Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA)

819 emaitza rock-and-roll bilaketarentzat

376: piedra / pierre / stone, rock

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): piedra
 • Galdera (fr): pierre
 • Galdera (en): stone, rock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta arri árri 1: [ár̄i] -
Ahetze arri arrí 1: [aRí] -
Aia arri arrí 1: [ar̄í] -
Aldude arri árri 1: [ár̄i] -
Alkotz arri arríe 1: [ar̄íe] -
Altzai harri hárri 1: [hár̄i] -
Altzürükü harri hárri 1: [hár̄i] -
Amezketa arri arrí 1: [ar̄í] -
Andoain arri arrí 1: [ar̄í] -
Aniz arri arri 1: [ar̄i] -
Aramaio arri árri 1: [ár̄i] -
Araotz (Oñati) arri árri 1: [ár̄i] -
Arbizu arri arrí 1: [ar̄í:] -
Arboti harri hárri 1: [hár̄i] -
Armendaritze harri harrí 1: [har̄í] -
Arnegi harri hárri 1: [hár̄i] -
Arrangoitze harri harrí 1: [haRí] -
Arrasate arri árri 1: [ár̄i] -
Arrazola (Atxondo) arri árri 1: [ár̄i] -
Arrieta arri árri 1: [ár̄i] -
Arroa (Zestoa) arri arrí 1: [ar̄í] -
Arrueta harri hárri 1: [hár̄i] -
Asteasu arri árrí 1: [ár̄í] -
Ataun arri árri 1: [ár̄i] -
Azkaine harri harri 1: [haRi] -
Azkoitia arri árri 1: [ár̄i] -
Azpeitia arri arrí 1: [ar̄í] -
Baigorri harri harri 1: [haRi] -
Bakio arri arrí 1: [ar̄í] -
Bardoze harri hárri 1: [hár̄i] -
Barkoxe harri harrí 1: [har̄í] -
Bastida harri hárri 1: [háRi] -
Beasain arri arri 1: [ar̄i] -
Behorlegi arri árri 1: [ár̄i] -
Beizama arri arrí 1: [ar̄í] -
Bergara arri árri 1: [ár̄i] -
Bermeo arri árri 1: [ár̄i] -
Berriz arri árri 1: [ár̄i] -
Beruete arre arré 1: [ar̄é] -
Beskoitze harri harrí 1: [haRí] -
Bidarrai arri árri 1: [ár̄i] -
Bolibar arri árri 1: [ár̄i] -
Busturia arri arrí 1: [ar̄í] -
Deba arri arrí 1: [ar̄í] -
Dima arri árri 1: [ár̄i] -
Domintxaine harri hárri 1: [hár̄i] -
Donamaria arri arrí 1: [ar̄í] -
Donibane Lohizune arri arrí 1: [aRí] -
Donostia arri árri 1: [ár̄i] -
Dorrao / Torrano arri árri 1: [ár̄i] -
Eibar arri arrí 1: [ar̄í] -
Elantxobe arri árri 1: [ár̄i] -
Elduain arri arrí 1: [ar̄í] -
Elgoibar arri arri 1: [ar̄i] -
Elorrio arri árri 1: [ár̄i] -
Erratzu arri árri 1: [ár̄i] -
Errezil arri arrí 1: [ar̄í] -
Errigoiti arri árri 1: [ár̄i] -
Eskiula harri hárri 1: [hár̄i] -
Etxalar arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxaleku arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxarri (Larraun) arri arrí 1: [ar̄í] -
Etxebarri arri árri 1: [ár̄i] -
Etxebarria arri árri 1: [ár̄i] -
Eugi arri árri 1: [ár̄i] -
Ezkio-Itsaso arri arrí 1: [ar̄í] -
Ezkurra arri arrí 1: [ar̄í] -
Ezterenzubi harri hárri 1: [hár̄i] -
Gaintza arri arrí 1: [ar̄í] -
Gamarte harri hárri 1: [hár̄i] -
Gamiz-Fika arri árri 1: [ár̄i] -
Garrüze harri harrí 1: [har̄í] -
Getaria arri arrí 1: [ar̄í] -
Getxo arri árri 1: [ár̄i] -
Gizaburuaga arri árri 1: [ár̄i] -
Goizueta arri arrí 1: [ar̄í] -
Hazparne harri hárri 1: [háRi] -
Hendaia arri arrí 1: [aRí] -
Hernani arri árri 1: [ár̄i] -
Hondarribia arri arrí 1: [ar̄í] -
Ibarruri (Muxika) arri árri 1: [ár̄i] -
Igoa arri arrí 1: [ar̄í] -
Igoa arre árre 2: [ár̄ɛ] -
Ikaztegieta arri arrí 1: [ar̄í] -
Irisarri harri hárri 1: [háRi] -
Itsasu harri hárri 1: [háRi] -
Izturitze harri harrí 1: [har̄í] -
Jaurrieta arri arrí 1: [ar̄í] -
Jutsi harri harri 1: [har̄i] -
Kortezubi arri árri 1: [ár̄i] -
Landibarre harri hárri 1: [hár̄i] -
Larrabetzu arri árri 1: [ár̄i] -
Larraine harri hárri 1: [hár̄i] -
Larzabale harri harri 1: [har̄i] -
Lasarte-Oria arri árri 1: [ár̄i] -
Laukiz arri árri 1: [ár̄i] -
Legazpi arri árri 1: [ár̄i] -
Leintz Gatzaga arri árri 1: [ár̄i] -
Leioa arri árri 1: [ár̄i] -
Leitza arri arrí 1: [ar̄í] -
Lekaroz arri árri 1: [ár̄i] -
Lekeitio arri árri 1: [ár̄i] -
Lemoa arri árri 1: [ár̄i] -
Lemoiz arri arrí 1: [ar̄í] -
Luzaide / Valcarlos harri hárri 1: [hár̄i] -
Makea harri hárri 1: [hár̄i] -
Mañaria arri árri 1: [ár̄i] -
Mendaro arri arrí 1: [ar̄í] -
Mendata arri árri 1: [ár̄i] -
Mezkiritz arri arrí 1: [ar̄í] -
Montori harri hárri 1: [hár̄i] -
Mugerre harri hárri 1: [hár̄i] -
Mungia arri árri 1: [ár̄i] -
Oderitz arri arrí 1: [ar̄í] -
Oiartzun arri arrí 1: [ar̄í] -
Oñati arri arrí 1: [ar̄í] -
Ondarroa arri árri 1: [ár̄i] -
Orexa arri arrí 1: [ar̄í] -
Orio arri arrí 1: [ar̄í] -
Orozko arri árri 1: [ár̄i] -
Otxandio arri árri 1: [ár̄i] -
Pagola harri harrí 1: [har̄í] -
Pasaia arri árrí 1: [ár̄í] -
Santa Grazi harri hárri 1: [hár̄i] -
Sara arri arrí 1: [ar̄í] -
Senpere arri árri 1: [áRi] -
Sohüta harri hárri 1: [hár̄i] -
Sondika arri árri 1: [ár̄i] -
Suarbe arri árri 1: [ár̄i] -
Sunbilla arri arrí 1: [ar̄í] -
Tolosa arri arrí 1: [ar̄í] -
Uharte Garazi harri harrí 1: [har̄í] -
Urdiain arri arrí 1: [ar̄í] -
Urdiñarbe harri hárri 3: [hár̄i] -
Urketa harri hárri 1: [háRi] -
Urretxu arri arrí 1: [ar̄í] -
Ürrüstoi harri hárri 1: [hár̄i] -
Uztaritze arri arrí 1: [aRí] -
Zaratamo arri árrí 1: [ár̄í] -
Zeanuri arri árri 1: [ár̄i] -
Zeberio arri árri 1: [ár̄i] -
Zegama arri arrí 1: [ar̄í] -
Zilbeti arri árrie 1: [ár̄ie] -
Zollo (Arrankudiaga) arri árri 1: [ár̄i] -
Zornotza arri árri 1: [ár̄i] -
Zugarramurdi arri arrí 1: [ar̄í] -
 

377: peña / rocher / rock

 • Gaia: Erliebea
 • Galdera (es): peña
 • Galdera (fr): rocher
 • Galdera (en): rock
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta peina péina 1: [péi̯na] -
Ahetze arroka arróka 1: [aRóka] -
Aia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Aldude arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Aldude peña péña 2: [péɲa] -
Aldude arroka arróka 3: [ar̄óka] -
Alkotz arkaitz arkáitzek 1: [ar̄kái̯tsek] -
Alkotz peñe péñek 3: [péɲek] -
Altzai botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Altzürükü harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Altzürükü harleia hárleiá 2: [hár̄lejá] -
Amezketa arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Andoain arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Andoain arroka arróka 2: [ar̄óka:] -
Aniz peña péña 1: [péɲa] -
Aniz peiñ péiñ 2: [péi̯ɲ] -
Aramaio atx átx 1: [átʃ] -
Araotz (Oñati) aismendi aisméndi 1: [ai̯śméndi] -
Arbizu malkor málkorrák 1: [málkor̄ák] -
Arboti arroka árroka 1: [ár̄oka] -
Armendaritze harroka harroká 1: [har̄oká] -
Armendaritze harripeña harripéña 2: [har̄ipéɲa] -
Arnegi harroka harróka 1: [har̄óka] -
Arnegi peña péña 2: [péɲa] -
Arnegi kotor kótor 2: [kótor̄] -
Arrangoitze arrok arrók 1: [aRók] -
Arrasate atx átx 1: [átʃ] -
Arrazola (Atxondo) atx átx 1: [átʃ] -
Arrieta atx atx 1: [atʃ] -
Arroa (Zestoa) aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Arroa (Zestoa) arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Arrueta harroxka harroxka 1: [har̄oʃka] -
Asteasu arkaitz árkaitzá 1: [ár̄kai̯tsá] -
Ataun arkaitz árkaitz 1: [ár̄kai̯ts] -
Ataun aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Azkaine harroka harroka 1: [haRoka] -
Azkoitia aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Azkoitia arkaitz árkaitz 1: [ár̄kai̯ts] -
Azpeitia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Azpeitia aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Baigorri harroka harroka 1: [haRoka] -
Baigorri pheña pheña 2: [pheɲa] -
Baigorri harri harrian 3: [haRian] -
Bakio atx átx 1: [átʃ] -
Bardoze harrimendi hárriméndia 1: [hár̄iméndia] -
Barkoxe botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Barkoxe harroka harróka 2: [har̄óka] -
Barkoxe harbotxü harbótxü 3: [har̄bótʃy] -
Bastida harripe harripe 1: [haRipe] -
Beasain arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Beasain aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Behorlegi potxa potxá 1: [potʃá] -
Beizama arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Beizama aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Bergara arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Bergara aitz aitz 1: [ai̯ts] -
Bergara aitz aitza 2: [ai̯tsa] -
Bermeo atx atxá 1: [atʃá] -
Berriz atx atx 1: [atʃ] -
Beruete malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Beskoitze arroka árroka 1: [áRoka] -
Beskoitze harri harrí 2: [haRí] -
Bidarrai arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Bidarrai peña péña 2: [péɲa] -
Bolibar atx átx 1: [átʃ] -
Busturia arri árri 1: [ár̄i] -
Busturia atx átx 1: [átʃ] -
Deba aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Deba arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Dima atx atx 1: [atʃ] -
Domintxaine harroka harróka 1: [har̄óka] -
Donamaria peiñ péiñ 1: [péɲ] -
Donamaria armala armála 1: [ar̄mála] -
Donibane Lohizune arroka árroka 1: [áRoka] -
Donostia arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Donostia arroka arróka 2: [ar̄óka] -
Dorrao / Torrano barga bárga kózkor 1: [βár̄ɣa kóskor̄] -
Dorrao / Torrano malkor malkór 2: [malkór̄] -
Eibar arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Eibar aitz áitz 2: [ái̯ts] -
Elantxobe atx átx 1: [átʃ] -
Elduain arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Elgoibar aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Elgoibar arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Elorrio atxarri atxárri 1: [atʃár̄i] -
Erratzu pein kozkor péin kozkor 1: [péi̯ŋ koskor̄] -
Erratzu peña péña 2: [péɲa] -
Erratzu gerenda gerendá 4: [gerendá] -
Errezil arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Errezil aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Errigoiti atxmendi átxmendi 1: [átʃmendi] -
Errigoiti atx atx 2: [atʃ] -
Eskiula arrok arrók 1: [ar̄ók] -
Eskiula botxü botxü 2: [botʃy] -
Eskiula harbotxü harbótxü 3: [har̄bótʃy] -
Eskiula harroka hárroka 4: [hár̄oka] -
Etxalar peña péña 1: [péɲa] -
Etxalar pein péin 2: [péi̯m] -
Etxaleku malkor malkór 1: [malkór̄] -
Etxarri (Larraun) malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Etxebarri arrisko mendi arrísko mendí 1: [ar̄íśko mendí] -
Etxebarri axmendi axméndi 1: [aʃméndi] -
Etxebarria atx átx 1: [átʃ] -
Eugi arkide arkidé 1: [ar̄kiðé] -
Ezkio-Itsaso arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Ezkurra armal armál 1: [ar̄mál] -
Ezkurra arrobi arrobí 2: [ar̄oβí] -
Ezterenzubi peña péña 1: [péɲa] -
Ezterenzubi arroka árroka 1: [ár̄oka] -
Gaintza malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Gamarte harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Gamarte harri hárri 2: [hár̄i] -
Gamarte harripotza hárripótza 3: [hár̄ipótsa] -
Gamiz-Fika mendiax mendíax 1: [mendíaʃ] -
Garrüze arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Garrüze peña péña 1: [péɲa:] -
Getaria aitz áitz 2: [ái̯ts] -
Getxo atx átxa 1: [átʃa] -
Gizaburuaga atx átx 1: [átʃ] -
Goizueta arkaitz arkáitza 1: [ar̄kái̯tsa] -
Goizueta armalla armállá 2: [ar̄máʎá] -
Hazparne harroka harróka 1: [haRóka] -
Hendaia arroka arróka 1: [aRóka] -
Hendaia arkaitz arkáitz 2: [aRkái̯ts] -
Hernani arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Hondarribia arkaitz arkaitz 1: [ar̄kai̯ts] -
Ibarruri (Muxika) atx átx 1: [átʃ] -
Igoa malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Ikaztegieta arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Irisarri arroka arróka 1: [aRóka] -
Irisarri potxa pótxa 2: [pótʃa] -
Itsasu harroka harróka 1: [haRóka] -
Izturitze harroxka harróxka 1: [har̄óʃka] -
Izturitze harroka harroka 2: [har̄oka] -
Jaurrieta roka rókará 1: [r̄ókará] -
Jutsi harroka harroka 1: [har̄oka] -
Jutsi peña peña 2: [peɲa] -
Kortezubi atx átx 1: [átʃ] -
Landibarre harroka hárroka 1: [hár̄oka] -
Larrabetzu atx atx 1: [atʃ] -
Larraine harroka harroka 1: [har̄oka] -
Larraine botxe bótxe 2: [bótʃe] -
Larzabale harroka harroká 1: [har̄oká] -
Lasarte-Oria arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Lasarte-Oria arri bizi arrí bizíya 3: [ar̄í βisíǰa] -
Laukiz atx átx 1: [átʃ] -
Legazpi aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Legazpi arkaitz arkáitz 5: [ar̄kái̯ts] -
Leintz Gatzaga atx átx 1: [átʃ] -
Leioa atx átxa 1: [átʃa] -
Leitza arrobi arrobí 1: [ar̄oβí] -
Lekaroz peiñ péiñ 1: [péi̯ɲ] -
Lekaroz peña peñá 2: [peɲá] -
Lekeitio atx átxa 1: [átʃa] -
Lemoa atx atx 1: [atʃ] -
Lemoiz atx átx 1: [átʃ] -
Luzaide / Valcarlos peñadi péñadi 1: [péɲaði] -
Luzaide / Valcarlos harkadi hárkadi 4: [hár̄kaði] -
Luzaide / Valcarlos harroka harróka 6: [har̄óka] -
Makea arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Mañaria atx atx 1: [atʃ] -
Mendaro aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Mendaro arkaitz arkáitz 2: [ar̄kái̯ts] -
Mendata arriatx arríatx 1: [ar̄íatʃ] -
Mezkiritz arkaitz arkáitza 3: [ar̄kái̯tsa] -
Montori botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Mugerre harroka harroka 1: [har̄oka] -
Mungia atx atx 1: [atʃ] -
Oderitz malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Oiartzun arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Oñati aitz aitz 1: [ai̯ts] -
Oñati arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Ondarroa atx átx 2: [átʃ] -
Orexa arkaitz árkáitz 1: [ár̄kái̯ts] -
Orio arroka arroká 1: [ar̄oká] -
Orio arkaitz arkaitza 1: [ar̄kai̯tsa] -
Orozko arrierroka arríerroka 1: [ar̄íer̄oka] -
Orozko atx átx 1: [átʃ] -
Otxandio atx átx 1: [átʃ] -
Pagola harribotxü harribótxü 1: [har̄iβótʃy] -
Pagola harroka harroka 1: [har̄oka] -
Pasaia arroka árróká 1: [ár̄óká] -
Pasaia arkaitz árkaitzá 2: [ár̄kai̯tsá] -
Santa Grazi botxe bótxe 1: [bótʃe] -
Santa Grazi harri bizi harri bizi 1: [har̄i βisi] -
Santa Grazi harroka harroka 2: [har̄oka] -
Santa Grazi harri hárri 3: [hár̄i] -
Sara arkadi arkádi 1: [ar̄káði] -
Sara arroka arróka 1: [ar̄óka] -
Sara armasa armása 2: [ar̄máśa] -
Sara arrobi arrobi 3: [ar̄oβi] -
Senpere arroka arróka 1: [aRóka] -
Sohüta botxü bótxü 1: [bótʃy] -
Sohüta harbotxü harbótxü 2: [har̄bótʃy] -
Sondika atx átx 1: [átʃ] -
Suarbe malkor malkór 1: [malkɔ́r̄] -
Suarbe peñe péñe 2: [péɲe] -
Suarbe arri tuntur arrítúntur 3: [ar̄ítúntur̄] -
Sunbilla burkaitz burkáitze 1: [bur̄kái̯tsø] -
Sunbilla peña péña 2: [péɲa] -
Sunbilla armalla armálla 2: [ar̄máʎa] -
Tolosa arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Uharte Garazi harroka hárroká 1: [hár̄oká] -
Uharte Garazi harri kotor hárri kotór 3: [hár̄i kotór̄] -
Urdiain aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Urdiñarbe botxü bótxü 2: [bótʃy] -
Urdiñarbe harleña hárleña 3: [hár̄leɲa] -
Urdiñarbe harroka harróka 4: [har̄óka] -
Urketa arroka árroka 1: [áRoka] -
Urretxu arkaitz arkáitz 1: [ar̄kái̯ts] -
Urretxu aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Ürrüstoi harroka harróka 1: [har̄óka] -
Ürrüstoi harleia harléia 2: [har̄léja] -
Ürrüstoi botxü bótxü 3: [bótʃy] -
Uztaritze arroka arróka 1: [aRóka] -
Zaratamo atx átxa 1: [átʃa] -
Zeanuri atx átx 1: [átʃ] -
Zeberio atx átx 1: [átʃ] -
Zegama aitz áitz 1: [ái̯ts] -
Zilbeti peña péña 1: [péɲa] -
Zilbeti arridi arrídie 2: [ar̄íðie] -
Zollo (Arrankudiaga) atx atx 1: [atʃ] -
Zornotza atx átx 1: [átʃ] -
Zugarramurdi arroka arroká 1: [ar̄oká] -
 

716: dar concorbos / se rouler (âne) / roll about, wallow (to)

 • Gaia: Etxabereak: behorrak
 • Galdera (es): dar concorbos
 • Galdera (fr): se rouler (âne)
 • Galdera (en): roll about, wallow (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta irauzkan iráuzkan 1: [iráu̯skan] -
Ahetze iharrozka iaózka 1: [iaóska] -
Aia garagarrak irabazi garágarra irábazi 1: [garáɣar̄a iráβasi] -
Aia garagarrak irabazi garáarra irábazten ái da 2: [garáar̄a iráβasten ái̯ ða] -
Aldude itzaloska ildóska 1: [ildóśka] -
Aldude ihalozka ildósk 2: [ildóśk] -
Alkotz iraulka iráulke 1: [iráu̯lke] -
Altzai ützülarrika ützülhárrikan 1: [ytsylhár̄ikan] -
Altzai ützülarrika ützülharrikátü 2: [ytsylhar̄ikáty] -
Altzürükü itzailteka itzáiltakán 1: [itsái̯ltakán] -
Amezketa zandalia egiten zaldálaiék 1: [saldálai̯ék] -
Amezketa zandala irabazi záldalaiíbazten 2: [sáldalai̯íβasten] -
Amezketa zandala irabazi záldabaieíbazten 3: [sáldaβai̯eíβasten] -
Andoain zandalia egiten zándaliak ateátzen 1: [sándaljak ateátsen] -
Aniz iraulka iráulke 1: [iráu̯lke] -
Aramaio garagarrak irabazi garágarrak irébasten 1: [garáɣar̄ak iréβaśten] -
Araotz (Oñati) garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Arboti iharrozka iháuzka 1: [ihãu̯ska] -
Armendaritze ihalozka íhalozka 1: [íhaloska] -
Armendaritze ihalozka ihálozka ái 2: [iháloska ái̯] -
Arnegi ihalozka ihálozkatú 1: [iháloskatú] -
Arrangoitze azka ázka 1: [áska] -
Arrangoitze ihalozka ialózka 1: [ialóska] -
Arrangoitze itzulika itzúlika 2: [itsúlika] -
Arrasate garagarrak irabazi garágarrak irébasten 1: [garáɣar̄ak iréβaśten] -
Arrazola (Atxondo) garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Arrieta garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Arroa (Zestoa) garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Arrueta iharrozka iháuskaari 1: [ihãu̯śkaari] -
Arrueta iharrozka iháunzkaari 2: [iháu̯nskaari] -
Asteasu zandalia egiten zaldalián 1: [saldalján] -
Asteasu zandalia egiten zaldálián 2: [saldálián] -
Ataun aztarrika áztarriká 1: [ástar̄iká] -
Azkaine inharroska iñáuska 1: [iɲáu̯śka] -
Azkoitia garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Azpeitia garagarrak irabazi garágarrák irábaztén 1: [garáɣar̄ák iráβastén] -
Baigorri itzaloska itzalóska 1: [itsalóśka] -
Baigorri itzaloska itzaloskatzen 2: [itsalośkatsen] -
Baigorri itzaloska itzoloskatia 3: [itsolośkatja] -
Bakio garagarraka garagárraka ibíl 1: [garaɣár̄aka iβíl] -
Bardoze iharrozka iháuzka 1: [iháu̯ska] -
Bardoze iharrozka iháuzkatzen 2: [iháu̯skatsen] -
Barkoxe itzailteka itzailthákan 1: [itsai̯lthákan] -
Bastida itzulika itzúlikaka 1: [itsúlikaka] -
Bastida ihalozka ihálozka 1: [iháloska] -
Beasain zandalia egiten zándaliká 1: [sándaliká] -
Behorlegi ihalozka iáloska 1: [iálośka] -
Behorlegi itzaloska itsáloska 2: [itśálośka] -
Beizama zandala irabazi záldaliak irábaztén 1: [sáldaljak iráβastén] -
Beizama zandalia egiten záldaliak atátzén 2: [sáldaljak atátsén] -
Bergara garagarrak irabazi garábarrak irebázi 1: [garáβar̄ak ireβási] -
Bermeo bueltaka buéltaka 1: [bwéltaka] -
Bermeo garagarrak ein garagár 1: [ɣaraɣár̄] -
Berriz garagarrak irabazi garágarrak irebási 1: [garáɣar̄ak ireβáśi] -
Beruete zandala irabazi záldali iráaztén 1: [sáldali iráastén] -
Beskoitze inharroska ínhauska 1: [ínhau̯śka] -
Bidarrai itzaloska itzóroska 1: [itsórośka] -
Busturia garagarraka garagárraka egón 1: [garaɣár̄aka eɣón] -
Deba garagarrak irabazi garágarrak irábasi/garágarrak irábazi 1: [garáɣar̄ak iráβas̟i] -
Deba garagarrak irabazi garágarrak irábasten/garágarrak irábazten 2: [garáɣar̄ak iráβas̟ten] -
Dima garagarrak irabazi garagárrak iribási 1: [garaɣár̄ak iriβáśi] -
Domintxaine inharroska inhárroska 1: [inhár̄ośka] -
Donamaria iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Donibane Lohizune iharrozka iáuska 1: [iáu̯śka] -
Donostia zandalia egiten zaldarriyan 1: [saldar̄iǰan] -
Dorrao / Torrano itzulika itzúlken 1: [itsúlken] -
Dorrao / Torrano itzulika ítzulkén 2: [ítsulkén] -
Eibar garagarraka garágarrága 1: [garáɣar̄áɣa] -
Elantxobe garagarraka garágarraka 1: [garáɣar̄aka] -
Elantxobe garagarrak ein garagárraka in 2: [garaɣár̄akai̯n] -
Elduain zandala irabazi zándala irábaztén 1: [sándala iráβastén] -
Elduain zandala irabazi zándala irábazi 2: [sándala iráβasi] -
Elduain zandala irabazi zándala írabazi 3: [sándala íraβasi] -
Elgoibar garagarrak irabazi garágarra irábasi/garágarra irábazi 1: [garáɣar̄a iráβas̟i] -
Elorrio garagarrak irabazi garágarrak irabási 1: [garáɣar̄ak iraβáśi] -
Erratzu itzaloska itzelóska 1: [itselóśka] -
Errezil garagarrak irabazi garágarra irábaztén 1: [garáɣar̄ai̯ráβastén] -
Errigoiti garagarrak ein garágarrak in 1: [garáɣar̄ak in] -
Eskiula itzailteka itzáitakan 1: [itsái̯takan] -
Etxalar iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Etxaleku iraulka íraulkén 1: [írau̯lkén] -
Etxaleku iraulka iáulken 2: [iáu̯lken] -
Etxarri (Larraun) iraultzika íraultzikén 1: [írau̯ltsikén] -
Etxebarria garagarraka garágarká 1: [garáɣar̄ká] -
Etxebarria garagarrak ein garágarkain/garágarkein 2: [garáɣar̄kại̯n] -
Eugi iraultzika iyáultzikan 1: [iǰáu̯ltsikan] -
Ezkio-Itsaso garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Ezkurra iraultzika iráltzeká 1: [iráltseká] -
Ezterenzubi ihalozka ihaloska 1: [ihalośka] -
Gaintza zandala irabazi zándaleak iráaztén 1: [sándaleak iráastén] -
Gamarte ihalozka ihalózkatzen 1: [ihalóskatsen] -
Gamarte iharrozka iharrózka 2: [ihar̄óska] -
Gamarte iharrozka iharrózkatu 3: [ihar̄óskatu] -
Gamiz-Fika garagarrak ein garagárrak ein 1: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Garrüze iharrozka iháuzka 1: [iháu̯ska] -
Getaria garagarrak irabazi garábarrák irábaztén 1: [garáβar̄ák iráβastén] -
Getaria itzulipurdika zilípurdiká 1: [silípur̄ðiká] -
Getaria garagarrak irabazi garágarrák irábaztén 2: [garáɣar̄ák iráβastén] -
Getaria garagarrak irabazi garáarrak iráazten járrdun 3: [garáar̄ak iráasten xár̄ðun] -
Getaria garagarrak irabazi garábarrák irázten 4: [garáβar̄ák irá:sten] -
Getxo bueltaka buéltaka 1: [bwéltaka] -
Gizaburuaga garagarraka garagárraka 1: [garaɣár̄aka] -
Gizaburuaga garagarrak ein garagárrak ein 2: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Goizueta zandala irabazi zaldálieirábaztén 1: [saldáljəi̯ráβastén] -
Goizueta zandala irabazi zaldáli írabazi 2: [saldá:li íraβasi] -
Hazparne iharrozka ihózka 1: [ihóska] -
Hendaia inharroska iñáuska 1: [iɲáu̯śka] -
Hernani zandala irabazi záldaligigíazí 1: [sáldaliɣiɣasí] -
Hernani zandala irabazi záldalik irábaztén 2: [sáldalik iráβastén] -
Hondarribia sandaliak irabazten sándalik irábazten 1: [śándalik iráβasten] -
Ibarruri (Muxika) garagarrak ein garágarrak eiñ 1: [garáɣar̄ak ei̯ɲ] -
Ibarruri (Muxika) garagarraka garágarraka 2: [garáɣar̄aka] -
Igoa iraulka íraulké 1: [írau̯lké] -
Igoa iraulka iráulke iílli 2: [iráu̯lke iíʎi] -
Igoa iraulka íraolké 3: [íraolké] -
Igoa iraulka iráulke iílle 4: [iráu̯lke iíʎe] -
Ikaztegieta sandaliak irabazten sandáliak irábazten 1: [śandáljak iráβasten] -
Irisarri ihalozka ialózka 1: [jalóska] -
Irisarri ihalozka íalózka 2: [íalóska] -
Itsasu iharrozka iarrózka 1: [iaRóska] -
Izturitze ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Jaurrieta imalauzkaka imaláuzkaká 1: [imaláu̯skaká] -
Jutsi ihalozka ihalozka 1: [ihaloska] -
Jutsi itzulika astoitzuli 2: [aśtoitsuli] -
Kortezubi garagarraka garagárraka ibil 1: [garaɣár̄akai̯βil] -
Landibarre ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Larrabetzu garagarrak irabazi garágarrak irabási 1: [garáɣar̄ak iraβáśi] -
Larraine itzailteka itzalkakan 1: [itsalkakan] -
Larzabale ihalozka iháloxka 1: [iháloʃka] -
Lasarte-Oria sandaliak irabazten sándaliak itén 1: [śándaliak itén] -
Laukiz azka áska 1: [áśka] -
Laukiz bueltaka buéltaka 2: [bwéltaka] -
Legazpi garagarrak irabazi garágarrak irabazten 1: [garáɣar̄ak iraβasten] -
Leintz Gatzaga garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Leioa azka áska 1: [áśka] -
Leioa azka áska iten 2: [áśka iten] -
Leioa azka atz íten 3: [ats íten] -
Leitza iraultzika iraultzíke 1: [irau̯ltsíke] -
Lekaroz ambelka ambélka 1: [ambélka] -
Lekeitio azka asgúraka 1: [aśɣúraka] -
Lemoa garagarrak ein garagárrak ein 1: [garaɣár̄ak ei̯n] -
Lemoiz bueltaka buéltak emoten 1: [βwéltak emoten] -
Luzaide / Valcarlos itzaloska itxáloska 1: [itʃálośka] -
Makea ihalozka ihalózka 1: [ihalóska] -
Mañaria garagarrak ein garágarrak iñ 1: [garáɣar̄ak iɲ] -
Mendaro garagarrak irabazi garágarrak irábastén 1: [garáɣar̄ak iráβaśtén] -
Mendata garagarraka garagárraka 1: [garaɣár̄aka] -
Mendata garagarraka garagárraka ibill 2: [garaɣár̄akai̯βiʎ] -
Montori itzailteka itzáiltakan 1: [itsái̯ltakan] -
Montori ützülarrika ützülarríkan 2: [ytsylar̄íkan] -
Mugerre inharroska inháuska 1: [inháu̯śka] -
Mugerre inharroska inhauskatzen 2: [inhau̯śkatsen] -
Mungia poperreka ibil póperreka ibíl 1: [póper̄eka iβíl] -
Mungia garagarrak irabazi garágarrak iríbasi 1: [garáɣar̄ak iríβaśi] -
Oderitz itzulipurdika zilípurdiké 1: [silípur̄ðiké] -
Oderitz iraulka íraulké 5: [írau̯lké] -
Oderitz iraulka íraulke 6: [írau̯lke] -
Oiartzun zandala irabazi zándaliak irábaztén 1: [sándaljak iráβastén] -
Oñati garagarrak irabazi garagárrak irábasi 1: [garaɣár̄ak iráβaśi] -
Ondarroa garagarraka garágarraka 1: [garáɣar̄aka] -
Ondarroa garagarrak ein garágarr eiñ 2: [garáɣar̄ ei̯ɲ] -
Orexa zandalia egiten zándaliá egitén 1: [sándaliáeɣitén] -
Orexa zandalia egiten zándalia itten ái 2: [sándaliai̯tten ái̯] -
Orio zandala irabazi záldaliak iráazten 1: [sáldaliak iráasten] -
Orio zandala irabazi záldaliak irábazten 2: [sáldaliak iráβasten] -
Orozko itxauska itxaúska 1: [itʃaúśka] -
Otxandio garagarrak ein garágarrak 1: [garáɣar̄ak] -
Otxandio garagarrak ein gáragar 2: [ɣáraɣar̄] -
Pagola ihalozka ihaloskatü 1: [ihalośkaty] -
Pagola ützülarrika ützülarríka 2: [ytsylar̄íka] -
Pagola ihalozka ihaloska ai 3: [ihalośka ai] -
Pasaia zandalia egiten zándaleká 1: [sándaleká] -
Pasaia zandalia egiten zándaliak ittén 2: [sándaljak ittén] -
Pasaia zandala irabazi zándaliák irábastén 3: [sándalják iráβaśtén] -
Santa Grazi ützülarrika ützülhárrikan 1: [ytsylhár̄ikan] -
Santa Grazi itzailteka itxástakan 2: [itʃáśtakan] -
Santa Grazi ithainkan itháinkan 3: [ithái̯ŋkan] -
Sara irauzkan iráuzkatú 1: [iráu̯skatú] -
Senpere iharrozka iáuská 1: [iáu̯śká] -
Sohüta itzailteka itzálthekan ai 1: [itsálthekan ai] -
Sondika arraskeu arráskeu 1: [ar̄áśkeu̯] -
Suarbe illorroska illorróska 1: [iʎor̄óśka] -
Suarbe illorroska illorrósten 2: [iʎor̄óśten] -
Suarbe illorroska illórrostén ái 3: [iʎór̄ośtén ái̯] -
Sunbilla iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Sunbilla bueltaka buéltaka 2: [bwéltaka] -
Tolosa zimbulu itten zímbulu ittén 1: [símbului̯ttén] -
Tolosa sandaliak irabazten sandaliia irábastén 1: [śandalijai̯ráβaśtén] -
Tolosa zandalia egiten zándalia ittén 2: [sándaljai̯ttén] -
Uharte Garazi itzulipurdika itzúlipúrdiká 1: [itsúlipúr̄ðiká] -
Uharte Garazi ihalozka iáloska 1: [jálośka] -
Uharte Garazi ihalozka ialoskatú 2: [jalośkatú] -
Urdiain iraulka ílulkán 1: [ílulkán] -
Urdiñarbe itzailteka itzáilteka 1: [itsái̯lteka] -
Urdiñarbe ützülarrika ´ützülarríkan 2: [ýtsylar̄íkan] -
Urketa inharroska iñáuxka/eñáuxka 1: [ẹɲáu̯ʃka] -
Urketa inharroska iñárroxka 2: [iɲáRoʃka] -
Urretxu garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 1: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Ürrüstoi ützülarrika itzülarríkan 1: [itsylar̄íkan] -
Uztaritze iharrozka iauskátu 1: [iau̯śkátu] -
Zaratamo bueltaka txirrímbuelták 1: [tʃir̄ímbwelták] -
Zaratamo bueltaka tripés gánera buelták ein 2: [tripéś ɣánera bwelták ei̯n] -
Zeanuri garagarrak irabazi garagárrak iribásten 1: [garaɣár̄ak iriβáśten] -
Zeberio astolarren astolárren 1: [aśtolár̄en] -
Zegama garagarrak irabazi garágarra irábazík 1: [garáɣar̄a iráβasík] -
Zegama garagarrak irabazi garágarrak irábaztén 2: [garáɣar̄ak iráβastén] -
Zegama garagarrak irabazi garágarrik irábazten 3: [ɣaráɣar̄ik iráβasten] -
Zilbeti iraulka iráulike 1: [iráu̯like] -
Zollo (Arrankudiaga) itxauska itzáuske 1: [itsáu̯śke] -
Zornotza garagarrak irabazi garágarrak irábasten 1: [garáɣar̄ak iráβaśten] -
Zugarramurdi iraulka iráulka 1: [iráu̯lka] -
Zugarramurdi iraulka iráulkatu 2: [iráu̯lkatu] -
 

2235: remangarse / retrousser les manches / roll up (to)

 • Gaia: Jantziak
 • Galdera (es): remangarse
 • Galdera (fr): retrousser les manches
 • Galdera (en): roll up (to)
Herria Lema Erantzuna Erantzuna (fon) Audioa
Abaurregaina / Abaurrea Alta remangatu rremangátu 1: [r̄emaŋgátu] -
Ahetze altxatu altxátu 1: [altʃátu] -
Ahetze goititu goitítu 1: [goi̯títu] -
Ahetze pleatu pleátu 2: [pleátu] -
Aia azittu azittú 1: [asittú] -
Aia azittu azíttu 2: [asíttu] -
Aldude erremangatu errémangatú 1: [er̄émaŋgatú] -
Aldude goratu gorátu 2: [ɣorátu] -
Aldude goititu goitítu 2: [ɣoi̯títu] -
Aldude doblatu dóblatu 3: [dóβlatu] -
Alkotz remangatu rremangátu 1: [r̄emaŋgátu] -
Altzai besalltatüik besálltat´üik 1: [beśáʎtatýi̯k] -
Altzürükü plegatü plegátü 1: [pleɣáty] -
Altzürükü goititu goitítü 2: [goi̯títy] -
Altzürükü besailkatüik besáiltatüik 3: [beśái̯ltatyi̯k] -
Amezketa remangatu rremángatú 1: [r̄emáŋgatú] -
Amezketa besok jaso bésojáso 1: [béśoxáśo] -
Andoain remangatu rremángatú 1: [r̄ɛmáŋgatú] -
Andoain besua bildu besúa bildú 1: [βeśúa βilðú] -
Aniz erremangatu erremángatú 1: [ɛr̄emáŋgatú] -
Aniz maukek goititu maukégoitítu 1: [mau̯kéɣoi̯títu] -
Aramaio erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Araotz (Oñati) erramangau erramángau 1: [er̄amáŋgau̯] -
Arbizu remangatu rrémangatú 1: [r̄émaŋgatú] -
Arboti bihürtzia bih´ürrtzia 1: [bihýr̄tsja] -
Armendaritze besoag itzuli bésoag itzúli 1: [béśoaɣ itsúli] -
Armendaritze arrabilkatu arrabílkatu 1: [ar̄aβílkatu] -
Armendaritze bildu bildú 2: [bildú] -
Arnegi goititu goitítu 1: [ɣoi̯títu] -
Arnegi doblatu dóblatu 2: [ðóβlatu] -
Arrangoitze goiti altxatu goití altxátu 1: [ɣoi̯tí altʃátu] -
Arrasate erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Arrazola (Atxondo) doblau dóblau 1: [ðóβlau̯] -
Arrieta mangak dobleu mángak dobleu 1: [máŋgak doβleu̯] -
Arrieta erremangau errémangáu 1: [er̄émaŋgáu̯] -
Arroa (Zestoa) besuak jaso besúak jáso 1: [beśúak xáśo] -
Arroa (Zestoa) azittu azíttu 2: [asíttu] -
Arrueta arrabiatzia árrabiátzia 1: [ár̄aβiátsia] -
Arrueta arrabiratuik arrábiratuik 2: [ar̄áβiratui̯k] -
Asteasu remangatu rremangatú 1: [r̄emaŋgatú] -
Asteasu jaso jáso 2: [xáśo] -
Ataun remangau rremángáu 1: [r̄ɛmáŋgáu̯] -
Ataun gora jaso góra jaso 2: [góra xaśo] -
Azkaine biratu birátu 1: [birátu] -
Azkaine doblatu doblátu 2: [ðoβlátu] -
Azkoitia mangak jaso mángak jáso 1: [máŋgak xáśo] -
Azkoitia alkonda beso ori jaso alkónda besó orí jáso 1: [alkɔ́nda βeśó orí xáśo] -
Azkoitia azittu azíttu 3: [asíttu] -
Azpeitia doblau dobláu 1: [doβláu̯] -
Azpeitia doblau gura dobláu gorá 2: [doβláu̯ ɣorá] -
Azpeitia azitu azítu 3: [asítu] -
Azpeitia jaso jasó 4: [xaśó] -
Baigorri bezuak altxatu bezuak altxatu 1: [beswak altʃatu] -
Bakio doblau dobláu 1: [doβláu̯] -
Bakio erremangeu errémangeu 1: [er̄émaŋgeu̯] -
Bardoze besuak bildu besuak bíltzen 1: [beśwak bíltsen] -
Barkoxe besailatü besailátü 1: [beśai̯láty] -
Bastida bihurtu bihurrtu 1: [bihur̄tu] -
Beasain ukalondoa gora jaso ukálondoa góra jasó 1: [ukálondoa ɣóra xaśó] -
Beasain jirau gora jírau - góra 2: [xírau̯ - góra] -
Beasain doblau dobláu 3: [doβláu̯] -
Behorlegi besoa biribilkatu goiti besoá biríbilkatu góiti 1: [beśoá biríβilkatu ɣói̯ti] -
Beizama besok azittu bésok azíttu 1: [béśok asíttu] -
Beizama beso jaso béso jasó 1: [béśo xaśó] -
Beizama remangatu rremángatú 2: [r̄ɛmáŋgatú] -
Beizama goratu góratu 2: [góratu] -
Beizama gora jaso góra jasó 3: [góra xaśó] -
Beizama bildu bíldu 4: [bíldu] -
Bergara erremangau errémangáu 1: [er̄émaŋgáu̯] -
Bermeo dobla doblá 1: [doβlá] -
Berriz arremangau arrémangáu 1: [ar̄émaŋgáu̯] -
Beruete besoak koatu besóakóatú 1: [beśóakóatú] -
Beruete besoag goatu besóagoátu 2: [beśóaɣoátu] -
Beruete maukek koato máukekóató 3: [máu̯kekóató] -
Beruete maukek goatu máukegóató 4: [máu̯keɣóató] -
Beskoitze doblatu doblátu 1: [doβlátu] -
Bidarrai besoak bildu besóak bildu 1: [beśóak βildu] -
Bidarrai bildu bíldu 2: [βíldu] -
Bidarrai goititu goitítu 3: [ɣoi̯títu] -
Bolibar erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Busturia batu batú 1: [batú] -
Deba doblau dobláu 1: [doβláu̯] -
Deba besua jaso besúa jáso 1: [beśúa xáśo] -
Deba remangau rremángáu 2: [r̄ɛmáŋgáu̯] -
Dima erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Domintxaine arrabillatü arrabillátü 1: [ar̄aβiʎáty] -
Domintxaine besuak altxatü besuak altxátü 2: [beśwak altʃáty] -
Donamaria mauka goratu máuka gorátu 1: [máu̯ka ɣorátu] -
Donibane Lohizune besoal alltxau besoág alltxáu 1: [βeśoáɣ aʎtʃáu] -
Donostia remangatu in rremangatu in 1: [r̄emaŋgatu in] -
Dorrao / Torrano remangatu rremángatú 1: [r̄ɛmáŋgatú] -
Dorrao / Torrano mokuek jaso mókuek jáso 1: [mókwek xáśo] -
Eibar erremangau errémangau 1: [ɛr̄émaŋgau̯] -
Eibar mangak altzau mángag áltzau 2: [máŋgag áltsau̯] -
Elantxobe laburtu labúrrtu 1: [laβúr̄tu] -
Elantxobe dobla doblá 1: [ðoβlá] -
Elduain remangatu rremángatú 1: [r̄emáŋgatú] -
Elduain besok jaso bésók jáso 1: [béśók xáśo] -
Elduain doblatu doblátú 2: [doβlátú] -
Elgoibar erremangau erremángau 1: [ɛr̄emáŋgau̯] -
Elorrio mangak doblau mángak doblau 1: [máŋgak ðoβlau̯] -
Erratzu erramangatu errámangatú 1: [ɛr̄ámaŋgatú] -
Erratzu goititu goitítu 2: [goi̯títu] -
Errezil besok azittu bésok azíttu 1: [béśok asíttu] -
Errezil jaso jáso 1: [xáśo] -
Errezil goratu góratu 2: [góratu] -
Errezil remangatu rremángatú 3: [r̄ɛmáŋgatú] -
Errigoiti dobleu dobléu 1: [doβléu̯] -
Eskiula mahünkak doblatü mahünkák doblátü 1: [mahyŋkák dobláty] -
Eskiula besailtatü besáiltatü 2: [beśái̯ltaty] -
Etxalar maukakoitti iñ máukakóitti íñ 1: [máu̯kakói̯tti íɲ] -
Etxaleku remangatu rremangátu 1: [r̄emaŋgátu] -
Etxaleku mauke goatu máuke góatú 2: [máu̯ke ɣóatú] -
Etxarri (Larraun) goatu góatú 1: [góatú] -
Etxarri (Larraun) besoak koatu bésoakóatú 2: [béśoakóatú] -
Etxebarri doblau dóblau 1: [dóβlau̯] -
Etxebarria erremangau errémangáu 1: [ɛr̄ɛ́maŋgáu̯] -
Eugi erremangatuik errémangatuík 1: [er̄émaŋgatwík] -
Ezkio-Itsaso remangau rremángáu 1: [r̄ɛmáŋgáu̯] -
Ezkio-Itsaso besori gora jaso besóri góra jasó 1: [beśó:ri ɣóra xaśó] -
Ezkurra remangatu rremángatu 1: [r̄emã́ŋgatu] -
Ezkurra maukek goatu máukek goatú 2: [máu̯kek goatú] -
Ezterenzubi besuak altxatu besuák altxátu 1: [beśwák altʃátu] -
Gaintza gorato górató 1: [górató] -
Gamarte besoak bildu besóak bíldu 1: [beśóak bíldu] -
Gamarte arrabilkatu arrábilkatu 1: [ar̄áβilkatu] -
Gamiz-Fika altzeu altzéu 1: [altséu̯] -
Gamiz-Fika dobleu dobléu 2: [ðoβléu̯] -
Gamiz-Fika erremangeu erremángeu 3: [er̄emáŋgeu̯] -
Garrüze arrabiratü arrábirate 1: [ar̄áβiratø] -
Getaria doblatu doblátú 1: [doβlátú] -
Getaria remangatu rremángatú 2: [r̄ɛmáŋgatú] -
Getaria besua jaso bésua jasó 3: [béśwa xaśó] -
Getxo erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Gizaburuaga doblau dobláu 1: [doβláu̯] -
Goizueta besook alltxatu besóok alltxátu 1: [beśóok aʎtʃátu] -
Goizueta alltxa beso alltxá - besó 2: [aʎtʃá: - beśó] -
Hazparne doblatu doblátu 1: [doβlátu] -
Hazparne altxatu alltxatú 2: [aʎtʃatú] -
Hendaia goititu góititu 1: [gói̯titu] -
Hernani besua goratu bésuá góratú 1: [béśwá góratú] -
Hondarribia rebantxatuta rrebantxatuta 1: [r̄eβantʃatuta] -
Ibarruri (Muxika) erremangeu errémangeu 1: [er̄émaŋgeu̯] -
Igoa remangatu rrémangatú 1: [r̄ɛ́maŋgatú] -
Ikaztegieta remangatu rremángatu 1: [r̄emáŋgatu] -
Ikaztegieta besok bildu bésok bíldu 1: [béśok bíldu] -
Ikaztegieta besok doblatu bésok doblátu 2: [βéśok doblátu] -
Irisarri besagainkatu beságainkátu 1: [beśáɣai̯ŋkátu] -
Irisarri goititu góititu 1: [gói̯titu] -
Irisarri arraikatu arraíkatu 2: [ar̄aíkatu] -
Itsasu itzuli itzulí 1: [itsulí] -
Izturitze arrabilkatu arrábilkatu 1: [ar̄áβilkatu] -
Jaurrieta goratu itzulguekin gorátu - itzúlguekín 1: [gorátu - itsúlɣwekín] -
Jutsi astingatu astingatu 1: [aśtiŋgatu] -
Kortezubi erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Landibarre bihurdikatu bihúrrdikátu 1: [bihúr̄ðikátu] -
Larrabetzu erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Larraine besaltatü besáltatü 1: [beśáltaty] -
Larzabale arrabilkatu arrabílkatu 1: [ar̄aβílkatu] -
Larzabale besankatu besankatu 2: [beśaŋkatu] -
Lasarte-Oria jaso jáso 1: [xáśo] -
Lasarte-Oria bildu bíldu 1: [bíldu] -
Laukiz erremanga erremánga 1: [er̄emáŋga] -
Legazpi besagorritan jarri besagorritan jarri 1: [beśaɣor̄itaŋ xar̄i] -
Leintz Gatzaga erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Leioa erromangau erromángau 1: [er̄omáŋgau̯] -
Leitza maukek koratu máukek óratu 1: [máu̯kek óratu] -
Leitza maukek goratu maukegóratu 2: [mau̯keɣóratu] -
Lekaroz besoa goratu besoa gorátu 1: [beśoa ɣorátu] -
Lekaroz maukek goratu maukégorátu 2: [mau̯kégorátu] -
Lekeitio erremanga erremánga 1: [er̄emáŋga] -
Lemoa erremangeu errémangeu 1: [er̄émaŋgeu̯] -
Lemoiz erremanga erremánga 1: [er̄emáŋga] -
Luzaide / Valcarlos goititu goitítu 1: [ɣoi̯títu] -
Makea doblatu dóblatu 1: [dóβlatu] -
Makea bildu bíldu 2: [βíldu] -
Mañaria erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Mendaro erremangau errémangáu 1: [ɛr̄émãŋgáu̯] -
Mendata dobleu dobléu 1: [doβléu̯] -
Mezkiritz maunke goratu máunke gorátu 1: [máu̯ŋke ɣorátu] -
Mezkiritz remangatu rremangátu 2: [r̄emaŋgátu] -
Montori besailkatü besáilkatü 1: [beśái̯lkaty] -
Mugerre pleatu pleatu 1: [pleatu] -
Mungia gorantza dobleu gorántza dobléu 1: [gorántsa ðoβlɛ́u̯] -
Mungia erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Oderitz erremangatu errémangatú 1: [ɛr̄ɛ́maŋgatú] -
Oiartzun besua goratu bésua góratú 1: [béśua góratú] -
Oiartzun eskumuturrak goratu eskúmuturrak góratu 2: [eśkúmutur̄ak gó:ratu] -
Oiartzun gora billu góra billú 3: [góra βiʎú] -
Oiartzun remangatu rremángatú 4: [r̄emáŋgatú] -
Oñati jaso jáso 1: [xáśo] -
Oñati bueltau buéltau 2: [βwéltau̯] -
Oñati erremangau errémangau 3: [er̄émaŋgau̯] -
Ondarroa doblau dobláu 1: [doβláu̯] -
Ondarroa altzau altzáu 2: [altsáu̯] -
Orexa remangatu rremángatu 1: [r̄ɛmáŋgatu] -
Orio besok azitu bésok azítu 1: [béśok asítu] -
Orio jaso jásó 1: [xáśó] -
Orozko mangak doblau mangak dóblau 1: [maŋgak dóβlau̯] -
Otxandio doblau dóblau 1: [dóβlau̯] -
Otxandio bueltau buéltau 2: [bwéltau̯] -
Pagola besailtatü besáiltatü 1: [beśái̯ltaty] -
Pagola goiti altxa góiti áltxa 2: [gói̯ti áltʃa] -
Pagola plegatü plegátü 3: [pleɣáty] -
Pasaia remangatu rrémangatú 1: [r̄émaŋgatú] -
Santa Grazi besailkatü besailkátü 1: [beśai̯lkáty] -
Sara doblatu doblátu 1: [doβlátu] -
Senpere altxatu altxátu 1: [altʃátu] -
Sohüta besalltatüik besálltatüik 1: [beśáʎtatyi̯k] -
Sondika erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Sondika mangak doblau mángak dobláu 1: [máŋgak ðoβláu̯] -
Suarbe doblatu doblátu 1: [doβlátu] -
Sunbilla maukak goittu máukak góittu 1: [máu̯kak gói̯ttu] -
Tolosa remangatu rremángatú 1: [r̄emáŋgatú] -
Uharte Garazi besoak bildu besóak bildú 1: [beśóak bildú] -
Uharte Garazi besoak goititu besóak goitítu 2: [beśóak goi̯títu] -
Uharte Garazi goiti pleatu goití pleatú 3: [goi̯tí pleatú] -
Urdiain remangatu rremangátu 1: [r̄emaŋgátu] -
Urdiñarbe besailtatü besailtátü 1: [beśai̯ltáty] -
Urketa besuk itzuli bésuk itzúltzia 1: [béśuk itsúltsja] -
Urretxu gora bueltau góra bueltáu 1: [góra βweltáu̯] -
Urretxu gora jaso góra jasó 1: [góra xaśó] -
Ürrüstoi mahankak altxatü mahánkak altxátü 1: [maháŋkak altʃáty] -
Ürrüstoi besailkatüik besáilkatüik 2: [beśái̯lkatyi̯k] -
Uztaritze doblatu doblátu 1: [ðoβlátu] -
Uztaritze goititu goitítu 1: [ɣoi̯títu] -
Uztaritze biurrikatu biurríkatú 2: [biur̄íkatú] -
Zaratamo erremangau errémangáu 1: [er̄émaŋgáu̯] -
Zeanuri erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Zeberio erremangau erremángau 1: [er̄emáŋgau̯] -
Zegama remangau rremángáu 1: [r̄ɛmáŋgáu̯] -
Zilbeti bilduek bílduek 1: [bíldwek] -
Zilbeti bil tzuzu bíl tzuzú 2: [bíl tsusú] -
Zollo (Arrankudiaga) erremangau errémangau 1: [er̄émaŋgau̯] -
Zornotza dobleu dobléu 1: [doβléu̯] -
Zugarramurdi atorra altxatu atórra altxátu 1: [atór̄a altʃátu] -
Zugarramurdi besoak altxatu besóak altxátu 2: [beśóak altʃátu] -
 
 • Euskaltzaindia - Real Academia de la Lengua Vasca - Académie de la Langue Basque
 • Plaza Barria, 15. 48005 BILBO
 • +34 944 158 155
 • +34 944 158 144
 • info@euskaltzaindia.eus
© 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper