ANAITASUNA

1979.EKO IRAILAREN AZKEN ETA URRILAREN LEHEN HAMABOSTALDIA

389. ALE BEREZIA

80 pzta.


ANAITASUNA

HARPIDEDUNA!

Gurekiko harreman guztietarako aipa iezaguzu, zure zenbakia.

BIZKAIA

HAMABOSTEROKOA

URTEKO ABONAMENDUA:

EUSKAL HERRIA 1.200 pezeta / 75 F.F.

ESPAINIA eta FRANTZIA 1.500 " / 93 "

EUROPA eta AMERIKA 1.600 " / 23 U.S. d.

Beste herri guztiak 1.700 " / 25 U.S. d.


[AZALA]

ESTATUTOA


AURKIBIDEA

4. Artikuluburua

5. Liburuak eta agiriak. J.S.

6. Abortuagatik juzkatuak. B.E.A.

8. Veranea en Euzkadi (RCE). E.M.

11. Txistuaren alde: Maria Luisa Ozaitari erantzunez. Jose Inazio Antsorena.

12. Maskaraden birbizketa Barkoxen. Jon Sendagorta.

14. Euskara: jalgi hadi XX mendeko mundura. J.R. Bilbao.

16. 40 urte eta gero...

18. UCD-ko Estatutua dugu?

28. Estatutuari zenbait burutapen. T. Tripol.

32. Besteek diotena. ("El Periódico", "La Vanguardia").

34. Besteek diotena.

36. BAI asombroso ("Euzkadi").

37. Estatutuari buruzko bitxikeriak. Ramon Garay.

38. Besteek eta Freirek diotena. Mary Merida.

39. Ordenu Publikoa eta Estatutua. Min.

42. Aurreko ANAITASUNA bateko "Konstituzio Projektuaren Analisia".

46. Portugal: Iraultzatik Abenduko hauteskundeetara. Maria Jesus Esteban.

48. Leioa: Unibertsitateko lehen kurtsoa euskaraz. Txepetxea.

50. Handikeriaren kontra nortasuna. Karlos Santisteban.

51. Bihotzaren otoitza. Borja Barandiaran.

53. Donostiako XVII Zinemaldia salbatu egin da.

58. Liburu berriak. Jon Sendagorta.

61. Badugu. Ba dugu. J.R. Etxebarria.

62. Gurutzegrama. Larry Trask.


ANAITASUNA

KOORDINAKETA

J. R. Etxebarria

ERREDAKZIOA

J. Llerandi, T. Trifol

ERREDAKZIO KONTSEILUA

J. Agirreazkuenaga, Andolin Eguzkitza, J. R. Etxebarria, Miren Izagirre, J. Llerandi, E. Martin, Joseba Sarrionandia, T. Trifol, I. Urtasun, I. Zabaleta.

ARABA

E. Knorr

BIZKAIA

J. Llerandi

GIPUZKOA

I. Urtasun, A. Oiartzabal

IPARRALDEA

M. Lanatua

NAFARROA

I. Zabaleta, B. Zabaleta

NAZIOARTEKOA

A. Eskisabel, M. J. Esteban, T. Trifol

IDAZLE ETA LANKIDEAK

J. Artzelus, X. Gereño, J. M. Torrealday, X. Kintana, A. Eguzkitza, P. Agirrebaltzategi, Mariasun Landa, J. L. Alvarez (Txillardegi), J. Mendizabal, E. Entziondo, S. Lafitte, M. Pagola, J. Sarrionandia, J. J. Bakedano, Natxo de Felipe, F. Alaña, J. Etxeberri, B. Barandiarán, K. Arko, J. Iturbe, M. Otazurialde, J. R. Bilbao, J. M. Arzubiaga, K. Santisteban, B. Atxaga, J. Idigoras.

FOTOGRAFOAK

Imanol, R. Zarrabeitia, A. Alday, Txaber

MAKETAPENA

R. Zumalabe

KOMIKIAK

A. Olariaga, I. Lauzirika, B. Zia, X. Etxenike, Gentz, Monty.

MARRAZKILARIAK

Ttua taldea

PUBLIZITATEA ETA HARPIDETZA

J. Idigoras, A. Uria

ANAITASUNA

Zabalbide, 68-entlo. BILBAO-6

Tfnoa: (94)4335808

MOLDIZTEGIA

Lege Gor. D. L. BI-1753-1967


Artikuluburua

Zertarako lanabesa?

Euskal Herriaren larritasunetako grabeena bere nortasunaren galtzea da. Askorentzat agian, horrekin batera beste hainbeste gehiago dago. Langabezia, ekonomi larrialdia, kapitalen ihestea ere hortxe hortxe daude era batera. Gaur ba dago estatutua. Lanabes honek baztertu du herri bereko zati garrantzitsu bat. Askok zera dio: ezen estatutu honek ez dituela betetzen gure herriak aldarrikatu duen guttienezko gogo eta nahia. Baina utz dezagun azken berau zeren eta, lanabesa bada zerbait eraikitzeko gerta baitaiteke.

Hala ere, guttienezko baketze eta estabilizapena, gatazkaideen funtsezko akordioan oinarritu beharko litzateke eta honetan ere, jende asko geratu da kanpoan. Baina estatutu horren defendatzaileek lanabes egokia dela sinesten dutenez, eman diezaiegun ba, gure konfidantzazko botua.

Gu, euskaldunok, euskaraz mintzatzen eta elkar maite eta gorrotatzen saiatzen garenok oso kinka larrian gaude pertsona modura aurrera jarraitzeko. Gure hizkuntza normalizatzeko utziezinezkoak diren baliabideak ipini ahalko ditu Estatutu honek? Komunikabideetako ate nagusietatik sartzeko ahalbidea izanen al du Estatutu honek? Telebista euskaraduna lortzeko, haur, atso, agure, eta gu geronen hizkuntza normalizapenerako oinarria den tresna bera ipintzeko balio izanen al du estatutuak? Horretarako ere balio ez badu, television baskak garrantzitsu eta interesgarri den guztiak erdaraz ematen dituen artean, "Euskal Irrati Telebistak" txatalak jartzeko, euskarazko programa etniko-folkloretsuen bidez gu gogaitzeko eta ez besterik balio badu ez dago jadanik inolako dudarik. Estatutu honek ez du balio orain premiazki eta oihuka eskatzen ari den normalizapena lortzeko. Laster, oso laster ezagutuko dugu arbola bere fruituen bidez. Filosofia orokorraren haztarnetatik konkretura jaitsi behar da. Ordua da.


Liburuak eta agiriak

Goiherriko Euskal Eskola

Irakasleentzat euskara irakasteko metodologia Urriaren 5ean iluntzeko 7etatik 10etara eta Urriaren 6an goizeko 9etatik 13etara. Ostiral iluntzea eta larunbat goiza.

 Metodoa: EUSKARA MAILAKA 0 eta 1.

 Emaileak: Mikel Alkorta eta Aitor, La Salletarrak.

Ikastoletan eta eskola Estataletan euskara irakatsi behar duten eta euskal Eskolan diharduten irakasle guztientzat.

Lazkaon, PAX etxean.

Matrikula 1.000 pta.

Gernika operarako gaien sariketa

Bilboko Koral Bazkunak "Gernika" Opera sortzeko balioko duten Gaien Sariketa antolatzen du. Opera hori egiteko Patxi Eskudero Maixua izan da aukeratua, Zigor, Illeta eta beste musika lanen egilea bera. Geroago izendatua izango da euskarazko liburuxkaren idazlea.

Sariak, hauetxek izango dira:

Ehun mila pezetakoa, lehenengoa eta

Berrogei ta hamar milakoa, bigarrena.

Idazle bakoitzak bere musika gaia edo gaiak aurkezterakoan, hau izan behar du kontuan: Operak hiru ekintza, edo behintzat bi ekintza eta bukaera bat izan behar ditu zati bakoitzak hamarren bat ekitaldi edo eszena dituelarik. Euskaraz ala erdaraz (nahiz, kastilanoz, nahiz frantzeraz) idatziak izan daitezke.

Musika gaiok, sobre edo azal itxian, elbide honetara aurkeztu edo bidaliko dira: Bilboko Koral Bazkuna, Urkixo Alameda 13-2. BILBO-8, urrutizkinak 416 71 48 eta 415 09 25 (94) azalean bertan "Gerrnka Operarako Gaia" ipintzen duelarik.

Gaien Sariketa honetaz arduratzen den Bilboko Koral Bazkuneko Batzordea, jaun hauek osatzen dute:

Lehendakari, Patxi Eskudero, musikalaria.

Besteak: Jose Antonio Arana Martija, Gernikako Udaletxeko ordezkaria; Xabier Jauregizar Gernikako Bonbardeoaren Ikertzaile Batzordearen ordezkaria; Juan San Martin Euskaltzaindiaren ordezkaria; Luis Kastresana, idazlea eta Jose Antonio Lipperheide, Jose Mari Barasorda ta Kepa Amis, musikologoak.

Bilboko Koral Bazkuna, Lehendakari.

Juan Elua

Olerti Eguna Larrean Kristo-Erregean

Aurten ere, 21.garrena delarik, ospatuko da OLERTI EGUNA. Aita Santi Onaindiaren eskutik biribiltzen joan den egun honen lehiaketa hiru sailetan dago banaturik: a) Lirika Saila, b) Poema-Luze Saila eta d) Bertsolarien Saila. Gaia erabat libre izaten da, sariak sinbolikoak ditugularik. Edozeinek har dezake parte lehiaketa honetan eta idazkeraren aldetik ez da inongo eragozpenik.

Bertsolarien Sailean, gutxienez, launa estrofako hamabi gai desberdin ukitzea komenigarri da, hauxe baita azken urteotan eman den erdi-maila.

Lanak Aita Santi Onaindiari bidali behar dizkio egileak, Bizkaiko Larreara. Epea Urriaren 30.ean amaitzen da.

Olerti Eguna, ohi denez, Kristo Erregean ospatzen da. Aurtengo edizioa, beraz, Hazilaren 25.ean. Bertan eta jendearen aurrean lan sarituak irakurriak izango dira,

Bestalde, ihazko Egunean esanda gelditu zen bezala, aurtengoa Jokin Zaitegi arrasatearrari eskaini behar zaio. Abuztuaren 17.an hil zen euskal poeta handi honek benetako gogoaz itxaroten zuen Hazilaren 25.a. Baina heriotzak ez dio Eguna ikusteko aukerarik eman.

Nolanahi ere. Aita Onaindia egitarau berezi bat gertutzen ari da Jokin Zaitegi zenaren irudia merezi den bezala goraipatu ahal izateko.

79/9/18

GRAMMAIRE BASQUE

Ithurry

Hanitz klasiko ari dira berrargitaratzen euskal liburuetan. Oraintsu berrargitaratu berria da Jean Ithurry Sarako abadeak 1895.ean publikaturiko "Grammaire Basque" delakoa. Frantsesez eta lapurterari buruz mintzo da batipat, gramatikan azaltzen dituen hiru zatiak, izena, aditza eta sintaxia direlarik. Ez da inondik ere gramatika espekulatibo bat, aitzitik lapurtera klasikoa harturik bere gramatikaren errejistro bat egiten du.

Federiko Krutwig Sagredo aristokrata eta tremendista batek egin dio hitzaurrea, ehun horrialde baino gehiago hiru hizkuntzatan. Egia esan, ematen ditu zenbait argibide. Esate baterako, hiru gramatika moeten artean egiten duen bereizketa: a) Grammatika philologikoak b) Grammatika linguistikoak eta d) Grammatika methodologikoak. Lehenean hizkuntza klasiko edo literarioaren gramatika jartzen du eta J. Ithurryren Grammaire Basque hauxe litzateke onena. Bestalde, gramatika linguistikoak hizkuntzaren biziari eta enpleguari buruzkoak, Azkueren Morfologia eta Lafitteren Grammairea bezala, linguistentzat batipat. Eta hirugarrenez, methodologikoak hizkuntza irakastekoak, Ithurryren hontatik aterata Sauveur Arotçarenak egin duena bezala. Gramatika klasiko eta garrantzitsu bat beraz. Bestalde, sarrerarekin gauza bi egin daitezke, ez irakurri edo denbora lasai hartu "syntheke" eta "hochkultur" artean murgildu orduko; edozelan ere sarrerako zenbait arazo oso interesgarriak dira.

LARRAINTARRAK. HUNTU KOBLAK

J.B. Borthiry-Sala

Argitaldariak: SU-AZIA elkartea. Maule.

Elkarpen berri bat sorturik dugu Zuberoan: Su-Azia. Hemen ditugu, aitortzen dizkiguten xedeak: Euskararen begiratzea eta hedatzea, familietan, elizetan, eskoletan, lantegietan, hots, bizi garen leku guztietan.

Su-Aziaren lehenetariko ekintza bat, Larraiñeko Borthiry-Sala koblakariaren liburutxo hau argitaratzea izan da.

Kobla edo kantoreak, biografikoak dira, bere bizitza malerusa kondatzen Etxahun zaharraren gisara.

Larraiñen sorturik, gazterikan laboraria izan zen. 1914.ean gerlara deiturik, frontean zauritua izan zen eta Prusian preso. Gerla amaiturik gaixorik erortzen da eta Bordeleko ospitalera abiatzen da. Osatu eta gero, bertan egin zuen arotz bezala bere bizirako ahalegina.

Azkeneko urteetan berriz, eta arras sakonki gaixotua, Atharratzeko ospitalean igaro zituen urteak.1974garren urtean hil zen.

Bizitza honek eman behar ditu benetan bertsotarako gaiak, eta Borthiry-Salak bertsoetan bilakatu zituen bere gertaera malerusak.

Liburutxoa mirari bat da. Non aurkitzea izan liteke problematikoa. Guk Zuberoan aurkitu genuen erraz, baina beste euskal eskualdeetan ez dugu ikusi. Mereziko zuen benetan liburutegiren batzuk ardura dezatela Hego-Euskadira ekartzen.

Su-Aziak bere aldetik hauxe eskatzen dio orori:

Zuberoko Euskal Giroa gorantz abia dadin, eta Su-Aziaren ihardun bihurtzeko, izena, zuzenbidea eta herria bidali, urtebeterako 20 liberako sariarekin.

Hau da bere zuzenbidea: Secretariat de Su-Azia. Agerria. 64130 Mauleon-Soule.

J. S.


Euskal Herria

Abortuagatik juzkatuak

Hurrengo Urriaren 26an, goizeko hamaiketan abortu egiteagatik 11 emakume juzkatuak izanen dira Bilbon. Emakumeok atxiloturik izan ziren 1976.eko Urrian eta ordutik hona fidantza bidez libro egon dira.

Asuntuaren historia pixkat

Emakumeotako 8 abortu egiteagatik prozesaturik daude; beste bat abortu egiteko laguntza prestatzeagatik eta gainerako beste biak abortuak praktikatzeagatik...

Abortu eragiteagatik akusatu emaztekia abortu egileen hauzakide zen, baita zenbaiten etxekide, ere. Poliziari egindako haren deklarapenaren arauera, 1970. etik abortutan ziharduen. Metodoa zerean zetzan; pera bat urxaboi alkoholezko disolbapen eta guzti magina-barneratzea. Poliziari jakinerazi zionez, makina bat abortu eraginda zegoen, baita emakume batzuri bitan eta hirutan ere, haietarik bat ere ez zen hila eta ondotik batzuk ospitaleratu beharra ukana zuten.

Ez zien batzuri ezertxo ere kobratzen; abortu prezioak 800 eta 9000 pzta artekoak izaten ziren, prezio arrunta 3000 pzta ohi zen arren.

45 urte ditu, ezkonduta dago hiru seme-alabarekin.

Hatzeman bezain laster Oka-Langrares eta Basauriko gartzeletan 7 t'erdi hilabetetan egon zen, probisionalki askatua izan artean.

Haren alaba ere prozespean dago. Akusatua da, hark berak, 14 urte zituelarik beraren ama medio abortu eginagatik eta beroni lagunduagatik gainetiko emakumeei abortu eragiten. Ezkonduta dago eta senarrarengandik hartzen zituen jipoiak zirela eta, gurasoenera itzuli beharrean aurkitu zen, hiru hilabetez haurdun zegoelarik. Oraindik orain 22 urte ditu. Hatzemandakoan hilabete egona da gartzelan. Fiskaleak amarentzat 6 urte gartzela egindako abortu bakoitzeko eskatzen ditu. Abortu egindako emakumeak, batzu behin baino gehiagotan, hamar direla gogotan edukiz. 60 urtetik gora gertatuko zaio kondena.

Alabarentzat, bere abortuagatik urtebete eta laguntzeagatik akusatu zaion abortu bakoitzeko 6 urte eskatzen ditu. Orotara 41 urte inguru.

Bi hauen kultur maila izugarri exkaxa da.

Abortu egindakoak

Adina 31 eta 41 urteen bitartekoa da. Ba da gazteago bat, 24 urtetsukoa. Bat izan ezik, emakume guziak ezkonduta daude, 2-3 seme-alabarekin, dirutan larri larri daudelarik.

A. Bi seme-alaba txipi, adin berekoak. Hark osasun txar txarra dauka. Medikuari antisorkariak eskatu zizkion baina honek ukoa eman zion.

B. Atxilotzeko unean haren abortutik zortzi urte (egun 11 lirateke) pasata zeuden. Bi seme-alaba txiki zituen, ekonomi egoera larriaz bizi izanik.

C. Duela 3 urte (egun 5) abortu eginda. Ez zegokeen haurdun, nonbait; hilodola atzeratua izan zukeen soilik.

D. Duela 2 urte abortu egindakoa, egun lau dirateke, haurdunaldi txar txarra baitzeukan.

E. 4, 3 eta 2 urtetako seme-alabak zituelakoz hilaurtu beharrean aurkitu zen. Orain direla 3 eta urte bi aldiz abortu egindakoa. Arras gaizki zeuzkan gibela eta giltzurruna.

F. Hiru seme-alaba zituen eta gehiagorik nahi ez.

G. Ezkongabe zegoen egotzi nahi ukan zuenean, baina lortu ez eta hiru saio mintsuren ondoren haurra ukatea erabaki zuen. Prozespean dago, bada, abortu egiten saiatzeagatik.

H. Bi seme-alaba zituen. Duela 4 urte abortu egin zuen, ondoan klinika batean harraskaketa baten beharrez. Gaixorik odoljario eta guzi egon zen hilabete.

I. Bitan hilaurtu zuen. Ezkongabea. Poliziari deklaratutakoaren arauera, bigarrenean Londresera behar ukan zuen hemen saiatu ondoan.

Hauetarik askik antisorkariak eskatu ukan zizkien Asegurantza Sozialeko medikuei baina hauk ukoa emanda zeuden.

Bakoitzarentzat fiskaleak 6 hila eta egunbete hilaurtze bakoitzeko eta hamaika urte gaieztapen (inabilitazio) berezi (hautatzeko eta kargudun hautatua izateko eskubiderik eza)eskatzen ditu.

Sei abokatuk, 4 gizon eta 2 emakume direla, aldeztatuko dituzte.


Euskal Herria

Veranea en Euskadi (RCE)

Aldenduz doaz oporrak eta jendea hasi zaio lanari, estatutuari, abarrekoei. Beti bezala. Gezur guztiak hainbeste errepika eta ikusiz gero egiak bilakatzen direnez, guk ERE Euskadin geratzea, ez dakigu nola, baina hala erabaki genuen. Egia esan RCE tipo letrak ez zuen gure konfidantza osorik, E.A.J.ren tramankuluren bat besterik ez bazen susmoa ba genuen, baina tira, polita zenez delako "veranea en Euskadi", -v- eta guztiz, erdaraz lehendabiziko aldiz ongi ipinita, ausartu ginen

Euskadin -veraneatzen-. Letra misteriotsu haiek Resistencia civil euskadiana edo de Euzkadi esangura zeukatela konturatu gineneko berandu zen gure plan osoak aldatzeko. Gernikako estatutuaren kolaboratzailearenak egiten egongo al ginateke? Batek jakin. Hartu genituen ba gure kanping denda, aulki zaharrak eta gas sua norabait abiatzeko esperantzan. Lehengo gauean Monzon, Ortzi, Garaikoetxea, Mari eta beste haiek agertu zitzaizkidan ametsetan, gero Campingeko moskitu eztenak zirela esan zidan aldamenekoak.

Hasi hintzen ortzika eta Marioka...

Ametsak egiten dizkinat altoka...

Ibili hintzen gau osorik saltoka

Horri, buruak eman dio borroka

Biharamonean egunsentiko hotzak eraman zituen moskitu guztiak. Bitartean gu Barrika jo genuen, bertan dauden hatzetan egoteko eguzkitan. Bide oso txarra beheraino baina merezi du ibiltzeak, hagitz ongi egoten baita bertantxe. Jende atsegingarria eta gutti.

Horrela lasaitasunean eguzkitan etzanda iragaten ziren minutuak. Azkenean bainua. Batzokiko jendea zebilela hurbil diost belarrian norbaitek... "baietz zioat, horrek Karmeleko ikastolara bidaltzen ditu umeak, ez gaitu begiradarik kentzen". Eta konturatu ginen oso biluzik ginela, buruko hileetatik aluaren biloetaraino, Erdal kanta dantzugu hurrun, mar mar ez, blablaka.

"Que desfachatez, pobres criaturas!

Esos no están en la ikastola?

A lo mejor hasta en el batzoki!"

Ba datoz andrazakilak. Ez dira ezertaz ausartuko. Igual baietz, pentsatzen dut nik. Umeak ikustaratzen dituzte. Barruan eskandalua daramate eta haragia gorritu zaie edariaz eta okelaz. Eskandalueuskotarra, arrazaren errepresentagarriena. Arraza onik!... si sabino levantara la cabeza. "Veranea en Euskadi" datorkit berriro burua. "Nik ezin diat sabinorekin beraneatu".

Andreak ez dira ausartzen berbetan baina hurbilagotu egin dira. Plantatzen dira bertan so eta begira.

Halako batean euskal mordoiloari jotzen diote...

"Txiu, txiu, txiu,...

Eta zer ezan dautsu Arantxa etzearena?

Ba nai dogúna-e-gitéko, naidogúna joateko, nai dogú-na jatéko."

Plantatzen dira aurretik, gero atzetik, eta fixo fixo bekatua ere behitzen dute. Gu luze, ez gara inolako lotsa. Barre eta irri botatzen dizkiegu noizbehinka baina ez dute ulertu nahi atzerritarren hizkuntzarik. Lotsatu ez garenez andrazakilak aspertu dira beraiek muntaturiko jokoaz. Ba doaz aldera, berriro bakean sartu gara Barrikako haitz hestuotan.

Egun batzu geroago, Sopelako ondartzatako bati, —salvaje— biluztasunerako titulua eman dio hango udaletxeak. NOSKI baietz abertzale guztien botuekin. Demokrazian gaudenez, viva el geto. Hiriplangintza demokratikoa. Ondargintza demokratikoa, biluzkintza demokratikoa. Gora gu eta gure progresiaren batasuna!!

Goazen aurrera.

Kaminoetako iragarkiak agertzen zaizkigu euskaraz lehendabizikoz. Poztasunez irakurtzen ditugu lehen erdaraz soilik zeuden haiek. Guttienez behin, positibistak ageri gara. Baina ez gara asetzen horrekin ere ez.

Peaton no cruce, atención semáforo, cambio de sentido, cruce peligroso folklore berriak ez ditu oraindik ukitu eta moda berria ipintzen ari denez hori ere eskatzea, hortaz burrukatzea, alderdi bilkuretan gisan euskaraz egitea, faxistakeria izugarria da.

Bitartean zenbait udaletxe oso abertzalek, ziriborraturik zeuden iragarkiak ongi garbitzen eta txukuntzen gastatu du hainbat gasolina erdal textuak berrio ager daitezen.

Gure kaminoetatik zehar ba gabiltza berriro. Motrikura iritsi gara. Arratsaldean korrika ibili gara kalean zehar bertako guardia zibil bi jendea tirokatzen hasiak baitziren. Sokamuturra berria. Baina gu adardunak. Beldurrik? Ez da pentsatu ere. Oso ongi ibiliak izan gara euskal jai barruan. Zer ez diogu kondatu ba gainerako jendeari gero!

Eguraldia ere gure kontra jartzen ez bada zortzi egun pasatuko ditugu Galdonamendiko baketan. Eta altxatzen dugu denda eta leloa bertan dago. Eibartarrak ditugu. Familia osoa. Telebista, hozkailua, alfonbrak eta guzti ekarri dituzte kanpinera.

Eibartarrok atzerritartzat hartu gaituzte aitzetan gure biluzkeriak agerian gertatzen dira eta. Bitartean besteak han gelditzen dira blai, mahai inguruan, berakaz zopa, marmitako, babarrun eta halakoetan. Hiru andre daude gizon tripadunekin. Gizonak janari eta kontari. Andrak arropari, eltzeari eta noizbeinka eguzki izpiei. "Jamala ja, jamala ji, Arabaja arabaji" egiten dugu guk orain ametsa, Arabia sauditaren edozein oasisetan egiten den antzean.

Ez dute elkar berbarik egiten, oihuka dabiltza, kanping guztia ohartzen da beren eztabaidaz. Ez direla espainolak diotse han dauden aleman batzuei. "Vosotros los extranjeros no lo entendéis". Gero espainol pixkat irakatsi nahi diete aleman majoei. Nahaste borrastean edozen gauza entzun daiteke. Ipar Amerika eta Hego Amerika ozeano handi batek erdibitzen duela eta antzekoak. Historiaz berdin.

Egunak pasata, aldameneko neska ttikia etorri zitzaigun hizketarako gogoarekin.

"Zuek, zer zarete?... atzerritarrak? extranjeros?...

Bai. Euskaldunak gara.

Yo creía que eráis extranjeros.

Qué perro más bonito! Es vasco?

Ez. Alberto da. Honek Alberto du izena.

Eso no es nombre de perro.

Eta zuen txakurkumea ze izena du ba!

Nerea..."

Oso pozik hasi ginen biharamonean Albertoka leku guztietatik.

"Eta normalean egiten duzue erdaraz txakurrarekin?

Ez beti. Askotan frantsesez egiten diogu.

Pues mi abuela sabía euskara y ha votado a H.B.

Ba ni ez!!!"

Zergatik ez du esan, nik ere PNVri eman diot botua? PNVkoek ez al diete txakurrei erdaraz egiten? Txakur bati erdaraz egiten dion norbait ezin ahal du PNVkoa izan? Non nabaritzen dira txakur peneubetikoak eta besteak? Horiek ziren gure sakontasunak Galdonamendiko kanping horretan.

Handik egun batzutara, inguruetako baserritar morrosko batek ganadu guztia eraman zuen kaka egitera. Lasai geratu ziren behi eta idi guztiak mokordoak kanpinerako ur biltzegailu barruan utziz. Gu kasualitatez ez ginen egun horretan kanpinan, aleman lagun batzu Gernika bisitatzera eraman genituen.

Alemanak juntetxean sartu nahi ziren baina alferrik, hango atezainak ez zien baimenik eman sartzeko. "German not allowed" esan zien ingelesez. "Ez dira hona alemanak sartuko"... zuok birrindu zenuten Gernika.

Eta Gernika birrindu zutenez eta dugunez, ez ginen sartu.

"Nolako paradisua duk hau" esan dit alemanak ingelesez.

"Hala duk, a beatiful paradise vaskoparlantea!

Nagusituko al dira... Alemanian gorrotatzen dugun guztia?

Ez zekiat, edozein gauza gerta dakioke paradisu peneubetikoari!"

Itzultzean, Galdonamendi osoa dantzan zegoen. Jendea korrika, atzeko tira itzela, esku guztiak hestetan, danak erdi makurtuta.

"Zer dago ba?

El cólera, la peste aviar.

Zer. Eibartarren marmitakoren bat jan al duzue denok?

Que no, que un vasco se ha llevado las vacas a cagar al colector.

Ia... un attentat de ETA zen... ziostan belga batek. Nik ezetz. Bilbotar horrek. "vasco" esan duenean euskaraz hitzegiten zuela morroskoak esan nahi izan du. ETAk ez du halakorik egiten. Eta zurk ETArekin ados zaudete?

Noski baietz, hemen jende guztia ados dago.

Alors nous avons une immage deformée de ce pays.

Joan zaitezte leku guztietara, eta galde ezazue herriko jendeari ia ados dauden ala ez".

Belgak galdu genituen aurrerantzean. Ez dugu uste inkestarik egingo zutenik ez baitziren hona etorri horretara.

Gure oporrak amaitzeko Donostialdera jo genuen. Egunotan iskanbila batzu sortu omen ziren parte zaharrean.

Motiboa, hippiek eta halako jende galduek kalean zehar muntaturiko salmahaiak. Saltzaileak haserre zeuden, jostunak eta bitxi dendakoak batez ere. "Zerri horiek gu baino askoz merkeago saltzen baitute". Jakina, ez dute inolako zergarik pagatzen. "Guk danak".

Gero arrazoi konprenigarri hauek masan galdu eta diferent bilakatu.

Behin saltzailetako batek FOP abisatu zituen hippie eta ustelkeria alde egin dezala. Hala egin zuten FOP delakoak. Saltzaileak pozik. Ordenua berripinia dago. DEIA egunkariak Gazteizeko jaiei buruz egindako komentarioan bezala: "Así debe ser, ordenaditos y sin armar mucho follón". Atxakia, fotografia baten instantea. Han zeuden ageri hiru segunduz edo guttiago fotografia ateratzeko une beharrezkoa besterik, Gasteizeko zenbait talde. Kointzidentziaz ordenaturik agertu ziren. Kointzidentziaz ez baina, berori izanen da hemendik aurrera inposatuko den filosofia.

Konstituzioko emparantza —hala idatzita dago— hutsik geratu da hippiez eta maketoez. Guk konstituzioaren bila ari ginen baina ez genuen aurkitu.

"Vais a andar más derechos que una vara, rojos asquerosos que no tenéis nada de vascos!!".

Gizon erdi mozkortia da horrelakorik oihukatu duena. Mehea, txupatua goitik behera.

"Miradme a mí", segitzen du oihukatzen. "Esto es un vasco! A mi nunca me ha hecho daños el vino. Eta... euskalduna eh!... hezurretaraino!!!"

"Mamirik ez daukadala?... A que te doy! Dejadme que lo mato!!"

Hippie drogatua atxeman nahiez mozkortia eta andrazakil lodi bi jaurtiki dira. Zist zast hasten dira batzokiko andrak kolpeak ematen hippien buruan!! Hippiak diotse bitartean beraien senarrekin larru jotzen ez dutelako bera jo eta jo nahi dutela. Besteek aldiz Holandara bidali nahi dute hura.

"Hay que mandaros a Holanda so cerdos para que hagáis allí vuestras porquerías. Hau da gure parte zaharra Donostiako parte zaharra, gurea da!!!, ulertzen!".

Oporretako azken egun honetan, berandu bada ere, oso argi daukadan gauza bakarra zera da: RCE veranea en euskadi autonomi estatutua onartzeko tranpa itzela izan dela. El próximo año va a veranear tu tía.

E.H.


Euskal Herria

Txistuaren alde: Maria Luisa Ozaita-ri erantzunez

 Anaitasunaren 386. zenbakian irakurri dut Borja Barandiaranek Marisa Ozaitari egiten dioen elkarrizketa eta, honen barruan, azkeneko galdera ta erantzunak, txistuari buruzkoak. Dudan lanpostuarengatik ukitzen nauen arazo bat denez gero, erantzun bat ematen ausartzen naiz.

Nonbait, Marisa Ozaitaren iritzien arauera, txistua "osatu" eta "perfekzionatu" nahi izatea ez da bidezko. Horrelaxe esaten bait du aipaturiko elkarrizketan. Eta hori esan ondoren, txistuak egurrezko izan daitezen eskatzen du. Benetan ulergaitza. Txistuak ez bait ziren egurrezko sortu, edo, hobe esana, "herriak" ez zuen lehenengo txistua egurrezkoa sortu. Lehenengo txistuak, hasieretan flauta guztiak bezala, hezurrezko edo kanaberazkoak izan ziren.

Oraindik oroitu egiten da Maria Luisa Ozaita Alameda de Recalde-ko txistugileaz, Joakin Landaluzez alegia. Bera omen zen txistugile jatorra. Ez bide da Ozaita andereñoa ondoegi akordatzen honetaz: Landaluzek txisturik gehienak plastikozkoak, ebonitazkoak, egin bait zituen.

Marisa Ozaitak galdetu egiten du ea zertarako osatu egin behar den txistua. Eta norbaitek erantzun dio: Bach jotzeko. Ez dakit nork eman dioen ihardespen hori. Nik ez niokeen emango. Dena dela. ez nekien gauzak hobetzeko eta bikaintzeko, arrazoinik eman behar zenik. Hala ta guztiz ere, itaun horri Ozaitak berak erantzuten dio. Herriak txistua sortu zuenean, "herriaren beharretarako balio izango zuen tresna bat" burutu zuen. Noski, herriaren beharrak handitzen ohi dira eta, txistuari bezala, behar horik betetzeko jaio den edozein gailuri bi bide geratzen zaizkio bakarrik. Zegoen zegoenean gelditzea, bere funtzionalitatea galtzea eta beraz, lehenago edo beranduago, desagertzea, bata. Bestea, jakina, herriaren beharren arauera aurreratzea beti baliagarri izateko, eta mantendu ahal izateko.

Zertarako, beraz, txistua landu eta ontzeko ahaleginetan denbora eman? Gaur eguneko euskaldunei, beste garaietan izan den legez, txistua ere beren dibertsioetan eta jakintza musikalean erabilgarri, baliotsu eta lagungarri gerta dakien. Eta ez Bach, ez Beethoven jotzeko (Ez dut esan nahi jo behar ez direnik).

Musikari handia omen da Ozaita eta ba liteke inorentzat bere hitzak nireak baino fidagarriagoak izatea. Honetaz, ordea, ez nago ni neure iritzian bakarrik. Beste musikari benetan handiak idea horrekin bat etorri dira denboran zehar eta txistuaren alde lan egiten saiatu dira. Esate batetarako: Luis Urteaga, Jesus Guridi, Pablo Sorozabal, Emiliano Barandiaran, Eduardo Gorosarri, Jose Olaizola, Luis Aranburu, Enrike Aranburu, J.M. Gontzalez Bastida, Migel Gontzalez Bastida, Frantzisko Eskudero, Jose Antonio Erauskin, Jose Elkoriaza, Joakin Eseberri, Joakin Iruretagoiena, A. Ilario Olazaran, Jose Uruñuela, Bitor Zubizarreta, Tomas Garbizu, A. Santiago, eta abar. Ez dakit nahiko izango diren.

Bestalde, hara Ozaitaren usteen arauera jokatzeak erakarriko lituzkeen ondorioak. Baztertu beharko lirateke txistulari taldeak, bandak, "alardeak" eta abar. txistuak desafinatuta leudekelako (Euskal Herriko Txistularien Elkarteak berrogei ta hamabi urteren buruan egin duen lan guztia eta bereziki argitaratu dituen hiru milatik gorako musikazko horriak bat ere baliorik gabe geratuko lirateke). Eta txistulariek bakarrik jo litzakete, banaka. herriak sorturiko doinuak. Ziur nago gauza batez: honela jokatuz gero, museoak kenduta, txistua suntsituko litzatekeela urte guttiren buruan.

Aipatutako ekintza gehienek ("Alardeak", bandak, etab.) ba dute, itxuraz, herriak emandako jatortasuna. Txistulari bikoteak XIX. Mendearen hasierarako dokumentatuta daude. Bandek ba dute ehun-bat urte baino gehiago. Alardeek ere mende erdira iristear... Guzti hau, nire uste apalez, gehiegi da pertsona bakar batek mesprezatzeko eta arbuiatzeko ausardia ukan dezan.

Txistulariok, eskerdun gintzaizkioke Maria Luisa Ozaitari, guk klabezinaz egiten dugun erara, bera ere txistuaz mintzatuko ez balitz.

JOXE INAZIO ANTSORENA

Donostiako Kontserbatorioko Txistu irakaslea


Euskal Herria

Maskaraden birbizketa Barkoxen

"Ahargo" mendiari lainoa dario. Zeruak, goibela, hozkirria, behea, zuhaitzak eta muinoak laztantzen ditu. Barkoxen, Zuberoko herri urrunduan, egun maskarada eta astolasterrak ditugu. Abuztua izan arren udazkenaren muturra ageri zaigu barkoxtarren dantzak eta doinuak ikustera. Goizeko 8etan, mezatara joaten dira partaideak eta 9etan, ba dira prest "arribada"ra abiatzeko. Maskaradak egun oro iraungo da.

Ezaguna da Zuberoko dantzak xoragarriak direla eta beste Euskal Herriko dantzekin zer alde daukaten. la dantza zuberotar denak ezagutzeko, ikusteko, zerik hoberena, maskaradari jarraitzea da.

Lehen, eta orain ere zenbait herritan, Garindaiñen eta Urdiñarben ikusi dugun bezala, "Carnaval" garaietan herritik herrira joaten zen maskarada, bere dantza bihurrekin eta pertsonaia nabarrekin.

Erraiten den bezala, maskaradaren sormena, nahiz eta ezin jakin noiztik dugun, hauxe da: urtero behin, elizak herriari ematen zion baimena, bertako jaun nagusiari zeuden kexu oro aurpegira botatzeko. Orduan "botere opor" horietan, jai handia egiten zuten, dantza eta kanta, ardoak eta sagardoak agindua. Nagusiari, hainitz kritika eta trufa egiten zizkioten, bere abusuak eta petxak ukatuz eta salhatuz, poz eta mozkor bitartez.

Gaur egun eta sasoiaren aldaketarengatik, ez da beti errespetatzen "carnavalen" fetxa maskarada antzezteko Honela, Zuberoan aurten hiru maskarada guttienez izan ditugu eta fetxa desberdinetan.

Barkoxekoa, 9etan hasten zaigu "Arribadarekin", hots: herrirako sarrera. Dantzari eta soinulari oro, herriko hauzune urrunduenetariko batetik, herriko enparantzarantz datozkigu. Gero "Barrikada Haustia" dugu. Hau da, oztopo baten gaindiketa, militar gisa eraso egina. Herrian zehar, goiz osoa iraunik dantzaka eta doinuka "Arribada" deitzen dena izaten da, etxeko atari bakoitzean geratu eta bertako etxekoandreak ardoa opa eginik. Arratsaldean, enparantzan eta hainitz jenderen aurrean, maskaradaren antzezketa ikus liteke eta bukatzeko Astolasterraren errepresentazioa.

Maskaradaren antzezlari eta dantzari asko dira eta hona hemen, garrantzitsuak:

"Jauna eta Anderia": Gaztelu zaina edo noblea, herriko jaun nagusia eta emaztea. Gehienetan, orain alkate gisa janzten da, eta konturagarria da, emaztearen sujeta gizonek jotzen dutela, emakumeek maskaradan parte hartzen ez baitute.

"Txerrero": mezularia edo zaldizkoa. Berak ematen die pausoa besteei. Daramatzan kriskitinek iragartzen dute bere agerketa.

"Gathia": edo katua; egurrezko zig-zag batez ebasten ditu, Jaunak ohostu dituen baliodun gauzak herriari. Herri justizia.

"Kantiniertsa": jantzi eta kapela urdintsua. Larruzko gerriko bati lotuta, upeltxo bat darama. Zamaltzainaren probokatzailea da eta itxuraz, Napoleonen garaian sartu zuten sujet bezala.

"Zamaltzaina": zaldizkoa. Gorputz erdiraino egurrezko zaldi batean sarturik, kabriolak eta jausiak eragiten dizkio.

"Banderazaina": Zuberoko bandera daramana. Geldirik gabe zirkin eragiten dio Zuberoko entseinari eta dantzaririk trebeenak jokatu zuen Barkoxen sujet hori: "Saru" ostatuko semea.

"Laboraria eta Laborarisa": baserritar biko bat, praubeki jantzirik.

"Marixalak": ferratzaileak. Normalki biarnesez kantatzen dute zeren eta aintzin batean Zuberoan ibiltzen zirenak, Biarnokoak izaten ziren.

"Kukulleruak": Jaunaren soldaduak eta noizean behingo lapurrak.

"Kerestuak": irentzaileak edo zikiratzaileak. Zamaltzainari operazio bat egiten diote hazitarako ekintzaz abusu egiten baitu.

"Txorrotak": kontestatariak, zarata egileak. Txoroen miseriak eta esplotazioak kantatzen dituzte, asaldatzen eta nahasi izaten.

Barkoxen ez ziren agertu, baina beste maskaradetan bai eta hauk dira: Artzainak Hartzak eta Axuriak (ardiak).

Gero beste talde nabar bat agertzen da animazioa eta umorea ipintzen dituztenak antzezketan: "Beltzeria": beltzez jantzirik doazenak. Mirakulen korte anbulantea, zerbitzariak edo herri beheren jokua enmaten dute. Talde horretako hainbat pertsonaia lekutu izan dira baina oraindino hauk ikusi genituen Barkoxeko kaleetatik: "Buhameak": Talde izugarrizko bat: "Baratxugaitz", buruzagia, "Kabana" eta "Uhart". Beste pertsonaia izaten da "Mañaña", buruzagiaren emaztea baina Barkoxeko maskaradan ez zen ageri eta beste mutil batek sujet hori jokatu zuen. Kortina zaharrezko jantziz mozorroturik eta ezpata luzeekin borrokak eta igtilu gorriak sorterazten dituzte. Beltzez jantzita agertzen diren "Kauterak": ijitoak edo buhameak. Haien buruzagia "Pitxu" deitzen da, sujet barregarria eta nahaste-borraste sortzailea. Jauzika eta lurretik ibiltzen dira egun osoan. Haien kantak eta koblak, kritika sakonak eta ironikoak izaten dira, egoera miseriazkoa baitute. Barkoxen "Barbera" edo sendagilea ere izan genuen.

Dantzatu zituzten dantzarik interesgarrienak eta hospetsuenak hauk izan ziren: "Suita", "Lagabota zaharra", "Breletik Jauztia", Arribada osoan egiten dena, "Godalet Dantza" beharbada denon artean hospetsuena, eta Zubero-tik kanpo ezagutuena. Dantza horretan denok saiatzen dira lurrean ipinitako godalet baten inguruan eta "Kantiniertsa" azkenaldian, eta hiru bider, gainean jartzen da zutunik edalontzia bota barik. Beste dantza bat, "Jauziak" deitzen da eta bere izenak aipatzen duen bezala saltozko dantza da. Dantza hauez aparte, pertsonaia talde bakoitzak bereak egiten ditu. Halakoxeak ditugu "Marixalen dantza", "Kerestuen dantza", "Txorrotarena", "Kukuluen makhila dantza" etab.

Barkoxtarrak, zuberotar denak bezala dantzazale amorratuak dira, eta oso trebeak iduritu zaizkigu. Maskarada hain luzea izan arren eta hain nekagarria, hau bukatu zenean, "Germenen" ostatuan elkartu ziren, eta han ere, dantzak eta doinuak izan ziren iluntzea heldu arte. "Pitxu" sujeta egin zuenak, hainbat jauzi eta erorketa jasan eta gero, biharamunean herren ikusi genuen, Honelakoa da Zuberoan festa xarmangarri

Bi hitz bakarrik, Astolasterrak zer den adierazteko. Maskarada baino gutxiago ezagutua, azkenaldietan hainitz aldiz izaten da antzeztua Zuberoan. Honen gaia, eztei barregarri batek konposatzen du. Neska xarmant bat alargun zaharrak emazte hartzen du. Hemen ere, emakume pertsonaiak gizonek horniturik daude. Antzerki obra labur bat bezala asmatua, Barkoxekoak 5 koadro zituen. Oro da Kanta. Pertsonaia batzu maskaradakoak ditugu: Mañaña emaztea, adibidez. Bi biko izan genuen ezkondurik: "Kadet" alarguna eta "Mañaña", "Pierra" eta "Katalina Handia". Mañaña eta Pierra gazteak, eta besteak haik baino askoz zaharragoak. Bikoak ez dira ongi konpontzen eta nahasi horren gertaerak izan ziren obraren osagarriak. Astolasterrarekin, egun alaia amaitzen da publikoari bidalitako honelako aholkuaz:

"Zunbat bada zietan ixilik sofritzen

Zentako etzidie gure gisa agertzen

Tzintzarrotskariak (antzezlariak)

hasi dira einhatzen

Ondarrian Tzintzarri erraguzie nur den.

Hainbat dantza eta kanta, zirkin eta margoak, Euskalherriko tradizio zaharrenetariko bat konposatzen dute. Zuri eta gorri airean, beltz margozko pertsonaia lurrean eta saltoka, kantak eta Bedaxegarraren txirula, Maskarada, miragarrizko gertaera da. Zuberoak bizirik ditu zaharren odola eta arnasa, eta guk bizirik dugu Zuberoa.

Erran beharra dago orain dela hogeta-hiru urte ez direla izan Barkoxen bertan, maskaradak antzeztuak. Antolatu eta zuzendu zituenarentzako, Germain Lechardoirentzako, eta partaide orori, mila esker halako euskal tradizio birbiztearren eta Barkoxeko herri osoari, Agur eta ohore.

Jon Sendagorta


Euskal Herria

Euskara: jalgi hadi XX. mendeko mundura Asanbladan, euskara nagusi

Segur asko, Irailaren lehen hamabostaldian Bizkaiko Diputazioan hainbeste hautatu eta zenbait alderdiren ordezkariak entzerraturik egon direla entzun duzue, prentsaren bidez edo. Konkretuki, Herri-Kandidatura batzutakoak eta HB, EMK-OIC, LKI eta PTE-ORT taldeetakoak. Zergatikoa: errefuxiatuen eskubideen aldeko kanpaina. Normala, ez da?

Berri modura tratatua izateko entzerrona hori nahiko zaharra da. Baina denbora aurrera doan arren, bertako Asanbladan gertaturiko prozesua oso aipagarria dela uste dut eta Euskal Herriaren berreuskalduntzearen alde burrukatzen garenok oso kontutan hartzekoa.

Oso sinplea da. Hara! Bertan entzerraturik geunden gehienok, euskaldunak —euskal hiztunak— ginen (eta gara, noski). Guztiok diogu euskararen alde gaudela. Zergatik ez dugu, ba, hartzen, geure hizkuntza nazionala hizkuntza praktiko eta errealtzat? Horixe zen gure kezka. Eta zer?

Pentsa eta egin. Euskaldunok euskara hutsez hitz egiten hasi ginen. Eta hau harrigarria! Ez zen problemarik sortu. Eta Espainiako erregea —Kontuz! Gramatika dakienak, erregea jarri dudala ikusiko du— aurrean genuela (koadro baten itxuraz), euskara gertatu zen nagusi Bizkaiko Diputazioan.

Zer esanik ez, medioak ipini genituen, euskara ez zekitenak ere prozesuan integratzeko. Horrelakoen alboan, euskaldun bat jartzen zen, itzulpen simultaneoa egiteko. Eta noski, bestela ezin zuenak, bere ideia eta eritziak erdaraz agertzeko eskubidea zuen. Modu honetan eginik, Asanbladako hizketaldiaren 75 %-a baino gehiago euskaraz gertatzen zen. Eta hori, egunero, hamalau egunez. Komunikatuak berak ere —ez denak, zoritxarrez— lehenik euskaraz egin eta gero itzuli egiten ziren, bietara emateko.

Azken eguneko Asanbladan, bestalde, entzerrona osoaren balorazioa egitean, oso positibotzat hartu zen euskarari buruzko jarrera, jendea horrelako bideak lantzeko prest agertuz.

Zorionak, ba, bertan egon diren guztiei eta ea horrela segitzen duten. Bitartean, eta aurrera begira, dei egiten diegu, Euskal Herrian ari diren talde eta erakunde guztiei (Diputazio, Udal, alderdi politiko,...), honelako bide praktikotan barrena abia daitezen, euskararen defentsa teorikorik onena, praktikan erabiltzea baita.

Hain zail ote da, itzulpen simultaneotarako sistemak jartzea?

J.R. Bilbao


40 urte eta gero

Konstituzioari esker Euskarak ez du inolako baliotasun juridikorik. Beregain beti egonen da zain erdera. Gaztelaniaz pentsatu eta egina da estatutua. Gernikakoari itzulpen bat egin zitzaion. Moncloakoari ere, egin ez bazaio laster eginen digute. Baina itzulpenok ez dira justuak. Ez dakigu zer datekeen horretarako arrazoia, ez baitu merezi euskaldun eta euskadiren aldeko ñabardurak euskaraz egitea, erdaraz esaten dena ñabardura eta dudarik gabekoa bada. Arrazoi hauek direla eta hemen bertan datozkizuen estatutuak erdaraz soilik argitaratzen dira.

U.C.D.ko Estatutua dugu? U.C.D.-ren desakordioak

... Para asegurar las más firmes y estables bases a la autonomía del País Vasco, el Grupo Parlamentario Centrista considera necesario procurar que la redacción definitiva del Estatuto sea estrictamente respetuosa en todo con la vigente Constitución. Y ello no sólo porque su observancia y la de las Leyes en general es un principio incuestionable en un Estado de Derecho, sino porque la Constitución es expresión de la fórmula de convivencia democrática por la que ha optado libre y soberanamente nuestro pueblo. Es la Constitución la que fundamenta y atribuye sustentación jurídica a los Estatutos de Autonomía. En consecuencia, en la medida en que sean escrupulosamente guardados sus principios, se potencia el alto sentido político que encierra la elaboración y promulgación de los Estatutos y se salvaguarda su futura vigencia, y la plenitud de su observancia social. El cuidadoso respeto de los preceptos constitucionales ha de tener, en efecto, su reflejo inmediato en el estricto cumplimiento de los Estatutos, que serán la garantía jurídica del derecho de autonomía de los pueblos de España...

... El presente documento se ha inspirado en la necesidad de garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, con independencia de su asentamiento en el ámbito de una u otra Comunidad Autónoma...

... Por otra parte, razones de buena técnica jurídica que derivan tanto de una interpretación global e integradora de la Constitución, como de las enseñanzas que nos deparan las ciencias administrativas en cuanto a la funcionalidad de los esquemas de cooperación de los distintos ámbitos de poder, aconsejan formular observaciones y reparos a distintos extremos de la configuración de competencias que se diseña en el Estatuto Proyectado.

El procedimiento parlamentario que va a seguir este Estatuto, viene a establecer el marco de una concertación política y ello ha sido tenido muy presente al elaborar este documento. Las normas procesales de aplicación al caso, requieren precisamente para hacer su elaboración procesal posible, que frente al texto del Proyecto se presenten motivos de desacuerdo que permitan formalmente, discutir en cada caso la redacción concreta del mismo, ya que de no hacerse así, el precepto quedaría definitivamente aprobado en su actual redacción literal. Dado que un texto legal debe ser fundamentalmente una unidad integrada y armónica, el buen fin de la concertación y la perfección del texto resultante, exigen su contemplación global. Ello a su vez requiere, dado el procedimiento aplicable, una necesaria generalización de los motivos de desacuerdo. Desacuerdos cuya valoración e intensidad, ocioso es decirlo, no es necesariamente homogénea en rodos los supuestos, dado que en unos se trasluce la existencia de muy graves problemas de fondo, en otros de profundas diferencias de concepción y en otros de significación terminológica cuando no, en alguno, de redacción.

Por otra parte, la elaboración del texto definitivo en el que deben imperar criterios políticos y de funcionalidad, no puede, en modo alguno, concebirse como la resultante de una negociación sin pautas y sin referencias. Ha de estar presidida por la preocupación de conseguir que la Constitución, documento político fundamental sin el cual las autonomías no tendrían sentido político, ni la base conceptual y legal precisa, sea, no ya, por supuesto, íntegramente respetada, sino que constituya fuente de inspiración de los perfiles de la organización autonómica del Estado. Esta organización debe ser y será igual en posibilidades para todos y en su elaboración hay que tener muy en cuenta la resultante funcional que para la Nación en su conjunto y para el estado pueda comportar su generalización igualitaria dentro del respeto a las singularidades.

Todo ello, y la inevitable referencia de que los Proyectos de Estatuto son, en definitiva, normas jurídicas, hace inexcusable la invocación al texto constitucional y explica, al mismo tiempo el profundo sentido político que dicha invocación comporta.

Al presentar este escrito, el Grupo Parlamentario Centrista, consecuente con su compromiso de constituir y consolidar en España un Estado de Derecho Autonómico, al servicio de los grandes valores que consagra nuestra constitución reafirman su sincero propósito de contribuir a la mejor redacción del texto del Estatuto de Autonomía del País Vasco, desde el deseo de alcanzar un entendimiento enraizado en la común voluntad del mejor servicio a los intereses del País Vasco y de toda España. En este espíritu, y al amparo formal y necesario de este documento, los ponentes que designe el Grupo Parlamentario Centrista presentarán las propuestas de adición, supresión, modificación o mejora de la redacción que en cada caso corresponda.

2. Principios básicos

El artículo 1.2 de Constitución señala que: "... la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado". La soberanía es, pues, una e indivisible y corresponde al pueblo español en su conjunto.

El artículo 2 del mismo texto determina como fundamento de éste la unidad de la Nación española al mismo tiempo que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran esa única Nación.

También el texto constitucional, fundamentado en estos principios, marca las frases procedimentales precisas para la aprobación definitiva de los Estatutos, y concretamente las del Estatuto de Autonomía del País Vasco, acogido a lo previsto en el artículo 141.2 de la Constitución a través de la Disposición Transitoria Segunda de la misma. Y el articulo 147.3 del mismo texto dispone que "... la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica".

En cuanto a las Entidades Locales que pueden ejercer el derecho a la autonomía, se ha de respetar lo previsto en el articulo 143 y en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución. En base a estos principios, se FORMULA DESACUERDO con aquellos artículos del Proyecto de Estatuto de Autonomías del País Vasco que pudieran contradecirlos y especialmente con los artículos 1, 2, 3, 24, 25, 46, Disposición Adicional y Disposición Transitoria Tercera del proyecto.

3. Igualdad de derechos y obligaciones

El artículo 14 de la Constitución determina: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Este principio se concreta en el artículo 131.1 del mismo texto que señala que "...todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado".

En este sentido parece conveniente evitar cualquier formulación estatutaria que pudiera ser interpretada como una discriminación entre los vascos y el resto de los españoles en general, y muy especialmente, cuando residan en el extranjero, y deban ejercer sus derechos políticos como españoles. Si al principio constitucional antes enunciado unimos el contenido del artículo 2 de la Constitución parecerá necesario que en la redacción del proyecto se evite cualquier término que pudiera ser equívoco en orden a sugerir una concepción internacionalista de las relaciones entre el Estado y las Comunidades Autónomas: parece conveniente pues, que en todo lo que afecte a derechos y deberes fundamentales y a su desarrollo, el Estatuto se limite a remitirse a la propia Constitución.

Por ello, se FORMULA DESACUERDO con aquellos artículos del proyecto que puedan contradecir el principio de no discriminación de los artículos 14 y 139 de la Constitución; y especialmente, con los artículos 6.3. 7, y, 11.7. 16. 18 y 19 del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco.

4. Autonomía de las entidades locales e igualdad de tratamiento ante las administraciones publicas

El artículo 137 de la Constitución señala que, al igual que las Comunidades Autónomas, los municipios y las provincias gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En el mismo sentido en su artículo 140 se garantiza la autonomía de los municipios y en el 141 se reconoce la personalidad jurídica propia de la provincia y se reserva a una ley orgánica cualquier alteración de los límites provinciales. Además el artículo 143 del mismo texto requiere que la base determinante del ámbito territorial de las Comunidades Autónomas sean las provincias.

En base a dichos principios, parece oportuno mantener la provincia, no sólo como circunscripción electoral y demarcación administrativa para los servicios del propio Estado, sino también como entidad local, con personalidad jurídica propia dotada de autonomía para la gestión de sus intereses. En ese sentido la potestad de organización territorial de la Comunidad Autónoma parece que deba atemperarse a los límites de los referidos artículos de la Constitución y, en general, al contenido de todo su Título VIII, que regula la organización territorial del Estado.

La misma naturaleza de esta materia parece incompatible con ciertas indefiniciones que se observan en el Capítulo IV del Título II del proyecto.

Por otra parte, el artículo 149.1.18a de la Constitución establece como competencia exclusiva del Estado "...las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas".

Con este motivo se FORMULA DESACUERDO con aquellos artículos que puedan oponerse al contenido de los artículos 137, 140, 141, 143 y 149.1.18a, de la Constitución y especialmente con los artículos 2, 3, 10.4 y 37 del Proyecto de Estatuto de Autonomía.

5. Agregaciones a la comunidad autónoma del País Vasco de otros territorios o municipios

El artículo 141.1, de la Constitución dispone que "... cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica".

Dado que las agregaciones territoriales que contempla el artículo octavo del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco suponen necesariamente alteración de los respectivos límites provinciales sin ajustarse al procedimiento constitucional aludido, se hace preciso formular motivo de DESACUERDO con tal artículo octavo del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco.

6. Lenguas

El artículo 3 de la Constitución señala que "... el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla", al mismo tiempo que "...las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".

Parecería adecuado mejorar la redacción del Proyecto de Estatuto, de tal modo que no pudiera dar lugar a interpretaciones equívocas o contradictorias con las que directamente se extraen de los citados textos de la Constitución.

Se FORMULA, por ello, DESACUERDO con los artículos del Proyecto de Estatuto que pudiera ir en contra de dichos principios y especialmente con el artículo sexto del mismo.

7. Educación, cultura e investigación

El artículo 149.1.30a de la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva de la "...regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y Profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 21 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia".

Es evidente que el principio de garantía del cumplimiento aplicado a los distintos párrafos del artículo 27 atribuye al Estado en esta materia unas responsabilidades que no puede constitucionalmente abandonar.

Otro principio rector en la materia viene representado por la necesidad de que los poderes públicos en el ámbito de competencias que le son propias en cuestiones de educación, garanticen y promuevan el respeto a la libertad de enseñanza, y potencien el patrimonio histórico, cultural y artístico, en los términos que más contribuyan a enriquecer a nuestros pueblos. En ese sentido el artículo 149.2 de la Constitución establece: "Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerara el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas de acuerdo con ellas".

La necesidad de ley orgánica en materias de educación y de autonomía universitaria, que responda al principio de igualdad de trato, y las competencias reservadas al Estado en los números 8, 15, 27 y 28 del artículo 149.1 de la Constitución, sugieren la necesidad de articular en estas materias un sistema de competencias concurrentes, no compatible con la atribución estatutaria de unas competencias exclusivas sobre las mismas a las Comunidades Autónomas.

Por los motivos aducidos, se FORMULA DESACUERDO con el artículo 10, apartados 16, 17, 18, 19 y 35 y con el artículo 16 del proyecto.

8. Unidad e independencia del poder judicial

El Poder Judicial se perfila en nuestra Constitución con caracteres de unidad e independencia. Y se rige por el Consejo General del Poder Judicial.

El artículo 152.1 de la Constitución, en el párrafo segundo establece: "Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de éste".

Como se deduce de la formulación del texto constitucional, no parece posible ni conveniente establecer en los Estatutos de las Comunidades Autónomas normas sobre organización judicial, sino de conformidad con lo previsto en una ley que ha de ser promulgada con anterioridad: la Ley Orgánica del Poder Judicial. Tampoco parece posible crear comisiones arbitrales para el supuesto previsto en el artículo 39 del Proyecto de Estatuto.

Tanto lo relativo al Ministerio Fiscal como lo referente a la Fé y los Registros Públicos, debe igualmente atemperarse a los principios constitucionales y a un criterio de funcionalidad.

Por este motivo se FORMULA DESACUERDO con los artículos del Proyecto de Estatuto que pudieran contradecir estos principios y en especial, a los artículos, 13, 14, 34, 35, 36 y 39 del proyecto.

9. Seguridad ciudadana

El artículo 148.1.22a, de la Constitución dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, entre otras materias, en "...la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica".

El artículo 149.1.29a, de la norma constitucional añade que el Estado tiene competencia exclusiva, entre otras materias, sobre la "...seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica".

El artículo 104 de la misma norma dispone que: "1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de la actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad".

Como se desprende del texto constitucional no parece posible establecer en los Estatutos de las Comunidades Autónomas normas sobre policías locales o creación de policías por las propias Comunidades, sino en los términos que disponga una ley orgánica sobre esta materia específica, aprobada por las Cortes Generales.

En coherencia con las disposiciones estatutarias que se elaboren en base a estos principios, habrá de regular también los períodos transitorios a que hubiere lugar.

Por este motivo se FORMULA DESACUERDO con los artículos del proyecto que se refieren a las materias de seguridad pública y policía, y en especial con los artículos 17 y 36 del Proyecto de Estatuto.

10. Política económica

La necesidad de mantener la unidad económica de la Nación en el marco de una economía de mercado que comprenda todo su territorio, requiere la reserva por parte del estado de importantes funciones en materia de política económica. Ello se hace más patente si se considera la importantes misión que la Constitución confiere al Estado al disponer en su artículo 138 que. "1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el articulo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales".

Teniendo en cuenta estos principios, el del interés general del artículo 128, y las reservas expresas que en esta materia se contienen en los artículos 148 y 149 se FORMULA DESACUERDO con cuantos artículos del Estatuto pudieran contradecirlos o atentar a la necesidad funcional de un espacio económico único y común con facultades públicas únicas y comunes y especialmente con los apartados 10, 23, 24, 26 y 28 del artículo 10.

11. Seguridad Social

La igualdad de derechos de todos los españoles es un principio muy a tener en cuenta al regular esta materia especialmente porque la Constitución en su artículo 149.1.17o. confiere al Estado la "... legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas".

 La Seguridad Social, para ser propiamente tal, precisa verificar las condiciones de cobertura de toda la población, igualdad de acción protectora en análogas circunstancias, consideración conjunta de necesidades y riesgos, principio de solidaridad y, en consecuencia, patrimonio y caja única. Por ello se FORMULA DESACUERDO con el artículo 18 del Proyecto de Estatuto.

12. Hacienda de la Comunidad Autónoma

El artículo 133.1 y 2 de la Constitución dispone: "1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. 2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes".

Por su parte el artículo 156.1 establece que: "Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo de los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles". El artículo 158.2 añade. "Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso".

El artículo 157 de la misma norma establece los recursos y competencias financieras de las Comunidades Autónomas y en su tercer apartado dispone: "3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el Estado".

 Dicha ley orgánica parece que debiera proceder a la regulación de esta materia en los Estatutos de las Comunidades Autónomas, ajustándose a los principios que se desprende de la Constitución, de coordinación con la Hacienda nacional, de solidaridad interregional, garantía de un nivel mínimo de servicios económicos fundamentales en todo el territorio español, establecimiento de un equilibrio económico y justo entre las diversas partes del territorio español, exclusión de privilegios económicos o sociales, y equiparación de nivel de vida de todos los españoles. Estos principios, compatibles con el sentido fundamental del sistema tradicional de conciertos que ha tenido el País Vasco, habrán de servir de base, en todo caso, a la articulación del Estatuto y del periodo transitorio a que hubiere lugar.

Por este motivo, se FORMULA DESACUERDO con los artículos del Proyecto de Estatuto que se refiere a la materia de Hacienda y patrimonio y, en especial, con los artículos 40 a 45 inclusive y Disposición Transitoria Segunda del Proyecto de Estatuto.

13. Las competencias de la Comunidad Autónoma

El artículo 148 de la Constitución establece el repertorio de competencias que las Comunidades Autónomas pueden asumir en sus Estatutos.

El artículo 149, del texto constitucional, en su apartado 1, determina las competencias exclusivas del Estado y, en su apartado 3, reconoce que las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. En el mismo apartado se admite incluso la posibilidad de que determinadas materias puedan quedar atribuidas a la exclusiva competencia de las Comunidades Autónomas.

Pero este reconocimiento, no implica necesariamente que las materias no atribuidas expresamente al Estado deban ser atribuidas sin más, y mucho menos con carácter exclusivo, a las Comunidades Autónomas ya que el propio artículo 149 y otros muchos de la Constitución establecen criterios de competencia concurrente o compartida, y de cooperación para el ejercicio de estas atribuciones. Criterios, cuya necesidad funcional es a todas luces evidente.

En todo caso, parece necesario efectuar una distribución de competencias y facultades que faciliten la cooperación que se estima necesaria y conveniente para un adecuado funcionamiento de los Servicios del Estado y de las Comunidad Autónomas.

La importancia de los compromisos internacionales que en todos los ámbitos asume el Estado en nuestros días requiere tener muy en cuenta lo dispuesto en los artículos 93, 94, 95, 96 y concordantes de la Constitución, partiendo, además de su propio texto suficientemente explícito de la palmaria necesidad de que el Estado, único sujeto de derechos en estas materias es también el único responsable internacionalmente y ha de ser, por ello, capaz de garantizar el cumplimiento en el interior de los compromisos contraídos en el exterior, con todas las consecuencias que ello comporta.

Se FORMULA DESACUERDO, por este motivo, a los artículos del Proyecto de Estatuto que pudieran contradecir total o parcialmente el principio de competencia concurrente los preceptos constitucionales mencionados y las consideraciones funcionales expuestas y en particular, con los artículos 10, 16 y 21 del proyecto.

14. Facultad de dictar normas legislativas en materias de competencia estatal

La Constitución, en su artículo 150.1 prevé que: "Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas".

En virtud de este principio, la facultad de dictar normas legislativas en materia de competencia estatal no parece pueda ser atribuida a la Comunidad Autónoma con carácter genérico en el Estatuto de la misma, sino que debería de ser objeto de una ley marco específica para cada materia, aprobada por las Cortes Generales.

La técnica de las leyes-marco nada tiene que ver con la de leyes de bases citada en el artículo 20.2 del proyecto.

Se FORMULA DESACUERDO, por este motivo, con los artículos del Proyecto de Estatuto que pudieran contradecir este principio y, en especial, con los artículos 11 y 20.2 del proyecto.

15. Facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, asumibles por transferencia o delegación

La Constitución, en su artículo 150.2 establece que "... el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas mediante ley orgánica, facultades correspondientes a competencias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado".

En virtud de lo establecido en este artículo, la transferencia o delegación de facultades estatales tiene tres límites: PRIMERO, que se trata de meras facultades en cada caso y nunca de la competencia en su conjunto. SEGUNDO, que estén relacionadas con materias que, por su propia naturaleza sean susceptible de transferencia o delegación, naturaleza ésta que, entendida literal y sistemáticamente en el contexto constitucional elimina todas las citadas con carácter exclusivo en el artículo 149.1 en los propios términos del mismo y excluye igualmente, las residuales en las que concurriera este impedimento. TERCERO, que se haga en cada caso individual, por ley orgánica aprobada por las Cortes Generales y no sujeta a procedimientos especiales de modificación o derogación, distintos a los que son comunes a todas las leyes orgánicas.

Se FORMULA, por este motivo, DESACUERDO con los artículos del Proyecto de Estatuto que pudieran contradecir el artículo 150.2 de la Constitución, y en especial, con el contenido de los artículos 12 y 20 del proyecto.

16. Iniciativa legislativa popular

La problemática que conlleva la práctica de la iniciativa popular en el terreno legislativo, y que ha conducido a que nuestra Constitución exija para su ejercicio que se cumplan determinados requisitos y que se circunscriba a ciertas materias, motiva el que se FORMULE DESACUERDO al número 4 del artículo 2 7 del Proyecto de Estatuto.

17. Designación de Senadores

Según prevé el artículo 69.5 de la Constitución, la designación por las Comunidades Autónomas de Senadores se llevará a cabo "...de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional".

Sin embargo, el artículo 28, a) del Estatuto establece que dicha elección se efectuará "mediante el procedimiento que al efecto se señale en una Ley del propio Parlamento Vasco".

Por el motivo aducido, se FORMULA DESACUERDO con el artículo 28, a) del Proyecto de Estatuto.

18. Organización de poderes

a) Denominaciones: Parece conveniente que las denominaciones que se empleen para designar los órganos de la Comunidad Autónoma se correspondan con su tradición histórica. Parece igualmente conveniente, que esta materia evitar toda posibilidad de confusiones terminológicas.

Por este motivo, se FORMULA DESACUERDO con todos los artículos en que se utilizan expresiones que pudieran inducir a confusión terminológica y, en especial, a los artículos 24, 27, 29 a 33 ambos inclusives del proyecto.

b) Sede de las instituciones autonómicas.

El artículo 147.2 de la Constitución prevé en su (ilegible) que "...los Estatutos de Autonomía deberán contener la sede de las instituciones autónomas propias", lo que está en contradicción con el texto del artículo cuarto del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco

Consiguientemente se FORMULA DESACUERDO con el mencionado artículo cuarto del proyecto.

c) Privilegios de los parlamentarios.

El apartado 6 del artículo 26 del proyecto prevé que durante su mandato los miembros del Parlamento gozarán de inmunidad, no pudiendo ser detenidos o retenidos sino en caso de flagrante delito. La inmunidad es una situación jurídica excepcional que no puede atribuirse sin una cobertura institucional específica por la ruptura que supone con el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley (artículo (ilegible) de la Constitución).

No existiendo tal habilitación constitucional específica para los miembros de las Asamblea Legislativas de las comunidades Autónomas se FORMULA por este motivo, DESACUERDO el párrafo segundo del apartado 6 del artículo 26 del Proyecto del Estatuto.

d) La delegación legislativa y los decretos-leyes regionales.

La Constitución ha señalado exclusivamente como órganos legislativos a las Cortes Generales al Gobierno, en los supuestos excepcionales de los artículos 82 y 86, y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Ninguna norma fuera de la Constitución, ni siquiera los Estatutos de Autonomía, puede, en principio, multiplicar o crear nuevos órganos de producción legislativa ni atribuirles la potestad de dar normas con valor y fuerza de ley.

Por este motivo, se FORMULA DESACUERDO con los artículos 20.2, 25.1 y 37.3.c) del Proyecto de Estatuto.

e) La publicidad de las disposiciones del Parlamento Vasco.

Los principios de publicidad de las normas y de seguridad jurídica deben ser aplicados con especial rigor en un Estado Moderno. Puede ser conveniente, por tanto, que los requisitos de publicidad previstos en el proyecto para las normas del Parlamento Vasco se puedan ampliar, con el fin de conseguir un principio de publicidad única de las normas con rango de ley que puedan promulgarse en el Estado.

Con el fin de que se considere la conveniencia de aplicar esta técnica se FORMULA DESACUERDO con el artículo 27 del Proyecto de Estatuto.

f) El fuero de los miembros de las Instituciones Autonómicas.

La actual redacción de los artículos 26.6 y 32 del proyecto, además de incidir en una materia la legislación procesal, de competencia estatal, puede plantear problemas en relación con los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de sujeción a los Tribunales ordinarios.

De especial trascendencia parecen los problemas de fuero territorial que supondría este precepto Con independencia de que su formulación debe hacerse en leyes procesales, no parece existir cobertura constitucional suficiente para el mismo. Por ello, se FORMULA DESACUERDO a los artículos 26.6 y 32 del Proyecto de Estatuto.

g) La duplicación de órganos estatales.

Los artículos 54 y 136 de la Constitución prevén, respectivamente la existencia, como órganos estatales, del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas.

El Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales debe tener competencia en todo el territorio nacional. Por su parte al Tribunal de Cuentas, igualmente dependiente de las Cortes Generales, se le confiere por el artículo 153.d) de la Constitución una competencia constitucional directa sobre el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas en materias económicas y presupuestarias.

La duplicación de estos órganos a escala de la Comunidad Autónoma plantea problemas de compatibilidad y, eventualmente, de colisión de facultades, por lo que no parece justificada su creación.

Por este motivo se FORMULA DESACUERDO con los artículos 15 y 44.2 del Proyecto de Estatuto.

h) Convenios con otras Comunidades Autónomas.

El artículo 145 de la Constitución, en su segundo apartado, señala las prescripciones necesarias para la consideración por los Estatutos de los posibles convenios entre tas Comunidades Autónomas, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, siendo necesario que en éstos se consideren, además de los requisitos y términos del mismo el "...carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales".

En tal sentido se FORMULA DESACUERDO con el artículo 22 del Proyecto de Estatuto.

i) Normas electorales.

El artículo 152 de la Constitución señala que las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas habrán de ser elegidas "... por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio".

En ese sentido pudiera ser necesario que el Estatuto recoja dicho principio, especialmente en las primeras elecciones al Parlamento Vasco.

Con este motivo, se FORMULA DESACUERDO con el artículo 26 y con la Disposición Transitoria Primera del Proyecto de Estatuto.

19. Tratados o convenios internacionales

Los artículos 93 a 96 de la Constitución regulan el procedimiento de celebración de los tratados internacionales en términos coherentes con la concepción constitucional de la soberanía nacional y los principios preponderantes en el Derecho Internacional Público.

Por contradecirse aquéllos se FORMULA DESACUERDO con el apartado 6 artículo 6 y los apartados 3 y 5 del artículo 20 del Proyecto de Estatuto de Autonomía del País Vasco.


40 urte eta gero...

Gernika. Lehen Eskribaketa. Ez onartua

Artículo primero

1. El Pueblo Vasco o Euskal-Herria como expresión de su realidad nacional y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto que es su norma institucional básica.

2. Los Poderes del País Vasco emanan del pueblo.

Artículo segundo

1. Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya tienen derecho imprescriptible a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2. El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los Territorios Históricos de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y el de Navarra en el supuesto que decida su incorporación, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.

Artículo tercero

Cada uno de los Territorios Históricos que integran el País Vasco podrán conservar, o en su caso, restablecer y actualizar su organización y régimen privativos.

Artículo cuarto

La designación de la sede de las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará mediante Ley del Parlamento Vasco.

Artículo quinto

1. La bandera del País Vasco es la bicrucífera, compuesta de aspa verde, cruz blanca superpuesta y fondo rojo.

2. Asimismo, se reconocen las bandeas y enseñas propias de los Territorios Históricos.

Artículo sexto

1. La lengua propia del pueblo vasco es el euskera, que tendrá como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.

2. Las Instituciones del País Vasco garantizarán el uso oficial del Euskera y del Castellano, adoptando las medidas y arbitrando los medios necesarios para el conocimiento de ambas lenguas.

3. El Parlamento Vasco regulará el uso de ambas lenguas teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística de la población del País Vasco y poniendo los medios necesarios para la superación de la actual situación diglósica.

4. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

5. La Real Academia de la lengua Vasca-Euskaltzaindia es la institución oficial en lo referente al Euskera.

6. Por ser el Euskera patrimonio compartido con otras Comunidades y con Territorios limítrofes vascos, la Comunidad Autónoma podrá establecer con ellos vínculos culturales destinados a salvaguardar y fomentar dicho Patrimonio.

Artículo siete

1. A los efectos del ejercicio de los derechos políticos que reconoce el presente Estatuto, tendrán la condición de vascos los que tengan residencia administrativa en cualquiera de los Municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2. Los residentes en el extranjero así como sus descendientes si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi. siempre que conserven la nacionalidad española.

Artículo octavo

Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco otros territorios o municipios que estuvieren enclavados en su totalidad dentro del mismo, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que soliciten la incorporación al Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados.

b) Que lo acuerden los habitantes de dichos municipios o territorios, mediante referendum expresamente convocado al efecto y aprobado por mayoría de votos válidos emitidos.

c) Que lo aprueben el Parlamento del País Vasco y las Cortes Generales del Estado.

Artículo noveno

1. Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco no podrán ser menores que los establecidos por la Constitución.

2. Los poderes públicos vascos, velarán y garantizarán en la medida de su competencia, el adecuado ejercicio de los mismos.

3. Los poderes públicos vascos impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los ciudadanos vascos, así como aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.

4. Los poderes públicos vascos adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivos y reales. Asimismo, facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Título I

De las competencias del País Vasco

Artículo décimo

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

1. Demarcaciones territoriales.

2. Organización régimen y funcionamiento de sus Instituciones de autogobierno dentro de las normas del presente Estatuto.

3. Legislación electoral interior.

4. Régimen Local.

5. Estatuto de los Funcionarios del País Vasco y de su Administración local sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución.

6. Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil, Foral y especial, escrito o consuetudinario propio de los territorios Históricos del País Vasco, y la fijación del ámbito territorial de su vigencia.

7. Normas procesales y procedimientos administrativos y económico-administrativos que se deriven de las especialidades del Derecho sustantivo de la organización propia del País Vasco.

8. Ordenación, fomento y policía de Montes. Aprovechamientos forestales y vías pecuarias.

9. Bienes de dominio público y patrimonial, nullius y mostrencos, marismas y servidumbres públicas.

10. Agricultura y ganadería.

11. Pesca costera y de bajura, la caza y la pesca fluvial y lacustre y la acuicultura.

12. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del País Vasco, instalaciones de producción, distribución y transporte de energía cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autónoma. Aguas minerales, termales y subterráneas. Recursos geotérmicos.

13. Asistencia social y servicios sociales: fundaciones de carácter benéfico, benéfico-docente y similares.

14. Tutela de menores, establecimientos penitenciarios y de reinserción social.

15. Higiene; farmacias e industria farmacéutica.

16. Investigación científica y técnica, en coordinación, en su caso, con la del Estado.

17. Fundaciones de carácter docente, cultural y artístico.

18. Cultura, patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico.

19. Archivos, Bibliotecas, Museos e Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las Bellas Artes y de la Artesanía.

20. Corporaciones Oficiales, Cámaras Agrarias, de Comercio, Industria y Navegación, de la Propiedad.

21. Colegios Profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 139 de la Constitución, Nombramiento de Notarios con arreglo a las Leyes del Estado.

22. Cooperativas, Mutualidades y Pósitos.

23. Planificación de la actividad económica del País Vasco, en coordinación, en su caso, con la del Estado. Promoción y desarrollo Económico.

25. Organismos emisores del crédito corporativo público y territorial. Ahorro y Cajas de Ahorro, sin perjuicio de las bases que sobre ordenación del crédito y de la banca dicte el Estado.

26. Comercio Interior y defensa del consumidor.

27. Establecimiento y regulación de Bolsas de comercio y demás Centros de contratación de mercancías y valores, conforme a las normas del Código de Comercio.

28. Industria.

29. Ordenación del Territorio y del Litoral, Urbanismo, Vivienda, Medio Ambiente y Ecología.

30. Ferrocarriles, Transportes terrestres y por cable, Carreteras, Caminos, Puertos, Helipuertos, Aeropuertos, Líneas Aéreas y Radio-comunicación, salvo las limitaciones del artículo 149 de la Constitución Servicio Metereológico del País Vasco. Centros de Contratación y terminales de carga en materia de transportes terrestres.

31. Obras Públicas de interés del País Vasco en su ámbito territorial.

32. Turismo y Casinos, Juegos, Apuestas, Rifas y Lotería, en el territorio del País Vasco.

33. Deporte, Ocio y Esparcimiento.

34. Estadísticas del País Vasco para sus fines y competencias.

35. Espectáculos.

36. Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y de la tercera edad.

Artículo 11

Es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, el desarrollo legislativo y la ejecución, dentro de su Territorio, de la legislación básica del Estado en las siguientes materias:

1. Planificación de la actividad económica general.

2. Ordenación del crédito, Banca y Seguros.

3. Reserva del sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervención de empresas cuando lo exija el interés general.

4. Régimen minero y energético.

5. Contratos y concesiones administrativas, sistema de responsabilidad de la Administración del País Vasco.

6. Comunicaciones.

7. Ejercicio de los derechos y deberes constitucionales.

Artículo 12

Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en la materias siguientes:

1. Legislación penal, penitenciaria, civil y mercantil.

2. Legislación laboral. Comporta en todo caso la asunción de facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado, respecto a las relaciones laborales, trabajo y emigración de trabajadores, promoción social, y también la facultad de organizar, dirigir y controlar aquellos servicios que el Estado haya establecido o establezca en el futuro para la ejecución de la legislación laboral, garantizando que las condiciones de trabajo y remuneración se adecuen al nivel del desarrollo y proceso social y promoviendo la calificación de los trabajadores y su formación integral.

3. Fé pública. Ordenación de Registros e instrumentos públicos.

4. Propiedad intelectual e industrial.

5. Pesas y medidas; contraste de metales.

6. Ferias Internacionales celebradas en el País Vasco.

7. Expropiación forzosa.

8. Sector Público estatal.

9. Puertos y Aeropuertos con calificación de interés general cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

10. Recursos y aprovechamientos hidráulicos con calificación legal de interés general.

11. Ordenación del sector pesquero en la Comunidad Autónoma.

12. Ordenación del transporte de mercancías y viajeros con origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21, del apartado I del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la necesaria coordinación.

Artículo 13

Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la organización de la justicia dentro de su Territorio, en sus diversas instancias y en todas las jurisdicciones, con excepción de la militar, conforme a los preceptos de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder judicial, de las demás leyes procesales del Estado y dentro de la unidad e independencia del Poder Judicial.

Artículo 14

1. La Competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y revisión en las materias cuya legislación exclusiva corresponde al País Vasco.

b) En el orden penal y social a todas las instancias y grados, con excepción de recursos de casación y de revisión.

c) En el orden contencioso-administrativo, a la totalidad de las instancias, cuando se trate de actos dictados por la Administración del País Vasco en el ejercicio de sus competencias, en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administración del Estado.

d) A las cuestiones de competencia entre los órganos judiciales del País Vasco.

e) A los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privativo vasco que deban de tener acceso a los Registros de la Propiedad.

2. En las restantes materias se podrá interponer ante el Tribunal Supremo los recursos que según las Leyes, procedan. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y de jurisdicción entre los órganos judiciales del País Vasco y los demás del Estado.

Artículo 15

Corresponde al País Vasco la creación, organización y funcionamiento, mediante Ley del Parlamento Vasco de una Institución con las funciones a las que se refiere el artículo 54 de la Constitución y cualesquiera otras que el propio Parlamento pueda encomendarle.

Artículo 16

1. Corresponde al País Vasco la competencia exclusiva en materia de Enseñanza en todos sus niveles y especialidades, incluida la formación profesional, sin otra limitación que el respeto a los principios contenidos en el artículo 27 de la Constitución; asumiendo el País Vasco el cumplimiento de las obligaciones que dicho precepto impone a los poderes públicos, de acuerdo con las normas básicas que, en garantía de tal cumplimiento, se dicten a tenor del numero 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.

2. Los títulos académicos y profesionales que hayan de tener validez en todo el territorio del Estado se obtendrán, expedirán y homologarán en la fórmula dada por el Estado.

Artículo 17

1. Corresponderá a las Instituciones del País Vasco el régimen de policía autónoma para la tutela jurídica y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo, quedando reservados a las Fuerzas de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario o supracomunitario, como son el control de fronteras, aduanas, inmigración y emigración, pasaportes y Documento Nacional de Identidad, extranjería, régimen de extradición y expulsión, y persecución de los delitos monetarios, con arreglo a lo establecido por la correspondiente Ley Orgánica del Estado.

2. El mando supremo de la Policía Autónoma Vasca corresponde al Gobierno del País Vasco, sin perjuicio de las competencias que pueden tener las Diputaciones Forales y Corporaciones Locales.

3. Para coordinación entre los servicios de seguridad pública del País Vasco y del Estado, existirá una Junta de Seguridad formada en numero igual por autoridades o representantes de los Gobiernos del Estado y del País Vasco.

4. El Estado podrá intervenir en el mantenimiento del orden interior en el País Vasco en los siguientes casos.

a) A requerimiento del Gobierno Vasco, cesando la intervención a instancia del mismo.

b) Por propia iniciativa, cuando estime que el interés general del Estado está gravemente comprometido, siendo necesaria en todo caso, la previa aprobación por mayoría de dos tercios de los componentes de la Junta de Seguridad a que se refiere el número 3 anterior.

Artículo 18

1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de Salud y Seguridad Social, organizando y administrando a tales fines, dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con dichas materias.

2. Corresponde también a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

a) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social en su territorio de acuerdo con la legislación básica del Estado que a este respecto se establezca y con el principio de solidaridad entre todas las Comunidades Autónomas del Estado.

b) La ejecución de la legislación del Estado sobre la Sanidad exterior.

c) La ejecución de la legislación del Estado sobre Productos Farmacéuticos.

3. El País Vasco ejercerá también, dentro de su territorio, la tutela y el control de todas las instituciones, entidades y funciones en materia de Salud y Seguridad Social.

4. Los Poderes Públicos Vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Salud y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los Sindicatos de Trabajadores y Asociaciones Empresariales en los términos que la Ley establezca.

Artículo 19

1. Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de prensa, radio y televisión, y, en general de todos los medios de comunicación social.

2. El País Vasco podrá disponer y crear sus propios medios de comunicación social, para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 20

1. El País Vasco tendrá competencias legislativas y de ejecución en las demás materias que por Ley Orgánica le transfiera o delegue, el Estado según la Constitución, previa aceptación del Parlamento Vasco.

2. La Comunidad Autónoma del País Vasco podrá dictar la correspondiente legislación delegada, en los términos de los artículos 82, 83 y 150-1 de la Constitución, cuando las Cortes Generales aprueben las leyes marco y de bases, a que aluden dichos preceptos en materias de competencia exclusiva del Estado.

3. El País Vasco dispondrá y efectuará la ejecución de los tratados y convenios que afecten a las materias atribuidas, total o parcialmente, a su competencia en este Estatuto. Ningún Tratado o Convenio podrá afectar a las atribuciones y competencias del País Vasco, si no es mediante el procedimiento del artículo 152.2 de la Constitución.

1. Las Competencias de ejecución del País comportarán, en todo caso, la potestad reglamentaria y de administración.

2. El Gobierno Vasco será oído en la elaboración de los Tratados y Convenios, así como de los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de específico interés para el País Vasco.

Artículo 21

El derecho emanado del País Vasco en las materias de su competencia exclusiva es el aplicable con preferencia a cualquier otro, y solo en su defecto será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

Artículo 22

El País Vasco podrá celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas, de conformidad con el artículo 145 de la Constitución y en los supuestos, bajo los requisitos y en los términos que determine una Ley del Parlamento Vasco.

Artículo 23

1. La Administración del Estado en el territorio vasco se adecuará al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma.

2. De conformidad con el artículo 154 de la Constitución, un Delegado nombrado por el Gobierno la dirigirá y la coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad Autónoma.

De los poderes del País Vasco

Capítulo preliminar

Artículo 24

1.- Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del Gobierno y de su Presidente, y de los Juzgados y Tribunales de Justicia.

2.- Los Territorios históricos conservarán y organizarán sus instituciones forales de conformidad a lo dispuesto en el art.3 del presente Estatuto.

Capítulo primero

Del Parlamento Vasco

Artículo 25

1.- El parlamento vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco, todo ello sin prejuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere el art.37 del presente Estatuto.

2.- El parlamento Vasco es inviolable.

Artículo 26

l.- El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de representantes de cada territorio histórico, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.

2.- La circunscripción electoral es el Territorio Histórico.

3.- La elección se verificará en cada Territorio Histórico atendiendo a criterios de representación proporcional.

4.- El Parlamento Vasco será elegido por un periodo no superior a cinco años. En ningún caso podrá considerarse como periodo electoral el correspondiente a las elecciones generales legislativas del Estado.

5.- Una ley electoral del Parlamento Vasco regulará la elección de sus miembros y fijará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad.

6.- Los miembros del parlamento vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato gozarán de inmunidad, no pudiendo ser detenidos o retenidos sino en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Parlamento Vasco. La responsabilidad penal en que pudieran incurrir será exigible ante el tribunal Superior de justicia del País Vasco.

Artículo 27

1.- El Parlamento elegirá de entre sus miembros un Presidente, una Mesa y una Diputación Permanente. Funcionará a Pleno y a Comisiones.

Una ley del Parlamento fijará su Reglamento interno que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

El Parlamento aprobará autónomamente su presupuesto y el Estatuto de su personal.

2.- Los períodos ordinarios de sesiones durarán como mínimo ocho meses al año.

3.- La Cámara podrá reunirse en sesión extraordinaria a petición del Gobierno, de la Diputación permanente o de la tercera parte de sus miembros. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un Orden del Día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.

4.- La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al Gobierno y a las instituciones representativas a que se refiere el art. 37 de este Estatuto, en los términos establecidos por la Ley. Los miembros del Parlamento podrán, tanto en pleno como en comisiones, formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones en los términos que reglamentariamente se establezcan. Una ley del Parlamento regulará el ejercicio de la iniciativa popular para la presentación de las proposiciones de Ley.

5.- Las leyes del Parlamento serán promulgadas por el Presidente del Gobierno Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del País Vasco en plazo de quince días de su aprobación.

Artículo 28

Corresponde además al Parlamento Vasco:

a) Designar los senadores que han de representar al País Vasco, según lo previsto en el artículo 69-5 de la Constitución, mediante el procedimiento que al efecto se señale en una ley del propio Parlamento Vasco.

b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros del Parlamento Vasco encargados de su defensa.

c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Capitulo segundo

Del Gobierno Vasco y del Presidente

Artículo 29

El Gobierno Vasco es el órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País Vasco.

Artículo 30

La organización y atribuciones del Gobierno así como el Estatuto de sus miembros serán regulados por el Parlamento.

Artículo 31

1.- El Gobierno Vasco cesa tras la celebración de elecciones del Parlamento, en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión, fallecimiento o incapacidad de su Presidente.

2.- El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 32

1.- El Gobierno responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro por su gestión respectiva.

2.- La responsabilidad penal del Presidente del Gobierno y de sus miembros será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Artículo 33

1.- El Presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey.

2.- El Presidente designa y separa los miembros del Gobierno, dirige y coordina su acción ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio.

3.- Una ley del Parlamento Vasco determinará la forma de elección del Presidente, su Estatuto personal y atribuciones, así como las relaciones del Gobierno con el Parlamento.

Artículo 34

1. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es el órgano jurisdiccional que culmina la organización judicial en su ámbito territorial.

2. Los órganos de la Administración de Justicia en el País Vasco se articulan en Juzgados, Audiencias y Tribunales.

Se establecerá la intervención popular en la Administración de Justicia, en el Orden Penal, mediante la institución del Jurado.

Disposición adicional

La aceptación del régimen de Autonomía que se establece en el presente Estatuto, no implica renuncia del Pueblo Vasco a los Derechos que, como tal, le puedan corresponder en virtud de su Historia y de su voluntad de autogobierno.

Tercera

En el caso de que Navarra decidiera su incorporación a la Comunidad Autónoma del País Vasco, se podrán introducir en el presente Estatuto las adaptaciones que se convengan con el Organo Foral navarro competente a que se refiere la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución.

OHARRA.- Lekurik ezagatik, berau ulerterraza delarik, ezin dugu estatutu osoa atera.


40 urte eta gero...

Gernika. Bigarren eskribaketa. Onartua

Artículo primero

El Pueblo vasco o Euskal-Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en comunidad autónoma dentro del Estado español, bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica.

Artículo segundo

1.- Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como Navarra, tienen derecho a formar parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

2.- El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco quedará integrado por los territorios históricos que coinciden con las provincias, en sus actuales límites, de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, así como la de Navarra, en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución.

Artículo tercero

Cada uno de los territorios históricos que integran el País Vasco podrán, en el seno del mismo, conservar o, en su caso, restablecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno.

Artículo cuarto

La designación de la sede de las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco se hará mediante ley del Parlamento Vasco y dentro del territorio de la Comunidad Autónoma.

Artículo quinto

1.- La bandera del País Vasco es la bicrucífera, compuesta de aspa verde, cruz blanca superpuesta y fondo rojo.

2.- Asimismo, se reconocen las banderas y enseñas propias de los territorios históricos que integran la comunidad autónoma.

Artículo sexto

1.- El euskera, lengua propia del Pueblo Vasco, tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi y todos sus habitantes tienen el derecho a conocer y usar ambas lenguas.

2.- Las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta la diversidad socio-lingüística del País Vasco, garantizarán el uso de ambas lenguas, regulando su carácter oficial, y arbitrarán y regularán las medidas y medios necesarios para asegurar su conocimiento.

3.- Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.

4.- La Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia es institución consultiva oficial en lo referente al euskera.

5.- Por ser el euskera patrimonio de otros territorios vascos y comunidades, además de los vínculos y correspondencia que mantengan las instituciones académicas y culturales, la Comunidad Autónoma del País Vasco podrá solicitar del Gobierno español que celebre y presente, en su caso, a las Cortes Generales para su autorización los trabajos o convenios que permitan el establecimiento de relaciones culturales con los Estados donde se integran o residan" aquellos territorios y comunidades, a fin del salvaguardar y fomentar el euskera.

Artículo séptimo

1.- A los efectos del presente Estatuto tendrán la condición política de vascos quienes tengan la vecindad administrativa, de acuerdo con las leyes generales del Estado, en cualquiera de los municipios integrados en el territorio de la Comunidad Autónoma.

2.- Los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaran, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco, si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española.

Artículo octavo

Podrán agregarse a la Comunidad Autónoma del País Vasco otros territorios o municipios que estuvieran enclavados en su totalidad dentro del territorio de la misma, mediante el cumplimiento de los requisitos siguientes:

a) Que soliciten la incorporación el Ayuntamiento o la mayoría de los Ayuntamientos interesados y que se oiga a la comunidad o provincia a la que pertenezcan los territorios o municipios a agregar.

b) Que lo acuerden los habitantes de dicho municipio o territorio mediante referendum expresamente convocado, previa la autorización competente al efecto y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.

c) Que lo acuerden los habimentos del País Vasco y, posteriormente, las Cortes Generales del Estado, mediante ley orgánica.

Artículo noveno

1.- Los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos del País Vasco son los establecidos en la Constitución.

2.- Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia:

a) Velarán y garantizarán el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos.

b) Impulsarán particularmente una política tendente a la mejora de las condiciones de vida y trabajo.

c) Adoptarán aquellas medidas que tiendan a fomentar el incremento del empleo y la estabilidad económica.

d) Adoptarán aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivos y reales.

e) Facilitarán la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Título I

De las competencias del País Vasco

Artículo décimo

La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:

1.- Demarcaciones territoriales municipales, sin perjuicio de las facultades correspondientes a los territorios históricos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 de este Estatuto.

2.- Organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno, dentro de las normas del presente Estatuto.

3.- Legislación electoral interior que afecte al Parlamento Vasco, Juntas Generales y Diputaciones Forales, en los términos previstos por el presente Estatuto y sin perjuicio de las facultades correspondientes a los territorios históricos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37 del mismo.

4.- Régimen local y estatuto de los funcionarios del País Vasco y de su Administración Local, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.16/0 de la Constitución.

5.- Conservación, modificación y desarrollo del Derecho Civil Foral y Especial, escrito o consuetudinario propio de los territorios históricos que integran el País Vasco y la fijación del ámbito territorial de su vigencia.

6.- Normas procesales y de procedimientos administrativos y económico-administrativos que se deriven de las especialidades del Derecho Sustantivo y de la organización propia del País Vasco.

7.- Bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma, así como las servidumbres públicas en materias de sus competencias.

8.- Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos, sin perjuicios de lo dispuesto en el artículo 149.1.23/0 de la Constitución.

9.- Agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

10.- Pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre.

11.- Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos, cuando las aguas discurran íntegramente dentro del País Vasco; instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra provincia o comunidad autónoma; aguas minerales, termales y subterráneas. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.25/0 de la Constitución.

12.- Asistencia social.

13.- Fundaciones y asociaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico, asistencial y similares, en tanto desarrollen principalmente sus funciones en el País Vasco.

14.- Organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria.

15.- Ordenación farmacéutica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 149.1.16/0 de la Constitución e higiene, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 18 de este Estatuto.

16.- Investigación científica y técnica en coordinación con el Estado.

17.- Cultura, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución.

18.- Instituciones relacionadas con el fomento y enseñanza de las bellas artes. Artesanía.

19.- Patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, asumiendo la Comunidad Autónoma el cumplimiento de las normas y obligaciones que establezca el Estado para la defensa de dicho patrimonio contra la exportación y la expoliación.

20.- Archivos, bibliotecas y museos que no sean de titularidad estatal.

21.- Cámaras agrarias, de la propiedad, cofradías de pescadores, cámaras de comercio, industria y navegación, sin perjuicio de la competencia del Estado en materia de comercio exterior.

22.- Colegios profesionales y ejercicios de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución. Nombramiento de notarios de acuerdo con las leyes del Estado.

23.- Cooperativas, mutualidades no integradas en la Seguridad Social y pósitos, conforme a la legislación general en materia mercantil.

24.- Sector público propio del País Vasco en cuanto no esté afectado por otras normas de este Estatuto.

25.- Promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica del País Vasco, de acuerdo con la ordenación general de la economía.

26.- Instituciones de crédito corporativo, público y territorial y Cajas de Ahorro, en el marco de las bases que sobre ordenación del crédito y la Banca dicte el Estado y de la política monetaria general.

27.- Comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Denominaciones de origen y publicidad en colaboración con el Estado.

28.- Defensa del consumidor y del usuario en los términos del apartado anterior.

29.- Establecimiento y regulación de bolsas de comercio y demás centros de contratación de mercancías y de valores conforme a la legislación mercantil.

30.- Industria, con exclusión de la instalación, ampliación y traslado de industrias sujetas a normas especiales por razones de seguridad, interés militar y sanitario y aquellas que precisen de legislación específica para estas funciones y las que requieran de contratos previos de transferencias de tecnología extranjera. En la reestructuración de sectores industriales, corresponde al País Vasco el desarrollo y ejecución de los planes establecidos por el Estado.

31.- Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.

32.- Ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, puertos, helipuertos, aeropuertos y servicios meteorológicos del País Vasco, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.1.20/0 y 21/0 de la Constitución. Centros de contratación y terminales de carga en materia de transportes.

33.- Obras públicas que no tengan la calificación legal de interés general o cuya realización no afecte a otros territorios.

34.- En materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el apartado 5 núm. 1 del artículo 148 de la Constitución las Diputaciones Forales de los territorios históricos, conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto.

35.- Casinos, juegos y apuestas con excepción de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas.

36.- Turismo y deporte. Ocio y esparcimiento.

37.- Estadística del País Vasco para sus propios fines y competencias.

38.- Espectáculos.

39.- Desarrollo comunitario. Condición femenina. Política infantil, juvenil y de la tercera edad.

Artículo 11

1.- Es de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de la legislación básica del Estado en las siguientes materias:

a) Medio ambiente y ecología.

b) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de sus competencias y sistema de responsabilidad de la Administración del País Vasco.

c) Ordenación del sector pesquero del País Vasco.

2.- Es también de competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución dentro de su territorio de las bases, en los términos que las mismas señalen, de las siguientes materias:

a) Ordenación del crédito, Banca y seguros.

b) Reserva al sector público de recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, e intervenciones de Empresas cuando lo exija el interés general.

c) Régimen minero y energético. Recursos geotérmicos.

Artículo 12

Corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en las materias siguientes:

1.- Legislación penitenciaria.

2.- Legislación laboral, asumiendo las facultades y competencias que en este terreno ostenta actualmente el Estado respecto a las relaciones laborales; también la facultad de organizar, dirigir y tutelar, con la alta inspección del Estado, los servicios de éste para la ejecución de la legislación laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel del desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificación de los trabajadores y su formación integral.

3.- Nombramiento de registradores de la propiedad, agentes de Cambio y Bolsa y corredores de comercio, intervención en la fijación de las demarcaciones correspondientes en su caso.

4.- Propiedad intelectual e industrial.

5.- Pesas y medidas. Contraste de metales.

6.- Ferias internacionales celebradas en el País Vasco.

7.- Sector público estatal en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la que tendrá participación en los casos y actividades que proceda.

8.- Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa.

9.- Ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, sin perjuicio de la ejecución directa que se reserve el Estado.

10.- Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes en las aguas territoriales del Estado correspondientes al litoral vasco.

Artículo 13

1. En relación con la Administración de Justicia, exceptuada la jurisdicción militar, la Comunidad Autónoma del País Vasco ejercerá, en su territorio, las facultades que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial reconozcan, reserven o atribuyan al Gobierno.

2.- Corresponde íntegramente al Estado la conformidad con las leyes generales, el derecho de gracia y la organización y el funcionamiento del ministerio fiscal.

Artículo 14

1.- La competencia de los órganos jurisdiccionales en el País Vasco se extiende:

a) En el orden civil, a todas las instancias y grados, incluidos los recursos de casación y de revisión en las materias del Derecho Civil Foral propio del País Vasco.

b) En el orden penal y social, a todas las instancias y grados, con excepción de los recursos de casación y de revisión.

c) En el orden contencioso-administrativo, a todas las instancias y grados cuando se trate de actos dictados por la Administración del País Vasco en las materias cuya legislación exclusiva corresponde a la Comunidad Autónoma, y en primera instancia, cuando se trate de actos dictados por la Administración del Estado.

d) A las cuestiones de competencia entre órganos judiciales del País Vasco.

e) A los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privativo vasco que deban tener acceso a los registros de la propiedad.

2.- En las restantes materias se podrá interponer ante el Tribunal Supremo los recursos que, según las leyes, procedan. El Tribunal Supremo resolverá también los conflictos de competencia y de jurisdicción entre los órganos judiciales del País Vasco y los demás del Estado.

Artículo 15

Corresponde al País Vasco la creación y organización, mediante ley de su Parlamento, y con respecto a la institución establecida por el artículo 54 de la Constitución, de un órgano similar que en coordinación con aquella ejerza las funciones a las que se refiere el mencionado artículo y cualesquiera otras que el Parlamento Vasco pueda encomendarle.

Artículo 16

En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Constitución, es de la competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la Constitución y leyes orgánicas que lo desarrollen, de las facultades que atribuye al Estado el artículo 149.1.30/0 de la misma y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía.

Artículo 17

1.- Mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, corresponderá a las instituciones del País Vasco, en la forma que se determina en este Estatuto, el régimen de la policía autónoma para la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro del territorio autónomo, quedando reservados en todo caso a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e inmigración, pasaportes y documentos nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado.

2.- El mando supremo de la Policía autónoma vasca corresponde al Gobierno del País Vasco, sin perjuicio de las competencias que puedan tener las Diputaciones Forales y Corporaciones locales.

3.- La Policía Judicial y cuerpos que actúen en estas funciones se organizarán al servicio y bajo la vigilancia de la Administración de Justicia en los términos que dispongan las leyes procesales.

4.- Para la coordinación entre la Policía autónoma y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, existirá una Junta de Seguridad, formada en número igual por representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma.

5.- Inicialmente, las Policías autónomas del País Vasco estarán constituidas por:

a) El Cuerpo de Miñones de la Diputación Foral de Alava, existente en la actualidad.

b) Los Cuerpos de Miñones y Miqueletes dependientes de las Diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, que se restablecen mediante este precepto.

Posteriormente, las instituciones del País Vasco podrán acordar refundir en un solo cuerpo los mencionados en los apartados anteriores o proceder a la reorganización precisa para el cumplimiento de las competencias asumidas.

Todo ello sin perjuicio de la subsistencia a los efectos de representación y tradicionales, de los Cuerpos de Miñones y Miqueletes.

6.- No obstante lo dispuesto en los números anteriores, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán intervenir en el mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma en los siguientes casos:

a) A requerimiento del Gobierno del País Vasco, cesando la intervención a instancias del mismo.

b) Por su propia iniciativa, cuando estimen que el interés general del Estado esté gravemente comprometido, siendo necesaria la aprobación de la Junta de Seguridad a que hace referencia el número 3 de este artículo. En supuestos de especial urgencia, y para cumplir las funciones que directamente les encomienda la Constitución, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado podrán intervenir bajo la responsabilidad exclusiva del Gobierno, dando este cuenta a las Cortes Generales. Las Cortes Generales, a través de los procedimientos constitucionales, podrán ejercitar las competencias que les correspondan.

7.- En los casos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, todas las fuerzas policiales del País Vasco quedarán a las órdenes directas de la autoridad civil o militar que en su caso corresponda, de acuerdo con la legislación que regule estas materias.

Artículo 18

1.- Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado en materia de sanidad interior.

2.- En materia de Seguridad Social, corresponderá al País Vasco:

a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.

b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social.

3.- Corresponderá también al País Vasco la ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos.

4.- La Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas y ejercer la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias contenidas en este artículo.

5.- Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Sanidad y de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos los interesados, así como de los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales en los términos que la ley establezca.

Artículo 19

1.- Corresponde al País Vasco el desarrollo legislativo de las normas básicas del Estado en materia de medios de comunicación social, respetando en todo caso lo que dispone el artículo 20 de la Constitución.

2.- La ejecución en las materias a que se refiere el párrafo anterior se coordinará con la del Estado, con respecto a la reglamentación específica aplicable a los medios de titularidad estatal.

3.- De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo, el País Vasco podrá regular, crear y mantener su propia televisión, radio y Prensa y, en general, todos los medios de comunicación social para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 20

1.- El País Vasco tendrá competencias Legislativas y de ejecución en las demás materias que por ley orgánica le transfiera o delegue el Estado según la Constitución, a petición del Parlamento Vasco.

2.- La Comunidad Autónoma del País Vasco podrá dictar la correspondiente legislación en los términos del artículo 150.1 de la Constitución, cuando las Cortes Generales aprueben las leyes marco a que se refiere dicho precepto.

3.- El País Vasco ejecutará los tratados y convenios en todo lo que afecte a las materias atribuidas a su competencia en este Estatuto. Ningún tratado o convenio podrá afectar a las atribuciones y competencias del País Vasco si no es mediante el procedimiento del artículo 152.2 de la Constitución, salvo lo previsto en el artículo 93 de la misma.

4.- Las funciones de ejecución que este Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco en aquellas materias que no sean de su competencia exclusiva, comprende la potestad de administración, así como, en su caso, la de dictar reglamentos internos de organización de los servicios correspondientes.

5.- El Gobierno Vasco será informado en la elaboración de los tratados y convenios, así como de los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de específico interés para el País Vasco.

6.- Salvo disposición expresa en contrario, todas las competencias mencionadas en los artículos anteriores y otros del presente Estatuto se entienden referidas al ámbito territorial del País Vasco.

Artículo 21

El derecho emanado del País Vasco en las materias de su competencia exclusiva es el aplicable con preferencia a cualquier otro y solo en su defecto será de aplicación supletoria el derecho del Estado.

Artículo 22

1.- La Comunidad Autónoma podrá celebrar convenios con otro territorio foral o con otras comunidades autónomas para la gestión y prestación de servicios propios correspondientes a materias de su competencia, siendo necesaria la comunicación a las Cortes Generales. A los 20 días de haberse efectuado esta comunicación, los convenios entrarán en vigor.

2.- La Comunidad Autónoma podrá establecer también otros acuerdos de cooperación con autorización de las Cortes Generales.

Artículo 23

1.- La Administración Civil del Estado en el territorio vasco se adecuará al ámbito geográfico de la Comunidad Autónoma.

2.- De conformidad con el artículo 154 de la Constitución, un delegado nombrado por el Gobierno la dirigirá y la coordinará cuando proceda con la administración propia de la Comunidad Autónoma.

Artículo 24

1.- Los poderes del País Vasco se ejercerán a través del Parlamento, del Gobierno y de su presidente o lendakari.

2.- Los territorios históricos conservarán y organizarán sus instituciones forales de conformidad o dispuesto en el artículo 3/0 del presente estatuto.

Artículo 25

1.- El Parlamento Vasco ejerce la potestad legislativa, aprueba sus presupuestos e impulsa y controla la acción del Gobierno Vasco, todo ello sin perjuicio de las competencias de las instituciones a que se refiere el artículo 37 del presente Estatuto.

2.- El Parlamento Vasco es inviolable.

Artículo 26

1.- El Parlamento Vasco estará integrado por un número igual de representantes de cada territorio histórico, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.

2.- La circunscripción electoral es el territorio histórico.

3.- La elección se verificará en cada territorio histórico atendiendo a criterios de representación proporcional.

4.- El Parlamento Vasco será elegido por un periodo de cuatro años.

(Texto aprobado por mayoría de la delegación de la Asamblea y rechazo por mayoría de la Ponencia de la Comisión:

5.- Una ley electoral del Parlamento Vasco regulará la elección de sus miembros y fijará las causas de su inelegibilidad y de su incompatibilidad).

(Texto alternativo a la redacción del apartado 5 del artículo 26 aprobado por la Delegación de la Asamblea. Aprobado por la Ponencia de la Comisión mayoritariamente, con la siguiente redacción:

5.- Una ley electoral del Parlamento Vasco regulará la elección de sus miembros y fijará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a los puestos o cargos de su ámbito territorial).

6.- Los miembros del Parlamento Vasco serán inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo.

Durante su mandato, por los actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio, al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 27

1.- El Parlamento elegirá de entre sus miembros un presidente, una mesa y una Diputación Permanente, funcionará en pleno y comisiones.

El Parlamento fijará su reglamento interno, que deberá ser aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros.

El Parlamento aprobará su presupuesto y el estatuto de su personal.

2.- Los períodos ordinarios de sesiones durarán, como mínimo, ocho meses.

3.- La Cámara podrá reunirse en sesión extraordinaria a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la tercera parte de sus miembros. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse con un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que este haya sido agotado.

4.- La iniciativa legislativa corresponde a los miembros del Parlamento, al Gobierno y a las instituciones representativas a que se refiere el artículo 37 de este Estatuto, en los términos establecidos por la ley. Los miembros del Parlamento podrán, tanto en pleno como en comisiones, formular ruegos, preguntas, interpelaciones y mociones en los términos que reglamentariamente se establezcan. La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley que hayan de ser tramitadas por el Parlamento Vasco se regulará por éste mediante laye, de acuerdo con lo que establezca la ley, orgánica prevista en el artículo 83 de la Constitución.

5.- Las leyes del Parlamento será promulgadas por el presidente del Gobierno Vasco, el cual ordenará la publicación de las mismas en el "Boletín Oficial del País Vasco", en el plazo de quince días de su aprobación y en el "Boletín Oficial del Estado". A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el "Boletín Oficial del País Vasco".

Artículo 28

Corresponde además, al Parlamento Vasco:

a) Designar los senadores que han de representar al País Vasco, según lo previsto en el artículo 69.5 de la Constitución, mediante el procedimiento que al efecto se señale en una ley del propio Parlamento Vasco, que asegurará la adecuada representación proporcional.

b) Solicitar del Gobierno del Estado la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara a los miembros del Parlmaento Vasco encargados de su defensa.

c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

Artículo 29

El Gobierno Vasco es el órgano colegiado que ostenta las funciones ejecutivas y administrativas del País Vasco.

Artículo 30

Las atribuciones del Gobierno y su organización, basada en un presidente y consejeros, así como el estatuto de sus miembros, serán regulados por el Parlamento.

Artículo 31

1.- El Gobierno Vasco cesa tras la celebración de elecciones del Parlamento, en el caso de pérdida de la confianza parlamentaria o por dimisión o fallecimiento de su presidente.

2.- El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.

Artículo 32

l.- El Gobierno responde políticamente de sus actos, de forma solidaria, ante el Parlamento Vasco, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada miembro, por su gestión respectiva.

2.- El presidente del Gobierno y sus miembros, durante su mandato y por actos delictivos cometidos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, no podrán ser detenidos ni retenidos, sino en caso de flagrante delito, correspondiendo decidir, en todo caso, sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Fuera del ámbito territorial del País Vasco, la responsabilidad penal será exigible en los mismos términos ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Artículo 33

1.- El presidente del Gobierno será designado de entre sus miembros por el Parlamento Vasco y nombrado por el Rey.

2.- El presidente designa y separa los consejos del Gobierno, dirige su acción, ostentando a la vez la más alta representación del País Vasco y la ordinaria del Estado en este territorio.

3.- El Parlamento Vasco determinará por ley la forma de elección del presidente y sus atribuciones, así como las relaciones del Gobierno con el Parlamento.

Artículo 34

1.- La organización de la Administración de Justicia en el País Vasco, que culminará en el Tribunal Superior con competencia en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y ante el que se agotarán las sucesivas instancias procesales, se estructurará de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La Comunidad Autónoma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la Constitución participará en la organización de las demarcaciones judiciales de ámbito inferior a la provincia y en la localización de su capitalidad fijando, en todo caso, su delimitación.

2.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco será nombrado por el Rey.

3.- En la Comunidad Autónoma se facilitará el ejercicio de la acción popular y la participación en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley procesal determine.

Disposición adicional

La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico.

Tercera

1.- Las transferencias que hayan de realizarse en materia de enseñanza, tanto de los medios patrimoniales como personales, con los que el Estado atiende actualmente sus servicios en el País Vasco, se realizarán conforme a los programas y calendarios que establezca la Comisión mixta de transferencias que se crea en la disposición transitoria segunda.

2.- El traspaso de los servicios de enseñanza se hará a la Comunidad Autónoma o, en su caso, a las Diputaciones Forales.

OHARRA.- Lekurik ezagatik, berau ulerterraza delarik, ezin dugu estatutu osoa atera.

Geigarrizko erabakia

Autonomi-Araudi ontako araubidea ontzatartzeak ez du esan nai Euskalerriak, erri danez, bere kondairatik datozkioken eskubideak eskutik utzi dituanik. Eskubide oiek, Estaduko Legediaren arabera eguneratuak izan daitezke.


40 urte eta gero...

Estatutuari zenbait burutapen

Hainbat zatiketa eta moeta guztizko aldaketak eduki arren, Moncloako akordiotik sortu zen estatutuak eta lehenik Eusko Kontseilu Nagusiak egindakoak, hots, Gernikako estatutuak, ez dute hastapenetan aldaketarik. Arrazoia, sinplea, Batak zein besteak konstituzioa dute oinarritzat, oinarrilege juridikoa konstituzio bera izanki. Hala ere, Gernikako estatutua, —izendapen honekin Eusko Kontseilu Nagusiak soilik egin zuena hartzen dugu— hainbat konstituzio arauen kontra zegoen guztiz. Hori horrela izanik, Moncloan haren onarpena egin baino lehenago sortutako eztabaidaren arrazoia PSOE eta geroztik UCD Vasca kontra ageri ziren. Eztabaida hura dakigunez, ahuntzaren gaueko eztula bezala geratu zitzaigun bat-batean, ezberdintasun eta ezakordio guztiak desagertuz. Jende asko liluratu zen hain azkar eta irmoki egindako paktu eta adostasunarengatik. Baina ez zegoen ezertaz liluratzerik. Bata eta bestea, errepika dezagun, enbor bereko kimuak dira.

Seguraski, Gernikako lehen estatutua apoiatu zuten Eusko Kontseilu Nagusiko euskaldun haiek ba zekiten ongi Euskal Herriaren nahi eta mamuak zeintzu ziren. Konstituzioari Euskal Herriak egin zion deskalabrua freskorik zegoen oraindik, Hobe beraz, politikari haien asmoetan konstituzio bera hainbat eta guttitan aipatu. Horretarako, estatutuaren lehen artikuluan aipatu eta gero, arazoa, arazo psikologikoa beterik zegoen.

Baina Madrilek ez du eutsi. Eta eutsi ez badu, oso gaizki eskribaturik zegoelako izan da, konstituzio hori askotan kontraesanetan ipiniz. Hainbat artikulutan Gernikako estatutua iluntsua zen. Behar zituzten moduak ez ziren gorde. Ezin esan zitekeen adibidez, "Euskadiren agintea herriagandik sortua dela", atariko buru berorretan konstituzioa oinarrieratze legetzat hartzen bazen. Tonto batek uler zezakeen Euskal Herriagandik sortua zela agintea. Eta arau juridikoak ez dira egiten tontoentzat. E.A.J.k aldiz, maisua dateke tontoak nola erabil behar diren artelan horretan, bazter guztiak eta beharrezkoa balego bazter juridikoak ere nahastuz. Konstituzioa irakurri ala ez, herri honetan ba dago zeraren susmoa: Euskal Herriarengandik ezik, nonbaitetik eta batzurengandik agintea datorkigula. Garbi dago. Ezin esan zitekeen adibidez, Nafarroak Euskadiko eremuan egoteko eskubide "galezina" duenik, hola esatean konstituzioaren 145.artikuluaren kontra egoten baita. Eta Madrilek ez du E.A.J. ren politikeria onartu. Ez dio onartu Madrilen gauza bat eta hemen bertan beste ezberdin bat esateko ahalbidea. Orain mutu behar. Mutu edo eta asuntuaren mamia desbideratu behar.

Hala ere, Gernikako estatutua anitz gauzatan moteldu eta zatitu izan da. Konprenigarria gerta dakiguke. Konstituzioak ez ditu berehala bide guztiak hitxi. Hixteko edo irekitzeko lege organikoek eginen dute. Gernikako lehen estatutuan, lege organikoei aurreratu nahiz, posibilitate horren menpean jokatu zuten. Baina alferrik izan ziren joko horik. Estatutuak jadanik hainbat lege organiko atera du, prestatzen ari direnen edukiak ezagutzen ditugu, eta prestatu eta atera ez dituztenetakoek muturra ipini dute Gernika-Moncloako estatutuan barne. Irakur behinbehineko arauak edo "disposiciones transitorias". Irakur polizia autonomoari egin dizkioten "hobakuntzak", irakur heziketaz eta kulturaz.

Dauden medio eta bideetaz ohartuz, Gernikako edo Moncloako estatutua aprobaturik gerta daiteke. Baina denborak ez du barkatzen. Herriak mila aldiz, hamaikatxo urtetan zehar eskatu duena ez dago ez Moncloan ez Gernikako Estatutuan. Ez gara harrituko bada, hemendik aurrera gertatuko den ezertaz ere.

Lehen artikulua

Gernikako lehen estatutuak Euskal Herriari zegozkion eskubide historiko politikoak aipatu gabe, bere naziotasuna, ezertarako balio ez zuen naziotasuna berrezagutzen zuen nolabait. Moncloako estatutuan aldiz, naziotasuna nazionalitatea bilakatzen da: "Espainiako Estatu barneko nazionalitatea dio Moncloako estatutuak. Lehen textuaren itzulpena askoz adierazgarria da. Izan ere "realidad nacional" "nazioa" soilik da euskal textuan. Biok desagertu dira Moncloako textuan. Desagertu da ere lehen artikuluaren bigarren atala. "Los poderes del País Vasco emanan del pueblo" jana izan da Moncloan. Konstituzioa onartuz gero ezin egon daiteke abarretan bazterrak nahastatzen. Eta konstituzioa dioenez... "Subiranotasun nazionala Espainiako herrian datza, eta honengandik darizkio Estatuaren botereak". Logika onena beraz, UCDrena, beste batzurena baino garbiagoa behintzat.

Bigarren artikulua

Kontzentzuz egindako estatutuan "galezina —imprescriptible" (ikus U.C.D.ren enmendapena -2.- principios básicos). Eskubidea ez da galezina. Autonomidun herrialdeko parte bat izateko Nafarroak duen eskubidea ez da galezina. Ezer aurreskribaturik ez badago deretxoan, deretxo honetan behintzat, ez da amaitzen eskubidea. Baina eskribatua dago eta ongi gainera. Nafarroa definizioz "Historikoki nortasun bat eduki duen herrialdea da" (Konst. 143. art.) eta delakoak,... bere autogobernua lor dezakete eta titulu hontan eta prestatzen dituzten estatutuak beteaz ERKIDEGO AUTONOMO BAT SOR DEZAKETE". Beraz, Nafarroa AUTONOMIDUN HERRIALDEA DAITEKE.

Artikulu honen ondorioak izugarri grabeak dira. Izan ere, 143. artikulua Nafarroari dagokio ere. Soilik atal bat ez dagokio; nola eta zer moduz egin beharko zuen euskal autonomi errejimenean sartzea. Hori bakarrik.

Irakur dezagun berriro konstituzioa: "1. Nafarroaren kasuan eta berau Eusko Kontseilu Nagusian edo ordezkatuko duen euskal autonomik errejimenean sartzeaz (A los efectos de incorporación)... konstituzioko 143. artikuluak ezartzen duenaren ordez, iniziatiba Organo Foral Konpetenteari dagokio."

Hau da, Nafarroari 143.ko artikulu guztiak dagozkio atal bat ezik. Horrela izanik, UCD eta PSOEk nahi izanez gero, eta nahi dute, forua hobetzen delarik Nafarroari berehala autonomidun herrialdearen titulua ezarriko diote. Eta, berau ezartzean akabo egin da euskal autonomidun herrialdearekiko integrazioa, federazioa eta gainerako guztiak. (1). Hala dio konstituzioak 145. artikuluan: "Inolaz ere ez da onartuko Erkidego autonomoaren federakuntzarik"... "Erkidego autonomoen lankidetzak Gorte Orokorren baietza behar du".

Hau guzti honetaz oharturik orain bai dakusagu ongi "galezina" berbaren garrantzia. Jakina "galezina" horrek eta konstituzioak aurrez aurre muturrak apurtzen zituzten elkar. U.C.D.k egindako desakordioan horrela zioen. Desakordioa eskobatu eta gero Del Burgo-k biharamonean lasai esan zezakeen: "El estatuto de Gernika es respetuoso con la personalidad de Navarra."

Hirugarren artikulua

Herrialde historikoei dagozkien antolakuntza eta agintearen edukiei hala nola beren gaurkotze eta "hobekuntzei" datxekie. Moncloako estatutuan zerbait gehiago ere ezarri zaio atzean. Gaurkotze guztiak autonomidun herrialdean barne egin beharko dira.

Laugarren artikulua

Autonomidun herrialdearen egoitzari dagokio. Gernikako lehen estatutuan horri buruz zera zioen: "Eusko biltzarreak erabakiko du hortaz legez".

Lehengo eskribaketaren arauera posibletzat har liteke Nafarroan barne Euskadiko hiriburua jartzea, nahiz eta hala eginik konstituzioaren espirituarekin ados ez etorri. E.A.J.ren beste nahaste borraste bat dugu orduan zentzugabekeria hau. Halako inkongruentzia juridikoak gerta ez ditzaten Moncloa eta U.C.D. vaskak zera ere atxeki diote Gernikako estatutuari "Eusko Biltzarreak erabakiko du hortaz legez, baina autonomidun herrialdean barne".

Bostgarren artikulua

Ezaugarriaz eta banderaz aritzen da artikulua. Zatiketa izan da guztiz iraingarri eta probokatiboa. Izan ere, hemendik aurrera Euskadiko ezkututik Nafarroaren kateak kendu beharko dira legeari kasu eginez gero. Herrialde historiko guztien sinboloak eta ezaugarriak onartzen dira baina "autonomidun herrialdea osotzen dutenetakoak soilik". Nafarroa kanpoan geratzen delarik, ez da autonomidun herrialdearen partea. Suposa dezakegunez, autonomi estatutua onartuz gero Del Burgo-k nafar ezkutua kentzea eska dezake lasai, legea bere alde baitu. Gure esperantza bakarra kateen aza da!!

Seigarren artikulua

Euskarari dagokio. Artikulu honen lehengo perpausatik izan aditza desagertu da "misterioski". El euskara es la lengua propia del pueblo vasco", zioela eta misterioski ..."El euskara lengua propia del pueblo vasco, tendrá como el castellano...". Horrekin UCD vaskak bere desakordioan adierazten zuen kexa onarturik izan da Euskadiko Ezkerraren sinadura, firma eta guzti. (Ikus UCD vasca-ko desakordioan "Consideraciones Generales 6. Lengua") Hemendik aurrera, lehenago ere bai, euskara bezain propioa erdara da.

Baina mozketa ez da hor gelditzen. Askoz grabeagoa da. Hizkuntzaren diglosiari dagokio. Lehen eskribaketan diglosia gainditzeko ahalbideak ipini beharko ziratekeen. Orain aldiz bapo. Euskararentzat oso beharrezkoa zen diglosiari buruzko puntu hori kendua izan da. Botere publikoak behartzen zituen euskara normaliza dadinerako. Bigarren eskribaketarekin oraingo euskararen egoera normatzat hartu behar da, Desagertuz badoa, naturak du errua eta ez aldiz, egon dagoen zapalkuntzak. Botere publikoek ez dute orain legez ez burrukatu behar ez eta leku guztietan sudurra sartu oraingo egoera latza gainditzeko. Hizkuntza bata eta bestearen eremu soziologiko eta lurraldekoa kontutan artuz ekin ahalko dute: ..."teniendo en cuenta la diversidad sociolingüística".

Eta, diglosiarik gainditzeko legerik ez egotean, denetako txar txarren guztia gerta dakioke euskaldunari edo eta trakets eta oztopoz darabilen euskaldun zahar eta berriari. Hala izanik, hemendik aurrera eginen dioten irainez, hala telebistan nola irrati eta beste komunikabide guztietan ez gara ezertaz harrituko. Hau guztiau estatutuaren izenean, noski. "Realidad sociolingüística" hori eskuetan, orain arte eduki ditugun apurrak jaten segituko ditugu.

Orain baino hobe dudarik ez, baina euskarak beharko zituen osasungarriak ez, Euskal Irrati Telebista katea erdaraz izanen da gehien batean. Diru eta ahalbide juridiko motz hauekin lehentasuna beti erdarari. Euskaraz egindako komunikabide hutsak guztiz fikziozkoak gertatuko dira. Tamaina daiteke legearen aldetik guttienezko hizkuntza horri "neurrigabeko" osasungarriak aplikatzea. "Hazienda propioak" ez dira horretarako.

Baina, lotsagabeki, ez da aipatutako guzti honekin, aldaketarik amaitzen. Dakigunez, Euskaltzaindia ez da erakunde ofizial soila izanen. Lagun asko izanen du euskararen asuntu honetan. Euskerazaintza, euskera garbija, eta E.A.J.k nahi izanen dituen guztiak. Teoria horietaz mundu guztizko filologo eta hizkuntzadunek barre egiten duten artean, E.A.J.k bere txorimamuak jantzi ditu alor guztietan. Kakoa betikoa. Ez badu hortaz teknokraziarik, nola fidatuko litzateke "Euskaltzaindiaren gorri horietaz". Ezkizofrenikoa ez den edozein pertsona neutralak segidan berrezagutuko zuen "gorritasun" horren gezur handia. E.A.J.k aldiz ez. E. A.J.ri berea bakarrik interesatzen zaio. Euskaltzaindiaren kontrola ere edukitzea. Baina ez du. Akademiak ez dira horretarako egin, eta, azken batez, euskararen asuntuan, asuntu soila denez, folklore guztiak onartzen dira.

Zortzigarren artikulua

Autonomidun herrialde barrutian dauden udal bereziei dagokie. Hala nola Trebiño eta Truzios, etab. Gernikako lehen estatutuan udalen borondatea entzun beharra zegoela eta ez besterik aipatzen zuen, Moncloakoan aldiz, Burgos eta Santanderren diputazio, kontseilu eta bango administralgoak entzun izan beharko dira eskribaketa berri honetan. Dudarik ez, eskribaketa berri honek demokraziaren guttienezko hastapenak hausten dit", administralgo atzerritar batzuri ere hitza emanez. Burgosko U.C.D.k zerbait esateko edukiko du eta modu horretaz beste pakturen bat lortuko du.

Bederatzigarren artikulua

Artikulu honen lehengo atalean barne ematen den aldaketa psikologiak eragina dauka. Izan ere, "Los derechos de los vascos no podrán ser menores que los establecidos por la constitución" delako perpausak aski susmagarria gerta daiteke. Norbaitek pentsa zezakeen ia euskaldunok deskriminaturik ote geunden. UCD oso azkar konturatu da hortaz. Horregatik bere "relación de desacuerdos" horretan honela dio: "En este sentido parece conveniente evitar cualquier formulación estatutaria que pudiera ser interpretada como una discriminación entre los vascos y el resto de los españoles...". Beste artikulu askoren artean arrazoi horiek direla eta, 9 artikuluari ere ematen dio desakordioa. Zer esanik ez, Moncloako estatutuan horiek guztiok desagertu dira.

Hamargarren artikulua

Ikusiko duzuenez hemen ere zatiketak oso garrantzitsuak izan dira baita lurralde mugaketen konpetentziatan nola Hauteskundeetarako barne legegintzan, herri legean hala beste guztietan ere. Baso poliziaren konpetentzia ere kenduta agertzen da bigarren estatutuan. Kulturari dagozkionak ere guttitan agertzen dira.

Beste gainerako artikulu guztietan zatiketatik zatiketara ibili behar dugu. Baina txarra bada ere, hori ez da txarrena. Lehen esan dugunez, hainbat gauzatan Gernikako estatutuak lege organikoek nondik joan beharko zuten aditzera ematen zuen. Moncloako estatutuan aldiz, lege organikoek esaten eta esango duten Estatutuak nondik joan eta beharko du.

Hamazazpigarren artikulua

Estatuko poliziak edozein momentutan, nahi duenean eta gustatuko litzaiokeen guztietan parte hartuko du "ordenu publikoa" zaintzeko. Hortik aparte herrialde autonomidunaren polizia lege organikoen menpean geratzen da guztiz, bere eratze eta osaketarako epeak jartzea derrigorrezkoa izanik. Laugarren agindu iragankorra dioenez poliziaren buruak

Espainiako harmadetako ofizialak izan beharko dira. Polizia horren helburu nagusia bestalde, FOP delakoekin kolaboratzea eta laguntza prestatzea izanen da.

Gainerako artikuluak irakurleak juzka ditzake bere kontura. Bukatzeko zera esan daiteke. Guttienezko dezentzia politikoaren izenean euskaldun batek ezin dezaioke estatutu horri baietzik ematean. Besterik ez.

T. Trifol


40 urte eta gero...

Besteek diotena ("El periódico", "La Vanguardia")

 «Los poderes de la Generalitat emanan de la Constitución, del presente Estatut y del pueblo». Esta es la primera diferencia, a nivel de definición política, que se evidencia en el estudio comparado de los textos autonómicos catalán y vasco. El Estatuto de Guernica perdió el tema de la soberanía en Madrid, a su paso por las Cortes, mientras el catalán consagra un concepto de soberanía compartida entre el pueblo de Catalunya y la Constitución.

En el título preliminar de ambos estatutos aparece una diferencia que será constante a lo largo de los dos textos: la organización territorial. El Estatut de Sau contempla a la comarca como realidad natural y base de la división político-administrativa de Catalunya. Además, deja la puerta abierta a la creación de demarcaciones supracomarcales, es decir: agrupaciones de comarcas como fueron las antiguas vegueries o regiones que instauró la Generalitat republicana.

El Estatuto vasco cimenta su organización en los «territorios históricos» o provincias, para los que mantiene sus propias características institucionales y del Fuero (Derecho vasco). Con ello, Euskadi se estructura con una base confederal: las instituciones autonómicas —Gobierno y Parlamento— son la cúpula del entramado, ya que cada provincia o «territorio histórico» tiene su Parlamento Foral (las Juntas Generales) y su Gobierno (las Diputaciones Forales).

Competencias exclusivas

Las competencias que los dos estatutos contemplan para sus respectivas instituciones de autogobierno se dividen en exclusivas y compartidas con el Estado. Dentro de estas últimas, unas se refieren al desarrollo de la legislación del Estado y a su aplicación, y otras, a la simple ejecución de las leyes que rigen en España.

Pese a la larga enumeración de competencias exclusivas, las diferencias entre ambos textos son pocas. El Estatut contempla la tutela de las «Academias que tengan su sede central en Catalunya» y de los espacios naturales protegidos y el tratamiento especial de las zonas de montaña. También a diferencia del texto vasco, el de Sau prevé dictar normas sobre la energía nuclear y la ejecución de la legislación del Estado en museos, archivos y bibliotecas de titularidad estatal.

Enseñanza y lengua

Aunque en la práctica no llegue a comportar diferencia alguna, el texto catalán se reserva competencia «plena» en la «regulación» y «administración» de la Enseñanza en toda su extensión, conceptos que en el Estatuto de Guernica no aparecen explicitados. El texto vasco introduce, en contraposición, que los traspasos en materia de enseñanza se puedan realizar tanto a la Comunidad Autónoma como a las Diputaciones Forales, convertidas en gobiernos Provinciales.

La afirmación de la oficialidad del catalán y del euskera en ambas nacionalidades cobra una forma distinta. Mientras el Estatut afirma directamente que «el idioma catalán es el oficial en Catalunya» para establecer una cooficialidad indirecta del castellano —«oficial en todo el Estado español»—, el texto vasco establece que el «euskera tendrá, como el castellano, carácter de lengua oficial en Euskadi».

El tercer canal de TV

Respecto de las competencias de medios de comunicación social —prensa, radiodifusión y televisión— los dos textos autonómicos dan pie a posibles desarrollos distintos de esas materias. El texto de Sau se refiere constantemente a que como poder público, «la Generalitat podrá crear y mantener su propia televisión», con lo que se elimina la posibilidad de privatización del medio.

Por el contrario, el Estatut vasco no evita la posible creación de un canal privado de televisión, ya que el texto no aclara que la TV vasca dependerá de los poderes públicos de Euskadi, sino del País Vasco en general.

Por su parte el Estatut recoge el compromiso del Estado para conceder un tercer canal de televisión a la Generalitat, mientras el texto de Guernica sólo prevé la posible concesión de «algún nuevo canal». El texto catalán concreta aún más: hasta la puesta en marcha del tercer canal, RTVE articulará un régimen transitorio de programación específica para Catalunya que se emitirá por UHF.


40 urte eta gero...

Besteek diotena

Euskarak ez du inolako balio juridikorik. Hona hemen eredu garbia. EAJ'k edo eta Euskerazaintzak honela itzultzen dute Moncloako textua.


40 urte eta gero...

Bai asombroso ("Euzkadi")

BAI

es la pintada que tenemos que hacer en cada rincón de Euzkadi. Nos jugamos demasiado para perder esta oportunidad histórica.

BAI

Benetan «BAI» harrigarria! 140 urte burrukan eta «Goazen denok gezurrak kondatzera».


40 urte eta gero...

Estatutuari buruzko bitxikeriak

1. Laster dator erreferendua. Propaganda-Kanpainak direla eta gauza, interesgarriak daude. Adibidez:

- CGV-k izugarrizko diru piloa lortuko du baietza potentziatzeko. Hots, guztion diruaz, batzuren kanpaina bultzatuko da, soziologo famatu eta guzti.

- Bitartean, Herri Batasunari hamaika milioi zor zaizkio aurreko hauteskundeetatik. Inoiz ordainduko ote zaizkio?

- Komunikabide gehienetan (ba dira salbuespen ohoragarriak) ez dute Estatutuaren aurkako propaganda aterako, behar den moduan ordaindurik izanik ere. Aldekoa, ordaindu gabe egiten ere saiatuko dira.

2. Erreferenduari buruzko kontaketan, Madrilen kokaturik dagoen "Junta Electoral Central" delakoa izango da arduradun nagusia. Horretarako ez dira CGVz fidatzen, dirudienez. Autonomiaren tristea!

3. Mario gureak, marka ederra egin zuen Katalunian (ez Londresen): Hango Estatutuaren aurkako mitin batetan, hemengo Estatutuaren alde agertu. Ederra kontua! Irudimena eta ausartzia ez zaio falta behintzat.

4. Gehienok dakigunez, duela zenbait hilabete, RC Kanpaina erdalduna hasi zen. Eta erdalduna diot RC = Resistencia Civil zelako, eta hori, bestelakorik frogatzen ez den bitartean, erdara delako.

Dena den, euskaraz ez egitea, ulergarri gertatzen zait, zeren orduan Erresistentzia Zibila = EZ izan behar baitzen. Eta EZ horrek konnotazio gehiegi bide zuen kanpaina horren antolatzaileentzat. Noski, irudimen pixka batez hauxe sortzen zen: EZ Konstituzioari, Ez Lemoizi,... EZ Estatutuari.

Horrela, dena ulertzen bide da Nahiago izan zuten, resistencia civil idaztea... Euskara arriskugarri baita.

5. Eta erresistentzia zibila aipatu dugunez, harrigarria da erresistentzia zibila aipatzen duten bakarrak (entzerronak, desobedientzia zibila, gose-grebak, manifestazioak, kateatzeak, karteltzeak,...) burruka harmatua hutsean kritikatzen ez dutenak edo ulertzen dutenak direla. Zeren eta biolentzia "datorren lekutik datorrela" kondenatzen dutenak, asko mintzatzen dira pazifismoaz, baina nik neuk behintzat ez baititut sekula horrelakoetan ikusten. Eta frogatzat. hor dauzkazue errefuxiatuen eskubideen aldeko kanpainan harturiko jarrerak.

6. Berriro gatoz Estatutura.

Lehenago hauxe esan zuten: "Koma bat kentzen badigute, independentzia esKatuko dugu". Gero ez bat, ehunka baizik kendu, ipini eta aldatu arren, "Estatutua lortu ahal zenik onena da" esanik, hor zehar dabiltza Moncloako kopia faltsua, Gernikako originala bailitzen saldu eta sartu nahiz.

Nik neuk Gernikakoa bera ere ez daukat egokitzat. Baina engainu hori salatu nahi nuke.

Labur esanik: Erreferenduan botatuko den Estatutua, Moncloakoa da, eta ez Gernikakoa.

Gauzak argi eta txokolatea lodi!

7. "Konstituzioa ez da onartu behar" Eta ez genuen "Joan daitezen, esan ezetz". Eta ezetz esan genuen. Ulertu dugu; ez gara tontoak.

8. Espainiako militar handi batzuren aurkako atentatuak egin ditu ETAk. Automatikoki, indar politiko batzuk —betikoak— arazo horik demokraziaren aurkakotzat kondenatu dituzte. Bale!

Ordea, indar berberok ETA kondenatzean, indar "faktikoen" erreakzioz demokrazia apur daitekeela esaten dute. Nortzuk apur dezakete demokrazia, ETAk ala indar faktikoek? Zertan gara, jaunak? A! Ahazturik neukan: Zer demokrazia?

9. Lanorduen galpenak kezkatu egiten ditu jauntxoak Grebak ekonomiaren hondamendia omen dira. Puntu.

Transformazio handiak gertatzen ari dira, ostera. Aurreko erreferendu eta hauteskunde-egunetan, alderdi asko kexu ziren, astegunez hospatzen zirelako: odoluste ekonomikoa zela eta abar. Puntu.

Orain, kasualitatez, urriaren 25a osteguna da. Eta guztiok pozik. Bale!

10. Eta abar.

Ramon Garai


40 urte eta gero...

Besteek eta Freirek diotena

País Vasco

— ¿En qué medida le preocupa la situación en el País Vasco?

— Me preocupa mucho en este momento el País Vasco, pero creo que en un plazo relativamente breve se irá consiguiendo una pacificación, una mejor convivencia y una mayor clarificación; todo eso contribuirá para que allí la situación del Orden Público se estabilice. Yo reconozco las dificultades que allí existen y que desde luego no podrán ser superadas en un tiempo corto, pero mirando el problema a medio y largo plazo soy optimista. Eso no quiere decir, que tal como está planteada la realidad presente, me sienta hondamente preocupado.

— Ustedes los militares suelen decir que cualquier situación por mala que sea es susceptible de empeorar, ¿no puede ocurrir eso mismo con la del País Vasco, dado como se van desarrollando las cosas?

— Por supuesto que cualquier situación es susceptible de empeorar, pero estoy convencido de que ésta concretamente del País Vasco, progresivamente irá mejorando, pero desde luego, insisto en que solución inmediata como muchos quisieran, no la tiene.

El Ejército y las autonomías

— ¿No tiene ese problema muy alerta y preocupado en general al Ejército?

— Sí, no hay duda, pero tal como le dije al principio, el Ejército sólo debe actuar cuando llegue su momento. Y ese momento es cuando las FOP no sean suficientes para atender y combatir la subversión. Pero de momento lo son.

— ¿Qué significa general Ibáñez, o que interpretación puede darse a lo que se publicó de que el Ejército se manifestaría respecto a los estatutos de autonomía?

— El Ejército no tiene porqué manifestarse respecto a los estatutos de autonomía y es a los políticos a quienes corresponde por completo esa responsabilidad. El militar y el político y cualquier español, lo que tiene que hacer es respetar la Constitución y todos estamos dispuestos a que los estatutos se resuelvan en ese marco constitucional.

— ¿No cederá nada el Gobierno frente a las reivindicaciones de las comunidades autónomas?

— En absoluto. El Gobierno respetará escrupulosamente la Constitución que es su primera obligación. Se puede ceder en lo que es negociable, pero en lo que no lo es, como el contenido de esa norma suprema, ahí no se puede ceder en nada.

— ¿Pase lo que pase?

— Pase lo que pase. La Constitución es sagrada.

— Señor ministro, ¿hasta qué punto le preocupa las minorías separatistas que existen actualmente en nuestro país?

— A mí lo que me preocupa es que esas minorías exiguas separatistas que existen puedan proliferar. Por eso hay que adoptar las medidas necesarias para que tal cosa no suceda.

— Pero a Herri Batasuna le han votado doscientas mil personas...

— De los que han votado a Herri Batasuna no todos los conceptúo como votos separatistas. Muchos militan en las más variadas tendencias, aunque siempre radicales. Por otra parte, los votantes en Guipúzcoa o Vizcaya, son del orden del 15 por ciento, en Alava no llegó al 10 por ciento y en Navarra no llegó al 5 por ciento. Lo cual demuestra que la inmensa mayoría no tiene nada que ver con el separatismo. De todas formas, aunque este asunto no debe dejar de preocuparnos, lo que no puede nunca es llegar a desmoralizarnos.

— General, ¿usted se identifica con todas las decisiones del Gobierno?

— Yo ahora pertenezco al Gobierno y por tanto, me corresponsabilizo con toda su política, como es lógico.

Mary MERIDA


40 urte eta gero...

Ordenu publikoa eta Estatutua

Ordenu publikoa, azken urteotan barna, diktadura frankista eta erreformapen demokratiko ustekoa kinkatan jarri dituen uki-harria izan da. Euskal Herria eta FOPak (Goardia Zibila, polizia harmatua, CPN-BPS) elkartezinak dira; FOPak edo gorputz hertsatzaileak zererako daude, hain zuzen ere: Langile eta herritar galdakizunetan zerbait zerikusi duen ororen hertsapenerako. Euskal Herria militarki okupatuta dago; zenbait sektorek hola, indar okupatzaile, deitzen ditu kontsekuentki.

Luze luze litzaiguke heriotze, hatzemate, mehatxu, jipoi, tormentu, polizi kontrol, arakaketa eta azken batez herri langilearen aurkako hertsapen kopurua kondatzea. Kasukorik larriena "Lege itxurapean ezkutaturik egotea da: Bandidaia Terrorismo kontrako lege dekretua, Talde Harmatuekiko legea, Hiritar Segurantzarako Legea, Sozial Arriskugarritasunerako Legea, Polizi Legegaia, Langilearen Estatutua.

Zer irtenbide ematen dio honi Madrileko estatutuak? Patxadaz irakurtzen saiatu al gara?

Madrileko estatutuak, bere 1. art. zera diosku: "Euskal Herria Autonomi Herrialde gisa eratzen da Espainol Estatuaren barnean... Konstituzioaren eta honako Estatutu honen arauera, berau oinarrizko eratze-legea duelarik". Ikusteko litzateke, alta, nola den tratatua bi idazkiotan: Konstituzioan eta Madrileko Estatutuan.

1.- Konstituzioaren Tratamendua

8.artikulua.- Indar Harmatuaren eginbideari dagokio: "...Espainiaren subiranotasuna eta independentzia, lurralde osotasuna eta araugintza konstituzionala zaintzea".

Espainol demokraziak lur, itsas eta aire armadak ditu azken gotorleku, bastiza gisa. Beraiek pentsa balezate lurralde osotasuna arriskutan dagoela, beren pentsamenduari jarraikiz ihardun lezakete eta jadanik dagoenaren legeztapenaren aitzinean egon gintezke: militar okupakuntza, menerakuntza, hots: 55.art.- Konstituzioaren 17.,18., 19. eta 20. artikuluetan edukirikako eskubide eta askatasunaren deuseztapena edo etendura aitzinikusten du honek.

Ez letorkiguke gaizki, haro frankistan Espainolen Foruaren 17. eta 18. artikuluak etenak zirela gogoratzea. Hau berau zehaztuko litzateke, edonoiz botere zentralak ezar ditzakeen lege organikoetan: halakoak baitira telefono kontrola, 72 ordutik gorako hatzematea, etxe arakaketa, abokaturik eza, galdeketa, higitze askatasunik eza, komunikapenaren sekreturik eza,... Honako guzi hontan ba gara saiatuak eta frogatuak Euskal Herrian.

104. Artikulua.-

"Indar eta Seguritate taldeak... bete behar bezala ukanen dituzte eskubide eta askatasun iharduntze librearen babestea eta hiritargoaren seguritatea garantizatzea". Ba dakigu zer den "Hiritargoaren seguritatearen legea": Estatuarentzako arriskugarri datekeen ororen hertsapena eta egozpena.

116. Artikulua.-

Alarma, salbuespen eta setio egoerak begiratzen ditu. Hitzak sobera dira!

148. Artikulua.-

1) Erkidego Autonomoek har ditzaketen konpetentziak alor hontakoak dira: 22. "Bere egoitzak eta instalapenak zaintzea". Lege organiko baten arauera xedatuko da hau.

149. Artikulua.-

1) Estatuari bakarrik dagozkio ondorengo alor hauk:

29.- "Asegurantza publikoa, lege organikoaren arauera eta Erkidego Autonomoen estatutuak jarraikiz sor daitezkeen ertzaintza ahalmenaz salbu". Honengatik beronengatik, hain zuzen, euskal indar politikoek Konstituzioari abstentzio egin edo "ez" esan zioten. Beste batzu aldiz, uztarpetik iragan ziren.

2.- Gernikako Estatutuaren tratamendua

Gernikako Estatutuaren lehendabiziko idazkian hau irakur zitekeen: "Polizia autonomoak babes juridikoa eta Ordenu Publikoa zaintzeko eginkizunetan ihardunen luke autonomi herrialdearen barnean, Estatuaren Seguritaterako indarrei komunitatez kanpoko edo gaindiko polizi zerbitzuak dagozkielarik.... dagokion Estatuaren Lege Organikoak ezarritakoaren arauera". (17. artikulua, 1. atala).

- "Euskal Polizia autonomoaren aginte nagusia Euskadiko Gobernuari dagokio"... (17. artikulua, 2. atala).

- "Estatuko eta Euskadiko gobernuen ordezkariek hainbana osatutako segurtasun junta bat eratuko da". (17. artikulua, 3. atala).

- Estatuak, Euskal Gobernuak berak hala galdaturik edo bere kabuz eskuhar lezake, segurtasun juntako kideetarik bi herenek onhar zezatenean." (17. artikulua, 4. atala).

3.- Madrileko Estatutuaren tratamendua

- Babes juridikoaren ordez, pertsona-ondasunen gerizapena jarria da; ordenu publikoa mantendu eta Estatuaren komunitatez gaindiko zerbitzuak, espainiar-arrotzen lurralde nazionaletik sarrera-irteeren eta harma-lehergaien kontrolera hedatuak dira.

- 17. artikulua, 2. atala, ez da aldatua.

- Polizia autonomo elea suntsitua da, Euskal Herriko segurtasun zerbitzu denaz bezanbatean, eta idazketa berrian Ordenu Publikoa (Ordenuzaingoa) bakarrik dago.

Hasiera batean, polizia autonomoak Arabako minoiek eta Bizkai-Gipuzkoako minoi-mikeleteek eratuta daude.

Estatuko segurtasun indarren eskuhartzeari dagokionez, interes orokorra larrikiro arriskaturik dagokeenean, Segurtasun Juntaren onarpena behar duelariK egitea gauza berria da. Bi herenen kopurua desagertua da eta gehiengo soia bihurtu da, gobernu zentralaren infiltraturen bat euskal gobernuan egotea aski delarik,Segurtasun Juntan gehiengoa lortzeko.

Hau aski ez badugu, Estatuko segurtasun indarrez bere kabuz iharduten ahal dute balizko premiatasun berezitan eta gobernu zentralaren erantzunkizun soilaren pean, geroztik Espainol Gorteei kontu eman behar dietelarik (terrorismo kontrako legearen arauera ere kontu eman behar zuten hiru hilabetero. Zertarako zen gauza?).

- 17. artikulua, 7.atala, guztiz berria da.

"Alarma, salbuespen edo setio egoerak aldarrikatzekotan, Euskadiko polizi indar guziak, delako egoerari dagokiokeen agintaritza zibil edo militarraren agindupean geratuko dira artez, gaiok arautzen dituen legeteriaren arauera".

- Azken ukaldia ematen digu laugarren bitarteko disposapenak, bertan jakinerazten delarik ezen "polizia autonomoaren buruzagitza indar harmatuei edo FOPei dagokiekeela eta Segurtasun Juntak, polizia autonomoaren gorputzen araudia, hornizioa, kopurua, egitura eta bilketa xedatuko dituela". Gogora dezagun Segurtasun Junta erdibana egina izanen dela. Hots! Harmatarako lizentzia Estatuaren eskutan egonen da edonola.

Hau ikusitakoan, zenbait indar politikoak estatutuari baietza eskatzen digu, lehenengo eta behin betiko idazketen artean ez dela funtsean aldatu dioskularik. Estatutuaren beste gai batzuren balioztapenik egin gabe, zera esatera obligatuta gaude:

 Eskolatugabeak gara eta beraz ez omen dakigu irakurtzen ala beste Estatutu batez ari gara mintzatzen. Bestela ezin uler. Diktaduraren 40 urteon eta multzatu dugun esperientzia ilunaren ondoan, nola eman dakioke txeke bat zuririk estatutu honi, ordenu publikoari dagokionean?

MIN


40 urte eta gero...

"Konstituzio projektuaren analisia"

 ANAITASUNAK, bere horrialdeetan agertutako edozein artikulua berrargitaratzea esku baitu, oraingo hontan argitaratzen du arras argigarri gisa, duela urtebete Euskadiko Ezkerraren erkide batek Konstituzioari buruz idatzitako artikulu bat. Irakurle, juzka ezazu zergatik ezin onar daitekeen, haren eritziz, Konstituzioan oinarritutako estatuturik.

5. Gobernua eta administrazioa

95garren artikuluan ba dago oharteraztea merezi duen lerroalde bat. Zerau dio berak: "El Gobierno dirige la política, la administración civil y militar..." Nola uztar daiteke hau 10. artikuluan indar harmatuei eman zaien nagusitasunaz?

Gobernuaren presidentea izendatzeko Bonn-eko Oinharrizko Legearen 65. artikulua ia hitzez hitz kopiatu da. Gobernuaren presidentea erregeak izendatzen badu ere ez dugu uste gehiengoaren alderdiak erabakitako huraxe ez beste inor izendatzeko posibilitaterik duenik.

101. artikuluak —administrazioaren alorrean— administrazioaren inguruko organoak kreatzeaz hitz egitean lurralde autonomoak ez ditu ezertarako ere kontutan hartzen.

Alkateak hautatzeko sistima, alternatiboa da: herritarrek nahiz zinegotziek hautatuko dute, baina guztiau balio gabe geratuko da Udal Hauteskundeetarako Legea onhartua delako. Eta Lege horren arauera alkatea zinegotziek hautatu behar dute (oker ez banago) gehiengo osoaren baietzaz. Eta gehiengo oso hori lortuko ez balitz, botu gehien lortu duen zinegotzia hautatuko litzateke.

6. Botere judiziala

115garren artikulua oso zalantzagarria da. Zera dio: "Los ciudadanos participarán en la administración de la justicia en los casos y formas que la ley establezca". Egia esan, Errepublikaren konstituzioko 103. artikulua hori baino askoz ere argiago zen, Epaimahaiak onhartzen baizituen.

7. Ekonomia eta hazienda

Lurralde Autonomoetaz ihardutean aztertuko dugu puntu hau.

8. Lurralde autonomoak

Lan guztian zehar esaten dihardugunarren, euskal prozesu politikoan konstituzioak ukango duen eragipena haundia izango dela esatea komeni da berriro ere. Eragipena, ez haundia bakarrik, baizik eta osoa, guztizkoa ere bai.

Ikustea baino ez dago; Euskadirentzako, edo agian Vascongadentzako autonomia zehazki adierazita dago konstituzioan. Eta konstituzioak ematen duena baino autonomia gehiago lortzea oso zaila izanen da, konstituzio beraren aldaketa bat tarteko ez bada behintzat, konstituzioa izanen baita Estatu Espainoleko legearen azalpen nagusia.

Geroago aztertuko dugu konstituzioaren erreformarako aurrikusten den sistima, eta erreforma hau egiteko bete behar den baldintza piloa ere ikusiko dugu.

Guztionekin behin eta berriro azpimarratu nahi dugu konstituzioak duen inportantziaz kontzientziatu beharra dugula. Eta bide batez, konstituzioa dela eta, burruka egiteko plangintza oso bat pentsatu beharrean garela. Hutsik egiteko beldurrik gabe esan daiteke konstituzioa une honetan, hauteskundeak, autonomi estatutua edo Udal Hauteskundeak berak baino ere garrantzitsuagoa dugula.

Horregatik behar beharrezkoa egiten zaigu basea eta herria kontzientzaraztea, euskal populuaren ahalik zatirik haundienak, Konstituzioa argi eta garbi errefusatzen duela adierazi behar du eta.

Eta ondoren ikus dezagun zertan den konstituzio projektuak lurralde autonomoei eskaintzen dien titulua.

Lehen lehenik esan beharrekoa zera da: euskaldunon, edo katalanen edo galegoen autonomia eta Andalusiakoa edo Extremadurakoa etab. maila berdinean jartzeaz guztiz errefusagarria dela, lehen hiru herrien nazio ezaugarria besteena baino argiagoa eta nabarmenagoa delako. Honekin ez dugu Andalusiaren edo Extremaduraren nazio nortasuna ukatu nahi, baina bai beste hirurena baino ahulagoa dela esan. Bestalde konstituzioak ez du lurralde autonomorik osatzen ez duten probintzietaz deusik ere esaten, baina senatuaren konposaketaz mintzatzean probintzia hauk lurralde autonomoetakoen parean jartzen dira. 59. arau iraunkorrean irakur daitekeenez.

Hildo beretik segituz, zetako aipatzen dira 2. artikuluan "nazionalitate" eta "erregioak" ondoren praxian maila berdinean edo probintzia hutsen mailan jarri behar badira.

Eta problema ez da non kopiaturik ez egotea. Ba da non ikasi franko federazioaren eta autonomiaren eta erregioaren eta abarren arteko diferentzia. Baina agian gure konstituzio mutilek lausoturik ditugu. 1936.eko sobietar konstituzioak ederki bereizten zituen Errepublika Federatuak, Errepublika Autonomoak, Erregio Autonomoak eta Barruti Nazionalak.

Konstituzio projektuak Lurralde Autonomoei —halaxe deitzen baititu— 22 artikulu ematen dizkie, hau da 128.etik 149.erartekoak, biak barruan direla. Eskutadatxo bat autonomia emateko zertan enplegatu horrenbesteko artikulu pila?

Eta noski, testu osoan ez duzu burujabetzarako eskubideaz hitz erdi ere aurkituko. autonomi eskubidea besterik ez da aipatzen.

Autonomi prozesuari ekiteko eskubidea, baldintza gogor batzu bete gabe ezin daiteke egin. Eta lehena honako hau da: autonomigai den lurralde eremuan hirutik bi udaletxek egin beharko dute eskaria, eta gainera udaletxe horietako jendetza zentsuak beti eman beharko du lurralde eremuko jendetzaren gehiengo osoa. Eta gainera baldintzok probintziaz probintzia bete beharko dira.

Halabaina hirugarren arau iraunkorraren arauera Vascongadei eta autonomiaurrekoa lortua duten beste lurraldeei autonomi ekimena jadanik jarrita dauden erakunde preautonomikoei dagokie. Nolanahi ere, eskatzen diren baldintzak 1931.eko errepublikaren konstituzioarenak baino hestuagoak dira.

Madrileko Gobernuaren, edo hobeki esan, konstituziogileen asmoak ulertzeko 130. artikulua da aparta ona. Artikulu horren arauera, Lurralde Autonomoen artean edozein laguntza moeta antolatzeko Gorteen baimena behar da. Eta baimen hori lege organiko baten bidez datorke, hau da, gehiengo osoz Madrilen onhartutako lege baten bidez.

Estatutua onhartzeko sistima 131garren artikuluan dator. Hona hemen bera:

1. Estatutu projektua laboratzeko Lurralde Autonomoko Parlamentarien Biltzarrea egiten da. (Absurdu bat dirudi autonomiarako ekimena udaletxeen eskutan egotea eta estatutuaren erredakzioa parlamentarien biltzarrenarenean).

2. Projektua onhartuz gero (gehiengo osoz gainera) kongresuko konstituzio batzordeari igorriko zaio. Batzorde horrek lurralde autonomoko biltzarraren ordezkaritza baten laguntzarekin erredakzioa aztertuko du. Horretarako bi hilabetetako epe bat du. Azkenik, behin betiko erredakzioa moldatuko da.

Baina orain dator gauza kurios bat. Laugarren arau iragankorrak zera dio: "Cuando se remitieren a la comisión constitucional del congreso varios proyectos de estatuto se dictaminarán por el orden de entrada en aquel y el plazo de dos meses a que se refiere el art. 131-2.º empezará a contar desde que la comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido".

Ikus daitekeenez, bi fase edo jartzen dira. Lehen fasea estudiatzeko da, eta ez du eperik, beraz komeni ez diren projektuak sutara ere bota daitezke, eta bigarrena erabakitakoa da; eta horretarako bi hilabete daude.

3. Bi batzordeak akordio batetara heldu ondoren, heltzen badira, projektua, berari dagokion lurraldean, erreferendun bidez, botatu egingo da.

4. Erreferenduma onhartuz gero testua Gorteetara eramango da, eta bi Ganbarek, bil daitezeneko bilera batetan, berretsi egingo dute.

5. Gorteek berretsi ondoren Erregeak onhartu egingo du eta lege gisa aldarrikatu.

3garren puntuan bi batzordeek —lurralde autonomoko parlamentarienak eta konstituzioarenak— akordiorik lortuko ez balute, estatutu projektua Gorteetara eramango da lege projektu gisa eta projektu hau Gorteetan onhar daiteke, ala onhartu gabe gera. Onhartua izango balitz, aurreko kasuan ikusi dugun bide berari lotuko litzaioke.

Estatutuaren edozein erreformak, onhartzeko, egin duen bide bera berregin beharko du. Eta erreforma lurralde eremuaren mugetaz balitz, prozesuak 129. artikuluan aurrikusten den eta goratxoago aztertu dugun udaletxeen sistima egin beharko luke.

Lurralde autonomoeri ahalmenetaz hitz egiten hasi baino lehen, interesgarria izanen da esan berri ditugunetaz iruzkinen bat edo beste egitea. Projektuak dioenez, autonomiaren erakuntza instituzionala Biltzarre batetan, Gobernu Kontseilu batetan eta Presidente batengan oinharrituko da. Beraz, lurralde autonomoek judizial alorrean ez dute botere izpino bat ere ukango, beste era batetara esanez, ez dugu justizia hauzitegi autonomorik ukango.

Indarrean egon zen 1936.eko estatutuak bere Euskal Hauzitegia zuen. Oraingoan berriz ez dugu horrelakorik. Eta 1936.ekoa ukan ditugunen artean gogoratuena delako aipatzen dugu.

Biziki kezkatzen gaituen beste puntu bat administrazioaren erakuntzari dagokiona da. Dirudienez ministraritzen probintzietako ordezkaritzek (Haziendako, industriako, merkataritzako eta abarretako ordezkaritzek) zutik iraungo dute.Eta zer esanik ez gobernuari zibiletaz (Guztionetaz ezer esaten ez bada ere, horixe ematen dute aditzera 101., 134., eta 142. artikuluek). Madrileko boterearen ordezkaritza guztiok koordinatzeko Gobernuak ordezkari bat izendatuko du. Eta haren lana estatuan zehar barreiatutako Gobernuaren boterea administrazio autonomikoarenez koordinatzea izanen da. Baina, erakunde autonomo berek ez ote dira ba, zer guzti horietarako gauza, Madrileko Gobernua gainean ukan gabe ere?

Eta ondoren, konstituzioaren arauera nori ez dagokion ikusiko dugu. Esan beharrekoa da oinharri batzu jarri direla hasiera hasieran, baina berehala mugatzen direla estatu zentralari dagozkion zereginak. Aurrena, oinharri jeneralak ikusiko ditugu, eta gero hauk apartatu ahala, lurralde autonomoei dagozkienaz. (Metodo honen arrazoia guztiz sinplea da: Estatuari dagozkion zereginak aztertu ondoren lurralde autonomoei geratzen zaizkienak hutsaren hurrengoak dira. Honela eginez paper mordoxka gordetzen dugu beste batetarako).

Oinharri orokorrei ekiten diegu, bada. 137garren artikuluaren arauera, konstituzioak estatuari espresuki ematen ez dizkion administrazio alorreko gauzak lurralde autonomoen kargu gera litezke, lurralde bakoitzeko estatutuaren arauera. Baina kontuz! Lurralde autonomoetako estatutuek espresuki jasotzen ez dituzten zereginak beti estatuaren zeregintzat joko dira.

Lurralde autonomoek hartzen dituzten zereginak, errepublikako konstituzioak eman zituenen aldean oso kaxkarrak dira. Beraz, oraingoan ez dugu 1936.ekoaren parera ere sikiera helduko den estatuturik lortuko.

Lurralde autonomoei ematen dizkien zereginak alor hauetara mugatzen dira: nekazaritzara, abeltzantzara, oihar aberastasun, industria, barneko merkataritza, lurralde ordenamendu, hirigintza, etxagintza, kultura, kirol, turismo, joko eta ikusgarrietara, hezkuntzaren zati batetara, trenbide, garraio, obra publiko eta uraren eta argi indarraren probetxamendura.

Bi gaik merezi dute bereziki komentatzea: ordenu publikoa eta hezkuntzak, eta berauetaz ihardungo dugu orain.

Ordenu publikoaz, konstituzio projektuak, bere 138. artikuluKo 29. lerroaldean hauxe dio zehatz-mehatz: "El orden público, sin perjuicio de la posibilidad de crear policías territoriales que coadyuven al sostenimiento del orden público en la forma que se establezca en los estatutos"... halegia, estatu zentralaren ardurapeko gauza da. Lerroalde honetaz nahiago dugu iruzkinik ez egitea.

Hezkuntzaz, berriz, 138.eko 30. lerroaldean estatu zentralaren eskutan daudela dio: "Los requisitos de expedición y homologación de títulos y convalidación de los estudios académicos y profesionales". Eta gerotxoago 139. artikuluko 4. lerroaldean: "En cualquier caso el estado podrá crear y mantener directamente, con independencia de las competencias que puedan asumir los territorios autónomos, cualquier tipo de centros docentes". Euskadik bere hezkuntza euskaraz planifikatzeko duen beharraz zer esango duzu lerroalde hau irakurrita?

Baina murrizpen guztiok, guttitxo izan edo, nonbait, eta 139. artikuluko 3. lerroaldeak zera dio: "El estado podrá dictar leyes de bases para armonizar las disposiciones normativas territoriales, aun en el caso de materias atribuibles a la competencia de los territorios autónomos, cuando así lo exija el interés general".

Euskararen etorkizuna oso arriskutan jar dezakeen beste murrizpen bat, eta bidenabar euskararen ofizialkidetasuna pikutara botatzen duena zera da: 140. artikuluko 2. lerroaldea. Zera dio lerroalde honek: "Ningún territorio autónomo podrá adoptar medidas que directa o indirectamente, obstaculicen... o limiten el derecho de los españoles de establecerse en cualquier parte del estado y ejercer su profesión, trabajo o cualquier otro tipo de función pública". Beraz, Euskadin lan egingo duten funtzionariei, esaterako, ezingo diegu euskara jakitea ere eskatu zeren hori konstituzioaz kanpoan egongo bai litzateke. Nola, arraio, lortuko dugu horrela euskararen normaleztapena?


Nazioartekoa

Portugal: iraultzatik, abenduko hauteskundeetara

Zenbat esperantza ez ziren piztu hainbat lekentan 1974.eko apirilean, Portugaleko armadak "krabelin gorrien iraultza" egin zuen momentuan! Diktadura bat botata, aurreko urteetako erregimen ilunarekiko loturak apurtuta, ezezagunaren bideak zabalik, lehenago pentsagaitz zitzaizkien hainbeste gauza posible eginda!

Portugaleko egoera ekonomikoa erabat txarra zen momentu hartan, zeren diktadurako gobernuak ez baitziren batere arduratu zegoenaz hobeagotzeko, edo eta bide berriak zabaltzeko ere ez: portugaldarrak milioka zeuden atzerrian lan egiten, etxean ez baitzuten zer jan, nekazariak oso pobreki bizi ziren, lurrak ez baitziren beraienak; beste aldetik, industria ez zen handia eta zeuden apurrak guztiz modernizatu gabe.

Laster, "erreforma agrarioa" egitera pasatu zen, hots, lurrak nekazarien esku tara joan ziren, eta lur-talde bakoitzaren langileek, normalki, explotakuntza kooperatiba gisa eratu zuten. Herria armadaren alde agertu zen bereala, egoera berriaren posibilitateak oso argi baitzeuden; baina orduko mugimenduan, inoiz ahaztu behar den zerbait jaso zen: kolpea armadak eman zuela, herriak horretan, eta hasieran gutxienez, inolako partehartzerik eduki ez zuela. Beraz, jendearen jarrerak, sarritan, beste zenbait entzutearen entzuteaz sortu ziren, eta gehienetan, hasierako erreakzioak intuitiboak izan ziren soilik.

Lurrak ba, hango langileen eskuetan geratu ziren, ez Portugal osoan, baina bai zati handi batetan, eta batez ere zentroan eta hegoaldean, han PCP-ren indar eragilea izan zelarik.

Hirietan eta industrigunetan, pausua berealakoa eta dudarik gabekoa izan zen: kolpea eman ondoren, hiri guztietako giroa jaia zen, jende guztia militarren karroetan igonda, kalean, algaraka, kantatzen,...

Laster, eta militarren zuzendaritzapean, konstituzio berria edukiko zuen Portugalek; Konstituzio hori beste mundu batekoa izan ez arren, nahiko posibilitate ematen zuen.

Alderapen bat egiteko, konstituzio hura Espainakoa baino askoz zabalagoa zen puntu askotan.

Hauteskundeak egin ondoren, eta nola sozialisten alderdi botu gehien lortu zuena izan zen, beraiei eman zien Errepublikako lehendakariak gobernu eratzeko enkargua. Gobernu honek, Mario Soares-ena halegia, denbora luzetxoa iraun bazuen ere, nahiko ondorio txarrak ekarri zuen, eta hola esan daiteke talde guztien kritika gogorrak jaso zituela; adibidez, aurrean PCP-ek nahiko eragina eduki bazuen, gero, politika ofizialetik kanpo ikusi zen; sozialisten politika, eta hau itsua ez denarentzat aski argi dagoela uste dut, ez zen "oso" ezkertiarra zeren iraultza ondorengo anitz lorpen deuseztu egin baitzuen, hala nola, okupaturik izan ziren lur asko, lege berriei jarraiki, lehenagoko jabeentzat izan ziren berriz, guztirik izan ez bazen ere, partzialki bederen; etab.

Gobernu horrek inoren kontenturako ez izanik, eta Errepublikako lehendakariarentzat ere ez, beronek, gobernu horren jausketaren ostean, gero eta beraren alde gehiago agertzen ziren gobernuak: edukitzera saiatu egin da, eta herri honen politika gero eta gehiago eskumarantz joan da. Beraz, nahiz eta ezkerreko alderdien botoak baturik erdia baino gehiago izan, gobernu guztiak eskuinekoak edo zentrokoak izan dira ordutik hona, eta horrela, Portugaleko herriaren lorpen demokratikoak bost urte hauetan handitu beharrean, gutxitu egin dira.

Honelatan, momentuan ondoko egoeran aurkitzen da Portugal: Eanes lehendakariak, uda honetan, eta agian jendearen jarrera ona lortzearren, emakume bat, Lurdes Pintasilgo, izendatu zuen lehen ministroa izateko; dena dela, beronek eraturiko gobernua behin-behinekoa da, zeren biltzarrea jadanik disolbituta baitago, eta hauteskunde legislatiboak abenduan edo izango diren.

Hauteskunde horiei begira zera galde dezaiokegu geure buruari, ea zer irten daitekeen, eta ez bide horretatik zer espero ahal den etorkizunerako. Portugaldar askok pentsatzen dute ez dela abenduan ezer aldatuko, hots, ezkerra banaturik aurkeztuta, inork ez duela lortuko gehiengoa, zeren nahiz eta, orain, eskuineko bi alderdi handiak, CDS eta PSD halegia, "Aliança democratica" delakoan baturik egon, ba dirudi hauteskundeetara bakoitza bere aldetik joango dela; beraz, inolako batuketarik ematen ez bada, sozialistek izango dituzte boto gehienak (baina erdia baino gutxiago) lortuko dituztenak. Gero "Aliança democratica"-ren bi alderdiak agertuko dira, eta gero, PCPa. Bestelako alderdien kopuruak ez dira inolaz ere garrantzizkoak izango, eta beraz, ez dute horiek ere ezer aldatuko.

Eta honelako erresultatu batetara helduz gero, zer? Eanes-ek, berriz, gobernua eratuko du, edo berdina dena, lehen ministroa izendatuko du; inolako taldek gehiengoa lortuta edukiko ez duenez gero, berak nahi duena egingo du. Jende askok Portugalen, zera pentsatzen dute, "Aliança democratica"ren bi alderdien artean nahiko boto ateraz gero, (eta argi dirudi, nahiz eta beraiek esaten dutena bezainbeste izango ez dela espero), horiek eratuko lukete gobernua; baina hori ere dudazkoa iruditzen zait, zeren bi alderdien lehendakariak, Sa Carneiro eta Freitas do Amaral, nahiko indartsuak izanik, nork utziko dio besteari lehen ministro izatearena?

Oraingoz, jende guztia hasi da hemen hauteskundeetaz hitz egiten jadanik. Alderdi guztien makinaria osoa martxan ipiniko da, baina Portugal-ek oso atzean utzi du "iraultzen" denbora. Behin herri honen esperientzia esperantzagarria hainbeste jenderi iruditu bazitzaion, ea orain, zerbait ikasteko balio duen.

Maria Jesus Esteban


Elkar Ikuska

Lejoa: Unibertsitateko lehen kurtsoa euskaraz

Poz handiz jakin dugu, 1979-80 ikasturtean Lejoako Zientzi Fakultatean ikastaldiak euskara hutsez eman ahalko direla OFIZIALKI lehenengo ikasmailan.

Berri horrek euskal kulturaren hazkunderako eta batzuk amesten dugun Euskal Unibertsitatearen sorrerarako eduki dezakeen garrantziaz jabeturik, iniziatiba hori bultzatzen duten ikasle-irakasleengana jo dugu, elkarrizketa bat edukitzera. Hona hemen esanikoen laburpena:

— Klaseak euskara hutsez eman nahi dituzuela entzun dugu. Hori egia al da?

— Ba, bai. Horrelako sinple eta erraza da planteiamendua: lehenengo kurtsoko bost asignaturak euskaraz ematea.

— Horretarako irakasle egokirik ba al duzue?

— Noski; bestela zela demontre egingo genuke ba? Behar bada, hau entzutean harritu egingo zara: gure Fakultatean euskara dakiten hamazortzi irakasle daude gutxienez. Eta beste pilo bat sartuko lirateke aukera balute. Dena den, hamazortzi horietarik, alfabetaturik daudenak dozena bat dira. Baina lehenengo kurtsorako bost baino ez ditugu behar. Beraz, oraingorako, soberan (?)...

— Egia esan, harritu egiten naiz: Unibertsitatean ere euskara egin daitekeela ikusten da, Suarezen eritzia gorabehera. Eta gerora begira, zertzu aurrikuspen dituzue irakasleen aldetik?

— Begira! Azken urteetan hainbeste euskaldunek bukatu dituzte beren ikasketa ofizialak. Hauetariko batzu atzerrira joan dira, zientziaren aldetik beren buruak prestatzera, gero hona etortzeko asmoz. Orain momentuon ere, hiruzpalau irakasle euskaldun prest leudeke Unibertsitatera sartzeko, baina kontratuen problema dago. Edozertara, gure eritziz, gero eta irakasle euskaldun gehiago egongo dira. Egon behar lukete behintzat.

— Tira, tira! Irakasle batzu ba daudela dakusagu. Ostera, arduraturik nago. Euskaraz izatean, irakasle onak izango direnentz, halegia.

— Betiko kalitatearen kezka. Lasai egon alde horretatik. Erdaraz, besteak bezain onak izan dira. Eta euskaraz ongi trebaturik baitaude, zeren azken urteotako UEUetan parte hartuz, praktika handia hartu baitute.

— Oztopoak baino ez ditudala ikusten esango didazue. Hala ere, deabruaren abokatuarena egin nahi dut elkarrizketa honetan. Ea ba! Irakasleak ba dituzue. Ostera, Klaseak emateko beste gauza asko behar dira (liburuak, materialea, ikasleak,...) Horietaz zer diozue?

— Materialeari dagokionez, pozez diogu, gauza asko ditugula. UEUren bidez, liburu mardulak argitaratu ditugu, bertan Fisika, Kimika eta Biologiazko programa ofizialetako gaiak erabat garaturik ditugula, Matematikan ez dugu oraindik materiale osoa prestatu, baina oso aurreraturik dago. Eta Geologian orain arte pixka bat atzeraturik egon bagara ere, jadanik talde bat ari zaigu lanean, apunteak prestatzen.

— Ikaslerik izango al da?

— Horrek kezkaturik gauzka. Hogeitamar inguru edukitzea komeni zaigu. Gaur arte (1979-IX-24), 22 apuntatu dira. Oraindik aste osoa dugu matrikulatzeko. Beraz, nahiko ongi geratuko garela dirudi.

— Bukatzeko. Agintari ofizialengandik laguntza izan duzue?

— Egia esan, oraindik ezin dezakegu gauza handirik esan. Kurtsoa bukatzean mintzatuko gara. Hala ere, alde batetik oztopo berezirik ez digutela ipini esan behar dugu, nolabait guk geurea egin dezagun utziz; eta horrela, talde ofiziala egin ahalko dugu. Baina bestetik ez dute medio berezirik (ekonomikoak, kontratu berriak,...) ipini, eta alde horretatik, gure egintza mugaturik geratuko da, neurri batez. Dena den, gure eritziz, gauzarik inportanteena ofizialki hastea da. Eta hori egiten utziko gaituzte.

— Ea ba lortzen duzuen! Zorionak eta aurrera, egintza hori zentru guztietara hedatuz!

Txepetxa


Gaiak. Kultura

Handikeriaren kontra nortasuna

Geure gizarte kutsatu honetan, beti arduratzen gara gauzen handitasunaz eta ez kalitateaz. Eta erizpide horren bidez, handitasunak mugatzen eta zertzen du inguratzen gaituen ororen baliotasuna.

Jadanik mundura jaio garenetik beretik, bizi-lege baten prozesu orokorrean murgiltzen gara eta nahi-ta-nahi-ez hazi egingo gara.

Haurtasunaren ezaugarriak ezabatuko dira eta, heldutasuneranzko bideari izango gara jaurtikiak.

Ados edo kontra gaudeke, ez dugu ezertxorik aldatuko baina. Haragiak ez du baimenik behar bere gosea elikatzeko, eta baldin elikadura galerazten badiogu, bere hilkortasunean, bizirik eta handituz jarraitu du. Zeren eta loditasuna, zabalera, goiera, etab.; ez dira gure sortze-ahalmenaren ideiak baizik, baina energiak bizi-bizi dirau eta handituz (zentzu bitxi bat hartu gabe), beti transformatuz.

Agian geure izatearen beraren barnean, aurki genezake handitasuna —edo handikeria— handiesteko joera.

Eta gehienetan, sopindu egingo dugu geure burua bide horretantxe.

Handikeriaren belatzak, herri asko sorgindu du historian zehar, eta franko hil ere.

Baina ezin herriei errurik bota, herriak herrikidez osatzen baitira; eta, hortxe hasten da gatazxka, gizonaren baitan. Gizona, gizonak berak zapaldurik. Norberekeria nagusi izatean indarra garaile. Norgehiagoketa sutan dago, eta sugarrak busti beharrezkoak dira.

Gutxitxorako balioko digu, negarraldi antzutan erortzeak; historiak eginik ditu bereak, eta konformakor izatean datza iraun ahal izatea.

Hor dugu geure historia, Euskal Herriko historia samina. Zergatik holakoa? Gure arbasoek ez zuten ezagutu borroka mingarria baizik, berezko nortasunaren aldeko borroka; eta nahiz eta bataila asko galdu, oraindik ikus dezakegu, behinik behin, geure milurteko kultura bizirik. Batez ere hizkuntzaz, euskaraz, isladaturik.

Gaur egun ere, etengabeko gataxka horren jarraitzaileak gara, eta ez dirudi laster izango duenik azkena.

Herri txiki (geografikoki) batetan gaude kokaturik, baina horrek ez dakarkigu atzerapenik, abantailak baizik.

Gure txikitasunak berak bortxaturik, denok bihurtzen gara eguneroko gertaeren partaide eta lekuko; zuzen-zuzen oratzen ditugu Euskal Herriko lurraldeetan zorhitzen diren fruitu guztiak. Herririk gehienetan ez bezala, pozarren aldarrika dezakegu geure geroa eratzen ari garela.

Ez dut honekin esan gura, bestetan ez dutenik borrokarik eramaten, ez zaienik berea axola, ez, baina ez dute guk beste parte-hartzerik.

Euskal arazoaren ordezkariak, ez daudeke palku eskergatan; ez dugu telebistaren beharrik (eta barka nazatela) geure kantariak, politikariak, etab., ikusi ahal izateko. Noiznahi eta nonahi izango dugu ikusteko eta entzuteko abadagunea.

Esanik dudana, beharbada har liteke kontradikzio moduan, baina ez dut adierazi gura, mutu eta itsu iraun beharko dugunik, baizik eta ERNE! Geure abantailak ditugu, baina horrek ez gaitu hitzontzien amaraunetan sartu behar.

Handikeriaren kontra, baliagarri zaigu geure ttikitasuna, arlo guztietan partaide izateko ahalmena eskaintzen baitigu (ahalmen barregarria apika).

Eta, lehenagoxe diodan legez, ez dugu behar galderen trikimailuetan jausi, galdurik baikaude horretara.

Jakinez bai, baina gehiegi barneratu gabe, utzi diguten emaitzarekin jarraitzean datza gure NORtasunaren iraupena, Euskal Herriaren NORtasunaren iraupena.

Euskal Herri nortasuntsu batetan nortasuna irtengo da garaile.

Karlos Santisteban


Bihotzaren otoitza

"Otoitz egizue gelditu bagarik" (I Th. 5 17).

Paulo Apostoluak kristauoi agindu zigunetik, ez da hitzok zintzo-zintzo betetzen salatu denik falta izan. Batez ere Orthodoxian, Ekialdeko elizetan. Paulo izan ezik, Jesus Kristo bera, Lukaren Ebangelioaren arauera, etengabeko otoitzaren beharra biziki erakuste arren, juje dongea eta alarguntsaren parabolaz baliatu zen: "Otoitza beti egin behar dela aspertu gabe, ta ipui hau esan zien" (Luk 18 1-7).

Delako etengabetasun horrek begi hutsez ezina dirudi: nola otoitz egin "Etengabe" lo egingo bada, idatzi egingo bada. Metroko zaratan murgilduta txartela eros egingo bada...

Edozein egoeratan arima Jainkoari atxikitzea ahala dela probatu digu hainbat fraidek eta laikok. Artikulu hontan, Ekialdeko zenbait lurretan ikusi eta irakurri dudanez, gogo-arazo honi zernolako irtenbide ematen zaion azalduko dizuet, laburki bederen, gaia oparo xamar da eta.

Otoitz mota hau Jesusen laguntza etengabe eskatzean datza eta, "Jesus" en otoitza izendatu da... Delako errepikatze horrek Apostoluen Ekintzetako bertsikulo batetan ditu bere sustraiak: "Eta Jainkoaren izena aitortzen duena onik aterako da" (Ap. Ek 2 21). Eta, haria luzatuz gero, Testamentu Zaharreko zenbait igarlegetan ere bai: "Jaunaren izenari dei egin dagioenak onik irtengo dira (Joel 3, 5).

Historiari bagagozkio ordea, lehenengoz VI garren mendeko Sinai mendiko bakartegietan eta gero Athosekoetan aurkitzen dugu, Orthodoxiaren beraren bihotz-muina bilakatzeraino (1) "Jesu Kristo Jauna, Jainkoaren semea, erruki zakizkit niri pekatari" da errepikatzen den formula. Bistan denez, publikanoaren otoitza da (Luk 18 13).

Jatorrizkoa, ordea, Ekialdeko Liturgiek oparoki derabilten "Kyrie eleison" hura izan ei da, Eremuko Aitengandik datorkiguna hain zuzen. (2)

Ulertzari onari hitz gutti. Zein ulertzari hobeagorik Jesus baino? Hori dela eta, ezarian ezarian formula "Jesus" batetan laburtuz joan da.

Ondo dagoela esango didazue, baina horrenbestez ez dugu aipaturiko etengabetasuna lortzen. Jesusen otoitza berriz "non-nahi, noiz nahi, erabil daiteke: elizan, lo-gelan, kalean, bulegoan, lantegian, ibiltzen ere bai". (3)

Bere sekretua, gure bizitasunaren erdian, bihotzean hain zuzen espiritua kokatzen datza, ezpainetan hasita bihotzean bertan sustraitu arte. Horregatik deritza bihotzaren otoitza".

Mendeetan zehar gogo-maisuengandik joan dira ikasiz bihotzaren otoitza erabili dutenak. XIII garren mendeko azken urteetan eta erabat XIV garrenean ezinbesteko jakingarri batzu idatzi egin ziren. Danak bildurik, gaur egun MJ Gouillard-ek "teknika" bat idazteraino heldu da. Hara: egunsentian eta batikpat ilunabarrean gela lasai eta ilunean sartu (4). Zizkilu baten gainean eserita, aurreruntz makurtu egiten gara, mazail-ezurra bularrean aurka tinkatuz, hots, gorputza borobilduz. Bularrean, sorbaldan eta garondoan miñik nabarituz (5). Masail-ezurra bularraren aurka tinkatzeaz aski badugu, ikuspena izango da borobil honen azken kate-begia, zilborrari begira hain zuzen. Jarrera bera sinale bat da, sakramentala da nonbait, gizaki osoa bihotzean datzala adieraziz. Arimari dagokionez, garrantzi handikoa da gogoaren barruraketa, gogoa bihotzeraino jeitsi-araztea arnasketa medio delarik.

Gainera gorputzaren borobiltzeak berak arnasketaren gordetzea dakar.

Arnasa eutsi egiten da, ahal luzaroen otoitzaren hitzak esaten ditugula. Gero haizea bota, ezpainak hersten ditugula. Bigarren urrats batetan, gorputzaren jarrera zailari esker, aiseago barruratzen da otoitza... Hortaz, arnasaren joan-etorria moteldu egiten da. Orduan hitzak ezarian ezarian desagertu egiten dira, ezabatu: barrutik dario otoitza otoizlariari. Egun zoriontsu batetan, ekin eta ekin, geure gogoak Espiritu Sainduari egoitza eskein ahalko dio eta hitzaren beharra desagertu egingo da. Lanean, loatan, bihotza otoitz egongo da: etengabeko otoitzean, halegia.

Metodo hau, esan dugunez, antzinakoa dugu. Ez dateke beraz, orain lehen bezain egokia, gaurko bizitzaren tirabirak eta "stress" a kontutan hartuz gero.

Hori dela eta, Olivier Clement-ek dioskunez, Ekialdeko gogo-maisu gehienek otoitza indarrez, boluntarismo hutsez, bihotzeraino jaitearazteari ez deritzote komenigarri. Ez eta bular-garondoko miñari: aski bekigu arnasketaren erritmua.

Horrenbestez uzten dugu irakurle pairakorra. Beste une batetan otoitz mota honekin ikusi handirik dituen beste bi gaietaz mintzatuko zaigu: Philokarlia eta Errusiar erromesaren historioak.

Borja Barandiaran

1) H de B "La Priere du coeur" dans Messager de l'Exarchat, 5 rue Petel 75014 Paris.

2) J. Meyendorf "S. Gregoire Palamas et la mystique orthodoxe". Ed. du Seuil 1.959.

3) La priere de Jesus Un moine de l'Eglise d'Orient Chevetogne Le livre de vie 72 pag.

4) Calliste et Ignace Xanthoupouli Mèthode et règle d'étaillée. Gouillard p. 124.

5) Gregoire le Sinaite. De la vie contemplative Gouillard p. 183.


Gaiak. Zinema

Donostiako XVII Zinemaldia salbatu egin da

Zinemaldi hau zelebratu izatea mirakulutzat kalifikatu izan du Luis Galparsoro antolatzaileen ordezkariak, "zinemaldia salbatu egin dela uste dut" esaten zuen azken egunean balantzea egiterakoan. Eta hain zuzen, aurtengo udaberrian oraindik deus ere egin gabe zegoen, hiru hilabetetan antolatu behar izan da guztia, presaka eta hesturaka, gauza asko inprobisaturik eta beste batzu ahalegin handien ondoren hatzemanez. Azken orduko aldaketak ere ez dira falta izan. Edozelan ere, orohar, esan daiteke aurtengo zinemaldia salbatu egin dela, datozen urteetako iraupenaren haria oraindik ahula gelditzen den arren.

Balantze bat sailei begira

Zinemaldiaren balantze bat egiteko begiratu egin behar da sail bakoitzeko filmeen kalitatea, sail bakoitza oso autonomoa izan dela kontuan izanik. Esan daiteke sail ofizialean, hau da, konkurtsukoan filmeak arras eskasak izan direla (filme vedett-ak konkurtsutik at eman baitira: "Apocalypse Now" eta "Il Prato", "Manhattan" eta "Bertolucci-ren Hilargia", eta saiatu beharko litzatekeela filme hobeak ekartzen. Saria filme errusiarrari eman zitzaion aurreko urteetan bezala, baina hau beste kontu bat da...

Sail interesgarri bat izan da errealizadore berriena, hau da, zuzendariaren estraineko filmeena. 1974.ea festibala zabalago egiteko sortutako sail hau normalean kalitate eskasekoa izaten den arren, aurten filme arras interesgarri batzu ikusi ahal izan dira. (New Old, Gamini, Una emozione in piu...) Bestalde, aurtengo sekzio informatiboa ez da izan ez gloriosa ez malerusa, baina "Moliere", "Salmo Gorria", "elurreko gatza" eta beste filme batzu oso interesgarriak izan dira.

Taviani anaiei buruzko sailean italiar anaia bi hauen zinema gehiena ikusi ahal izan da, batzutan bertsio orijinalean eta subtitulurik gabe, baina, orobat, ondo. Aipamen berezi bat merezi du, bestalde, Trueba zinetokiak eta bertan eman den arte eta saio sailak, filme arras onak eta gainera, sarrera merkeagoa.

Nazionalitateen saila lehen aldiz antolatu da aurten, dohainik zen sarrera C.A.M. aretoan, eta arrakastaz hasi, ere. Askatasun nazionalen alde burrukatzen diren hainbat zinema autoktono ikusi ahal izan ditugu, egitura komertzialetan ikusi ezin daitezkeen filmeak, kortometraiak gehienak baina oso interesgarriak, alderdi etnikotik nahi marjinaltasun aldetik.

Haurrentzako eta jubilatuentzako sailak ere dohainik ziren eta esperientzia positibotzat har daiteke. Azkenekoz herri eta hauzotan eman izan diren filmeak aipa daitezke, esanez Gipuzkoan barrena eta Nafarroan ere apur bat, arrakasta handi batez, eraman izan direla pelikulak. Sail hontako ikusleak 40.000 izan omen dira. Ez da gutti.

Zinemaldiaren kategoria eta iraupena

Nabarmena da Donostiako zinemaldia frankismopean baino ahulagoa dela egun, orduan multinazionalek eta gobernuak laguntzen zuten, orain herritartu den heinean galtzen ari da nazioartekotasuna eta goimailako prestijioa. FIAPF erakundeak ultimatum bat bota zuen, aurtengo edizioaren ondorioen arauera konfirmatu ala kenduko zitzaiola A delako kategoria. Ba dirudi mantendu egingo diotela nazioarteko kategoria hau. Baina behar bada Donostiako zinemaldia espezializatu egin beharko litzateke zine moeta batetan, arte eta saioan adibidez.

Bestalde, zinemaldia antolatzea lan erraldoi bat da. Ez hiru hilabete eskasetan, baizik eta urte guztian zehar lan egin beharko luke talde zabal eta espezializatu batek. Beharrezkoa da, guztiko zinemagintzetan gertatzen dena ezagutzea, leku guztietan eta maila guztietan, eta horretarako kasik espia bezala ibili behar da kontinenteetan barrena.

Datorren urtean, bada, izanen da XVII Zinemaldia. Agian, derrigorrezkoa omen baita, jarraituko dute geurtz ere Victoria Eugenia-ren atariko sesio aristokratikoek eta saiatzen denik baldin bada edizio hobe bat izanen dugu, salbatzea ez baita nahikoa.

J.S.

APOCALYPSE NOW

Francis Coppola

Zinegilearen helburua norbere ametsak birsortzea ikuslegoak ikus eta beregana ditzan. Hau esaten zuen Francis Coppola-k eta bere filmeetan hauxe ikusten da bere azkeneko "Apocalypse Now" hontan agertzen denez.

Berrogei milioi dollar gastaturik egin izan da filmea, baina esan daiteke espektakulu epiko harrigarri eta xarmangarri bat lortu dela. Vietnamgo gerlan kokaturik. abenturazkoa eta drama psikologiko bat ere ba da aldiberean.

Istorioa hau da. Willard kapitainak agindu bat hartzen du, Kurtz koronela erotu egin dela eta Vietnamgo oihanetan barrena joan behar duela bere bila hiltzeko. Frontean zehar hasieran, eta gero leku bakartietatik egiten du bidaia hibaian gora. Baina bidaia Kurtz-en bila ere baina bere buruaren bila ere bada, barne-bidaia baten antzera.

Joseph Conrad idazle polakoaren "Ilunpeetako bihotza" delako nobelan inspiraturik dago filmea. Fotografia, batez ere bigarren partekoa, xarmangarria da, Bernardo Bertolucci-ren "Hilargia" filmeko fotografo berdinarena, hau da, Vittori Storaro. Musikaren egileak Francis F. Coppola bera eta bere aita dira, Carmine Coppola. Esan daiteke filmea ikusgarria dela, baina hortik aurrera esaten hasiz gero hitz asko beharko lirateke azaltzeko. Gerlaren kritika erabateko bat da, abenturazko zinea, erotasunari buruzko eta heriotzari buruzko erreflexio bat, opera harrigarri bat.

Zinema espektakulu eta narrazioa bada, hauxe da aspaldian ikusi den filmerik onenetariko bat.

EL PROCESO DE BURGOS

Imanol Uribe

1936.ek gerlaz geroztikako Euskal Herriko historian egun garrantzitsu bat izan zen 1968.ek ekainaren 7a, Txabi Etxebarrieta hil zutenekoa. Meliton Manzanas laster erortzen zen zerraldo, Abuztuaren 2an. Gero, egun garrantzitsu batzu, 1970.eko Abenduaren 3tik 30era arte, Burgoseko hauzia, epe berri bati hasera ematen ziolarik. Hauzi hontan juzkatuak izan ziren: Josu Abrisketa, Itziar Aizpurua, Vitor Arana, Julen Kalzada, Jose Antonio Karrera, Unai Dorronsoro, Jone Dorronsoro, Arantza Arruti, Eduardo Uriarte, Gregorio Lopez Irasuegi, Xabier Izko de la Iglesia, Xabier Larena, Jokin Gorostidi, Enrike Gesalaga, Jon Etxabe, eta Mario Onaindia.

Hauxek dira Imanol Uribe-ren filmeko protagonistak. Imanol Uribe Hegoamerikako San Salbador hirian sortua da 1850.ean. Kazetari eta zinegile honek kortometraia bi zituen eginak: "Off" (1976) eta "Ez" (1977). "El proceso de Burgos" da beraz bere lehen largometraia.

Dokumentu eta testimonio balios bat da. Elkarrizketez osaturik dago, eta orduko protagonisten testimonioen bidez birkonstruitzen da hauzia, oroitzapenak dira batez ere. Akats batzu agertzen dira filmean zehar: elaborazio gutxi du, musika ez da egokiena, pertsonaia bakoitzaren eskenarioa eta oso diskutigarriak dira, garrantzi gehiegi ematen zaio Bilboko ezkerraldeari ETAren base sozialarekiko, artxibozko materiala ez dago ondo probetxatua eta abar. Hala ere, atsedena eta hunkigarria egiten da filmea. Eta gure egungo historia eta ETA mugimenduaren historiarako testimonio garrantzitsu bat da.

HILARGIA

Bernardo Bertolucci

Iragan hamarrurtetik 1970ez geroztiko hamarrurte hontara aldaketa ideologiko sakon bat gertatu dela esan ohi da. Batzuren ustez iraultzatik burjesmendura eta besteren eritziz grinatik erreflexiora edo desenkantura iragan da orduko gazteria. Aldaketa hau oso argiki agertzen zaigu, esate baterako, Bernardo Bertolucciren filmografiaren bilakaeran.

Hastapenetan "La comare seca" egin zuen 1962.ean Pier Paolo Pasoliniren influentziaz, eta ondoko largometraiak "Prima della rivoluzione" (1964) eta "Partner" (1968) izan ziren, lehena intimista eta bigarrena eskizofrenikoa, baina biak iraultza maitagarri eta ezin bati buruz. "La strategia del ragno" jadanik transizio filme bat da, 1970ean egina, non aurrekoetako agresibitatea elaborazio estetikoa bihurtzen baita. "Il conformista" (1970) ere filme heldu eta elegantea da, "Last tango in Paris" (1972)gaiez sufrikarioa den arren formalki arras elaboratua da. "Novocento" (1976), zer esanik ez, kuadro epiko eta sozial ekilibratu eta erraldoi bat da. Filmografia hau klasifikatuz gero, beraz, bereiztu egin daitezke hamarrurte bateko eta besteko filmeak eta bere azken filmea ere, "Hilargia" (1979), bigarren garai honi dagokio, erreflexio eta elaborazio estetiko bat denez.

B. Bertolucci-ren argumentua simplea da, lehen begiradan, Caterine Silveri alarguntsa eta operako abeslaria Italiara itzultzen da bere Joe semearekin, eta ama giro aristokratikoetan bizi den bitartean hamabost urteko seme hau drogadiktu egiten da. Amaren eta semearen arteko harremanak kondatzen dira filmean zehar, gorrototik intzestura, Joe-ren pertsonalitatea berregin arte.

Filme honen interpretaziorako derrigorrezkoak dira giltza psikoanalitikoak, intzestuaren arazoaz eta sinbolo psikoanalitikoez beterik baitago pelikula guztia. Bestalde, melodrama bat ere ba da, zeinaren eskenario urdin eta zurbila egoki sortu baitute Vittorio Storaro fotografiaren egileak eta Ennio Morricone musikagileak. Omenaldiak ere anitz dira: Marilyn Monroe, Pier Paolo Pasolini, Verdi... Baina hitz bitan azaltzeko, gauza ezina bestalde, maisuki filmaturiko drama psikoanalitiko bat dela esanen nuke.

MANHATTAN

Woody Allen

"Annie Hall" eta "Interiors" ondoren Woody Allen-ek beste filme sentikor eta triste bat egin du. Aspaldiko aktore humorista xarmant hura zinegile landu bat bihurtu da eta, esan behar da, kotizatuenetariko bat ere bai.

Istorioa maitasunezkoa da. Isaac Davis gidoigileak utzi egiten du bere lana literatura egiteko, damuturik dago Tracy hamazazpi urteko neskatilarekin dituen harremanengatik eta Mary maitatzen hasten da, bere adiskide on baten laguna. Istorioa oso arrunta da, baina bide batez Manhattan hauzo newyorkinoaren azterketa egiten da, bere bizimoduko giroa, hotsak eta koloreak.

MOLIERE

Ariane Mnouchkine

"Le Theatre du Soleil" delako kooperatibaren fundatzailea izan zen Ariane Mnouchkine eta teatrogile gisa esperientzia zabal bat du 1961.ez geroztik. Parisen sortua da emakume hau 1939.ean. Orain teatrogintzatik zinemagintzara iragaiten saiatu da, hauxe da bere lehen filmea: "Moliere".

Baina ohar bat egin behar da, hau zinema den arren ez dagoela urruti teatro filmatu batetik, hau da, bai gaia eta bai interpretazioa eta baita ere filmatzeko era teatralak baitira. Frantses komediografoaren biografia da, artearen eta boterearen arteko harremanei buruzko gogoeta eta XVII mendeko gizatipoen erakusketa.

EL AÑO DE LA PESTE

Felipe Casals

Zer gertatuko litzateke egungo gizartera izurritea helduko balitz? Hauxe erantzuten saiatzen da filme hau. Felipe Casals zinegile mexikanoaren beste filme bat ere ikusi ahal da egunotan, "Canoa" deritzana alegia.

Daniel Defoe idazle ingelesak ba du obra bat izurriteari buruz eta, hain zuzen, honetantxe inspiratu da Felipe Casals. Izurritea hedatzen da estatu moderno batetan. Medikuak ohartu, agintariek albistea izkutatzeko, jendea hiltzen ari, baina ez da deus ere pasatzen, omen, gero eta hedatuago eritasuna, hilotzak kaleetan barrena... Izan ere filme honek iparramerikar katastrofe zinemaren kutsua du alde batetik, bestetik, Hegoamerikako zinemagintzarena, Mexiko estilo eta herrialde bion artean baita.

Morboso samarra eta mediokrea da.

JAR AR NYFIKEN - GUL BLA

Vilgot Sjöman

1967.ean egindako filme hau zinema erotikoaren hastapenetan situatzen da. Filme suediar hau askatasun sexualari buruzko saio bat da, baina erotismoaz gain Suediako gizartearen inkontzientzia politiko eta sozialaren salakuntza ere ba da. Azalez gauza biok bereizirik doazela dirudien arren, arras lotuak daude, alienazio politiko eta sozialak sexuaren errepresioarekin zerikusi asko baitu. Kuriosoa da Franco-ren irudia hartzen duela protagonistak etsaiaren sinbolotzat. Bestalde, ene ustez 68-ko mugimenduetan agertuko ziren zenbait joeraren aintzindari ere ba da, eta ba du filmean zehar etsipen latente sakon bat.

Zuri-beltzezko fotografia du, oso deskonposatua dago filmea dokumentalaren eta fantasiaren artean eta ba dirudi zinema beraren anatomia ere erakutsi nahi dela. Ingmar Bergman maisuaren laguntzaile izana da Vilgot Sjöman eta esan dezakegu filme subertsibo bat egin zuela, jadanik klasikoa.

ANDREI RUBLEV

Andrei Tarkovsky

Zinema sobietikoaren filme epiko nagusi honek eragozpenak izan zituen zabalkunderako URSS-eko gobernu burokratikoaren aldetik. XV mendeko ikono margolari baten historia kondatzen du, Erdi Haroko giro geldoa eta izugarria. Ilunpetan, (erdi haroko) giroa, harrigarria, gogorra eta fantastikoa.

Milaka hargin elizdorreak jasotzen, izurritea hirietan barrena hedatzen, dendari ero bat hegal mekanikoz aireetatik... Erdi haroko kronika hau kuadro humanista erraldoi bat ere ba da.

EGUN LASAIAK CLICHY-N

Jons Jorgen Thorsten

Egun lasaiak eta abentura erotikoak Clichy delako Pariseko kartierrean barrena, Henri Miller-ek kondatuak. Henri Miller-en bidaia erotiko hauk, Clichy hauzoaldean bizi zenekoak, bere beste nobelatan bezala kronika autobiografikoak eta, batipat, sexualak dira.

Nobelaren adaptazio zinematografikoa Danimarkan egina da 1970ean, Jons Jorgen Thorsen zinegileak egin zuen eta ordurako gauza interesgarri bat zen zinema erotikoaren alorrean. Gaur egun ere narrazio gisa ikus daiteke, xarma handirik ez duen arren.

SALMO GORRIA

Niklos Jancso

Zinegile hungaru hau planiar-sekuentziaren erabileragatik da ezaguna, filme xarmangarri hontan ere kamararen mugimenduaren ikasgai bat eskaintzen du. Salmoa laborari iraultzaileen salmoa da, kantata gorria, militarren errepresioaren zain. Filmea ballet baten gisakoa da, Hungariako lautadetan, ballet iraultzaile bat, laborariei omenaldi bat.

Bere kutsu politikoaz aparte, epika sozialistatik aparte alegia, filmea harrigarria eta xarmangarria da. Kolorea eta kantuak, pertsonaien eta, batez ere, kamara trebe horren higidura. Hauxe da zinemaren plazerra.

NEW OLD

Pierre Clementi

Oso ezaguna da Pierre Clementi aktore bezala, filme askotan ikusi dugu: "Belle de jour" (Luis Buñuel), "Porcile" (Pier Paolo Pasolini), "Partner" eta "Il conformista" (Bernardo Bertolucci), "Cabezas Cortadas" (Clauber Rocha), "I canivali" (Liliana Cavani), "La pacifiste" (Miklos Jancso) eta abar. Orain zinegile gisa agertu zaigu, lehen aktore misteriotsu bat zenak filme misteriotsu bat egin digu orain.

"New Old" deritza eta 1967.ean hasitako trilogia baten bigarren partea omen da. Pierre Clementi bera da aldiberean zuzendari, operadore eta gidoigile. 16 mm-tan egina da eta laborategi lana da funtsezkoa filmean zehar, muntaia, gainjartze eta kolore aldaketazko trukuak batez ere. Pompidou museoaren produkzio bat da eta bertako materiale asko erabili dela dirudi.

Egunotako kronika subtitulatzen da filmea. Oro da fantasia, aldaketa, zinemari omenaldia, bere buruari ere bai, zergatik ez. Irudiak eta soinuak, egunotakoak eta aintzinakoak, bilakaera etengabe eta eder batean.

Ikusgarria benetan, filme esperimental hau.

GAMIN

Ciro Duran

Kamara hartu eta Bogota-ko kaleetan barrena abiatzen gara filme hau ikusterakoan lunpenproletalgoaren bizimodu likits eta gogorra fotograman hatzemateko. Lunpen hau, marxistek eta politiko guztiek ere mesprezatzen duten klase hau beren aginduetara ez delako atontzen, dokumental oso on batean erretratatzen da. litxarreroak, emagaldua, haurrak... Testimonio sozial inportante bat.


Liburu berriak

ESTETIKA

Levi-Strauss

Claude Levi-Strauss antropologia estrukturalaren gailurra dugu, jakina den bezala. Bere obraz eta antropologi ikerketaz estetikarako hainbat dedukzio sortu zuen. Estetikari eskainitako aportazio garrantzitsuak, filosofia estetikoarentzat, oinarrizkoak izan dira, eta artezko ikasketaren panorama guztiz aldatua gelditu zaigu, bere liburuen agerketa eta gero.

Honela, esan dezagun, hiru mailatan eman dizkigu axolagarriak eta berriak diren ekarpenak.

Lehenengoz, arteen dimentsio teknikoen zentzua. Alde hau, estetika klasikoan, arras ahaztua izan da, gehienetan, estetikazko korronte pseudo-moderno ideialistetan: Guilherme Merquior-ek, Croce, eta Collingwood aipatzen ditu korronte horren ordezkariak bezala. Levi-Straussen "modelo llabur"aren teoriak, artetan dauden alde teknikoak eta materialenak edo gaienak bere lekuan ezartzen ditu, eta gogorarazten digu, edozein artezko obrak gairen bat behar duela, eta horregatik, teoria estetiko batean, artea, gai baten gainean eraso edo agresio ekintza bat bezala onhar litekeela.

Bigarren aieka edo aldea erakusteko, esan behar dugu, teorilari askok, arteari ukatzen diote berak errealitatearekin duen harremana. Straussek ordea, artearen obrari ezagutzen dio, errealitateari buruzko ezaugarritasun bat. Adibidez, "irudi erromantiko" aren aldezkoek arteari ematen dizkiote. intuiziozko eta argitasunezko botere naturgainekoak. Antropologia estrukturalak eta Straussek, arteari ez dizkiote halakoak eskaintzen. Artea. errealitatean sarturik dago, eta prozesu erreal eta dialektiko batetik edaten ditu bere sormenezko isurkaiak.

Giza zientzia bezala, antropologiak, artean ezagumen bezalako asmoa desjainkotzen du. Arteak "ezagut" dezake zientziak ezagutzen duen bezala baina beste tankeraz, eta beti giza erara; xeheki esanda, ezin du ezagutu bere medio teknikoaren mugaz baino. Straussek ba, ez du uzten toki handirik irudimen jainkotuarentzako, artea, giza lurrera itzultzen eta gizonen ekintza bezala tratatzen, historiatan, gizartean, hondatzen.

Atzenaldian eta hirugarren aieka adierazteko, esan beharra dago, Levi-Straussen mailarik sakonena aurkitzen dugula. Honek erakasten digu, artea "keinu" bezala begiratzen.

Straussetik goiti, eta estetikarekin arduratuak daudenek, artea, semiotika bidetik ikertzen dute. Adibidez, Katalunian, Rubert de Ventosen eta Jordi Lloveten obra merezigarriak ditugu, bide horretaz abiatuz. Idazle hauek, Straussek zabaldutako bidetik onhartzen dute, artea, "keinuekin" egindako jokua bezala. Honela, estetikari modernoek, semiologia, psikologia esperimentala eta soziologia erabiltzen dituzte, ikerketa estetikoak egiterakoan, metafisika eta historiaren filosofia erabili ordez.

Levi-Straussek, artea, "keinu" eta "egitura ezagukorra" bezala onhartzerakoan alde bietatik hurbiltzen gaitu, arazo estetikorantz.

Alde batetik, bera antropologo bezala, parekaketa bat egiten du, "mito" (herri primitiboek dituztenak) eta artea: Biak dira, "desberdintasunen bilduma bat, sistematikazko oposiziotan ikerturik, kanpotik datorkien edozein motibazio balio bagaduna izaten". Pentsamendu edo asmo hau, azkeneko liburuan argi dugu: "mozorro bat ez da, berak errepresentatzen duena baina berak bilakatzen duena baizirik. Hots, mozorroak, ez errepresentatzea erabakitzen du." Beste hitzetan —esaten digu Merquiorek— iparmendebaldeko kostaldeko mozorro indioek, bere egitura bilakakorretan dute esangura, eta inun ez, hortik kanpora.

Baina Levi-Straussek ikasitako "caduceo" tribuen tatuaietan, honela, "egituraren bilaketa" bezala eta musika, "izpirituaren erotismoa" bezalako ikuspegietan, esangurak ez daude beren barruko egituretan bakarrik, baina denotan, zentzuaren kanpoko iturri bat dago. Iturri hori, beste liburuetan, (Tropiko tristeak, Pentsamendu basatia, Georges Charbonnierekin egindako mintzaldietan eta Mythologiques sailean) adierazten ditu xeheki.

Laburpena egiteko ba, Levi-Straussek artearen obra analizatzen du, hiru ikuspegi honetatik:

1. bere gai edo materialeen garrantzia, 2. ezagumenezko prozesu bat bezala, gizartean nahastua, eta gizartetik ohostua motiboak eta ulerpenak eta, 3. keinuz egindako jokua edo ekintza. Baina eta ororen erdian esan beharra dago, estetika klasikoarekin etendura bat sortu zuela eta arlo berri bat erregalatu ziela atzeko estetika ikertzaileei: analisi semiotikoa, hots "keinu"en erresuma.

Aipatu behar dugu ere, Estetika Semiologikoaren sortzailea, Levi-Straussek desarroilatu zuena benetazko axola ematen; hau da Pragako zirkuluko bat: Jan Mukarowsky. (Bere estetikari buruzko lanak, gaztelaniaz, Gustavo Gili editoreak argitaratu zituen) "Signos" bilduman. Mukarovsky honek "baliapen estetikoa, arteak daukan kanpoko munduarekin porotasunaz, dugu definitua" diosku. Eta Levi-Straussek, formalismoaren aurkako polemikan esan zuen bezala: Forma, berezia zaion gai baten oposizioz definitzen da; baina egiturak ez du beste funtsik: bera, bere funtsa baino gehiago ez da. Errealitatearen berezkotasun bezala pentsatua den funts hori, antolapen logiko batean hatzemana".

EL SEGUNDO ANILLO DEL PODER

Carlos Castaneda

Pomaire Argitaletxea

Oso zabalduak eta hedatuak izan ziren Castanedaren liburuak.

Honekin bost liburu osotzen dira antropologo amerikano honenak.

Beste lau liburu, Mexikon argitaratu ziren gaztelaniaz, Fondo de cultura economica argitetxean. Lehenengo lau horietan Castaneda, Juan Matus sorginarekin hasten da bere ikasketa sorginen sekretuetan. Don Juanek, beste munduko ikuspegi bat erakasten dio eta munduko ezagumen ezezagun eta miragarrizko bat. Liburuetatik zehar, mundu horretan abiatzen da, abentatzeko ikasketa luzea egin ta gero.

Bere lehenengo mundu zientifikoa eta logikoa deuseztatzen zaio eta beste maila edo kategoria batera bidaltzen du Don Juanek. Honek heriotza; Herio forman hots, pertsonaia bezala, kontzepzio horren erdian jartzen du: "Pentsa ezazu, edozein momentutan hil zintezkeela eta heriotzak animalia eta piztia guztiekin parekatzen zaituela, zeren eta denok hil behar gaitu noizbait. Orduan eduki ezak pentsamendu hori argi eta zure ekintza orotan zure bizitzaren azken momentutan zauden bezala ari zaitez".

Honela mintzatzen zaio Don Juan "Gure bizitzan ekintza guztiak bihotza duen bidetik abentatu behar ditugu". Sorginaren erakusketek, mundurako filosofia bat gordetzen dute, sakona eta gogorra. Baina jakintsu bihurtzeko medio horretan hainbat froga eta lan izan behar da. Dena dela, Don Juanekin bidali bat egiten da beste ezagumenezko mundu batera. Honek, bostgarren liburuak, azkeneko esperientziak kondatzen dizkigu, non eta Castaneda, ia, bera baita, sakondua baitago mundu izugarrizko horretan.

Bizitza joku tragiko bat baino gehiago ez da, baina sorginaren bidetik abiaturik, hiltzerakoan hel dezakezu bitzitza kosmiko bat, unibertsu osoarekin bat eginda. Zeren eta, "Daukagun bizitza, ikustaldi luze bat baino gehiago ez da ¿konturatzen zara?"

CONVERSACIONES CON MIRO

Georges Raillard

Granica Editor. Serie conversaciones. Barcelona 1978

Ikus dezakegun bezala, hau ez da liburu berri bat baina erraza topatzeko ere ez, eta hau idazten duenak ez du aurkitu orain arte.

Liburuan agertzen dena, ez da Mirorekin elkarrizketa bilduma bat baino gehiago, baina kontura hartzen, pintorea oso guttitan mintzatu dela eta deklarapenik egin ez duela, dokumentu bezala, oso balioduna da kultura mailan et pinturetan arduratuak direnentzako.

Mintzaldi honetan ez dira bakarrik bere arteen arazoak agertzen baina kulturaren bitzitza eta aurrerapenaren ere unealdi luze batean baita, zeren eta Miro gelditzen direnetariko bat bait surrealismo eta beste mugimendu sortzaile artean.

Adibidez, Daliri eskainitako eritziak oso merezigarriak dira, Bretoni egindakoak bezalakoak. Surrealismoaren aieka interesgarri hainitz agertzen zaizkigu, anekdota pertsonalekin nahastuak. Pintorearen alde ezaugarriak ere abentatzen dira soilki horrialdeetan. Liburu beharrezkoa pinturazaleentzako.

Jon Sendagorta


Gaiak. Gramatika

Badugu / ba dugu

Behin baino gehiago aipatua izan den arren, berriro dakart arazo hau jendaurrera, puntu honek guztiz kezkaturik nauka eta. Ba dakit jakin, gai honetaz Euskaltzaindiak bere erabakia hartua duela (ik. EUSKERA XVII, 1972, 169-173 hor.). Baina idazle-irakurle bezala erabaki hori egokitzat ez dudanez, eta hain zuzen ere gure Akademiari diodan errespetuagatik, kezkaturik nago.

Arazoa laburki uler daiteke. Aditzari dagokionez, bi modutan erabiltzen da BA partikula. Batetik esaldiaren baiezkotasuna azpimarkatu nahi denean, eta bestetik baldintzazko esaldietan. Beraz, bi funtzio desberdin, hurrengo adibideetan ikusten denez:

 Baiezkoak:

* Horrenbeste nik ere badakit (ba dakit)

* Badator (ba dator) zure laguna.

 Baldintzazkoak:

* Horrenbeste baldin badakizu, galdera honi ongi erantzunen diozu.

* Hori egiten baduzu, haserretu eginen naiz.

Euskaltzaindiaren erabakiaren arauera, kasu bietan BA delako hori aditzari loturik idatzi behar da. Hortaz, nire kezkaren sorburua hauxe da: nik neuk askoz ere praktikoago eta argiago ikusten dut, bi kasu horien idazkera desberdintzea, irakurlearen mesedetan batez ere, honek duda-izpirik gabe, kasu bakoitzean zer esan nahi zaion ongi uler dezan. Dena den, bi jarreren alde eta kontrako argumentuak direnez gero, nik neuk horrelako batzu ipiniko ditut (ezagutzen ditudanak, noski).

Kasu bietan BA hori loturik idaztearen alde

Nagusiki entzun dudan arrazoia, erraztasunarena da. Beti batera idaztean, ez da dudarik sortzen noiz zein erabili behar den. Beti loturik eta kito! Errazago omen da horrela.

Hala ere, nik neuk galdetu eginen nuke, ea norentzat den errazago, idazlearentzat ala irakurlearentzat, zeren irakurleak behin baino gehiagotan bere dudak edukiko baititu eta interpretatu egin beharko baitu textua. Ene ustez, ez da asko eskatzea, idazleak biak desberdintzen ikas dezan. Irakurleak berak ere laster ikasiko luke.

Egia esan, hauxe da ezagutzen dudan argumentu ia bakarra. Horrez gain, batzuk azken urteetako ohitura aipatzen dute. Dena den, bestelako argumenturik ezagutzen baduzue, pozik eskertuko nizueke sail honetara bidaltzea, berton argitaratzeko.

Kasu bien idazkera desberdintzearen alde

Baiezkoa eta baldintzazkoa desberdinki idaztearen alde, ostera, nik neuk beste arrazoi batzu ikusten ditut, eta orain aipatuko ditut. Hasteko, diodan ezen baiezkoan, BA delakoa aditzaz bereizirik eta baldintzazkoan, aditzarekin loturik idaztea komeni dela esanen dut. Honela:

 Baiezkoak:

* Horrenbeste nik ere ba dakit.

* Ba dator zure laguna.

 Baldintzazkoak:

* Horrenbeste baldin badakizu, galdera honi ongi erantzunen diozu.

* Hori egiten baduzu, haserretu eginen naiz.

Hona hemen arrazoi batzu:

- Batetik textu idatziak zehaztasunean irabazten du, eta irakurleak lehen unetik daki zer esan nahi den, interpretazio-beharrik eduki gabe.

- Modu honetan baietza/ezetza adierazteko sistema simetrikoki eratzen da. Zergatik baietza loturik eta ezetza banaturik? Ez ote da hobe simetria gordetzea? Ez da idazten bada (beste gauza bat da, nola ahozkatzen den), zergatik ez da idazten ba da.

- Idazle bezala, eta beti loturik idatzi behar bada, problemak sortzen zaizkit, baiezko ba eta aditzaren artean partikularen bat sartu behar denean. Adibidez, baiezkoetan bada idatzi behar bada, nola demontre idatzi behar dira beste hauk: ba ote da, ba omen da, ba al da,... Eta hauetan berezirik idatzi behar bada, besteetan zergatik loturik? Ene ustez, kasu hauetan kolokan jartzen da Euskaltzaindiaren gomendioa. Hemen ere, simetriak eta erregulartasunak bereizirik idaztea eskatzen dute.

- Bestelako arrazoiren bat ere ikusten dut. Oker ez banago, euskaraz, menpeko esaldi guztietan aditzari aurrizki edo atzizki bat jartzen zaio: den dela, delako, baita,... Baldintzazko esaldiak menpekoak dira. Beraz, egoki da aurrizkia lotzea. Baiezkoak, ordea, ez dira menpekoak. Hots, aurrizkirik ez jartzea hobe dela dirudi. Hortaz, bereizirik idaztea hobe.

Euskaltzaindiari, errespetuz

Erabaki hori hartu zela, urteak dira. Diziplinaz, idazle asko, desegokitzat eduki arren, joera horretara makurtzen ari dira. Batzuk, ostera, eta Euskaltzaindiari errespetu osoa diogun arren, erresistitu egiten gara, puntu honetan, eta aipaturiko arrazoiak direla medio, erabaki hori errebisatu egin behar dela uste dugu.

Izan ere, ANAITASUNA honetan bide horretatik abiatu gara. Eta lerro hauen bidez, nik neuk, pertsonalki, eskari hori eginen nioke Euskaltzaindiari edo eta lerro hauk irakurtzen dituzten euskaltzainei: hau da, berriro ere arazoa aztertzea eta azken urteotako eboluzioa ikusiz, lehenago harturiko erabakia aldatzea.

J.R. Etxebarria


Gurutzegrama

Larry Trask