Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

109 emaitza x bilaketarentzat

869: modo de espantar las gallinas / cri pour chasser les poules / manner of shooing chickens away

 • Gaia: Hegaztiak
 • Galdera (es): modo de espantar las gallinas
 • Galdera (fr): cri pour chasser les poules
 • Galdera (en): manner of shooing chickens away
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Urketa x x 1: [ʃ] -
 

1217: más (adjetivo) que / plus (adjectif) que / more... than, -er... Than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): más (adjetivo) que
 • Galdera (fr): plus (adjectif) que
 • Galdera (en): more... than, -er... Than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Altzai - x(e)agoñi behéxagoñí 2: [behéʃaɣoɲí] -
Altzürükü - x(e)ago txipixágo 2: [tʃipiʃáɣo] -
Arboti - x(e)ago gaztexáu 3: [gasteʃáu̯] -
Domintxaine baño - x(e)ago benó zahártxagó 2: [βenó sahártʃaɣó]
Eskiula baño - x(e)ago beno ixkerxigótik 2: [βeno iʃkerʃiɣótik] -
Ezterenzubi - x(e)ago larríxio 2: [lar̄íʃio] -
Larraine - x(e)ago goitixágo 4: [goi̯tiʃáɣo] -
Montori - x(e)ago hándixágo 3: [hándiʃáɣo] -
Montori - x(e)ago gáztexágo 4: [gásteʃáɣo] -
Montori - x(e)agoñi hértsixigoñí 5: [hértśiʃiɣoɲí]
Montori - x(e)agoñi ttipixégoñí 6: [ttipiʃéɣoɲí:]
Sohüta - x(e)ago lodixígo 10: [loðiʃíɣo] -
 

1218: menos (adjetivo) que / moins (adjectif) que / less (adjective) ... Than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): menos (adjetivo) que
 • Galdera (fr): moins (adjectif) que
 • Galdera (en): less (adjective) ... Than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Arboti zuri(a) gut(x)iago zuria beno gütiágo 1: [surja βeno ɣytjáɣo]
Arrazola (Atxondo) gut(x)iago zuri gutxía - baño 1: [ɣutʃía - βaɲo]
Busturia zuri(a) gut(x)iago baño - gitxíaukoa 1: [βaɲo - ɣitʃíau̯koa]
Eibar gut(x)iago zuri gitxíago - suríxa - baño 1: [gitʃíaɣo - śuríʃa - βaɲo]
Elantxobe zuri(a) gut(x)iago gitxí¡aue - báño 1: [ɣitʃíʒau̯e - βáɲo]
Hondarribia zuri(a) gut(x)iago baño txuri gutxiago 1: [βaɲo tʃuri ɣutʃiaɣo]
Jaurrieta gut(x)iago zuri beñó gutiágo zúri 1: [βeɲó gutjáɣo súri]
Kortezubi gut(x)iago zuri baño gitxíau 1: [βaɲo ɣitʃíau̯]
Leioa zuri(a) gut(x)iago baño - gitxiáu 1: [βaɲo - gitʃjáu̯]
Sondika gut(x)iago zuri gitxíau - baixen 1: [ɣitʃíau̯ - βai̯ʃen]
Suarbe zuri(a) gut(x)iago beñó zuríe guttiágo 1: [βeɲó suríe ɣuttjáɣo]
Zeberio zuri(a) gut(x)iago báño surie gitxiágoa 1: [βáɲo śurie ɣitʃiáɣoa]
 

1219: más (sustantivo) que / plus (substantif) que / more of a (noun) than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): más (sustantivo) que
 • Galdera (fr): plus (substantif) que
 • Galdera (en): more of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Aia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó: - ɣéǰo]
Amezketa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Andoain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyo 1: [βaɲó - ɣeǰo]
Arboti ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno geihó 3: [beno gei̯hó]
Armendaritze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano geió 1: [βano ɣei̯ó]
Arroa (Zestoa) ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Arrueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o béno géiho 1: [βéno géi̯ho]
Asteasu ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: aɲó - ɣéǰo]
Ataun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Azkoitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - gé¡o 1: [βaɲo - ɣéʒo]
Azpeitia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Bastida ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baino - geiho: 1: [bai̯no - gei̯ho:]
Beasain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Beizama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Beskoitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - gehió 1: [βanó - ɣehió]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 1: [βaɲo - ɣéi̯ʃo]
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixó 2: [βaɲo - ɣéi̯ʃó] -
Deba ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - géixo 3: [βaɲo - ɣéʃo] -
Donibane Lohizune ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: iɲo - ɣei̯ó]
Elduain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Elgoibar ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geixó 1: aɲo - ɣei̯ʃó]
Errezil ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Etxebarri ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báño - gei¡o 1: [βáɲo - ɣei̯ʒo]
Ezkurra ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: [βaɲo - ɣei̯o]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - geió 1: [βiɲo - ɣei̯ó]
Gaintza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o biño - géió 2: [βiɲo - ɣéi̯ó]
Gamarte ba(i)ño ge(h)i(x/y)o benó geió 1: enó geió]
Garrüze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehío 1: [βeno ɣehío]
Getaria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Goizueta ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geio 1: aɲo - ɣei̯o]
Hazparne ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - gehío 1: anó - ɣehío]
Hernani ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géddo 1: [βaɲó - ɣéddo]
Izturitze ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báno - geihó 1: [βáno - gei̯hó]
Jutsi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehio 1: [βeno ɣehjo]
Larzabale ba(i)ño ge(h)i(x/y)o beno gehió 1: [βeno ɣehjó]
Lasarte-Oria ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - geyó 1: [βaɲó - ɣeǰó]
Leitza ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: aɲó - géi̯o]
Luzaide / Valcarlos ba(i)ño ge(h)i(x/y)o banó - geyó 1: [βanó - ɣeǰó]
Mendaro ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géixó 1: [βaɲó - ɣéi̯ʃó]
Mugerre ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bano - gehio 1: [βano - gehio]
Oiartzun ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyo 1: aɲo - ɣeǰo]
Orio ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géyo 1: [βaɲó - ɣéǰo]
Pasaia ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geyó 1: [βaɲo - ɣeǰó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino - geió 1: [βái̯no - ɣei̯ó]
Sara ba(i)ño ge(h)i(x/y)o báino géio 2: [βái̯no ɣéi̯o]
Senpere ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó - geió 1: [βai̯nó - ɣei̯ó]
Tolosa ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baño - geddo 1: [βaɲo - ɣeddo]
Uharte Garazi ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bainó geió 3: [βai̯nó gei̯ó]
Urdiain ba(i)ño ge(h)i(x/y)o baindé - géyo 1: [βai̯ndé - ɣéǰo]
Zegama ba(i)ño ge(h)i(x/y)o bañó - géio 1: [βaɲó - ɣéi̯o]
 

1220: menos (sustantivo) que / moins (substantif) que / less of a (noun) than

 • Gaia: Izen morfologia: Izen morfologia: adjektiboa
 • Galdera (es): menos (sustantivo) que
 • Galdera (fr): moins (substantif) que
 • Galdera (en): less of a (noun) than
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta baiño gut(x)iago beinó - gutiáo 1: [βei̯nó - ɣutjáo]
Aldude baiño gut(x)iago baino gutíago 1: [βai̯no gutíaɣo]
Aldude baiño gut(x)iago baino gutíyau 2: [bai̯no gutíǰau̯]
Arbizu baiño gut(x)iago bAEño - gútxiaó 1: [bạɲo - ɣútʃjaó]
Arnegi baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - ɣutjó]
Arrangoitze baiño gut(x)iago bainó - gutiagó 1: [bai̯nó - ɣutiaɣó]
Azkaine baiño gut(x)iago bañón - gutíago 1: [baɲón - ɣutíaɣo]
Bardoze baiño gut(x)iago béno gutio 1: [βéno gutjo]
Bastida baiño gut(x)iago baino gutio: 1: [bai̯no ɣutio:]
Behorlegi baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - ɣutió]
Bidarrai baiño gut(x)iago bainó - gutiagó 1: [bai̯nó - ɣutiaɣó]
Donamaria baiño gut(x)iago buñó guttígo 1: uɲó ɣuttíɣo]
Donibane Lohizune baiño gut(x)iago beino - gutíio 1: [bɛi̯no - ɣutíjo]
Dorrao / Torrano baiño gut(x)iago béño - gutxiáu 1: [béɲo - ɣutʃjáu̯]
Erratzu baiño gut(x)iago bainó - gutíogo 1: [βai̯nó - ɣutíɔɣo]
Eskiula baiño gut(x)iago beno - gütío 1: [beno - gytío]
Etxaleku baiño gut(x)iago beñó - gútxio 1: eɲó - ɣútʃio]
Eugi baiño gut(x)iago peñó gútiagó 1: [peɲó ɣútjaɣó]
Gaintza baiño gut(x)iago biñó - gútxió 1: [βiɲó - ɣútʃió]
Gamarte baiño gut(x)iago beno gútio 1: eno gútio]
Garrüze baiño gut(x)iago benó - gütióu 1: [βenó - gytióu̯]
Hendaia baiño gut(x)iago bañóñ guttiyó 1: aɲóɲ guttiǰó]
Hernani baiño gut(x)iago bañó gutxíyo 1: [baɲó gutʃíǰo]
Igoa baiño gut(x)iago biño - gutxío 1: [biɲo - ɣutʃío]
Ikaztegieta baiño gut(x)iago - baño - gutxíago - 1: [- baɲo - ɣutʃíaɣo -]
Jaurrieta baiño gut(x)iago béño - gutiagó 1: [βéɲo - ɣutjaɣó]
Jutsi baiño gut(x)iago beno - gutio 1: [beno - gutjo]
Landibarre baiño gut(x)iago baino - gutiagó 1: [βai̯no - gutiaɣó]
Larzabale baiño gut(x)iago beno - gutió 1: [beno - gutjó]
Pasaia baiño gut(x)iago bañón - gútxiyó 1: [baɲón - gútʃiǰó]
Suarbe baiño gut(x)iago bIEñó - guttiágo 1: [βẹɲó - ɣuttjáɣo]
Suarbe baiño gut(x)iago biñó - guttiágo 2: [βiɲó - ɣuttjáɣo]
Urdiain baiño gut(x)iago beindé - gútxiyó 1: [βei̯ndé - ɣútʃiǰó]
Zugarramurdi baiño gut(x)iago bainó - gutiagó 1: [bai̯nó - ɣutjaɣó]
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper