Sunbilla urerreke urerréke 1: [urɛr̄ékə] -
Tolosa azaki ázaki 1: [ásaki] -
Tolosa erreten erretén 2: [ɛr̄ɛtén] -
Tolosa zanga zángá 3: [sáŋgá] -
Uharte Garazi erreka erréka 1: [er̄éka] -
Uharte Garazi arroil(a) arroíl 1: [ar̄oíl] -
Urdiain ubide ubíde 1: [uβíðe] -
Urdiñarbe arrolla arrólla 1: [ar̄óʎa] -
Urketa arla árrla 1: [ár̄la] -
Urretxu erreten erréten 1: [ɛr̄ɛ́ten] -
Ürrüstoi arrolla arrolla 1: [ar̄oʎa] -
Uztaritze urbidexka úrbidéxka 1: [úrβiðéʃka] -
Uztaritze arroil(a) arróil 1: [aRói̯l] -
Uztaritze aska aská 2: [aśká] -
Zaratamo sanja sánja 1: [śánxa] -
Zaratamo erreten erréten 1: [er̄éten] -
Zaratamo karkaba karrkába 2: [kar̄káβa] -
Zeanuri kantarille kantarílle 1: [kantaríʎe] -
Zeanuri arriuntzi arríuntzi 2: [ar̄íuntsi] -
Zeanuri kañu káñu 2: [káɲu] -
Zeberio surku súrrku 1: [śúr̄ku] -
Zeberio kanal kánal 1: [kánal] -
Zeberio sanja sánja 2: [śáŋxa] -
Zeberio kañu káñu 2: [káɲu] -
Zegama kañu kañú 1: [kaɲú] -
Zegama zanga zangá 2: [saŋgá] -
Zegama erreten erretén 2: [er̄etén] -
Zollo (Arrankudiaga) kañu káñu 1: [káɲu] -
Zollo (Arrankudiaga) kantarille kántarille 2: [kántariʎe] -
Zornotza ursanga úrrsanga 1: [úr̄śaŋga] -
Zornotza kantarilla kantarílla 1: [kantaríʎa] -
Zornotza solokañu solókañu 2: [śolókaɲu] -
Zugarramurdi izaka izaká 1: [isaká] -
 

Egoitza

 • B
 • BIZKAIA
 • Plaza Barria, 15.
  48005 BILBO
 • +34 944 15 81 55
 • info@euskaltzaindia.eus

Ikerketa Zentroa

 • V
 • LUIS VILLASANTE
 • Tolare baserria. Almortza bidea, 6.
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus

Ordezkaritzak

 • A
 • ARABA
 • Gaztelako Atea, 54
  01007 GASTEIZ
 • +34 945 23 36 48
 • gasteizordez@euskaltzaindia.eus
 • G
 • GIPUZKOA
 • Tolare baserria Almortza bidea, 6
  20018 DONOSTIA
 • +34 943 42 80 50
 • donostiaordez@euskaltzaindia.eus
 • N
 • NAFARROA
 • Conde Oliveto, 2. 2. solairua
  31002 IRUÑEA
 • +34 948 22 34 71
 • nafarroaordez@euskaltzaindia.eus

Elkartea

 • I
 • IPAR EUSKAL HERRIA
 • Gaztelu Berria. 15, Paul Bert plaza.
  64100 BAIONA
 • +33 (0)559 25 64 26
 • +33 (0)559 59 45 59
 • baionaordez@euskaltzaindia.eus
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper