Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

327 emaitza v bilaketarentzat

1772: concordancia de dativo de 1. p. con v. trans. / concordance datif 1ère pers. avec transitif / agreement with the dative of the 1. p. with tran.

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): concordancia de dativo de 1. p. con v. trans.
 • Galdera (fr): concordance datif 1ère pers. avec transitif
 • Galdera (en): agreement with the dative of the 1. p. with tran.
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta erran dada errán dadá 1: [er̄án daðá] -
Ahetze erran nait erran nait 1: [eRan nai̯t] -
Aia esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Aldude erran dik erran dík 1: [er̄an dík] -
Alkotz erran dire errán diré 1: [er̄án diré] -
Altzai erran dizü erran dízü 1: [er̄an dísy] -
Altzai erran deitak erran déitak 2: [er̄an déi̯tak] -
Altzai erran ditak erran dítak 3: [er̄an dítak] -
Altzürükü erran ditasüt erran ditásüt 1: [er̄an ditáśyt] -
Amezketa esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Andoain esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Aniz erran diatak erran diaták 1: [er̄an djaták] -
Aramaio esan doust esan doust 1: [eśan dou̯śt] -
Araotz (Oñati) esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Arbizu esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Arboti erran datazü erran datázü 1: [er̄an datásy] -
Armendaritze erran daut erran dáut 1: [er̄an dáu̯t] -
Arnegi erran daut errán daut 1: [er̄án dau̯t] -
Arrangoitze eman dit emán dit 1: [emán dit] -
Arrasate esan deust esán deust 1: [eśán deu̯śt] -
Arrazola (Atxondo) esa osta esa osta 1: [eśa ośta] -
Arrieta esa ost esa óst 1: [eśa óśt] -
Arroa (Zestoa) esan ditt esán ditt 1: [eśán ditt] -
Arrueta erran datak érran datak 1: [ér̄an datak] -
Asteasu esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Ataun esan ditt ésan dítt 1: [éśan dítt] -
Azkaine erran nau erran nau 1: [eRan nau̯] -
Azkaine erraten ninduen erraten ninduén 2: [eRaten nindwén] -
Azkoitia esan ditt esan dítt 1: [eśan dítt] -
Azpeitia esan dit esán dít 1: [eśán dít] -
Baigorri erran diaak erran diaak 1: [er̄an djaak] -
Bakio esan dost esan dóst 1: [eśan dóśt] -
Bardoze erran datak erran daták 1: [eRan daták] -
Barkoxe erran ditak erran dítak 1: [er̄an dítak] -
Barkoxe eman dikük eman dikük 2: [eman dikyk] -
Bastida erran daut erran dáut 1: [eRan dáu̯t] -
Beasain esan zeak esan tzeák 1: [eśan tseák] -
Behorlegi erran diak erran diág 1: [er̄an diáɣ] -
Behorlegi emen diau emen diáu 2: [emen diáu̯] -
Beizama esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Bergara esan dost esan dost 1: [eśan dośt] -
Bermeo esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Berriz esan dosta esan dósta 1: [eśan dóśta] -
Beruete esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Beskoitze erran datak erran daták 1: [eRan daták] -
Bidarrai erran daut erran dáut 1: [er̄an dáu̯t] -
Bidarrai erran zaitut erran zaitút 2: [er̄an sai̯tút] -
Bolibar esan deuste esan deusté 1: [eśan deu̯śté] -
Busturia esan deust esán deust 1: [eśán deu̯śt] -
Deba esan ditx esán ditx 1: [eśán ditʃ] -
Dima esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Domintxaine erran datak errán daták 1: [er̄án daták] -
Donamaria erran dit erran dít 1: [er̄an dít] -
Donibane Lohizune eman nau emán nau 1: [emán nau̯] -
Donostia esan nau esan nau 1: [eśan nau̯] -
Dorrao / Torrano esan dut esan dút 1: [eśan dút] -
Dorrao / Torrano eman dik emán dík 2: [emán dík] -
Dorrao / Torrano eman do emán do 3: [emán do] -
Eibar esa eusta esá eustá 1: [eśá eu̯śtá] -
Elantxobe esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Elduain esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Elgoibar esan ditt esan dítt 1: [eśan dítt] -
Elorrio esa osta esá osta 1: [eśá ośta] -
Erratzu erran daut erran dáut 1: [er̄an dáu̯t] -
Errezil esan ditt esán ditt 1: [eśán ditt] -
Errigoiti esan dost esan dost 1: [eśan dośt] -
Eskiula erran deit erran déit 1: [er̄an déi̯t] -
Eskiula eman dikük eman díkük 2: [eman díkyk] -
Etxalar erran ziak errán tziak 1: [er̄án tsiak] -
Etxaleku esan dire esán diré 1: [eśán diré] -
Etxarri (Larraun) esan det esan dét 1: [eśan dét] -
Etxebarri esa nau esá nau 1: [eśá nau̯] -
Etxebarria esan doste esán dosté 1: [eśán dośté] -
Eugi erran dire errán diré 1: [er̄án diré] -
Ezkio-Itsaso esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Ezkurra esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Ezterenzubi erran diak erran diák 1: [er̄an diák] -
Gaintza esan ditt esan dítt 1: [eśan dítt] -
Gamarte erran daak erran dáak 1: [er̄an dáak] -
Gamiz-Fika esan dost esan dost 1: [eśan dośt] -
Garrüze erran datak erran dátak 1: [er̄an dátak] -
Garrüze erran daut erran dáut 2: [er̄an dáu̯t] -
Getaria esan dit esán dít 1: [eśán dít] -
Getxo esan daust esán dáust 1: [eśán dáu̯śt] -
Gizaburuaga esa uste esa úste 1: [eśa úśte] -
Goizueta esan dit esan dit 1: [eśan dit] -
Hazparne erran zautak erran tzáutag 1: [eRan tsátaɣ] -
Hendaia erran nau erran nau 1: [eRan nau̯] -
Hernani esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Hondarribia eman digu eman digu 1: [eman diɣu] -
Hondarribia esan nago esan nagó 2: [eśan naɣó] -
Ibarruri (Muxika) esan deust esan deust 1: [eśan deu̯śt] -
Igoa esan de esán dé 1: [eśán dé:] -
Igoa esan dete esan déte 2: [eśan dé:te] -
Ikaztegieta esan dit esan dit 1: [eśan dit] -
Irisarri erran daut erran dáut 1: [eRan dáu̯t] -
Irisarri erran tak errán tak 2: [eRán tak] -
Itsasu erran dait erran dait 1: [eRan dai̯t] -
Izturitze erran zatak erran tzatak 1: [er̄an tsatak] -
Jaurrieta erran dada errán dáda 1: [er̄án dáða] -
Jutsi erran daut erran daut 1: [er̄an dau̯t] -
Kortezubi esan doste esan doste 1: [eśan dośte] -
Landibarre erran datak erran daták 1: [er̄an daták] -
Larrabetzu esan doste esán doste 1: [eśán dośte] -
Larraine erran ditak erran dítak 1: [er̄an dítak] -
Larzabale erran diak erran diak 1: [er̄an diak] -
Lasarte-Oria esan ziak esan tziák 1: [eśan tsiák] -
Laukiz esan deust esán deust 1: [eśán deu̯śt] -
Legazpi esan dit esan dit 1: [eśan dit] -
Leintz Gatzaga esan dust esan dust 1: [eśan duśt] -
Leioa esan deust esán deust 1: [eśán deu̯śt] -
Leitza esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Lekaroz erran dat erran dát 1: [er̄an dát] -
Lekeitio esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Lemoa esan doste esan dóste 1: [eśan dóśte] -
Lemoiz esan deu esan deu 1: [eśan deu̯] -
Luzaide / Valcarlos erran daut erran daut 1: [er̄an dau̯t] -
Makea erran daut erran dáut 1: [eRan dáu̯t] -
Makea eman dauku eman dáuku 2: [eman dáu̯ku] -
Mañaria esa oste esa óste 1: [eśa óśte] -
Mendaro esan ditx esán ditx 1: [eśán ditʃ] -
Mendata emosku emósku 1: [emóśku] -
Mezkiritz erran dire errán díre 1: [er̄án díre] -
Montori erran ditak erran diták 1: [er̄an diták] -
Mugerre erran daut erran daut 1: [eRan dau̯t] -
Mungia esan dost esan dost 1: [eśan dośt] -
Oderitz esan zek esan tzék 1: [eśan tsék] -
Oderitz eman diu emán diu 2: [emán dju] -
Oiartzun esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Oñati esan dost esan dóst 1: [eśan dóśt] -
Ondarroa esasta esásta 1: [eśáśta] -
Orexa esan dit esan dít 1: [eśan dít] -
Orio esan dit esán dít 1: [eśán dít] -
Orozko esan daust esan daust 1: [eśan dau̯śt] -
Otxandio esan dost esán dost 1: [eśán dośt] -
Pagola erran ditazü erran ditázü 1: [er̄an ditásy] -
Pagola eman dikük eman díkük 2: [eman díkyk] -
Pasaia esan ziak esan tziák 1: [eśan tsiák] -
Santa Grazi erran deitazüt erran deitázüt 1: [er̄an dei̯tásyt] -
Santa Grazi eman dikuzü eman dikuzü 2: [eman dikusy] -
Sara erran nau errán nau 1: [eRán nau̯] -
Sara eman gaitu eman gaitú 2: [emaŋ gai̯tú] -
Senpere erran naik erran náik 1: [eRan náik] -
Senpere eman gitik eman gítik 2: [emaŋ gítik] -
Sohüta eman diküzü eman dik´üzü 1: [eman dikýsy] -
Sondika esaust esaust 1: [eśau̯śt] -
Suarbe erran dire erran díre 1: [er̄an díre] -
Sunbilla erran ditt erran ditt 1: [er̄an ditt] -
Tolosa esan dia esan diá 1: [eśan diá] -
Uharte Garazi erran daat erran dáát 1: [er̄an dáát] -
Urdiain esan dua esan duá 1: [eśan duá] -
Urdiain eman geau emán geáu 2: [emáŋ ɣeáu̯] -
Urdiñarbe erran ditak erran dítak 1: [er̄an dítak] -
Urketa erran deit érran deit 1: [éRan dei̯t] -
Urretxu esan ditt esán ditt 1: [eśán ditt] -
Ürrüstoi erran deitak erran déitak 1: [er̄an déi̯tak] -
Uztaritze erran ziotak errán tziótak 1: [eRán tsjótak] -
Uztaritze erran daut errán daut 2: [eRán dau̯t] -
Zaratamo esan deust esan deust 1: [eśan dɛu̯śt] -
Zeanuri esan deust esán deust 1: [eśán deu̯śt] -
Zeberio esan deust esan deust 1: [eśan deu̯śt] -
Zegama esan dit esán dit 1: [eśán dit] -
Zilbeti erran dire errán diré 1: [er̄án diré] -
Zilbeti man digu man dígu 2: [man díɣu] -
Zollo (Arrankudiaga) esan daust esán daust 1: [eśán dau̯śt] -
Zornotza esa ust esá ust 1: [eśá uśt] -
Zugarramurdi erra nau erra náu 1: [er̄a náu̯] -
Zugarramurdi erran gaitik errán gaitík 2: [er̄áŋ gai̯tík] -
 

1777: concordancia de dativo de 3. p. con v. trans. / concordance datif 3ème pers. avec transitif / agreement with the dative of the 3. p. with tran.

 • Gaia: Sintaxia
 • Galdera (es): concordancia de dativo de 3. p. con v. trans.
 • Galdera (fr): concordance datif 3ème pers. avec transitif
 • Galdera (en): agreement with the dative of the 3. p. with tran.
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta erran dakot errán dakód 1: [er̄án dakóð] -
Ahetze erran dut aitari erran dut áitari 1: [eRan dut ái̯tari] -
Aia esan diyot esán diyot 1: [eśán diǰot] -
Aldude erran dakot erran dakót 1: [er̄an dakót] -
Alkotz erran diod errán diod 1: [er̄án djoð] -
Altzai erran diot erran diot 1: [er̄an diot] -
Altzürükü erran diot erran diót 1: [er̄an djót] -
Amezketa esan diot esán diot 1: [eśán diɔt] -
Andoain esan diyot esán diyot 1: [eśán diǰot] -
Aniz erran diaka erran diaká 1: [er̄an djaká] -
Aramaio esan tzet esán tzet 1: [eśán tset] -
Araotz (Oñati) esan xat esán xat 1: [eśán ʃat] -
Arbizu esan diot esán diód 1: [eśán djóð] -
Arboti erran dakozüt erran dakózüt 1: [er̄an dakósyt] -
Armendaritze erran dut aitari érran dut - aitarí 1: [ér̄an dut - ai̯tarí] -
Arnegi erran dut aitari erran dút aitari 1: [er̄an dút ai̯tari] -
Arrangoitze erran dit aitari erran dít aitari 1: [er̄an dít ai̯tari] -
Arrasate esan dotzat esán dotzat 1: [eśán dotsat] -
Arrazola (Atxondo) esaotzat esáotzat 1: [eśáotsat] -
Arrieta esan tzat esán tzát 1: [eśán tsát] -
Arroa (Zestoa) esan diyot esán diyót 1: [eśán diǰót] -
Arrueta ¡akatu dakat ¡ákatu dakat 1: [ʒákatu dakat] -
Asteasu esan diddot esan diddot 1: [eśan diddot] -
Ataun esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Azkaine erran diot erran diot 1: [eRan djot] -
Azkoitia esan di¡ot esán di¡ot 1: [eśán diʒot] -
Azpeitia esan diyot esán diyot 1: [eśán diǰot] -
Baigorri erran dakeat erran dakeat 1: [eRan dakeat] -
Baigorri erran dut aitari erran dut aitari 1: [eRan dut ai̯tari] -
Baigorri dakot dakot 2: [dakot] -
Bakio emon tzet emón tzet 1: [emón tset] -
Bardoze erran diat aitari errán diat aitári 1: [eRán djat ai̯tári] -
Barkoxe eman dit osabai eman dit - osabai 1: [eman dit - ośaβai] -
Barkoxe eman diot eman diot 2: [eman djot] -
Bastida errana ut aitari erranáut aitari 1: [eRanáu̯t ai̯tari] -
Beasain esan tzoat esán tzoat 1: [eśán tsoat] -
Behorlegi erran dixit aitari erran dixít - aitari 1: [er̄an diʃít - ai̯tari] -
Beizama esan diyo esán diyo 1: [eśán diǰo] -
Bergara esaotzat esaótzat 1: [eśaótsat] -
Bermeo esan tzat esán tzat 1: [eśán tsat] -
Berriz esan dotzat esan dotzát 1: [eśan dotsát] -
Beruete esan diot esán diót 1: [eśán diót] -
Beskoitze erran dizut aitai erran dizút - aitái 1: [eRan disút - ai̯tái] -
Bidarrai erran dut aitari erran dút - aitari 1: [er̄an dút - ai̯tari] -
Bidarrai emanen dakot emanen dakót 2: [emanen dakót] -
Bolibar esan deutzet esán deutzét 1: [eśán deu̯tsét] -
Busturia esan dotzat esán dotzat 1: [eśán dotsat] -
Deba esan diot esán diod 1: [eśán djoð] -
Deba esan diot esán diót 2: [eśán diót] -
Dima esan dotzat esan dótzet 1: [eśan dótset] -
Domintxaine erran dakoat erran dákoat 1: [er̄an dákoat] -
Donamaria erran diot errán diot 1: [er̄án djot] -
Donibane Lohizune erran dut aitari errán dut aitari 1: [eRán dut ai̯tari] -
Donibane Lohizune kondatu diot kondatú diot 2: [kondatú ðiot] -
Donostia esan diyot esan diyot 1: [eśan diǰot] -
Dorrao / Torrano esan dot esán dót 1: [eśán dó:t] -
Eibar esaeutzat esáeutzát 1: [eśáeu̯tsát] -
Elantxobe esan tzat esan tzat 1: [eśan tsat] -
Elduain esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Elgoibar esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Elorrio esaotzat esáotzat 1: [eśáotsat] -
Erratzu erran diot erran diót 1: [er̄an djót] -
Errezil esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Errigoiti esan tzat esan tzat 1: [eśan tsat] -
Eskiula erran diokat erran diokat 1: [er̄an djokat] -
Etxalar erran diot erran diot 1: [er̄an diot] -
Etxaleku esan diot ésan diót 1: [éśan diót] -
Etxarri (Larraun) esan diot esán diót 1: [eśán diót] -
Etxebarri esan dotzat esán dotzet 1: [eśán dotset] -
Etxebarria esan dautzet esán dautzet 1: [eśán dau̯tset] -
Eugi erran diot errán diot 1: [er̄án djot] -
Ezkio-Itsaso esan diot esán diot 1: [eśán djot] -
Ezkurra esan diot esan diót 1: [eśan diót] -
Ezterenzubi erran diakoak erran diakoág 1: [er̄an djakoág] -
Gaintza esan diot esán diot 1: [eśán djot] -
Gaintza esan diot esán diót 2: [eśán diót] -
Gamarte eman dut osebari eman dút - osebari 1: [eman dút - ośeβari] -
Gamiz-Fika esan tzet esan tzet 1: [eśan tset] -
Garrüze erran diat aitari erran diát aitari 1: [er̄an dját ai̯tari] -
Getaria esan ddot esán ddot 1: [eśán ddot] -
Getxo esan otzet esan otzét 1: [eśan otsét] -
Gizaburuaga esan deutzet esán deutzet 1: [eśán deu̯tset] -
Goizueta san di sán di 1: [śán di] -
Hazparne erran zakoat erran tzakoát 1: [eRan tsakoát] -
Hendaia erran diot erran diót 1: [eRan diót] -
Hernani esan ddot esán ddot 1: [eśán ddot] -
Hondarribia esan diot esan diót 1: [eśan diót] -
Ibarruri (Muxika) esan tzet esan tzet 1: [eśan tset] -
Igoa esan tziot ésan tziót 1: [éśan tsjót] -
Ikaztegieta esan diot esan diót 1: [eśan diót] -
Irisarri erran dut aitari erran dút - aitari 1: [eRan dút - ai̯tari] -
Irisarri erran dakot erran dakót 1: [eRan dakót] -
Irisarri eztekat erran eztékat - erran 2: [estékat - eRan] -
Itsasu erran dut aitari erran dut - aitári 1: [eRan dut - ai̯tári] -
Izturitze eman dakot eman dákot 1: [eman dákot] -
Jaurrieta erran dakot errán dakód 1: [er̄án dakóð] -
Jutsi erran dakot erran dakot 1: [er̄an dakot] -
Kortezubi esan tzot esan tzot 1: [eśan tsot] -
Landibarre erran dakot erran dákot 1: [er̄an dákot] -
Larrabetzu esan tzet esán tzet 1: [eśán tset] -
Larraine erran dioat erran dioát 1: [er̄an djoát] -
Larzabale erran diakozut erran diakozut 1: [er̄an djakosut] -
Lasarte-Oria esan tziot esan tziot 1: [eśan tsjot] -
Laukiz esan tzet esan tzet 1: [eśan tset] -
Legazpi esan diot esan diot 1: [eśan diot] -
Leintz Gatzaga esan tzat esán tzat 1: [eśán tsat] -
Leioa esan dotzat esan dótzet 1: [eśan dótset] -
Leitza esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Lekaroz erran diot erran diót 1: [er̄an diót] -
Lekeitio esan dotzat esán dotzat 1: [eśán dotsat] -
Lemoa esan dotzat esan dótzet 1: [eśan dótset] -
Lemoiz esan tzet esan tzet 1: [eśan tset] -
Luzaide / Valcarlos erran diot erran diot 1: [er̄an diot] -
Makea erran dut aitari errán dut - aitari 1: [er̄án dut - ai̯tari] -
Mañaria esa otzet esa otzét 1: [eśa otsét] -
Mendaro esan jiuat esan jiúat 1: [eśan xiúat] -
Mendaro esan diot esán diot 2: [eśán diot] -
Mendata esan tzet esan tzet 1: [eśan tset] -
Mezkiritz erran diot errán diót 1: [er̄án djót] -
Montori ezttiot erran ezttiót - erran 1: [esttjót - eRan] -
Mugerre erran dut aitai erran dut aitai 1: [er̄an dut ai̯tai̯] -
Mungia esan dotzat esan dotzét 1: [eśan dotsét] -
Oderitz esan tzioat esán tzioat 1: [eśán tsjoat] -
Oiartzun esan tziot esán tziot 1: [eśán tsiot] -
Oñati esan xaot esán xaot 1: [eśán ʃaot] -
Ondarroa esan tzat esán tzat 1: [eśán tsat] -
Orexa esan diot esan diót 1: [eśan diót] -
Orio esan tziot esán tziot 1: [eśán tsiot] -
Orio esan diyot esán diyot 2: [eśán diǰot] -
Orozko esan dotzat esan dotzet 1: [eśan dotset] -
Otxandio esan tzat esán tzat 1: [eśán tsat] -
Pagola erran dit aitai erran dit aitai 1: [er̄an dit ai̯tai] -
Pagola erran diot erran diót 2: [er̄an djót] -
Pasaia esan tzioat esan tzioat 1: [eśan tsioat] -
Santa Grazi erran dikezut erran dikezut 1: [er̄an dikesut] -
Santa Grazi eman dit semiai eman dit - semiai 2: [eman dit - śemiai̯] -
Sara erran diot erran diot 1: [eRan djot] -
Senpere erran zioiat erran tzióiat 1: [eRan tsiói̯at] -
Sohüta erran diot erran diót 1: [er̄an djót] -
Sondika san dotzet san dótzet 1: [śan dótset] -
Suarbe erran diod erran diód 1: [er̄an djóð] -
Sunbilla erran diot errán diot 1: [er̄án diot] -
Tolosa esan diot esan diót 1: [eśan diót] -
Uharte Garazi erran dakot erran dakót 1: [er̄an dakót] -
Urdiain esan nion esán nión 1: [eśán njóŋ] -
Urdiñarbe erran diot erran diot 1: [er̄an djot] -
Urketa erran dut aitai érran dut aitai 1: [ér̄an dut ai̯tai] -
Urketa erran dakot erran dakot 2: [er̄an dakot] -
Urretxu esan diot esán diot 1: [eśán djot] -
Ürrüstoi erran doot erran doot 1: [er̄an doot] -
Uztaritze erran diot erran diot 1: [eRan djot] -
Zaratamo esan dotzat esan dotzét 1: [eśan dotsét] -
Zeanuri esan dotzat esan dótzet 1: [eśan dótset] -
Zeberio esan dotzat esan dotzet 1: [eśan dotset] -
Zegama esan diot esán diot 1: [eśán diot] -
Zilbeti erran diot errán diót 1: [er̄án djót] -
Zollo (Arrankudiaga) esan dotzat esan dotzet 1: [eśan dotset] -
Zornotza esa otzet esa ótzet 1: [eśa ótset] -
Zugarramurdi erran zioat errán tzioát 1: [er̄án tsjoát] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper