forma=mutil 10 sarreratan aurkitu da.

mutil

1 iz. Haurtzaroa igaro eta heldutasunera iritsi ez den gizonezkoa; gizon ezkongabea. Hemezortzi urteko mutilek ez dute berrogei urteko mutilzaharrekin batu behar. Mutil eder galanta. Neska-mutil gaztetxoei irakurtzea komeni ez zaizkien gauzak. Zenbat gazte, mutil eta neskatila galtzen ez ote dira bekatu honengatik! Bertso berriak, neskatxa bati mutil batek jarriak. Mutil taldeak.

2 (Bokatibo gisa). Ik. motel2. Bai, mutil!

3 iz. (Haur jaioberriaren sexua adierazteko). Bikiak izan ditu, mutila eta neska.

4 iz. Batez ere Ipar. eta Naf. Zerbitzaria, morroia; zenbait lanbidetan, kargu edo mailarik gabeko kidea. Ik. basomutil; herriko mutil. Mutiltzako ez, baina semetzako hartzen ninduela. Espiritua dela jauna, eta gorputza haren mutila. Denda mutil gisa pasatu zituen urte batzuk, denda jabe bihurtu arte. Aurreratzen dira Santa Kruzen mutil batzuk eta tiroka hasten dira. Ertzain edo polizia mutil britainiarrek badute gizalegea, inork badu. Meza-mutila. Ontzi mutilak.

5 adj. Trebea. Askojakina zen Axular, eta mutila, gainera, zekiena esaten.

mutil dantza, mutil-dantza Baztan eta inguruko dantza bat.

mutil koskor Haur ar aski hazia. Ik. mutiko. Zazpi urteko mutil koskor bat. Mutil koskor zela, artzain ibilia zen.

mutil koskorretan adb. Mutil koskor garaian. Mutil koskorretan irentsi egiten nituen halako aldizkariak, eta, gero, neure istorioak asmatzen nituen.

mutil lagun, mutil-lagun 1 Adiskide gazte gizonezkoa. Mutil-lagunak beti zirika zituen Aingeruk.

2 iz. Gizonezko bikotekidea; senargaia. Bat-batean, heldutasunera iristeko presa zuen, mutil-lagunarekin bizitzeko presa.

mutil txiki Haur arra. Ik. mutikotxo. Hau ikusi eta bildu zituzten sei urtetik hamarreraino zituzten herriko mutil txiki guztiak.

artzain

1 iz. Ardiak zaintzen dituen pertsona. Gaztetan artzain ibili zen. Artaldeak artzainari jarraitzen dio. Artzain makila, artzain txabola. Ameriketako artzainak. Artzainaren emaztea arratsean eder (esr. zah.).

2 iz. Arimen ardura duen pertsona, apaiza; Eliza protestanteetako ministroa. Elizako artzain eta kide guztiak saia daitezela beti gizadi osoa Jainkoarengana gerturatzen.

artzain joko, artzain-joko Artzainen jokoa, sei harritxorekin jokatzen dena.

artzain mutil, artzain-mutil Artzainari laguntzen dion mutila. Artzain-mutil motz zeneko egunetan bezain gogotsu jardun zuen gero ere. Uda batez artzain mutil egona zen.

artzain nagusi Artalde baten artzainen burua. Artzain morroiak, artzain nagusia ez denak, ardien jabe ez denak, otsoa datorrela ikusten duenean, ardiak utzi eta ihes egiten du.

Artzain On Erl. Jesu Kristo. Zeruko Artzain Onak har dezala bere ondoan.

artzain txakur, artzain-txakur Artaldeak zaintzen dituen txakurra. Ik. ardi txakur.

artzain-txakur aleman Jatorriz Alemaniakoa den artzain txakur arraza; arraza horretako txakurra, gaur egun, bereziki, zaintza- eta polizia-lanak egiteko erabiltzen dena. Lotuta bizi diren bi artzain-txakur aleman beltzek egin didate harrera.

artzain-zaku Azaren familiako belar landare tentea, fruitutzat bihotz itxurako zorrotxo moduko batzuk ematen dituena, soro eta larreetan ugari hazten dena (Capsella bursa-pastoris).

euskal artzain-txakur Euskal Herriko artzain-txakur arraza; arraza horretako txakurra, artaldeak gidatzeko eta zaintzeko erabili ohi dena.

herri

1 iz. Lagunartean eta lurralde jakin batean bizi diren, eta elkarrekin hainbat ohitura eta erakunde dituzten gizakien multzoa. Euskal Herriak, herri den aldetik, ez du aldaketa hori bereganatu. Ez da erraz herri bati mende luzeek eman dioten pentsabidea aldatzea. Ideia horiek Europako herri landu guztienak dira. Frantses Herria. Herri baten ohiturak, hizkuntza, literatura. Herrien Europaren alde. Bere hizkuntza eta herria hain maite dituelarik. Herrik bere lege, etxek bere aztura (esr. zah.). || Kristau herria. || Aginpidea herriagan datza.

2 iz. Herriaren gehiengoa (goi klaseen edo talde landuen aurrez aurre). Ik. herri xume; herri xehe; populu. Herriarentzat idatzi. Herriaren ahotik jasoa. Herriak ez du barkatuko.

3 iz. (Hitz elkartuetan, lehen osagai gisa). Herriari dagokiona; askotan, goi mailakoa edo landua ez den herri alderdiari dagokiona. Ik. herrikoi. Herri demokrazia. Herri batasuna. Herri jakintza herriarentzat nahi. Herri kantak. Herri literatura. Herri kirola eta atletismoa uztartuko dituzte bi kirolariek. Liburu horretan, Euskal Herriko tradizioak, herri medikuntza, erran zahar eta ipuinak bildu dira.

4 iz. (Hitz elkartuetan, lehen osagai gisa). Herriko erakundeei dagokiena; herritarren multzoarena edo multzoarentzat dena. Ik. publiko. Herri agintariak. Herri agintaritza. Herri arazoak eta Eliza. Herri iritzia. Herri ondasuna. Herri garraioa sustatzeko. Herri eskolak eta eskola pribatuak.

5 iz. Herri jakin bat bizi den lurraldea. Ik. herrialde. Mairu herrian. Gales herrian eta Eskozian. Bizkaian, Gipuzkoan eta Araba herrian. Ezagut ditzagun gure herriko lurraldeak. Herriko eta atzerriko haize berrien eraginaz. || Beste ezaugarriren batek mugatzen duen herrialde edo lurraldea. Negar herri honetan. Hegoaldeko herri beroetan. Zeruko herri zoragarria.

6 iz. Hiri txikia, auzoak baino garrantzi handiagoa duen etxe edo bizilekuen multzoa. Itsasaldeko edozein hiri edo herritan. Lapurdiko herri xume batean. Baztango herri nagusia. Galileako Kana herrian. Betleemgo herrian. Deba ibaiak jarraitzen du bere bidea Eskoriatzako herriaren erditik. Herri bereko beste ostatu batean. Herriz herri, etxez etxe eta atez ate. Zortzietan, herriko plazan. Herriko taberna bakarra. Herriko jaietan.

7 iz. Herri jakin bat, dagozkion auzo eta lurraldeekin. Orozko herri handixkoa da bere bailarekin. Herri honetako mendietan.

8 iz. Hiri edo herri bateko biztanleen multzoa. Oiartzungo herriak Aita Mendibururi eskainia.

9 iz. Hiria edo herria erakundetzat hartua. Herriko agintariak. Baserri hori, herriz Mendatakoa, elizaz Arratzukoa da. || Herri basoak: herriarenak diren basoak. Erruz zen burdinola herri lurretan eta ingurukoetan.

herri akusazio, herri-akusazio Zuz. Pertsona edo pertsona talde batek, kaltedun zuzena izan gabe, interes orokorrean eragina duen lege hauste bat salatzeko egin dezakeen akusazioa. Bost egun lehenago, Azpeitiko Udalak herri akusazio gisa aritzea erabaki zuen, eta M. Castells izendatu zuen lan horretarako. Herri akusazioa auzia bertan behera uzteko eskaeraren aurka mintzatu zen.

herri bazkari, herri-bazkari Jai giroko bazkaria, kalean edo estaliriko leku zabal batean egiten dena eta parte hartu nahi duten guztientzat irekia dena. Herri bazkaria izanen da Upelgileen karrikaren erdian. Herri bazkarirako lekua erreserbatzeko deitu telefono zenbaki honetara: (...).

herri bide, herri-bide Errepidea baino bide estuagoa, herrixkak edo herrietako auzoak lotzen dituena. Nafarroatik ardoa ekartzen omen zuten mandoetan hartuta, lehengo herri bide zaharretatik.

herri epaimahai, herri-epaimahai 1 Herritarrez osaturiko epaimahaia. Zinemagile horrek Donostiako Urrezko Maskorra irabazi zuen 1989, 2001 eta 2002an, eta herri epaimahaiaren saria 2003an.

2 Zuz. Zinpeko epaimahaia. Berriz epaituko dute senarra hil zuen Tafallako andrea; oraingoan beste epaile batek eta beste herri epaimahai batek epaituko dute.

herri errepublika, herri-errepublika Ezkerreko alderdi batek agintzen duen zenbait herrialdek hartzen duten izendapena. Aljeriako Herri Errepublika Demokratikoa.

herri galdeketa, herri-galdeketa Herri bozketa, lege bati edo interes orokorreko bestelako gai bati buruz egiten dena, estatu, erkidego, eskualde edo udal mailakoa edo maila apalagokoa izan daitekeena. Ik. erreferendum. Gai honen inguruan herri galdeketa egitea aurreikusten al duzue? 1977an Atarrabian herri galdeketa bat egin zuten eta ikurrina balkoian zintzilikatzeko erabakia hartu zen. 1975ean Europako Ekonomia Elkartearen barruan jarraitu edo ez erabakitzeko herri galdeketa egin zen Erresuma Batuan, eta orduz geroztik ez da horrelako erreferendumik egin uhartean.

herri gizon, herri-gizon Gizarte bizitzan parte hartze eta eragin garrantzizkoak dituen gizona. Herriaren onari begiratu behar dio herri gizonak.

herriko alaba Aipatu den herrian jaio den emakumea. Ahizpa biak jaseko eta berebizikoak ziren, herriko alaba goragarriak. Minduak ditut begiak, nire herriko alabei gertatua ikusiz.

herriko etxe Udaletxea. Herriko etxean idazkari zen.

herriko mutil Herrizaina.

herriko seme Aipatu den herrian jaio den gizona. Arrotzok herriko semeengandik ikastera gatoz.

herri lan, herri-lan Administrazioak herriaren onerako eta herriak erabil dezan egindako azpiegitura-lana. Garraio eta Herri Lan Saila. Herri garraioak eta herri lanak zergekin ordaindu.

herri musika, herri-musika Musika herrikoia, musika-tradizio landukoa ez dena. Brasilgo herri musikaren tradizio gorena pop eta rock musikaren elementuekin ezin hobeto orekatuz.

herri xehe Herria, herriaren gehiengoa. Ik. herri xume. Herri xehea, nekazariak eta, ez ziren abertzale.

herri xume Herria, herriaren gehiengoa. Ik. herri xehe. Holako gizon hanpatuari ez zaio laket herri xumea.

herri zerbitzu, herri-zerbitzu Herri erakundeek zertzen duten zerbitzua. Herri zerbitzuetan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina. Herri zerbitzuak pribatizatzeko asmoa azaldu dute.

herri zor, herri-zor Erakunde publiko batek, behar dituen finantza-baliabideak lortzeko, jaulkitzen dituen balore tituluen multzoa. Euskal Autonomia Erkidegoak herri zorra jaulki ahal izango du inbertsio gastuak finantzatzeko.

koskor

1 iz. Puska txikia. Nork bota du ikatz-koskor hau?

2 iz. Azalean edo gainalde batean gertatzen den handitu gogorra. Koskorrak irten zaizkio bekokian. Koskorrak atera dira paretan.

3 iz. Belaun koskor: belaun hezurra, belaunburua.

4 adj. Tamaina txikikoa. Herri koskor bat da gure Arranondo. Ibai koskor batean. Nire aurrean gizon koskor bat, gorputzez ondo egina. Bai, gure behi koskorrak baino baba gehiago jan dute idi hauek. Hartz, azeri, basurde, gorde dira guztiak, handi eta koskor.

harri koskor, harri-koskor Harri alea. Harri koskor artean bada ere, garia galanki ematen duten lurrak.

mutiko koskor Mutil koskorra.

mutil koskor Haur ar aski hazia. Ik. mutiko. Zazpi urteko mutil koskor bat. Mutil koskor zela, artzain ibilia zen.

neska koskor Haur eme aski hazia. Ik. neskatxa. Bost-sei urtetan, neska koskor bat eskolan hasten denean. Hamabi urteko neska koskor bat.

ogi koskor, ogi-koskor Ogiaren muturra; ogi puska. Ogi-koskor bat eta txokolate pixka bat hartu zuen.

ume koskor Haur aski hazia. Ni ume koskorra nintzela. Basoan galdu den ume koskor izutu batena bezalako begirada zuen.

mari

Zenbait izenen edo izenondoren aurrean ezarririk, emakumezkoak erdeinuz izendatzeko erabiltzen den hitza.

mari-bandera Ospe gaiztoko emakumea.

mari-gizon Gizon itxura duen emakumea. Neska mardula zen, mari-gizon samarra, bibote batzuk ere bai baitzituen.

mari-maistra Agintzeko joera duen emakumea. Mari-maistra ederra eginda hago hi!

mari-maisu Bere burua jakintsutzat duen emakumezkoa.

mari-matraka Emakume zaratatsua, iskanbilatsua.

mari-motrailu Mari-mutila; neska lodikotea.

mari-mutiko Mari-mutila.

mari-mutil Mutilen itxura eta keinuak dituen neska. Neskato mari-mutila. Beti mutilekin dabilen neska mari-mutil bihurtu ohi da.

mari-purtzil 1 Emakume zarpaila, narrasa.

2 Lgart. Prostituta.

mari-zikin Emakume zikina. Mari-zikin hori!

mendi

1 iz. Inguruko eremutik nabarmen goratzen den lur zatia. Aralar mendia. Pirinio mendiak. Alpe mendietara. Larhungo mendia. Goizueta aldeko mendietan. Mendi garaiak. Mendiaren oina, bizkarra, aldapak, hegalak, mazelak, hegia, erpina, gailurra, tontorra. Mendian gora doaz. Galdurik mendi artean (Ik. mendiarte). Mendiz mendi ibili. Mendiez haraindiko lurretan.

2 iz. (Hitz elkartuetan, lehen osagai gisa). Mendi sail handiak ditu Hondarribiak. Mendi lurrak saltzen. Mendi lanak.

3 iz. (Mugatu singularrean). Mendialdea. Mendian bizi direnak. Zizurkilgo mendian badira harrobiak, karegaia ugari ematen dutenak. Mendiko artzainak. Mendiko hizkera. Menditik ibarrera jaitsi. Mendira joaten da asteburuetan.

mendi bide, mendi-bide Mendiko bidea. Gauaz eta mendi bide gaiztoetan barrena. Lasturko mendi bide bihurriak.

mendi bizkar, mendi-bizkar Mendi baten gainaldea. Ik. bizkar 4. Mendi-bizkar lauetan ibiltzen zen, eta bere zabaltasun osoan ikusten zuen handik beheko harana.

mendi buru, mendi-buru Mendi gaina, mendi gailurra. Agindu zuen mendi buruetan gurutzeak ipin zitzatela.

mendi gailur, mendi-gailur Mendi baten gailurra. Ik. mendi gain; mendi kasko; mendi punta; mendi tontor; mendi buru. Mendi gailurrak zuriz jantzirik. Mendi gailurretik urrutira begira.

mendi gain, mendi-gain Mendi baten gaina, gailurra. Ik. mendi gailur. Elurra mendi gainetan. Zer ikusten da mendi gain batetik begira jarriz gero?

mendi gizon, mendi-gizon Mendialdean bizi den gizona. Ik. menditar. Jainkoak, kaletar ez, mendi gizon egin zintuen.

mendi hegal, mendi-hegal Mendi magala, mendi mazela. Ik. hegal 8. Mendi hegaletan urtu da elurra.

mendi hegi, mendi-hegi Mendi magala, mendi mazela. Mendi hegiak sutan zeudela zirudien.

mendi kasko, mendi-kasko Mendi gailurra. Iruñeko katedraleko dorreak ikusi zituen Saioa mendi kaskotik.

mendi lepo, mendi-lepo Bi mendiren arteko igarobidea. Ik. mendate. Biriatutik Urepelen gaindi, Arnegirainoko mendi lepo gehienak zer pasabideak ez dira izanak.

mendi magal, mendi-magal Mendi baten aldatsa eta beheko aldea. Ik. magal 4; mendi mazela; mendi hegal. Baserria mendi magalean dago. Mendi magala behera erori zen eta errepidea estali zuen.

mendi mazela, mendi-mazela Mendi baten aldatsa eta beheko aldea. Ik. mazela 2; mendi magal; mendi hegal. Mendi mazela batean goiti zoazte. Zelai eta mendi mazeletako belarra berde dago oraindik.

mendi mutil, mendi-mutil Mendialdean bizi den mutila. Ik. menditar. Mendi mutil gazte indartsua. Lagun guztiak baserrietako umeak dira, mendi mutilak.

mendi punta, mendi-punta 1 Mendi gailurra. Ik. mendi gain. Uholde handiaren ondoren, hamargarren hilabeteko lehen egunean, mendi puntak agertu ziren.

2 (Leku atzizkiekin, singularrean; hirigune edo herrigunetik urruti dagoen lekua adierazteko). Oiartzunen egin nituen urte asko, mendi puntan galduta. Hoa mendi puntara!, neu arduratuko nauk tabernaz. || Mendi punta batera joan beharko dut bizitzera.

mendi tontor, mendi-tontor Mendi gailurra. Ik. mendi gain. Mendi tontorretako postontziak.

mendi zintzur, mendi-zintzur Bi mendiren arteko pasabide estua. Segada batean atzeman dituzte, mendi zintzur batean.

mendi zoko, mendi-zoko Mendi magaleko sakonunea. Ik. mendi zulo. Goizetik helduak dira merkatura laborariak, egun-argiarekin jaikirik mendi zokoan.

mendi zulo, mendi-zulo Mendi magaleko sakonunea; mendiko zulo edo leizea. Ik. mendi zoko. Mendi zuloak utzirik agertuko da mundu osoaren aurrera.

meza

1 iz. Zenbait eliza kristautan, ogiaren eta ardoaren bidez Kristoren heriotza ospatzeko egiten den elizkizuna. Meza santua. Mezako oparia. Goiz meza. Meza isila: kantatzen ez dena. Urte guztiko meza-bezperak. Meza denborako otoitzak. Mezaren hasieratik Sagararaino. || (Leku-denborazko atzizkiekin). Mezan eskatzen duguna. Hogeita sei urtean ez naiz mezatan izan. Mezetan daude denak. Zortzietako mezara joaten da. Mezatara datozen aldi guztietan. Mezatatik atera.

2 iz. Mezako zati batzuetarako (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus dei) moldatzen den musika-lana. Perosiren Mezek aspertu naute.

lehen meza Meza berria. Bere lehen mezaren berrogeita hamargarren urteburuan.

meza atera Norbaiten aldeko meza emateko eskaria egin. Mezak ateratzeko dirua.

meza berri Apaiz batek ematen duen lehenengo meza. Bere meza berriko urrezko ezteietan. Meza berri eguna.

meza diru, meza-diru Norbaiten aldeko meza ateratzeko ematen den dirua. Elizpean batu dituzte meza-diruak.

meza emaile, meza-emaile Meza ematen duen pertsona. Meza-emailea eta meza-entzuleak. Pierre Favre da meza-emaile.

meza eman Meza esan. Meza ematen ari zela.

meza entzun Besta egunean meza entzun gabe uzten dute.

meza erran Meza esan. Apaiz egin zara eta sagaratua zara meza errateko.

meza esan Mezaren erritua egin. Ik. meza eman. Apaiz bakoitzak esan bitza hiru meza.

meza kantatu Kantuz lagunduriko meza esan. Erabaki zen kanta zedila meza bat Maria dontzeila txit garbiaren ondran. || Meza kantatu batekin ireki dugu eguna.

meza lagundu Mutiko garaian meza laguntzen zueneko oroigarriak.

meza laguntzaile, meza-laguntzaile Meza-garaian apaizari laguntzen dion pertsona. Ik. meza-mutil. Meza-laguntzaile gisa hartu ninduen.

meza liburu, meza-liburu Urte guztiko mezetako otoitz eta irakurgaiak jasotzen dituen liburua.

meza mutil, meza-mutil Meza-garaian apaizari laguntzen dion mutila. Ik. meza-laguntzaile. Ni neu meza-mutila izan nintzen sei urte nituenetik.

meza nagusi Igande goiz batean meza nagusi ostean. Meza nagusia hamabietan da.

meza sari, meza-sari Ipar. eta Naf. Meza-dirua.

neska

1 iz. Haurtzaroa igaro eta heldutasunera iritsi ez den emakumezkoa; emakume ezkongabea. Ik. neskatxa; neskatila. Ondo neska ederra dago. Han ibiltzen ziren neska eta mutil dantzan. Gauza bat esan behar dinat, neska, bakarrik gaudenez gero. Neska-laguntzea: kaletik urruti bizi den neska bati, mutil batek gauaz etxera laguntzea.

2 iz. (Haur jaioberriaren sexua adierazteko). Bikiak izan ditu, mutila eta neska.

neska koskor Haur eme aski hazia. Ik. neskatxa. Bost-sei urtetan, neska koskor bat eskolan hasten denean. Hamabi urteko neska koskor bat.

neska koskorretan adb. Neska koskor garaian. Neska koskorretan agindu genion elkarri handitzen ginenean elkarrekin biziko ginela.

neska lagun, neska-lagun 1 Emakumezko adiskidea. Auzoko neska-lagunekin joaten zen.

2 iz. Ezkongabeen artean, emakumezko bikotekidea. Ik. andregai. Bere neska-laguna ume esperoan zegoen.

neska-mutiko pl. Neskak eta mutikoak; neska eta mutikoa. Ik. neska-mutil. Herriko neska-mutikoak.

neska-mutil pl. Neskak eta mutilak; neska eta mutila. Ik. neska-mutiko. Neska-mutil gaztetxoei irakurtzea komeni ez zaizkien gauzak. Tira, neska-mutilak, azken ahalegina! Bekoz beko zeuden seska artean neska-mutil biak elkarren ondoan.

neska txiki Haur emea. Ik. neskatxo. Sei urteko neska txiki polit bat.

ontzi

1 iz. Gauzaki barneduna, isurkariak eta kidekoak edukitzeko edo biltzeko erabiltzen dena; (pl.) bereziki, sukaldean erabiltzen direnak. Ontzia bete, hustu. Ontzia hautsi. Sukaldean ontziak garbitzen ari zela. Mahaiko ontzi eta tresneria guztiarekin. Ontzi kirtenduna. Lurrezko, zurezko, burdinazko, beirazko, urrezko ontziak. "Erretilua" deitzen zaion ontzi batean. Ontzia zabala dela, baina edaria urria. Ontziak, oihalak eta etxerako behar izaten diren gauza asko saltzen zituzten. Elizako ontzi sakratuak. Aspaldiko ontzi bateko irudi beltzak. Ontzi burdinaz josiak, bainuak hartzeko. Lohikeria alde guztietatik darion ontzi bat. Edateko ontzia (Ik. edalontzi). Garbiketa-ontzia besapean zeramala. Bitartekoa da hizkuntza, ez ontzia, ez du deus barruan eta zernahi izan dezake.

2 iz. Ontzi baten edukia. Ik. ontzikada. Ontzi bat ur irakin suaren gainean.

3 iz. (Hitz elkartuetan, bigarren osagai gisa). Ik. argiontzi; gatzontzi; hautsontzi; zaborrontzi; zakarrontzi. Azukre ontzian. Ur bedeinkatu ontzian. Intsentsu ontziari eragitea ez da kritika.

4 iz. Ur gainean higitzen den zernahi ibilgailu, bereziki txikia ez dena. Ik. belaontzi; gerraontzi; itsasontzi. Gure ontziak bi masta zituen. Ontziaren haize oihalak. Ontziaren gaina edo gainaldea. Ontziaren zola edo hondoa. Egotz ezazue sarea ontziaren eskuinaldean. Ontziko aparailua egotzi. Ameriketatik datozen ontzietan. Uholdean hondatuak izan baitziren Noeren ontzian ez ziren guztiak. Ontzira sartu zenean (Ik. ontziratu). Hamabost tonako ontzi batean. Ontziz ibili. Ontzi txiki arin batean. Nola doakigun hondora, ura hartuz, ontzia. Eta harkaitz bat jota, ontzia galdu zen. Ontziko sukaldaria. Ontzi jabea. Ontzi agintaria. Ontzi lagunak.

ontzi aldaketa, ontzi-aldaketa Ontzi bateko edukia beste batera aldatzea edo isurtzea.

ontzi mutil, ontzi-mutil Marinel izateko ikasten ari den mutila, ontziko lanetan laguntzen duena. Ik. txo 2; txalupa-mutil; aieneko. Ontzi-mutil bat hasi zen oihuka: "Hara non datorren gure batela!".

txalupa

iz. Arraunontzia, handia ez dena bereziki; arrantzurako ontzia, arraunez eta belaren batez higitzen zena. Ik. batel; potin; ontzitxo. Ontziari loturik, uretan zebilen hamasei gizonekin ontziko txalupa. Lau arraun baizik ez dituen txalupa. Txalupako lagunak. Txalupa jabea.

txalupa mutil, txalupa-mutil Ontzi-mutila.

Oharra: azken eguneraketa 2020-01-14

  • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
  • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
  • +34 944 158 155
  • +34 944 158 144
  • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper